1. Integrallash jadvalidan foydalanib integrallarni hisoblangYüklə 188,77 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.04.2020
ölçüsü188,77 Kb.
#30998
1- Hisob grafik topshiriqlar.


1.Integrallash jadvalidan foydalanib integrallarni hisoblang. 

1.

11

x

x

x

dx     

2. 


31

x

dx  

3. 


2tgx

ctgx dx 

 

 4. 

3

23

x

x

x e

x

dx

x   


5.  

2

2sin 2

1

xx

x

dx

x     


 

6. 


2

2

cos 4cos 2

sin 2


x

dx

x

x 

7. 


2

3 3


dx

x    

 

  

8. 


2

4

72 cos

x

x dx

x   


9. 

2

54

3

1x

x

dx

x  

  

10. 


3

5

xdx

x 

11. 


20201 2020x

dx    

 

12. 21 sin 2x dx  

13. 


2cos 2

sin 2


x

x dx  

 

14. 7

27

3x

x

dx

x   


15. 

2

98

2

xx

dx

x    


 

 

16. 

2

12

x

x

dx  

17. 3 2

2 3


2

x

x

x

dx

    


 

 

18.  

2

21

1

xdx

x

x  

19. 3

3

22

x

dx

x  

 

20. 2

2

1(

cos


)

2

3 3x

dx

x  

21. 3

2

53

3

xx

dx

x   


 

22. 


2

2

arccos 2arcsin 2

sin


cos

x

x

dx

x

x 

23.  2

xdx

x   

 

 24. 

sin 2


cos 4

x

xdx 

25. 

2

23

1

xx

e

dx

e   

 

 26. 

3 2


2 3

6

xx

x

dx

  

27. 3

1

arcsin 3arccos3

x

dx

x

x  

28. cos 2

sin


cos

x

dx

x

x 

29. 
3

32

1

21

x

dx

x

  

 30. 

sin 3


cos5

x

xdx 

2. Differensial belgisi ostiga kiritish usuli bilan quyidagi integrallarni 

hisoblang. 

1. 


33

tg x

ctg x dx 

 

  

2. 


23

5

1x

x

dx 

3. 


2

7

arccos1

x

x

dx

x

x

   

 

 4. 

2

65

3

54

x

dx

x

x 5. 

cos


2

1

arx

e

dx

x   

 

  

6. 


23

3

34

4

4x

dx

x

x 

7. 


3

tg xdx

    

 

  

8. 


4

1

sindx

x

 9. 

2

56

5

65

2

xdx

x

x  

 

 10. 

2

32

3

42

2

25

x

x

dx

x

x

x

 

11. 4

3

22

3

16

9

xdx

x

x

x

 

 

 12. 

3

cossin

x

dx

x

 13. 

2

4x

x

e

dx

e 

 

  

 

14. 3

2

1x

dx

 15. 

2

ln coscos

x

dx

x

  

 

  

16. 


21

n

arctgx

arctgx

dx

x 


17. dxx

ctgx

)

ln(sin 

 

  

18. 


2ln

1 ln


x

dx

x

x 

19. 


24

x

x

dx

e

e   


 

 

 20. 

1 ln


ln

x

dx

x

x 

21. 


2

2

arcsin1

x

x

dx

x   


 

 

22. 22

arccos3


1 9

x

x

dx

x 

23. 

3

1ln

1

dxx

x   


 

 

24. 3

2

31 9

arcctg

x

dx

x 

25. 


2

2

21

x

x

dx

e 

 

  

 

26. 2

1

cos2

1

arx

e

dx

x

 

27.


22

ln

1 lnx

dx

x

x                              

 

28.  

2

21

1

arctg xdx

arctgx

x 

29. 22

6

34

x

dx

x                                 30. 

2 arccos


2

1

xe

dx

x      


3. Bo’laklab integrallash usulidan foydalanib integrallarni hisoblang. 

1. 


.2

sin


)

1

3(

xdx

x

                             

2. 

.

2

cos)

1

5(

xdx

x

 

 3. .3

sin


)

2

5(

xdx

x

                           

4. .ln xdx

x

 

 5. .4

sin


)

3

4(

xdx

x

                           

6. 

.

5

sin)

8

7(

xdx

x

 

 7. .3

cos


)

7

3(

xdx

x

                          

8. 

.

4

cos)

6

5(

xdx

x

 

 9. .5

cos


)

1

6(

xdx

x

                           

10. .ln

2

dxx

x

 

11. .

23

dx

x

x

                                        

12. .cos

2

xxdx

 


13. .

)

54

(

3dx

e

x

x

                              

14. .cos

2

xdxx

 

15. 

.

)

25

(

2dx

e

x

x

                         

 

16. 


.

sin2

xdx

x

 

17. .cos

)

1(

2

xdxx

                       

 

18. 


.

xarctgxdx

 

19. 


.)

3

2ln(

2

dxx

                         

 

20. 


.2

3

dxx

arctg

 

21. .

ln2

xdx

x

                                 

 

22. 


.

2arcsin xdx

 

23. .

cossin

xdx

x

x

                         

 

24. 


.)

(

2dx

e

x

x

x

 

25. 

.

)

2(

2

dxe

x

x

x

                        

 

26. 


.2

sin


)

3

(dx

x

x

 

27. .2

cos


)

5

(dx

x

x

                       

 

28. 


.

5xdxarctg

 

29. .

2arccos xdx

                           

 

30. 


.

lnx

xdx

 

4. Ratsional funksiyalarni integrallash. 

1.  .

1)

1

(1

3

22

dx

x

x

x

 

  

              2.  

.

)

1(

1

32

3

dxx

x

x

 

 3.  

.

)1

(

32

2

2dx

x

x

x

x

 

  

 

    4.  .2

3

dxx

x

dx

 

 5.  

.1

3

22

2

dxx

x

x

   


 

 

             6.  .

1

22

2

dxx

x

x

x

 

 7.  

.

2

23

dx

x

x

x

   


 

 

              8.  

.

1

23

3

dxx

x

x

 

 9.  

.

1

23

3

dxx

x

x

   


 

 

     10.  .

12

3

dxx

x

x

 


11.  .

12

3

23

dx

x

x

   


 

 

     12.  .1

3

23

dx

x

x

x

x

 

13.  

.

23

4

23

dx

x

x

x

 

  

 

    14.  

.

15

2

23

2

3dx

x

x

x

x

 

15.  

.1

3

22

3

dxx

x

x

x

   


 

 

    16.  

.12

7

12

2

23

dx

x

x

x

x

 

1.17.  

.

21

4

22

3

dxx

x

x

x

   


 

 

     18.  

.

23

4

22

3

dxx

x

x

x

 

19.  

.

34

4

23

dx

x

x

x

 

  

 

     20. 

.

4

33

3

dxx

x

x

 

21.  

.

63

2

3dx

x

x

x

 

  

 

     22.  

.

12

2

32

2

dxx

x

x

x

 

23.  .

12

2

32

2

dxx

x

x

x

x

   


 

 

     24.  

.

)1

(

)1

(

32

3

dxx

x

x

 

25.  

.

)1

(

23

2

3dx

x

x

x

x

 

  

 

      26.  .8

3

dxx

dx

 

27.  

.

4

32

4

dxx

x

x

  

  

                 28.  

.

2

33

x

x

dx

 

29.  

.

1

23

dx

x

x

x

 

  

 

        30.  .2

4

32

3

dxx

x

x

 

5. Quyidagi trigonometrik funksiyalar qatnashgan ifodalarni integrallang. 

1.   

dx

x

tg

4    

 

  

2. 


dx

x

сtg

5 

3.   
2

cossin

x

x

dx

   


 

 

4. 

xtgx

dx

2

cos 

5. 
dxx

x2

cos


1

cos


 

 

  

6. 
dx

tgx

 


7. 

2cos

2

sin3

x

x

dx

 

  

 

8. 

xx

dx

3

3sin

cos


 

9.  


dx

x

x

24

cos


sin

   


 

 

 10. x

x

dx

cos


sin

 

11. 

xdx

2

cos3

1

  

 

 12. 

x

x

dx

sin


3

sin


2

 

13. 

dxx

x

x

2

cos3

cos


sin

 

  

14. 
dxx

x

x

2

3sin

2

sincos

 

15. 

dxx

x

x

4

4cos

sin


2

cos


 

 

 16. 

x

x

dx

cos


sin

2

3 

17. 
x

x

dx

cos


3

sin


2

4

  

 

18. 

xxdx

2

cos3

1

sin 

19. 
dx

x

cos

sin


5

   


 

 

20.  tgxdx

1

 21. 

dx

x

x

cos


2

sin


2

        


 

 

22. 

xdxx

2

4sin

cos


 

23. 
dxx

x

2

2cos

1

sin 

 

  

24. 
x

x

dx

2

2cos

7

sin3

2

 25. 

dx

x

x

x

cos


1

sin


sin

1

  

 

26. 

xtg

x

dx

2

2sin

 

27. 

xdxx

5

cos3

cos


  

 

 28. dx

x

x

3

cossin

 

29. 

xdx

x

x

7

sin5

sin


4

sin


  

 

30. 

xdx

x

x

3

cos5

cos


sin

 

6. Irratsional qatnashgan funksiyalarni integrallang. 

1. 

.

23

4

2dx

x

x

x  

 

  

2. 


2

2

54

8

9x

dx

x

x 3.

dx

x

x

x54

1

52

  

  

 

 4. 

2

2 82

dx

x

x 


5. 

2

210

1

xdx

x

x

   

  

 

 6. 

2

2 23

dx

x

x 

7. 2

2

136

13

xdx

x

x  

 

  

8. 


2

3

12

5

1x

dx

x

x 9. 

2

510

4

dxx

x 

  

 

 10.

 

dxx

x

x22

3

23

 

11.dx

x

x

x54

1

52

 

  

 

 12.

 

dxx

x

x24

5

32

 

13.dx

x

x4

2

16   

 

  

 

14. 

 42

2

xx

dx

 

15. 1


2

x

x

dx

 

  

 

  

16.


 2

1

xx

dx

 

17. 5

2

4x

dx

    

 

  

18. 


43

2

1x

dx

x 

19. 


2

3

12

2

xdx

x

x  

 

  

20. 


2

2

59

6

2x

dx

x

x 21.

2

311

2

xdx

x

x   


 

 

 22. 

2

23

2

6x

dx

x

x

  

23. 3

4

2dx

x

x

x 

  

 

 24. 

2

31

1

xx

dx

x 25. 

1

1x

dx

x   


 

 

  

26. 


3

1

1x dx

x

x 27. 

3

31

dx

x 

 

  

 

 28. 

4

41

dx

x 

29. 


5

3

1dx

x

x 

 

  

 

 30. 

3

32

xdx

x 

 

 Yüklə 188,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə