1(104)-243/2016 surətYüklə 198,95 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix10.06.2017
ölçüsü198,95 Kb.

1(104)-243/2016                                                                                                                       surət 

 

 

 

 

 

 

 

АЗЯРБАЙЪАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  АДЫНДАН 

 

Q Ə R A R 

 

Эянъя шящяри                                                                                                05 sentyabr 2016-cı ил  

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасы 

Щакимляр Ялийев Бядял Ъялал оьлу (сядрлик едян вя мярузячи), Əliyev Fikrət Hüseyn оьлу və 

Məhərrəmli Rəşid Ağamirzə oğluндан ибарят тяркибдя, 

Таьыйева Рущийя Надим гызынын катиблийи, 

Дювлят  иттищамчысы  Azərbaycan  Respublikası  Baş  Prokurorluğunun  Dövlət  ittihamının 

müdafiəsi  üzrə  idarəsinin  Apellyasiya  və  kassasiya  instansiyası  məhkəmələrində  dövlət 

ittihamının  müdafiəsi  üzrə  şöbəsinin  prokuroru  kiçik  ədliyyə  müşaviri  Əzimov  Ədalət  Adil 

оьлуnun,  

Мящкум Babayeva Sədaqət Tacəddin qızının, onun müdafiəçisi Vəliyeva Tünzalə Gülmalı 

qızının, zərərçəkmiş şəxslərin hüquqi varisi Əliyev Ramal Vaqif oğlunun iştirakı ilə, 

Babayeva  Sədaqət  Tacəddin  qızının  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin 

(bundan sonra CM) 120.2.4, 120.2.7 və 120.2.9-cu maddələri ilə məhkum olunmasına dair Gəncə 

Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  17  iyun  2016-cı  ил  тарихли,  1(088)-62/2016  сайлы  щюкмцндян 

məhkum S.Babayeva və zərərçəkmiş şəxslərin hüquqi varisi Əliyev Ramal Vaqif oğlu tərəfindən 

verilmiş apellyasiya şikayətlərinə ачыг mяhkяmя iclasında baxaraq, 

 

М Ц Я Й Й Я Н   Е Т Д И :  

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 17 iyun 2016-cı ил тарихли, 1(088)-62/2016 сайлы hökmü 

ilə (Hakimlər F.N.Mahmudov (sədrlik edən), S.Ə.Əzizov və E.İ.Rüstəmov)  

 

23  oktyabr  1996-cı  il  tarixdə  Saatlı  rayonunun  Azadkənd kəndində  anadan  olmuş,  Azərbaycan  Respublikasının 

vətəndaşı,  ailəli,  orta  təhsilli,  işsiz,  əvvəllər  məhkum 

olunmamış,  Gəncə  şəhəri,  Şah  İsmayıl  Xətayi  prospekti  237, 

ev  1,  mənzil  27-də  qeydiyyatda  olan,  Gəncə  şəhəri,  Ruzigar 

Qasımov küçəsi, ev 12-də yaşaмыш, 21 iyun 2015-ci il tarixdən 

həbsdə  olan,  Azərbaycan  Respublikası  Ədliyyə  Nazirliyi 

Penitensiar  Xidmətinin  2  saylı  İstintaqdan  Təcridxanasında 

saxlanılan 

 

Babayeva Sədaqət Tacəddin qızı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.7 

və 120.2.9-cu maddələri ilə təqsirli bilinmiş, ona 18 (on səkkiz) il müddətinə azadlıqdan məhrum 

etmə  cəzası  təyin  edilmiş,  cəzasını  ciddi  rejimli  cəzaçəkmə  müəssisəsində  çəkməsi  və  həbsdə 

saxlanıldığı  müddət  cəzaçəkmə  müddətinə  daxil  edilməklə  cəzaçəkmənin  başlanğıcının  şübhə 

edilən şəxs qismində tutulduğu, 21 iyun 2015-ci il tarixdən hesablanması, haqqında seçilmiş həbs 

qətimkan  tədbirinin  hökm  qanuni  qüvvəyə  minənədək  dəyişdirilməməsi,  iş  üzrə  maddi  sübut 

hesab  edilən  və  Gəncə  şəhər  prokurorluğunda  saxlanılan,  hadisə  yerinə  baxış  zamanı  hamam 


 

 

2otağından götürülmüş bir ədəd qara rəngli qadın alt paltarı, bir ədəd ağ rəngli qısa uşaq şalvarı, 7 

ədəd uzun və qısa ağ izolyasiyalı iki damarlı elektrik naqili, mətbəx otağından götürülmüş 7 ədəd 

mətbəx bıçağı, evin həyətinin çardaq hissəsində mətbəx otağı ilə I otağının qapıları arasında  və 

yataq otağının üç taylı pəncərəsi önündəki masa səthi üzərindən götürülmüş cinayətin aləti olan 

bir  ədəd  qara  dəstəkli  mətbəx  bıçağı,  evin  I  otağının  həyətə  baxan  pəncərəsi  qarşısındakı  yazı 

masanı üzərindən götürülmüş bir ədəd məktəbli riyaziyyat kitabı, yataq otağından götürülmüş bir 

ədəd ağ rəngli bənövşəyi gül naxışları olan yorğan üzlüyü və bir ədəd yaşıl rəngli mələfə, Əliyev 

Yəhyə  Ramal  oğlunun  meyitinin  əynində  olmuş  bir  ədəd  narıncı  rəngli  qısaqol  köynək,  Əliyev 

Vaqif  Ramal  oğlunun  hadisə  zamanı  əynində  olmuş  bir  ədəd  göy  rəngli  qısaqol  köynək  və  bir 

ədəd  göy  rəngli  şalvar,  təqsirləndirilən  şəxs  Babayeva  Sədaqət  Tacəddin  qızının  ifadəsi  yerində 

yoxlanılan zaman yaşadığı evin hamam otağının qapı çərçivəsinin yuxarı hissəsindən və həyətdə 

olan  şkafın  yuxarı  küncündəki  mismara  bir  neçə  dəfə  düyünlənib  bağlanmış  və  hər  iki  sərbəst 

ucları kəsilmiş ağ rəngli izolyasiyalı elektrik naqillərinin qalıqları, hamam otağında aşkar edilmiş 

bir  ədəd  qara  rəngli  qadın  baş  örtüyü  (kəlağayı),  evin  yataq  otağında  döşəmə  üzərinə  sərilmiş 

xalçanın  küncündən  kəsilmiş  55  sm  x  1  m  ölçüdə  hissə,  təqsirləndirilən  şəxs  Babayeva  Sədaqət 

Tacəddin  qızının  hadisə  vaxtı  əynində  olmuş  bir  ədəd  qara  rəngli,  uzunqol  ön  hissəsində  buta 

naxışları  olan  əba  və  bir  ədəd  qara  rəngli,  uzunqol  papaqlı  əba,  şahid  Əliyev  Ramal  Vaqif 

oğlunun  əynində  olmuş  bir  ədəd  boz  rəngli  qısaqol  idman  köynəyi  və  bir  ədəd  tünd  göy  rəngli 

cins şalvar istifadəyə yararsız olmaqla dəyəri olmadığına görə hökm qanuni qüvvəyə mindikdən 

sonra məhv edilməsi müəyyən edilmişdir. 

Щюкмя  ясасян,  Babayeva  Sədaqət  Tacəddin  qızı,  əvvəllər  dəfələrlə  aralarında  olan  gərgin 

ailə  münasibətləri  zəminində  yaranmış  mübahisələrə  görə  2011-ci  ildən  nikah  münasibətlərində 

olduğu  əri  Əliyev  Ramal  Vaqif  oğlunun  ona  qarşı  rəftarının  dəyişməsi  və  soyuq  münasibət 

göstərməsi  səbəbindən  birgə  kirayədə  yaşadıqları  Gəncə  şəhəri,  Ruzigar  Qasımov  küçəsi,  12 

ünvanında  yerləşən  evdən  iki  azyaşlı  uşağını  qoyub birdəfəlik  çıxıb  getmək  qərarına  gəlmiş,  bu 

istəyini gerçəkləşdirmək üçün 20 iyun 2015-ci il tarixdə saat 16 radələrində əri Ramal Əliyev ətir 

satmaq  üçün  evdən  çıxıb  getdikdən  dərhal  sonra  axşamdan  hazırladığı  yol  çantasını  götürərək 

qapıdan  bayıra  çıxmaq  istəyərkən  darvazadan  çölə  baxanda  Ramal  Əliyevin  hələ  də  evin 

yaxınlığında  dayandığını  görüb  əsəbləşərək  yenidən  evə  qayıdıb  mətbəxdə  yemək  hazırlamağa 

başlamış,  bu  zaman  azyaşlı  uşaqları  18.05.2012-ci  il  təvəllüdlü  Əliyev  Vaqif  Ramal  oğlu  və 

02.01.2014-cü  il  təvəllüdlü  Əliyev  Yəhyə  Ramal  oğlunun  yataq  otağında  ağladıqlarını  eşidib 

əlində soğan doğrayarkən istifadə etdiyi tiyəsinin uzunluğu 205 mm, dəstəyinin uzunluğu 120 mm 

olan  mətbəx  bıçağı  ilə  uşaqların  nəyə  görə  ağladıqlarını  bilmək  üçün  həmin  otağa  daxil  olaraq 

hər iki övladının yataq otağında olan çarpayının üzərində oturduqlarını görmüş, bu zaman kiçik 

oğlu Yəhyə çarpayıdan yerə düşərək yanına gəlib qucağına çıxmaq istədikdə onu qucağına alıb 

çarpayının  üzərinə  qoyaraq  otaqdan  çıxan  zaman  Yəhyənin  çarpayıdan  yerə  düşüb  ağlayaraq 

yanına  gəlib  yenidən  qucağına  çıxmaq  istəməsindən  əsəbləşib  iki  azyaşlı  övladını  qəsdən 

öldürmək  qərarın  gəlib,  eyni  zamanda  azyaşlı  uşaqlarını  tərk  etmək  istədiyi  əri  Ramal  Əliyevə 

qoymaması  üçün  onu  qucağına  götürüb  çarpayının  üzərinə  ataraq  sağ  əlində  tutduğu  həmin 

bıçaqla  müstəsna  dərəcədə  qəddarlıq  və  rəhmsizlik  nümayiş  etdirərək  şüurlu  şəkildə  azyaşlı 

olduğu  üçün  aşkar  surətdə özünü  müdafiə  etmək  və  müqavimət  göstərmək  iqtidarında  olmayan 

Yəhyə Əliyevə xüsusilə əzabverici üsuldan istifadə etməklə, digər azyaşlı oğlu Vaqif Əliyevin gözü 

qarşısında  Yəhyənin  boğaz  nahiyəsinə  bir  neçə  dəfə  çəkib  sonuncunun  sol  yuxu  arteriyasını, 

traxeyanı və qida borusunu tam kəsdikdən sonra bədəninin müxtəlif nahiyələrinə həmin bıçaqla 

çoxsaylı  zərbələr  endirib  ona  döş  qəfəsinin  sol  yan  səthində  yerləşməklə  plevranı,  qarının  ön 

səthində  göbəkdən  bir  qədər  yuxarı  və  bir  qədər  solda  yerləşməklə  dalağı  və  nazik  bağırsaq 

müsariqəsini zədələyən həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığına ağır zərər vurmaya aid edilən dörd 

ədəd, sol əlinin əzələ və vətər dəstinin zədələnməsi ilə müşayiət olunan sağlamlığın uzun müddətə 

pozulmasına  səbəb  olan az  ağır  zərər  vurmaya  aid  edilən  bir  ədəd,  ümumilikdə beş  ədəd  bədən 

xəsarətləri  yetirdikdən  sonra  Yəhyənin  öldüyünü  görüb  çarpayının  üzərində  olan  yorğanı  onun 

üzərinə  örtərək  qana  bulaşmış  əlini  və  bıçağı  həmin  yorğana  silib,  otaqda  olan  soyuducudan 

götürdüyü  su  ilə  bıçağı  yuyub  stolun  üzərinə  qoyduqdan  sonra  evə  kənar  şəxslərin  daxil  olub  

 

3oğlunu  öldürməsini  səhnələşdirmək  məqsədilə  istifadə  etmədikləri,  qapısında  kilid  olan  digər 

otağın  qapısının  aşağı  hissəsindəki  taxtanın  qırılmış  yerindən  həmin  otağa  daxil  olub  otağın 

plastik pəncərəsini açmış, bundan sonra yenidən otağa qayıdaraq stolun üzərinə qoyduğu həmin 

bıçağı  sağ  əlinə  götürüb  cinayətkar  niyyətini  davam  etdirərək  çarpayının  üzərində  olan  azyaşlı 

olduğu  üçün  aşkar  surətdə özünü  müdafiə  etmək  və  müqavimət  göstərmək  iqtidarında  olmayan 

digər oğlu Vaqif Əliyevi də müstəsna dərəcədə qəddarlıq və rəhmsizlik göstərərək şüurlu şəkildə 

qəsdən öldürmək niyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə sol əli ilə onu tutub çarpayıya uzadaraq 

əlindəki bıçağı bir dəfə boğaz nahiyəsindən çəkib boynunun ön səthində nəfəs borusunu kəsərək, 

iki  dəfə  də  həmin  bıçaqla  bədəninin  müxtəlif  nahiyələrinə  zərbələr  vuraraq  ona  diafraqmanı, 

dalağı və mədəaltı vəzi zədələyən həyat üçün təhlükəli olan sağlamlığına ağır zərər vurmaya aid 

edilən  ümumilikdə  üç  ədəd  bədən  xəsarətləri  yetirdikdən  sonra  onun  da  hərəkətsiz  vəziyyətdə 

olduğunu  görüb,  hər  iki  övladının  öldüyünə  tam  əmin  olaraq  cinayəti  törədərkən  istifadə  etdiyi 

qana bulaşmış bıçağı yuyub törətmiş olduğu xüsusilə ağır cinayəti gizlətmək məqsədi ilə həyətdə 

paltar asmaq üçün istifadə etdiyi ağ rəngli naqili hər iki ucundan bıçaqla kəsib hamam otağına 

keçərək  yerdə  oturub,  həmin  naqillə  ilk  olaraq  hər  iki  ayağını  birlikdə  bağlayıb,  daha  sonra 

naqilin digər ucu ilə hər iki əlini bağlayaraq qışqırıb köməyə adam çağırmaqla guya uşaqların evə 

girən kənar şəxslər tərəfindən öldürülməsi səhnəsini yaratmış, nəticədə Əliyev Yəhyə Ramal oğlu 

almış olduğu ağır bədən xəsarətlərindən hadisə yerində, Əliyev Vaqif Ramal oğlu isə 21.06.2015-

ci  il  tarixdə  saat  23  radələrində  müalicə  olunduğu  Gəncə  şəhər  Təcili  Tibbi  Yardım 

Xəstəxanasının  reanimasiya  şöbəsində  ölmüş,  bununla  da  Babayeva  Sədaqət  Tacəddin  qızı  iki 

azyaşlı  aşkar  surətdə  köməksiz  vəziyyətdə  olan  övladları–Əliyev  Vaqif  Ramal  oğlu  və  Əliyev 

Yəhyə Ramal oğlunu xüsusi amansızlıqla qəsdən öldürərək həyatdan məhrum etmişdir. 

Щюкмдян məhkum S.Babayeva və zərərçəkmiş şəxslərin hüquqi varisi R.Əliyev apellyasiya 

şikayətləri vermişlər, məhkum apellyasiya şikayətində onun barəsində olan hökmün ləğv edilərək 

işə yenidən baxılmasını, zərərçəkmiş şəxslərin hüquqi varisi isə apellyasiya şikayətində işə düzgün 

baxılmadığından Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 17 iyun 2016-cı ил тарихли hökmünün ləğv 

edilməsini və işə yenidən baxılmasını xahiş etmişlər. 

Məhkum  S.Babayeva  aпеллйасийа  şikayətində  qeyd  etmişdir  ки,  Gəncə  Ağır  Cinayətlər 

Məhkəməsinin  17  iyun  2016-cı  il  tarixli  hökmü  ilə  razı  deyil.  Hökmü  əsassız  və  ədalətsiz  hesab 

edir.  Belə  ki,  məhkəmə  işə  düzgün  baxmamışdır.  O,  əməlindən  peşmandır,  hadisə  vaxtı  özündə 

olmamışdır,  onun  müalicə  olunmağa  ehtiyacı  var.  Hazırda  20  yaşı  var,  1  ildir  ki,  həbsdədir. 

Etdiyi əmələ görə cəza çəkməyə razıdır, lakin cəzasının yüngülləşdirilməsinin mümkün olduğunu 

hesab edir.  

Zərərçəkmiş şəxslərin hüquqi varisi R.Əliyev aпеллйасийа şikayətini онунла ясасландырмышдыр 

ки, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 17 iyun 2016-cı il tarixli hökmü ilə razı deyil. O, hökmü 

əsassız  və  ədalətsiz  hesab  edir.  Belə  ki,  məhkəmə  işə  düzgün  baxmamışdır.  Onun  övladlarına 

məxsus olan paltarların ona təhvil verilməsi onun üçün çox vacibdir.  

Məhkum S.Babayeva və onun müdafiəçisi T.Vəliyeva apellyasiya şikayətini dəqiqləşdirərək, 

Gəncə  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  17  iyun  2016-cı  il  tarixli  hökmünün  dəyişdirilməsini  və 

S.Babayevanın cəzasının yüngülləşdirilməsini xahiş etdilər.  

Zərərçəkmiş şəxslərin hüquqi varisi R.Əliyev apellyasiya şikayətini dəqiqləşdirərək, Gəncə 

Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  17  iyun  2016-cı  il  tarixli  hökmünün  dəyişdirilməsini, 

S.Babayevanın  cəzasının  yüngülləşdirilməsini  və  onun  övladlarına  məxsus  olan  paltarların  ona 

təhvil verilməsi barədə qərar çıxarılmasını xahiş etdi.  

Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят-Просессуал  Мяъяллясинин  397.1-ъи  маддясиня  ясасян 

аpellyasiya instansiyası məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən işin faktiki hallarının 

müəyyən  edilməsinin,  habelə  cinayət  qanununun  və  bu  Məcəllənin  normalarının  tətbiq 

edilməsinin düzgünlüyünü yoxlayır. 

Щямин  Мяъяллянин  397.2-ci  maddəsinə  əsasən  birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən 

müəyyən  edilmiş  faktiki  hallar  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  tərəfindən  yalnız  apellyasiya 

şikayətinin  və  ya  apellyasiya  protestinin  hüdudlarında  yoxlanılır.  Birinci  instansiya  məhkəməsi 

tərəfindən  cinayət  qanununa  və  bu  Məcəllənin  normalarına  riayət  edilməsi  apellyasiya  

 

4instansiyası  məhkəməsi  tərəfindən  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya  protestinin 

dəlillərindən asılı olmayaraq yoxlanılır.  

Мящкямя  кollegiyaсы  hesab  edir  ki,  məhkumun  əməli,  mötəbərliyi  heç  bir  şübhə 

doğurmayan  Azərbaycan  Respublikası  CPM-nin  143-146-cı  maddələrinin  tələblərinə  uyğun 

olaraq əldə edilmiş sübutlarla tam təsdiq edilmişdir. 

Mящкямя  kollegiyası  апеллйасийа  şikayətlərинин  dəlillərini  iş  materialları  ilə  əlaqəli  şəkildə 

araşdırıb,  apellyasiya  şikayətlərinin  тямин  едилмяси  барядя  мящкумun,  мцдафиячисинин  və 

zərərçəkmiş  şəxslərin  hüquqi  varisinin,  апеллйасийа  шикайятlərинин  тямин  едилмямяси  və  биринъи 

инстансийа  мящкямясинин  щюкмцнцн  дяйишдирилмядян  сахланылмасы  барядя  дювлят  иттищамчысынын 

чыхышларыны dinləyərək hesab edir ki, aşağıdakılara əsasən апеллйасийа şikayətləri təmin edilməməli, 

биринъи инстансийа мящкямясинин щюкмц дяйишдирилмяdən сaxлanылmalıдıр. 

Мящкямя коллеэийасы hesab edir ki, ibtidai araşdırma zamanı tоplanmış sübutlarы məhkəmə 

iclasında  tam,  hərtərəfli  və  оbyektiv  araşdırmış  birinci  instansiya  məhkəməsi  ямялин  тювсифи 

щиссясиндя iş üçün əhəmiyyət kəsb edən bütün halları tam aydınlaşdıraraq, həmin sübutlara əsasən 

S.Babayevanın ямялини düzgüн гиймятляндирмишдир. 

Эюрцндцйц кими ъинайят hadisəsinin S.Babayeva тяряфиндян тюрядилмяси юзцнцн, зярярчякмиш 

шяхсlərin hüquqi varisinin вя шащид ифадяляри, експертиза ряйляри вя иш цзря ибтидаи арашдырма заманы 

топланмыш,  биринъи  вя  апеллйасийа  инстансийа  мящкямяляринин  иъласларында  ися  там,  щяртяряфли  вя 

обйектив арашдырылараг щцгуги гиймят верилмиш диэяр сцбутларын мяъмусу иля там тясдиг едилир.  

Məhkumun  və  zərərçəkmiş  şəxslərin  hüquqi  varisinin  aпеллйасийа  шикайятlərинин 

məzmunundan 

görünür 


ki, 

məhkumun  шикайятinдя 

təyin 

edilmiş 


cəzanın 

ağırlığı 

mübahisələndirilmiş,  onun  cəzasının  yüngülləşdirilməsi,  zərərçəkmiş  şəxslərin  hüquqi  varisinin 

şikayətində isə məhkuma təyin edilmiş cəzasının yüngülləşdirilməsi və onun övladlarına məxsus 

olan paltarların ona təhvil verilməsi хащиш олунмушдур. 

Birinci instansiya məhkəməsi Sədaqət Babayevaya cəza təyin edərkən CM-nin 58.1, 58.3-cü 

maddəsini  rəhbər  tutaraq,  onun  тюрятдийи  ъинайят  ямялинин  характерини  вя  иътимаи  тящлцкялилик 

дяряъясини,  шяхсиййятини,  əməlində  cəzanı  yüngülləşdirən  halların  olmamasını,  cinayəti  azyaşlı 

şəxslərə qarşı törətməsini cəzanı ağırlaşdıran hal kimi нязяря алараг təqsirləndirildiyi maddələrin 

санксийасында нязярдя тутулан щядд дахилиндя ədalətli cəza təyin etmişdir.  

Mящкямя  kollegiyası  hesab  edir  ki,  məhkumun  və  zərərçəkmiş  şəxslərin  hüquqi  varisinin 

apellyasiya  şikayətlərinə  əsasən  hökmün  dəyişdirilməsi,  məhkumun  cəzasının  yüngülləşdirilməsi 

üçün işdə əsaslar yoxdur.  

ЪМ-ин 8.1-ci маддясиндя эюстярилир ки, ъинайят тюрятмиш шяхс щаггында тятбиг едилян ъяза вя 

йа  диэяр  ъинайят  щцгуги  характерли  тядбирляр  ядалятли  олмалыдыр,  йяни  ъинайятин  характериня  вя 

иcтимаи  тящлцкялилик  дяряъясиня,  онун  тюрядилмяси  щалларына  вя  ъинайят  тюрятмякдя  тягсирли  билинян 

шяхсин шяхсиййятиня уйьун олмалыдыр. 

Həmin Məcəlləninin 41.2-ci maddəsinə əsasən cəza sosial ədalətin bərpası, məhkumun islah 

edilməsi  və  həm  məhkumlar,  həm  də  başqa  şəxslər  tərəfindən  yeni  cinayətlərin  törədilməsinin 

qarşısını almaq məqsədi ilə tətbiq edilir.    

“Məhkəmələr tərəfindən cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası  Ali  Məhkəməsi  Plenumunun  25  iyun  2003-cü  il  tarixli  4  nömrəli  qərarının  1-ci 

bəndində göstərilmişdir ki, cinayət qanunun ədalət prinsipindən bəhs edən CM-in 8-ci maddəsinə 

görə,  cinayət  törətmiş  şəxs  haqqında  tətbiq  edilən  cəza  cinayətin  xarakterinə  və  ictimai 

təhlükəlilik dərəcəsinə, onun törədilməsi şəraitinə, təqsirkarın şəxsiyyətinə uyğun olmalıdır.  

Щямин Гярарын 1-ъи бяндиня ясасян щяр бир конкрет щалда тягсирляндирилян шяхсляря ъязаларын 

тяйин  едилмясиня  фярди  йанашмалы,  ъинайят  ганунун  вязифяляри  вя  ъязанын  мягсядиндян  бящс  едян 

Ъинайят  Мяъяллясинин  2  вя  41-ъи  маддяляринин  мцдdяаларынын  щяйата  кечирилмясини  сюзсцз  тямин 

етмялидир. 

CM-in  58.1-ci  maddяsinя  gюrя  cinayяt  tюrяtmяkdя  tяqsirli  bilinяn  шяxsя,  bu  Mяcяllяnin 

Цmumi hissяsinin mцddяalarы nяzяrя alыnmaqla Xцsusi hissяsinin mцvafiq maddяlяrindя nяzяrdя 

tutulmuш hяdlяrdя яdalяtli cяza tяyin edilir. Тюрядилмиш ъинайятя эюря нязярдя тутулмуш ъязалардан 

даща ъидди ъяза нювц йалныз о, щалда тяйин едилир ки, аз ъидди ъяза нювц ъязаныn мягсядлярини тямин 

едя билмир.  

 

5Щямин  Мяъяллянин  58.3-cц  maddяsinя  gюrя  cяza  tяyin  edilяrkяn  tюrяdilmiш  cinayяtin 

xarakteri vя ictimai tяhlцkяlilik dяrяcяsi, tяqsirkarыn шяxsiyyяti, o cцmlяdяn cяzanы yцngцllяшdirяn 

vя  aьыrlaшdыran  hallar,  habelя  tяyin  olunmuш  cяzanыn  шяxsin  islah  olunmasыna  vя  onun  ailяsinin 

hяyat шяraitinя tяsiri nяzяrя alыnmalыdыr.  

Ъəza  cinayətin  hüquqi  nəticəsi  olmaqla  fərdin  təqsirli  olaraq  tюrətdiyi  ictimai  təhlükəli 

əmələ  görə  dövlət  tərəfиndən  kəskin  mənfi  münasibətin  göstəricisi  kimi  çıxış  edir.  Cəza  cinayət 

törətməkdə təqsirli hesab edilən şəxsə tətbiq olunur və həmin şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsi ilə 

müəyyən  edilən  məhrumiyyətlər  yaradılmasından  və  ya  onun  hüquq  və  azadлыqlarının 

məhdudlaşdırılmasынdan ibarətdir.  

Məhkəmə kollegiyası həmçinin onu da qeyd edir ki, zərərçəkmiş şəxslərin hüquqi varisinin 

apellyasiya  şikayətinin  maddi  sübut  hissəsinə  gəldikdə  isə  birinci  instansiya  məhkəməsi  həmin 

hissədə də düzgün nəticəyə gəlmişdir. 

Беля  ки,  иш  цзря  мадди  сцбут  олан  зярярчякмиш  шяхслярин  палтарлары  истифадяйя  йарарсыз 

олдуьундан вя дяйяри олмадыьы цчцн апеллйасийа шикайяти щямин щиссядя тямин олунмамалыдыр. 

Qeyd  olunanlara  əsasən,  məhkəmə  kollegiyası  apellyasiya  şikayətlərində  göstərilən 

dəlillərin  əsassız  olduğundan  təmin  olunmamasını  və  Babayeva  Sədaqət  Tacəddin  qızının 

Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  120.2.4,  120.2.7  və  120.2.9-cu  maddələri  ilə 

məhkum olunmasına dair Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 17 iyun 2016-cı ил тарихли, 1(088)-

62/2016 сайлы hökmünün dəyişdirilmədən saxlanmasını məqsədə müvafiq sayır. 

Шярщ олунанлара ясасян, мящкямя коллеэийасы Азярбайъан Республикасы Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 397, 398.1.1, 407-410 вя 412-ъи маддялярини рящбяр тутараг 

 

Q Ə R A R A   A L D I: 

 

Məhkum  Babayeva  Sədaqət  Tacəddin  qızı  və  zərərçəkmiş  şəxslərin  hüquqi  varisi  Əliyev 

Ramal Vaqif oğlu tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətləri тямин едилмясин. 

Babayeva  Sədaqət  Tacəddin  qızının  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin 

120.2.4,  120.2.7  və  120.2.9-cu  maddələri  ilə  məhkum  olunmasına  dair  Gəncə  Ağır  Cinayətlər 

Məhkəməsinin 17 iyun 2016-cı ил тарихли, 1(088)-62/2016 сайлы щюкмц дяйишдирилмядян сахланылсын.  

Qərar elan olunduğu andan дярщал сонра гануни qüvvəyə minir. 

Qərardan  Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinин  Ъинайят  Коллеэийасына  kassasiya 

şikayəti və protesti verilə bilər. 

 

 Сядрлик едян:/имза/ 

Щакимляр:/имзалар/ 

Дцздцр: 

Щаким:   

 

 

 

 

Bədəl Əliyev 

 


Yüklə 198,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə