17. Böyük Vətən müharibYüklə 66,48 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.04.2017
ölçüsü66,48 Kb.

• 

III  qrup  əlillərə  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının 

baza hissəsinin 50 faizi məbləğində. 

 

17.  Böyük  Vətən  müharibəsi  iştirakçılarının  və 

ə

lillərinin  əmək  pensiyalarının  baza  hissəsinə  edilə

ə

lavələr neçə faiz təşkil edir? 

• 

Müharibə  iştirakçılarına  (müharibə  əlilləri  istisna olmaqla)  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının  baza 

hissəsinin 50 faizi məbləğində;  

• 

I  qrup  əlillərə  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının baza hissəsinin 140 faizi məbləğində;  

• 

II  qrup  əlillərə  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının baza hissəsinin 110 faizi məbləğində;  

• 

III  qrup  əlillərə  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının baza hissəsinin 90 faizi məbləğində. 

 

18. Yaşa görə əmək pensiyası nə vaxt təyin edilir? 

Yaşa  görə  əmək  pensiyası,  buna  hüququ  olan  şəxsin 

müraciəti əsasında əmək pensiyası hüququnun yarandığı 

gündən,  lakin  bu  qanunun  qüvvəyə  mindiyi  gündən  tez 

olmamaqla ömürlük təyin edilir. 

 

19. Əlilliyə görə əmək pensiyası nə vaxt təyin edilir? 

Ə

lilliyə  görə  əmək  pensiyası,  buna  hüququ  olan  şəxsin müraciəti əsasında əlilliyin və ya 18 yaşınadək sağlamlıq 

imkanları  məhdudluğunun  müəyyən  olunduğu  gündən 

müvafiq  icra  hakimiyyəti  orqanının  müəyyən  etdiyi 

bütün  əlillik  və  ya  sağlamlıq  imkanlarının  məhdudluğu

 

dövrü  üçün  müəyyən  edilmiş  pensiya  yaşına  çatmış şə

xslərə ömürlük təyin edilir. 

 

20.  Ailə  başçısını  itirməyə  görə  əmək  pensiyası  nə 

vaxt təyin edilir? 

Ailə  başçısını  itirməyə  görə  əmək  pensiyası,  buna 

hüququ  olan  şəxsin  müraciəti  əsasında  ailə  başçısını 

itirməyə  görə  əmək  pensiyası  hüququnun  yarandığı 

gündən müəyyən edilmiş pensiya yaşına çatmış şəxslərə 

ömürlük təyin edilir. 

 

21.  Əmək  pensiyasının  bir  növündən  başqa  növünə 

keçmə mümkündürmü? 

Bəli mümkündür, belə ki, əmək pensiyaçısının yaşa görə 

ə

mək  pensiyası  növündən  əlilliyə  görə  əmək  pensiyası növünə keçirilmə istisna olmaqla, əmək pensiyasının bir 

növündən  başqa  növünə  keçmə  hüququ  vardır.  Əmək 

pensiyasının  bir  növündən  başqa  bir  növünə  keçirilmə 

ə

rizəçi tərəfindən müvafiq əmək pensiyası təyin edilməsi üçün zəruri sənədlər təqdim edilməklə pensiyanın başqa 

növünə keçirilir. 

 

22.  Əmək  pensiyaçısı  vəfat  etdikdə  alınmamış  əmə

pensiyası kimə ödənilir? 

 

Ə

mək  pensiyaçısı  vəfat  etdikdə,  onun  ailəsinə pensiyaçının vəfatı tarixinə yaşa görə əmək pensiyasının 

baza hissəsinin üç misli məbləğində dəfn üçün müavinət 

verilir. 

 

23.  Əmək  pensiyaçısı  vəfat  etdikdə  onu  ailə  üzvləri  dəfn  etmədikdə,dəfn  müavinatı  o  halda  kimlərə 

ödənilməlidir? 

Ə

mək  pensiyaçısını  onun  ailə  üzvlərinə  aid  olmayan şə

xslər dəfn etdikdə, dəfn üçün müavinət məhs onu dəfn 

edən şəxslərə ödənilir. 

 

24.  Xaricdə  yaşayan  Azərbaycan  vətəndaşlarına Azərbaycanda 

təyin 

edilmiş 

ə

məpensiyası 

ödənilirmi? 

Bəli  ödənilir,  belə  ki,  Azərbaycan  Respublikasının 

vətəndaşlığını  saxlamış  şəxslərin  xaricdə  olduqları 

müddətdə  onlara  Azərbaycan  Respublikasında  təyin 

edilmiş  əmək  pensiyası  arzularına  əsasən  Azərbaycan 

Respublikasının banklarında olan şəxsi hesablarına və ya 

öz  vəsaitləri  hesabına  yaşadıqları  digər  dövlətlərə 

köçürülür. 

 

25. Xaricdə yaşayan və Azərbaycan vətəndaşğından 

çıxan  şəxslərin  Azərbaycanda  təyin  edilmiş  əmə

pensiyası ödənilirmi? 

Azərbaycan  Respublikası  vətəndaşlığından  çıxmış 

şə

xslər  xaricdə  olduqları  müddətdə  onlara  yalnız  əmək zədəsi  və  ya  peşə  xəstəliyi  nəticəsində  təyin  edilmiş 

pensiyalar  ödənilir.  Bu  pensiyaların  başqa  dövlətlərə 

köçürülməsi  qaydası  Azərbaycan  Respublikasının 

qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir.  

26. Etibarnamə üzrə əmək pensiyası ödənilə bilərmi? 

Bəli, əmək pensiyası etibarnamə üzrə də ödənilə bilər. 

 

 

Qaynar Xətlə

Bakı    

088 707 07 07 

Gəncə   

088 202 02 02 

Lənkəran  

088 303 03 03 

Quba    

088 404 04 04 

Şə

ki    088 505 05 05 

 

         

 

  

Ə

MƏK PENSIYASI  

 

 

  

1.  Yaşa  görə  əmək  pensiyasına  çıxdıqda  sığorta  stajı 

neçə il olmalıdır? 

Azı 12 il sığorta stajı olmalıdır 

 

2.  Kişilər  və  qadınlar    12  il  sığorta  stajları  olduqda 

hansı  yaş  həddində  yaşa  görə  əmək  pensiyasına  çıxa 

bilərlər? 

Kişilər  üçün  yaş  həddi  2010-cu  il  yanvarın  1-dən 

başlayaraq  2012-ci  ilin  yanvarın  1-dək  hər  il  altı  ay 

artırılır, qadınların yaş həddi 2010-cu ilin yanvarın 1-dən 

başlayaraq  2016-cı  ilin  yanvarın  1-dək  hər  il  altı  ay 

artırılır. 

 

3.  Neçə  uşaqlı  qadınlar  yaşa  görə  əmək  pensiyasına 

çıxmaq hüququna malikdirlər? 

Beş  və  daha  çox  uşaq  doğub  onları  səkkiz  yaşınadək 

tərbiyə  etmiş  və  azı  10  il  sığorta  stajı  olan  qadınlar  

müəyyən  olunmuş  yaş  həddi  hər  uşağa  görə  1  il

 

azaldılmaqla  yaşa  görə  əmək  pensiyası  hüququna malikdir 

 

4.Sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağı  olan  anaların 

yaşa  görə  əmək  pensiyasına  çıxmağa  görə  sığorta 

stajı neçə il olmalıdır? 

Sağlamlıq  imkanları  məhdud  uşağını  səkkiz  yaşınadək 

tərbiyə  etmiş  və  azı  10  il  sığorta  stajı  olmalıdır  və 

anaların    müəyyən  olunmuş  yaş  həddi  5  il  azaldılmaqla 

yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır. 

 

5.  Uşaqlarını  təkbaşına  böyüdən  ataların  və qəyyumların  yaşa  görə  əmək  pensiyasına  çıxmağ

görə sığorta stajı neçə il olmalıdır? 

Ana vəfat etdiyinə və ya ana ilə nikaha xitam verildiyinə, 

yaxud  ana  valideynlik  hüququndan  məhrum  edildiyinə 

görə  5  və  daha  çox  uşağı  növbəti  nikah  bağlamadan, 

təkbaşına səkkiz yaşınadək böyüdən ataların, habelə 5 və 

daha  çox  uşağı  övladlığa  götürüb  təkbaşına  səkkiz 

yaşınadək  böyüdən  ataların,  həmçinin  5  və  daha  çox 

uşağı səkkiz yaşınadək böyüdən qəyyum kişilərin azı 10 

il sığorta stajı olmalıdır və müəyyən olunmuş yaş həddi 

5  il  azaldılmaqla  yaşa  görə  əmək  pensiyası  hüququna 

malikdir. 

 

6.  Güzəştli  şərtlərlə  əmək  pensiyasına  çıxmaq  üçün 

kişilərin və qadınlarin sığorta stajı neçə il olmalıdır ? 

Kişilər  —  57  yaşına  çatdıqda,  azı  25  il  sığorta  stajına 

malik  olduqda  və  bu  müddətin  azı  12  il  6  ayını  həmin 

işlərdə, qadınlar — 52 yaşına çatdıqda, azı 20 il sığorta 

stajına malik olduqda və bu müddətin azı 10 ilini həmin 

işlərdə  çalışmışlarsa,  əmək  şəraitinə  görə  güzəştli 

şə

rtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ vardır.  

7.  Hansı  işlərə  görə  güzəştli  şərtlərlə  kişilər  və 

qadınlar  əmək  pensiyasına  çıxmaq  hüququna 

malikdirlər? 

Axırıncı  iş  yerindən  asılı  olmayaraq  yeraltı  işlərdə, 

incəsənətin  xüsusi  sahələrində,  həmçinin  əmək  şəraiti 

xüsusilə  zərərli  və  ağır  olan  işlərdə  (istehsalatların, 

peşələrin,  vəzifələrin  və  göstəricilərin  müvafiq  icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunan siyahısı üzrə 

həmin işlərdə çalışmışlarsa, əmək şəraitinə görə güzəştli 

şə

rtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüquqları vardır.  

8. Əlilliyə görə əmək pensiyası nəyə görə təyin edilir? 

Ə

lilliyə görə əmək pensiyası sığortaolunanın xəstəlik və ya xəsarət nəticəsində yaranan əqli və ya fiziki qüsurlara 

görə  əmək  qabiliyyətinin  məhdudlaşması  ilə  əlaqədar 

təyin edilir. Əlillik qrupları, əlilliyin və ya 18 yaşınadək 

sağlamlıq  imkanları  məhdudluğunun  səbəbləri,  habelə 

onların  başvermə  müddəti  müvafiq  icra  hakimiyyəti 

orqanı tərəfindən qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən 

olunur 

 

9.  Hansı  şərtlərə    əlilliyə  görə  əmək  pensiyası  təyin edilir? 

Ə

lilliyə  görə  əmək  pensiyası  əlil  və  ya  sağlamlıq imkanları  məhdud  sığortaolunana  ümumilikdə  sığorta 

stajı  5  ildən  az  olmamaq  şərtilə  əmək  qabiliyyətli  yaş 

dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin 

edilir. 


 

10.  Hərbi  qulluqçulara  əlilliyə  görə  pensiya  hansı 

şə

rtlərlə təyin edilir? 

Hərbi  qulluqçulara  (hərbi  rütbələrdən  məhrum  edilmiş 

hərbi  qulluqçular,  müddətli  həqiqi  hərbi  xidmət  hərbi 

qulluqçuları  istisna  olmaqla)  əlilliyə  görə  əmək 

pensiyaları  xidmət  müddətindən  asılı  olmayaraq,  əlillik 

hərbi  qulluqçuların  xidmət  etdiyi  dövrdə  və  ya 

xidmətdən  buraxıldıqdan  sonra  3  aydan  gec  olmayaraq 

üz  verdikdə,  yaxud  əlillik  bu  müddətdən  sonra,  lakin 

xidmət  dövründə  alınmış  xəsarət  (yaralanma,  travma, 

kontuziya), xəstəlik nəticəsində üz verdikdə təyin edilir. 

 

11.Əlilliyə görə əmək pensiyasının məbləği hər qrupa görə neçə faizl təşkil edir? 

Ə

lilliyə görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləği yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin məbləğinin 

I  qrup  əlillərə  və  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18 

yaşınadək  şəxslərə  120  faizi  (I  qrup  gözdən  əlillərə  və 

sağlamlıq  imkanları  məhdud  18  yaşınadək  şəxslərə  200 

faizi),  II  qrup  əlillərə  100  faizi,  III  qrup  əlillərə  isə  55 

faizi həcmində müəyyən edilir.  

12.  Ailə  başçısını  itirməyə  görə  əmək  pensiyası 

hüququ olan şəxslər kimlərdir? 

• 

Vəfat etmiş və ya həlak olmuş şəxslərin 18 yaşına çatmamış övladları: 

• 

Ata,  ana,  ər,  arvad    müəyyən  edilmiş  pensiya yaşına çatmışdırsa, yaxud I və ya II qrup əlildirsə 

• 

Təhsil  müəssisələrinin  əyani  şöbəsində  təhsil alanlar, lakin ən çoxu 23 yaşına çatanadək; 

• 

Ata,  ana,  ər  (arvad)  pensiya  yaşına  —  kişilər  62 yaşa, qadınlar 57 yaşa çatmışdırsa, yaxud I və ya 

II qrup əlildirsə; 

• 

Yaşından və 

ə

mək qabiliyyətindən 

asılı 


olmayaraq  valideynlərdən  biri  və  ya  ər  (arvad), 

yaxud baba, nənə, qardaş, bacı vəfat etmiş  və  ya 

həlak  olmuş  ailə  başçısının  8  yaşına  çatmamış 

uşaqlarına,  qardaşlarına,  bacılarına,  nəvələrinə 

baxırsa və işləmirsə. 

13.  Ailə  başçısını  itirməyə  görə  əmək  pensiyasının 

məbləği neçə faizlə hesablanır? 

Ailə  başçısını  itirməyə  görə  əmək  pensiyasının  baza 

hissəsinin  məbləği  hər  iki  valideynini  itirmiş  uşaqların 

və  vəfat  etmiş  tənha  ananın  uşaqlarının  hər  biri  üçün, 

habelə  vəfat  etmiş  ailə  başçısının  bir  ailə  üzvü  olduqda 

və  pensiya  hüququ  olan  bir  ailə  üzvü  qaldıqda  həmin 

şə

xs  üçün  yaşa  görə  əmək  pensiyasının  baza  hissəsinin 100 faizi məbləğində, digər ailə üzvlərinin hər biri üçün 

isə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 50 faizi 

məbləğində hesablanır. 

 

14.  Əmək  pensiyasının  baza  hissəsinə  əlavələr  necə 

hesablanır? 

Öhdəsində  əmək  qabiliyyəti  olmayan  ailə  üzvləri  olan 

işləməyən I və II qrup əlillərə və ya sağlamlıq imkanları 

məhdud 18 yaşınadək şəxslərə, həmçinin öhdəsində ailə 

başçısını  itirməyə  görə  pensiya  ilə  təmin  edilməli 

şə

xslərə  aid  edilən  əmək  qabiliyyətsiz  ailə  üzvləri  olan işləməyən  hərbi  qulluqçular  sırasından  olan  əmək 

pensiyaçılarına — ailənin əmək qabiliyyəti olmayan hər 

üzvü üçün yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin 5 

faizi məbləğində hesablanır 

 

15. I qrup əlillərə və ya sağlamlıq imkanları məhdud 

18 yaşınadəşəxslərə qulluq üçün əmək pensiyasının 

baza hissəsi neçə faiz təşkil edir? 

I  qrup  əlillərə  və  ya  sağlamlıq  imkanları  məhdud  18 

yaşınadək  şəxslərə  qulluq  üçün  —  yaşa  görə  əmək 

pensiyasının baza hissəsinin 10 faizi məbləği təşkil edir 

 

16.  Müharibə  əlillərinin  və  müharibə  iştirakçıları 

sırasından 

olan 

ə

lillərin yaş

görə 

ə

məpensiyalarının baza hissəsinə ediləəlavələr neçə faiz 

təşkil edir? 

• 

I  qrup  əlillərə  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının baza hissəsinin 100 faizi məbləğində; 

• 

II  qrup  əlillərə  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının baza hissəsinin 70 faizi məbləğində; 

• 

III  qrup  əlillərə  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının baza hissəsinin 50 faizi məbləğində. 

 

16.  Müharibə  əlillərinin  və  müharibə  iştirakçıları sırasından 

olan 

ə

lillərin yaş

görə 

ə

məpensiyalarının baza hissəsinə ediləəlavələr neçə faiz 

təşkil edir? 

• 

I  qrup  əlillərə  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının baza hissəsinin 100 faizi məbləğində; 

• 

II  qrup  əlillərə  —  yaşa  görə  əmək  pensiyasının baza hissəsinin 70 faizi məbləğində; 

 

Kataloq: alac -> transpfiles
alac -> Daşınmaz Əmlakın qeydiyyatında şəffaflığın təminatı
alac -> Xəbər bülleteni №14
alac -> Əlilliyi olan şəxslərin hüquqi və sosial müdafiəsi sahəsində əsas problemlər və bununla bağlı tövsiyələr baki 2013
transpfiles -> Elektrotravma zamanı ilk yardım
transpfiles -> Абш тиъарят Назирлийинин, Бейнялхалг
transpfiles -> Otağı yoxlamaq, qapı və pəncərələri açmaq, qızdırıcı cihazı söndürərək otağı tərk etmək
transpfiles -> Iştirakı ilə 2011-ci il 4 Oktyabr tarixində Pensiyaların təyinatı ilə bağlı problemlərin həlli mövzusunda keçirilən
transpfiles -> Mövzusunda keçirilən Dəyirmi Masanın yekunu və verilən tövsiyələr
transpfiles -> Mövzusunda keçirilən Dəyirmi Masanın yekunu və verilən tövsiyələr
transpfiles -> Азярбайъан бизнесляри цчцн вясаит

Yüklə 66,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə