Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra onun imperiyasıYüklə 387.83 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/5
tarix26.12.2016
ölçüsü387.83 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5

E.8


A

2.səhifə-229

155

Urcuzə poemasında İbn Sima hansı orqan haqqında ətraflı məlumat vermışdir:                                                                               

A.Qaraciyər                                                                             

B.Mədə                                                                                                  

C. Ağciyər                                                                                                                                              

Ç

2.səhifə-229156

Göstərilənlərdən hansı Hindistanda tibbin öyrənmə 

mənbələrinə aid deyil:                                                                                            

A.Ayurved                                                                     B.Ney-

tsin traktı                                                                     C.Suşruta 

Samhita                                                                   D.Caraka 

Samhita                                                                  E.Ved 

məcmuəsi                                                                         

O

2.səhifə-74157

N.Tusinin  Fərəsnamə əsəri aiddir:                                               

A.Müalicəyə                                                                           

B.Dərmanlara                                                                                          

C.Bitkilərə                                                                                    

D.Baytarlığa                                                                            

E.Patalogiyalara

O

2.səhifə-261158

Magik dualar,kosmetik vasitələlər,tilsimlərdən bəhs edən 

papirus:                                                                                  

A.Berlin papirusu                                                                   

B.Bruqşa papirusu                                                                  

C.Kaxun papirusu                                                                   

D.Ebers papirusu                                                                  

E.Smit papirusu

O

2.səhifə-63159

160


161

162


Çin tibbinə aid ən qədim yazılı mənbə ?

        A) Shi ji

        B) Çjen tszyu

        C) Ney tsin

        D) Çaraka

        E) Samxita

O

2.səhifə-84163

Çin tibbinə aid ən qədim yazılı mənbəni göstərin:         

A.Riqveda                                                                             

B.Ayurdved                                                                                               

C.Çjen tszyu                                                                                      

D.Ramayana                                                                                

E.Xuandi Ney tsin

O

2.səhifə-84164

72 kitabdan ibarət olan Həkimlik külliyyatının müəllifi:               

A.Dioskorid                                                                           

B.Pavel Eqina                                                                         

C.Oribasiy                                                                             

D.Amudenus                                                                           

E.Trallski

O

2.səhifə-184165

Ney-tsin əsərində əksliklər haqqında təlim hansı adda 

verilmişdir:                                                                      A.Od-

su                                                                                 B.İn-yan                                                                                 

C.Müsbət-mənfi                                                                     

D.Kişi-qadın                                                                           

E.Yon-sin

O

2.səhifə-86166

Qədim Hindistanda həkimlik sənətinin inkişaf tarixi neçə 

mərhələ keçmişdir:                                                                  

A.2                                                                                                                                                                                                                                                                

B.3                                                                                         C.4                                                                                        

D.5                                                                                          E.6

A

2.səhifə-73167

Görkəmli həkimlərin həyat yaradıcılığı əsərinin müəllifi:              

A.Hippokrat                                                                           

B.Sokrat                                                                                

C.Platon                                                                                   

D.Alkmeon                                                                            

E.Aristotel

A

2.səhifə-12168

1818-cü ildə Mudrovun  yazdığı maraqlı tibbi tarixi əsər:           

A.Qısa tibb tarixi                                                                              

B.Görkəmli həkimlərin həyat yaradıcılığı                                  

C.Hippokrat və həkimlərin mənəvi keyfiyyətləri                        

D.Qədim ibb tarixi                                                                        

E.Tibbi inkişaf

O

2.səhifə-12169

Yava adasındakı Trinil kəndi yaxınlığında nə tapılmışdır:                                                        

A.Pitekantropun    baş sümüyü.                                        

B..Pitekantropun    kürək sümüyü                                             

C.Pitekantropun   çənə sümüyü.                                                                                            

D. .Pitekantropun   körpücük sümüyü.                                        

E.Pitekantropun   sol bud sümüyü                                                                                             

O

2.səhifə-22170

Qədim Çin diaqnostikasının zirvəsini təşkil edir:                          

A.Əksiliklərin vəhdəti                                                             

B.Nəbz haqqında təlim                                                            

C.Bitkilərlə müalicə                                                                

D.Caraka samhita                                                                     

E.Suşruta samhita

A

2.səhifə-88171

Hansı təlim Tibet təbabətinin əsas olan "Djud-Şi"-nin əsasını 

təşkil edir:                                                                              

A.Ved                                                                                       

B.Nəbz haqqında təlim                                                           

C.Ayurvedlik                                                                         

D.Çaraka                                                                                                        

E.Samhita

Ç

2.səhifə-97172

Qədin Hindistanda vərəm,cüzam,qanaxma xəstəliyi haqqında 

hansı kitabda bəhs olunmuşdur:                                              

A.Çaraka  samhita                                                                                                      

B.Suşruta Samhita                                                                  

C.Riqveda                                                                              

D.Ayurved                                                                             

E.Ved məcmüəsində

A

2.səhifə-75173

Babilistanda  xəstəliyin proqnozuna optimistik yanaşan 

həkimlər:                                                                                  

A.Asular                                                                                  

B.Aşiputular                                                                                           

C.Təbiblər                                                                               

D.Mamaçalar                                                                                            

E.Türkəçarələr

O

2.səhifə-57174

Ən böyük monast xəstəxanası hansı şəhərdə yaradılmışdır:       

A.Çində                                                                                   

B.Hindistanda                                                                        

C.Babilistanda                                                                         

D.Bizans imperiyasında                                                                         

E.Kappodokiyada

O

2.səhifə-183175

Kaxun papirusu bəhs edir:                                                                                                                      

A.Uşaq xəstəliklərinin müalicəsindən                                               

B.Ürək damar və oynaqların müalicəsi                                   

C.Travmatik zədələnmələrdən və onların müalicəsindən               

D.Magik dualar,tilsimlər və kosmetik vasitələrdən                           

E.Doğuşa yardım və ev heyvanlarının xəstəliklərindən

O

2.səhifə-63176

Bruqşa papirusu bəhs edir:                                                      

A.Uşaq xəstəliklərinin müalicəsindən                                               

B.Ürək damar və oynaqların müalicəsi                                   

C.Travmatik zədələnmələrdən və onların müalicəsindən               

D.Magik dualar,tilsimlər və kosmetik vasitələrdən                           

E.Doğuşa yardım və ev heyvanlarının xəstəliklərindən

O

2.səhifə-63177

Smit papirusu bəhs edir:                                                          

A..Uşaq xəstəliklərinin müalicəsindən                                               

B.Ürək damar və oynaqların müalicəsi                                   

C.Travmatik zədələnmələrdən və onların müalicəsindən               

D.Magik dualar,tilsimlər və kosmetik vasitələrdən                           

E.Doğuşa yardım və ev heyvanlarının xəstəliklərindən

O

2.səhifə-63178

Berlin papirusu bəhs edir:                                                        

A..Uşaq xəstəliklərinin müalicəsindən                                               

B.Ürək damar və oynaqların müalicəsi                                   

C.Travmatik zədələnmələrdən və onların müalicəsindən               

D.Magik dualar,tilsimlər və kosmetik vasitələrdən                           

E.Doğuşa yardım və ev heyvanlarının xəstəliklərindən

O

2.səhifə-63179

Ebers papirusu bəhs edir:                                                          

A.Uşaq xəstəliklərinin müalicəsindən                                               

B.Ürək damar və oynaqların müalicəsi                                   

C.Travmatik zədələnmələrdən və onların müalicəsindən               

D.Magik dualar,tilsimlər və kosmetik vasitələrdən                           

E.Bədənin bütün nahiyələri üçün dərmanların hazırlanma 

kitadı-900 resept

O

2.səhifə-63180

Ney tsin kitabında iynələrin neçə növü təsvir olunur:                 

A.2                                                                                       B.7                                                                                         

C.9                                                                                          

D.12                                                                                                     

E.6


O

2.səhifə-89

181

Empirik həkimlik reseptləri.Ətrafların sınıqlarının müalicəsi ilan çalma və həşəratların dişləməsindən bəhs edən papirus:            

A..Berlin papirusu                                                                   

B.Xerst papirusu                                                                  

C.Kaxun papirusu                                                                   

D.Ebers papirusu                                                                  

E.Smit papirusu

O

2.səhifə-63182

Qədim çinlilər diaqnostika məharətini neçə metodda 

cəmlənmişdirlər:                                                                      

A.2                                                                                       B.7                                                                                         

C.9                                                                                          

D.4                                                                                                     

E.6

A

2.səhifə-63183

Suşruta-samhita həsr olunmuşdur:                                               

A.Uşaq xəstəliklərinin müalicəsinə                                            

B.Qocalıq əleyhinə eliksirlər                                                     

C.Baş nahiyyəsinin xəstəliklərinin müalicəsinə                          

D.Əsasən cərrahi müalicəyə                                                    

E.Psixi xəstəliklərə

O

2.səhifə-79184

Qədim Çində həkimlər xəstəni müalicə edərkən :                        

A.Nəbzi ən az 9 nöqtədə öyrənirdilər  və 28 qədər növünü 

ayırd edirdilər                                                                          

B..Nəbzi ən az 10 nöqtədə öyrənirdilər  və 27 qədər növünü 

ayırd edirdilər                                                                          

C.Nəbzi ən az 5 nöqtədə öyrənirdilər  və 25 qədər növünü 

ayırd edirdilər                                                                        D. 

Nəbzi ən az 7 nöqtədə öyrənirdilər  və 27 qədər növünü ayırd 

edirdilər                                                                        E.  Nəbzi 

ən az 8 nöqtədə öyrənirdilər  və 29 qədər növünü ayırd 

edirdilər                                                                                                                                    

O

2.səhifə-88185

Qədim Misirdə savadlə adamlar necə adlanırdı:                        

A.Xerides                                                                              

B.Tarixevt                                                                                

C.Rex-xetu                                                                            

D.Kahinlər                                                                             

E.Kompaundor

O

2.səhifə-72186

Qədim Çində iynələmə üsulundan istifadə olunur:                      

A.Cərrahi əməliyyatlar zamanı                                                 

B.Xəstəliklərin müalicəsi və  qarşısını almaq məqsədilə                        

C.İnsan  orqanizmini möhkəmlətmək üçün                               

D.İynələri yoxlamaq üçün                                                        

E.Bu üsul dəqiq öyrənilməmişdir

O

2.səhifə-88187

Türkəçarə sözünün mənası:                                                      

A.Türk həkimi                                                                         

B.Türk dərmanı                                                                      

C.Türk müalicəsi                                                                      

D.Ara həkimi                                                                          

E.Türk məlhəmi

O

2.səhifə-94188

Qədim Romaya həkim axınının səbəbi nə idi;                                 

A.Xəstələrin artması                                                                 

B.Tibbi avadanlıqların çoxluğu                                                 

C.yolxucu xəstəliklərin artması                                                

D.Həkimlərə verilən güzəştlər və imtiyazların verilməsi              

E.Həkimlərin axını yox idi

O

1.səhifə-60189

Bizans dövlətinin ən görkəmli həkimi:                                        

A.Aetsiy Amudenus                                                               

B.Feofrasr                                                                              

C.Hippokrat                                                                                  

D.Sokrat                                                                                

E.Aristotel

O

2.səhifə-184190

Orqanizm əksiliklərin vəhdətindən ibarətdir bu ifadə  

Yunanıstanda hansı məktəbin tezisi idi:                                     

A.Rodos                                                                                      

B.Knid                                                                                   

C.Kos                                                                                    

D.Kroton                                                                                

E.Sicilya

O

2.səhifə-111191

Qədim Yunanıstanda ilk idealistik məktəb kim tərəfindən 

yaradılmlşdır:                                                                         

A.Platon                                                                                

B.Sokrat                                                                                 

C.Sokrat                                                                                 

D.Pifaqor                                                                               

E.Aristotel                            

O

2.səhifə-109192

Suşruta xəstəliklərin müalicəsində bunlardan birini vacib 

saymırdı:                                                                                 

A.Ağciyərdən gələn küyü                                                       

B.Qarın boşluğunun palpasiyası                                                 

C.Sidikdə şəkərin olmasını                                                     D. 

Xəstənin nitqini                                                                   

E.Nəbzdən istifadəni

Ç

2.səhifə-80193

Totemizm nədir:                                                                      

A.İnsanın fövqaltəbii bacarığına inam                                     

B.Müalicəvi maqiya                                                                  

C.İnsanlarda onların nəsli ilə hər hansı bitki və heyvan 

arasında qohumluğun olmasına dair inanclar                                         

D.Cansız əşyaların təbiətüstü xüsusiyyətlərinə inanc                  

E.Ruhlara inamdır                     

O

2.səhifə-30194

İlk dəfə iltihabın əlamətlərini kim vermişdir:                               

A.Hippokrat                                                                           

B.Sels                                                                                    

C,Caraka                                                                                

D.Samhita                                                                                                                                      

E.Qalen

O

2.səhifə-80195

Bizans imperiyasında məşhur mama ginekoloq həkim kimdir:   

A.Aetsiy Amudenus                                                               

B.Feofrasr                                                                              

C.Pavel Eqina                                                                                  

D.Sokrat                                                                                

E.Aristotel

O

2.səhifə-185196

Qeyd olunanlardan hansı  Çin təbabətinin xarakterik 

xüsusiyyəti hesab oluna bilməz:                                                                  

A.Közləmə                                                                             

B.Moksa                                                                                       

C.İynələmə                                                                             

D.Masaj                                                                                             

E.Trepanasiya 

O

2.səhifə-92197

Daxili xəstəliklərin müalicəsində şərq həkimləri istifadə edir:       

A.İynə vurmaq                                                                        

B.Cərrahi əməliyyat                                                                 

C.Bağırsaqların boşaldılması və pəhriz                                      

D.Közləmə                                                                             

E.Moksa

O

2.səhifə-49198

Ən qədim farmokopeya harada tapılmışdır:                                     

A.Mesapatomiyada                                                               

B.Babilistanda                                                                        

C.Bağdad şəhərinin 160 km Nippur ərazisində                                         

D.Çində                                                                                   

E.Hindistanda

O

2.səhifə-53199

Asular xəstəliklərin səbəbi ilə bağlı təsəvvürləri  neçə 

kateqoriyaya bölünürdü:                                                          

A.3                                                                                       B.7                                                                                         
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə