Yard. Doç. Dr. Hasan ocakYüklə 19.5 Kb.
tarix13.06.2017
ölçüsü19.5 Kb.
YARD. DOÇ. DR. HASAN OCAK

24.11.1975 tarihinde İzmir’in Urla İlçesine bağlı Gölcük Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini köyde bitirdikten sonra 1986’da Kestanepazarı Kur’an Kursu’nda hıfzını tamamladı(1989). Ardından İzmir İHL’den mezun oldu(1995) ve aynı yıl üniversite sınavını kazanarak Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydını yaptırdı.

Fakülte mezuniyetinin ardından (2000) SÜ.SBE. Felsefe ve Dinbilimleri Bölümü, İslam Felsefesi ABD’de yüksek lisans öğrenimine başladı. Bu süre zarfında 31.01.2001-15.09.2003 tarihleri arasında Aksaray İl Müftülüğü’nde İmam-Hatip olarak bir süre görev yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan sınavlarda başarılı bulunarak DİB. Selçuk Eğitim ve İhtisas Merkezi’ne kabul edildi. Burada eğitimine devam ederken yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak yine aynı kurum ve branşta doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etmeye hak kazandı. 

31.03.2005 tarihinde Selçuk Eğitim ve İhtisas Merkezi’ni başarıyla tamamladı ve aynı yıl doktora yeterlilik sınavlarında da başarılı bulunarak doktora tezini hazırlamaya başladı. Bir süre İzmir/Menderes/Özdere Beldesi’nde vaizlik yaptıktan sonra Aksaray/Eskil’e Vaiz olarak atandı (20.04.2006). Bu görevde iken Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan sınavlarda başarılı bulunarak DİB. Kayseri Eğitim ve İhtisas Merkezi’ne Eğitim Görevlisi olarak kabul edildi (25.04.2008). 8 Mayıs 2009’da SÜ. SBE. Felsefe ve Dinbilimleri Bölümü, İslam Felsefesi ABD’de doktorasını bitirerek mezun oldu. Kayseri Eğitim ve İhtisas Merkezi’nde iki yılı aşkın bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra kendi arzusu ile Diyanet Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ne (Konya) Eğitim Görevlisi olarak tayin oldu (01.07.2010). Eğitim Görevlisi olarak çalıştığı süre zarfında Eleştirel Düşünme ve Mantık, Akaid-Kelam, Ahlak Felsefesi, Tasavvuf, İslam Felsefesi, Dinler ve Mezhepler Tarihi, İletişim ve Rehberlik, Yaygın Din Eğitimi gibi derslerin yanında Arapça ve Temel İslam Bilimleri alanında dersler verdi. Ayrıca, başta Diyanet İşleri Başkanlığı personeli olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarda İletişim ve Rehberlik, Aile İçi İletişim vb. alanlarda konferans ve seminerler verdi. Bir televizyon kanalında “Sözden Öze” adlı dini-düşünsel içerikli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğu ile ‘Dini İhtisas Dergisi’nin editörlüğünü yaptı. 01.12.2003 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi ABD’ye Öğretim Üyesi olarak atandı. Arapça ve İngilizce bilen OCAK, iki çocuk babasıdır.ÇALIŞMALARI:

A- Kitaplar

1- Tanrı-İnsan İlişkisi Bağlamında İnsanın Hürriyeti, Ek Kitap, İstanbul, 2012

2- İbn Rüşd Felsefesinde Yorumbilim, (Te’vil), Ek Kitap, İstanbul, 2014

3- Mutezile Gelen-Ek-i, Teklif Nedir, , s: 157-162, İz Yayıncılık, 2014

B- Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1. Farabi Felsefesinde Bazı İlahi Sıfatların Hürriyet Problemi Açısından Analizi, Hitit Ü. İlahiyat F. Dergisi, C. 10, S. 19, ss. 115-145,

2- İbn Rüşd’ün Tevil Anlayışında Metodoloji Sorunu, Marife, Yıl: 10, S. 3, 2010, ss. 171-198, (ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı ve ASOS Index)

  1. Bir Ahlak Felsefesi Problemi Olarak Erdem Kavramına Yüklenen Anlamın İlkçağdan Ortaçağa Evrimi, FLSF Dergisi, Sayı: 11, Yıl: 2011, ss. 91-101

4- Hürriyet Problemi Bağlamında, İnsan Fiillerindeki Temel Dinamiklerin Farabi Felsefesindeki Yeri, Beytü’l-Hikme Dergisi, S. 3, Yıl: 2012/1, ss. 45-74,

5- Kınalızade Ali Efendi’de Mutluluk Ahlâkı Kavramının Felsefi Temelleri, Iğdır ü. Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1, Yıl: 2012/1, ss, 119-141,

6- İlkçağdan İslam Düşüncesine Felsefe Tasavvuru: Tanım Merkezli Bir Karşılaştırma Denemesi, Marife Dergisi, Yıl: 12, Sayı: 3, Kış 2012, ss. 25-41,

7- İbn Haldun’un İslam Filozoflarına Yönelttiği Eleştiriler: Metafizik Örneği, Dinbilimleri Dergisi, 13/1, Samsun, 2013, ss. 101-130,

8- Ahlak Felsefesi Ekseninde Günah Kavramı, Mütefekkir, 2014, 2, 39-56,C- Sempozyum Bildirileri

1- Türkiye’de Cami Merkezli Yayın Din Eğitiminde Sosyal Bilimlerin Rolü (Psikoloji Örneği), DİB, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, (30 Mart-1Nisan), Ankara, 2012

2- Nazari ve Ameli Felsefe Kavramları Çerçevesinde Kınalızade’de Mutluluk Ahlakı, Uluslararası Kınalızade Ailesi Sempozyumu, (31 Mayıs-2 Haziran), Isparta, 2012

3- İslam Felsefesi'nde Aşk-Mahremiyet İlişkisi, Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,27-29.03.2015, Ordu, Türkiye, 2015

4- İslam Ahlak Felsefesinde Et-Tedbiru’l-Menzil/Ev İdaresi Kavramı Etrafında Ele Alınan Başlıca Meseleler,21. YY. Aile Sempozyumu,14-16.11, İzmir, Türkiye, 2014

D- Hakemsiz Dergi Makaleleri

1- Hz. Peygamber’in Aile Hayatında Temel Kavramlar, Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi, Kutlu Doğum Özel Sayısı, Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, Konya, 2011, ss. 78-85

2- Kardeşlik Olgusunun Temel Dinamikleri, Peygamberimiz Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku, Kutlu Doğum Özel Sayısı, Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, Konya, 2012, ss. 67-72

3- Hucurat Suresi Bağlamında İnsanlar Arası Kardeşlik İlişkilerini Bozan Başlıca Etkenler, Dini İhtisas Dergisi, Kutlu Doğum Özel Sayısı, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kültür Yayınları, Konya, 2012, ss. 26-34

4- Kaybettiğimiz İnsanlık Vazifelerimizden: Emr-i bi’l-Maruf ve Nehy-i ani’l-Münker (İyiliği Emredip Kötülüklerden Sakındırma), İnsan Onuru, Kutlu Doğum Özel Sayısı, Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, Konya, 2013, ss. 65-76

5- Farabi’nin İnsan Tasavvurunda Hz. Peygamber’in Konumu, Dini İhtisas Dergisi, Kutlu Doğum Özel Sayısı, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kültür Yayınları, Konya, 2013, ss. 26-34

6- Hikmet Kavramı Örneğinde Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Konulu Tefsir Geleneği, Dini İhtisas Dergisi, Kur’an-ı Kerim Özel Sayısı, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Kültür Yayınları, Konya, 2014


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə