1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?


Antibiotikin seçilməsi zamanı ilk növbədə hansı nəzərə alınır?Yüklə 1,3 Mb.
səhifə4/11
tarix10.12.2016
ölçüsü1,3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

214. Antibiotikin seçilməsi zamanı ilk növbədə hansı nəzərə alınır?

A) Mikrofloranın xarakteri və həssaslığı

B) İrinli ifrazatın həcmi

C) İltihabın yayılması

D) İrinli ocağın yerləşməsi

E) İrinli ifrazatın xarakteri215. Yenidoğulmuşların irinli cərrahi xəstəliklərin əmələ gəlməsində aşağıdakı mikroorqanizmlərin xüsusi çəkisinə görə birinci yerdə hansı durur?

A) Stafilokoklar

B) Streptokoklar

C) Bağırsaq çöpləri

D) Qarışıq infeksiyalar

E) Başqaları216. Disbakterioz nədir?

A) Sinbiotik münasibətlərin pozulması

B) Makroorqanizma ilə mikrofloranın sinbiotik münasibətləri.

C) Nəcisin pasevində mikroorqanizmin yoxluğu.

D) Nəcisdə pasevində patogen mikroorqanizmlərin olması

E) Hemokulturada soprofik mikroloranın aşkarlanması.217. Omfolitin hansı formasında ambulator şəraitdə konservativ müalicə aparmaq olar?

A) Sadə (kataral) omfolitdə

B) İrinli omfolitdə

C) Göbəyin fleqmonasında

D) Göbəyin qanqrenasında

E) Bütün formalarında218. Omfolitin hansı formasında cərrahi müdaxilə göstərişdir?

A) Göbəyin fleqmona və qanqrenasında

B) Sadə formalı omfolitdə

C) Göbəyin fleqmonasında

D) Göbəyin qanqrenasında

E) Bütün formaların hamısında219. Psevdofrunkulyozda dərinin hansı elementləri iltihabi prosesə cəlb olunur?

A) Tər vəziləri

B) Piy vəziləri

C) Epidermis

D) Derma

E) Dərialtı toxuma220. Göstərilən yerli əlamətlərin hansı psevdofrunkulyoz üçün xarakterikdir?

A) Dəridə hiperemiya olmuş və mərkəzində fluktuasiya olan şişəbənzər törəmə

B) Dəridə «noxudabənzər» şişkinliyin olması.

C) Mərkəzində irinli-nekrotik özəyi olan konusvari infiltratın olması

D) Dərinin qeyri-müəyyən hüduda malik olan hiperemiyası.

E) Dərinin aydın hüduda malik olan hiperemiyası.221. Yenidoğulmuşların fleqmonasında birincili olaraq dərinin hansı elementi zədələnir ?

A) Dərialtı toxuma

B) Piy vəzi

C) Tər vəzi

D) Epidermis

E) Derma


222. Göstərilən yerli kliniki əlamətlərdən hansı yenidoğulmuşların fleqmonası üçün xarakterikdir?

A) Dərinin çox sürətlə yayılan hiperemiyası və zədələnən nahiyənin mərkəzində tünləşmənin olması.

B) Dərinin hiperemiya olmadan qalınlaşması

C) Dərinin şişkinləşməsi hiperemiya və mərkəzində fluktuasiyanın olması.

D) Dərinin aydın hüduda malik olan hiperemiyası.

E) Mərkəzində irinli-nekrotik özəyi olan konusvari infiltrasiya223. Yenidoğulmuşların fleqmonasının yerli müalicəsi nədən ibarətdir?

A) Hiperemiyaya məruz qalan bütün sahənin sağlam dəriyə keçən sərhəddinə qədər şaxmatvari kiçik kəsiklərin aparılması.

B) Antiseptik məhlulla isladılmış sarğıların qoyulması

C) Hiperemiyanın mərkəzində kəsik aparılması

D) Hiperemiyaya uğramış bütün sahənin xaçvari kəsilməsi

E) Dərialtı toxumanın punksiya edilərək antiseptik məhlulla yuyulması.224. Kəskin hematogen osteomielitdə diaqnostik osteoperforasiya zamanı irin alınarsa, sonrakı taktika hansıdır?

A) Sümükdaxili təzyiqin ölçülməsi

B) Yaranın drenlənməsi

C) Əlavə osteoperforasiya

D) Sümük iliyi kanalının yuyulması

E) Yaranın tikilməsi225. Stasionara kəskin hematogen osteomielitlə ağır vəziyyətdə uşaq daxil olmuşdur. Aparılan intensiv tədbirlərə baxmayaraq bir sutkadan sonra xəstə ölmüşdür. Göstərilən hansı gediş variantına aiddir?

A) Toksiki (ildrım sürətli)

B) Septikopiemik

C) Yarımkəskin

D) Xroniki

E) Yerli226. Kəskin hematogen osteomielit keçirmiş uşaqda 2 il ərzində proses kəskinləşməmişdir. Göstərilən hansı gediş variantına aiddir?

A) Yarımkəskin

B) Septikopiemik

C) Xroniki

D) Toksiki

E) Yerli227. Kəskin hematogen osteomielit keçirmiş uşaqda 10 aydan sonra yerli irinli ifrazata malik fistula, rentgenoqramda sekvestr qeyd edilir. Göstərilən hansı gediş variantına aiddir?

A) Xroniki

B) Septikopiemik

C) Yarımkəskin

D) Toksiki

E) Yerli228. Kəskin hematogen osteomielit keçirmiş uşaqda 10 ay müalicə aparılmış, 2 il ərzində proses kəskinləşməmişdir. Yerli olaraq dəyişiklik yoxdur, R-ji osteoskleroz əlamətləri qeyd edilir. Göstərilən hansı gediş variantına aiddir?

A) Yarımkəskin

B) Xroniki

C) Yerli

D) Toksiki

E) Septikopiemik229. Kəskin hematogen osteomielitdə xəstəliyin kəskin dövrünün müddəti hansıdır?

A) 2-6 aya qədər

B) 2-3 aya qədər

C) 12 aya qədər

D) 8-10 aya qədər

E) 4-8 aya qədər230. Yeddi yaşlı uşaq budun aşağı 1/3-nin kəskin hematogen osteomieliti ilə xəstəliyinin 3-cü sutkasında ağır vəziyyətdə daxil olub. Yanaşı olaraq intoksikasiya, pnevmoniya. Hansı vacib tədbir icra edilməlidir?

A) Əməliyyatönü hazırlıqdan sonra osteoperforasiya

B) Təcili osteoperforasiya

C) İnfuzion və antibakterial terapiya, planlı osteoperforasiya

D) Əməliyyatönü hazırlıqdan sonra yumşaq toxumaların kəsilməsi

E) Antibiotiklərin sümükdaxili yeridilməsi231. Kəskin hematogen osteomielitin erkən diaqnostikasında hansı üsul daha dürüstdür?

A) Sümükdaxili təzyiqin ölçülməsi

B) Osteofleboqrafiya

C) Yumşaq toxumaların diaqnostik punksiyası

D) Yaxmanın bakterioskopiyası

E) Elektrorentgenoqrafiya232. Uşaqda ilkin-xroniki osteomielit ocağı qamış sümüyünün yuxarı 1/3-də olub, ağrı və hərarətin qalxması ilə dövrü kəskinləşmə verir. Xəstəyə hansı tədbir vacibdir?

A) Planlı əməliyyat

B) Təcili əməliyyat

C) Müşahidə

D) Antibiotikoterapiya

E) Diaqnostik punksiya233. Rentgenoloji olaraq qamış sümüyünün yuxarı 1/3-də ilkin-xroniki osteomielit ocağı təyin edilmişdir. Şikayəti yoxdur, qan analizləri normada. Xəstəyə hansı tədbir məsləhətdir?

A) Müşahidə

B) Təcili əməliyyat

C) Planlı əməliyyat

D) Antibiotikoterapiya

E) Diaqnostik punksiya234. Dörd yaşlı uşaqda budun aşağı 1/3-nin kəskin hemotogen osteomieliti ilə xəstəliyinin 2-ci sutkasında toxumaların punksiya zamanı İrin alınmadı. Hansı əməliyyat aparılmalıdır?

A) Yumşaq toxumaların kəsilməsi, osteoperforasiya

B) Dərinin kəsilməsi, osteoperforasiya

C) Yumşaq toxumaların kəsilməsi

D) Antibiotikoterapiya əzələdaxili

E) Venadaxili antibiotikin yeridilməsi235. Kəskin hemotogen osteomielitdə (metadiafizar zədələnmə) immobilizasiya hansı müddətə aparılmalıdır?

A) 1-1,5 həftə

B) 2-aya qədər

C) 4 həftə

D) 1 həftə

E) Göstəriş deyil236. Hemotogen osteomielitlə xəstəliyin yarımkəskin dövründə formalaşmış sekvestral qutu olarsa, hansı müalicə göstərişdir?

A) Sekvestrektomiya

B) Fizioterapiya

C) Sümükdaxili antibiotikoterapiya

D) Müşahidə

E) Voronçixin əməliyyatı237. Hemotogen osteomielitlə xəstəliyin yarımkəskin dövründə sümüyün diffuz zədələnməsi sekvestrasiya ilə müşayət olunmursa, hansı göstərişdir?

A) Toxumadaxili antiseptiklə müalicə

B) Sekvestrektomiya

C) Çoxsaylı trasdermal osteoperforasiya

D) Fizioterapiya

E) Müşahidə238. Kəskin hemotogen osteomielitə şübhə olarsa, sümükdaxili təzyiq göstəricisi normada necə olmalıdır?

A) 140-160 mm.su süt.

B) 60-100 mm.su süt.

C) 90 mm.su süt.-dan aşağı

D) 160-180 mm.su süt.

E) 122-140 mm.su süt.239. Kəskin hemotogen osteomielitə şübhə olarsa, sümükdaxili təzyiqin ölçülməsinə göstəriş nədir?

A) Ətrafda ağrının olması və yüksək hərarət

B) Bütün göstərilən hallarda

C) Anamnezində travma

D) Bir oynağın zədələnməsi ilə revmatizm

E) Yumşaq toxumaların xəstəliyi sindromu240. Kəskin hemotogen osteomielitdə dekompressiv osteoperforasiya nəyə imkan vermir?

A) Aydın olmayan hallarda diaqnozu dəqiqləşdirməyə

B) Sümük iliyi kanalından sitoloji müayinə üçün iərazat götürməyə

C) İltihab ocağını tam sanasiya etməyə

D) Ağrını götürməyə

E) Sümükdaxili təzyiqi ölçməyə241. Kəskin hemotogen osteomielitdə yumşaq toxumaların drenaj müddəti necə müəyyən edilir?

A) Patoloji ifrazatın xarakteri və miqdarı ilə

B) Laborator göstəricilərin dinamikası ilə

C) Ağrı sindromunu götürməklə

D) Rentgenoloji göstəricilərin dinamikası ilə

E) Əhvalın yaxşılaşması ilə242. Kəskin hemotogen osteomielitdə immobilizasiya əməliyyatdan sonrakı dövrdə nəyi təmin etmir?

A) Kontrakturanın inkişaf etməməsini

B) Ağrının azalmasını və iltihabın məhdudlaşmasını

C) Sümük toxumasının sürətli bərpasını

D) Çıxıq və deformasiyanın inkişaf etməməsini

E) Lazımi sakitliyi243. Kəskin hemotogen osteomielitdə ətrafın immobilizasiyası xəstəliyin normal gedişi zamanı hvnsı müddətdən çox saxlanmamalıdır ?

A) 1 ay

B) 1,5 həftə

C) 1 həftə

D) 2-3 ay

E) 2-3 həftə244. Kəskin hemotogen osteomielitdə sağalma müddəti nə qədərdir?

A) 6-8 aya qədər

B) 2-3 aya qədər

C) 1 aya qədər

D) 12 aya qədər

E) 8-10 aya qədər245. Xroniki osteomielitdə tipik R-ji əlamətlər hansıdır?

A) Osteoskleroz, sekvestrlərin formalaşması, sümük iliyi kanalının obliterasiyası

B) Alabəzək osteoparez əlamətləri

C) Periostal reaksiya simptomu

D) Sümükdə kortikal qatın dağılma və aydın görünməməsi

E) Paraossal toxumanın sıxlaşması246. Kəskin hemotogen osteomielitdə osteoperforasiya zamanı təzyiqlə irin xaric olarsa, sonrakı etapda nə icra edilməlidir ?

A) Daimi yuyulma sisteminin tətbiqi

B) Sümükdaxili antibiotikoterapiya

C) Sümükdaxili təzyiqin ölçülməsi

D) Yaranın rezin buraxıcılara qədər tikilməsi

E) Ətrafın immobilizasiyası247. Epifizar osteomielitdə iki tərəfli açıq drenləmə nə zaman göstərişdir?

A) Göstəriş deyil

B) Punksiya üsulu effektiv olmadıqda

C) İlkin punksiya zamanı çoxlu ifrazat müəyyən edilərsə

D) Paraartikulyar fleqmonada

E) Diaqnozun təyin edildiyi bütün hallarda248. Kəskin hemotogen osteomielitin patogenezində nə əsas əhəmiyyət daşıyır?

A) Orqanizmin sensibilizasiyası

B) Törədicinin yüksək səviyyəli birmomentli kontaminasiyası

C) Uzun müddətli KRVİ (ORVİ)

D) Natamam qidalanma

E) Travma249. Kəskin hemotogen osteomielitin ən çox rast gəlinən törədicisi hansıdır?

A) Qızılı stafilokokk

B) Bağırsaq çöpü

C) Göy-yaşıl irin çöpü

D) Protey

E) Streptokokk250. Epifizar osteomielitlə xəstələrin cərrahi müalicəsində taktiki səhv hansı sayılır?

A) Artrotomiya

B) Oynağın punksiyası

C) Oynağın təkrar punksiyası

D) Oynağın ikitərəfli drenajı

E) Paraartikulyar sahənin drenajı251. Epifizar osteomielitə şübhə zamanı hansı göstərişdir?

A) Oynağın diaqnostik punksiyası

B) Osteoperforasiya

C) Antibakterial müalicə və müşahidə

D) Osteopunksiya və sümükdaxili təzyiqin ölçülməsi

E) Oynağın drenajı252. Kəskin hemotogen osteomielitdə skelet dartmasının tətbiqi nə zaman göstərişdir?

A) Budun proksimal zədələnməsində

B) Qamış sümüyünün distal zədələnməsində

C) Budun distal zədələnməsində

D) Qamış sümüyünün proksimal zədələnməsində

E) İncik sümüyünün zədələnməsində253. Kəskin hemotogen osteomielitlərdə osteoperforasiyadan sonra nə vaxt nəzarət rentgenoqramması aparılmalıdır?

A) 2 həftə

B) 1 həftə

C) 3 həftə

D) 1,5 həftə

E) 2,5 həftə254. Budun yuxarı 1/3-nin kəskin hemotogen osteomielitində aşağı ətrafın tam həcmdə yüklənməsinə orta hesabla, hansı müddətdən sonra icazə verilir?

A) 6 ay

B) 5 ay

C) 3 ay

D) 4 ay

E) 2 ay255. Kəskin hemotogen osteomielitlə xəstədə əməliyyat zamanı sümüküsilüyüaltı və əzələ arasına irin toplanması aşkar edilərsə dekompresion osteoperforasiyadan sonra nə göstərişdir?

A) İki mənfəzli boru ilə drenləmə

B) Əməliyyat yarasının kip tikilməsilə

C) Paraossal sahənin Redon üsulu ilə drenajı

D) Yumşaq toxumalarda rezin buraxıcı saxlamaqla

E) Bir mənfəzli borularla axar üsulla yumaq üçün drenləmə256. Kəskin hemotogen osteomielitdə sümük iliyi kanalının sanasiya və drenajına göstəriş hansıdır?

A) Uzun sürən xəstəlikdə və sümüyün total zədələnməsində

B) Xəstəlik törədicisinin antibiotikə qarşı davamlılığı aşkar edilərsə

C) Göstəriş deyilsə

D) Böyük təzyiqlə qan alınarsa

E) Antibiotiklərin yeridilməsi üçün həmişə257. Osteomielitik prosesin tam yekunlaşması hansı müddətə baş verə bilər?

A) 3 il

B) 1 il

C) 1,5-2 il

D) 6 ay

E) 6-8 ay258. Kəskin hemotogen osteomielit zamanı ətrafın immoblizasiyası necə aparılır?

A) Gips langeti ilə

B) Lazım deyil

C) Dairəvi gips sarğı ilə

D) Skelet dartması ilə

E) Osteosintez etməklə259. Kəskin hemotegen osteomielitin erkən rentgenoloji əlaməti hansıdır?

A) Ocaqlı osteoparoz

B) Bərabər osteoparoz

C) Osteoskleroz

D) Sekvestr

E) Periostit260. Kəskin hemotegen osteomielitlə ən az zədələnən sümük hansıdır?

A) Çanaq sümüyü

B) Said sümükləri

C) Bazu sümüyü

D) Bud sümüyü

E) Baldır sümükləri261. Osteomielit ən çox hansı yaş dövrdə müşahidə olunur?

A) Bir yaşa qədər

B) 2-4 yaşa qədər

C) 5-7 yaşa qədər

D) 8-14 yaşa qədər

E) 15 yaşdan sonra262. Böyük yaşlı uşaqlarda kəskin hematogen osteomielit sümüyün hansı hissəsindən başlayır?

A) Metafizdən

B) Epifizdən

C) Diafizdən

D) Oynaq qığırdağında

E) Sümük üstlüyü263. Xəstəliyin 6-7 ci günündə budun aşağı 1/3-nin kəskin osteomieliti aşkar olunub. Yumşaq toxumaların punksiyası zamanı irin alınıb.Sizin taktikanız:

A) Kəsik osteoperforasiya

B) Yumşaq toxumaların kəsilməsi

C) Dəridənkeçən osteoperforosiya

D) Osteosintez

E) Sümüyün rezeksiyası.264. Epifizar osteomielitin klinik əlamətləri:

A) Oynağın həcmcə böyüməsi

B) Oynağın ətraf toxumalarının sıxlaşması

C) Oynağın flyuktasiyasının pozulması

D) Hiperemiya

E) Hipertermiya265. 1,5 aylıq uşaqda kəskin irinli paraproktitin müalicəsi hansıdır?

A) Kəsik aparmaq və drenə etmək

B) Fizioterapiya

C) İnfiltratın radikal kəsilməsi

D) Vişnevski məlhəmi ilə sarğı qoymaq

E) Antibakterial müalicə266. 1,5 aylıq uşaqda kəskin paraproktitin, xroniki dövründə nə zaman radikal cərrahi əməliyyat etməli?

A) 6 ayında

B) 3 ayında

C) 8 aylıq

D) 1,5 yaşında

E) yaşından sonra267. Kəskin hematogen osteomielit zamanı iltihabi proses sümük toxumasının hansı hissəsində başlayır?

A) Sümük iliyində

B) Sümük üstlüyündə

C) Sümük lövhəsində

D) Birləşdirici toxumadan

E) Epifizar qığırdaq lövhəsindən268. Erkən aylarda olan uşaqlarda kəskin hematogen osteomielitdə iltihabi proses sümüyün hansı hissəsindən başlayır?

A) Epifizar hissəsindən

B) Metafizdən

C) Diafizdən

D) Oynaq qığırdağından

E) Epifizar qığırdaq lövhəsindən269. Böyük yaşlı uşaqlarda kəskin hematogen osteomielitdə iltihabi proses sümüyün hansı hissəsində başlayır?

A) Metafizar

B) Epifizar

C) Diafizar

D) Epifizin qığırdaq lövhəsindən

E) Oynaq qığırdağından270. Kəskin hematogen osteomielit ən çox hansı yaşda təsadüf olunur?

A) Bir yaşa qədər

B) 2- 4 yaş

C) 5- 7 yaş

D) 8- 11 yaş

E) 12- 15 yaş271. Kəskin hematogen osteomielit ən çox hansı sümüyü zədələyir?

A) Baldır

B) Bud

C) Said

D) Körpücük

E) Bazu272. Böyük yaşlı uşaqlarda kəskin hematogen osteomielitin xarakterik erkən simptomları hansıdır?

A) Ətrafın həcminin böyüməsi və məcburi vəziyyət

B) Oynağın şar formasında olması

C) Oynağın funksiyasının məhtudlaşması

D) Ətrafın palpasiyasında kəskin ağrı

E) Zədələnən ətrafda yumşaq toxumanın fluktuasiyası.273. Kəskin hematogen osteomielitin laborator analizlərinin erkən əlamətləri hansıdır?

A) Hiperleykositoz, leykoformulanın sola meyilliyi və ECR az sürətlənməsi

B) Anemiya

C) Leykopeniya

D) Trompositopeniya

E) EÇR –kəskin sürətlənməsi274. Borulu sümüklərin kəskin hematogen osteomielitində ilk rentgenoloji əlamətlər nə vaxt meydana çıxır?

A) Xəstəliyin 14-15 günü

B) Xəstəliyin 2-3 günü

C) Birinci həftənin axırında

D) Xəstəliyin 10-11 günü

E) Bir aydan sonra275. Kəskin hematogen osteomielitdə ilk rentgenoloji əlaməti hansıdır?

A) Periostal reaksiya və yuvacıqlı osteoparez

B) Osteoskleroz

C) Nazikdivarlı sümük boşluqlarının olması

D) Sümüyün kortikal qatının defekti

E) Sümüyün tam osteoparezi276. Kəskin hematogen osteomielitdə ağrının səbəbi nədir?

A) Sümükdaxili təzyiqin artması

B) Ətrafın sinir üclarının toksinlərlə qıcıqlandırması

C) Ətrafın sinirlərinin törədicinin fermentləri ilə dağılması

D) Ödemilə ətrafın dəri reseptorlarının qıcıqlanması

E) «Mərkəz» mənşəli ağrı277. Kəskin hematogen osteomielitdə təcili cərrahi müdaxiləni nə vaxt aparılmalıdır?

A) Daxil olandan 3 saat müddətində

B) Daxil olandan bir neçə dəqiqə sonra

C) Birinci sutka ərzində

D) 3 gün gözləmək olar

E) Cərrahi müdaxiləyə ehtiyac yoxdur.278. Kəskin hematogen osteomielitdə operasiyanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

A) Sümüküstlüyünün açılması, sümüyün perforasiyası və antibiotiklə sanasiya etmək üçün sümük iliyində iynənin saxlanılması.

B) Sümüyün punksiyası

C) Yumşaq toxumanın kəsilməsı

D) Sümüyün doloto ilə geniş trepanasiyası

E) Ətrafın amputasiyası279. Kəskin hematogen osteomielitdə ətrafın immobilizasiyası necə aparılır?

A) Dərin arxa gips longeti qoymaqla

B) Skelet dartma ilə

C) İlizarov aparatı ilə

D) Dairəvi gips longeti qoymaqla

E) Lazım deyil280. Epifizar osteomielitdə cərrahi müdaxilə nədən ibarətdir?

A) Oynaq boşluğunun təkrari punksiya edilərək irinin evakuasiya edilərək antibiotiklə sanasiyası və gips langeti ilə immobilizasiyası

B) Oynaq nahiyəsində yumşaq toxumanın və sümük üstlüyünün kəsilərək açılması

C) Üumşaq toxumanı kəsərək epifizin frezlə perforasiyası

D) Antibiotiki yeritmək üçün epifizlə iynə yeritmək.

E) Artrotomiya etmək.281. Epifizar osteomielitin aqibəti nə ola bilər?

A) Heç bir iz qalmadan sağalma

B) Prosesin xroniki formaya keçərək fistula ilə fəsadlaşması

C) Oynağın deformasiyası

D) Patoloji sınıq və yalançı oynağın əmələ gəlməsi

E) Epifizin lizisə uğraması və ətrafın qısalmasıKataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə