1. HisoblangYüklə 178,53 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü178,53 Kb.
#41838
MATEMATIKA GEGRAFIYA


1. Hisoblang:

1 • 4 + 2 • 7 + 3 • 10 + ••• +8^25

A) 640 B) 648 C) 720 D) 900


2. a • b • c = 4 bo’lsa, (- b • c) (2 - a • c) (3 a • b) ko’paytmaning qiymatini toping.


A) 1 B) 2 C) -3 D)-5

3 2 3

3. Ketma - ket kelgan ikkita musbat juft sonlar kvadratlarining ayirmasi 116 ga teng. Ushbu sonlardan kichigini toping.


A) 32 B) 30 C) 26

4. Agar x<-2 bo’lsa,


D) 28

Vx2 + 6x + 1 + ^9 soddalashtiring.


A) 2-x B) x+2
- 12x + 4x2 ifodani


C) —x-2


D) -2x


 1. Agar 2a = 81, 3b = 8 bo’lsa a • b ning qiymatini toping.

A) 13 B) 11 C) 12 D) 10

 1. Agar a = 1-2 + 2- 3 + 3- 4 + --- + 40 • 41 b = 5 • 4 + 10 • 6 + 15 • 8 + - + 200 • 82 bo’lsa,

a=?


bA)1 B) - C) -

6 10 12

d)8


  1. Agar a = 5 bo'lsa, Va - 2Va - 1 + Va + 2Va - 1 ifodaning qiymatini toping.

  A) V2 B) 5 + V21 C) 2 D) ^3

  1. Rasmda qanday uchburchaklar tasvirlangan?


  A) Uchburchaklardan biri to'g'ri burchakli

  1. yuzalari har xil

  2. perimetrlari bir xil

  3. tengdosh

  9. Quyidagi rasmda berilganlarga ko’ra x ni toping.

  A) 15 B) 16 C) 13 D) 14


  л 4 + : 4 + 4

  4


  4 5 ni hisoblang.


A) - B) -1 C) 1 D) 1

12 2 6 2

 1. Asosi a ga, yon tomoni b ga teng bo’lgan teng yonli uchburchakning yon tomoniga


tushurilgan mediana uzunligini toping.

A) mb = 1Va2 + 2b2 B) mb = 1V2a2 + b2

C) mb = 2V2a2 + b2 D) mb = 2Va2 + 2b2

12. /^(x5 + 3x3 + 3x)dx aniq integralni hisoblang.

A) 3 B) 7 C) - D) 0

4 3 24


 1. Agar x1 va x2 sonlari x2 + 3x + 1 = 0 tenglamaning ildizi bo’lsa, (— )2+(-^-)2

X2+1 X2+1

A) 18 B) 27 C) 36 D) 9

 1. 35_2X = 1ni hisoblang.

4-3Y 3+2X


A) 0 B) 137 C) 139 D) 176 176 16 1. Hisoblang:

ctg150 + ctg300 + ctg450 + + ctg1650

A) 1 B) -1 C) ctg890 D)0

 1. Aga a natural sonni 49 ga bo’lganda bo’linma n, qoldiq n2 ga teng bo’lsa, a sonining eng kata qiymatini toping.

A) 392 B) 270 C) 212 D) 330


 1. Hisoblang: arccos(cos3)

A) 3я-3 B) 3 C) 7-3 D)0

 1. a • b • c = 7 bo’lsa, (- b • c) (5 - a • c) (6 - a • b) ko’paytmaning qiymatini toping.


A) 3 B) -5 C) 1

3


D)-6

7


19. Ketma-ket kelgan ikkita musbat toq


sonlar kvadratlarining ayirmasi 152 ga teng.

Ushbu sonlardan kichigini toping.

A) 37 B) 39 C) 35 D) 41


20. Agar x<-6 bo’lsa,

Vx2 + 13x + 30 + V36 - 12x + x2 ifodani


soddalashtiring.A) x+2 B)-x-6 C)2-x D)-2x

21. a,b,c musbat butun sonlar uchun x=4a+3=5b+4=6c+5 tenglikllar bajarilsa, x uch xonali sonning eng kata qiymatini toping. A) 999 B) 959 C) 945 D) 976


= 1 bo’lsa


cos2a ning qiymatini toping.

A) 0.28 B) -0.8 C) 0.96 D) -0.6


23. 390 gram suvga 110gramm tuz aralashtirildi. Hosil bo’lgan aralashmaning necha foizi tuzdan iborat bo’ladi.

A) 25 B) 22 C) 30 D) 22


A


21 11


 1. a ning qanday qiymatida 4x 4x+1 =

(x + a)2 tenglik ayniyat bo’ladi.

A) -1 B)2 C)-1 D) 3

 1. (a2 -6a +9)x = a2 -4a +3 tenglama a ning qanday qiymatida cheksiz ko’p yechimga ega? A) a=5 B) a=1 C) a=1 ; a=3 D) a=3
 1. A{2,3,4,5,6} to'plamning nechta qism to'plamida 3 va 6 elementlari birga qatnashadi? A) 8 B) 16 C) 24 D) 18

 2. To’gri burchakli uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylana radiuslari uzunliklari yig’indisi 7 ga, gipotenuzasi esa 10 ga teng. Uchburchakning peremetrini toping.

A) 24 B) 12 C) 14 D) 20

 1. Muntazam ko’pburchakning tomoni unga tashqi chizilgan aylananing 100 li yoyni tortib turadi. Muntazam ko’pburchakning tomonlari sonini toping.

A) 36 B) 24 C) 26 D) 28

 1. A(-8;-3) va B(-2;3) nuqtalar berilgan.Agar B nuqta AC kesmaning o’rtasi bo’lsa, C nuqta koordinatalar yig’indisini toping.

A) 19 B) -5 C)13 D)-4

 1. ABCDEF muntazam oltiburchakda AC, CE, BF,FD dioganallar o’tkazilgan.AC va BF dioganallar L nuqtada , CE va FD dioganallar K nuqtada kesishadi. Agar oltiburchak tomoni

2 V3 ga teng bo’lsa, LCK uchburchakni yuzini toping.

A) 9 V3 B) 4 V3 C) 9 V3 D) 6 V3

 1. Qaysi mamlakat aholisining etnik tarkibi 250 tadan ziyod mahalliy millat va elatlardan iborat?

A) Hindiston B) Nigeriya

C) Indoneziya D) Niger

 1. Toshkent shahridan 74 km shimoli sharqda qanday marmar koni joylashgan?

A) Orkutsoy B) G’azg’on

C) Oqtosh D) Qoratosh

 1. Bazalt qatlam tarkibida qanday elementlar mavjud?

 1. Vodorod, alyuminiy, magniy

 2. Kaliy, natriy, xlor

 3. Temir, magniy, kalsiy

 4. Kaliy, kalsiy, natriy

 1. Quyidagi ma’lumotlar asosida havoning sutkalik o’rtacha haroratini hisoblang: soat 01:00 da 20C, soat 04:00 da 10C, soat 7:00 da 90C, soat 10:00 da 150C, soat 13:00 da180C, soat 16:00da 250C, soat 19:00 da 200C, soat 22:00 da 100C

A) 13,30C B) 10,60C C) 12,50C D) 9,80C

 1. 1 smda 50 km masshtabni sonli masshtabga aylantiring

A) 1:500000 B) 1:5000000

C) 1:50000000 D) 1:5000

 1. Janubiy Amerikaning qaysi iqlim mintaqasida yozda yog‘in ko‘p yog‘adi (1000-2 000 mm), o‘rtacha oylik harorat +25 °C dan oshadi?

A) Ekvatorial B) Tropik

C) Subekvatorial D) Subtropik

 1. Geotizm tushunchasi qachon va kim tomonudan fanga kiritilgan?

 1. 1930-yilda A.N.Tensli

 2. 1963-yilda V.B.Sochava

 3. 1866-yilda E.Gekkel

 4. 1942-yilda A.Sukachev

 1. Quyidagilardan Tinch Okeani dengizlarini belgilang.

 1. Sulavesi, Banda, Xalmaxer

 2. Bering, Tirren, Hamdo‘stlik

 3. Dyurvill, Sulavesi, Flores

 4. Sulu, Bofort, Barens

 1. 200C haroratda 1m3 havoda 12 gramm suv bug’I bo’lsa, havoning nisbiy namligini aniqlang.

A) 73,8% B) 70,6 % C) 75,1% D) 69,5% 40. Antarktidada o‘simlik o‘smaydigan, hayvonlar yashamaydigan joylar qanday ataladi?

 1. Qor va muzlik cho‘llari

 2. Muzlik dalalari

 3. Qor va muzlik sahrolari

 4. Tashlandiq joylar

 1. Sug‘oriladigan yerlar mamlakatimiz yer boyliklarining necha foizini tashkil etadi?

A) 13,4% B) 3,2% C) 9,2% D) 6,3%

 1. O'rta Atlantika tizmalari oralig‘ida joylashgan botiqlarning chuqurligi qanchaga yetadi?

 1. 2 000 m dan 6 000 m gacha

 2. 4 000 m dan 8 000 m gacha

 3. 3 000 m dan 7 000 m gacha

 4. 5 000 m dan 9 000 m gacha

 1. Ekspert” so‘zi lotin tilida qanday ma’noni bildiradi?

A) “Tekshirish” B) “Mutaxasis”

C) “Tajribali” D) “Loyiha”

 1. Mangra, qarag‘ay, eman, paporotnik, magnoliya o‘simliklari qayerda uchraydi?

 1. Himolay tog’lari

 2. Yanszi vodiysi

 3. Buyuk Xitoy pastekisligi

 4. Hindiston yarimoroli

 1. Buyuk ko‘llardan janub va g‘arbda AQShning qaysi iqtisodiy geografik rayoni joylashgan?

A) O’rta G’arb B) Shimoli-Sharq

C) G’arb D) Janub

 1. Yerni sharsimon, yumaloq bo‘lsa kerak, degan dastlabki tasavvurning yuzaga kelganiga qancha vaqt bo‘ldi?

A) 7000 yildan ko‘proq B) 2400 yildan ko‘proq

C) 3200 yildan ko‘proq D) 1500 yildan ko‘proq

 1. 1960-yilga kelib dunyo aholisi qanchaga yetdi?

A) 2 milliard kishi B) 3 milliard kishi

C) 2,6 milliard kishi D) 3,5 milliard kishi

 1. Farg’ona vodiysida joylashgan ko’llarni belgilang.

A) Arnasoy, Aydarko‘l B) Qoraqir, Sho‘rko‘l

C) Sariqamish, Sudochye D) Axsikentko‘l, Damko‘l

 1. O’rta Osiyo chalacho’llaridagi oq shuvoq, boyalich, qora shuvoq, burgan o‘simliklari qanday tuproqlarda o’sadi?

 1. Unumdor qora tuproqlar

 2. Sho‘rlangan qo‘ng‘ir tuproqlar

 3. Sho’rlangan kashtan tuproqlar

 4. Unumdor kashtan tuproqlar

 1. Qaysi iqtisodiy-geografik rayonning yoqilg‘i- energetika majmuasi ancha qudratli?

A) Janubiy B) Toshkent

C) Zarafshon D) Mirzacho’l

 1. Balandligi 7439 m bo’lgan G‘alaba cho‘qqisi qaysi tog’da joylashgan?

A) Xontangri B) Pomir

C) Hindiqush D) Shimoliy Tyanshan

 1. 2018-yil holatiga ko‘ra, dunyo bo‘yicha urbanizatsiyaning o‘rtacha ko‘rsatkichi qanchaga teng bo‘ldi?

A) 50 % B) 45 % C) 55 % D) 51 %

 1. Dekabrning oxirida O’rta Osiyoning chekka janubiy qismlarida kun shimolga nisbatan qanchaga uzun?

A) 90 minut B) 70 minut C) 110 minut

D) 50 minut

 1. Farg’ona iqtisodiy rayonining qaysi shaharlarida uysozlik kombinatlari mavjud?

A) Qo‘qon, Quvasoy B) Andijon, Farg‘ona

C) Farg‘ona, Qo‘qon D) Barcha javob to’g’ri 55. O'zbekiston shimolida quyosh yiliga necha soat nur sochib turadi?

A) 2200-2500 B) 2500-2800

C) 2700-2900 D) 3000-3100

56.AQSh janubiy va markaziy shtatlarning katta qismini urushlar natijasida qaysi davlatlardan tortib olgan?

 1. Buyuk Britaniya, Ispaniya

 2. Buyuk Britaniya, Fransiya

 3. Ispaniya, Meksika

 4. Meksika, Fransiya

 1. Shimoliy Yevropa, Shimoliy Amerika, Avstraliya mintaqalarida qaysi din vakillari keng tarqalgan?

A) Katolik B) Protestantlik

C) Provaslav D) Buddizm

 1. Qaysi shaharda yanvarning o‘rtacha harorati -2,2°C, iyulniki +27,5°C ga teng?

A) Farg’ona B) Andijon

C) Qo‘qon D) Namangan

 1. Quyidagi xaritada 1 va 2 raqmlari bilan qaysi yarimorol va orol tasvirlangan? 1. 1-Koreya, 2-Xonsyu

 2. 1-Skandinaviya, 2-Yangi Gvineya

 3. 1-Chukotka, 2-Sumatra

 4. 1-Kamchatka, 2-Kalimantan

 1. Respublikamiz YIMning o‘zgarish dinamikasida nechta davrni ajratish mumkin?

A) 3 ta B) 2 ta C) 5 ta D) 4 ta

Test mualliflari:

Matematika: Eshchanov Odilbek

Geografiya: Hayitmurodov Alijon

Yüklə 178,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə