[1] azərbaycan respublikasinin qanunuYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/8
tarix07.12.2016
ölçüsü0,58 Mb.
#988
1   2   3   4   5   6   7   8

[30]

 

 

 

Maddə  16.  Məktəbəqədər  yaşlı sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların təlim  və tərbiyəsi

 

 

 

Müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanları məktəbəqədər  yaşlı sağlamlıq  imkanları  məhdud uşaqların təlim-tərbiyəsinə  və  onlara reabilitasiya yardımı  göstərilməsinə  daha  əlverişli 

imkanlar  yaratmaq  məqsədilə  ümumi  məktəbəqədər  uşaq  tərbiyə  müəssisələrində  xüsusi 

qrupların açılmasına şərait yaradırlar.

 


Əqli  və  ya  fiziki  inkişafındakı  qüsurlara  görə  ümumi  məktəbəqədər  uşaq  tərbiyə 

müəssisələrində tərbiyə edilməsinə imkan olmayan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları üçün 

xüsusi məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələri təşkil edilir.

 

 

 

Maddə 17. Məktəb yaşlı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların evdə təhsili 

 

 

Ümumtəhsil  məktəblərində  oxumaq  imkanı  olmayan sağlamlıq  imkanları  məhdud uşaqların təhsili  onların  və  valideynlərinin  arzusu  ilə  ev  şəraitində  təşkil  edilir. Müvafiq  icra 

hakimiyyəti  orqanlarısağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların evdə  təhsil  almasına  hərtərəfli 

şərait yaradırlar.

 

Evdə  təhsilə  cəlb  edilmiş sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın valideynlərindən  birinə, yaxud  onu  əvəz  edən  şəxsə  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  edilən 

qaydada  və  şərtlərlə  maddi  təminat  və  güzəştlər  verilir.  Belə uşağa qulluq  vaxtı  əmək  stajına 

daxil edilir.

 

[31]

 

Müvafiq  təlim-tərbiyə  müəssisəsi sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlara evdə  təlim verilməsində valideynlərə kömək göstərir.

 

 

 

Maddə 18. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların məktəbdənkənar təhsili 

[32]

 

 

 

Sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqları hərtərəfli  və  ahəngdar  inkişaf  etdirmək,  onlarda ictimai  fəallıq  oyatmaq,  onları  əməyə,  elmə,  texnikaya,  incəsənətə  və  idmana  cəlb  etmək 

məqsədilə  təhsil  orqanları,  digər  dövlət  orqanları sağlamlıq  imkanları  məhdud 

uşaqları məktəbdənkənar təhsili

 

üçün lazımi şəraiti təmin etməlidirlər. 

 

 

Maddə 19. Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ümumi, orta ixtisas və ali təhsili 

[33]

 

Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların ümumi,  orta  ixtisas  və  ali  təhsili ümumi  tipli  təhsil  müəssisələrində,  zərurət  olduqda  isə  xüsusi  təhsil  müəssisələrində  həyata 

keçirilir. [34]

 

Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların təhsili  üçün  xüsusi  şəraitin  təmin edilməsi  məqsədilə 

ilk  peşə-ixtisas,  orta  ixtisas  və  ali  təhsil  müəssisələrinin

 əlillər və 

sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar üçün  ixtisaslaşdırılmış  fakültələri  və  ya  şöbələri  təşkil 

edilir.

 [35]

 

Stasionar müalicə-profilaktika 

və 


ya reabilitasiya müəssisələrində (mərkəzlərində) müalicə  kursu  keçən sağlamlıq  imkanları 

məhdud uşaqlar üçün də dərs məşğələləri təşkil edilir.

 

[36]

 

İstedadlı sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların ümumi  təhsil  müəssisələrində  və  ya xüsusi məktəbdənkənar təhsil müəssisələrində pulsuz musiqi təhsili almaq, təsviri, bədii-tətbiqi 

sənətlərə yiyələnmək hüququ vardır. [37]

 

Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların qəbul imtahanları verməsi üçün lazımi şərait yaradılır.

 

Qəbul  imtahanlarını  müsbət  verən  əlillər  ali  və  orta  ixtisas  təhsili  müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul edilmək hüququna malikdirlər.

 

[38] 

 

 Təhsil dövründə pensiyalar və təqaüdlər tam məbləğdə ödənilir.

 

I  və  II  qrup əlil  və  ya  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  tələbələrə, şagirdlərə aldıqları təqaüdün 50 faizi məbləğində əlavə ödənc verilir.

 

[39]

 


1990-cı ilin 19-20 yanvar Bakı hadisələrində, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün, 

müstəqilliyinin  və  konstitusiya  quruluşunun  müdafiəsi  zamanı  I  və  II  qrup  əlil  olmuş 

və 

ödənişli  əsaslarla ali  və  orta  peşə-ixtisas  təhsili  alan  şəxslərin  təhsil  haqqı  dövlət  büdcəsi 

hesabına ödənilir. [40]

 

Dövlət əlil - gənc mütəxəssislərin öz ixtisasları üzrə işə düzəlməsini təmin edir. 

Tədris müəssisəsini bitirdikdən sonra əlillərə iş yeri seçməkdə üstünlük verilir.

 

Tədris  müəssisəsini  bitirdikdən  sonra  bölgü  üzrə  göndərilmiş  əlili  işə  qəbul  etməkdən imtina etdikdə, ona ixtisası üzrə iş vermədikdə və ya əmək qanunvericiliyinin başqa şərtlərinə 

əməl etmədikdə müəssisənin (birliyin), idarənin və təşkilatın müdiriyyəti onun iş yerinə gəlmək 

və daimi yaşayış yerinə qayıtmaq xərclərini habelə zəruri hallarda müşayiətçinin yol xərclərini 

ödəyir.


 

[41]

 

  

 

 

Maddə  20. Stasionar  müəssisələrdə sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların təlim-tərbiyəsi

 

 

 

Stasionar  müəssisələr  orada uzunmüddətli  (21  gündən  artıq)  olan sağlamlıq  imkanları məhdud  uşaqların sosial-məişət  və  əmək  uyğunlaşması  ilə  üzvi  əlaqə  şəraitində  onların 

fasiləsiz təlim-tərbiyəsini təmin edir.

 

[42]

 

 

 

Maddə  21. Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların peşə  hazırlığı və əlavə təhsili

 

[43]

 

Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların peşə  hazırlığı  və  əlavə təhsili

 

fərdi reabilitasiya proqramına və  əlillərin  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların reabilitasiyası  haqqında  dövlət  proqramına uyğun  olaraq  təhsil 

müəssisələrində

, o  cümlədən 

dövlət  məşğulluq  xidmətinin  tədris  mərkəzlərində,  müəssisələrdə  və  təşkilatlarda 

(ixtisaslaşdırılmış  və  ya  ümumi  tipli)  əlillərə və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlara sosial 

yardım göstərən idarələr və onların ictimai təşkilatları ilə birlikdə təmin edilir. [44]

 

Dövlət  məşğulluq  xidməti  əmək  qabiliyyətli  əlillərə  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud uşaqlara  onların  peşə  hazırlığı,  yeni  peşə  öyrədilməsi  və  məşğulluq  imkanlarını  müəyyən 

etmək məqsədilə peşə yönümü xidməti göstərilməsini təmin edir.

 

[45]

 

Görməyən və zəif görən uşaqlar Brayl yazı sistemi ilə çap olunmuş dərsliklərlə, danışan kitablarla, əyani vəsaitlərlə, xüsusi maqnitofonlarla, lupalar, əl ağacları, karlar eşitmə cihazları 

və digər tiflo-surdotexniki vasitələri ilə təmin olunur, onlar üçün xüsusi təhsil müəssisələri və 

səsyazma studiyası yaradılır, xüsusi kitabxanalar təşkil edilir.

 [46]

 

Peşə  hazırlığı  və  əlavə  təhsil  dövründə  əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud uşaqların maddi  təminatı  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyi  ilə  müəyyən  edilən 

qaydada və şərtlərlə həyata keçirilir. [47]

 

 

 

Maddə 22. Şəxslərarası ünsiyyət vasitələri 

 

 

Dövlət  hərəkətlər  dilini  şəxslərarası  ünsiyyət,  təlim  və  tərcümə  xidmətləri  göstərmək vasitəsi kimi təsdiq edir.

 

Görmə qüsurları olan şəxslər Brayl sistemi üzrə təlimlə, audiovasitələr və iri şriftlə təmin edilirlər.

 

Əqli qüsurları olan şəxslərə dilin asan başa düşülməsinin öyrədilməsi sistemi təşkil edilir. 

Nitq qüsurları olan şəxslərə müasir texniki ünsiyyət vasitələri verilir.

 

 

 


IV. ƏLİLLƏRİN İŞƏ DÜZƏLDİLMƏSİ

 

 

 

Maddə  23. Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin işə düzəldilməsi sahəsində xüsusi tədbirlər

 

 

 

Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin işə  düzəldilməsi sahəsində  xüsusi  tədbirlər  əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin işə 

düzəldilməsinin  təmin  olunmasına  və  əlillər və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək 

şəxslər üçün  xüsusi  iş  yerləri  yaradan,  onların  əməyini  tətbiq  edən  müəssisələrə,  idarələrə  və 

təşkilatlara (mülkiyyət formalarından asılı olmayaraq) maliyyə yardımı göstərmək və güzəştlər 

vermək  üzrə  öhdəliklərin  qanunvericilik  yolu  ilə  təsbit  edilməsinə  yönəldilən  tədbirlər 

kompleksindən ibarətdir.

 

 

 

Maddə  24. Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin əmək hüququnun həyata keçirilməsi

 

 

 

Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin yaradıcılıq  və  istehsal qabiliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədilə və fərdi reabilitasiya proqramları nəzərə alınmaqla, 

onların  adi  iş  şəraiti  olan  müəssisələrdə,  idarələrdə  və  təşkilatlarda,  əlillərin və  sağlamlıq 

imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin əməyini tətbiq edən ixtisaslaşdırılmış müəssisələrdə, 

sexlərdə  və  sahələrdə  işləmək,  habelə  sahibkarlıq  fəaliyyəti  və  qanunla  qadağan  edilməyən 

başqa fəaliyyət ilə məşğul olmaq hüququ təmin edilir.

 

Tibbi-sosial ekspert  komissiyasının  rəyinə  görə  əlilin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud uşağın səhhətinin  peşə  vəzifələrini  yerinə  yetirməsinə  mane  olduğu,  yaxud  başqa  şəxslərin 

səhhəti  və  əmək  təhlükəsizliyi  üçün  təhlükə  törətdiyi  hallar  istisna  olmaqla, sağlamlıq 

imkanlarının  məhdudluğu mülahizələrinə  görə  əlillə,  sağlamlıq  imkanları  məhdud 

uşaqla əmək  müqaviləsini  bağlamaqdan,  yaxud  əlili,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağı işdə 

irəli çəkməkdən imtina edilməsinə, müdiriyyətin təşəbbüsü ilə onun işdən azad edilməsinə, öz 

razılığı olmadan başqa işə keçirilməsinə yol verilmir. 

[48]

 

Müəssisənin  ləğv  edilməsi  halları  istisna  olmaqla,  müvafiq  müəssisələrdə  tibbi,  peşə  və sosial  reabilitasiya  keçən  şəxslərin  bu  müəssisələrdə  olduğu  müddətdən  asılı  olmayaraq 

işəgötürənin  təşəbbüsü  ilə  fərdi  əmək  müqaviləsinin  (kontraktının)  ləğv  edilməsinə  yol 

verilmir.

 

[49]

 

 

 

Maddə 25. Əlillərin və 

sağlamlıq 

imkanları 

məhdud 

18 

yaşınadək 

şəxslərin məşğulluğunun təmin edilməsi

 

 

 

Müvafiq 


icra 

hakimiyyəti 

orqanları, 

müəssisələr 

(birliklər), 

idarələr 

və 

təşkilatlar əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin ictimai təşkilatları ilə birlikdə  əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin əməyi  üçün 

müəssisələr  və  təşkilatlar  yaratmaq  yolu  ilə  xüsusi  proqramlar  üzrə  təlim  təşkil  etməklə  və 

başqa  tədbirlər  görməklə  əlillərə və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək 

şəxslərə məşğulluq sahəsində təminat verirlər.

 

[50]

 

Siyahısı  müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən  müəyyən  olunanlardan  başqa, mülkiyyət  formasından  asılı  olmayaraq  müəssisə,  idarə  və  təşkilatlarda  əlillər  və  sağlamlıq 

imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslər  üçün  qanunvericilikdə  nəzərdə  tutulmuş  qaydada 

kvota müəyyən edilir.

 

[51]

 

Müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanları  və  əlillərin  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18 yaşınadək  şəxslərin  problemləri  ilə  məşğul  olan  ictimai  təşkilatlar  müəssisə  və  təşkilatlarda 

əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin işlə təmin olunmasına nəzarət 

edirlər.


 

[52]

 

Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin işə  düzəlməsi  üçün nəzərdə  tutulan  kvotanı  təmin  etməyən  və  ya  onları  işə  düzəltməkdən  boyun  qaçıran 

müəssisələr,  idarələr  və  təşkilatlar,  mülkiyyət  formasından  asılı  olmayaraq,  dövlət  büdcəsinə 

əlilləri və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxsləri işlə təmin etmədikləri aylar üzrə 

hər iş yeri üçün respublika üzrə müəyyən edilmiş respublika üzrə orta aylıq əmək haqqının 3 

misli məbləğində vəsait köçürürlər.

 

[53]

 

Yaradılmış  və  kvota  müəyyən  edilmiş  iş  yerlərinə  əlillərin və  sağlamlıq  imkanları məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin işə  göndərilməsi  dövlət  əhalinin  məşğulluğu  sisteminin  yerli 

orqanları tərəfindən həyata keçirilir. İşə düzəlmək üçün əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud 

18  yaşınadək  şəxslərə verilmiş  göndəriş  mülkiyyət  və  təsərrüfatçılıq  formalarından  asılı 

olmayaraq bütün müəssisələr və təşkilatlar tərəfindən qəbul edilməlidir.

 

[54]

 

Yerli  hakimiyyət  orqanlarının  əlillər  üçün  müəssisələrdə  və  təşkilatlarda  kvota  təyin etməsi  üçün işçilərin  sayı  və  kvotanın  miqdarı, vergi və  maliyyə  güzəştləri,  işədüzəltmə  üzrə 

tapşırıqların  yerinə  yetirilməsində  müəssisə  və  təşkilatların  məsuliyyəti  Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

 

[55]

 

 

  

 

Maddə 26. İşverənlərin əmək qabiliyyətini itirmiş şəxsləri işə düzəltmək vəzifəsi 

 

 

Müəssisələr,  idarələr,  təşkilatlar,  kooperativlər,  kolxozlar  və  xüsusi  sahibkarlar  həmin istehsalatda  bədbəxt  hadisə  nəticəsində  əmək  qabiliyyətini  itirmiş  və  ya  peşə  xəstəliyinə 

tutulmuş,  bunun  nəticəsində  əlil və  ya  18  yaşınadək  sağlamlıq  imkanları  məhdud sayılmış 

işçilərin işə düzəlməsi üçün iş yerləri ayırmağa və ya yenilərini təşkil etməyə borcludurlar.

 

[56]

 

Müəssisənin  ləğv  edilməsi  halları  istisna  olmaqla,  göstərilən  tələbi  yerinə  yetirmədikdə onlar  bu  işçi  ilə  əmək  müqaviləsini (kontraktı) ləğv  edərkən  dövlət  büdcəsinə respublika  üzrə 

orta aylıq əmək haqqının 120 misli məbləğində vəsait köçürməlidirlər.

 

[57]

 

 

 

Maddə 27. Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin əməyindən istifadə üçün ixtisaslaşdırılmış iş yerləri yaradılmasına tələblər 

[58]

 

 

 

Müvafiq  işədüzəltmə  orqanları,  habelə  mülkiyyət  və  təsərrüfatçılıq  formalarından  asılı olmayaraq  müəssisələr  və  təşkilatlar  əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək 

şəxslərin tələbatını  və  yerli  xüsusiyyətləri  nəzərə  almaqla  əlillərin və  sağlamlıq  imkanları 

məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin əməyindən  istifadə  üçün  ixtisaslaşdırılmış  müəssisələr,  sexlər 

və sahələr yaradırlar.

 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin  əməyindən  istifadə  üçün  ixtisaslaşdırılmış  iş  yerlərinin  respublika  standartlarını 

hazırlayıb müəyyən olunmuş qaydada təsdiq edirlər.

 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları respublika əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək  şəxslərin  reabilitasiya  mərkəzləri  ilə  birlikdə  bu  cür  iş  yerlərini  il  ərzində 

attestasiyadan keçirməlidirlər.

 

Attestasiyadan  keçməyən  ixtisaslaşdırılmış  iş  yerlərində  əlillərin  və  sağlamlıq  imkanları məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin  əməyinin  tətbiqi  qadağandır  və  bu  tələbin  pozulmasında 

təsdiqi  olan  təsərrüfat  subyektləri  qüvvədə  olan  qanunvericiliklə  müəyyən  olunmuş  qaydada 

məsuliyyət daşıyırlar.

 [59]

 

 

 


Maddə  28. Əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin əməyini 

tətbiq edən müəssisələr üçün üstünlüklər və güzəştlər 

[60]


 

 

 

İşləyənlərin  ümumi  sayının  azı  30  faizinin  əlillərdən və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18 yaşınadək şəxslərdən ibarət olduğu müəssisələr, idarələr və təşkilatlar güzəştli maliyyələşdirmə 

və maddi-texniki təminat hüququna malikdirlər.

 

(çıxarılıb) 

 

[61]

 

Əlillərin və  sağlamlıq imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin əməyini  tətbiq və  təmin edən  müəssisələrdən,  idarələrdən  və  təşkilatlardan  vergi  tutulmasının,  onların 

maliyyələşdirilməsinin  və  maddi-texniki  təminatının  qaydası  və  şərtləri  Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.

 

[62]

 

Müəyyən  çeşiddə  məhsulların  əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək şəxslərin ictimai təşkilatlarının müəssisələrində istehsal olunmasına müstəsna üstünlük verilir. 

Mülkiyyət  növündən  asılı  olmayaraq  başqa  idarələrin,  müəssisələrin,  təşkilatların  və 

kooperativlərin  həmin  məhsulları  istehsal  etməsinə  icazə  verilmir, müvafiq  icra  hakimiyyəti 

orqanı əlillərin və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin ictimai  təşkilatlarının 

rəyini nəzərə alaraq belə məhsulların siyahısını müəyyənləşdirib təsdiq edir.

 

[63]

 

 

 

Maddə 29. Əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək işçilərin əmək şəraiti 

 

 

Müəssisələrdə, idarələrdə və təşkilatlarda işləyən əlillər, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək işçilər üçün fərdi reabilitasiya proqramına müvafiq surətdə lazımi iş şəraiti yaradılır.

 

Kollektiv və ya fərdi əmək müqaviləsində müəyyən edilən əmək şəraiti, o cümlədən əmək haqqı, iş və istirahət vaxtı rejimi, illik və əlavə məzuniyyətlərin müddəti başqa işçilərə nisbətən 

əlillərin,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  işçilərin vəziyyətini  pisləşdirə  və  ya 

hüquqlarını məhdudlaşdıra bilməz.

 

Müəssisə, təşkilat müdiriyyətinin ixtiyarı var ki, əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək  işçilərin səhhətindən  asılı  olaraq  onların  əmək  normalarını  azaltsın  və  əməyini 

artırılmış qiymətlərlə ödəsin. [64]

 

Əlillərin iş vaxtından artıq işlərə, gecə vaxtı, istirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü işləməyə cəlb edilməsinə yalnız onların razılığı ilə və 

bu şərtlə yol verilir ki, belə işlər tibbi tövsiyələrdə qadağan edilməsin.[65]

 

Əlillərə  (əlillik  qruplarından  və  səbəblərindən  asılı  olmayaraq),  sağlamlıq  imkanları məhdud  18  yaşınadək  işçilərə illik  məzuniyyətlər  mövcud  qanunvericiliklə  müəyyən  edilmiş 

minimum məzuniyyət müddətinin iki mislindən az olmayaraq verilir.

 

Əlillərə  (əlillik  qruplarından  və  səbəblərindən  asılı  olma-yaraq),  sağlamlıq  imkanları məhdud  18  yaşınadək  işçilərə Azərbaycan  Respublikasının  əmək  qanunvericiliyinə  uyğun 

olaraq ödənişsiz məzuniyyət verilir. 

[66]

 

I  və  II  qrup  əlillər və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  işçilər üçün  həftədə  36 saatdan çox olmayan qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir.

 

[67]

 

İşçilərin sayı və ya ştatı ixtisar edilərkən, ixtisas dərəcəsi eyni olduqda, həmin müəssisədə, idarədə,  təşkilatda  əmək  şikəstliyi  almış  və  ya  peşə  xəstəliyi  nəticəsində  əlil,  18  yaşınadək 

sağlamlıq imkanları məhdud olmuş işçilərin işdə saxlanmaq üçün üstünlük hüququ vardır.

 

[68]

 

Əmək  vəzifələrini  yerinə  yetirərkən  xəsarət  alıb  şikəst  olmuş  və  bu  səbəbdən  əmək qabiliyyətini  itirmiş  I  və  II  qrup  əlillərin və  ya  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək 

şəxslərin işləmədiyi müddət onların ümumi və fasiləsiz iş stajına daxil edilir. 

[69]

 

 

 

Maddə 30. Əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin evdə əməyi və sahibkarlıq fəaliyyəti

 


 

 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları qeyri-yaşayış otaqlarını vermək, habelə xammal əldə edilməsində və məhsulun satışında kömək göstərmək yolu ilə əlillərin və sağlamlıq imkanları 

məhdud 18 yaşınadək şəxslərin evdə əməyinin və sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili üçün lazımi 

şərait yaradırlar.

 

[70]

 

 

 

Maddə 30-1. Təsərrüfat subyektlərinin məsuliyyəti 

 

 Əlillərin  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin  işə  düzəldilməsi  üzrə 

tədbirlər  görməyən  mülkiyyət  formasından  asılı  olmayaraq  bütün  təsərrüfat  subyektlərinin 

vəzifəli  şəxsləri  Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericiliyində  müəyyən  olunmuş  qaydada 

məsuliyyət daşıyırlar. [71]

 

  

V. SOSİAL İNFRASTRUKTURUN ƏLİLLƏRƏ VƏ SAĞLAMLIQ İMKANLARI MƏHDUD 

UŞAQLARA MANEƏSİZ MÜYƏSSƏR OLMASI ÜÇÜN ŞƏRAİT YARADILMASI

 

 

 

Maddə 31. Sosial infrastruktur obyektləri barəsində dövlət siyasəti 

 

 

Azərbaycan  Respublikasının icra  hakimiyyəti orqanları,  müəssisələri  (birlikləri),  idarələri və təşkilatları (mülkiyyət və təsərrüfatçılıq formalarından asılı olmayaraq) sosial infrastruktur 

obyektlərinin,  mənzillərin,  ictimai,  istehsal  binalarının  və  qurğularının  əlillərə və  sağlamlıq 

imkanları  məhdud  uşaqlara maneəsiz  müyəssər  olması,  ictimai  nəqliyyatdan  və  nəqliyyat 

kommunikasiyalarından,  rabitə  və  informasiya  vasitələrindən,  istirahət  və  asudə  vaxt 

yerlərindən onların sərbəst istifadə etməsi üçün lazımi şəraiti təmin edirlər.

 Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə