1. Damar duvarında zedelenme (endotel lezyonu)Yüklə 6,45 Mb.
tarix14.01.2017
ölçüsü6,45 Mb.
#5465

1. Damar duvarında zedelenme (endotel lezyonu).

 • 1. Damar duvarında zedelenme (endotel lezyonu).

 • 2. Kan akımında yavaşlama (Staz).

 • 3. Kanın bileşimindeki değişiklikler.Insidens

 • Insidens

  • 0.7 – 1.9 /100000 çocuk
  • 0.51 / 10000 yenidoğan
 • 1-2/ 1000 erişkin

 • her 100 kişiden 2-5 i hayatında en az bir kere trombozErişkinlere göre daha nadir

 • Erişkinlere göre daha nadir

 • Erişkinlerdeki trombozların %40’ının nedeni ??? % 80 nedeni belirli

 • Çocuklarda hipertansiyon, diabet, sigara gibi nedenler daha az

 • Erişkin alt ekstremite,

 • Çocuk alt-üst eks. • en sık yenidoğan ve ergenlik döneminde • edinsel ve kalıtsal. • Çocukluk çağı trombozları hemen hepsi MULTİFAKTÖRYELDİR.

Çocukluk çağı trombozların %76’sında medikal nedenler özellikle enfeksiyon ve kateter

 • Çocukluk çağı trombozların %76’sında medikal nedenler özellikle enfeksiyon ve kateter

 • Ancak %25-56’sında kalıtsal nedenvWf artar

 • vWf artar

 • Faktör VIII artar

 • PAI-1 artar

 • C4bp artarAlb. Azalır

 • Alb. Azalır

 • Pr. C azalır

 • Pr. S azalırAT eksikliği

 • AT eksikliği

 • PC, PS eksikliği

 • Faktör V Leiden

 • Protrombin 20210 A mutasyonu

 • Hiperhomosisteinemi

 • Fak 8 yüksekliği

 • Antifosfolipid AkÖNCE DÜŞÜN

 • ÖNCE DÜŞÜNVücudun her bölgesinde damarlanma var

 • Vücudun her bölgesinde damarlanma var

 • Her hastalık saptandığında ayırıcı tanıda akıla gelmeli% 74 hemato-onko

 • % 74 hemato-onko

 • %11 yd

 • %7 yoğun bakımErken dönemde saptamak

 • Erken dönemde saptamakGörüntüleme yöntemleri

 • Görüntüleme yöntemleri

 • Kan tetkikleri

1.Basamak testler

 • 1.Basamak testler

  • Tam kan sayımı, per. yayma, akş,lipidler
  • APCR , FVL
  • Protrombin 20210 gen araştırması
  • 12 saatlik açlık homosistein düzeyi
  • AT, PRC, PRS ve serbest PRS düzeyleri
  • FVIII aktivitesi
  • Lupus antiloagülanları ve antikardiyolipin ak
  • Hb elektroforezi, orak h.anemi


Lipoprotein (a)

  • Lipoprotein (a)
  • Plasminojen aktivitesi
  • Fibrinojen
  • PNH
  • FXII, XI,IX,VII,vWF
  • spontan tromb. agreg.
  • Heparin kofakt.-II
  • t-PA


Fibrinin plazminle parçalanması ile oluşan FYÜ

 • Fibrinin plazminle parçalanması ile oluşan FYÜ

 • olayın fibrin oluşumuna kadar gerçekleştiğine işaret

 • akut trombozda D-dimer artmalıdır

 • D-dimer yüksek değilse tromboz tanısı şüphelidir

 • kanama, postop, malinite ve sepsiste D-dimer artar.

 • Tromboza özgü değil ama (-) se tanıdan uzaklaş (negatif prediktif )

En sık F VIII yüksekliği, FVL ve antikardiolipin

 • En sık F VIII yüksekliği, FVL ve antikardiolipinLpa ve homosisteinemi

 • Lpa ve homosisteinemiHeparin

 • Heparin

 • Heparin-düşük moleküler ağırlıklı

 • Trombolitik-doku plasminojen aktivatörü

 • trombolizis

 • Oral antikoagülan-warfarin

 • Direkt trombin inhibitörü

 • Direkt Faktör Xa inhibitörü

 • Indirekt Faktör Xa inhibitörü

Eğer risk Faktörleri bertaraf edilirse 3 aylık tedavi yeterli (6-12 hafta)

 • Eğer risk Faktörleri bertaraf edilirse 3 aylık tedavi yeterli (6-12 hafta)

 • Eğer risk Faktörleri devam ediyorsa 3 aylık tedavi 6 aya uzatılmalı

 • Genetik faktör ve hazırlayıcı neden varlığı 4-6 ay

 • Kesin ????

 • Hastaya bağlı

 • Oluşumunu engelllemek daha önemliKazanılmış bir sendrom

 • Kazanılmış bir sendrom

 • Olay pıhtılaşma ile başlar

 • morbidite ve mortalite damar içi thrombozun yaygınlığına bağlıdır

 • Bir çok nedeni variki mekanizma

 • iki mekanizma

 • sitokin ağının aktivasyonu ve bunun sonucunda koagulasyon sisteminin uyarılması (sepsis ve majör travmalar

 • Prokoagulan maddelerin kan akımına karışması (örneğin kanser ve obstetrik vakalar)DIC patogenezi

 • DIC patogeneziDamar Endoteli

 • Damar Endoteli

 • Reoloji damar kan akım mekanizmaları

 • Trombositler

 • Koagulasyon kaskadı

 • Antikoagülan sistem

 • Fibrinolitik Sistem

Kazanılmış damar içi problemi

 • Kazanılmış damar içi problemi

 • Başlatıcı olay aktif koagülasyon sistemi

Kabaca 2 evre

 • Kabaca 2 evre

 • 1. evrede artmış trombin….trombüs

 • 2. evrede artmış plazmin ……kanamaKoagülasyonun aktifleşmesi

 • Koagülasyonun aktifleşmesi

 • Fizyolojik antikoagülan sistemin devre dışı kalması

 • Bozuk fibrinoliz

 • Aktifleşen sitokinlerKoagülasyonun aktifleşmesi

 • Koagülasyonun aktifleşmesi

  • Doku faktörü/ faktör VIIa trombin oluşmasına neden olur…..ekstrensek mekanizma çalışmaya başlar
   • Daha sonra 9 ve 10. faktörleri aktifleştirir
  • Doku faktörü
   • Endotel hücreler
   • monosit
   • Ekstravasküler:
    • Akciğer
    • Böbrek
    • Epitel hücrelerinde bulunur.


Fizyolojik antikoagülan sistemin bozulması

 • Fizyolojik antikoagülan sistemin bozulması

  • Azalmış antithrombin III düzeyi
  • protein C-protein S sisteminde azalmış aktivite
  • (TFPI) doku faktör yolağında doku faktörünün inaktive edilmesinde sorun


Bozuk fibrinoliz

 • Bozuk fibrinoliz

  • Koagülasyonun en aktif olduğu sırada plazminojen aktivatör inhibitör tip 1 de artma sonucunda


Trombin....endotel....TM....TM+ trombin ....Pr. C aktifleştirir....aktive FV ve FVIII inaktive edilir

 • Trombin....endotel....TM....TM+ trombin ....Pr. C aktifleştirir....aktive FV ve FVIII inaktive edilir

 • TM+ trombin.......fibrin oluşumunu engeller

Endotel hasarı....trombin

 • Endotel hasarı....trombin

 • FX ve FVII hücre memb. ( PAR proteaz aktivated reseptör) Bağlanıp hücre içi sinyal

 • Hücrede p C resep artar ..Kanda p C azalır

 • Hücre pıhtılaşma fak. Bağlar.....lökosit kemotaksisi artar

 • sitokin salınımı artar

 • NO ve serbest O radikalleri artarEndotel hasar TM azalır

 • Endotel hasar TM azalır

 • TM azalınca P C aktifleşmez

 • Pr C kanda azalır

 • Fibrinoliz azalır

 • Trombüs artar

 • APC FV, FVIII protrombinaz ve tenaz komplekslerini inhibe ederMalign hastalıklar

 • Malign hastalıklar

  • Lösemi
  • Metastatik hastalık
 • Kardiovasküler

  • Kalp durmasından sonra
  • Akut MI
  • Prostatik kalp kapakçık varlığı
 • Hipotermi/HipertermiInfesiyöz/Sepsis

 • Infesiyöz/Sepsis

  • Bakteriyal
   • Gm - / Gm +
  • Viral
   • CMV
   • Varisella
   • Hepatitis
  • Fungal
 • Intravaskülar hemoliz

 • Akut kc hastKanama

 • Kanama

 • Hastaların %70-90’nında vardır.

 • Deri (peteşi, ekimoz, hematom)

 • Gastrointestinal (hematemez, melena, rektoraji)

 • Ürogenital (hematüri, vajinal kanama)

 • Pulmoner (hemoptizi, pulmoner hemoraji)

 • Katater giriş yerleri ve cerrahi girişim bölgeleri

 • Tromboembolik komplikasyonlar

 • Hastalarda %10-40 gibi daha düşük oranlardadır

 • Özellikle maligniteli hastalarda sık görülür

 • Doku ve organların disfonksiyonuna yol açarEritrositlerde Parçalanmalar

 • Eritrositlerde Parçalanmalar

 • Şistositler

 • Trombositlerde azalmaDIC’de kompleks fizyopatolojisinden ve alta yatan hastalıkların çeşitliliğinden dolayı değişken

 • DIC’de kompleks fizyopatolojisinden ve alta yatan hastalıkların çeşitliliğinden dolayı değişken

 • Laboratuar bulgularını etkileyen faktörler

 • Koagülasyon sistemini aktive eden stimulusun süre ve yoğunluğu

 • Doğal koagülasyon inhibitörlerinin durumu

 • Fibrinolitik sistem aktivasyonu

 • Karaciğer fonksiyonlarının düzeyi

 • Kemik iliği trombosit üretim kapasitesi

 • Makrofaj sisteminin aktivasyonuTARAMA TESTLERİ

 • TARAMA TESTLERİ

 • Trombosit Sayısı

 • Protrombin Zamanı

 • aPTT

 • Trombin Zamanı

 • Fibrinojen Düzeyi

 • Kolay, basit ve her yerde yapılan testler

 • Hemostatik kompenentlerin durumu hakkında değerli bilgiler verir. • TROMBİN OLUŞUMUNU GÖSTEREN TESTLER

 • D-dimer

 • Fibrin Monomerleri

 • Fibrinopeptid A

 • Protrombin fragment 1-2

 • Trombin-Antitrombin kompleksi

 • Bu testler daha kompleks

 • Rutin laboratuarlarda kullanılmaz

 • DIC tanısında spesifiteleri yüksek • Trombositopeni

 • DIC için sabit bir bulgudur.

 • İnisyal değerlerin hızlı bir şekilde azalması DIC için çok sensitivdir.

 • Başlangıçta trombositopenin derinliği alta yatan hastalığa bağlı olarak değişir (APL, sepsis,KChastalığı )

 • Trombositopeni dışında trombosit fonksiyon bozukluğuda kanamalara katkıda bulunur.

 • PT, aPTT ve TT

 • Her üç testinde uzaması koagülasyon faktörlerinin ciddi tüketimini gösterir.

 • Replasman tedavisinin yönlendirilmesinde çok yararlıdırlar.

 • Kronik DIC’de kullanımları sınırlıdır. • Fibrinojen

 • DIC’li olguların %50’sinde düzeyleri azalır.

 • Akut faz reaktanı olması dolayısıyla infeksiyon, cerrahi girişim ve gebelik gibi durumlarda normal veya yüksek değerlerde bulunabilir.

 • KC hastalığında fibrinojen düzeyleri dikkatli değerlendirilmelidir.

 • %100mg altına inen kötü prognoz işaretidir.

 • FYÜ

 • DIC’de % 85-100 olguda artar.

 • Plazminin fibrin(ojen) üzerine etkisi ile oluşan X,Y,D,E fragmantlarını gösterir.

 • Duyarlılığı yüksek olmasına rağmen özgüllüğü düşüktür.

 • Kanamalarda, cerrahi girişimlerde, kr. karaciğer hastalığında, AMI’de, PE’de renal yetersizlikte ve arteryal ve venöz tromboz ve tromboembolik olaylarda düzeyi artar. • D-Dimer

 • Çapraz bağlı fibrin monemerlerinin plazmin tarafından parçalanması ile oluşur

 • Uygun klinik bulguların varlığında DIC tanısı koymak için günlük pratikte en değerli test

 • 2000 ng/ml üstündeki değerler DIC için spesifik

 • Cerrahi sonrası, VTE, PE ve kanama varlığında 2000 ng/ml altında değerler görülebilir.Alta yatan hastalığın saptanması

 • Alta yatan hastalığın saptanması

 • Klinik olarak belirgin kanama, tromboz veya her ikisininde olması

 • Tarama testlerinden bir veya birkaçının positiv olması

 • Trombin oluşumunun en az bir testle gösterilmesiTrombositopeni

 • Trombositopeni

  • <100,000 veya hızlı düşüyorsa
  • Uzamış (PT, APTT)
 • FYÜ veya D-dimer varlığı

 • Koagülasyon inhibitörlerinin azalması

  • AT III, protein C
 • Koagülasyon faktörlerinin azalması

  • F V,VIII,X,XIII
 • Fibrinojen düzeyi herzaman tanıda yardımcı olmayabilirKaraciğer yetersizliği

 • Karaciğer yetersizliği

 • Vitamin K eksikliği

 • Karaciğer hastalıkları

 • TTP

 • Fibrinojenin konjenital bozuklukları

 • HELLP sendromuTetikleyici faktörü durdurmak

 • Tetikleyici faktörü durdurmak

  • Kanıtlanmış tek tedavi
 • Destek tedavisi

 • Spesifik bir tedavi yok

  • Plazma ve trombosit süsp
  • Antikoagülanlar
  • Fizyolojik koagülasyon inhibitörleri


Endikasyonlar

 • Endikasyonlar

  • Aktif kanama
  • İnvazif girişim yapılacaksa
  • Kanama komplikasyonları bekleniyorsa
 • Profilaktik TDP tedavisinin yararı gösterilmemiş

 • Yangına benzinle gitmek ????????

 • TDP:

  • Pıhtılaşma faktörleri , fibrinojen, inhibitörler
  • Doz : 10-15 ml/kg


Endikasyonlar

 • Endikasyonlar

  • Aktif kanama
  • İnvazif girişim yapılacaksa
 • Kanama komplikasyonları bekleniyorsa

  • Doz: 1 unit/10kg


Oksijen gereksiniminde

 • Oksijen gereksiniminde

  • Kanamaya ikincil
  • Hemoliz varsa


Antithrombin III

 • Antithrombin III

 • Protein C konsantratı

 • (TFPI)

 • HeparinKoagülasyonun en önemli inhibitörü

 • Koagülasyonun en önemli inhibitörü

  • Düzey DIC de azalır .
  • Antikoagülan ve antiinflammatuar etkili
 • Tedavide amaç AT III düzeyini normalin üzerine çıkarmak (>125-150%).

  • Deneysel çalışmalarda DIC te septik şoku engelleme ve tedavi amaçlı
  • DIC süre, skor ve organ fonksiyonlarında düzelme
  • Kesin bir fayda klinik çalışmalarda gösterilememiş


Thrombin/Trombomodulin birleşmesi ile aktifleşir

 • Faktör Va, VIIIa inhibe eder

 • PAI-1

 • DIC de kullanımı deneysel

  • Sepsise ikincil gelişen DIC te mortalite ve morbiditeyi azaltıyor


TF endotel ve makrofajda

 • TF endotel ve makrofajda

 • TFPI trombin oluşumunu engeller

 • TF inhibe edilmesi antikoagülan etkili

 • R TFPI umut vericiKullanımı tartışmalı

 • Kullanımı tartışmalı

 • Farklı sonuçlar

 • Fibrin depolanan veya tromboz olan hastalarda endike

 • Kanayan veya SSS tutulumu olanlarda tehlikeli

 • Doz ve kullanım şekli değişik

 • Etki için AT III düzeyi normal olmalıDIC te nadiren kullanım

 • DIC te nadiren kullanım

  • Fibrinoliz trombüsü dolaşımdan temizlemede etkili
  • Kullanımı fatal yaygın tromboza neden olabilir
  • Tedavi amaçlı ancak :
  • Diğer tedavilere yanıt vermeyen kanamada
  • Laboratuar olarak artan bir fibrinoliz varsa
  • İntravasküler koagülasyonun azaldığı bulgusu varsa
 • İlaç: tranexamic asid, EACASentetik TFPI ( Tifacogin )

 • Sentetik TFPI ( Tifacogin )

 • APC ( Drotecogin )

 • Recombinant TM

 • AT3 ( Atenativ ve Kybernin)

 • C1 inhibitörü : C1 PK, ve FXII inhibitörüDIC sistemik intravasküler koagulasyon

 • DIC sistemik intravasküler koagulasyon

 • Koagulasyonla başlayıp vasküler trombozla devam eden bir süreç

 • İnflamasyonla koagülasyon ilişkili.

 • Morbidite ve mortalite riski yüksek

 • En önemli tedavi tetikleyen nedeni tedavi etmek
Yüklə 6,45 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə