Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Üz sinirinin hansı kökləri vardır ?Yüklə 2 Mb.
səhifə7/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

286) Üz sinirinin hansı kökləri vardır ?
A) Hərəki və simpatik

B) Hərəki və hissi

C) Yalnız hərəki

D) Hərəki, simpatik, parasimpatik

E) Hissi və parasimpatik
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 6
287) Üz sinirinin şaxələri hansılardır ?
A) Petrosa major, minor petrosa, servikal, stapedius şaxəsi

B) Chorda tympani, anterior digastricus, posterior auricular

C) Minor petrosa, digastric, petrosa major

D) Petrosa minor, digastric, stylohyoid

E) Petrosa major, stapedius şaxəsi, posterior auricular, digastric
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 6
288) Alt dodağın və saqqal nahiyəsinin əzələləri hansı sinirlə innervasiya edilir ?
A) Üz siniri

B) Marginal mandibulyar

C) Aşağı alveol siniri

D) Mental sinir

E) Alt dodaq şaxəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. –6
289) Qulaqətrafı tüpürcək vəzin parasimpatik sekretomotor lifləri hansı sinirlə təmin edilir?
A) Kiçik daşlıq siniri

B) Dərin daşlıq siniri

C) Dil – udlaq siniri

D) Qanadabənzər-damaq şaxəsi

E) Böyük daşlıq siniri
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 7
290) “Yad cisim “ ağız boşluğundan haraya düşə bilər ?
A) Salpingofarengeal qat

B) Sol bronx

C) Fossa Rosenmüller

D) Sağ bronx

E) Fossa piriforme
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 20
291) Kəsici alətlər üçün hansı sterilizasiya metodu məsləhət görülür ?
A) Qaynatma 20 dəqiqə

B) Quru isitmə 150 ˚C x 2 saat

C) Avtoklav

D) Quru isitmə 150 ˚C x 1 saat

E) Dezinfeksiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 141
292) Hepatit B viruslu xəstə üçün istifadə edilən alətlər necə sterilləşdirilir ?
A) Qaynadılaraq sterilləşdirilir

B) Qamma şüa verilir

C) Avtoklava qoyulur

D) 2%-li qlutaraldehid məhlulunda 1 saatdan az olmayaraq dezinfeksiya edilir

E) 2%-li qlutaraldehid məhlulunda yarım saat sterilləşdirilir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 141
293) Dilaltı tüpürcək vəzi harada yerləşir ?
A) Hyoqlossus ilə styloqlossus arasında

B) Genioqlossus ilə çənənin arasında

C) Mylohyoid ilə digastricus arasında

D) Geniohyoid ilə genioqlossus arasında

E) Hyoqlossus ilə genioqlossus arasında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 219
294) XII cüt sinirlə innervasiya olunmayan dil əzələsi hansıdır ?
A) Mylohyodeus

B) Genioqlossus

C) Palatoqlossus

D) Styloqlossus

E) Hyoqlossus
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 219
295) Hipoqlossal sinir öz gedişi boyunca hansı arteriyanı müşayiət edir ?
A) Xarici yuxu arteriya

B) Üz arteriya

C) Daxili yuxu arteriya

D) Qalxan udlaq arteriyası

E) Linqual arteriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 218
296) Xarici yuxu arteriyası qulaqətrafı tüpürcək vəzinə haradan daxil olur ?
A) Zirvədən

B) Posteromedial aspekt

C) Anterolateral aspekt

D) Posterior aspekt

E) Axacaq yolu ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 231
297) Dilin ön 1/3-ni hansı arteriya vaskuliyarizasiya edir ?
A) Dorsal linqual a

B) İnferior alveolar a

C) Sublinqual a

D) Qalxan udlaq a

E) Dərin dil a
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 244
298) Üz siniri kəllə əsasından hansı dəlik vasitəsilə xaric olur ?
A) Ovale

B) Spinosum

C) Rotundum

D) Stylomastoid

E) Lacerum
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 244
299) Çənəaltı tüpürcək vəzin axacağı öz gedişi boyu hansı əzələyə yaxın yerləşir ?
A) Anterior digastricus

B) Hyoglossus

C) Stylohyoid

D) Mylohyoid

E) Genioqlossus
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 245
300) Tərkibində hər üç embrional qatın olduğu müxtəlif toxumalardan təşkil olunmuş şiş hansıdır ?
A) Hamartoma

B) Sarkoma

C) Adenoma

D) Teratoma

E) Karsinoma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 248
301) Streptomisinin uzun müddətli təyinatı hansı siniri zədələyə bilər ?
A) Eşitmə siniri

B) Üçlü sinir

C) Üz siniri

D) Dil – udlaq siniri

E) Görmə sinir
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 249
302) Hansı əzələ hərəki innervasiyanı üz sinirindən alır?
A) Buccinator

B) Lateral pterygoid

C) Masseter

D) Temporal

E) Tensor veli palatini
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 250
303) Gicgah – çənə oynağı hissi innervasiyanı əsas hansı sinirdən alır ?
A) Üz sinirinin gicgah şaxəsi

B) N. Auricularis major

C) N. Hipoglossal

D) N. İnferior alveolar

E) N. Auriculo temporal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 250
304) Aşağıdakılardan hansı plazmanın tərkibində var, serumun tərkibində isə yoxdur?
A) Lesitin

B) Qlobulin

C) Albumin

D) Fibrinogen

E) Protrombin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 251
305) Dil vestibulu nahiyəsində ağız dibini hansı əzələ təşkil edir ?
A) Buccinator

B) Sphenomandibular

C) Stylohyoid

D) Linqual

E) Mylohyoid
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 253
306) Ağız boşluğunda ən çox rast gəlinən bədxassəli şiş hansıdır ?
A) Adenokarsinoma

B) Osteogenik sarkoma

C) Metastatik karsinoma

D) Epidermoid karsinoma

E) Bazal hüceyrə karsinoması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 254
307) Protruziya zamanı dil sağa tərəf yönəlir. Bu hansı sinirin iflici nəticəsindədir ?
A) Linqual

B) Sağ fasial

C) Sol hipoqlossal

D) Sol fasial

E) Sağ hipoqlossal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 1068
308) Tetanusun ən vacib ilkin simptomu nədir ?
A) Qıcolma

B) Sardonik gülüş

C) Qızdırma

D) Trizm


E) Diplopia
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 1069
309) Traxeostomiya hansı traxeya həlqələri nahiyəsində aparılmalıdır ?
A) I həlqə nahiyəsi

B) III və IV həlqələr nahiyəsi

C) Üzüyəbənzər qığırdaq nahiyəsi

D) II və III həlqələr nahiyəsi

E) IV və V həlqələr nahiyəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 1024
310) Dermoid kista aşağıdakılardan hansının formasıdır ?
A) Hamartoma

B) Xoriostoma

C) Sistik hamartoma

D) Neyrofibroma

E) Sistik teratoma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. - 999
311) N2O və O2 birlikdə istifadəsi zamanı ən çox rast gəlinən əlavə təsirlər hansıdır ?
A) Bradikardiya

B) Öyümə


C) Taxikardiya

D) Hallusinasiya və yuxu

E) Qıcolma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -236
312) Ambulator ümumi anesteziya zamanı əməliyyat sonrası ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır ?
A) Atelektaz

B) Öyümə


C) Ağciyər absesi

D) Pnevmoniya

E) Hipertoniya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -237
313) Aşağıdakılaradan hansı həqiqi kista deyildir ?
A) Kerato kista

B) Orta damaq

C) Qlobulomaksillar

D) Nazolabial

E) Hemorragik kista
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -16
314) Çənənin oynaq çıxıntısı nahiyəsindəki sınıqlar bütün çənə sınıqlarının neçə faizini təşkil edir ?
A) 10 – 20 %

B) 5 – 15 %

C) 48 – 66 %

D) 60 – 80 %

E) 26 – 35 %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, RM Lalitha. MCQs in Oral and Maxillofacial Surgery ( with short questions and answers), Jaypee brothers. Medical publishers LTD. New Delhi. 2006. - 43
315) Traxeostomiya zamanı qanaxma hansı damarın zədələnməsi nəticəsində baş verir ?
A) Yuxarı tireoid vena

B) Aşağı tireoid arteriya

C) Yuxarı tireoid arteriya

D) Vidaci vena

E) Aşağı tireoid vena
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 20
316) Gicgah – çənə oynağı ancaq hansı istiqamətdə çıxa bilər ?
A) Anterior

B) Lateral

C) Distal

D) Posterior

E) Medial
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri Sanjeev Raj Bhatia .Dentogist. MCQs in Dentistry (with explanatory answers ). Third edition.Jaypee brothers. Medical Publishers LTD. New Delhi. 2003. – 245

Üz-çənə nahiyəsi xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsinin xüsusiyətləri. Aseptika və antiseptika

317) Yaraya mikroorqanizmlərin düşməsinin qarşısının alınması üzrə tədbirlər kompleksi necə adlanır?
A) Antiseptika

B) Ablastika

C) Antiblastika

D) Aseptika

E) Ataraksiya
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
318) Avtoklavlaşdırma zamanı materiallarda və alətlərdə hansı proses baş verir?
A) Yanlız virusların məhvi

B) Mikroorqanizmlərin patogen və saprofit qruplara ayrılması

C) Bütün növ mikroorqanizmlərin məhvi

D) Mikroorqanizmlərin inkişafınının dayandırılması

E) Yalnız patogen funqal mikrofloranın məhvi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
319) Rezin istisna olmaqla bütün digər materiallar üçün avtoklavda əsas sterilizasiya rejimi hansıdır?
A) Hərarət - 110ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 30 dəq.

B) Hərarət - >140ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 45 dəq.

C) Hərarət - 100ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.

D) Hərarət - 132ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 20 dəq.

E) Hərarət - >130ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
320) Rezin daxil olmaqla bütün digər materiallar üçün avtoklavda əsas sterilizasiya rejimi hansıdır?
A) Hərarət - 132ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 20 dəq.

B) Hərarət - <100ºС; təziq – 1, 1 atm. ; zaman - 45 dəq.

C) Hərarət - >130ºС; təziq - 1 atm. ; zaman - 30 dəq.

D) Hərarət - 120 ºС; təziq - 1, 1 atm. zaman - 45 dəq.

E) Hərarət - 110ºС; təziq - 2 atm. ; zaman - 30 dəq.
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
321) Dərman preparatları üçün avtoklavda sterilizasiya üçün xüsusi qoruyucu rejimi müəyyən edin .
A) 110 ºС dərəcə, 0, 5 atm. təzyiq altında 180 dəqiqə

B) 120ºС dərəcə, 1, 1 atm. təzyiq altında, 45 dəqiqə

C) 110ºС dərəcə, 2 atm. təzyiq altında, 30 dəqiqə

D) 130ºС - dən yüksək dərəcə, 1. 1 atm. təzyiq altında, 30 dəqiqə ərzində

E) 132ºС dərəcə, 2 atm. təzyiq altında, 20 dəqiqə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
322) İncə optik alətlərin sterilizasiyası hansı üsulla aparılır?
A) Antiseptik məhlullarda saxlamaqla

B) Quru isti ilə

C) Avtoklavlaşma ilə

D) Qaynatmaqla

E) Spirt buxarı ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
323) Sterilizasiya edilmiş biks açılmadan hansı müddət ərzində sterilliyini qoruyur?
A) 24 saat ərzində

B) 1 ay ərzində

C) 3 sutka ərzində

D) 36 saat ərzində

E) 1 həftə ərzində
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52
324) Hansı müddət ərzində sterilizasiya edilmiş açıq biksdən istifadə etmək olar?
A) 36 saat ərzində

B) 24 saat ərzində

C) 1 həftə ərzində

D) 3 sutka ərzində

E) Yalnız biks açılan kimi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Под ред. Т. Г. Робустовой. – Изд. 2-е перераб. и доп. – Москва. Медицина, 2000. с. 12-25; В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 41-52


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin