Ябцлщясян ял-Мараьи мцалиcати мцнфяридя


Tənasül alətlərinin xəstəlikləriYüklə 4.8 Kb.

səhifə18/18
tarix26.05.2017
ölçüsü4.8 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Tənasül alətlərinin xəstəlikləri.
Xayaların iltihabı və şişməsi ......................................................... 108
Xayaların kiçikliyi......................................................................... 109
Xayaların böyüklüyü ..................................................................... 109

239
Dəbəlik (qrıja, yırtıq)..................................................................... 109
Çapıq (yarıq, uyuq)........................................................................ 110
Fırlar və kisəciklər......................................................................... 110
Xaya və tənasül alətinin yaraları ................................................... 110
Xaya və tənasül alətinin gicişib göynəməsi................................... 111
Tənasül alətinin tıxanması (keçməzliyi)........................................ 111
Tənasül alətinin əyriliyi................................................................. 111
Sperma ifrazatı.
Spermanın rəngi sarı olduqda........................................................ 112
Sperma ifrazatının sürətli olması................................................... 112
Ereksiya zəifliyi............................................................................. 112
Tənasül alətinin sıçraması ............................................................. 113
Cinsi həvəsin zəifliyi ..................................................................... 113
Cimanı dayandırmış kişinin tənasül alətinin
titrəməsi və zəifləməsi səbəbindən narahatlığı
və həyəcanlanması......................................................................... 115
Taqətdən düşmə halında (tonusun itməsi, atoniya) ....................... 115
İfrat dərəcədə əldən düşdükdə (gücdən, qüvvədən düşdükdə) ...... 115
Bədənin zəifliyi və sısqalığı (həddindən artıq arıqlıq) .................. 115
Sperma (məni) az olduqda............................................................. 116
İradə zəifliyi və qətiyyətsizlik halında .......................................... 116
Şişkinlik az olduqda ...................................................................... 116
Cinsi əlaqədən imtina etdikdə (cimadan uzaqlaşdıqda) ................ 117
Hərarət çox olduqda (çox hərarətli cima)...................................... 117
Şəhvətin çoxluğu və cinsi əlaqə .................................................... 117
Sızanaq və qotur olduqda .............................................................. 117
Şişkinlik çox olduqda .................................................................... 117
Uşaqlığın xəstəlikləri.
Uşaqlığın ağrıması......................................................................... 118
Uşaqlığın şişi və iltihabı ................................................................ 120
Uşaqlığın şiddətli ağrısı................................................................. 121
Uşaqlığın qabarıqlığı və dombalması............................................ 122
Uşaqlığın ifrazatı (selik, irin və s.) ................................................ 123
Qanaxma........................................................................................ 124
Uşaqlığın ağız hissəsinin göynəyib-yanması................................. 126
Uşaqlığın köpməsi (şişmə, meteorizm) ......................................... 126
Aybaşının gecikməsi ..................................................................... 127

240
Uşaqlığın xərçəngi......................................................................... 127
Uşaqlığın yaraları .......................................................................... 127
Uşaqlığın bərkiməsi (quruyub ağaca dönməsi) ............................. 128
Uşaqlığın çatlaması və babasili ..................................................... 130
Uşaqlığın qaşınması və yanıb-göynəməsi ..................................... 130
Uşaqlığın çirk verməsi və irinləməsi............................................. 131
Uşaqlığın aşağı düşməsi ................................................................ 131
Uşaqlığı möhkəmləndirən və qüvvətləndirən vasitələr ................. 131
Sonsuzluq və qısırlıq ..................................................................... 131
Uşaqsalmadan qoruyan vasitə ....................................................... 133
Qadın çətinliklə doğduqda............................................................. 134
Hamiləliyə maneələr mövcud olduqda.......................................... 135
Heç bir vəchlə hamilə qalmadıqda ................................................ 136
Hamiləliyin əlamətləri................................................................... 136
Səmərəli məninin (sperma, toxum) əlamətləri .............................. 137
Oğlan və qızın əlamətləri (ana bətnindəki 
uşağın cinsiyyətini bəlli edən əlamətlər) ....................................... 137
Sınaq (sınama, yoxlama) ............................................................... 137
Qadın cinsiyyət orqanının daraldılması......................................... 138
Doğuşun gecikməsi ....................................................................... 138
Yapışdırıb bitişdirmək üsulu ......................................................... 139
Oynaq xəstəlikləri.
Oynaq ağrıları................................................................................ 139
Kürək ağrısı ................................................................................... 140
Oynaq ağrıları.Diz ağrısı ............................................................... 141
Podaqra.......................................................................................... 141
İşias (oturaq sinirinin iltihabı) ....................................................... 142
Ombalarda ağrı.............................................................................. 144
Oynaqların kirəcləşməsi və bərkiməsi........................................... 144
Oynaq ağrısı .................................................................................. 144
Fil xəstəliyi və venaların genişlənməsi.......................................... 144
Qızdırmalar.................................................................................... 145
Gündəlik qızdırma......................................................................... 145
Ü funətli və səfralı xılt mənşəli qızdırma....................................... 146
Qan mənşəli titrətmə-qızdırma...................................................... 147
Bəlğəm mənşəli qızdırma.............................................................. 147
Qara öd (qarasevda) mənşəli qızdırma.......................................... 147

241
Qarışıq (mürəkkəb) qızdırma ........................................................ 149
Şişlərdən doğan qızdırmalar.......................................................... 149
Şiddətli titrətmə ............................................................................. 150
Beşgünlük, altıgünlük və yeddigünlük qızdırmalar....................... 150
Qrip nəticəsində qızdırma və qəfil qızdırma ................................. 150
Qəşş etmək və bayğınlıq üzündən qızdırma.................................. 150
Gecə və gündüz qızdırması ........................................................... 150
Vəba qızdırması............................................................................. 151
Qızılca və çiçək qızdırmaları......................................................... 151
Havanın istiliyindən doğan qızdırma............................................. 152
Qocalıq vərəmi (dığ, zəiflik və əldən düşmə) ............................... 153
Bədən üzvlərinin zahiri (xarici) xəstəlikləri.
Şişlər.............................................................................................. 153
Piy şişi ........................................................................................... 154
Taun............................................................................................... 155
Bərk şiş və xənazir (sıraca) ........................................................... 155
Vəzilər və urlar.............................................................................. 156
Köpmə və şişkinlik (şişmə) ........................................................... 156
Bubon (qasıqda limfa vəzilərinin iltihabı) və
çiban (sızanaq, irinli şiş)................................................................ 156
Dolama (dırnaq altının iltihabı və irinləməsi) ............................... 156
Ü zdə və ətraflarda şişmələr (zərbə və bu kimi 
amillər nəticəsində) ....................................................................... 157
Barmaqların iltihabı və şişməsi ..................................................... 157
Sızanaqlar və xırda irinliklər ......................................................... 158
Kiçik irinliklər və qanlı şiş ............................................................ 159
Yanıq, ətəşt.................................................................................... 159
Artıq ət çıxıntısı və törəmə (bəzi toxumaların
birləşməsində özünü büruzə verir) ................................................ 160
Ç iban (karbunkul)..........................................................................160
Dəridə qırmızı rəngli xırda suluqlar (səpgilər).............................. 160
Sifilis ............................................................................................. 161
Bədənin səpgilərlə və suluqlarla örtülməsi.................................... 162
Yara-xora (yaxud dəmrov) ............................................................ 162
Ziyil ............................................................................................... 162
Süd rəngində sızanaqlar və kiçik irinliklər.................................... 162
Qotur.............................................................................................. 163

242
Kəskin qaşinma, gicişmə............................................................... 163
Qocalara xas qaşınma.................................................................... 163
Dəridə səpgi, xora.......................................................................... 164
Kisəcik (yığıntı)............................................................................. 164
Qara nabat (gecə nabatı)................................................................ 164
Bişməcə, darıca ............................................................................. 164
Ç irkli tər yığıntısı .......................................................................... 165
Başda dəmrov, qoturluq, yara-xora və ekzema ............................. 165
Xərçəng ......................................................................................... 166
Fistul (dərin irinli yara və daxili orqanların birindən
bədən xaricinə süni surətdə açılan kanal, dəlik)............................ 167
Yaralar........................................................................................... 167
Yaralanmalar – kəsiklər, çapıqlar.................................................. 168
Təzə kəsiklərin dərmanları ............................................................ 169
Yaraları bitişdirən və sağaldan dərmanlar..................................... 169
Yıxılma və zərbə ........................................................................... 171
Çıxıqlar.......................................................................................... 172
Sümüklərin sınığı .......................................................................... 172
Tikan (həmçinin digər ucubiz cismlər),
tiyə və sümük batdıqda................................................................. 173
Dərinin soyulması xəstəlikləri....................................................... 173
Bədən üzvlərinin yanması ............................................................. 173
Tərin ifraz olunmaması ................................................................. 174
Tərin (tərləmənin) həddən artıq olması ......................................... 174
Cüzam............................................................................................ 174
Başa bit düşdükdə (bitə qarşı tədbirlər)......................................... 175
Ç illər və ləkələr ............................................................................. 175
Rəngin solğunluğu, çillər, xallar və
ya anadangəlmə ləkələr ................................................................. 176
Dəmrov.......................................................................................... 176
Ekzema və albinizm ...................................................................... 176
Sızanaqların yerində əmələ gəlmiş qızartılar ................................ 177
Rəngi gözəlləşdirən vasitələr......................................................... 177
Saçda qoturluq............................................................................... 177
Saçı gözəlləşdirən vasitələr ........................................................... 178
Tükün çıxmasına mane olan vasitələr ........................................... 178
Saçın tökülməsi və keçəlləşmə xəstəliyi.

243
İxtioz (insan dərisinin balıq dərisinə bənzəməsi) .......................... 178
Həddindən artıq arıqlıq və sısqalıq................................................ 179
Bağırsaqlarda meteorizm............................................................... 181
Başın dərisinin naxoşluğu ............................................................. 181
Başda səpgilər................................................................................ 181
Dərinin çatlaması və qartmaq bağlaması....................................... 182
Başda kəpək (toz şəklində xırda qabıqlar)..................................... 182
Yara və çiçək yerləri...................................................................... 183
Zərbə və yıxılma nəticəsində deşilmə və qaralma......................... 183
Dərini mənfi amillərdən qorumaq (dəriyə qulluq) ........................ 183
Qızartı üçün (rəngin qırmızılığı üçün)........................................... 183
Dərinin ağlığı üçün (rəngin ağardılması üçün).............................. 184
Ü funət və pis qoxu ........................................................................ 184
Heyvan zəhərləri.
Əvvəlcə əqrəb sancması haqqında ................................................ 185
İlan sancdıqda................................................................................ 185
Böyə (böv) və hörümçək sancması................................................ 186
Kərtənkələ dişlədikdə.................................................................... 186
Qurbağa dişlədikdə........................................................................ 186
Qırxayaq sancdıqda ....................................................................... 186
Adam dişlədikdə............................................................................ 187
Bal arısı sancdıqda......................................................................... 188
İt və canavar dişlədikdə................................................................. 189
Şir və pələng dişlədikdə ................................................................ 189
Gəlincik dişlədikdə........................................................................ 189
Quduz it dişlədikdə........................................................................ 189
Xərçəng dişlədikdə........................................................................ 189
Ç ay yerində qalmış böyük balıq dişlədikdə................................... 190
Südün mədədə ağırlaşaraq 
həzm olunmaması və fəsad törətməsi............................................ 190
Parlaqquyruq (işıldayan böcək növü) sancdıqda........................... 190
Naməlum və qeyri-müəyyən həşəratlar sancdıqda........................ 190
Bitki və mineralların təsirindən zəhərlənmə.................................. 191
Soyuq zəhərləri dəf edən isti padzəhrlər ....................................... 191
Soyuq padzəhrlər........................................................................... 191
Biş (akonit; kəpənəkçiçəyin soğanı-zəhərli bitki)
ilə zəhərləndikdə............................................................................ 192

244
Kinovar (mineral) və bəzi metallarla
qarışdırılmış civə ilə zəhərlənmə................................................... 192
Başqa metallarla qarışığı olmayan civə ilə zəhərlənmə................. 192
Qurğuşun oksidi (plumbum oxydatum) ilə zəhərlənmə ................ 192
Qurğuşun oksidi (pulvis, linimentum-plumbum
aceticum) ilə zəhərlənmə............................................................... 193
Dəmir yonqartısı və kəpəyi ilə zəhərlənmə ................................... 193
Ağ arsen, mis pası (yaşıl boya),
söndürülməmiş əhəng ilə zəhərlənmə ........................................... 194
Vəsmə - qara toz............................................................................ 194
Həşəratların qovulması.................................................................. 194
Ödü (səfra) yetişdirib dəf 
olunmağa hazırlayan vasitələr ....................................................... 196
Bəlğəmi yetişdirib dəf olunmağa
hazırlayan vasitələr........................................................................ 196
Qara ödü yetişdirib dəf olunmağa 
hazırlayan vasitələr........................................................................ 196
Qanı təmizləyən və təmiz qan yaradan vasitələr ........................... 196
Ödqovucu vasitələr........................................................................ 196
Bəlğəmqovucu vasitələr ................................................................ 196
Qara ödü dəf edib təmizləyən vasitələr ......................................... 197
İshaledici və islah edən vasitələr ................................................... 197
Təsnifatlar və dərəcələr ................................................................. 197
Rütubətləndirən (nəmləndirən) vasitələr ....................................... 199
Quruluq yaradan (qurudan) vasitələr............................................. 199
Ödün əlamətləri ............................................................................. 200
Qanın çoxluğunun əlamətləri ........................................................ 201
Bəlğəmin çoxluğunun əlamətləri................................................... 201
Qara ödün əlamətləri ..................................................................... 201
Böhran halları................................................................................ 202
Hadisələrə dair xəbərdarlıq (müəyyən
hadisələrin amilləri)....................................................................... 202
Müsbət və təqdirəlayiq əlamətlər .................................................. 204
Təqdirəlayiq əlamətlərin əksinə olan mənfi əlamətlər .................. 205
Ç əki vahidləri ................................................................................ 206
Xəstəlik və naxoşluqların 
bəzi xüsusi dərmanları haqqında ................................................... 207

245
Qankəsici vasitələr ........................................................................ 207
Soyuqluq yaradan bərkidici və qəbizlik vasitələri......................... 209
Sidikqovucu vasitələr .................................................................... 209
Sidikkəsici (sidik ifrazını yubandıran) vasitələr............................ 209
Quruducu (quruluq yaradan) vasitələr........................................... 209
Qurdları xaric edən vasitələr ......................................................... 209
Sakitləşdirici (məstedici) vasitələr ................................................ 210
Fərəhləndirici və ürəkaçan vasitələr.............................................. 210
Qoruyucu və naxoşluğun qarşısını alan
(profilaktik) vasitələr..................................................................... 210
Həlledici və əridən vasitələr .......................................................... 210
Yetişdirib deşici və aşındırıcı vasitələr.......................................... 211
Xıltın infeksiya mənbəyinə çevrilməsinə
mane olan vasitələr........................................................................ 211
Beyni qüvvətləndirən vasitələr...................................................... 211
Ü rəyi qüvvətləndirən vasitələr ...................................................... 212
Mədəni qüvvətləndirən vasitələr ................................................... 212
Qaraciyəri möhkəmləndirən vasitələr............................................ 213
Mənini qatılaşdırıb laxtalandırmağa qabil olan,
döl (embrion) yaradan vasitələr..................................................... 213
Diş əti üçün məlhəmlər.................................................................. 213
Dişləri və diş ətini möhkəmləndirən vasitələr............................... 214
Dişləri cilalayıb parlaqlıq verən vasitələr...................................... 214
Dişlərin xarab olmasına qarşı tətbiq olunan vasitələr.................... 214
Dişlərin qaralmasına qarşı tətbiq olunan vasitələr......................... 215
Ağız qoxusunu gözəlləşdirən vasitələr.......................................... 215
Yaraları sağaldan vasitələr ............................................................ 215
Yaraları qurudan vasitələr ............................................................. 215
Yaraların irinləməsinin qarşısını alan vasitələr ............................. 216
Artıq əti (törəmə) aparmaq üçün vasitələr..................................... 216
Tikan, ox və bu kimi cisimlərin çıxarılması
üçün tətbiq olunan vasitələr........................................................... 217
İrinlikləri partladıb deşən vasitələr................................................ 217
Qadın cinsiyyət orqanını aşılayıb təmizləyən vasitələr ................. 217
Ereksiya yaradan vasitələr............................................................. 218
Şəhvət hissi yaradan vasitələr........................................................ 219
Kökəldici vasitələr......................................................................... 219

246
İştaha yaradan vasitələr ................................................................. 219
Mədəni qüvvətləndirən vasitələr ................................................... 220
Asqırdıcı vasitələr.......................................................................... 220
Keçməzlikləri, sıxılma və tıxacları açan vasitələr......................... 220
Qusdurucu vasitələr....................................................................... 221
Qusmanı dayandıran dərman vasitələri ......................................... 221
Tərqovucu vasitələr ....................................................................... 221
Tərləmənin qarşısını alan vasitələr................................................ 222
Məzacı qüvvətləndirmək.
Əsəbləri möhkəmləndirən vasitələr............................................... 222
Əsəbləri sakitləşdirən və ağrıkəsici vasitələr ................................ 222
İlanı və bəzi həşəratları qovub uzaqlaşdıran vasitələr................... 223
İlanın qovulması haqqında ............................................................ 224
Əqrəbin qovulması haqqında......................................................... 224
Birənin qovulması haqqında.......................................................... 224
Ağcaqanad və hünülərin qovulması haqqında............................... 225
Qarışqanın qovulması haqqında .................................................... 225
Qanadlı həşəratların qovulması haqqında ..................................... 225
Arının qovulması haqqında ........................................................... 225
Ağ qarışqa (termit), peyin qurdunun qovulması haqqında............ 225
Qeydlər və şərhlər ......................................................................... 226
Ədəbiyyat ...................................................................................... 231

: pdf -> klassikler
klassikler -> Bİz kiMİK?” (məqalələr) Bakı – Nurlan 2004 yusif vəZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ
klassikler -> MƏnaziLÜs-saliKİn azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu axund haci ağAMİRZƏ ƏBDÜLKƏRİm ağa badikubi
klassikler -> Marağali məHƏMMƏDHƏSƏn xan etimadüSSƏLTƏNƏ xeyrati-hesanbaki – 2009 azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi
klassikler -> Sadiq bəY ƏFŞar şEİRLƏr baki 2010
klassikler -> Created by Neevia Personal Converter trial version бакы 2005
klassikler -> Mİr möHSÜn nəvvab 1905-1906-ci iLLƏRDƏ erməNİ-MÜSƏlman davasi azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
klassikler -> HƏZİNİ “HƏDİSİ-ƏRBƏİN” TƏRCÜMƏSİ
klassikler -> Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu abdulla şAİq arazdan turana baki – nurlan – 2004
klassikler -> KİŞVƏRİ TÜrk divani azərbayjan miLLİ elmlər akademiyasi məHƏMMƏd füzuli adına Əlyazmalar institutu
klassikler -> TƏSİr təBRİZİ TÜrkcə ŞEİRLƏRİ baki – 2011 Azərbaycan mİllİ elmlər akademİyası


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə