1. Aramatk aminlar va ularning olinish usullariYüklə 165 Kb.
tarix31.12.2021
ölçüsü165 Kb.
#49855
1. Aramatk aminlar va ularning olinish usullari
3.2 amaliy, 1. Aramatk aminlar va ularning olinish usullari, 21-64 Murodov Abdulhamid O`zbek adabiy tilining me`yorlari(2), 671798, sotsial-guruhlar-va-sotsial-institutlar

Reja 1. Aramatk aminlar va ularning olinish usullari . 2. Aramatik aminlarning kimyoviy xossalari.. 3. Aramatik aminlarning alohida vakillari. 4. Azo- va diazobirikmalar, ulardagi umumiylik va farq. 5. Azo- va diazobirikmalarning olinishi va kimyoviy xossalari. 6. Azobo`yoglarning hosil bґlishi.

Reja


1. Aramatk aminlar va ularning olinish usullari .

2. Aramatik aminlarning kimyoviy xossalari..

3. Aramatik aminlarning alohida vakillari.

4. Azo- va diazobirikmalar, ulardagi umumiylik va farq.

5. Azo- va diazobirikmalarning olinishi va kimyoviy xossalari.

6. Azobo`yoglarning hosil bґlishi.

Aromatik aminobirikmalar ham xuddi yog` qatori aminobirikmalari kabi ammiakning hosilalari hisoblanadilar. Toza aromatik aminobirikmalarda aminoguruh benzol halqasidagi uglerod atomi bilan bevosita bog`langan bo`ladi. Masalan:

Aromatik aminobirikmalar ham xuddi yog` qatori aminobirikmalari kabi ammiakning hosilalari hisoblanadilar. Toza aromatik aminobirikmalarda aminoguruh benzol halqasidagi uglerod atomi bilan bevosita bog`langan bo`ladi. Masalan:

Aminoguruhi yon zanjirda joylashgan aminobirikmalar yog` qator aminobirikmalarning xossalarini takrorlaydilar. Aminoguruhi benzol halqasida joylashgan aminobirikmalar. Bular birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi aminobirikmalar ko`rinishida mavjud bo`ladilar. Bundan tashqari, ular toza aromatik va alkil aromatik aminobirikmalar ko`rinishida ham mavjud bo`ladilar, masalan : C 6 H 5 -N H 2 ; C 6 H 5 N H - CH 3 va x.k.

Aminoguruhi yon zanjirda joylashgan aminobirikmalar yog` qator aminobirikmalarning xossalarini takrorlaydilar.

Aminoguruhi benzol halqasida joylashgan aminobirikmalar. Bular birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi aminobirikmalar ko`rinishida mavjud bo`ladilar. Bundan tashqari, ular toza aromatik va alkil aromatik aminobirikmalar ko`rinishida ham mavjud bo`ladilar, masalan : C 6 H 5 -N H 2 ; C 6 H 5 N H - CH 3 va x.k.

Birlamchi aminlar A r -N H 2 umumiy formula bilan ifodalanadilar va quyidagicha nomlanadi: Agar benzol halqasida biror guruh ikkinchi guruhga nisbatan aniq holatga qo`yilmasa, bunda bu guruhning o-, m- yoki p-holatlarda bo`lishi mumkin deb tushuniladi. Birlamchi aromatik aminobirikmalar asosan quyidagi usullar yordamida olinadilar: 1. Aromatik nitrobirikmalarni qaytarib aromatik aminobirikmalar hosil qilish (N.N.Zinin): Bu jarayonda qaytaruvchi sifatida temir va xlorid yoki sulfat kislota; kaliy va xlorid kislota; vodorod sulfid yoki ishqoriy metallar sulfidlari, gidrosulfidlari ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari h ozirgi kunda elektrokimyoviy qaytarish usullari ham keng qo`llanilmoqda. : Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Birlamchi aminlar A r -N H 2 umumiy formula bilan ifodalanadilar va quyidagicha nomlanadi:

Agar benzol halqasida biror guruh ikkinchi guruhga nisbatan aniq holatga qo`yilmasa, bunda bu guruhning o-, m- yoki p-holatlarda bo`lishi mumkin deb tushuniladi.

Birlamchi aromatik aminobirikmalar asosan quyidagi usullar yordamida olinadilar:

1. Aromatik nitrobirikmalarni qaytarib aromatik aminobirikmalar hosil qilish (N.N.Zinin):

Bu jarayonda qaytaruvchi sifatida temir va xlorid yoki sulfat kislota; kaliy va xlorid kislota; vodorod sulfid yoki ishqoriy metallar sulfidlari, gidrosulfidlari ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari h ozirgi kunda elektrokimyoviy qaytarish usullari ham keng qo`llanilmoqda.

:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi2. Aromatik aminlarni aromatik galogenli birikmalarga ammiak ta`sir ettirib olinishi mumkin: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

2. Aromatik aminlarni aromatik galogenli birikmalarga ammiak ta`sir ettirib olinishi mumkin:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Benzol halqasi bilan bevosita bog`langan galogen atomi kam qo`zg`aluvchan bo`lganligi sababli, bu jarayon yuqori bosim, harorat va mis birikmalari katalizatorligida olib boriladi. Agar galogenga nisbatan o- yoki p- holatlarda nitroguruh joylashgan bo`lsa, bu holda galogen aminoguruh bilan oson almashinadi: 3. Toza aromatik birlamchi aminlarni kislota amidlaridan Gofman reaksiyasi yordamida olish mumkin: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Benzol halqasi bilan bevosita bog`langan galogen atomi kam qo`zg`aluvchan bo`lganligi sababli, bu jarayon yuqori bosim, harorat va mis birikmalari katalizatorligida olib boriladi. Agar galogenga nisbatan o- yoki p- holatlarda nitroguruh joylashgan bo`lsa, bu holda galogen aminoguruh bilan oson almashinadi:

3. Toza aromatik birlamchi aminlarni kislota amidlaridan Gofman reaksiyasi yordamida olish mumkin:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Toza alkil aromatik ikkilamchi aminlar Ar–NH–Ar umumiy formula bilan ifodalanadilar va quyidagicha nomlanadilar: C 6 H 5 –NH–C 6 H 5 – difenilamin; CH 3 –NH–C 6 H 5 – metilfenilamin (metilanilin). 1. Ikkilamchi alkilaromatik aminlar birlamchi aromatik aminlarni galogenalkanlar yoki spirtlar bilan alkillash yordamida olinadilar. Sanoatda alkillash mineral kislotalar katalizatorligida spirtlar bilan olib boriladi. Bunda ikkilamchi va uchlamchi alkil aromatik aminlar tuzlarining aralashmasi hosil bo`ladi: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Toza alkil aromatik ikkilamchi aminlar Ar–NH–Ar umumiy formula bilan ifodalanadilar va quyidagicha nomlanadilar: C 6 H 5 –NH–C 6 H 5 – difenilamin; CH 3 –NH–C 6 H 5 – metilfenilamin (metilanilin).

1. Ikkilamchi alkilaromatik aminlar birlamchi aromatik aminlarni galogenalkanlar yoki spirtlar bilan alkillash yordamida olinadilar. Sanoatda alkillash mineral kislotalar katalizatorligida spirtlar bilan olib boriladi. Bunda ikkilamchi va uchlamchi alkil aromatik aminlar tuzlarining aralashmasi hosil bo`ladi:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Toza ikkilamchi alkilaromatik aminlarni olish uchun dastlab birlamchi aromatik aminlar atsillanadi va alkillanadi, so`ngra esa gidrolizlanadi: 2. Ikkilamchi alkil aromatik aminlar azometillar (infra asoslari) ni gidrogenlab olinishi mumkin: 3. Toza aromatik etilanilin birlamchi aminlarni ikkilamchi aminlar tuzlari bilan qizdirib olinadi: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Toza ikkilamchi alkilaromatik aminlarni olish uchun dastlab birlamchi aromatik aminlar atsillanadi va alkillanadi, so`ngra esa gidrolizlanadi:

2. Ikkilamchi alkil aromatik aminlar azometillar (infra asoslari) ni gidrogenlab olinishi mumkin:

3. Toza aromatik etilanilin birlamchi aminlarni ikkilamchi aminlar tuzlari bilan qizdirib olinadi:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Bularga trifenilamin ( C 6 H 5 ) 3 N; difenilmetilamin ( C 6 H 5 ) 2 N-C H 3 ; fenil dimetilanilin C 6 H 5 N( CH 3 ) 2 va boshqalar misol bo`ladi. Uchlamchi aminlar birlamchi aminlarni alkillab yoki arillab olinadi: Toza uchlamchi aromatik aminlar ikkilamchi aminlarni arilyodidlar bilan mis kukuni ishtirokida qizdirib olinadilar: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Bularga trifenilamin ( C 6 H 5 ) 3 N; difenilmetilamin ( C 6 H 5 ) 2 N-C H 3 ; fenil dimetilanilin C 6 H 5 N( CH 3 ) 2 va boshqalar misol bo`ladi. Uchlamchi aminlar birlamchi aminlarni alkillab yoki arillab olinadi:

Toza uchlamchi aromatik aminlar ikkilamchi aminlarni arilyodidlar bilan mis kukuni ishtirokida qizdirib olinadilar:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Aromatik aminlar – suyuq yoki qattiq moddalar bo`lib, yoqimsiz hidga ega. Suvda kam eriydi, zaharli. Aromatik aminlarning asoslik xossalari yog` qator aminlarnikiga nisbatan kuchsiz ifodalangan. Masalan, metilaminning dissotsiyalanish konstantasi 4,4 . 10 -5 ga teng bo`lsa, anilinniki esa 3,8 . 10 -10 ga teng. Ularning suvdagi eritmalari asos xossasiga egadir: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Aromatik aminlar – suyuq yoki qattiq moddalar bo`lib, yoqimsiz hidga ega. Suvda kam eriydi, zaharli.

Aromatik aminlarning asoslik xossalari yog` qator aminlarnikiga nisbatan kuchsiz ifodalangan.

Masalan, metilaminning dissotsiyalanish konstantasi 4,4 . 10 -5 ga teng bo`lsa, anilinniki esa 3,8 . 10 -10 ga teng. Ularning suvdagi eritmalari asos xossasiga egadir:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Anilinning asos xossasini metilaminnikiga nisbatan kichiklik sababini azotdagi juftlashmagan elektronlarni benzol halqasidagi elektronlar o`zaro ta`siri va ularning tutash elektron bulut hosil qilishi bilan tushuntirish mumkin: Bu tutatish tufayli azotdagi juftlashmagan elektronlarning protonini biriktirib olish qobiliyati kamayadi. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Anilinning asos xossasini metilaminnikiga nisbatan kichiklik sababini azotdagi juftlashmagan elektronlarni benzol halqasidagi elektronlar o`zaro ta`siri va ularning tutash elektron bulut hosil qilishi bilan tushuntirish mumkin:

Bu tutatish tufayli azotdagi juftlashmagan elektronlarning protonini biriktirib olish qobiliyati kamayadi.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Benzol–halqasida elektroakseptor guruhining bo`lishi ham aromatik aminlarning asosli xossasini kamayayishiga sabab bo`ladi. Masalan, o-, m- va p-nitroanilinlarning asos xossalari 1 . 10 -11 , 4 . 10 -12 va 1 . 10 -24 ga teng. Alkilaromatik aminlarning asosl i xossalari birlamchi aminlarnikiga qaraganda kattadir. Masalan, C 6 H 5 – NH – CH 3 ; C 6 H 5 – N(CH 3 ) 2 K = 7,1 . 10 -10 K = 1,1 . 10 -9 Bunga sabab, alkil guruhlar o`z elektron bulutlari zichligini azot atomi tomon siljitadilar: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Benzol–halqasida elektroakseptor guruhining bo`lishi ham aromatik aminlarning asosli xossasini kamayayishiga sabab bo`ladi.

Masalan, o-, m- va p-nitroanilinlarning asos xossalari 1 . 10 -11 , 4 . 10 -12 va 1 . 10 -24 ga teng. Alkilaromatik aminlarning asosl i xossalari birlamchi aminlarnikiga qaraganda kattadir. Masalan,

C 6 H 5 – NH – CH 3 ; C 6 H 5 – N(CH 3 ) 2

K = 7,1 . 10 -10 K = 1,1 . 10 -9

Bunga sabab, alkil guruhlar o`z elektron bulutlari zichligini azot atomi tomon siljitadilar:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Bu, o`z navbatida azot atrofida elektron buluti zichligini keskin ortishiga sabab bo`ladi va bunday amin kuchli asos xossasiga ega bo`ladi. Toza ikkilamchi aromatik aminlarni asoslik xossasi birlamchi aminlarnikiga qaraganda kichik bo`ladi. Bunga sabab fenil guruhi elektroakseptor guruh bo`lganligi sababli azotdagi elektron buluti zichligini kamaytiradi. Uchlamchi toza aromatik aminlar asos xossasini namoyon etmaydilar. Aromatik aminlar aminoguruh va benzol halqasi hisobidan kimyoviy jarayonlarga kirisha oladilar. 1. Alkilaminlarga o`xshash birlamchi va ikkilamchi aminlar azotdagi vodorodni alkil guruhiga almashtira oladilar. Bu jarayondan ikkilamchi va uchlamchi aminlarni olishda foydalaniladi :. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Bu, o`z navbatida azot atrofida elektron buluti zichligini keskin ortishiga sabab bo`ladi va bunday amin kuchli asos xossasiga ega bo`ladi.

Toza ikkilamchi aromatik aminlarni asoslik xossasi birlamchi aminlarnikiga qaraganda kichik bo`ladi. Bunga sabab fenil guruhi elektroakseptor guruh bo`lganligi sababli azotdagi elektron buluti zichligini kamaytiradi. Uchlamchi toza aromatik aminlar asos xossasini namoyon etmaydilar.

Aromatik aminlar aminoguruh va benzol halqasi hisobidan kimyoviy jarayonlarga kirisha oladilar.

1. Alkilaminlarga o`xshash birlamchi va ikkilamchi aminlar azotdagi vodorodni alkil guruhiga almashtira oladilar. Bu jarayondan ikkilamchi va uchlamchi aminlarni olishda foydalaniladi :.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

2. Birlamchi va ikkilamchi aminlarga atsillovchi agentlar bilan ta`sir etilganda, azotdagi vodorodlar kislota qoldig`iga almashinadi. Masalan, anilinga sirka angidridi yoki sirka kislota qo`shib qizdirilganda atsetanilid hosil bo`ladi: Aminlarning atsillik hosilalari kislota amidlariga o`xshab, asos xossasiga ega emas, ular kristall moddalar bo`lib, yuqori haroratda suyuqlanadilar. Aniq suyuqlanish nuqtasiga ega bo`lganliklari uchun alohida aminlar tuzilishini aniqlashda ishlatiladilar. 3. Birlamchi aromatik aminlarni aldegidlar bilan qo`shib sekin qizdirilganda azometinlar, Shiffa asoslari hosil bo`ladi: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

2. Birlamchi va ikkilamchi aminlarga atsillovchi agentlar bilan ta`sir etilganda, azotdagi vodorodlar kislota qoldig`iga almashinadi. Masalan, anilinga sirka angidridi yoki sirka kislota qo`shib qizdirilganda atsetanilid hosil bo`ladi:

Aminlarning atsillik hosilalari kislota amidlariga o`xshab, asos xossasiga ega emas, ular kristall moddalar bo`lib, yuqori haroratda suyuqlanadilar. Aniq suyuqlanish nuqtasiga ega bo`lganliklari uchun alohida aminlar tuzilishini aniqlashda ishlatiladilar.

3. Birlamchi aromatik aminlarni aldegidlar bilan qo`shib sekin qizdirilganda azometinlar, Shiffa asoslari hosil bo`ladi:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

4.Birlamchi aromatik aminlarni xloroform va ishqorning spirtdagi eritmasi bilan qo`shib qizdirilganda karbilaminlar yoki izotsianidlar hosil bo`ladi. Izotsianidlar o`ta qo`lansa h idga ega. Bu reaksiya birlamchi aminlarni aniqlashda ishlatiladi. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

4.Birlamchi aromatik aminlarni xloroform va ishqorning spirtdagi eritmasi bilan qo`shib qizdirilganda karbilaminlar yoki izotsianidlar hosil bo`ladi. Izotsianidlar o`ta qo`lansa h idga ega.

Bu reaksiya birlamchi aminlarni aniqlashda ishlatiladi.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

5. Birlamchi aromatik aminlarning nitrit kislota bilan reaksiyasi g`oyat katta ahamiyatga ega. Birlamchi aromatik aminlarga nitrit kislota bilan ta`sir etilganda diazoniy tuzlari hosil bo`ladi. Diazoniy tuzlari kimyoviy jihatdan g`oyat faol birikmalar bo`lib, ular turli birikmalarni olishda dastlabki modda bo`lib ishlatiladilar. Bu xaqda diazo- va azobirikmalar bo`limida to`liq tanishib chiqamiz: Avval ko`rib o`tganimizdek yog` qator aminlari bu sharoitda spirtlarni hosil qiladilar: Ikkilamchi aminlarga nitrat kislota bilan ta`sir etilganda nitroza aminlarni hosil qiladilar: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

5. Birlamchi aromatik aminlarning nitrit kislota bilan reaksiyasi g`oyat katta ahamiyatga ega. Birlamchi aromatik aminlarga nitrit kislota bilan ta`sir etilganda diazoniy tuzlari hosil bo`ladi. Diazoniy tuzlari kimyoviy jihatdan g`oyat faol birikmalar bo`lib, ular turli birikmalarni olishda dastlabki modda bo`lib ishlatiladilar. Bu xaqda diazo- va azobirikmalar bo`limida to`liq tanishib chiqamiz:

Avval ko`rib o`tganimizdek yog` qator aminlari bu sharoitda spirtlarni hosil qiladilar:

Ikkilamchi aminlarga nitrat kislota bilan ta`sir etilganda nitroza aminlarni hosil qiladilar:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Avval ko`rib o`tganimizdek yog` qator aminlari bu sharoitda spirtlarni hosil qiladilar: Ikkilamchi aminlarga nitrat kislota bilan ta`sir etilganda nitroza aminlarni hosil qiladilar: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Avval ko`rib o`tganimizdek yog` qator aminlari bu sharoitda spirtlarni hosil qiladilar:

Ikkilamchi aminlarga nitrat kislota bilan ta`sir etilganda nitroza aminlarni hosil qiladilar:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

6. Uchlamchi aminlarga nitrit kislota bilan ta`sir etilganda, ular nitroza guruhini p-holatga yo`naltiradilar: 7. p-nitrozodialkilanilinlar ishqorlar ishtirokida nitrozon ion va ikkilamchi anilinlarga parchalanadilar: 8 . Aminlarning oksidlanishi. Aromatik aminlar yog` qator aminlariga qaraganda oson oksidlanadilar. Ular, hatto uzoq saqlanganda ham oksidlanib ketadilar, anilinni xromli aralashma bilan oksidlanganda qora bo`yoq «qora anilin» hosil bo`ladi. Aromatik aminlar triftoratsetil gidroperoksidi bilan oksidlangan tegishli nitrobirikmalarni hosil qiladilar: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

6. Uchlamchi aminlarga nitrit kislota bilan ta`sir etilganda, ular nitroza guruhini p-holatga yo`naltiradilar:

7. p-nitrozodialkilanilinlar ishqorlar ishtirokida nitrozon ion va ikkilamchi anilinlarga parchalanadilar:

8 . Aminlarning oksidlanishi. Aromatik aminlar yog` qator aminlariga qaraganda oson oksidlanadilar. Ular, hatto uzoq saqlanganda ham oksidlanib ketadilar, anilinni xromli aralashma bilan oksidlanganda qora bo`yoq «qora anilin» hosil bo`ladi. Aromatik aminlar triftoratsetil gidroperoksidi bilan oksidlangan tegishli nitrobirikmalarni hosil qiladilar:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

9 . Benzol halqasidagi aminoguruhga nisbatan o- va p-holatdagi vodorod atomlari yuqori qo`zg`aluvchanlikka ega. S h uning uchun aromatik aminobirikmalar almashinish reaksiyalariga oson kirisha oladilar. Bunda almashinish asosan p-holatdagi vodorodlar hisobiga boradi. Aromatik aminlarni galogenlanganda asosan bir necha modda aralashmasi hosil bo`ladi va jarayon aromatik aminning oksidlanishi bilan birga sodir bo`ladi. S h uning uchun galogenlashda toza aromatik amin emas, balki uning atsil hosilasidan foydalaniladi: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

9 . Benzol halqasidagi aminoguruhga nisbatan o- va p-holatdagi vodorod atomlari yuqori qo`zg`aluvchanlikka ega. S h uning uchun aromatik aminobirikmalar almashinish reaksiyalariga oson kirisha oladilar. Bunda almashinish asosan p-holatdagi vodorodlar hisobiga boradi.

Aromatik aminlarni galogenlanganda asosan bir necha modda aralashmasi hosil bo`ladi va jarayon aromatik aminning oksidlanishi bilan birga sodir bo`ladi. S h uning uchun galogenlashda toza aromatik amin emas, balki uning atsil hosilasidan foydalaniladi:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Aromatik aminobirikmalarni bevosita nitrolab bo`lmaydi, chunki bunda nitrat kislota aminoguruhni oksidlab yuboradi. Shuning uchun dastlab aminoguruh himoyalanadi, ya`ni aromatik guruh atsillanadi va so`ngra nitrolanadi. Hosil bo`lgan nitroatsetinilidni gidrolizlanganda nitroanilin hosil bo`ladi: Aromatik aminlarni sulfolanganda ham p-izomer hosil bo`ladi: sulfoanilin yoki sulfanil kislota Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Aromatik aminobirikmalarni bevosita nitrolab bo`lmaydi, chunki bunda nitrat kislota aminoguruhni oksidlab yuboradi. Shuning uchun dastlab aminoguruh himoyalanadi, ya`ni aromatik guruh atsillanadi va so`ngra nitrolanadi. Hosil bo`lgan nitroatsetinilidni gidrolizlanganda nitroanilin hosil bo`ladi:

Aromatik aminlarni sulfolanganda ham p-izomer hosil bo`ladi:

sulfoanilin yoki

sulfanil kislota

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

10. Aromatik halqadagi vodorodlar o`ta qo`zg`aluvchan bo`lganligi tufayli uchlamchi aminlar turli molekulalar bilan jipslashish reaksiyalariga kirisha oladilar. Masalan, dimetilanilinga chumoli aldegidi bilan ta`sir etilganda N, N-tetrametil–p, p ` -diamino-difenilmetan hosil bo`ladi: 11. Anilinni katalizator ishtirokida qaytarilganda, benzol, siklogeksan va siklogeksilamin aralashmalari hosil bo`ladi: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

10. Aromatik halqadagi vodorodlar o`ta qo`zg`aluvchan bo`lganligi tufayli uchlamchi aminlar turli molekulalar bilan jipslashish reaksiyalariga kirisha oladilar. Masalan, dimetilanilinga chumoli aldegidi bilan ta`sir etilganda N, N-tetrametil–p, p ` -diamino-difenilmetan hosil bo`ladi:

11. Anilinni katalizator ishtirokida qaytarilganda, benzol, siklogeksan va siklogeksilamin aralashmalari hosil bo`ladi:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Anilin – 6 0 C da suyuqlanadigan, 182 0 C da qaynaydigan rangsiz suyuqlik, suvda yomon eriydi. Saqlash vaqtida qorayib ketadi, zaharli. Birinchi marotaba 1826 - yilda indigoni ohak bilan haydash natijasida hosil qilingan. 1842 - yilda anilinni N.N.Zinin nitrobenzolni qaytarib hosil qilgan. Kam miqdorda toshko`mir smolasida bo`ladi. Texnikada nitrobenzolni qaytarib olinadi. Katta miqdorda bo`yoqlar ishlab chiqarishda qo`llaniladi. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Anilin – 6 0 C da suyuqlanadigan, 182 0 C da qaynaydigan rangsiz suyuqlik, suvda yomon eriydi. Saqlash vaqtida qorayib ketadi, zaharli.

Birinchi marotaba 1826 - yilda indigoni ohak bilan haydash natijasida hosil qilingan.

1842 - yilda anilinni N.N.Zinin nitrobenzolni qaytarib hosil qilgan.

Kam miqdorda toshko`mir smolasida bo`ladi.

Texnikada nitrobenzolni qaytarib olinadi.

Katta miqdorda bo`yoqlar ishlab chiqarishda qo`llaniladi.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Dimetilanilin 193 0 C da qaynaydigan suyuqlik, bo`yoqlar, portlovchi moddalar olishda ishlatiladi. Difenilamin 54 0 C da suyuqlanadigan kristall modda. Bo`yoqlar tayyorlashda, poroxni barqarorlashtirishda ishlatiladi. Toluidinlar tegishli nitrotoluollarni qaytarish orqali olinadilar. Bo`yoqlar ishlab chiqarishda ishlatiladilar. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Dimetilanilin 193 0 C da qaynaydigan suyuqlik, bo`yoqlar, portlovchi moddalar olishda ishlatiladi. Difenilamin 54 0 C da suyuqlanadigan kristall modda. Bo`yoqlar tayyorlashda, poroxni barqarorlashtirishda ishlatiladi.

Toluidinlar tegishli nitrotoluollarni qaytarish orqali olinadilar. Bo`yoqlar ishlab chiqarishda ishlatiladilar.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Aromatik diazo- va azobirikmalarning tuzilishida - N=N- guruh ishtirok etadi. Agar - N=N-guruh faqat birikma qoldig`i bilan bog`langan, ya`ni Ar-N=N-Ar bo`lsa, bunday birikmalar azobirikmalar, agar bu ikki valentli qoldiqning bir valentligi aromatik, ikkinchi valentligi anorganik birikma qoldig`i bilan bog`langan, ya`ni Ar–N=N–X (X=-Cl, -Br, -J, -SO 3 H, -NO 2 , -OH, -ONa va boshqalar) bo`lsa, bunday birikmalarga diazobirikmalar deyiladi. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Aromatik diazo- va azobirikmalarning tuzilishida - N=N- guruh ishtirok etadi.

Agar - N=N-guruh faqat birikma qoldig`i bilan bog`langan, ya`ni Ar-N=N-Ar bo`lsa, bunday birikmalar azobirikmalar, agar bu ikki valentli qoldiqning bir valentligi aromatik, ikkinchi valentligi anorganik birikma qoldig`i bilan bog`langan, ya`ni

Ar–N=N–X (X=-Cl, -Br, -J, -SO 3 H, -NO 2 , -OH, -ONa va boshqalar) bo`lsa, bunday birikmalarga diazobirikmalar deyiladi.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazobirikmalarning eng muhim vakillari diazoniy tuzlari hisoblanadi. Diazoniy tuzlari diazokation va aniondan tashkil topgandirlar, masalan: [ C 6 H 5 N 2 ] + C l - benzol diazoniy xlorid. Diazoniy tuzlari tabiatlariga ko`ra ammoniyli tuzlarga o`xshaydilar. Diazokation-tutash elektron bulut hosil qilgan ion bo`lib, bunda har qaysi atomi qisman musbat zaryad tutadi: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazobirikmalarning eng muhim vakillari diazoniy tuzlari hisoblanadi. Diazoniy tuzlari diazokation va aniondan tashkil topgandirlar, masalan: [ C 6 H 5 N 2 ] + C l - benzol diazoniy xlorid. Diazoniy tuzlari tabiatlariga ko`ra ammoniyli tuzlarga o`xshaydilar.

Diazokation-tutash elektron bulut hosil qilgan ion bo`lib, bunda har qaysi atomi qisman musbat zaryad tutadi:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazobirikmalarni birlamchi aromatik aminlarga diazotirlovchi agent ta`sir ettirib olinadi. Birlamchi aromatik aminlardan diazobirikma hosil qilish reaksiyasiga diazotirlash reaksiyasi deyiladi. Diazotirlashda birlamchi aromatik aminga nitrat va birorta boshqa mineral kislota aralashmasi bilan ta`sir ettiriladi. Nitrat kislota beqaror kislota bo`lganligi sababli uning o`rniga nitrat kislota tuzi bilan ta`sir ettiriladi. Reaksiya 0-4 0 C haroratda olib boriladi: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazobirikmalarni birlamchi aromatik aminlarga diazotirlovchi agent ta`sir ettirib olinadi.

Birlamchi aromatik aminlardan diazobirikma hosil qilish reaksiyasiga diazotirlash reaksiyasi deyiladi.

Diazotirlashda birlamchi aromatik aminga nitrat va birorta boshqa mineral kislota aralashmasi bilan ta`sir ettiriladi. Nitrat kislota beqaror kislota bo`lganligi sababli uning o`rniga nitrat kislota tuzi bilan ta`sir ettiriladi. Reaksiya 0-4 0 C haroratda olib boriladi:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Mineral kislota reaksiya tenglamasida ko`rsatilgan 2 mol o`rniga 2,5 mol olinadi. Ortiqcha mineral kislota diazoniy tuzini barqaror holda ushlab turishga xizmat qiladi. Agar erkin diazoniy tuzini olish kerak bo`lsa, u holda, birlamchi aromatik aminga amilnitrit va mineral kislota aralashmasi bilan ta`sir ettiriladi: Aromatik aminlardan diazobirikmalar hosil bo`lish reaksiyasini quyidagicha tasavvur etish mumkin. Nitrat kislota kislotali muhitda bir necha diazotirlovchi agentlar (H 2 NO 2 + ; N 2 O 3 ; NO + ; NOCl) ni hosil qilishi mumkin . Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Mineral kislota reaksiya tenglamasida ko`rsatilgan 2 mol o`rniga 2,5 mol olinadi. Ortiqcha mineral kislota diazoniy tuzini barqaror holda ushlab turishga xizmat qiladi.

Agar erkin diazoniy tuzini olish kerak bo`lsa, u holda, birlamchi aromatik aminga amilnitrit va mineral kislota aralashmasi bilan ta`sir ettiriladi:

Aromatik aminlardan diazobirikmalar hosil bo`lish reaksiyasini quyidagicha tasavvur etish mumkin. Nitrat kislota kislotali muhitda bir necha diazotirlovchi agentlar (H 2 NO 2 + ; N 2 O 3 ; NO + ; NOCl) ni hosil qilishi mumkin .

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Ya`ni : Y u qoridagi diazotirlovchi agentlar ma`lum sharoitda aromatik aminlar bilan ta`sir etishlari natijasida dastlab nitrozoaminlarni hosil qiladilar. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Ya`ni :


Y u qoridagi diazotirlovchi agentlar ma`lum sharoitda aromatik aminlar bilan ta`sir etishlari natijasida dastlab nitrozoaminlarni hosil qiladilar.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Nitrozoaminlar kislotali muhitda oson diazoniy tuzlariga aylanadilar, masalan: Diazoniy tuzlari eritmalariga ishqor ta`sir ettirilganda diazogidratlar hosil bo`ladi: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Nitrozoaminlar kislotali muhitda oson diazoniy tuzlariga aylanadilar, masalan:

Diazoniy tuzlari eritmalariga ishqor ta`sir ettirilganda diazogidratlar hosil bo`ladi:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazogidratlar erkin holda ajratib olinmagan. Ular suvli eritmalarda amfoter x ususiyatga egalar. Kislota ta`sir ettirilganda diazoniy tuzlarini, ishqorlar ta`sirida esa diazotatlarni hosil qiladilar: Diazoniy tuzlarining ishqorlar bilan reaksiyasini umumiy tarzda quyidagicha ifodalash mumkin: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazogidratlar erkin holda ajratib olinmagan. Ular suvli eritmalarda amfoter x ususiyatga egalar. Kislota ta`sir ettirilganda diazoniy tuzlarini, ishqorlar ta`sirida esa diazotatlarni hosil qiladilar:

Diazoniy tuzlarining ishqorlar bilan reaksiyasini umumiy tarzda quyidagicha ifodalash mumkin:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazotatlar, diazotsianidlar va –N=N– guruh tutgan boshqa birikmalar sin va anti shakllarda mavjud bo`lishlari mumkin. Masalan, fenildiazoniy sianid uchun quyidagi shakllarni yozish mumkin: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazotatlar, diazotsianidlar va –N=N– guruh tutgan boshqa birikmalar sin va anti shakllarda mavjud bo`lishlari mumkin. Masalan, fenildiazoniy sianid uchun quyidagi shakllarni yozish mumkin:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazotatga kislota bilan ta`sir etilganda ikkita shakldagi birikma – diazogidrat va nitrozoamin hosil bo`ladi: Amilnitroza suvda yomon eriganligi tufayli cho`kadi. Diazogidrat kislotali muhitda asta-sekinlik bilan diazoniy tuziga o`tadi. Diazobirikmalar eritmasida diazokation (ArN 2 ) + va diazoanion (ArN 2 O) - mavjud bo`ladi. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazotatga kislota bilan ta`sir etilganda ikkita shakldagi birikma – diazogidrat va nitrozoamin hosil bo`ladi:

Amilnitroza suvda yomon eriganligi tufayli cho`kadi. Diazogidrat kislotali muhitda asta-sekinlik bilan diazoniy tuziga o`tadi. Diazobirikmalar eritmasida diazokation (ArN 2 ) + va diazoanion (ArN 2 O) - mavjud bo`ladi.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Amilnitroza suvda yomon eriganligi tufayli cho`kadi. Diazogidrat kislotali muhitda asta-sekinlik bilan diazoniy tuziga o`tadi. Diazobirikmalar eritmasida diazokation (ArN 2 ) + va diazoanion (ArN 2 O) - mavjud bo`ladi. Diazobirikmalarning bir-biriga o`tish sxemasini quyidagicha tasavvur etish mumkin : Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Amilnitroza suvda yomon eriganligi tufayli cho`kadi. Diazogidrat kislotali muhitda asta-sekinlik bilan diazoniy tuziga o`tadi. Diazobirikmalar eritmasida diazokation (ArN 2 ) + va diazoanion (ArN 2 O) - mavjud bo`ladi.

Diazobirikmalarning bir-biriga o`tish sxemasini quyidagicha tasavvur etish mumkin :

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazoniy tuzlarining o`zgarish reaksiyalarini ikkiga bo`lish mumkin: azot ajralish bilan boruvchi reaksiyalar va azot ajralmaydigan reaksiyalar. Azot ajralish bilan boruvchi reaksiyalar 1. Diazoniy tuzlari eritmasini kislotali muhitda qizdirilganda azot ajralib chiqib fenollar hosil bo`ladi: Bunda diazobirikmaning sulfat kislota bilan hosil qilgan tuzidan foydalanish maqsadga muvofiq. Buning sababi, boshqa kislotalar bilan qo`shimcha reaksiyalar borishi mumkin. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazoniy tuzlarining o`zgarish reaksiyalarini ikkiga bo`lish mumkin: azot ajralish bilan boruvchi reaksiyalar va azot ajralmaydigan reaksiyalar.

Azot ajralish bilan boruvchi reaksiyalar

1. Diazoniy tuzlari eritmasini kislotali muhitda qizdirilganda azot ajralib chiqib fenollar hosil bo`ladi:

Bunda diazobirikmaning sulfat kislota bilan hosil qilgan tuzidan foydalanish maqsadga muvofiq. Buning sababi, boshqa kislotalar bilan qo`shimcha reaksiyalar borishi mumkin.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

2. Diazoniy tuzlarini kaliy yodid bilan qo`shib qizdirilganda diazoguruhi yod bilan almashadi. 3. Diazoguruhning boshqa qoldiqlar bilan almashinishi katalizatorlar ishtirokida boradi. Katalizator sifatida kukun holidagi mis yoki uning tuzlari ishlatiladi. Mis tuzlari ishtirokida diazoniy tuzlari quyidagicha parchalanadilar: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

2. Diazoniy tuzlarini kaliy yodid bilan qo`shib qizdirilganda diazoguruhi yod bilan almashadi.

3. Diazoguruhning boshqa qoldiqlar bilan almashinishi katalizatorlar ishtirokida boradi. Katalizator sifatida kukun holidagi mis yoki uning tuzlari ishlatiladi. Mis tuzlari ishtirokida diazoniy tuzlari quyidagicha parchalanadilar:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazoguruhni boshqa qoldiqlarga almashinishiga misollar keltiramiz: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazoguruhni boshqa qoldiqlarga almashinishiga misollar keltiramiz:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

4. Diazoniy tuzlari simob, qalay xloridlari bilan reaksiyaga kirishib, metallorganik birikmalarni hosil qiladilar: 5. Diazoniy tuzlari qaytarilganda diazoguruhi vodorod bilan almashinadi. Qaytaruvchi sifatida fosfat kislota, chumoli aldegidi yoki spirtlardan foydalanish mumkin: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

4. Diazoniy tuzlari simob, qalay xloridlari bilan reaksiyaga kirishib, metallorganik birikmalarni hosil qiladilar:

5. Diazoniy tuzlari qaytarilganda diazoguruhi vodorod bilan almashinadi. Qaytaruvchi sifatida fosfat kislota, chumoli aldegidi yoki spirtlardan foydalanish mumkin:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Qaytarishni chumoli aldegidning ishqordagi eritmasi bilan olib borish mumkin: Diazoniy tuzlarining qaytarilish reaksiyasidan foydalanib, ayrim olinishi qiyin bo`lgan birikmalarni sintez qilib olish mumkin : Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Qaytarishni chumoli aldegidning ishqordagi eritmasi bilan olib borish mumkin:

Diazoniy tuzlarining qaytarilish reaksiyasidan foydalanib, ayrim olinishi qiyin bo`lgan birikmalarni sintez qilib olish mumkin :

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Qaytaruvchi sifatida ayrim hollarda alifatik spirtlardan foydalanish mumkin. Bunda oxirgi mahsulot sifatida aromatik uglevodorod yoki oddiy efir hosil bo`lishi mumkin: Diazobirikmalarning azot ajralib chiqmaydigan reaksiyalari. Diazobirikmalarning azot ajralib chiqmaydigan reaksiyalariga ularni qaytarish, oksidlash va azoqo`shish reaksiyalari misol bo`ladi. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Qaytaruvchi sifatida ayrim hollarda alifatik spirtlardan foydalanish mumkin. Bunda oxirgi mahsulot sifatida aromatik uglevodorod yoki oddiy efir hosil bo`lishi mumkin:

Diazobirikmalarning azot ajralib chiqmaydigan reaksiyalari. Diazobirikmalarning azot ajralib chiqmaydigan reaksiyalariga ularni qaytarish, oksidlash va azoqo`shish reaksiyalari misol bo`ladi.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazobirikmalarning qaytarilishi. Diazobirikmalar asta-sekinlik bilan qalay xloridini xlorid kislotadagi eritmasi bilan qaytarilganda arilgidrazinlarining tuzlari hosil bo`ladi: Arilgidrazinlar bo`yoqlar hamda tibbiy dori-darmonlar olishda ishlatiladilar. Diazobirikmalarning oksidlanishi. Diazotatlar vodorod peroksid bilan oksidlanganda nitroaminlar va nitrozogidroksilaminlar hosil bo`ladilar: Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Diazobirikmalarning qaytarilishi. Diazobirikmalar asta-sekinlik bilan qalay xloridini xlorid kislotadagi eritmasi bilan qaytarilganda arilgidrazinlarining tuzlari hosil bo`ladi:

Arilgidrazinlar bo`yoqlar hamda tibbiy dori-darmonlar olishda ishlatiladilar.

Diazobirikmalarning oksidlanishi. Diazotatlar vodorod peroksid bilan oksidlanganda nitroaminlar va nitrozogidroksilaminlar hosil bo`ladilar:

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Azoqo`shish reaksiyalari. Diazoniy tuzlari fenollar, naftollar aromatik aminobirikmalar bilan azoqo`shish reaksiyalariga kirishadilar. Bu reaksiya kuchsiz ishqoriy muhitda boradi: Azoqo`shish elektrofil almashinish reaksiyasiga mansub bo`lib, elektrofil agent sifatida diazokation ishtirok etadi. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Azoqo`shish reaksiyalari. Diazoniy tuzlari fenollar, naftollar aromatik aminobirikmalar bilan azoqo`shish reaksiyalariga kirishadilar. Bu reaksiya kuchsiz ishqoriy muhitda boradi:

Azoqo`shish elektrofil almashinish reaksiyasiga mansub bo`lib, elektrofil agent sifatida diazokation ishtirok etadi.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Agar dastlabki modda sifatida birlamchi va ikkilamchi aminlar olinsa, bunda diazoaminlar hosil bo`ladi. Reaksiya neytral yoki kuchsiz kislotali muhitda boradi: Hosil bo`lgan diazoamin birikma kislota ishtirokida qizdirilganda aminoazobirikmaga aylanadi: Bu reaksiyada oraliq modda sifatida diazoniy tuzlari hosil bo`ladi. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Agar dastlabki modda sifatida birlamchi va ikkilamchi aminlar olinsa, bunda diazoaminlar hosil bo`ladi. Reaksiya neytral yoki kuchsiz kislotali muhitda boradi:

Hosil bo`lgan diazoamin birikma kislota ishtirokida qizdirilganda aminoazobirikmaga aylanadi:

Bu reaksiyada oraliq modda sifatida diazoniy tuzlari hosil bo`ladi.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Azobirikmalarni tuzilishida xromofor guruh – N=N – bo`lib, ular nurning ko`z bilan ko`rish mumkin bo`lgan spektrini yutganligi sababli rangli bo`ladilar. Oksi- va aminoazobirikmalar bo`yoq sifatida ishlatiladilar. Oksi- va aminoguruhlar rangni kuchaytiruvchi (auksoxrom) lar hisoblanadilar. Agar bo`yoqlarning tuzilishida –SO 3 H sulfoguruh bo`lsa, bunday bo`yoqlar suvda eriydilar. Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Azobirikmalarni tuzilishida xromofor guruh – N=N – bo`lib, ular nurning ko`z bilan ko`rish mumkin bo`lgan spektrini yutganligi sababli rangli bo`ladilar. Oksi- va aminoazobirikmalar bo`yoq sifatida ishlatiladilar. Oksi- va aminoguruhlar rangni kuchaytiruvchi (auksoxrom) lar hisoblanadilar.

Agar bo`yoqlarning tuzilishida –SO 3 H sulfoguruh bo`lsa, bunday bo`yoqlar suvda eriydilar.

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

1. Azo- va diazobirikmalarnin farqi nimada? 2. Azot ajraluvchi va azotajralmas reaksiyalar yordamida qanday sinf birikmalarini olish mumkin? 3. Azobo`yagich nima? Ular tarkibidaga xromofor, auksoxrom guruhlarning xizmati nimada? Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

1. Azo- va diazobirikmalarnin farqi nimada?

2. Azot ajraluvchi va azotajralmas reaksiyalar yordamida qanday sinf birikmalarini olish mumkin?

3. Azobo`yagich nima? Ular tarkibidaga xromofor, auksoxrom guruhlarning xizmati nimada?

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

Qo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasiQo`qon Davlat pedagogika instituti Kimyo kafedrasi

-80%
Yüklə 165 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə