Zespół Parkinsona i Choroba ParkinsonaYüklə 445 b.
tarix10.04.2017
ölçüsü445 b.
#13811


Zespół Parkinsona


Układ pozapiramidowy

 • prążkowie (jądro ogoniaste i skorupa)

 • jądro soczewkowate (skorupa i gałka blada)

 • ciało Luysa (jądro podwzgórzowe)

 • istota czarna

 • jądro czerwienne

 • (+ wzgórze; kora mózgowa-dodatkowe pole ruchowe-pole 6; struktury śródmózgowia)Choroby układu pozapiramidowego

 • zespół Parkinsona (parkinsonizm)

 • pląsawica (chorea)

 • atetoza

 • balizm i hemibalizm

 • zespoły dystoniczne (dystonia torsyjna, plastyczny kręcz karku, dystonie ograniczone)

 • miorytmie

 • mioklonie

 • porażenie nadjądrowe Steele-Richardsona-Olszewskiego (dystonia oczno-twarzowo-szyjna)

 • zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe (choroba Wilsona)

 • (zespół niespokojnych nóg) • W zespole Parkinsona - niezależnie od przyczyn które go wywołały – dochodzi do bezwzględnego lub względnego niedoboru dopaminy w jądrach podkorowych i przewagi układu cholinergicznego.Choroby układu pozapiramidowego

 • Zespół sztywności akinetycznej

 • = zespół Parkinsona

 • Zespoły hiperkinteyczno-hipotoniczne

 • » hemibalizm, atetoza, zespoły dystoniczne itd.Zespół Parkinsona

 • Choroba Parkinsona

 • Zespół parkinsonowsko-otępienny (wyspa Guam)

 • Zespół Parkinsona w dziedzicznych chorobach zwyrodnieniowych (np.ataksja Friedricha, CJD)

 • Zespół Parkinsona po zapaleniu mózgu (śpiączkowe zapalenie mózgu)

 • Miażdżycowy zespół ParkinsonaZespół Parkinsona

 • Inne:

 • - zatrucie CO i Mn

 • - polekowy: środki przeciwwymiotne-

 • metoklopramid; neuroleptyki: pochodne

 • fenotiazyny, butyrofenony; rezerpina)

 • - MPTP (1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyna )

 • - guzy

 • - wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima)

 • - czerwienica prawdziwa

 • - uraz (bokserzy)

 • - idiopatycznyZespół Parkinsona -objawy kliniczne

 • wzmożenie napięcia mięśniowego

 • drżenie spoczynkowe

 • spowolnienie ruchowe, upośledzenie automatyzmów ruchowych

 • zaburzenia mowy i oddychania

 • objawy wegetatywne

 • objawy psychiczne

 • inne: wzmożenie odruchów własnych mięśni twarzy, napady przymusowego patrzenia itp.Ad.1. wzmożenie napięcia mięśniowego

 • - charakterystyczna postawa

 • - sztywność - objaw „rury ołowianej”

 • - wzrost napięcia mięśni – odruch fiksacyjny, oziębienie ciała powoduje wzrost napięcia, ogrzanie-obniżenie

 • - wzrost napięcia mięśni antagonistycznych - objaw „koła zębatego”, „test opadania głowy”Ad.2. drżenie spoczynkowe

 • „kręcenie pigułek”, „liczenie pieniędzy”

 • nasila się pod wpływem emocji

 • zanika w czasie wykonywania ruchów ( w d. samoistym nasila się), napinania mięśni, w skrajnych ustawieniach, w czasie snu

 • typowe, ale nie obligatoryjne (akinetyczny zespół Parkinsona)Ad.3. spowolnienie ruchowe, upośledzenie automatyzmów ruchowych

 • hipokinezja akinezja – twarz maskowata,

 • mikrografia

 • zniesienie fizjologicznych odruchów, chód drobnymi kroczkami (démarche á petits pas )

 • pro-, latero- i retropulsja (objaw niekorzystny rokowniczo)

 • utrata odruchu postawnego (padanie)

 • osłabienie ruchowe (wrażenie niezdolności do dużego wysiłku)

 • Paradoksalna akinezja – chory z zespołem Parkinsona, pod wpływem silnych przeżyć, zaczyna nagle płynnie mówić, szybko i sprawnie poruszać się.Ad. 4. zaburzenia mowy i oddychania

 • mowa monotonna, słabo artykułowana, ściszona

 • parkinsonizm po zapaleniu mózgu – mowa może być skandowana; iteracje , palilalia, nawet mutyzm akinetyczny

 • zaburzenia oddychania pod postacią zmiennej częstości i głębokościAd.5. objawy wegetatywne

 • łojotok twarzy

 • ślinotok

 • napady pocenia

 • zaburzenia zwieraczy (pęcherz hiperaktywny)Ad.6. objawy psychiczne

 • labilność nastroju

 • nadwrażliwość

 • osłabienie pamięci

 • spowolnienie myślenia

 • zmiany psychoorganiczneAd.7. inne

 • wzmożone odruchy mięśni twarzy (wzmożenie odruchu nosowo-powiekowego)

 • napady przymusowego patrzenia = kurcze oczne

 • kurcze powiek

 • zaburzenia zbieżności i akomodacji

 • objawy dystoniiChoroba Parkinsona

 • określona przez Parkinsona w 1817 r. (drżączka poraźna)

 • jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego

 • ok. 1,5/1000

 • w Polsce ok. 50-55 tys. chorych, częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem (osoby >65 r.ż. – 1,5% populacji)

 • dziedziczona AD, rzadziej AR

 • M>K, wiek: 50-60 latChoroba Parkinsona - neuropatologia

 • postępujący zanik komórek istoty czarnej (szczególnie w bocznie położonych okolicach części tylnej-komórki zawierające melaninę):

 • makroskopowo - zblednięcie

 • mikroskopowo – wtręty komórkowe

 • (ciałka Lewy’ego, rok 1920)Choroba Parkinsona - neuropatologia

 • zmiany również w miejscu sinawym i w barwnikonośnych komórkach jądra grzbietowego n. X

 • często zmiany w pętli soczewkowej

 • zmiany w prążkowiu i w gałce bladej- niestałe, różnie nasilone

 • objawy choroby Parkinsona – spadek stężenia dopaminy do ok. 20% normyDlaczego komórki istoty czarnej ulegają zwyrodnieniu?

 • uwarunkowania genetyczne (indukcja apoptozy, przyspieszone starzenie się)

 • czynniki toksyczne (endo- i egzogenne)

 • neuroinfekcje

 • stres oksydacyjny

 • zmniejszenie liczby czynników wzrostu

 • suma działania kilku powyższych czynników (Andre Barbeau)Choroba Parkinsona - rozpoznanie

 • rozpoznanie kliniczne:

 • Min. 2 z 3:

 • wzmożenie napięcia mięśniowego

 • drżenie spoczynkowe

 • spowolnienie ruchowe, upośledzenie automatyzmów ruchowychChoroba Parkinsona - rozpoznanie

 • dodatkowe objawy:

 • zaburzenia mowy i oddychania

 • objawy wegetatywne

 • objawy psychiczne

 • Jednostronny początek objawówChoroba Parkinsona - różnicowanie

 • inne choroby przebiegające pod postacią zespołu Parkinsona

 • NIE rozpoznajemy choroby na podstawie pojedynczych objawów

 • przynajmniej jedno TK w procesie diagnostycznym- unikanie najpoważniejszych błędówChoroba Parkinsona -leczenie

 • Włączanie leczenia farmakologicznego w momencie, gdy chory odczuwa wyraźne ogranicznie aktywności związane z objawami choroby :

 • w miarę postępu choroby skuteczność terapeutyczna danej dawki leku zmniejsza się

 • długoterminowa terapia powoduje zaburzenia syntezy / magazynowania endogennej dopaminy (ok. 50% pacjnetów)Choroba Parkinsona – leczenie farmakologiczne

 • dopamina

 • agoniści dopaminy

 • leki antycholinergiczne

 • leki wpływające na katabolizm / uwalnianie dopaminy w istocie czarnej i prążkowiu

 • inneAd. 1. dopamina

 • metaboliczne prekursory dopaminy – lewodopa (L-dihydroksyfenyloalanina)

 • +

 • inhibitor dekarboksylazy (benserazyd (Madopar), lub karbidopa (Nakom, Sinemet))

 • akineza

 • Dawkowanie: zaczynamy od 62,5 do 125 mg/dz.- 1 raz dziennie, co tydzień o 125 mg, aż do 600-700 mg/dz. (niekiedy nawet 2000 mg)Ad. 2. agoniści dopaminy

 • bromokryptyna (Bromergon, Bromokorn, Parlodel)- agonista rec.D

 • włączamy, gdy:

 • -pacjent nie reaguje już na lewodopę

 • -pojawiają się objawy nietolerancji lewodopy

 • -pojawiają się objawy niepożądane po lewodopie (stosuje się razem z lewodopą)

 • Dawkowanie: 1.tydz.-1x1,25mg/dz., 2.tydz.- 2x1,25mg/dz., co 1, 2 lub 4 tygodnie zwiększamy o 2,5mg/dz., aż do 15-30mg/dz. (obecnie 2-20mg/dz.), przy stos. razem z lewodopą- 5-15 mg/dz.

 • kabergolina i pergolid (Permax)- rec. D1 i D2Ad. 3. leki antycholinergiczne

 • triheksyfenidyl (Parkopan), pridinol, biperiden (Akineton)

 • Dawkowanie: 2-6 mg/dz.- triheksyfenidyl

 • amantadyna (Viregyt) (stymuluje rec. D, zwiększa uwalnianie dopaminy, blokuje rec. NMDA)

 • Dawkowanie: do 200mg/dz. (nawet 500-600 mg/dz.)

 • drżenieAd. 4. leki wpływające na katabolizm / uwalnianie dopaminy w istocie czarnej i prążkowiu

 • selegilina (Jumex) – inhibitor MAO-B – enzymu rokładającego dopaminę, działanie neuroprotekcyjne

 • włączamy jako:

 • leczenie wczesnego okresu choroby

 • pomocniczo w standardowym leczeniu (umożliwia obniżenie stężeń dopaminy)

 • Dawkowanie: 10 mg/dz.Ad. 5. inne

 • klozapina (Klozapol) – neuroleptyk atypowy, pochodna dibenzepiny, blokuje silnie rec. D4, umiarkowane powinowactwo do D1, D2, D3, D5

 • włączamy, gdy:

 • nasilone drżenie

 • objawy psychotyczne po lewodopie

 • Dawkowanie: 12,5 lub 25mg, 1 do kilku razy na dzieńChoroba Parkinsona – objawy niepożądane leków

 • Dopamina

 • zbyt szybkie zwiększanie dawki leku, :

 • nudności (leczymy - domperidon), spadki RR

 • długotrwała terapia:

 • - epizody psychotyczne, otępienie (równoczesne stosowanie leków antycholinergicznych - częstsze stany zmącenia)Choroba Parkinsona – objawy niepożądane leków

 • Dopamina i bromokryptyna

 • dyskinezy – ¾ chorych, mimowolne ruchy pląsawicze – głównie twarz i kończyny dolne, zwykle po jednej stronie ciała, lub wyraźniejsze po tej stronie, po której rozpoczęła się choroba

 • zespół on-off – nagły stan bezruchu i sztywności u pacjenta, który wcześniej nie zdradzał objawów choroby, ze względu na stosowanie agonistów dopaminy

 • głównie młodsi chorzy

 • (leczymy -podzielenie dziennej dawki leku na 6 porcji, lub stosowanie preparatów o przedłużonym działaniu; apomorfina- s.c. 1-6 mg, 1-3 x na dobę )Choroba Parkinsona – objawy niepożądane leków

 • Dopamina i bromokryptyna c.d

 • - mioklonie - rzadko

 • - „dwufazowa dyskineza” – bardzo rzadko; napady masywnych , przypominających hemibalistyczne, wzmocnione przez drżenie, ruchy mimowolne (0,5 do 1 godz.)Choroba Parkinsona – objawy niepożądane leków

 • Dopamina i bromokryptyna c.d

 • objawy psychopatologiczne – stany psychotyczne, halucynacje, jakościowe zaburzenia swiadomości

 • ¼ chorych, głównie starszych (>70 r.ż)

 • (leczymy: najpierw odstawiamy agonistów, potem wprowadzamy zmniejszoną dawkę, jeżeli nie pomaga- klozapina- 12,5 lub 25 mg 1 do kilku razy dziennie )Choroba Parkinsona – leczenie operacyjne

 • 1. stereotaktyczne (mechaniczne, chemiczne, elektryczne lub termiczne) niszczenie struktur:

 • - wewnętrznej części gałki bladej -

 • sztywności

 • - tylnej części jądra brzuszno-bocznego wzgórza - drżenia

 • - skorupy (obustronnie) - dyskinezyChoroba Parkinsona – leczenie operacyjne

 • 2. czasowe, wyłączające stymulowanie odhamowanych struktur (stymulator umieszczony pod skórą) – elektroda wprowadzana obustronnie do jądra Luysa

 • 3. implantacja do jądra ogoniastego komórek poronionych płodów ludzkich lub autologicznych komórek z rdzenia nadnerczyChoroba Parkinsona - rokowanie

 • Skuteczne początkowo leczenie opóźnia ostatnie stadia choroby (inwalidztwo) tylko o kilka lat.

 • Średni okres trwania choroby wynosi 7,4 lat.

 • Główne przyczyny zgonu (ok. 70 r.ż.):

 • choroby serca

 • zapalenie płuc • Powyższa wersja prezentacji jest pozbawiona rysunków i schematów oraz najświeższych informacji dotyczących zagadnienia.

 • Serdecznie zapraszam na pełną prezentację

 • 02.10.2004 o godz.14:00Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin