[1] azərbaycan respublikasinin qanunuYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/8
tarix07.12.2016
ölçüsü0,58 Mb.
#988
1   2   3   4   5   6   7   8

 

 

[38] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 19-cu  maddənin 

altıncı hissəsi çıxarılmışdır.  

 

[39] 

13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 19-cu maddənin 

yeddinci  hissəsində “əlil  tələbələrə” sözləri “əlil  və  ya  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək tələbələrə, şagirdlərə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  [40]

 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  19-cu 

maddənin  səkkizinci hissədə “ödənişli formada” sözləri “ödənişli əsaslarla” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

 

[41] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997-ci il, № 5, maddə 356) ilə 19-cu maddənin doqquzuncu, 

onuncu və on birinci hissələri çıxarılmışdır.  

 

[42] 

30  aprel  2002-ci  il  tarixli  314-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №  5,  maddə  244) ilə  20-ci  maddədə  "daim  qalan

sözləri "uzunmüddətli (21 gündən artıq) olan" sözləri ilə əvəz edilmişdir.  

  

[43]

 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  21-ci 

maddənin  adında  və  birinci  hissədə  “ixtisasının  artırılması”  sözləri  “əlavə  təhsili”  sözləri  ilə 

əvəz  edilmişdir.

 


 

 

[44] 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  21-ci 

maddənin  birinci hissədə “ocaqlarında” sözü “müəssisələrində” sözü ilə əvəz   edilmişdir.

 

30 


sentyabr 

2011-ci 


il tarixli 207-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 28 oktyabr 2011-ci il, № 233; “Azərbaycan” qəzeti, 29 oktyabr 2011-ci il, №  240; Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  10,  maddə  882) ilə  21-ci 

maddənin birinci hissəsinin birinci cümləsindən “və əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların reabilitasiyası haqqında dövlət proqramına” sözləri çıxarılmışdır.

 

 

 

[45]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 21-ci  maddənin  birinci 

hissəsində “fərdi  bərpa  proqramına”  sözlərindən  sonra  “və əlillərin  reabilitasiyası haqqında  dövlət proqramına” sözləri, “təhsil ocaqlarında” sözlərindən sonra “o cümlədən dövlət məşğulluq xidmətinin 

tədris  mərkəzlərində”  sözləri əlavəedilmiş,  eyni  zamanda  maddəyə birinci  hissədən  sonra  ikinci 

hissə əlavə edilmişdir.

 

 

 

[46] 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  21-ci 

maddənin  birinci hissədə “ocaqlarında” sözü “müəssisələrində” sözü ilə əvəz   edilmişdir.

 

 

 

[47] 

21 


dekabr 

2010-cu 


il tarixli 38-IVQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Respublika” qəzeti, 18 fevral 2011-ci il, № 38, “Azərbaycan” qəzeti, 20 fevral 2011-ci il, № 40,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2011-ci  il,  №  02,  maddə  71) ilə  21-ci 

maddənin  dördüncü hissədə “ixtisasartırma” sözü “əlavə təhsil” sözləri ilə əvəz   edilmişdir.

 

 

 

[48] 

13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 24-cü maddənin 

ikinci  hissəsində  ismin  müvafiq  hallarında  “əlilin” sözündən  sonra  ismin  müvafiq  hallarında “, sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın” sözləri  əlavə  edilmişdir  və “əlillik” sözü “sağlamlıq 

imkanlarının məhdudluğu” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

 

  

[49] 

25  aprel  1997-ci  il  tarixli  279-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997-ci il, № 5, maddə 378) ilə 24-cü maddənin üçüncü hissəsi 

yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Müvafiq  müəssisələrdə  tibbi,  peşə  və  sosial reabilitasiya keçən  şəxsin  bu  müəssisələrdə  olduğu 

müddətdən asılı olmayaraq müdiriyyətin təşəbbüsü ilə işdən azad edilməsinə yol verilmir.

 

 

 

[50]

 11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 25-ci  maddənin  birinci 

hissəsində  “Yerli  hakimiyyət  orqanları,  müəssisələr  (birliklər),  idarələr  və  təşkilatlar  Sosial  Təminat Nazirliyinin orqanları” sözləri “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, müəssisələr (birliklər), idarələr və 

təşkilatlar” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  [51]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 25-ci  maddənin  ikinci 

hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Əlillər  cəmiyyətlərinin  həmkarlar  ittifaqları  və  sosial  təminat  orqanları  ilə  birlikdə  əlillər  üçün  iş 

yerləri  yaradılması,  müəssisə  və  təşkilatlarda  iş  yerləri  üzrə  kvota  müəyyən  edilməsi  barədə  təklifləri 

yerli hakimiyyət orqanları təsdiq edirlər.

 


 

 

1  iyun  2004-cü  il  tarixli  679-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  8,  maddə  596) ilə  25-ci  maddənin  ikinci 

hissəsində  "mövcud  olan  hər  iyirmi  beş  iş  yerindən  biri  əlillər  üçün  nəzərdə  tutulur"  sözləri  "əlillər üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada kvota müəyyən edilir" sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  

[52]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 25-ci  maddəyə  ikinci 

hissəsindən  sonra  üçüncü  hissə  əlavə edilmiş  və üçüncü,  dördüncü  və  beşinci  hissələr  müvafiq  olaraq 

dördüncü, beşinci və altıncı hissələr hesab edilmişdir.

 

 

 

[53]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 25-ci  maddənin  dördüncü 

hissəsindən “ilin  yekunlarına  görə  mənfəətlərindən” sözləri  çıxarılmış, “minimum” sözü “respublika üzrə orta aylıq” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  15  noyabr  2001-ci  il  tarixli  214-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  25-ci  maddənin  dördüncü 

hissəsində  "əlilləri  sosial müdafiə  fonduna"  sözləri "Dövlət  Sosial  Müdafiə  Fonduna"  sözləri ilə  əvəz 

edilmişdir. 

 

 

22 oktyabr 

2010-cu 


il tarixli 1097-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  26  noyabr 2010-cu il,  №  259,  Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  11,  maddə  949) ilə 25-ci  maddənin  dördüncü  hissəsində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna” sözləri “dövlət büdcəsinə” sözləri ilə 

əvəz edilmişdir.

 

 

 

[54]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 25-ci  maddənin  beşinci 

hissəsindən “kvota müəyyənləşdirilmiş” sözləri çıxarılmışdır.  

 

[55] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 25-ci  maddənin  altıncı 

hissəsi çıxarılmışdır. 

  

[56]

 

13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 26-cı maddənin 

birinci  hissəsində “əlil  ”sözündən  sonra “  və  ya  18  yaşınadək  sağlamlıq  imkanları  məhdud” sözləri 

əlavə edilmişdir.

 

  [57]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 26-cı  maddənin  ikinci 

hissəsində “həmin işçinin on illik əmək haqqı” sözləri “respublika üzrə orta aylıq əmək haqqının 120 misli” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  15  noyabr  2001-ci  il  tarixli  214-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  26-cı  maddənin  ikinci 

hissəsində  "əlilləri sosial müdafiə fonduna" sözləri "Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna" sözləri ilə əvəz 

edilmişdir. 

  

25  aprel  1997-ci  il  tarixli  279-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  378)  ilə  26-cı  maddənin  ikinci 

hissəsində “Göstərilən”sözündən əvvəl “Müəssisənin  ləğv  edilməsi  halları istisna  olmaqla” sözləri 

əlavə edilmiş və “(bağlaşmasını)” sözü “(kontraktı)” sözü ilə əvəz edilmişdir. 

 

 

22 oktyabr 

2010-cu 


il tarixli 1097-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  26  noyabr 2010-cu il,  №  259,  Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  11,  maddə  949) ilə  26-cı  maddənin  ikinci  hissəsində  və  49-cu 

maddədə “Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna” sözləri “dövlət büdcəsinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

 

[58] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 27-ci  maddənin adı 

dəyişdirilmişdir. Əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

 

Maddə  27. Əlillərin  əməyindən  istifadə  üçün  ixtisaslaşdırılmış  müəssisələrin,  sexlərin  və sahələrin yaradılması

 

  [59]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 27-ci  maddəyə  yeni  ikinci, 

üçüncü və dördüncü hissələr əlavə edilmişdir.

 

 

 

[60]

 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 23-cü, 24-cü, 25-ci,  27-ci,  28-ci  maddələrin  adında  və  mətnində  ismin  müvafiq  hallarında “əlillərin” sözündən  sonra 

ismin  müvafiq  hallarında “və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin” sözləri  əlavə 

edilmişdir.

 

  [61]

 

10 oktyabr 1997-ci il tarixli 380-IQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1998-ci  il,  №  1,  maddə  16)  ilə  28-ci  maddəsinin  birinci 

hissəsinin ikinci cümləsi və ikinci hissəsi çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Belə müəssisələrə, idarələrə və təşkilatlara mənfəət vergisinin 50 faizi məbləğində güzəşt verilir.

 

İşləyənlərin ümumi sayının (əvəzçilik üzrə işləyənlər nəzərə  alınmadan) azı 50 faizinin əlillərdən ibarət olduğu müəssisə, idarə və təşkilat mənfəət vergisindən azad edilir.

 

 

 

[62]

 

23 noyabr 2001-ci il tarixli 219-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  736)  ilə  28-ci  maddəsinin  üçüncü 

hissəsindən "güzəştli" sözü çıxarılmışdır.  

 

[63] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 28-ci  maddənin  dördüncü 

hissəsində “Nazirlər Kabineti” sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanı” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

 

[64]

 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə adında, birinci, ikinci  və  üçüncü  hissələrdə  ismin  müvafiq  hallarında “əlillərin” sözündən  sonra  ismin  müvafiq 

hallarında “, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək işçilərin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  

[65] 1 

fevral 


2010-cu 

il tarixli 951-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 19 mart 2010-cu il, № 62, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 

Toplusu, 2010-cu il, № 03, maddə 171) ilə 29-cu maddəsinin dördüncü hissəsində “istirahət günləri və 

gecə  vaxtı” sözləri “gecə  vaxtı,  istirahət,  səsvermə,  iş  günü  hesab  edilməyən  bayram  günləri  və 

ümumxalq 

hüzn 

günü” sözləri 

ilə, 


altıncı 

hissəsində “azı bir 

təqvim 

ayı 

müddətində” sözləri “Azərbaycan  Respublikasının  əmək  qanunvericiliyinə  uyğun  olaraq” sözləri  ilə 

əvəz edilmişdir. 

 

 


[66]

 13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə beşinci və altıncı 

hissələrdə “asılı  olmayaraq)” sözlərindən sonra  “,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək işçilərə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  [67]

 13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №7,  maddə  602)  ilə  yeddinci 

hissədə “II  qrup  əlillər” sözlərindən  sonra “və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək işçilər” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  [68]

 

25  aprel  1997-ci  il  tarixli  279-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  378)  ilə  29-cu  maddənin  səkkizinci 

hissəsinin ikinci cümləsi yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

İşçilərin sayı və ya ştatı ixtisar edilərkən ixtisas dərəcəsi bərabər olduqda əlillərin işdə saxlanmaq 

üçün üstünlük hüququ vardır.

 

  

18  may  2004-cü  il  tarixli  652-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2004-cü  il,  №  7,  maddə  507) ilə 29-cu  maddəsinin  səkkizinci 

hissəsinin birinci cümləsi çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

İşə qəbul zamanı əlillər üçün sınaq müəyyən edilmir. 

  

[69]

 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №7,  maddə  602)  ilə  səkkizinci hissədə “əlil” sözündən  sonra “,  18  yaşınadək  sağlamlıq  imkanları  məhdud” sözləri  əlavə  edilmişdir, 

doqquzuncu  hissədə “II  qrup  əlillərin” sözlərindən  sonra “və  ya  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18 yaşınadək şəxslərin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

 

 

  

[70] 11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan 

Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 30-cu  maddədə “yerli 

hakimiyyət orqanları”sözləri “müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

  

13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 30-cu maddənin 

adında və mətnində və 30 -1-ci maddənin mətnində “əlillərin” sözündən sonra “və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin” sözləri əlavə edilmişdir.

 

 

 

  

[71] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997-ci il, № 5, maddə 356) ilə 30-1-ci maddə əlavə edilmişdir.

 

 

 

[72]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 31-ci  maddədə “dövlət 

hakimiyyəti və idarəetmə” sözləri “icra hakimiyyəti”  sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

 

[73] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 33-cü  maddənin  birinci 

hissəsində “İcra  hakimiyyəti  orqanları,  nazirliklər,  dövlət  komitələri,  baş  idarələr” sözləri “Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları” sözləri ilə əvəz edilmişdir. 

 

 

[74]

 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №7,  maddə  602)  ilə adında “əlillərin” sözündən  sonra “,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların” sözləri  əlavə  edilmişdir, 
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə