[1] azərbaycan respublikasinin qanunuYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/8
tarix07.12.2016
ölçüsü0,58 Mb.
#988
1   2   3   4   5   6   7   8

 

 

[102]

 

13  iyun  2008-ci  il tarixli 648-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 46-cı maddənin 

ikinci  hissəsində “əlilin”sözündən  sonra “,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın” sözləri  əlavə 

edilmişdir, üçüncü hissəsində “əlil” sözü “, sağlamlıq imkanları məhdud” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  [103]

 11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 46-cı  maddənin  ikinci 

hissəsində “yerli dövlət” sözləri “müvafiq icra” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

[104]

 13  iyun  2008-ci  il tarixli 648-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 16-cı, 17-ci, 18-ci 

və  20-ci  maddələrin  adında  və  mətnində,  19-cu  maddənin  üçüncü  və  dördüncü  hissələrində,  42-ci 

maddənin  ikinci  hissəsində,  46-cı  maddənin  üçüncü  hissəsində  ismin  müvafiq  hallarında “əlil 

uşaqları” sözləri  ismin  müvafiq  hallarında “sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqları” sözləri  ilə  əvəz 

edilmişdir.

 

  

[105] 6  mart  2007-ci  il  tarixli 260-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunvericilik 

Toplusu, 

2007-ci 

il, 

№ 

5, 

maddə 

401

ilə 46-cı 

maddənin dördüncü hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir,

 

  [106]

 

6  mart  2007-ci  il  tarixli 260-IIIQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu(Azərbaycan Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2007-ci  il,  №  5,  maddə  401)  ilə beşinci  və  altıncı hissələr 

çıxarılmışdır, yeddinci hissə beşinci hissə hesab edilmişdir.

 

əvvəlki redaksiyada deyilirdi: 

Əlillər  üçün  internat  evlərdə  (pansionatlarda)  yaşayan  tənha  pensiyaçıların  pensiyası  ilə  internat 

evdə  (pansionatda)  saxlanma  dəyəri  arasında  fərq  təyin  edilmiş  pensiyanın  25  faizindən  və  yaşa  görə 

minimum pensiyanın 20 faizindən az olmayaraq ödənilir.  

 


[107]

 

30 aprel 2002-ci il tarixli 316-IIQD nömrəli Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №  5,  maddə  246) ilə  46-cı  maddəyə  altıncı  hissə 

əlavə edilmiş və əvvəlki altıncı hissə yeddinci hissə hesab edilmişdir. 

  

[108]

  

11  aprel  1997-ci il  tarixli 258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 47-ci  maddənin  adında  və 

mətnində “yerli hakimiyyət” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

15  noyabr  2001-ci  il  tarixli  214-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 731) ilə 47-ci maddənin 

mətni yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları müvafiq büdcələrin vəsaiti hesabına və özlərinin 

səlahiyyəti daxilində əlillərin dövlət pensiyalarının bütün növləri üzərinə əlavə haqlar, onlara tibbi 

xidmət,  yaşayış  sahəsinin,  kommunal  xidmətlərin  haqqını,  ictimai  nəqliyyatda  gediş-gəliş  haqqını 

ödəməkdə güzəştlər, fərdi hərəkət vasitələrinin, yanacağın, yeyinti məhsullarının, paltarın, ayaqqabının 

və əlillər üçün zəruri olan digər malların dəyərini ödəməkdə güzəştlər müəyyən edə bilər, habelə əlillərin 

spesifik  tələbatının  ödənilməsinə  və  yaşayış  səviyyəsinin  yüksəldilməsinə  yönəldilən  başqa  qərarlar 

qəbul edə bilərlər.  

 

[109] 

13  iyun  2008-ci  il tarixli 648-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 48-ci maddənin 

adında  və  mətnində  ismin  müvafiq  hallarında “əlillərin” sözündən  sonra  ismin  müvafiq  hallarında “, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək işçilərin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  [110]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 49-cu  maddədən  “pensiya 

fondunun, sosial sığorta fondunun” sözləri çıxarılmışdır. 

  

15  noyabr  2001-ci  il  tarixli  214-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 731) ilə 49-cu maddədə "əlilləri sosial 

müdafiə fonduna" sözləri "Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

9  mart  2004-cü  il  tarixli  603-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2004-cü il, № 4, maddə 202) ilə 49-cu maddəsində "respublika 

və yerli" sözləri "dövlət büdcəsinin və bələdiyyələr tərəfindən yerli" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

 

[111] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 50-ci  maddənin  ikinci 

hissəsində “ictimai təşkilatlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi” sözləri “ictimai birliklər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

  

10  iyun  2005-ci  il  tarixli  925-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2005-ci  il,  №  8,  maddə  684)  ilə 50-ci  maddəsinin  ikinci 

hissəsində  "İctimai  birliklər  haqqında"  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu"  sözləri  "müvafiq qanunvericilik" sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

 

[112]  

11  aprel  1997-ci il  tarixli 258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 51-ci  maddənin 

dördüncü hissəsi çıxarılmış  və  beşinci  və altıncı hissələr  müvafiq  olaraq  dördüncü və beşinci  hissələr 

hesab  edilmiş,  51-ci  maddənin  beşinci  hissəsində “yerli  hakimiyyət” sözləri “müvafiq  icra 

hakimiyyəti” sözləri  ilə  əvəz edilmişdir.  51-ci  maddənin  dördüncü hissəsinin əvvəlki  redaksiyasında 

deyilirdi:

 

Özlərinin respublika orqanlarının şəxsində əlillərin ictimai təşkilatları Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetində qanunvericilik təşəbbüsü hüququna malikdirlər.

 


  

[113]

 

22 noyabr 2002-ci il tarixli 382-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №  12,  maddə  706) ilə  52-ci  maddəsinin  birinci 

hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. 

  

əvvəlki redaksiyada deyilirdi: Əlillərin ictimai təşkilatları dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalardan azad olunurlar.

 

  [114]

 

23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  736)  ilə  52-ci  maddəsinin 

adında "vergi" sözü "haqq" sözü ilə əvəz edilmişdir. 

18  avqust  1995-ci  il  tarixli  1085  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  Ali  Sovetinin  Məlumatı,  1995-ci  il,  №  17-18,  maddə  285)  ilə 52-ci  maddənin  ikinci 

hissəsinə  “neçə  faizinin  əlil  olmasından  asılı  olmayaraq  yarandığı  vaxtdan  5  il  ərzində”  sözlərindən 

sonra  və  üçüncü hissəsinə  “azı 50 faizi əlillərdən ibarətdirsə, onlar yarandığı vaxtdan 5 il keçdikdən 

sonra da” sözlərindən sonra “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərdiyi fəaliyyət üzrə” sözləri 

əlavə edilmişdir.

 

13  iyun  1997-ci  il  tarixli  320-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  6,  maddə  452)  ilə  52-ci  maddəsinin  ikinci  və 

üçüncü hissələri çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

 

Əlillərin ictimai təşkilatları yanında təşkil olunmuş müəssisələr, kooperativlər, idarələr, təşkilatlar və başqa istehsalat obyektləri işçilərinin neçə faizinin əlil olmasından asılı olmayaraq yarandığı vaxtdan 5 

il  ərzində  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində  göstərdiyi  fəaliyyət  üzrə  hər  cür  vergi  və 

rüsumlardan, o cümlədən dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalardan azad edilirlər.

 

Əlillərin  ictimai  təşkilatlarının  müəssisələrində,  idarələrində  və  təşkilatlarında  sənaye-istehsal heyəti  sayının  azı  50  faizi  əlillərdən  ibarətdirsə,  onlar  yarandığı  vaxtdan  5  il  keçdikdən  sonra  da 

Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində  göstərdiyi  fəaliyyət  üzrə  mənfəət  vergisindən  və  dövlət 

büdcəsinə  keçirilən  rüsumlardan,  o  cümlədən dövlət  sosial  müdafiə  fonduna ayırmalardan  azad 

olunurlar.

 

15  noyabr  2001-ci  il  tarixli  214-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  52-ci  maddənin  üçüncü 

hissəsindən "rabitə (şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqlar istisna olmaqla ) və kommunal xidmətini

sözləri çıxarılmışdır. 

 

 

[115] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 54-cü  maddənin  ikinci 

hissəsində “yerli hakimiyyət” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti”  sözləri ilə əvəz edilmişdir.  

 

[116]

 5 

mart 


2010-cu 

il tarixli 971-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu,  2010-cu  il,  №  04,  maddə  275)  ilə 55-ci  maddənin  ikinci  hissəsində “para-

olimpiya” sözləri “paralimpiya, deflimpiya və xüsusi olimpiya” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

 [117]

 13  iyun  2008-ci  il tarixli 648-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 14-cü, 14-1-ci, 19-

cu, 21-ci, 32-ci, 33-cü, 35-ci, 37-ci, 38-ci, 44-cü, 46-cı, 47-ci, 50-ci - 55-ci maddələrin adında və mətnində, 14-

2-ci,  31-ci  və  39-cu  maddələrin  mətnində,  III,  V,  VI  və  VII  fəsillərin  adında  ismin  müvafiq 

hallarında “əlillərin” sözündən  sonra  ismin  müvafiq  hallarında “və  sağlamlıq  imkanları  məhdud uşaqların” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  [118]

 

18  avqust  1995-ci  il  tarixli  1085  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin Məlumatı, 1995-ci il, № 17-18, maddə 285) ilə 55-ci maddənin dördüncü 

hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: Əlillər təşkilatları beynəlxalq iqtisadi-ticarət əlaqələrində  gömrük  və  başqa dövlət rüsumlarından 

azad edilir və əldə edilmiş gəlir (valyuta) tamamilə cəmiyyətlərin öz hesablarında qalır.

 

26  mart  1996-cı  il  tarixli  47-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997-ci il, № 2, maddə 81) ilə 55-ci maddənin dördüncü hissəsi 

təzədən yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 

təsdiq  etdiyi  siyahıda  nəzərdə  tutulmuş  mallar  üzrə  gömrük  idxal  rüsumları  və  əlavə  dəyər  vergisi 

istisna olmaqla, əlillərin ictimai təşkilatları və onların yanında təşkil edilmiş müəssisələr, kooperativlər, 

idarələr,  təşkilatlar  və  başqa  istehsalat  obyektləri  beynəlxalq  iqtisadi-ticarət  əlaqələrində  gömrük  və 

başqa  dövlət  rüsumlarından,  əlavə  dəyər  vergisindən  azad  edilir  və  əldə  olunmuş  gəlir  (valyuta) 

tamamilə onların sərəncamında qalır. 

10  oktyabr  1997-ci  il  tarixli  380-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1998-ci  il,  №  1,  maddə  16)  ilə  55-ci  maddəsinin  dördüncü 

hissəsindən “və əlavə dəyər  vergisi”, “vergilərdən və” sözləri çıxarılmışdır.

 

23  noyabr  2001-ci  il  tarixli  219-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il, №  12,  maddə  736) ilə  55-ci  maddəsinin  dördüncü 

hissəsi çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

İxrac və idxal  əməliyyatları üzrə gömrük rüsumları istisna olmaqla,  əlillərin ictimai təşkilatları və 

onların yanında təşkil edilmiş 

müəssisələr, 

kooperativlər, 

idarələr, 

təşkilatlar və başqa hüquqi şəxslər xarici ölkələrlə iqtisadi-ticarət əlaqələrində digər rüsumlarından azaddırlar. 

 


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə