[1] azərbaycan respublikasinin qanunuYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/8
tarix07.12.2016
ölçüsü0,58 Mb.
#988
1   2   3   4   5   6   7   8

sağlamlıq 

imkanları 

məhdud 

uşağı” sözləri 

və “əlillərin” sözündən sonra “, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların” sözləri əlavə edilmişdir, ikinci 

hissədə “əlillər” sözündən  sonra “,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqlar” sözləri  əlavə  edilmişdir, 

üçüncü  hissədə “əlillərin” sözündən  sonra “,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşaqların” sözləri 

və “əlilliyin” sözündən  sonra “,  18  yaşınadək  sağlamlıq  imkanları  məhdudluğunun” sözləri  əlavə 

edilmişdir,  dördüncü  hissədə “əlilin” sözündən  sonra “,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın” sözləri 

“onun” sözündən  sonra “  ,  uşağın  valideynlərinin  və  ya  qəyyumlarının  (himayəçilərinin)” sözləri 

əlavə edilmişdir və  beşinci hissədə “I qrup əlillərə, habelə müharibə əlillərinə” sözləri “I qrup əlillərə, müharibə əlillərinə, habelə sağlamlıq imkanları məhdud uşağın ailələrinə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 

 

 

  

[75] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 34-cü  maddənin  ikinci  və 

beşinci  hissələrdə“yerli  hakimiyyət” sözləri “müvafiq  icra  hakimiyyəti” sözləri  ilə,  üçüncü 

hissədə “yerli hakimiyyət” sözləri “icra hakimiyyəti” sözləri ilə əvəz edilmiş, beşinci hissədə isə “I qrup 

əlillərə” sözlərindən sonra “habelə müharibə əlillərinə” sözləri əlavə  edilmişdir. 

 

 

[76] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 35-ci  maddənin  birinci 

hissəsində “Yerli  hakimiyyət  və  idarəetmə” sözləri “Müvafiq  icra  hakimiyyəti” sözləri  ilə 

əvəz edilmişdir. 

 

 

[77] 5 mart 2010-cu il tarixli 971-IIIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” 

qəzeti, 18 aprel 2010-cu il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010-cu il, № 

04, maddə 275) ilə 35-ci maddəyə üçüncü hissə əlavə edilmişdir. 

 

 

[78] 

13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 36-cı maddənin 

adında “əlillərin” sözündən  sonra,  birinci  cümləsində “I  və  II  qrup  əlillərin” sözlərindən  sonra “, sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağın  ailələrinin” sözləri,  ikinci  cümləsində “I  və  II  qrup 

əlillərə” sözlərindən sonra “, sağlamlıq imkanları məhdud uşağın ailələrinə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  [79]

  

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  36-cı  maddənin  mətni 

yeni  redaksiyadaredaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

1990-cı  ilin  19—20  yanvar  Bakı  hadisələrində, Azərbaycan  dövlətinin  ərazi  bütövlüyünün, 

müstəqilliyinin  və  konstitusiya  quruluşunun  müdafiəsi  zamanı  əlil olan  hərbçilərin  və  mülki  şəxslərin, 

müharibə əlillərinin, onlarla bərabər tutulanların, Çernobıl əlillərinin, digər kateqoriyalardan olan 1 və II 

qrup əlillərin növbədənkənar telefon çəkdirmək hüququ vardır.

 

1990-cı  ilin  19—20  yanvar  Bakı  hadisələrində, Azərbaycan  dövlətinin  ərazi  bütövlüyünün, müstəqiliyinin  və  konstitusiya  quruluşunun  müdafiəsi  zamanı  əlil  olan  hərbçilərə  və  mülki  şəxslərə, 

müharibə  əlillərinə,  onlara  bərabər  tutulanlara,  Çernobıl  əlillərinə  və  I  qrup  işləməyən  əlillərə  telefon 

pulsuz,  digər  kateqoriyalardan  olan  I  və  II  qrup  əlillərə  50  faiz  güzəştlə  çəkilir.  Bu  bənddə  göstərilən 

kateqoriyadan olan bütün əlillər telefondan istifadə haqqının 50 faizini ödəyirlər.

 

I qrup əlillər radio xətlərindən pulsuz istifadə edirlər. I və II qrup gözdən şikəst əlillər 4 kq. qədər bağlamaları (banderolları) respublika daxilində və xaricə pulsuz göndərirlər.

 

Əlillərin ictimai təşkilatlarının qəzet və jurnalları pulsuz yayılır.  

 

[80] 

22 


oktyabr 

2010-cu 


il tarixli 1097-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu (“Azərbaycan”  qəzeti,  26  noyabr 2010-cu il,  №  259,  Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il,  №  11,  maddə  949) ilə 37-ci  maddənin  birinci  hissəsində 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabına” sözləri “dövlət büdcəsinə” 

sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 


 

 

[81]  

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  37-ci  maddənin  birinci 

abzasında  "Əlilləri  Sosial  Müdafiə  Fondunun"  sözləri  "Dövlət  Sosial  Müdafiə  Fondunun"  sözləri  ilə 

əvəz edilmişdir. 

  

[82]  

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 731) ilə 39-cu maddənin 2-ci cümləsi 

çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Yardım  Azərbaycan  Respublikasının  müvafiq  dövlət  orqanlarının  və  əlilləri  sosial  müdafiə 

fondunun vəsaiti hesabına göstərilir.

 

 

 

[83] 

13 


iyun 

2008-ci 


il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 40-cı maddənin 

adında və ikinci hissəsində“əlilə” sözündən sonra “, sağlamlıq imkanları məhdud uşağa” sözləri, birinci 

hissəsində “əlillərə” sözündən sonra “, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara” sözləri əlavə edilmişdir.

 

   

 

[84] 

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  40-cı  maddənin  birinci 

hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Əlilə texniki və ya başqa vasitə fərdi reabilitasiya proqramına uyğun olaraq pulsuz və ya güzəştli 

şərtlərlə verilir.

 

 

 

[85]  

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 731) ilə 40-cı maddənin üçüncü hissəsi 

çıxarılmışdır.  

 

[86]  

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  41-ci  maddənin  birinci 

hissəsi yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslər respublikadaxili (şəhərlərarası) bütün nəqliyyat 

növlərindən  (taksidən  başqa)  ildə  bir  dəfə  pulsuz,  bundan  sonra  il  ərzində  50  faiz  güzəştlə  istifadə 

edirlər.

 

  [87]

  

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 41-ci  maddənin  ikinci 

hissəsində “I  və  II  qrup  əlillər” sözlərindən  sonra “habelə  III  qrup  müharibə  əlilləri” sözləri 

əlavə  edilmişdir. 

13  iyun  1997-ci  il  tarixli  320-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997-ci il, № 6, maddə 452) ilə 41-ci maddənin birinci və ikinci 

hissələri yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

 

Müharibə  əlilləri  və  onlara  bərabər  tutulan  şəxslər  ildə  bir  dəfə  Azərbaycan  Respublikasının hüdudları daxilində hava, dəmiryol və su nəqliyyatından pulsuz istifadə etmək hüququna malikdirlər.

 

I və II qrup əlillər, habelə III qrup müharibə əlilləri respublikadaxili (şəhərlərarası) bütün nəqliyyat növlərindən (taksidən başqa) 50 faiz güzəştlə istifadə edirlər.

 

15  noyabr  2001-ci  il  tarixli  214-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  41-ci  maddənin  ikinci 

hissəsi çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Müharibə əlilləri və onlara bərabər tutulan şəxslər şəhərdaxili və şəhərətrafı nəqliyyatdan (taksidən 

başqa) pulsuz istifadə edirlər.  

 


[88]

  

13  iyun  1997-ci  il  tarixli  320-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  6,  maddə  452)  ilə  41-ci  maddənin  üçüncü  və 

dördüncü hissələri çıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

 

Əlillər şəhərdaxili və şəhərətrafı nəqliyyatdan (taksidən başqa) pulsuz istifadə edirlər. 

Göstərilən güzəştlər I qrup əlili, habelə əlil uşağı müşayiət edən şəxsə də şamil edilir.  

 

[89]

 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 41-ci maddənin adında  və ikinci hissəsində“əlillərə” sözündən sonra “, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara” sözləri 

əlavə edilmişdir.

 

  

[90] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə Qanuna  41-1-ci 

maddə əlavə edilmişdir.

 

 

 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №7,  maddə  602)  ilə  41-1-ci maddədə “əlillərin” sözündən  sonra “,  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərin” sözləri 

əlavə edilmişdir.

 

 

 

[91]

 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 42-ci maddənin ikinci  hissəsindən “,  əlil  uşaqlar” sözləri  çıxarılmışdır, “II  qrup  əlillər” sözlərindən  sonra  və  üçüncü 

hissəsində “əlillər” sözündən sonra “, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  

[92] 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997-ci il, № 5, maddə 356) ilə 42-ci maddənin  birinci, ikinci 

və üçüncühissələrdə “Qarabağın dağlıq 

hissəsində və Ermənistanla 

həmsərhəd 

rayonlarda  münaqişə zamanı əlil  olanlar”  sözləri  “Azərbaycan  dövlətinin ərazi  bütövlüyünün, 

müstəqilliyinin  və konstitusiya  quruluşunun  müdafiəsi  zamanı əlil  olan  hərbçilər  və mülki şəxslər” 

sözləri  ilə əvəz  edilmiş,  ikinci  hissədən  “Əfqanıstanda  xidmətlə əlaqədar əlil  olmuş şəxslər” 

sözləri çıxarılmışdır.

 

15  noyabr  2001-ci  il  tarixli  214-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2001-ci il, № 12, maddə 731) ilə 42-ci maddə yeni redaksiyada 

verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Maddə 42. Dərman preparatları və protezlər ilə təminat

 

1990-cı  ilin  19—20  yanvar  Bakı  hadisələrində, Azərbaycan  dövlətinin  ərazi  bütövlüyünün, müstəqilliyinin  və  konstitusiya  quruluşunun  müdafiəsi  zamanı  əlil  olan  hərbçilər  və  mülki  şəxslər, 

müharibə  əlilləri,  onlara  bərabər  tutulanlar,  Çernobıl  əlilləri,  əlil  uşaqlar  və  I  dərəcəli  əlillər  dərman 

preparatları ilə pulsuz təmin edilirlər. İkinci dərəcəli əlillərə dərman preparatları 50 faiz güzəştlə satılır.

 

1990-cı  ilin  19—20  yanvar  Bakı  hadisələrində, Azərbaycan  dövlətinin  ərazi  bütövlüyünün, müstəqilliyinin  və  konstitusiya  quruluşunun  müdafiəsi  zamanı  əlil  olan  hərbçilər  və  mülki  şəxslər, 

müharibə  əlilləri, Çernobıl əlilləri və I  qrup  əlillər üçün diş protezləri (qiymətli metallardan hazırlanan 

protezlər istisna edilməklə) pulsuz hazırlanır və pulsuz təmir olunur.

 

1990-cı  ilin  19—20  yanvar  Bakı  hadisələrində, Azərbaycan  dövlətinin  ərazi  bütövlüyünün, müstəqilliyinin  və  konstitusiya  quruluşunun  müdafiəsi  zamanı  əlil  olan  hərbçilər  və  mülki  şəxslər, 

müharibə  əlilləri,  16  yaşınadək  əlil  uşaqlar,  əlil  tələbələr,  ümumi  səbəbdən  və  uşaqlıqdan  əlil  olub 

işləməyən şəxslər, hərbi xidmət  əlilləri, büdcədən maliyyələşdirilən idarə və təşkilatlarda işləyən əlillər 

protez-ortopediya məmulatı, əlil kreslo və veloarabaları, reabilitasiya vasitələri ilə pulsuz təmin edilirlər.

 

Əlillər eşitmə və tiflotexniki vasitələr ilə pulsuz təmin edilirlər. 

 

 

[93]

 13 

iyun 


2008-ci 

il tarixli 648-IIIQD nömrəli 

Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2008-ci  il,  №7,  maddə  602)  ilə  adında,  ikinci-beşinci hissələrdə, altıncı hissənin birinci cümləsində ismin müvafiq hallarında “əlillərə” sözündən sonra 

ismin müvafiq hallarında “, sağlamlıq imkanları məhdud uşağın ailələrinə” sözləri əlavə edilmişdir və 

birinci və altıncı hissələrdə ismin müvafiq hallarında “I qrup əlillərə” sözlərindən sonra ismin müvafiq 

hallarında “, sağlamlıq imkanları məhdud uşağın ailələrinə” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  

[94] 

30  aprel  2002-ci  il  tarixli  314-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2002-ci  il,  №  5,  maddə  244) ilə  43-cü  maddənin  üçüncü 

hissəsində "reabilitasiya müəssisələrinin" sözlərindən sonra "(mərkəzlərin)" sözü əlavə edilmişdir.

 

 

 

[95] 

4  mart  2011-ci  il tarixli 85-IVQD nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (“Respublika” qəzeti, 22 aprel 2011-ci il, № 82, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2011-ci il, № 4, 

maddə 260

ilə 43-cü maddəsinin altıncı hissəsinə yeni məzmunda üçüncü cümlə əlavə edilmişdir.

 

 

 

[96]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericilik 

toplusu, 

1997-ci 

il, 

№ 

5, 

maddə 

356

ilə 43-


cü maddənin üçüncü hissəsi çıxarılmış  və  dördüncü,  beşinci,  altıncı,  yeddinci  və səkkizinci  hissələr 

müvafiq  olaraq üçüncü,  dördüncü,  beşinci,  altıncı və yeddinci  hissələr  hesab edilmişdir.  Maddənin 

əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

 

I və II qrup əlillərə yaşadıqları dövlət və ictimai mənzil fonduna məxsus mənzilləri pulsuz olaraq şəxsi mülkiyyətə keçirmək hüququ verilir.

 

Adıçəkilən qanunla 

həmçinin 43-cü 

maddənin üçüncü 

hissəsində “yerli hakimiyyət” sözləri “müvafiq  icra  hakimiyyəti” sözləri  ilə,  altıncı  hissəsində  isə “I  qrup 

əlillər” sözlərindən sonra “habelə II və III qrup müharibə əlilləri” sözləri əlavə edilmiş, eyni zamanda 

yeddinci  hissənin  sonuncu  cümləsi  yeni  redaksiyada  verilmişdir. Maddənin  əvvəlki  redaksiyasında 

deyilirdi: 

Müharibə  əlilləri,  onlara  bərabər  tutulanlar  və  I  qrup  işləməyən  əlillər  ev  kirayəsi  verməkdən 

azaddırlar.

 

13  iyun  1997-ci  il  tarixli  320-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu (Azərbaycan  Respublikasının qanunvericilik toplusu, 1997-ci il, № 6, maddə 452) ilə 43-cü maddənin 

yeddinci  hissəsinin  birinci  cümləsi  çıxarılmış,  ikinci  cümlə  isə  yeni  redaksiyada  verilmişdir.  Maddənin 

əvvəlki redaksiyasında deyilirdi:

 

I  və  II  qrup  əlillər  mənzil-kommunal  xidmətləri  haqqının  50  faizini,  III  qrup  əlillər  isə  75  faizini ödəyirlər. Müharibə  əlilləri,  I  qrup  işləməyən  əlillər, əlil  uşaqlı  ailə  başçısı  olmayan  ailələr,  iki  və  daha 

çox  əlil  uşağı  olan  ailələr  ev  kirayəsi,  kommunal  xidmətlər  (istilik,  qaz,  enerji,  su  və  s.)  haqqını 

ödəməkdən azaddırlar. 

15  noyabr  2001-ci  il  tarixli  214-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu 

(Azərbaycan  Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  42-ci  maddə 

yeni redaksiyada verilmişdir. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Müharibə  əlilləri  və  onlara  bərabər  tutulan  şəxslər  ev  kirayəsi,  kommunal  xidmətlər  (istilik,  qaz, 

enerji,  su  və  s.)  haqqını  ödəməkdən  azaddırlar. I  qrup  işləməyən  əlillər  və  müharibə  əlilləri  xüsusi 

mülkiyyət  əsasında  mənzil  və  ya  fərdi  ev  alarkən,  yaxud  dəyişdirərkən  notariat  əməliyyatları  dövlət 

rüsumu ödənilmədən aparılır.  

 

[97] 

15 noyabr 2001-ci il tarixli 214-IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  2001-ci  il,  №  12,  maddə  731) ilə  44-cü  maddənin  ikinci  və 

üçüncü hissələriçıxarılmışdır. Maddənin əvvəlki redaksiyasında deyilirdi: 

Bu  məqsədlə  dövlət  əlillərə  ərzaq  və  sənaye  mallarının  satışı  üzrə  xüsusi  mağazalar,  bölmələr, 

şöbələr yaradır, yüksək tələbat olan malların alınması üçün sifariş stolları, xüsusi uçot təşkil edir.

 

Ərzaq  və  sənaye  mallarının  bir  hissəsini  dövlət  güzəştli  şərtlərlə  əlillərə  satılmaq  üçün  məqsədli təyinatı üzrə yönəldir.

 

  [98]

 

11  aprel  1997-ci  il  tarixli  258-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  5,  maddə  356)  ilə 44-cü  maddənin  dördüncü 

hissəsində  “yerli  hakimiyyət”  sözləri  “müvafiq  icra  hakimiyyəti”  sözləri  ilə,  beşinci  hissəsində 

Azərbaycan  Respublikasının  Nazirlər  Kabineti”  sözləri  “müvafiq  icra  hakimiyyətin  orqanı”  sözləri 

ilə əvəz edilmişdir. 

 

 

[99] 

30  aprel  2002-ci  il  tarixli  316-IIQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik toplusu, 2002-ci il, № 5, maddə 246) ilə 45-ci maddənin birinci hissəsinə 

ikinci cümlə əlavə edilmişdir. 

  

[100]

 

13  iyun  2008-ci  il tarixli 648-IIIQD nömrəli  Azərbaycan 

Respublikasının 

Qanunu 


(Azərbaycan  Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2008-ci il, №7, maddə 602) ilə 45-ci maddənin 

birinci  hissəsinin  birinci  cümləsində  və  ikinci  hissəsində “əlillərə” sözündən  sonra “,  sağlamlıq imkanları  məhdud  uşaqlara” sözləri,  üçüncü  hissəsində “asılı  olmayaraq)” sözlərindən  sonra “, 

sağlamlıq imkanları məhdud uşağa” sözləri əlavə edilmişdir.

 

  [101]

 7  3evral  1997-ci  il  tarixli  243-IQD  nömrəli  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunu  (Azərbaycan Respublikasının  qanunvericilik  toplusu,  1997-ci  il,  №  4,  maddə  305)  ilə  45-ci  maddəyə  yeni  4-cü 

hissə əlavə edilmişdir.

 

 

 

21 dekabr 2010-cu il tarixli 37-IVQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti,  19  fevral  2011-ci  il,  №  39,  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunvericilik  Toplusu,  2010-cu  il, 

№02,  maddə  70)ilə  45-ci  maddəsinin  dördüncü  hissəsində  “HİV-lə  yoluxmuş  yetkinlik  yaşına 

çatmayanların valideynlərindən birinə, yaxud onların qanuni nümayəndəsinə yoluxmuş şəxsə” sözləri 

İnsanın  immunçatışmazlığı  virusu  ilə  yaşayan  yetkinlik  yaşına  çatmayanların  valideynlərindən birinin və ya digər qanuni nümayəndəsinin həmin şəxsə” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

 Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə