2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə keçirilmiş qəbul imtahanlarında “FİZİKA” fənni üzrə istifadəYüklə 5,36 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix16.06.2017
ölçüsü5,36 Mb.
  1   2   3

2015-ci 
ildə ali təhsil müəssisələrinə 
keçirilmiş qəbul imtahanlarında 
“FİZİKA” fənni üzrə istifadə 
olunmuş test tapşırıqları  

 
İXTİSAS QRUPU 
IV 
 TEST TAP
ŞIRIĞI 
25 
 QAPALI  
25 

Bölmə:
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 

Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Orta
 
Nominasiya: 
Hesablama 
 
 

  B İMTİNA 
38,73 
3,11 
6,33 
3,00 
3,43 
45,39 
Doğru cavab: 

 A 
101 
 C 
113 

                             
IV Qrup A (101) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.682 (mükəmməl) 

Bölmə:
Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 

Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Orta
 
Nominasiya: 
Hesablama 
 
 

  B İMTİNA 
3,11 
4,51 
4,51 
4,51 
32,44 
50,91 
Doğru cavab: 

113. 
Sürəti ʋ = ʋ

-4(       ) 
şəklində ifadə edilmiş və düzxətli 
  
hərəkət edən cisim müşahidəyə başlayan andan γ san ərzində β7 m 
yol getmişdir. Cismin başlanğıc sürətinin qiymətini hesablayın. 
m
s a n
A)
 
10  
         
B) 14          C) 8            D) 20            E) 15  
m
s a n
m
s a n
m
s a n
m
s a n
m
s a n
 B 
113 
 D  118 

                             
IV  Qrup B (113) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.701 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Dəyişən elektrik cərəyanı
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Orta
 
Nominasiya: 
Keyfiyyət 
  
 
102. 
Verilmiş sarğacdan keçən dəyişən cərəyanın tezliyini 4 
dəfə artırdıqda onun induktiv müqaviməti necə dəyişər? 
  

İMTİNA 
53,76 
5,04 
12,02 
3,76 
7,40 
18,03 
A) 
4 dəfə artar          B) β dəfə artar         C) 4 dəfə azalar 
D) 
β dəfə azalar        E) dəyişməz 
Doğru cavab: 

 A  102 
 C  112 

                           
IV  Qrup A (102) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.776 (mükəmməl)  

Bölmə: 
Dəyişən elektrik cərəyanı
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Orta
 
Nominasiya: 
Keyfiyyət 
  
 
106. 
Verilmiş sarğacdan keçən dəyişən cərəyanın tezliyini 4 
dəfə azaltdıqda onun induktiv müqaviməti necə dəyişər? 
A) 
dəyişməz              B) β dəfə azalar       C) 4 dəfə artar 
D) 
4 dəfə azalar         E) β dəfə artar 
 
 
Doğru cavab: 

 B  106 
 D  104 
      A 
     B 
     C 
     D 
     E 
İmtina 
   9,13     3,22    11,49 
 47,15 
   4,40  24,60 

                           
IV  Qrup B (106) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.811 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Maqnit sahəsi. Maqnit induksiyası
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Çətin
 
Nominasiya: 
Keyfiyyət
 
 
103. 
Təpələrində cərəyanlı naqillər olan 
kvadratın mərkəzində yerləşən cərəyanlı 
naqilə təsir edən Amper qüvvələrinin 
əvəzləyicisi hansı istiqamətdə yönəlir? 
  

İMTİNA 
6,44 
8,37 
14,27 
24,89 
3,65 
42,38 
A)            B)             C)            D)           E)
 
Doğru cavab: 

 A  103 
 C  124 

                           
IV  Qrup A (103) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.416 (mükəmməl)  

Bölmə: 
Maqnit sahəsi. Maqnit induksiyası
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Çətin
 
Nominasiya: 
Keyfiyyət
 
 
124. 
Təpələrində cərəyanlı naqillər olan 
kvadratın mərkəzində yerləşən cərəyanlı 
naqilə təsir edən Amper qüvvələrinin 
əvəzləyicisi hansı istiqamətdə yönəlir? 
  

İMTİNA 
5,91 
8,06 
22,88 
7,52 
13,96 
41,68 
A)             B)                C)               D)                 E)
 
Doğru cavab: 

 B  124 
 D  107 

                            
IV  Qrup B (124) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.402 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Doymuş və doymamış buxar
                          
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Sadə
 
Nominasiya: 
Hesablama  
 
 
  

İMTİNA 
4,08 
2,79 
3,22 
3,65 
65,56 
20,71 
A)  0,1 kq                  B) 0,2 kq                 C)  0,3 kq  
D)  0,5 kq                  E) 0,4 kq 
Doğru cavab: 

 A  104 
 C  102 

                          
IV  Qrup A (104) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.808 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Doymuş və doymamış buxar
                         
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Sadə
 
Nominasiya:
Hesablama  
 
 
  

İMTİNA 
67,13 
3,11 
3,22 
3,01 
2,58 
20,95 
A)  2 kq                    B)  3 kq                 C)  4 kq  
D)  1 kq                    E)  6 kq 
Doğru cavab: 

 B  125 
 D  122 

                            
IV  Qrup B (125) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.758 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
           
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Çətin
 
Nominasiya: 
Hesablama
 
 

  

İMTİNA 
5,15 
7,40 
15,02 
5,15 
17,81 
49,46 
Doğru cavab: 

 A 
105 
 C  111 

                           
IV  Qrup A (105) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.343 (yaxşı) 

Bölmə: 
Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
 
      
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Çətin
 
Nominasiya: 
Hesablama
 
 
117. 
Kütləsi  m = 10 kq olan cisim mail   
müstəvi üzrə aşağıya doğru   β          
     
təcillə sürüşür. Cismə təsir edən sürtünmə 
qüvvəsini hesablayın  
  

İMTİNA 
22,02 
18,37 
12,35 
6,44 
7,95 
32,87 
A)  40 N                    B) 10 N                C)  30 N  
D)  25 N                    E) 60 N 
Doğru cavab: 

 B  117 
 D  110 
2
m
s a n
2
m
1 0
,
s a n
g
1
s in 3 0
2

                           
IV  Qrup B (117) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.205 (düzəlməli) 

Bölmə: 
İşıq kvantları
 
                                              
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Orta
 
Nominasiya: 
Hesablama  
  

İMTİNA 
6,76 
36,16 
3,86 
2,68 
4,18 
46,35 
A)  
4,β ∙ 10
-19
 C                B) 
γ,6 ∙ 10
-19
 C             C) 
1,4∙ 10
-19
 C   
D)  
1,β ∙ 10
-19 
C                E) 
β, 4 ∙ 10
-19
 C 
Doğru cavab: 

106. 
Fotoeffekt üçün cərəyan şiddətinin 
katodla anod arasındakı gərginlikdən asılılıq 
qrafiki verilmişdir. Udulan fotonun enerjisi   
6,8 ∙ 10
-19
 C olarsa, elektronun katoddan 
çıxış işini hesablayın ( e = 1,6 ∙ 10
-19
 Kl). 
 A  106 
 C  105 

                             
IV Qrup A (106) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.800 (mükəmməl)  

Bölmə: 
İşıq kvantları
                                                 
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Orta
 
Nominasiya: 
Hesablama  
  

İMTİNA 
34,48 
7,95 
3,11 
2,69 
2,47 
49,30 
A)  
1,8 ∙ 10
-19
 C                 B) 
β,β ∙ 10
-19
 C             C) 
β,4∙ 10
-19
 C   
D)  
1,1 ∙ 10
-19 
C                  E) 
1,β ∙ 10
-19
 C 
Doğru cavab: 

122. 
Fotoeffekt üçün cərəyan şiddətinin katodla 
anod arasındakı gərginlikdən asılılıq qrafiki 
verilmişdir. Udulan fotonun enerjisi   
6,6 ∙ 10
-19
 
C olarsa, elektronun katoddan çıxış 
işini hesablayın ( e = 1,6 ∙ 10
-19
 Kl). 
 B  122 
 D  102 

                             
IV Qrup B (122) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.844 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Bölmələr arasinda genetik əlaqə
                   
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Çətin
 
Nominasiya: 
Qrafik   
  

İMTİNA 
22,85 
21,24 
8,15 
12,45 
6,65 
28,65 
Doğru cavab: 

107. 
Hansı qrafik bircins elektrik sahəsinin qüvvə 
xətlərinə əks istiqamətdə hərəkət edən müsbət 
yüklü zərrəciyin potensial enerjisinin zərrəciyin 
yerdəyişməsindən asılılığını ifadə edir? 
A)                B)                C)                D)               E) 
 A  107 
 C  109 

                             
IV Qrup A (107) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.437 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Bölmələr arasinda genetik əlaqə
                
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Çətin
 
Nominasiya: 
Qrafik   
  

İMTİNA 
8,38 
12,89 
9,88 
23,31 
10,31 
35,23 
Doğru cavab: 

123. 
Hansı qrafik bircins elektrik sahəsinə qüvvə 
xətlərinə əks istiqamətdə hərəkət edən mənfi 
yüklü zərrəciyin potensial enerjisinin zərrəciyin 
yerdəyişməsindən asılılığını ifadə edir? 
A)                B)                C)                D)               E) 
 B  123 
 D  115 

                             
IV Qrup B (123) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.381 (yaxşı) 

Bölmə:
 
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət
                  
A
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Çətin
 
Nominasiya: 
Keyfiyyət 
108. 
İki  disk  qayışlı  ötürmə  vasitəsilə  
fırladılır. 1 nöqtəsinin dövretmə periodu 

olarsa, 3 
nöqtəsinin dövretmə periodu 
nəyə bərabərdir (r
1
 = r
3
 = rr
2
= 2r )? 
 

 B İMTİNA 
4,94 
26,72 
12,98 
33,15 
2,58 
19,64 
Doğru cavab: 

 A 
108 
 C  103 

                             
IV Qrup A (108) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.420 (mükəmməl)  

Bölmə:
 
Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət 
                 
B
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Çətin
 
Nominasiya: 
Keyfiyyət 
108. 
İki  disk  qayışlı  ötürmə  vasitəsilə  
fırladılır.  1  nöqtəsinin  dövretmə  tezliyi 

olarsa,  3 
nöqtəsinin  dövretmə  tezliyi 
nəyə bərabərdir (r
1
 = r
3
 = rr
2
= 2r )? 
  A) 
n
  
   B)        C)  
4n
  
   D) 
2
  
    E)  

  B İMTİNA 
26,96 
4,08 
5,48 
26,21 
11,17 
26,10 
Doğru cavab: 

 B 
108 
 D  109 
4
n
2
n

                             
IV Qrup B (108) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.508 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Termodinamikanın əsasları
                           
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Orta
  
Nominasiya: 
Keyfiyyət
   
 
  

İMTİNA 
10,19 
13,09 
7,94 
36,16 
4,40 
28,22 
A)  2,  4     B)  1,  3       C)  2,  3    D)  1,  2    E) 3,  4  
Doğru cavab: 

109. 
Verilmiş kütləli biratomlu ideal qazın izotermik 
genişlənməsi zamanı hansı mülahizələr doğrudur? 
1. 
Qazın daxili enerjisi dəyişmir 
2. 
Qazın təzyiqi azalır 
3. 
Qazın sıxlığı artır 
4. 
Qaz molekullarının orta kvadratik sürəti azalır 
 A  109 
 C  104 

                             
IV Qrup A (109) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.808 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Termodinamikanın əsasları
                      
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Orta
  
Nominasiya: 
Keyfiyyət
   
 
  

İMTİNA 
9,77 
38,56 
4,62 
9,56 
8,59 
28,89 
Doğru cavab: 

 B 
118 
 D 
103 
118. 
Verilmiş kütləli biratomlu ideal qazın izotermik 
sıxılması zamanı  hansı mülahizələr doğrudur? 
1. Qazın daxili enerjisi dəyişmir 
β. Qazın sıxlığı azalır 
γ. Qazın təzyiqi artır  
4. Qaz molekullarının orta kvadratik sürəti artır 
 
A) 3, 4        B) 1, 3        C) 2, 4        D) 1, 2        E) 2, 3 

                             
IV Qrup B (118) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.775 (mükəmməl) 

Bölmə: 
Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu  
A
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Sadə
 
Nominasiya: 
Keyfiyyət 
110. 
Sükunətdə  olan  cismin  kütləsi  2  dəfə  artarsa,  çəkisi 
necə  dəyişər? 
 
A) 
dəyişməz               B) β dəfə azalar       C) 4 dəfə artar 
 D) 
4 dəfə azalar          E) β dəfə artar 

İMTİNA 
22,75 
5,36 
3,54 
1,61 
56,76 
9,98 
Doğru cavab: 

 A  110 
 C  118 

                             
IV Qrup A (110) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.576 (mükəmməl)  

Bölmə: 
Ağırlıq qüvvəsi. Ümumdünya cazibə qanunu  
B
 
Mürəkkəblik dərəcəsi: 
Sadə 
 
Nominasiya: 
Keyfiyyət 
102. 
Sükunətdə  olan  cismin  kütləsi  3  dəfə  azalarsa,  çəkisi   
necə dəyişər? 
 
A) 
dəyişməz               B) γ dəfə azalar       C) 9 dəfə artar 
 D) 
9 dəfə azalar          E) γ dəfə artar 

İMTİNA 
21,27 
58,75 
2,58 
2,04 
5,91 
9,45 
Doğru cavab: 

 B 
102 
 D 
116 

                             
IV Qrup B (102) 
Diskriminasiya əmsalı T: 0.508 (mükəmməl) 


Yüklə 5,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə