1 Jayronning embrional rivojlanish ketma-ketligini aniqlangYüklə 62,5 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü62,5 Kb.
#36234
BIOLOGIYA
12-, barkamol avlodni axloqiy tarbiyalashda al-farobiy talimotining orni, BIOLOGIYA, 7-мавзу 4 йиллик, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari, Moliyaviy rejalashtirish va uning vazifalari

BIOLOGIYA . 1-V

1.. Jayronning embrional rivojlanish ketma-ketligini aniqlang.

1.buyrak 2.zigota 3.blastamer 4.endoderma 5.ichak nayi 6.muskullar tarkibiga kiruvchi mioglabin oqsilini hosil bo`lishi 7.tuxumdonni hosil bo`lishi

A)2,3,4,6,5,1,7 B)2,3,1,6,5,4,7 C)3,2,4,5,6,1,7 D)2,3,4,5,6,1,7

2. Bakteriyalarni prokariotlar guruhiga kirishini sabablarini(a) va eukariodlarga o`xshash sabablarini(b) ko`rsating.

1.yadrosini yo`qligi sababli 2.sitoplazmaga ega 3.sitoplazmasida DNK mavjudligi sababli 4.plazmatik membranag egaligi uchun 5.mitoxondriyaga ega emasligi uchun 6.oqsil sintezi ribasomalarda kechganligi uchun

A)a-1,3,5 b-2,4,6 B)a-2,4,6 b-1,3,5 C)a-1,3,6 b-2,4,5 D)a-2,4,5 b-1,3,6

3. Ota onasi ranglarni normal ajradatidan qarindoshlari bu kasallik bilan kasallanmagan bo`lsa ushbu oilaga mos keluvchi javoblarni aniqlang.

A)qizlarning 75% ushbu belgini tashuvchi bo`ladi B)og`il kasallikni genini otasidan oladi

C)tug`ilgan farzandlarning barchasi ushbu belgi bo`yicha sog`lom tug`iladi D)ushbu oilada farzandlarning 50% sog`lom tu`giladi

4. Iguananing ovogenez va spermatogenez uchun umumiy bo`lgan hodisalar qaysi javobda to`g`ri berilgan?

1.ko`payish davrida transkripsiya va replikatsiya sodir bo`ladi 2.1ta gaploid to`plamga ega bo`lgan yirik hujayra hosil bo`ladi 3.hujayralarning 50% X ba 50% Y xromasomaga ega 4.o`sish davrida hujayralarda translyatsiya kuzatiladi 5.yetilish davridan so`ng hujayralarning barchasi X xromasoma ega bo`ladi 6.ko`payishda diploid to`plamli hujayralar hosil bo`ladi A)2,3,5 B)1,4,6 C)3,5,6 D)2,4,6

5. Urug`kurtakka ega bo`lmagan o`simliklarni aniqlang.

1.kalamit 2.pixta 3.fillafora 4.porfira 5.kordoit 6.laminariya A)2,5 B )1,5 C)3,4 D)2,6

6. Aminokislotani siklik xillarini ajrating. 1.leysin 2.oksiprolin 3.triozin 4.sistein 5.lizin 6.asparagin kislota

A)4,5 B)2,3 C)1,2 D)3,6

7. Ta`m sezishning po`stloq osti(a) va hid bilishning po`stloq osti(a) markazlari to`gri berilgan javoblarni aniqlang.

A) a-oraliq miyani talamus soxasi b-oraliq miyani talamus soxasi

B) a-miya ko`prigi b-oraliq miyani talamus soxasi

C ) a-o`rta miya oldingi ikkita tepalik b-oraliq miyani gipotalamus soxasi

D) a-o`rta miya orqa ikkita tepalik b-oraliq miyani talamus soxasi

8. Barglari poyada halqasimon joylashgan o`simliklarni aniqlang. 1.pomidor 2.do`lana 3.qumrio`t 4.xolmon 5.g`oza 6.atirgul A)1,5 B)2,3 C)3,4 D)5,6

9. Arxegoniyli ikki uyli o`simliklarni aniqlang. 1.qirqquloq 2.Turkiston archasi 3.Saur 4.zuxrasoch 5.funariya 6.Virgin archasi A)3,6 B)1,2 C)4,5 D)3,5

10. Kaklik katta qon aylanish(a) va kichik qon aylanish(b) doirasi haqida to`g`ri fikrni aniqlang.

1.o`pka arteriyasi orqali o`tadi 2.to`qimalarda CO 2 bilan to`yinadi 3.o`ng bo`lmachaga qon olib keladi 4.chap bo`lmachaga qon olib keladi 5.o`pka venalari orqali o`tadi 6. o`ng qorinchadan boshlanadi 7.chap qorinchadan boshlanadi

A) a-4,5,7 b-1,2,3 B)a-1,4,5 b-2,3,7 C)a-1,3,6 b-2,5,7 D) a-2,3,7 b-1,4,5

11. Bittadan ortiq kodonga ega aminokislotalarni necha xil triplet kodon kodlaydi?

A) 64 B) 61 C) 59 D) 20

12. Polisaxarid po’stga ega bo’lgan zaharli o’rganizmlarni belgilang.

1) achchiq bodom; 2) belyanka; 3) aspid; 4) tikandum; 5) baliqko’z; 6) bangidevona; 7) gazanda; 8) gulmoy; 9) chayon A) 1,3,6 B) 3,4,9 C) 2,4,8 D) 1,6,7

13. Barcha belgilari bo'yicha geterozigota qo'y ko'z, sepkilli, taram-taram sochli erkak bilan ko’k ko’zli, sepkilsiz, silliq sochli ayol oilasida tug'lishi mumkin bo'lgan farzandlarning fenotipik sinflari soni to’g’ri berilgan javobni aniqlang. A) 4 B) 12 C) 8 D) 6

14. Oyog’idagi barmoqlari orasida pardasi bo’lgan organizlarni aniqlang?

1) timsoh; 2) o’rta osiyo toshbaqasi 3) yexidna; 4) o’rdakburun 5) ildam kaltakesakning orqa oyog’ida; 6) qalqontumshuq; 7) laylaksimonlar; 8) baqa; 9) suqsun; 10) yo’rg’atuvaloq;

A) 1,2,3,4,8,9,10,5 B) 2,4,5,8,9,10 C) 1,2,7,4,8,6 D) 1,4,8,9

15. To’g’ri fikrni aniqlang.

A) erkin harakatlanuvchi tuban hayvonlarning yorug’lik yo’nalishiga to’g’ri harakati fotonastiya deyiladi

B) o’simliklarning yorug’lik yo’nalishiga bo’g’liq bo’lgan harakati fotonastiya deyiladi

C) retsessiv belgili organism genotipini fenotip asosida aniqlash mumkin

D) barcha hayot shakllarida ATF sintezlanadi

16. Odamda kalla suyaklar soniga teng bo’lmagan suyaklar qatorini aniqlang?

A) bel umurtqalari+to’sh+soxta qovurg’alar+ensa+kurak+son+tirsak+bilak

B) to’sh+son+tirsak+bilak +soxta qovurg’alar+bel umurtqalari+ensa+kurak+yelka

C) ensa+kurak+son+tirsak+bilak+bel umurtqalari+to’sh+soxta qovurg’alar+tepa

D) chin qovurg’alar+bo’yin segmenti+ensa

17. Funariya, qirqquloq, qirqbo’g’imlarning umumiy bo’lgan xususiyatlarini belgilang. 1) jinsiy va jinssiz bo’g’inlarning gallanishi; 2) ko’p hujayrali jinsiy organlar; 3) ildiz; 4) to’pgul; 5) sporangiy; 6) poya; 7) ko’p

xivchinli spermatozoid; 8) spora; 9) sorus; A) 9,8,2,5 B) 3,4,1,7 C) 1,2,5,6 D) 9,3,6,1


18. Ikkinchi signal tizimiga tegishli bo’lgan javoblarni tanlang.

1) to’tiqushning iboralarni takrorlashi; 2) dars tinglash; 3) asar o’qish; 4) bolani konfetni ko’rganda xarxasha qilishi; 5) uch yoshli bolaning 2000 so’z aytishi; A) 1,4 B) 5,1 C) 2,3 D) 1,2,3,4

19. Qoraqurtning daryo qisqichbaqasi (a) va chayonga (b) o’xshash belgilari to’g’ri berilgan javobni aniqlang.

1) ko’zining tuzilishi; 2) tana qismlari; 3) nafas olish organi; 4) yurish oyoqlari soni; 5) tuxum qo’yib ko’payishi; 6) tirik

tug’ishi; 7) tutqich to’r to’qishi; 8) atrof-muhitga moslanishi

A) a-1,8; b-6,4 B) a-4,5; b-3,8 C) a-5,2; b-8,1 D) a-2,4,5; b-1,3,8

20. Quyida keltirilgan fikrlarning nechtasi noto`g`ri?

1) tabiat yodgorliklariga sharsharalar, geyzerlar, g`orlar, tabiiy muzeylar, o`tloqlar, xiyobonlar kiradi.

2) tabiatning nodir boyliklariga Yasnaya polyanadagi “Yetti og`ayni” chinori va Ashqabotdagi eman daraxti kiradi. 3) Mikroplankton – bu ocean va dengizlarning quyi qismida tarqalgan bir hujayrali suvo`tlari va mikroorganizmlardir.

4) Atmosferada azot II oksidi va freonning ko`payishi kislotali yomg`irlarning ortishiga sabab bo`lmoqda. 5) Okean va dengiz suvlari tarkibida 30 ga yaqin kimyoviy elementlardan tashkil topgan mineral tuzlar kiradi. 6) Aerob parchalanishidan ajralib chiqqan ko`p energiya organizmlarning morfofunksional, biokimyoviy, immunologic murakkablashishiga imkon beradi. 7) Ozon ekrani elektrobiokimyoviy jarayonlar natijasida kisloroddan hosil bo`ladi. 8) Geterotrof oziqlanuvchi dastlabki aerob prokariotlar energiyani asosan glikoliz va bijg`ish jarayonlaridan olgan.

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

21. Tayoqchasimon jinsiy xromasomaga ega spermatozoid bilan tayoqchasimon jinsiy xromasomaga ega

tuxum hujayraning qo’shilishidan erkak jinsi hosil bo’ladigan organizmlarni belgilang.

1) drozofila; 2) qizilquyruq; 3) shimpanze; 4) gekkon; 5) jigar qurti; 6) shinshilla; 7) nandu; 8) norka

A) 2,7,4 B) 3,1,8 C) 4,5,7 D) 6,7,8

22.. Qaysi javobda bukuvchi muskullar to'g'ri ko'rsatilgan?

1) yelkaning uch boshli muskuli; 2) bilakning old sohasi muskullari; 3) yelkaning ikki boshli muskuli; 4)

bilakning orqa sohasi muskullari; 5) boldirning old sohasi muskullari; 6) kaftning tashqi yuzasidagi muskul;

7) kaftning ichki yuzasidagi muskul

A) 2, 3, 7 В) 3, 4, 6 С) 2, 3, 5, 7 D) 1, 4, 6

23.. 5000 nukleotiddan iborat DNK fragmentining markaziy qismiga 8000 juft nukleotiddan iborat bo’lgan

regulyator gen birikdi. Shu DNK asosida sintezlangan i-RNK zanjiridagi fosfodiefir bog’ini aniqlang?

A) 10500 B) 6499 C) 10499 D) 20999

24.. Oyog’idagi barmoqlari orasida pardasi bo’lgan organizlarni aniqlang? 1) timsoh; 2) o’rta osiyo

toshbaqasi 3) yexidna; 4) o’rdakburun 5) ildam kaltakesakning orqa oyog’ida; 6) qalqontumshuq; 7)

laylaksimonlar; 8) baqa; 9) suqsun; 10) yo’rg’atuvaloq;

A) 1,2,3,4,8,9,10,5 B) 2,4,5,8,9,10 C) 1,2,7,4,8,6 D) 1,4,8,9

25.. Andalus tovug’ining tanasini patli bo’lishi patsizlik ustidan, boshida tojning bo’lishi tojsizlik ustidan to’liq

dominantlik qiladi. Patning qizil rangda bo’lishi oq rangga nisbatan chala dominantlik qilib,

geterozigotalarda pushti rang namoyon bo’ladi. Barcha belgilari bo’yicha geterozigota tovuq va

xo’rozlarning avlodida necha xil fenotipik guruh hosil bo’ladi?

A) 27 B) 12 C) 8 D) 18

26. Tana massasi 70 kg bo’lgan odamning bir kunlik qabul qilgan oziq moddalarining parchalanishidan hosil

bo’lgan energiya miqdori 3000 kkal ni tashkil etsa, shu odamning asosiy moddalar almashnuvi uchun ketgan

kkal energiya necha % ni tashkil etadi?

A) 56 % B) 84 % C) 44 % D) 38 %

27. 800 ta birlamchi spermatazoidlar meyoz va mitoz bo’lingandan so’ng hosil bo’lgan spermalarning 20% i

qo’sh urug’lanishda qatnashdi. Tuxum hujayra bilan qo’shilgan spermalar sonini aniqlang.

A) 1280 B) 640 C) 6400 D) 2560

28. Kichik qon aylanish doirasi yurakning o'ng qorinchasidan boshlanadigan organizmlarni aniqlang.

a) itbaliq; b) salamandra; c) manta: d) qizilto'sh: e) kvaksha; f) gavial; g) turkiston agamasi

A) b.e.g B) a.b.e C) d.f D) a.c

29. Quyidagi qaysi organizmlarda gastrulatsiya jarayoni urg'ochi individ organizmida amalga oshadi?

1) sariq chayon; 2) manta; 3) povituxa; 4) triton; 5) tilyapiya; 6) dengiz tulkisi; 7) oq sla.

A) 3.4.7 B) 2.5.6.7 С) 1.2.6 D) 2.6.7

30. Chug'urchuq uchun tegishli bo'lgan javoblarni aniqlang.

1) birgalikda uya quradi; 2) dushmanini sezganida ovozi boricha shovqin solishi - idioadaptatsiya

yo'nalishida; 3) nafas olishida havo pufaklari ishtirok etishi - aromorfoz yo'nalishida; 4) hidni yaxshi ajrata

olmasligi - idioadaptatsiya yo'nalishida; 5) yuragi 4 kamerali; 6) erkagi geterogametali.

A) 1.2.3 B) 4.5.6 C) 2.4.6 D) 2.4.5


BIOLOGIYA . 1-V

1.. Jayronning embrional rivojlanish ketma-ketligini aniqlang.

1.buyrak 2.zigota 3.blastamer 4.endoderma 5.ichak nayi 6.muskullar tarkibiga kiruvchi mioglabin oqsilini hosil bo`lishi 7.tuxumdonni hosil bo`lishi

A)2,3,4,6,5,1,7 B)2,3,1,6,5,4,7 C)3,2,4,5,6,1,7 D)2,3,4,5,6,1,7

2. Bakteriyalarni prokariotlar guruhiga kirishini sabablarini(a) va eukariodlarga o`xshash sabablarini(b) ko`rsating.

1.yadrosini yo`qligi sababli 2.sitoplazmaga ega 3.sitoplazmasida DNK mavjudligi sababli 4.plazmatik membranag egaligi uchun 5.mitoxondriyaga ega emasligi uchun 6.oqsil sintezi ribasomalarda kechganligi uchun

A)a-1,3,5 b-2,4,6 B)a-2,4,6 b-1,3,5 C)a-1,3,6 b-2,4,5 D)a-2,4,5 b-1,3,6

3. Ota onasi ranglarni normal ajradatidan qarindoshlari bu kasallik bilan kasallanmagan bo`lsa ushbu oilaga mos keluvchi javoblarni aniqlang.

A)qizlarning 75% ushbu belgini tashuvchi bo`ladi B)og`il kasallikni genini otasidan oladi

C)tug`ilgan farzandlarning barchasi ushbu belgi bo`yicha sog`lom tug`iladi D)ushbu oilada farzandlarning 50% sog`lom tu`giladi

4. Iguananing ovogenez va spermatogenez uchun umumiy bo`lgan hodisalar qaysi javobda to`g`ri berilgan?

1.ko`payish davrida transkripsiya va replikatsiya sodir bo`ladi 2.1ta gaploid to`plamga ega bo`lgan yirik hujayra hosil bo`ladi 3.hujayralarning 50% X ba 50% Y xromasomaga ega 4.o`sish davrida hujayralarda translyatsiya kuzatiladi 5.yetilish davridan so`ng hujayralarning barchasi X xromasoma ega bo`ladi 6.ko`payishda diploid to`plamli hujayralar hosil bo`ladi A)2,3,5 B)1,4,6 C)3,5,6 D)2,4,6

5. Urug`kurtakka ega bo`lmagan o`simliklarni aniqlang.

1.kalamit 2.pixta 3.fillafora 4.porfira 5.kordoit 6.laminariya A)2,5 B )1,5 C)3,4 D)2,6

6. Aminokislotani siklik xillarini ajrating. 1.leysin 2.oksiprolin 3.triozin 4.sistein 5.lizin 6.asparagin kislota

A)4,5 B)2,3 C)1,2 D)3,6

7. Ta`m sezishning po`stloq osti(a) va hid bilishning po`stloq osti(a) markazlari to`gri berilgan javoblarni aniqlang.

A) a-oraliq miyani talamus soxasi b-oraliq miyani talamus soxasi

B) a-miya ko`prigi b-oraliq miyani talamus soxasi

C ) a-o`rta miya oldingi ikkita tepalik b-oraliq miyani gipotalamus soxasi

D) a-o`rta miya orqa ikkita tepalik b-oraliq miyani talamus soxasi

8. Barglari poyada halqasimon joylashgan o`simliklarni aniqlang. 1.pomidor 2.do`lana 3.qumrio`t 4.xolmon 5.g`oza 6.atirgul A)1,5 B)2,3 C)3,4 D)5,6

9. Arxegoniyli ikki uyli o`simliklarni aniqlang. 1.qirqquloq 2.Turkiston archasi 3.Saur 4.zuxrasoch 5.funariya 6.Virgin archasi A)3,6 B)1,2 C)4,5 D)3,5

10. Kaklik katta qon aylanish(a) va kichik qon aylanish(b) doirasi haqida to`g`ri fikrni aniqlang.

1.o`pka arteriyasi orqali o`tadi 2.to`qimalarda CO 2 bilan to`yinadi 3.o`ng bo`lmachaga qon olib keladi 4.chap bo`lmachaga qon olib keladi 5.o`pka venalari orqali o`tadi 6. o`ng qorinchadan boshlanadi 7.chap qorinchadan boshlanadi

A) a-4,5,7 b-1,2,3 B)a-1,4,5 b-2,3,7 C)a-1,3,6 b-2,5,7 D) a-2,3,7 b-1,4,5

11. Bittadan ortiq kodonga ega aminokislotalarni necha xil triplet kodon kodlaydi?

A) 64 B) 61 C) 59 D) 20

12. Polisaxarid po’stga ega bo’lgan zaharli o’rganizmlarni belgilang.

1) achchiq bodom; 2) belyanka; 3) aspid; 4) tikandum; 5) baliqko’z; 6) bangidevona; 7) gazanda; 8) gulmoy; 9) chayon A) 1,3,6 B) 3,4,9 C) 2,4,8 D) 1,6,7

13. Barcha belgilari bo'yicha geterozigota qo'y ko'z, sepkilli, taram-taram sochli erkak bilan ko’k ko’zli, sepkilsiz, silliq sochli ayol oilasida tug'lishi mumkin bo'lgan farzandlarning fenotipik sinflari soni to’g’ri berilgan javobni aniqlang. A) 4 B) 12 C) 8 D) 6

14. Oyog’idagi barmoqlari orasida pardasi bo’lgan organizlarni aniqlang?

1) timsoh; 2) o’rta osiyo toshbaqasi 3) yexidna; 4) o’rdakburun 5) ildam kaltakesakning orqa oyog’ida; 6) qalqontumshuq; 7) laylaksimonlar; 8) baqa; 9) suqsun; 10) yo’rg’atuvaloq;

A) 1,2,3,4,8,9,10,5 B) 2,4,5,8,9,10 C) 1,2,7,4,8,6 D) 1,4,8,9

15. To’g’ri fikrni aniqlang.

A) erkin harakatlanuvchi tuban hayvonlarning yorug’lik yo’nalishiga to’g’ri harakati fotonastiya deyiladi

B) o’simliklarning yorug’lik yo’nalishiga bo’g’liq bo’lgan harakati fotonastiya deyiladi

C) retsessiv belgili organism genotipini fenotip asosida aniqlash mumkin

D) barcha hayot shakllarida ATF sintezlanadi

16. Odamda kalla suyaklar soniga teng bo’lmagan suyaklar qatorini aniqlang?

A) bel umurtqalari+to’sh+soxta qovurg’alar+ensa+kurak+son+tirsak+bilak

B) to’sh+son+tirsak+bilak +soxta qovurg’alar+bel umurtqalari+ensa+kurak+yelka

C) ensa+kurak+son+tirsak+bilak+bel umurtqalari+to’sh+soxta qovurg’alar+tepa

D) chin qovurg’alar+bo’yin segmenti+ensa

17. Funariya, qirqquloq, qirqbo’g’imlarning umumiy bo’lgan xususiyatlarini belgilang. 1) jinsiy va jinssiz bo’g’inlarning gallanishi; 2) ko’p hujayrali jinsiy organlar; 3) ildiz; 4) to’pgul; 5) sporangiy; 6) poya; 7) ko’p

xivchinli spermatozoid; 8) spora; 9) sorus; A) 9,8,2,5 B) 3,4,1,7 C) 1,2,5,6 D) 9,3,6,1
18. Ikkinchi signal tizimiga tegishli bo’lgan javoblarni tanlang.

1) to’tiqushning iboralarni takrorlashi; 2) dars tinglash; 3) asar o’qish; 4) bolani konfetni ko’rganda xarxasha qilishi; 5) uch yoshli bolaning 2000 so’z aytishi; A) 1,4 B) 5,1 C) 2,3 D) 1,2,3,4

19. Qoraqurtning daryo qisqichbaqasi (a) va chayonga (b) o’xshash belgilari to’g’ri berilgan javobni aniqlang.

1) ko’zining tuzilishi; 2) tana qismlari; 3) nafas olish organi; 4) yurish oyoqlari soni; 5) tuxum qo’yib ko’payishi; 6) tirik

tug’ishi; 7) tutqich to’r to’qishi; 8) atrof-muhitga moslanishi

A) a-1,8; b-6,4 B) a-4,5; b-3,8 C) a-5,2; b-8,1 D) a-2,4,5; b-1,3,8

20. Quyida keltirilgan fikrlarning nechtasi noto`g`ri?

1) tabiat yodgorliklariga sharsharalar, geyzerlar, g`orlar, tabiiy muzeylar, o`tloqlar, xiyobonlar kiradi.

2) tabiatning nodir boyliklariga Yasnaya polyanadagi “Yetti og`ayni” chinori va Ashqabotdagi eman daraxti kiradi. 3) Mikroplankton – bu ocean va dengizlarning quyi qismida tarqalgan bir hujayrali suvo`tlari va mikroorganizmlardir.

4) Atmosferada azot II oksidi va freonning ko`payishi kislotali yomg`irlarning ortishiga sabab bo`lmoqda. 5) Okean va dengiz suvlari tarkibida 30 ga yaqin kimyoviy elementlardan tashkil topgan mineral tuzlar kiradi. 6) Aerob parchalanishidan ajralib chiqqan ko`p energiya organizmlarning morfofunksional, biokimyoviy, immunologic murakkablashishiga imkon beradi. 7) Ozon ekrani elektrobiokimyoviy jarayonlar natijasida kisloroddan hosil bo`ladi. 8) Geterotrof oziqlanuvchi dastlabki aerob prokariotlar energiyani asosan glikoliz va bijg`ish jarayonlaridan olgan.

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

21. Tayoqchasimon jinsiy xromasomaga ega spermatozoid bilan tayoqchasimon jinsiy xromasomaga ega

tuxum hujayraning qo’shilishidan erkak jinsi hosil bo’ladigan organizmlarni belgilang.

1) drozofila; 2) qizilquyruq; 3) shimpanze; 4) gekkon; 5) jigar qurti; 6) shinshilla; 7) nandu; 8) norka

A) 2,7,4 B) 3,1,8 C) 4,5,7 D) 6,7,8

22.. Qaysi javobda bukuvchi muskullar to'g'ri ko'rsatilgan?

1) yelkaning uch boshli muskuli; 2) bilakning old sohasi muskullari; 3) yelkaning ikki boshli muskuli; 4)

bilakning orqa sohasi muskullari; 5) boldirning old sohasi muskullari; 6) kaftning tashqi yuzasidagi muskul;

7) kaftning ichki yuzasidagi muskul

A) 2, 3, 7 В) 3, 4, 6 С) 2, 3, 5, 7 D) 1, 4, 6

23.. 5000 nukleotiddan iborat DNK fragmentining markaziy qismiga 8000 juft nukleotiddan iborat bo’lgan

regulyator gen birikdi. Shu DNK asosida sintezlangan i-RNK zanjiridagi fosfodiefir bog’ini aniqlang?

A) 10500 B) 6499 C) 10499 D) 20999

24.. Oyog’idagi barmoqlari orasida pardasi bo’lgan organizlarni aniqlang? 1) timsoh; 2) o’rta osiyo

toshbaqasi 3) yexidna; 4) o’rdakburun 5) ildam kaltakesakning orqa oyog’ida; 6) qalqontumshuq; 7)

laylaksimonlar; 8) baqa; 9) suqsun; 10) yo’rg’atuvaloq;

A) 1,2,3,4,8,9,10,5 B) 2,4,5,8,9,10 C) 1,2,7,4,8,6 D) 1,4,8,9

25.. Andalus tovug’ining tanasini patli bo’lishi patsizlik ustidan, boshida tojning bo’lishi tojsizlik ustidan to’liq

dominantlik qiladi. Patning qizil rangda bo’lishi oq rangga nisbatan chala dominantlik qilib,

geterozigotalarda pushti rang namoyon bo’ladi. Barcha belgilari bo’yicha geterozigota tovuq va

xo’rozlarning avlodida necha xil fenotipik guruh hosil bo’ladi?

A) 27 B) 12 C) 8 D) 18

26. Tana massasi 70 kg bo’lgan odamning bir kunlik qabul qilgan oziq moddalarining parchalanishidan hosil

bo’lgan energiya miqdori 3000 kkal ni tashkil etsa, shu odamning asosiy moddalar almashnuvi uchun ketgan

kkal energiya necha % ni tashkil etadi?

A) 56 % B) 84 % C) 44 % D) 38 %

27. 800 ta birlamchi spermatazoidlar meyoz va mitoz bo’lingandan so’ng hosil bo’lgan spermalarning 20% i

qo’sh urug’lanishda qatnashdi. Tuxum hujayra bilan qo’shilgan spermalar sonini aniqlang.

A) 1280 B) 640 C) 6400 D) 2560

28. Kichik qon aylanish doirasi yurakning o'ng qorinchasidan boshlanadigan organizmlarni aniqlang.

a) itbaliq; b) salamandra; c) manta: d) qizilto'sh: e) kvaksha; f) gavial; g) turkiston agamasi

A) b.e.g B) a.b.e C) d.f D) a.c

29. Quyidagi qaysi organizmlarda gastrulatsiya jarayoni urg'ochi individ organizmida amalga oshadi?

1) sariq chayon; 2) manta; 3) povituxa; 4) triton; 5) tilyapiya; 6) dengiz tulkisi; 7) oq sla.

A) 3.4.7 B) 2.5.6.7 С) 1.2.6 D) 2.6.7

30. Chug'urchuq uchun tegishli bo'lgan javoblarni aniqlang.

1) birgalikda uya quradi; 2) dushmanini sezganida ovozi boricha shovqin solishi - idioadaptatsiya

yo'nalishida; 3) nafas olishida havo pufaklari ishtirok etishi - aromorfoz yo'nalishida; 4) hidni yaxshi ajrataolmasligi - idioadaptatsiya yo'nalishida; 5) yuragi 4 kamerali; 6) erkagi geterogametali.

A) 1.2.3 B) 4.5.6 C) 2.4.6 D) 2.4.5
Yüklə 62,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə