Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən sonra onun imperiyasıYüklə 387.83 Kb.
Pdf просмотр
səhifə4/5
tarix26.12.2016
ölçüsü387.83 Kb.
növüYazı
1   2   3   4   5

C.9                                                                                          

D.4                                                                                                     

E.6

O

2.səhifə-56200

İyeratik əlifba nədir:                                                                 

A.Xətlərlə işarə                                                                        

B.Hər bir hərf konkret əşyanı həndəsi fiqurun surətini əks 

etdirir                                                                                                

C.Daşlar üzərində yazmaq                                                       

D.Etnoqrafik yazılar                                                                  

E.Mixi yazısı

O

2.səhifə-60201

Qədim Misirdə hansı elm daha güclü inkişaf etmışdir:                         

A.Riyaziyyat                                                                                   

B.Fizika                                                                                  

C.Astranomiya                                                                        

D.Kimya                                                                                

E.Biologiya            

O

2.səhifə-61202

Mumyalama işi ilə məşgul olanlar adlanır:                                                                  

A.Xerides                                                                              

B.Parasxit                                                                              

C.Rex-xetu                                                                            

D.Kahinlər                                                                             

E.Kompaundor

O

2.səhifə-65203

Beynin  quruluşu haqqında ilk məlumat hansı papirusda 

verilmişdir:                                                                               

A.Berlin papirusu                                                                   

B.Xerst papirusu                                                                  

C.Kaxun papirusu                                                                   

D.Ebers papirusu                                                                  

E.Smit papirusu

O

2.səhifə-66204

Misirlilər xəstəliklərin səbəbini təbii faktorlarla:                          

A.Çirklənmiş yararsız qidaların qəbulu,temperaturun kəskin 

dəyişməsi,bağırsaq qurdları                                                    

B.Cadu, tilsim                                                                         

C.Yararsız qidaların qəbulu,caduu                                             

D.Temperaturun kəskin dəyişməsi,pis ruhun bədənə daxil 

olması                                                                                       

E.Bağırsaq qurdları, qara qüvvələr,cadu

O

2.səhifə-67205

Misirlilər korluğu müalicə etmək üşün istifadə edirlər:                   

A.Öküzün qaraciyəri və bal qarışığı                                          

B.Sürmə  və sirkə                                                                    

C.İnsan beyni                                                                         

D.Pivə və bal                                                                          E. 

Üzüm və ərikdən 

Ç

2.səhifə-68206

Qanlı sidik ifrazı,düz bağirsağın zədələnməsi və bədəndə 

qurdların olması hansı xəstəliyin əlamətləridir:                            

A.Ağır qurd xəstəliyi                                                                       

B.Mədə xəstəliyi                                                                     

C.Sinir sistemi xəstəliyi                                                            

D.Toyuq  korluğu xəstəliyi                                                         

E.Travmatik zədələnmə

A

2.səhifə-69207

Qədim Misir dilində "xerides" nə deməkdir:                              

A.Kasıb                                                                                 

B.Varlı                                                                                    

C.Pasiyent                                                                             

D.Ölü                                                                                     

E.Müəllim                  

O

2.səhifə-70208

Atxarvaveda"da  xəstəliklər haqqında məlumat:                        

A.Ağciyərdən gələn küyü                                                       

B.Qarın boşluğunun palpasiyası                                                 

C.Sidikdə şəkərin olmasını                                                     

D.Allahın cəzası,pis ruhlarla əlaqələndirilir                                                                

E.Nəbzdən istifadəni

O

2.səhifə-71209

İnsanın qəbul etdiyi qida maddəsi neçə hissəyə bölünür:            

A..3                                                                                       B.7                                                                                         

C.9                                                                                          

D.4                                                                                                     

E.6


A

2.səhifə-77

210

Buddizmin banisi:                                                                    A.Siddharta Qautama                                                           

B.Feofrasr                                                                              

C.Pavel Eqina                                                                                  

D.Sokrat                                                                                

E.Aristotel

O

2.səhifə-77211

Hind təbabətində dərman maddələri təsir xüsusiyyətinə görə:    

A.Tərlədici,qusdurucu,işlədici,sidikqovucu,narkotik,oyandırıcı 

B.Tərlədici,qusdurucu,dağıdıcı,sidikqovucu,narkotik,oyandırıc

ı C.Tərlədici,qusdurucu,işlədici,sidik 

gətirici,narkotik,oyandırıcı 

D.Tərlədici,işlədici,sidikqovucu,narkotik,                                 

E. Tərlədici,qusdurucu,işlədici,sidikqovucu,narkotik,öldürücü

O

2.səhifə-81212

Hind həkimləri sarğı materialı kimi istifadə edirlər:                      

A.İp,sap                                                                                 

B.Pambıq və kombiy bitkisi                                                   

C.Bıçaq və qayçı                                                                    

D.Steril bint                                                                            

E.Heç nə 

O

2.səhifə-81213

Qədim Hindlilər "əbədi alov" mənbəyi kimi:                              

A.Ürəyi sayırdılar                                                                   

B.Beyini sayırdılar                                                                   

C.Qaraciyəri sayırdılar                                                                               

D.Billuru sayırdılar                                                                          

E.Mədəni sayırdılar

Ç

2.səhifə-81214

Həkimlik sənəti hansı dini fəlsəfi təlim ilə yanaşı inkişaf 

etmışdi:  A.Yoqa                                                                                  

B.Dini ayinlər                                                                          

C.Atxarvaveda                                                                        

D.Riqveda                                                                              

E.Suşruta

O

2.səhifə-83215

İlk dəfə kağız harada yaranmışdır:                                            

A.Misirdə                                                                              

B.Hindistanda                                                                          

C.Çində                                                                                 

D.Braziliyada                                                                          

E.İtaliyada

A

2.səhifə-84216

Ney-tsin neçə kitabdan ibarətdir:                                             

A.3                                                                                       B.7                                                                                         

C.9                                                                                          

D.4                                                                                                     

E.18


O

2.səhifə-85

217

Nəbzin neçə növü əsas sayılır:                                                 A.10                                                                                       B.7                                                                                         

C.9                                                                                          

D.4                                                                                                     

E.18


A

2.səhifə-88

218

Birinci Çin dövlət tibb məktəbi:                                                    A.Dövlət məktəbi                                                                    

B.İmperator tibb akademiyası                                                 

C.Kral tibb akademiyası                                                          

D.Tibb akademiyası                                                               

E.Belə məktəb yoxdur

O

2.səhifə-91219

Jenşen,limon,çay qətran  kimi dərmanlar haradan gətirilmışdir:     

A.Misirdən                                                                              

B.Hindistandan                                                                          

C.Çindən                                                                                 

D.Braziliyadan                                                                          

E.İtaliyadan

2.səhifə-92220

Min qızıl resept nəyin inkişafına təsir göstərmişdir:                     

A.Cərrahi əməliyyatların                                                         

B.Epidemiyaların                                                                             

C.Tibbin və farmakalogiyanın                                                   

D.Gigiyenanın                                                                        

E.Qnikologiyanın

O

2.səhifə-92221

Nepalda KOMPAUNDOR kimə deyirdilər:                            

A.Kahinlərə                                                                                         

B.Sənətkarlara                                                                        

C.Alimlərə                                                                              

D.Az təhsilli həkimlərə                                                            

E.Kşatrilərə

A

2.səhifə-94222

Tibet həkimləri siflis xəstəliyini nə ilə müalicə edirdilər:            

A.Yod ilə                                                                               

B.Civə ilə                                                                               

C.Su ilə                                                                                  

D.Əməliyyat ilə                                                                       E. 

Yoqa ilə 

O

2.səhifə-97223

Tibet təbabətini təmsil edən həkim:                                           

A.Hippokrat                                                                           

B.Sels                                                                                    

C.Birozoma                                                                                

D.Platon                                                                                                                                      

E.Qalen

O

2.səhifə-98224

Qədim YUNANISTANDA  şəfa allahı:                                  

A.Anu

B. Enli


C. Ea/ Eya

D. Aşşur  banapal

E.Asklepiyə 

O

2.səhifə-101225

Harada gövdə və ətrafların zədələnmələrinin 141 növü,əzilmiş 

və irinləmiş yaraların  təsviri verilmlşdir:                                    

A.Çaraka  samhita                                                                                                      

B.Suşruta Samhita                                                                  

C.Riqveda                                                                              

D.Homerin poemalarında                                                                           

E.Ved məcmüəsində

A

2.səhifə-103226

Polis dövrü nə ilə səciyyələnir:                                                  

A.Məbədlərlə                                                                                 

B.Şəhər dövlətlərin yaranması ilə                                             

C.Dini ayinlərlə                                                                        

D.Əməliyyatlarla                                                                     

E.Su xətlərinin çəkilməsi ilə

A

2.səhifə-104227

Şəfaverici təsirə malik mineral bulaqlar və sərv ağacları ilə 

əhatə olunan yer adlanır:                                                          

A.Kilsə                                                                                    

B.Monastrlar                                                                          

C.Xəstəxanalar                                                                       

D.Asklepeyonlar                                                                    

E.Appeninlər

O

2.səhifə-104228

Platonun mütləq ideyası səciyyələnir:                                        

A.3 ruh-zehni,heyvani və bitki                                                 

B.3 ruh- od su hava                                                                C.3 

ruh -qan,selik və öd                                                        D 3 ruh -

qan,limfa və öd                                                                                                                                                                                   

E.3 ruh-zehni,insani və bitki               

Ç

2.səhifə-110229

Heyvan meyidlərini təşrih edən həkim:                                      

A..Aetsiy Amudenus                                                               

B.Diogendir                                                                      

C.Pavel Eqina                                                                                  

D.Sokrat                                                                                

E.Aristotel

O

2.səhifə-111230

Epidemiyalar,kəllə yaralanmaları,aforizimlər kimi əsərlərin 

müəllifi:                                                                                    

A.Aetsiy Amudenus                                                               

B.Diogendir                                                                      

C.Pavel Eqina                                                                                  

D.Sokrat                                                                                

E.Hippokrat

O

2.səhifə-115231

"Dörd kitab" - "Tetrabiblos" əsərinin müəllifi kimdir:                   

A.Aetsiy Amudenus                                                               

B.Diogendir                                                                      

C.Pavel Eqina                                                                                  

D.Sokrat                                                                                

E.Aristotel

Ç

2.səhifə-184232

"Hansı xəstəlik olursa olsun həyat eşqinin və iştahanın  

saxlanılması yaxşı əlamətdir:                                                     

A.Epidemiyalar                                                                       

B.Sınıqlar haqda                                                                       

C.Aforizmlər                                                                                 

D.Kəllə yaralanmaları                                                               

E.Hava,su yer haqqında

O

2.səhifə-115233

Hippokrat toplusu harada yığılmışdır:                                        

A.Berlin kitabxanasında                                                           

B.Bağdad kitabxanasında                                                        

C.Buxara kitabxanasında                                                      

D.İsgəndəriyyə kitabxanasında                                                

E.Tayra kitabxanasında 

O

2.səhifə-115234

Sanqviniklərin xüsusiyyətləri:                                                    

A.Əzgin,yuxulu incəsənətdə yöndəmsiz                                     

B.Qaşqabaqlı,qəm- kədərli,inatçı                                           

C.Süst,əzgin yuxulu,əməyə dözümsüz                                      

D.Xoş xasiyyətli,gülərüz,sakit,həzzə meyilli                                  

EMəğrur,ötkəm,vəhşiliyə meyilli hərbi işə yararlı

Ç

2.səhifə-117235

Xoleriklərin xüsusiyyətləri:                                                       

A.Əzgin,yuxulu incəsənətdə yöndəmsiz                                     

B.Qaşqabaqlı,qəm- kədərli,inatçı                                           

C.Süst,əzgin yuxulu,əməyə dözümsüz                                      

D.Xoş xasiyyətli,gülərüz,sakit,həzzə meyilli                                  

EMəğrur,ötkəm,vəhşiliyə meyilli hərbi işə yararlı

O

2.səhifə-117236

Fleqmatiklərin xüsusiyyətləri:                                                    

A.Əzgin,yuxulu incəsənətdə yöndəmsiz                                     

B.Qaşqabaqlı,qəm- kədərli,inatçı                                           

C.Süst,əzgin yuxulu,əməyə dözümsüz                                      

D.Xoş xasiyyətli,gülərüz,sakit,həzzə meyilli                                  

EMəğrur,ötkəm,vəhşiliyə meyilli hərbi işə yararlı

O

2.səhifə-117237

Melanxoliklərin xüsusiyyətləri:                                                  

A.Əzgin,yuxulu incəsənətdə yöndəmsiz                                     

B.Qaşqabaqlı,qəm- kədərli,inatçı                                           

C.Süst,əzgin yuxulu,əməyə dözümsüz                                      

D.Xoş xasiyyətli,gülərüz,sakit,həzzə meyilli                                  

EMəğrur,ötkəm,vəhşiliyə meyilli hərbi işə yararlı

O

2.səhifə-117238

Oədim  Yunanıstanda həkimlik etikası hansı əsərlərdə öz 

əksini tapmışdır:                                                                                

1.And   və   Öyüdlər                                                                  

2.Qanun                                                                                

3.Həkim haqda                                                                        

4.Qabiliyyətli davranış haqda                                                  

5.Hava,su,yer haqqında                                                              

A.1,2,3,4                                                                               

B.1,2,3,5                                                                              

C.2,3,5                                                                                   

D.1,3,4                                                                                     

E.2,3,4

Ç

2.səhifə-119239

Asklepiada görə insan bədəni  təşkil olunmuşdur:                     

A.İzotoplardan                                                                        

B.Atomlardan                                                                         

C.Molekullardan                                                                     

D.Protonlardan                                                                       

E.Elektronlardan

O

2.səhifə-133240

Midiyalılar damarları bölürdülər:                                                

A.2 hissəyə                                                                                           

B.5 hissəyə                                                                                                 

C. 4hissəyə                                                                                                                                                                                                 

D..3 hissəyə                                                                                                     

E7 hissəyə.

A

2.səhifə-150241

Bütün hisslər  bu və ya başqa şəkildə beyinlə bağlıdır.Ona görə 

də beyin silkələnməsində hisslər kütləşir -fikrini kim irəli 

sürmüşdüt:                                                                              

A..Aetsiy Amudenus                                                               

B.Diogendir                                                                      

C.Pavel Eqina                                                                                  

D.Alkmeon                                                                          
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə