Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?Yüklə 2,19 Mb.
səhifə2/19
tarix25.11.2016
ölçüsü2,19 Mb.
#70
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

73) Yumşaq odontoma aiddir:
A) Bədxassəli odontogen şişlərə

B) Odontogen şişlərə

C) Şişəbənzər törəmələrə

D) Xərçəngönü xəstəliklərə

E) İltihabi xəstəliklərə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
74) Yumşaq odontoma adətən harada yerləşır?
A) Yuxarı molyar nahiyədə

B) Aşağı molyar nahiyədə

C) Alt çənənin kəsici dişlər nahiyəsində

D) Üst çənənin kəsici dişlər nahiyəsində

E) Aşağı premolyar nahiyədə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
75) “Yumşaq odontoma“da əsas diaqnostik müayinə nədir?
A) Qanın ümumi müayinəsi

B) Patomorfoloji müayinə

C) Klinik-rentgenoloji müayinə

D) Sitoloji müayinə

E) Klinik müayinə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
76) Yumşaq odontomanın əsas müalicə üsulu necədir?
A) Kimyəvi terapiya

B) Törəmənin qişasinın qaşınması

C) Şistektomiya

D) Çənənin rezeksiyası

E) Şüa terapiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
77) Yumşaq odontomanın sinonimi nədir?
A) Silindroma

B) Fibroz blastoması

C) Ameloblastoma

D) Ameloblastik fibroma

E) Ameloblastlı kista
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
78) Yumşaq odontoma hansı bədxassəli şişə çevrilir?
A) Ameloblastik fibrosarkomaya

B) Xondrosarkomaya

C) Limfosarkomaya

D) Osteosarkomaya

E) Ağız boşluğunun selikli qişasının xərçənginə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
79) Odontomanın əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Törəmənin cərrahi yolla götürülməsi

B) Kimyəvi terapiya

C) Şişin qaşınması

D) Çənənin seqmentar rezeksiyası

E) Kombinəolunmuş şüa-kimyəvi müalicə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
80) Nəhəng hüceyrəli şişin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Sağlam toxuma hudularında şişin cərrahi yolla götürülməsi

B) Şişin qaşınması

C) Kriodestruksiya

D) Kombinəolunmuş müalicə

E) Kimyəvi terapiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
81) Böyük ölçüdə olan nəhənghüceyrəli şişin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Şişin qaşınması

B) Çənənin seqmentar rezeksiyası

C) Kimyəvi terapiya

D) Kombinəolunmuş müalicə

E) Kriodestruksiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
82) İrihüceyrəli şiş hansı xüsusiyyətə malikdir?
A) Regionar limfa düyünlərinə metastaz vermə

B) Temperatur artırıcı

C) Uzaq limfatik düyünlərə metastaz vermə

D) Qeyri-invaziv inkişaf

E) Residivləşmə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
83) Fibromaların əsas müalicə üsulu hansı sayılır?
A) Kimyəvi müalicə

B) Kombinəolunmuş müalicə şüa-kimyəvi

C) Konservativ müalicə

D) Sağlam toxunma sərhədlərindən şişin götürülməsi

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
84) Hansı şiş epitelial şişlərə aiddir?
A) Lipoma

B) Keratoakantoma

C) Hemangioma

D) Limfangioma

E) Xondroma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
85) Pleomorf adenomanın sinonimi nədir?
A) Qarışıq şiş

B) Lipoma

C) Onkositoma

D) Bazal hüceyrəli adenoma

E) Monomorf adenoma
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
86) Hansı vəzdə pleomorf adenoma daha çox rast gəlinir?
A) Qalxanabənzər vəz

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi

C) Kiçik tüpürcək vəziləri

D) Çənəaltı tüpürcək vəzi

E) Dilaltı tüpürcək vəzi
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
87) Qlobulomaksilyar kistanın sinonimi nədir?
A) Burun dodaq kistası

B) Kürəvi-üst çənə kistası

C) Burun alveolyar kista

D) Kəsici kanalın kistası

E) Burun damaq kistası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
88) Burun damaq kistasının sinonimi hansıdır?
A) Follikulyar kista

B) Burunalveolyar kistası

C) Kəsici kanalın kistası

D) Kürəvi-üst çənə kistası

E) Burundodaq kistası
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
89) Burun alveolyar kistanın sinonimi hansıdır?
A) Burun dodaq kistası

B) Kürəvi-üst çənə kistası

C) Kəsici kanalın kistası

D) Burun damaq kiistası

E) Follikulyar kista
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
90) Ameloblastomalar inkişaf edir:
A) Epitelial toxumadan

B) Qan damarlarından

C) Dəridən

D) Birləşdirici toxumadan

E) Limfa damarlarından
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
91) Ameloblastomalara hansı nahiyədə daha çox rast gəlinir?
A) Üst çənədə

B) Alt çənədə kəsici dişlər nahiyəsində

C) Alt çənənin bucaq nahiyəsində

D) Almacıq sümüyündə

E) Alın sümüyündə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
92) Ameloblastik fibromanın sinonimi nədir?
A) Sementoma

B) Sərt odontoma

C) Fibrosarkoma

D) Yumşaq odontoma

E) Miksofibrima
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
93) Ameloblastomanın tipik rentgenoloji şəkli necədir?
A) Sahələrin bərkiməsi ilə seyrəklənmənin əvəzlənməsi

B) Yeyilmiş qıraqlarla sümük defektinin olması

C) Bir və yaxud bir neçə kistoz boşluğun olması

D) Ossifikasiya ocaqlarının olması

E) Sekvestrlərlə sümük rezorbsiyasının olması
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» 2002.
94) Yerli toxuma ilə plastika zamanı fəsadlara aiddir?
A) Yara kənarının aralanması

B) Üçbucaq dilimin uclarının nekrozu

C) Yaranın irinləməsi

D) Ayaqcıqlı dilimin nekrozu

E) Aşağıda göstərilənlərin hamısı
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
95) Filtrum (premaxilla) haradan formalaşır?
A) İki ön çıxıntının birləşməsindən

B) Əng və çənə çıxıntısından

C) Əngin ön və burunun ön çıxıntısından

D) Əngin ön və burunun yan çıxıntılarından

E) Burunun ön və arxa çıxıntılarından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
96) Burun - gözyaşı kanalı haradan formalaşır?
A) Burunun yan çıxıntısından

B) Burunun yan və əng çıxıntısının birləşməsindən

C) Əng çıxıntısından

D) Burunun orta və əng çıxıntısının birləşməsindən

E) Burunun orta çıxıntısından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
97) Mimiki əzələlər haradan əmələ gəlir?
A) 5 - ci qəlsəmə qövsündən

B) 4- cü qəlsəmə qövsündən

C) 1- ci qəlsəmə qövsündən

D) 2 - ci qəlsəmə qövsündən

E) 3 - cü qəlsəmə qövsündən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
98) 1- ci və 2 - ci qəlsəmə qövsü sindromu olan xəstələrdə nə olur?
A) Mikrootiya

B) Mikrostomiya

C) Hipertelorizm

D) Damaq yarığı

E) Dodaq yarığı
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
99) Ağız boşluğu selikli qişasının leykoplogiyası neçə faiz hallarda xərçəngə çevrilə bilər?

A) 5%-dən az

B) 10%

C) 30%


D) 30%-dən çox

E) 20%
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998


100) Elektrik yanıqlarında ən çox dözümlülüyü hansı struktur göstərir?
A) Sinir

B) Sümük


C) Dəri

D) Bağlar

E) Qan damarları
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
101) Cərrahi əməliyyatdan və ya travmadan sonra həmişə nə baş verir?
A) Sadalananların hamısı

B) Katabolizm pozğuntusu

C) Hipovolemiya

D) Hipoqlikemiya

E) Qanda sidik cövhərinin artması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
102) Embrional inkişafın neçənci həftəsində damaq formalaşır?
A) 16 - 20 - cı həftədə

B) 4 - 6 - cı həftədə

C) 12 - 16 - cı həftədə

D) 6 - 8 - ci həftədə

E) 8 - 12 - ci həftədə
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
103) Burun çəpəri nədən əmələ gəlir?
A) Sadalananların hamısından

B) Orta burun çıxıntısından

C) Əng sümüyü çıxıntısından

D) Burunun yan çıxıntısından

E) Sadalananların heç birindən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
104) Dərinin rəngi nədən asılıdır?

A) Sadalananların hamısından

B) Melanositlərdə melaninin səviyyəsindən

C) Tirozinaza fermentinin aktivliyindən

D) Örtdüyü sahədən

E) Melanositlərin sayından


Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
105) Sərbəst dəri transplantatında yeni damar əmələ gəlməsi nə vaxt başlanır?
A) 7 gün sonra

B) 24 saatdan sonra

C) 12 saatdan sonra

D) 5 gün sonra

E) 2 - 3 gündən sonra
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
106) Ən yaxşı allogen transplantat hansı sayılır?
A) Sümük

B) Qığırdaq

C) Dəri

D) Əzələ


E) Fassiya
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
107) Aşağıdakı göstərilənlərdən hansı daha az antigen xüsusiyyəti daşıyır?
A) Sümük

B) Qığırdaq

C) Dəri

D) Ürək əzələsiE) Piy toxuması
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
108) Dəri dilim transplantasiyasının yaxşı tutması nədən asılıdır?
A) Göstərilənlərin hamısından

B) Dəri köçürülən yerin toxumalarının qan təchizatından

C) Göstərilənlərin heç birindən

D) Dəri köçürülən yerin hemostazının təmin edilməsindən

E) Dəri diliminin fiksasiyasından
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
109) Üz sinirinin parezinə qulaqətrafı tüpürcək vəzisinin hansı xəstəlikləri səbəb olur?
A) Xoşxassəli şişlər

B) Vəzin infeksiyalaşması

C) Yuxarıda göstərilənlərdən heç biri

D) Qarışıq şişlər

E) Bədxassəli şişlər
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
110) Uşaqlarda qulaqətrafı tüpürcək vəzinin ən çox yayılmış şişlərinə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Limfoma

B) Lipoma

C) Hemangioma

D) Qarışıq şişlər

E) Mukoepidermoid şişlər
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
111) Qarşılaşan üçbucaqlarla plastika üsulunu kim tətbiq etmişdir?
A) Milard

B) Sedillo

C) Lapcinski

D) Limberq

E) Abba
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
112) Limberqin qarşılaşan üçbucaq dilimlərlə plastikası hansı hallarda istifadə olunur?
A) Göstərilənlərin hamısında

B) Üz skeleti sümüklərinin böyük qüsurlarında

C) Rinoplastikada

D) Böyük yumşaq toxuma qüsurlarında

E) Dodaq yüyəninin qısalığında
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
113) Limberqin qarşılaşan üçbucaqlarla plastikası hansı hallarda istifadə edilir?
A) Yumşaq toxumanın böyük qüsurlarında

B) Fistul yollarının bağlanmasında

C) Göstərilənlərin hamısında

D) Rinoplastikada

E) Üz skeleti sümüklərinin böyük qüsurlarında
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
114) Yerli toxuma ilə plastikanın ən sadə üsulu hansıdır?
A) Göstərilənlərin hamısı

B) Üçbucaq dilimlər

C) Ayaqcıqlı dilimlərlə plastika

D) Yara kənarının mobilizasiyası

E) Sərbəst dəri plastikası
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
115) Ayaqcıqlı dilimlərin uzunluğunun eninə olan nisbəti necə olmalıdır?

A) 1:8


B) 1:6

C) 1:3


D) 1:4

E) 1:5
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998


116) Ayaqcıqlı dilimlərlə plastikada ayaqcığın çevrilmə bucağı maksimum neçə dərəcəyədək olmalıdır?
A) 180°

B) 210°


C) 45°

D) 360°


E) 90°
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
117) Hindistan rinoplastika metodunda ayaqcıqlı dilim haradan götürülür?
A) Alın nahiyəsindən

B) Göstərilənlərdən hamısından

C) Yanaq nahiyəsindən

D) Boyundan

E) Yanaq-dodaq nahiyəsindən
Ədəbiyyat: Робустова Т.Г. "Хирургическая стоматология" 1998
118) 7 Yaşlı uşaqda alt çənənin sol subkondulyar nahiyəsində sınıq müəyyən edilir, dişləm pozulmayıb. Müalicə metodunu seçin.
A) Nə aktiv müalicə nə də immobilizasiya aparılır

B) 7 günlük immobilizasiya

C) Mil ilə osteosintez edilir

D) İmmobilizasiyasız, ağızın açılmasının 10 günlük məhdudlaşdırılması

E) 14 günlük immobilizasiya, arada ağızın aktiv açılması ilə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri.,
119) Xəstədə alt çənənin sol subkondulyar nahiyəsinin sınığı vardır. Klinik olaraq nə müşahidə edilir?
A) Ağız açıldıqda çənənin sağa tərəf yönəlməsinin qeyri-mümkünlüyü

B) Ağızdaxili güclü qanaxma

C) Protruziya zamanı çənənin sağa tərəf yönəlməsi

D) Okklüziyanın pozulması

E) Trizm və ikitərəfli krepitasiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. - 310
120) Bu sınıqlardan hansında klinik olaraq paresteziya müşahidə edilir?
A) Çənənin subkondulyar sınığında

B) Tac çıxıntısının sınığında

C) Burun sümüklərinin sınığında

D) Almacıq - əng kompleksinin sınığında

E) Çənə cisminin ikitərəfli sınığında
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. - 312
121) Almacıq sümüyünün yerini dəyişmiş sınığında ağızın tam açılmasına nə mane olur ?
A) Gicgah-çənə oynağı

B) Çənənin oynaq çıxıntısı

C) Çənənin tac çıxıntısı

D) Çənə şaxəsi

E) Almacıq qövsü
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri 0. - 315
122) Politravma zamanı xəstənin müalicəsi hansı sxem üzrə aparılmalıdır ?

1. Xarici qanaxmanın dayandırılması

2. Venadaxili infuziya və transfuziyalar

3. Asfiksiyanın aradan qaldırılması

4. Pnevmotoraksın aradan götürülməsi

5. Sınıqların şinalanması
A) 2, 1, 5, 3, 4

B) 5, 2, 4, 1, 3

C) 3, 4, 1, 2, 5

D) 1, 5, 2, 3, 4

E) 4, 1, 5, 2, 3
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. - 298
123) Hemofiliyalı xəstələr üçün hansı keyləşdirmə növündən istifadə olunmalıdır?
A) İntraliqamentar (sümükdaxili)

B) Kəllə əsasında II və III şaxələrin keyləşdirilməsi

C) Supraperiosteal

D) Venadaxili

E) Naqili keyləşdirmə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri 0. - 270
124) İnfeksiya olan nahiyələrdə yerli keyləşdirmə nəyə görə tam effekt vermir?
A) Ağrıya görə

B) Qan dövranının artmasına görə

C) PH-ın normadan çox olmasına görə

D) PH-ın normadan az olmasına görə

E) Şişkinliyə görə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri0. - 276
125) Alt çənənin mental nahiyəsinin ikitərəfli sınığında hansı əzələlər ön fraqmenti arxaya doğru çəkir ?
A) Genioglossus, Geniohyoid

B) Tirohyoid, Genioglossus, Geniohyoid

C) Geniohyoid, Genioglossus, Digastrikusun ön qarıncığı

D) Milohyoid, Geniohyoid, Tirohyoid

E) Milohyoid, Genioglossus, Geniohyoid
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. - 306
126) Üz-çənə nahiyəsində zədəsi olan xəstə hansı vəziyyətdə daşınır?
A) yarım oturaq

B) oturaq vəziyyət

C) lateral vəziyyət

D) arxası üstə uzanmış

E) üzü üstə uzanmış
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -296
127) Ən çox sınmaya məruz qalan üz sümüyü hansıdır?
A) Çənə

B) Burun


C) Əng

D) Damaq


E) Almacıq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -301
128) Çənənin ən çox sınmaya məruz qalan nahiyəsi hansıdır ?
A) Tac çıxıntı

B) Simfizial

C) Kondilus

D) Bucaq


E) Cismi
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -301
129) Uşaqlarda kondilus nahiyəsinin zədəsi zamanı ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?
A) Ağrı

B) Qlenoid çuxurun divarının sınığı

C) Artrit

D) Ankiloz

E) Abses
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -305
130) Çənənin subkondilyar nahiyəsinin sınığında kondilus hansı tərəfə yönəlir?
A) Posteromedial

B) Anteromedial

C) Anterolateral

D) Bilateral

E) Posterolateral
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -305
131) Çənə sınıqlarında bimaksilyar şinalarla immobilizasiya neçə həftə davam etməlidir?
A) 2-4 həftə

B) 6-8 həftə

C) 4-6 həftə

D) 8-10 həftə

E) 3-5 həftə
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -308
132) Diplopiya hansı sınıqlar zamanı rast gəlinir ?
A) Le-For I sınığında

B) Burun sınıqlarında

C) Çənə sınıqlarında

D) Əng-almacıq kompleksi

E) Kəllə-sifət ayrılmasında
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -314
133) Sagittal split osteotomiya çənənin hansı nahiyəsində aparılır ?
A) Mərkəzi

B) Şaxə


C) Cisim

D) Simfizial

E) Bucaq
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
134) Sagittal split osteotomiyanın vertikal subkondilyar osteotomiyadan üstün cəhətləri hansıdır?
A) Ağızdaxili olduğu üçün çənəaltı çapıq olmur

B) Həm mandibulyar retroqnatiyanı həm də mandibulyar proqnatiyanı aradan qaldırır

C) Çənədə böyük dəyişiklik baş verir

D) Dişləm pozulması baş vermir

E) Alveol sinirinin zədələnmə şansı azdır
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
135) Mandibulyar retroqnatiya hansı yolla aradan qaldırılır ?
A) “C” tipli osteotomiya

B) Şaxədə horizontal osteotomiya

C) Le – For I tipli osteotomiya

D) Şaxədə sagittal split osteotomiya

E) Çəp subkondilyar osteotomiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
136) Bimaksilyar protruziya hansı yolla aradan qaldırılır ?
A) “C” tipli osteotomiya

B) Çənə şaxəsində osteotomiya

C) Əng arxa osteotomiya

D) Dörd premolyar dişlərin çəkilməsi və ön alveolyar seqmentin repozisiyası

E) Çəp osteotomiya
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293
137) Yuxarı ağıl dişini çıxararkən əng tuberi sınmışdır, ancaq periostdan tam ayrılmayıb.Müalicə taktikasını seçin:
A) Qankəsicilər təyin etmək

B) Tuberi götürüb, həmin nahiyəni tamponada etmək

C) Tuberə toxunmamaq

D) Tuberi yerində stabilizə etmək

E) Tuberi götürüb yaranı tikmək
Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, 0. -293


Yüklə 2,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə