นางสาวณิชาภา เจนกสิกิจ : สีย้อมธรรมชาติจากใบไม้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง. (Natural dyes from leaves for dye sensitized solar cells) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร โทณานนท์, อYüklə 33,5 Kb.
tarix21.08.2017
ölçüsü33,5 Kb.

นางสาวณิชาภา เจนกสิกิจ : สีย้อมธรรมชาติจากใบไม้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง. (NATURAL DYES FROM LEAVES FOR DYE SENSITIZED SOLAR CELLS) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร โทณานนท์, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : ดร. ชัญชณา ธนชยานนท์ , 105 หน้า.

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงเตรียมขึ้นโดยใช้สารสกัดจากใบไม้เป็นสีย้อมไวแสง ใบไม้ที่นำมาสกัดสีย้อม คือ  มะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale Linn.) คริสตินา (Syzygium campanulatum Korth.) หว้า (Syzygium cumini  (L.) Skeels) ชมพู่มะเหมี่ยว (Syzygium malaccense (L.) Merrill & Perry.) และเทียนกิ่ง (Lawsonia inermis Linn) สกัดโดยใช้สารละลาย 2 ชนิด คือ น้ำ และ เอทานอล สีย้อมที่สกัดได้มีการดูดกลืนแสงของสีย้อม การดูดกลืนแสงของสีย้อมบนไททาเนียมออกไซด์ในช่วงความยาวคลื่นสั้น  เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สีย้อมสกัดจากใบไม้มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร( Isc ) 0.08-0.78 มิลลิแอมแปร์ ความต่างศักย์เปิดวงจร(Voc) 0.23-0.64 โวลต์ ฟิลล์แฟกเตอร์(FF) 0.30-0.88 และประสิทธิภาพรวม 0.013-0.3 % ภายใต้สภาวะแสงจำลอง AM 1.5 เมื่อเปรียบเทียบสีย้อมไวแสงจากใบไม้ทั้ง 6 ชนิด เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สารสกัดจากใบมะม่วงหิมพานต์เป็นสีย้อมไวแสงให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยสีย้อมไวแสงที่สกัดโดยใช้น้ำให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเอทานอล เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สีย้อมไวแสงสกัดจากใบมะม่วงหิมพานต์โดยใช้น้ำมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 0.78 มิลลิแอมแปร์ ความต่างศักย์เปิดวงจร 0.63 โวลต์ ฟิลล์แฟกเตอร์ 0.60 และประสิทธิภาพรวม 0.3 % นอกจากนี้มีการใช้สารส้ม(อะลูมิเนียมซัลเฟต)เป็นสารเติมเพื่อช่วยในการย้อมสี พบว่าเซลล์ไฟฟ้าที่ใช้สีย้อมที่สกัดจากใบไม้ 3 ชนิดคือ คริสตินา หว้า และชมพู่มะเหมี่ยว เมื่อมีการใช้สารเติมมีฟิลล์แฟกเตอร์ และประสิทธิภาพรวมของเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น


ภาควิชา วิศวกรรมเคมี ลายมือชื่อนิสิต.........................................................

สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา........................................

ปีการศึกษา 2551 ลายมือชื่ออาจารย์ทีปรึกษาร่วม.................................


# # 5170566921 : MAJOR CHEMICAL ENGINEERING

KEY WORD: natural dye /dye sensitized solar cell / leaves / flavonoid

NICHAPA JANKASIKIT :. NATURAL DYES FROM LEAVES FOR DYE SENSITIZED SOLAR CELLS THESIS ADVISOR : ASST.PROF. NATTAPORN TONANON D.Eng., THESIS COADVISOR : CHANCHANA TANACHAYANON, Ph.D., 105 pp.Dye sensitized solar cells (DSSCs) were assembled using natural dyes extracted from leaves as sensitizers. Cashew (Anacardium occidentale Linn.), Christina (Syzygium campanulatum Korth.), Jambolan Plum(Syzygium cumini  (L.) Skeels), Pomerac (Syzygium malaccense (L.) Merrill & Perry.) and Henna (Lawsonia inermis Linn) leaves are extracted by 2 kinds of solvent; water and ethanol. The short circuit current (Isc) from 0.08 mA/cm2 to 0.78 mA/cm2, the open circuit voltage (Voc) from 0.23 V to 0.64 V, the fill factor (ff) from 0.30 to 0.88, and conversion efficiency from 0.013 to 0.3 % were obtained from the DSSCs sensitized with natural dye extracted from leaves. It was found that dyes extracted by using water were more efficient than ethanol. The best solar energy conversion efficiency (0.30%) was obtained by cashew leaf dye that, under AM 1.5 illumination, achieved up to Isc 0.78mA/cm2, Voc 0.68 V and fill factor 0.60. Moreover, Alum (Aluminum sulfate) were added as additive. It was found that fill factor and the overall efficiency of DSSCs using dye extracted from 3 kind of leaves; Christina ,Jambolan Plum and Pomerac , were enhanced by Alum.


Department Chemical Engineering Student’s signature..............................................     

Field of study Chemical Engineering Advisor’s signature..............................................     

Academic year 2008 Co-advisor’s signature..........................................     

Yüklə 33,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə