1 Complete Mark 00 out of 00 Flag question Question text Ishlab chiqarish omillari raqobatli bozorida … Birini tanlang: a. Xaridor ishlab chiqaruvchi omili qiymatiga ta’sir o‘tkazadi b.Yüklə 339,67 Kb.
tarix28.07.2020
ölçüsü339,67 Kb.
#32274
biznesga kirish
bestreferat-56025, bestreferat-56025, Prezident Shavkat Mirziyoyev 22 noyabr kuni qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ko, 4-KURS ISHCHI O’QUV DASTURI 2022, File, “HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI” FANIDAN YAKUNIY NAZORAT SAVOLLARI, Jamshidbek
Question 1

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ishlab chiqarish omillari raqobatli bozorida …

Birini tanlang:

a. Xaridor ishlab chiqaruvchi omili qiymatiga ta’sir o‘tkazadi

b. Sotuvchi yoki xaridor ishlab chiqaruvchi omili qiymatiga ta’sir o‘tkazmaydi

c. Xaridor ishlab chiqaruvchi omili qiymatiga ta’sir o‘tkazmaydi

d. Sotuvchi ishlab chiqaruvchi omili qiymatiga ta’sir o‘tkazmaydi

Question 2

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Marketing faoliyatini nazorat kilishning qanday turlarini bilasiz?

Birini tanlang:

a. yillik rejani bajarilishini nazorat kilish, foydadorlikni nazorat kilish

b. yillik rejaning bajarilishini nazorat kilish

c. foydadorlikni nazorat kilish, yillik rejaning bajarilishini nazorat kilish

d. strategik nazorat

Question 3

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Biznes - reja nima?

Birini tanlang:

a. tadbirkorlikning eng asosiy unsuridir

b. shaxsiy boylik, foyda orttirishga qaratilgan ish

c. ruxsat etilgan, jamiyat a’zolariga naf keltiruvchi faoliyat bilan shug‘ullanib, pul, daromad topishni bildiradi

d. puldan pul keltirib chiqarishdir

Question 4

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Firmaning raqobat pozisiyasidagi kuchli jixat belgilari

Birini tanlang:

a. Aniq strategiyarategiyaning yuqligi

b. O’zpozisiyalariniqo’ldanboyberayotganstrategikguruxga tushibqolish

c. Bozor ulushining kattaligi yoki bozorda peshqadamlikxosdir

d. Bozordagi asosiy raqiblarga nisbatan yuqotishlar

Question 5

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

«Noldan boshlash» diversiyasi...

Birini tanlang:

a. yosh kompaniyalarga yirik rakobatchilar bilan rakobat kilishi

b. bu yakka tartibda biror bir narsani kilish xavfli yoki tejamsiz ekanligida yaxshi usuldir

c. tanlangan tarmokda «bosh» kompaniya boshchiligida yangi kompaniya tuzishni ifodalaydi

d. texnologik koloklikni tugatish, ta`minotchilar bilan alokalar boglash

Question 6

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Bozor narxi muvozanat narxdan past bo‘lganda qanday holat yuz beradi?

Birini tanlang:

a. Tovar ortiqchaligi paydo bo‘ladi

b. Resurslar narxi arzonlashadi

c. Tovar tanqisligi yuz beradi

d. Iste’molchilar bozori shakllanadi

Question 7

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tavakkalchilik qilib va yaratuvchilikning dadil strategiyasidan foydalanib ilg’orlik uchun kurashishga birinchi bosqichda g’alabaga erishishga xarakat qilish va texnologik jarayonni takomillashtirish, maxsulot sifatini yaxshilash tashabbuslarini faol kullab-kuvvatlash qanday strategiyaga xos?

Birini tanlang:

a. Etuklik boskichida bulgan tarmoklarda rakobat strategiyasiga

b. Ikkinchi darajali o’rinda bulgan firmalar strategiyasi

c. Xalkaro bozorlarda rakobat strategiyasi

d. Yangi tarmoklarda rakobat strategiyasigalar

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kompaniyaning strategik va moliyaviy xolatining ko’rsatkichlari quyidagilardan iborat…

Birini tanlang:

a. kompaniyaning tarmoqdagi raqobat chegaralari

b. qulay imkoniyatlarni kupaytirish pozisiyasi

c. bozordagi asosiyraqiblarga nisbatanyuqotishlar

d. kompaniyaning bozordagi ulushi, shuningdek tarmoqdagi o’rni va sarmoyalar sof foydasining o’zgarish tendensiyasi

Question 9

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Rakobat kurashida yirik kompaniyalar strukturasidan foydalanuvchi kichik biznesdagi korxonalar kanday nom bilan ataladi?

Birini tanlang:

a. chakuvchi asalarilar

b. dono peskar

c. xameleon

d. kalbaki kuzikorin

Question 10

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Korxonalar moliyasining asosiy funksiyalarini ko‘rsating:

Birini tanlang:

a. Korxonaning ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonidagi olingan moliyaviy natijalarini taqsimlash

b. Korxonalar moliyaviy xo‘jalik faoliyatini rag‘batlantiruvchi

c. Moliyaviy natijalarini taqsimlanishi

d. Moliyaviy natijalarini taqsimlanishi natijasidagi pul fondlarini shakllanishi va tegishli moliyaviy resurslardan samarali foydalanishini nazorat  qilish

Question 11

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

“Tovar darajasi” tushunchasi nimani ifodalaydi ?

Birini tanlang:

a. tovar uchun bir kancha urovlar sonini

b. Tovar markasini

c. tovar xarakteristikasi kuriladigan pozitsiya

d. tovar navi, uning sifati

Question 12

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

“Kichik va xususiy” tadbirkorlikni rivojlantirishni rag‘batlantirish to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasining qonuni qachon qabul qilingan?

Birini tanlang:

a. 1998 yil 9 aprel

b. 1995 yil 21 dekabr

c. 1991 yil 15 fevral

d. 1998 yil 29 avgust

Question 13

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Eksportning yalpi milliy mahsulotga nisbati qanday nomlanadi?

Birini tanlang:

a. eksport samaradorligi

b. Sof eksport

c. eksport kvotasi

d. Real eksport kvotasi

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Byudjet jarayoni nima?

Birini tanlang:

a. Davlat byudjetini tuzish, ko‘rib chiqish, uning ijrosini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash, Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlar o‘rtasidagi munosabatlarning qonun hujjatlari bilan tartibga solingan jarayoni

b. Davlat byudjetini tuzish va ijro etish, uning ijrosini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash, Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning qonun hujjatlari bilan tartibga solingan jarayoni

c. Davlat byudjetini tuzish, ko‘rib chiqish, qabul qilish va ijro etish, uning ijrosini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash

d. Davlat byudjetini tuzish, ko‘rib chiqish, qabul qilish shuningdek Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning qonun hujjatlari bilan tartibga solingan jarayoni

Question 15

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Motivatsiya deganda nimani tushunasiz?

Birini tanlang:

a. tanlashni amalga oshirishdagi xaridorlik xulk- atvori

b. tegishli zarurat ehtiyojni birlamchi qondirish uchun amalga oshiriladigan yullar, uslublar

c. kishilarni xulk- atvorini urganish

d. kishilar faoliyatini ruxiy yullar bilan maksadga muvofik yunaltirish

Question 16

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Marketing axborotlar taxlili tizimi uz ichiga nimalarni oladi?

Birini tanlang:

a. ma’lumotlar bazasini

b. marketing axborot tizimini

c. uslublar bankini

d. modellar bankini

Question 17

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Strategik boshkarishga muljallanganda tashkilot boshkaruv tuzimiga kanday talablar kuyiladi?

Birini tanlang:

a. uzoq muddatga korxonani samarali ishlashini ta`minlash

b. mavjud xo’jalik doirasida kelajakda rivojlanishni ta`minlovchi strategiyani tanlash

c. o’zgarishlarga tezda moslasha oladigan boshkaruv tizimini jariy etish

d. iloji boricha ko’prok mukobil strategiyani ishlab chiqishi kerak

Question 18

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qaysi omillarning o‘zgarishi talab egri chizig‘ining siljishiga olib kelmaydi?

Birini tanlang:

a. Iste’molchilar soni yoki yosh darajasi

b. Mahsulotning narxi

c. Milliy daromadning hajmi va uning taqsimlanishi

d. Moda va didlarning o‘zgarishi

Question 19

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Marketing strategiyasini uzaytirish zarur, agarki...

Birini tanlang:

a. maxsulotta bo‘lgan maxsulot strukturasi uzgargan tarzda

b. firmaning kizikishlarini xisobga olgan xolda

c. bozor xolati o‘zgartirish ma’lumotlari bilan boglik bo‘lganda

d. agarda buni anik iste’molchi talab kilsa

Question 20

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qisqa muddatli oraliqda foydani maksimal yoki xarajatlarni minimallashtiruvchi raqobatlashgan korxona o‘z faoliyatini quyidagi hollarda to‘xtadi:

Birini tanlang:

a. Umumiy daromad umumiy xarajatlarni qoplashga etmay qolganda

b. Mahsulotning narxi o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatlardan past bo‘lganda

c. Mahsulotning narxi chekli xarajatdan past bo‘lganda

d. Mahsulotning bahosi o‘rtacha doimiy xarajatlardan past bo‘lganda

Question 21

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ishlab chiqarilayotgan tovarlar miqdori narxdan tashqari yana nimaga bog‘liq?

Birini tanlang:

a. Er resurslariga

b. Ishlab chiqarish xarajatlariga

c. Texnika-texnologiyaga

d. Xomashyoga

Question 22

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ijgimoiy-etikaviy marketing konsepsiyasining ma’nosi:

Birini tanlang:

a. Maxsulot xajmini o‘stirish bilan tannarxni kamaytirish

b. Korxona faoliyatini jamiyat talablarini kondirishga yo‘naltirish

c. Talabni shakllantirish va sotishni takomillashtirish, korxona faoliyatini odamlar talablarini kondirishga yo‘naltirish

d. YAgona bozorni egallash

Question 23

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tovarga (xizmatga) bulgan talab marketing kategoriyasi sifatida- bu

Birini tanlang:

a. maxsulotning anik kurinishidagi muxtojlik

b. xizmatga bulgan extiyoj

c. Tovargaxizmatga bulgan extiyoj

d. iste’molchilar tomonidan tulovga kodir bulgan tovarga extiyoj

Question 24

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kompaniyaning usishi va rivojlanishi odatda ... asosiy bosqichdan iborat:

Birini tanlang:

a. 3ta

b. 4ta


c. 1ta

d. 8ta


Question 25

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qisqa muddatli oraliqda foydani maksimallashtirishga harakat qilayotgan raqobatlashuvchi korxona qanday hollarda mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirmaydi?

Birini tanlang:

a. Umumiy daromad umumiy xarajatlarni qoplay olmasa

b. Mahsulotning narxi chekli xarajatdan past bo‘lib ketganda

c. Mahsulotning narxi o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatlar minimumidan past bo‘lganda

d. O‘rtacha doimiy xarajatlar mahsulot narxdan yuqori bo‘lganda

Question 26

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Monopolist bilan monopsonist savdo qiladigan bozor nimani aks ettiradi?

Birini tanlang:

a. Monopoliya – monopsoniyani

b. Monopsoniya – oligopoliyani

c. Monopoliya – oligopoliyani

d. Ikki tomonlama monopoliyani

Question 27

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Firmaning raqobat pozisiyasi kuchini baxolashdagi umumiy qoida?

Birini tanlang:

a. raqiblarning kuchli jixatlari reytingi xujumning qaysi tomondan bulishini vaaksincha, raqiblarning zaif tomoni qaerda ekanligini kursatish lozim

b. Firmaning raqobat prozisiyalarini baxolash uchun muvaffaqiyatning asosiy omillari buyicha balli baxolar shkalasidan foydalanish lozim

c. kompaniya uzining raqobatdagi kuchli jixatlarini kupaytirib borishi,shuningdek uzining raqobatchilikdagi zaif jixatlarini ximoya qilishi kerak

d. raqobatda kuchli bulgan jixatlarda raqiblar zaif bulsa, ushbu vaziyatdan foydalanib qolish chora-tadbirlarini kurish lozim

Question 28

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Monopol raqobatlashgan bozorda:

Birini tanlang:

a. Tovarlar xususiyati va sotish sharoiti bo‘yicha farqlanadi

b. Ishlab chiqaruvchilarning axborot olishga bo‘lgan imkoniyati teng

c. Reklama muhim ahamiyat kasb etmaydi

d. Alohida olingan sotuvchilar mahsulot bahosiga ta’sir ko‘rsata oladi

Question 29

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Biznes reja nechta bo‘limdan iborat bo‘ladi?

Birini tanlang:

a. 18


b. 5 dan 18 gacha

c. 9


d. 5

Question 30

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yirik kompaniyaning maxsulotidan nusxa ko‘chirish o‘zida kanday strategiyani tadkik etadi?

Birini tanlang:

a. dono peskar

b. xameleon

c. kalbaki kuzikorin

d. chakuvchi asalarilar

Question 1

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Har bir firma o’zining texnologiyasini, tovar turini va maxsulotni tarqatishga bo’lgan strategik yondoshuvini iste`molchilarga tan oldirishga xarakat kilishi qanday strategiyaga xos?

Birini tanlang:

a. Etuklik boskichida bulgan tarmoklarda rakobat strategiyasiga

b. Yangi tarmoklarda rakobat strategiyasigalar

c. Depsinayotgan yoki tushkunlik xolatidagi korxonalar uchun strategiyasiga

d. Tarqoq tarmoklarda rakobat strategiyasiga

Question 2

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kompaniyalar uchun uzoq muddatli daromadni maksimallashtirishning ma`nosi shuki,...

Birini tanlang:

a. tashkilot maksaliga erishishda imkoniyatlardan muvofakiyatni foydalash imkoni yaratiladi

b. tanlangan strategiyani muvofakiyatni bajarilgandamuammolarni samarali xal etiladi

c. tashkilotni strategik imkoniyatlarni boshqarishda strategik faoliyatni boshqaradi

d. kompaniya odatda uz bozori doirasida narxdagi ustunlik, tabaqalashtirish va fokuslanish strategiyalari vositasida yaxshi raqobatlashadi

Question 3

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Marketing kuyidagi tushunchalar asosida o‘rganiladi:

Birini tanlang:

a. Mamlakat, jamiyat, korxona

b. Korxona, sotuvchi, magazin

c. Moliya, coliq, investitsiya

d. Bozor ishlab chiqaruvchi, sotuvchi, iste’molchi

Question 4

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Rivojlangan bozor iktisodiyoti mamlakatlarida yirik korxonalarning umumiy yo‘nalishlarni pasaytiruvchi kichik firmalar kanday nom bilan ataladi?

Birini tanlang:

a. xameleon

b. chakuvchi asalarilar

c. dono peskar

d. kalbaki kuzikorin

Question 5

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ichki bozorni xorijiy raqobatdan himoya qilish strategiyasi qanday nomlanadi?

Birini tanlang:

a. Taqchil bozorni to‘ldirish

b. eksportni rivojlantirish

c. Proteksionizm

d. Qisman ajralish

Question 6

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Oligopoliya nazariyasini yaratgan birinchi iqtisodchi olimni ko‘rsating:

Birini tanlang:

a. Karl Marks

b. Edvard CHemberlin

c. Djon Robinson

d. Ogyusten Kurno

Question 7

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Byudjetni ko‘rib chiqish jarayonini qaysi vakolatli organlar amalga oshiradilar?

Birini tanlang:

a. Moliya vazirligi, Davlat soliq qo‘mitasi, Davlat bojxona qo‘mitasi, mahalliy boshqaruv organlari, byudjetdan mablag‘ oluvchilar

b. Moliya vazirligi, G‘aznachilik, Davlat soliq qo‘mitasi, Davlat bojxona qo‘mitasi, mahalliy boshqaruv organlari, byudjetdan mablag‘ oluvchilar

c. Moliya vazirligi, Hisob palatasi, Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlis palatalari, mahalliy boshqaruv organlari

d. Oliy Majlis palatalari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti, mahalliy boshqaruv organlari

Question 8

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Maxsulot tarkalish uslublari o‘ziga nimalarni oladi?

Birini tanlang:

a. kompaniyalar tomondan maxsulot sifatligining to‘g‘riligi va
maxsulotni moslashtiruvchi kompaniya xarakatlari.

b. maksadli iste’molchilar uchun maxsulotni moslashtiruvchi kompaniya xarakatlari.

c. kompaniyalar tomondan maxsulot sifatligining to‘g‘riligi tarkatilayotgan ma’lumotlar yordamidagi xarakatlar

d. maksadli iste’molchilarni sotib olishga ishontirishga yordam beruvchi kompaniyaning xarakatlari.

Question 9

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Rakobat kurashida yirik kompaniyalar strukturasidan foydalanuvchi kichik biznesdagi korxonalar kanday nom bilan ataladi?

Birini tanlang:

a. dono peskar

b. xameleon

c. chakuvchi asalarilar

d. kalbaki kuzikorin

Question 10

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

O‘zbekiston Respublikasi qonunlariga ko‘ra noishlab chiqarish sohasida kichik korxonalar turkumiga odatda hisobot davrida ulardagi hodimlarning o‘rtacha soni quyidagi chegaradan oshmagan korxonalar kiradi:

Birini tanlang:

a. 25 nafargacha

b. 50 nafargacha

c. 10 nafargacha

d. 25 nafargacha

Question 11

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Yangi tarmoklar strategiyani ishlab chikuvchilar oldiga qanday muammolar qo’yadi.?

Birini tanlang:

a. «Qaldirgochlik»ning xar kanday ustunliklaridan foydalanishga xarakat kiladi

b. Texnologik o’zgarishlarga tez reaksiya ko’rsatadi

c. Bozorga moliyaviy jixatdan baquvvat autsayderlar kirishini kutadi

d. yangi bozor yaxshi o’rganilmaganligi, shuniungdek statistik ma`lumotlar etarli bo’lmaganligi uchun uning kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini aniq belgilash imkoniyati bo’lmaydi

Question 12

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Davlat kreditida davlat ishtiroki

Birini tanlang:

a. Kafolat beruvchi sifatidaKreditor sifatidaQarz oluvchi sifatida

b. Kreditor sifatida

c. Qarz oluvchi sifatida

d. Kafolat beruvchi sifatida

Question 13

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Xujumkor strategiyaning asosiy turlarini ajrating

Birini tanlang:

a. Raqobatchining kuchli tomonlariga qarshilik ko’rsatish yoki ulardan o’zib ketishga qaratilgan xarakatlar tushuniladi

b. Raqobatchining kuchli tomonlaridan foydalanishga qaratilgan xarakatlar

c. Egallanmagan bushliqlarni egallashga harakat qilmaslik

d. Bitta frontda bir vaqtda xujumga o’tish

Question 14

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Rakobatchi firmalarni past baxolarda sotib olish vositasi nimaga yo’naltirilgan?

Birini tanlang:

a. firmalar o’zlarining shuniungdek , strategik xarakatlarini raqobatchilar orasida pozisiyalarini mustaxkamlashlariga

b. ishlab chikarish jarayonini modernizasiya kilishga e`tiborni karatishga

c. Rakobatning kuchayishi rakobatchilarning bir-birga kushilib ketishlariga va bir-birlarini «yutib» yuborishlariga

d. Ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishda jiddiy muammolar paydo bo’lishiga

Question 15

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ijgimoiy-etikaviy marketing konsepsiyasining ma’nosi:

Birini tanlang:

a. Korxona faoliyatini jamiyat talablarini kondirishga yo‘naltirish

b. Maxsulot xajmini o‘stirish bilan tannarxni kamaytirish

c. Talabni shakllantirish va sotishni takomillashtirish, korxona faoliyatini odamlar talablarini kondirishga yo‘naltirish

d. YAgona bozorni egallash

Question 16

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Ximoya strategiyasining ahamiyati nimada?

Birini tanlang:

a. kompaniyaning rakobat ustunligini kuchaytirmasa xam, rakobat pozisiyasi atrofida mudofaa inshootlarini tashkil etish va raqobat ustunligini saklab kolish imkonini beradi

b. Rakobatchilarni yakinlashtirmaslik uchun xom ashyolarni katta xajmlarda sotib olish

c. Ximoya strategiyasi kompaniyaning rakobat ustunligini kuchaytirish imkonini iberadi

d. Rakobatchilarni vositachi va distrib`yuterlarni taksimlash tarmogidan sikib chikarish

Question 17

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi tuzilgan savollardan qaysi biri marketing darajasida hal etiladi:

Birini tanlang:

a. To‘liq bandlik darajasiga qanday qilib erishiladi?

b. Nima, qancha va kim uchun ishlab chiqarish kerak?

c. Iqtisodiy o‘sishni qanday rag‘batlantirish mumkin?

d. Inflyasiyadan qanday qutulish mumkin?

Question 18

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Iste’molchi A va B tovarlarni sotib olishi uchun bir haftada 20 dollar pul sarflaydi.
Iste’molchi maksimal darajada naf olishi uchun:

Birini tanlang:

a. A tovardan ko‘proq, B tovardan esa kamroq sotib olishi kerak

b. Oldin A tovardan qancha sotib olayotgan bo‘lsa, shuncha xarid qilishi va B tovardan ko‘proq sotib olishi lozim

c. A tovardan kamroq, B tovardan esa ko‘proq sotib olishi kerak

d. Tovarlar xaridi tarkibini o‘zgartirmasligi, chunki shundoq ham maksimal naf olmoqda

Question 19

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sof monopoliya va raqobatlashgan bozorning o‘xshash jihatlarini ko‘rsating:

Birini tanlang:

a. Bozorda xaridorlar ko‘pchilikni tashkil etadi

b. Har qaysi firma gorizontal talabga duch kelishadi

c. Bir xil turdagi tovarlarni ishlab chiqarishadi

d. Differensial tovarlarni chiqarishadi

Question 20

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tarqoq tarmoklarda rakobat strategiyasiga xos belgilarni ko’rsating

Birini tanlang:

a. Xalkaro bozorga chikish

b. Tovar turiga va xaridor turiga ixtisoslashish

c. Ishlabchikarishjarayoninimodernizasiyakilishga e`tibornikaratish

d. Parametrik katorlarini kiskartirish

Question 21

Complete


Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kompaniyaning usishi va rivojlanishi odatda ... asosiy bosqichdan iborat:

Birini tanlang:

a. 1ta


b. 3ta

c. 8ta


d. 4ta

Question 22

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Integratsiyalangan tugridan- tugri marketing nima?

Birini tanlang:

a. reklama strategiyasi

b. iste’molchilar bilan uzaro alokani rivojlantirish

c. maksimarketing

d. marketing kompleksi

Question 23

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Korxonalar moliyasining asosiy funksiyalarini ko‘rsating:

Birini tanlang:

a. Moliyaviy natijalarini taqsimlanishi natijasidagi pul fondlarini shakllanishi va tegishli moliyaviy resurslardan samarali foydalanishini nazorat  qilish

b. Korxonaning ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayonidagi olingan moliyaviy natijalarini taqsimlash

c. Moliyaviy natijalarini taqsimlanishi

d. Korxonalar moliyaviy xo‘jalik faoliyatini rag‘batlantiruvchi

Question 24

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Marketing strategiyasini uzaytirish zarur, agarki...

Birini tanlang:

a. firmaning kizikishlarini xisobga olgan xolda

b. bozor xolati o‘zgartirish ma’lumotlari bilan boglik bo‘lganda

c. agarda buni anik iste’molchi talab kilsa

d. maxsulotta bo‘lgan maxsulot strukturasi uzgargan tarzda

Question 25

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Quyidagi bozorlardan qaysi biri mukammal raqobatlashgan bozorga yaqin turadi?

Birini tanlang:

a. Benzin bozori

b. Sartaroshlik xizmati bozori

c. Qimmatbaho qog‘ozlar bozori

d. Po‘lat bozori

Question 26

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Auditor firma deganda:

Birini tanlang:

a. ishlab chiqarishga ish yuzasidan maslahat xizmati ko‘rsatish va texnikaviy loyihalarni ekspertiza qilish bilan shug‘ullanuvchi korxonalari tushuniladi

b. xo‘jalik faoliyatini tekshirish, taftish va tahlil etish bilan shug‘ullanuvchi korxonalar tushuniladi

c. muxandislik maslahat xizmatlarini tijoratchilik qoidalariga asoslangan holda amalga oshiruvchi korxonalari tushuniladi

d. yangi texnika, texnologiya, tovar namunalarini yaratuvchi korxonalar tushuniladi

Question 27

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Sug‘urtaning xususiyatli belgilari

Birini tanlang:

a. barcha javoblar to‘g‘ri

b. sug‘urta sug‘urta hodisasi ro‘y berishi natijasidagi extimolli zararlarni(yo‘qotishlarni) qoplash maqsadida maxsus pul fondlarini shakllantirish va ulardan foydalanish bilan bog‘liq pul munosabatlaridir

c. sug‘urtada sug‘urta hodisasining ehtimoli mavjudligi bilan asoslanuvchi qayta taqsimlash pul munosabatlari

d. sug‘urtada ko‘rilgan zararni sug‘urta ishtirokchilari, ya’ni sug‘urtalanuvchilar o‘rtasida qoplash amalga oshiriladi

Question 28

Complete

Mark 0.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Kursatilgan xarakatlardan qaysi biri marketing faoliyatiga kirmaydi?

Birini tanlang:

a. reklama byudjetini shakllantirish

b. marketing tadkikoti

c. ishlab chiqarish texnologiyasini tanlash

d. korxonani rejali iqtisodiyot asosida boshqarish

Question 29

Complete


Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Marketing strategiyasi deganda nimani tushunasiz?

Birini tanlang:

a. mahsulot assortimentini kengaytirish, kommunikatsiya faoliyatini takdim etish

b. bozorni tadkik kilish, istikbolni belgilash, korxonani bozordagi xatti - xarakati rejasi

c. tovar va iste’molchilarni xamda raqobatchilarni urganish

d. korxonaning imkoniyatlarini bozor talabiga muvofiklashtirib borish, korxonanin istikbol uchun bozordagi xarakatlarini anik maksadlar buyicha rejalashtirish usuli chora tadirlari

Question 30

Complete

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Marketing dasturini mahsulot buyicha tuzilishga qanday marketing faoliyati turini kiritasiz?

Birini tanlang:

a. potensial xaridorlarni surov kilish

b. bozor eksperimentic. bozor rivojlanishini bashorat kilish, reklama kompaniyasini ishlab chiqish, narx strategiyasini tanlash, mahsulotni sotish usullari

d. mahsulotni sotish usullari
Yüklə 339,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə