1. O'tkir bronxittin' tiykarg'i etiologiyaliq faktorin korsetin'?Yüklə 25,26 Kb.
tarix20.07.2020
ölçüsü25,26 Kb.
№1 tema. Bronxitler.

1. O'tkir bronxittin' tiykarg'i etiologiyaliq faktorin korsetin'?

A. Bakteriyal agentler

B. Temeki tutini

C. Nasillik

D. Tez tez otkir kesellikler menen awiriw


2. Otkir bronxittin rawajlaniwina meyil bolgan faktorlar?

A. Temeki tutiniB. Temeki shegiw

C. Nasillik

D. Semizlik
3. O'tkir bronxittin patologik anatomiyasi?

A. Silekey perde atrofiyaga ushraydi

B. Epiteliy deskvamatsiyasi guzetiledi

C. Qizil bawirlaniw

D. Kulren bawirlaniw
4. Otkir bronxitte qanday klinik belgiler guzetiledi?

A. Qurgaq qiynawshi jotelB. Halsizlik, terlew, dene temperaturasi 37,5-38°C ge koteriliwi

C. Entigiw ham izbe-iz jotel payda boliwi.

D. Barliq juwaplar duris
5. Otkir bronxit auskultativ belgileri?

A. Tarqalgan qurgaq isqiriq tarizli sirildi

B. Plevranin isqalaniw shawqimi

C. Krepitatsiya indux

D. Krepitatsiya redux


6. Xronikaliq bronxittin A.Kokosov ham V.A.Gerasin (1984) klassifikatsiyasina kore isiniw xarakterine qaray qaytip bolinedi?

A. Seroz ham irinliB. Kataral ham irinli

C. Qurgaq ham irinli

D. Seroz ham fibrinozli
7. Xronikaliq bronxittin A.Kokosov ham V.A.Gerasin (1984) klassifikatsiyasina kore funksional korinisi boyinsha qaytip bolinedi?

A. Obstruktiv, noabstruktiv, osmatikB. Obstruktiv, obstruktiv bolmagan

C. Stenoz, stezon bolmagan

D. Asqingan, asqinbagan.
8. Xronikobstruktiv bronxit rawajlaniwinda neler ahmiyetke iye?

A. Mukocitler klirensinin buziliwi ham brox jollarinda qaqiriq toplaniwi

B. Jergilikli gumoral ham kletkaliq qorgawdin buziliwi

C. Bronxoobstruktiv sindromi rawajlaniwi ham superinfeksiya menen baylanisi

D. Barliq juwaplar duris.
9. Xronik bronxitte bronxoobstruktiv sindrom qaytariliwshi halati ne menen baylanisli?

A. Peribronxial fibroz, bronxlar formasi ozgeriwi

B. Obliteratsiya

C. Bronx tegis bulshiq etlerinin' spazmi, bronx bezler gipersekretsiyasi, bronx diywal silekey qabat isiniwi.

D. Bronx diywalinin kollagen elastik tiykarinin destruksiyasi
10. Xronik bronxittin tiykargi klinik belgileri?

A. Balgamli jotel, entigiw, temperatura koteriliwi

B. Qurgaq jotel, qaltiraw

C. Dem aliw tezlesken juzeki boladi

D. Dispeptik sindromlar
11. Gemorragik bronxitte qanday klinik belgi guzetiledi?

A. Qan tupiriw

B. Irinli balgam ajratiw

C. Entigiw birden-bir belgisi

D. Tutip-tutip turatin jotel
12. Xronim bronxitte bioximiyaliq tekseriliwdegi ozgerisler?

A. Disproteinemiya-albuminler mugdari kemeyiwi, globulinler mugdari artiwi

B. C-reaktiv belok payda boliwi

C. Fibrinogen mugdari artiwi

D. Barliq juwaplar duris
13. Xronik obstruktiv bronxittin bronxial astmadan salistirmali diagnozlaw kriteriyalari?

A. Atopiya-xronik obstruktiv bronxitke xarakterli emes, bronxial astmaga xarakterli

B. Jotel- bronxial astmada turaqli, har turli kushte, xronik obstruktiv bronxitte pristupsiman

C. Entigiw- xronik obstruktiv bronxitte ekspirator tipte, bronxial astmada turaqli, kesellik hawij alganda kisheyiwshi

D. Bronxlardin qisiliwi- xronik obstruktiv bronxitte qaytiwshi, bronxial astmada qaytpas hawij aliwshi.
14. Xronik bronxitte bronx jollarin jaqsilaw ashiw ushin qanday topar darileri beriledi?

A. Balgam koshiriwshi ( natriy gidrokorbanat eritpesi, ipekakuana)

B. Mukolitikler ( mukosolvin, acetilsistein, bromgeksin)

C. Proteolitik ferment aerozollari ( ribonukleaza, tripsin)

D. Barliq juwap duris
15. Xronik bronxitte bronxospazm bolip turgan jagdayda ne beriledi?

A. Eufillin, efedrin

B. Atropin, simpatomimetikler

C. Mukolitik, proteolitik ferment aerozollari

D. A ham B juwaplari duris
16. Otkir bronxitte qurgaq jotelge qarsi qanday darilik preparat beriledi?

A. Libeksin 2 tabletkadan, tusupreks 1 tabletkadan

B. Termopsis, altey demlemesi

C. Eufillin tab 2-3 ret

D. Bromgeksin 1 tab dan kunine 4 ret
17. Otkir bronxit patogenezinde infeksion faktorlar traxeya ham bronxlarga qanday jollar menen tarqaladi?

A. Aerogen

B. Gemotogen

C. Limfogen

D. Barliq juwaplar duris
18. Otkir bronxittin tarqaliwi?

A. Dem aliw jollari kesellikleri arasinda 2% ten 20 % shekemB. Dem aliw jollari kesellikleri arasinda 5% ten 30 % shekem

C. Dem aliw jollari kesellikleri arasinda 15% ten 50 % shekem

D. Dem aliw jollari kesellikleri arasinda 25% ten 60 % shekem
19. Xronik bronxittin sanaat rawajlangan mamleketlerde ham ulken qalalarda tarqaliwi?

A. 10% ten 15 % ke shekem

B. 20% ten 30 % ke shekem

C.3% ten 10 % ke shekem

D.5% ten 25 % ke shekem
20. Xronik bronxitte bronxoskopiya ham bronxografiyada bronxlarda qanday ozgerisler boladi?

A. Bronx shaxlarinin' formasinin buzilganligi

B. Silekey qabat atrofiyasi

C. Silekey qabatinin gipertrofiyasi

D. Barliq juwaplar duris
21. Dem aliu sistemasi keselligin korsetin:


 1. Gastrit, pankreatit, xoletsistit

 2. Bronxit, pnevmoniya, bronxial astma

 3. Pielit, sistit, pielonefrit

 4. Mielit, ensefalit, migren

22. Xronik bronxitke kiredi: 1. kataral, irinli, obstruktiv

 2. ishemik, struktur

 3. parenximatoz, otkir

 4. krupoz, oshakli

23. Dem aliu sistemasi keselliklerinin tiykarg‘iklinik priznakleri:A.barliq juuaplartuo‘ri

B. jotel


C. qansirau

D. balgam ajiraliui

24. Dem aliu sistemasikeselliklerindekliniktekserio‘ usilin korsetin:

A.gastroduodenoskopiya

B. kolonoskopiya

C. ExoEG


D.laboratoriya

25. Dem aliu sistemasi keselliklerininaskiniui:

A. insult

B. Okpe abssessi xamgangrenasi

C. jurek nuksanlari

D. Gastrit

26.Sozilmali bronxitkealipkeliushifaktorlarga qaysi kiredi:

a) gipodinamiyab) shegio‘

c) semizlik

d) alkogolizm

27.Sozilmali bronxit rao‘ajlaniuinabeyimkorsetiushifaktorlardikorsetina)infeksiya oshaklarinin uzak saklanip turio‘i(tonzillit, sinusit), otkir bronxittin jeterli emlenbesligi

b) kopaukatkabilkiliu

c) shinig‘io‘

d) sport menenshug‘illanio‘

28. Sozilmali bronxittin patalogo-anatomik belgilerin korsetin

a) bronxlarsilekey qabatinin giperemiya xam gipertrofiyasi, bronxial

Sekrettinkobeyio‘i, irinlixamsilekey-irinli sekret jiynalio‘i

b) bronxlersilekey kabati polipozi

c) bronxial sekrettinkemeyio‘i

d) kazeoz oshaqlarbolio‘i


29. Dem aliw bulshiq etleri qaytip bolinedi?

A. Tiykargi ham qosimshaB. Sirtqi ham ishki

C. Diafragmal ham qabirga ara

D. Juzeki ham shuqir

30. Sirtqi dem aliw funksiyalarin uyreniwde tiykargi metodti aytin?A. Spirografiya

B. Sutkaliq pikfloumetriya

C. Bronxlardin giperaktivligin uyreniw

D. Barliq juwap duris

31. Spirografiyada neni aniqlawga boladi?

A. Statikaliq okpe kolemi

B. Dinamikaliq okpe kolemi

C. Portsiyalangan venteliyatsiya agimi

D. Barligi duris

32. Venteliyatsiya buziliwinin tipleri?

A. Sirtqi, ishki

B. Juzeki, shuqir

C. Obstruktiv, restriktiv, aralas

D. Obstruktiv, noobstruktiv

33. Pikflometriya jardeminde ne aniqlanadi?

A. Dem aliw jiyligi

B. Bronxlardin giperaktivligi

C. Jurektin uriw sani

D. Sutksliq sidik kolemin

34. Spirografiya qaysi waqitta otkiziledi?

A. Azanda ash qaringa 15-20 min dem aliwdan keyin

B. Azanda toq qaringa darhal

C. Azanda fizikaliq jumistan keyin

D. Barliq waqitta

35. Kimlerde sirtqi dem aliw funksiyalari kobinshe uyreniledi?

A. Dem aliw sistemasi keselligi bolgan

B. Dispnoe menen otetin

C. 60 jastan otken dem aliw sis/si kesel adamlardaD. Barligi duris

36. Har bir okpede neshe segment bar?

A. 8

B.9


C.7

D. 10

37. Okpenin neshe juzesi bar?A. 2

B. 3


C.4

D. 5


38. Okpe atcinusi eki okpede sani?

A. 20 minga jaqin

B. 30 min

C. 15 min

S. 25 min

39. Ulken adamlarda alveolalar diametri?

A. 0.43 mm

B. 0.35 mm

C. 0.25 mm den artpaydi

D. 0.50 mm

40. Neshinshi tiptegi alveolalar surfaktant islep shigaradi ham olar qanday formadagi kletkadan quralgan?

A. 2 tip, ovalB.3 tip, kub tarizli

C. 2 tip kub yaki cilindr tarizli

D. 1 tip, cilindr tarizli

41. Syrfaktant ne zatlardan turadi?

A. Belok, fosfolopid

B. Uglevod, fosfolipid

C. Belok, uglevod

D. Mineral duzlar

42. Alveolalar oz ara neshe mkm keletin alveola tesikleri menen baylanisqan?

A. 20-30 mkmB. 7-10 mkm

C. 10-15 mkm

D. 40-50 mkm
D. omeprazol,de-nol,domperidon
43.Jotelge qarsi qollanilatugin preparatlardi tabin?

A. tusupreks

B. bromgeksin

C.ambrosan

D.kordaron
44.Mukolitik preparatlardi tabin’

A. tusupreksB. bromgeksin

C.ambrosan,libeksin

D.kordaron
45. β2 adrenomimetik bronxolitik preparatti tabin’.

A.eufillin

B.nitroksolin

C. berotek

D.teofillin
46. Mukolitik preparatlardi tabin’

A. tusupreks

B. bromgeksin

C.libeksin

D.nevigramon
47.Fosfodiesteraza ingibitorlarin tabin’

A.berotek

B/atrovent

C.salbutamol

D. teofillin
48. Bromgeksindi qaysi preratlar menen birge qollawga bolmaydi?

A.ambrosan

B.tusupreks

C.libeksin

D.b,c duris
49.Dem aliw sistemasi keselliklerin emlewde qoolanilatugin preparatlardi tabin’.

A.atrovent,beredual,libeksin

B. xinidin,novakainamid,diltiazem

C. allaxol,pankreatin

50. Sirtqi dem aliw funksiyalarin analizlewshi metod?

A. EKG

B. KT


C. Spirometriya

D. Exokardiografiya

51.Dem aliw agzalarin instrumental tekseriw metodlari?

A. KT


B. Rentgenoelektrokimografiya

C. Gazli mediostenografiyaD. Barliq juwap tuwri

52. Okpeni telseriw metodlari qanday toparlarga bolinedi?A. Funksionalliq, apparatliq, laboratoriyaliq

B. Kompyuterlik, funksionalliq

C. Instrumental, klinikaliq

D. Klinikaliq, funksionalliq

53. Hazirgi waqitta qanday spirometr qollaniladi?

A. Mexanik

B. Termik

C. Sifraliq

D. Suwli


54. Okpe tamirlarina kontrast zatti jiberip rentgen suwretin aliwga tiykarlangan metod?

A. KT


B. spirografiya

C. Pikflometriya

D. Angiografiya

55. Kontrastli gazdi ( adette kislorodti ) kokrek kletkasina kiritiw arqali tekseriw metodi?A. Gazli mediostenografiya

B. KT


C. Angiografiya

D. Rentgenoelektrokimografiya56. Bronx silekey qabatiniń diffuz ziyanlaniwi qaysi juwapta korsetilgen?

A. bronxospazm

B. endobronxit

V. panbronhit

G. bronxiolit

57.Bronxial silekey qabatiniń toliq ziyanlaniwine dep ataladi?

 1. o'tkir bronxit

 2. endobronxit

 3. panbronhit

 4. Bronxiolit

58. Bronxitte qaysi preparatlar buyiriladi?

A. mo'l-ko'l ishimlikti tayinlaw

B. xirurgik dawalaw tayinlaw

B. kaltsiy antagonistlarini tayinlaw

G. b-blokatorlardi tayinlaw

59. Ókpe gidratsiyasiniń páseyiwi nege alip keledi?

A. qan basiminiń artiwina

B. puls basiminiń artiwina

B. bronxial silekey japisqaqliǵi artiwina

G. qon basiminiń páseyiwine

60.virusqa qarsi dárini tańlań

A. Famotidin

B. Rimantadin

V. Simetidin

G. Klofellin

61. Gripp infektsiyasi foninda rawajlanǵan o'tkir bronxit bo'lgan nawqaslarda kompleks terapiyani o'z ishine aliwi mumkin:

A. Aminofilin

B. Aspirin

C.Interferon

G. Vitamin " S»

62. O'tkir bronxitte irińli balg`am bar bo'lganda buyuriladi:

A. Simetidin

B. Klofellin

B. Antibiotiklar

G. Aminofilin

63. Qaysi preparat jótelge qarsi?

A. Papaverin

B. Ambroksol

V. Ampitsillin

G. Oxacillin

64. Qaysi preparat jótelge qarsi?

A. Papaverin

B. Asetilsistein

V. Ampitsillin

G. Oxacillin

65. Qaysi preparat jótelge qarsi?

A. Papaverin

B. Prenoksdiazin

V. Ampitsillin

G. Oxacillin

66. Qaysi preparat jótelge qarsi?

A. Papaverin

B. glaucin

V. Ampitsillin

G. Oxacillin

67. Qaysi preparat jótelge qarsi?

A. Papaverin

B. Butamirat

V. Ampitsillin

G. Oxacillin

68.Qanday preparatlar antipiretik dawalaw ushin isletiledi

A. Papaverin

B. Glaucin

B. Ibuprofen

G. Oxacillin

69.Qanday preparatlar antipiretik dawalaw ushin isletiledi

A. Papaverin

B. Glaucin

B. Asetilsalitsil kislotasi

G. Oxacillin

70. Bronxodilatatorlardi tańlań

A. Papaverin

B. Glaucin

B. ipratropiy bromidi

G. Oxacillin

71. Dem aliw kesellikleriniń tiykarǵi klinik belgileri:

A. barliq juwaplar tuwri

B. jótel

C. dem qisiliwi

D. balg'amniń ajraliwi

72. Bronxitti bronkoskopik tekseriwinde neni kóriw mumkin

 1. kataral endobronxit

 2. Ishemiya

 3. Aterosleroz

 4. fibroz o'zgarishlar

73. Bronxitti bronkoskopik tekseriwinde neni kóriw mumkin

 1. Ishemiya

 2. Aterosleroz

 3. yiringli endobronxit

 4. fibroz o'zgarishlar

74.Bronxitti qanday kesellikler menen deffirensial deagnostika qiliw kerek

 1. Angina pektoris

 2. bronxial astma

 3. Perikardit

 4. Gastrit

75. Bronxitti qanday kesellikler menen deffirensial diagnostika qiliw kerek

 1. Angina pektoris

 2. dem aliw organlariniń tuberkulyoz keselligi

 3. Perikardit

 4. Gastrit

76. Bronxitti qanday kesellikler menen deffirensial deagnostika qiliw kerek

 1. Angina pektoris

 2. Pnevmoniya

 3. Perikardit

 4. Gastrit

77. Bronxitti qanday kesellikler menen deffirensial deagnostika qiliw kerek

 1. Angina pektoris

 2. Ko'k jo'tel

 3. Perikardit

 4. Gastrit

78. Dem aliw sistemasiniń kesellikleri qanday asqiniwlarǵa alip keledi?:

 1. qan tamir

 2. ókpe abstsessi hám gangrenasi

 3. júrek nuqsanlari

 4. gastrit

79. O'tkir bronxitti dawalaw ámelge asiriladi

 1. Barliq juwap duris

 2. Ambulatoriya sharayatinda

 3. Operativ ráwishte

 4. xirurgik bólimleri

80.O'tkir bronxitti statsionar dawalawga kórsetpe boladi

 1. remissiya menen

 2. awir dem aliw jetispewshiligi bo'lgan bronxiolit

 3. kishi jótel menen

 4. qaniqarli halat

81.Bronx silekey kabatinin diffuz ziyanlaniui ne dep aytiladi.

 1. bronxospazm

 2. endobronxit

 3. panbronxit

 4. bronxiolit

82.Bronx silekey kabatinin uliuma ziyanlniui ne dep aytiladi .

 1. otkir bronxit

 2. endobronxit

 3. panbronxit

 4. Bronxiolit

83.Otkir bronxittin dauamliligin korsetin

 1. 1-jil

 2. 15 xapte

 3. 3 xapte

 4. 10 saat

84. Otkir bronxittin epidemiologiyasi nege baylanisli

 1. Jurek tuuma nuksani

 2. Gripp epidemiologiyasi xam baskada respirator virus infeksiyasi

 3. Konstriktiv perikardit

 4. Jurek ishemik keselligi

85. Otkir bronxitte keselliktin xauij aliu jiyiligi jildin qaysi aylarina tuuri keledi.

 1. Noyabryadiń aqiri ham marttiń basi.

 2. dekabrdiń aqiri ham marttiń basi.

 3. dekabrdiń aqiri i ham fevraldiń basi

 4. dekabrdiń aqiri ham apreldiń basi.

86.Otkir bronxittiń tiykarg‘i tүrlerlerin korsetiń.

 1. Qarinsha asti ham qarinsha usti

 2. Birlemshi ham ekkilemshi

 3. Virusli ham bakteriyali

 4. Keselxanaishi ham keselxanadan tisqari

87. Otkir bronxittiń qauip faktorina ne kirmeydi

 1. Immunodefitsit jag‘day

 2. Kekse yaki balaliq dauiri

 3. Shegiu, haua polyutantlari

 4. endoteliya ziyanlaniui

88. Otkir bronxittin isiniu xarakterine kiredi:

 1. kataral, irińli, irińli-nekrotik

 2. ishemik, irińli-nekrotik , strukturali

 3. irińli-nekrotik , parenximatozli, otkir

 4. krupozli, kataral , oshaqli

89.Otkir bronxittin toliq sawaliw neshe hapteden keyin guzetiledi

 1. 6-8 hapteden

 2. 2-4 hapteden

 3. 1-2 hapteden

 4. 2-3 aydan

90. .Otkir bronxittin profilalaktikasi ushin qollaniladi 1. Eritromitsin 500 mg 2 ret

 2. Oflaxatsin 500 mg 1 ret

 3. Rimantadin 100 mg 1 ret

 4. Diazolin 100 mg 1 ret

Kafedra baligi: A.O.Seytnazarova
Yüklə 25,26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə