3/1 numarali ticari amaçli su üRÜnleri avciliğini düzenleyen tebliĞYüklə 5,18 Mb.
səhifə1/6
tarix27.06.2017
ölçüsü5,18 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
3/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI

DÜZENLEYEN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/65)
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2012 - 31/8/2016 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlenmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/03/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe (ek-1) olup ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,

b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere, kanal ve kanalet gibi adlandırılan suları,

c) Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,

ç) Alamana ağı: Alttan büzülmeyen, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,

d) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

e) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, kılıç balığında ise balığın alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (ek-1),

f) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,

g) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

ğ) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,

h) Dolanan (sürüklenen) ağlar (Drift-Net): Mantar yakası plastik yüzdürücüler ile donatılmış kurşun yakası olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgar ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,

ı) Ege Denizi: Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,

i) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,

j) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile olta iğnesi ucu arasındaki dik mesafeyi (ek-1),

k) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,

l) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

m) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,

n) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu (ek-1),

o) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu (Ek-1),

ö) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

p) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu (ek-1),

r) Mil:1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,

s) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trol ağlarını,

ş) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,

t) Zaman yasağı: İki tarih aralığı şeklinde verilen zaman yasaklarında, belirtilen tarihler yapılan düzenlemeye dahil olup, düzenlemelerde belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Yer Yasakları

Akdeniz’deki yer yasakları

MADDE 4 – (1) Akdeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 50' 55" N - 36° 07 24" E), (36° 50' 55" N - 36° 08' 40" E), (36° 51' 54" N - 36° 07' 24" E), (36° 51' 54" N - 36° 08' 40" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-1),

b) Adana İli, Ceyhan İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 52' 08" N - 35° 55' 06" E), (36° 50' 30" N - 35° 56' 02" E), (36° 51' 30" N - 35° 58' 24" E), (36° 53' 24" N - 35° 56' 42" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-2),

c) Adana İli, Yumurtalık İlçesi Sugözü Elektrik Santralinin bulunduğu (36° 50' 24"N - 35° 53' 48" E), (36° 50' 06" N - 35° 54' 36" E), (36° 49' 42" N - 35° 54' 12" E), (36°49' 26" N - 35° 53' 54" E), (36° 50' 00" N - 35° 53' 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3),

ç) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Kokar Burnu (36° 42.591' N - 35° 42.921' E) ile Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 46.044' N - 35° 47.498' E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda uzatma ağları dışında (Harita-4),

d) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Yumurtalık Balıkçı Barınağı Feneri (36° 45.980' N- 35° 47.717' E), Kale (36° 46.134' N - 35° 47.817' E) ve Emniyet Tesisleri (36° 46.425' N- 035° 47.727' E) arasında çekilen hattın batısında kalan alan içinde (Harita-5),

e) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33.599' N - 34° 14.959' E), (36° 33.497' N - 34° 15.276' E), (36° 34.069' N - 34° 15.875' E), (36° 34.216' N - 34° 15.545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-6),

f) Mersin İli, Aydıncık İlçesinde; Sancak Burnu (36° 07.480' N - 33° 23.608' E) ile Bozyazı İlçesi Kızılliman Burnu (36° 04.243' N - 33° 04.708' E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışında (Harita-7),

g) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Karaağan Burnu merkezde kalacak şekilde (36° 02.282' N - 32° 41.907' E), (36° 02.129' N - 32° 43.150' E) koordinat noktaları arasındaki 1 millik sahil şeridinde, kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-8),

ğ) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200' N - 33° 05.466' E) ile Gökçevlik (36° 06.500' N - 33° 06.633' E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-9),

h) Antalya İli, Kaş İlçesinde;

1) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11' 15' N - 29° 36' 17'' E), (36° 11' 12' N - 29° 36' 40'' E), (36° 11' 49' N - 29° 37' 01'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-10-1),

2) Beşadalar mevkiinde; (36° 10' 03' N - 29° 37' 31'' E), (36° 09' 10'' N - 29° 36' 50'' E), (36° 08' 52'' N - 29° 36' 59'' E), (36° 09' 05' N - 29° 38' 08'' E), (36° 09' 25'' N - 29° 38' 29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-10-2),

3 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09' 33'' N - 29° 46' 40'' E) ve (36° 09' 19'' N - 29° 46' 36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),

4) İnceburun mevkiinde; (36° 11' 04'' N - 29° 39' 02'' E) ile (36° 11' 00'' N - 29° 38' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-10-4),

5) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766') koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-10-5),

6) Kekova Adası mevkiinde;

- (36° 10' 32'' N - 29° 52' 45'' E) ile (36° 10' 27'' N - 29° 52' 46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-6),

- Karalos Limanı içinde; (36° 10' 58'' N - 29° 53' 26'' E) ile (36° 10' 59'' N - 29° 53' 32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-7),

su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Anamur Burnu (36° 00.906’ N - 32° 48.200’ E) ile Eşen Çayı (36° 17.590’ N - 29° 15.820’ E) arasında kalan karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında köpek balığı avcılığı yasaktır (Harita-11).

Ege Denizindeki yer yasakları

MADDE 5 – (1) Ege Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir

a) Muğla İli, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Lagününde (Harita-12),

b) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Yalancıboğazın her iki tarafında; (36° 48.817’ N - 28° 18.294’ E 36° 48.994’ N - 28° 18.849’ E),(36° 49.173’ N - 28° 18.060’ E 36° 49.304’ N - 28° 18.768’ E), koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-13),

c) Hisarönü Körfezinde;

1) (36° 46.087' N- 28° 06.104' E), (36° 46.243' N - 28° 06.753' E), (36° 46.507' N - 28° 06.789' E), (36° 46.450' N - 28° 07.361' E ), (36° 45.072' N - 28° 07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-14-1),

2) (36° 46.361' N - 28° 02.223' E) ile (36° 46.366' N - 28° 02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-14-2),

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-14-3),

4) Kargı Koyunda, (36° 42.114' N - 27° 41.155' E) ile (36° 41.824' N- 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-14-4),

ç) Gökova Körfezinde;

1) Akbük Limanında; (37° 01.431' N - 28° 06.863' E) ile (37° 02.108' N - 28° 06.915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-15-1),

2) Akyaka’da;  (37° 03.041' N - 28° 18.600' E) ile (37° 01.461' N - 28° 18.598' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-15-2),

3) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943' N - 28° 13.242' E) ile (37° 00.153' N - 28° 14.761' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-15-3),

4) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; (36° 58.938' N - 28° 11.818' E) koordinat noktası ile Dedek Burnunu (36° 56.886' N - 28° 11.594' E)  birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-15-4),

5) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-15-5),

6) Bördübet Limanında; (36° 49.740' N - 28° 02.668' E) ile (36° 48.080' N - 28° 03.183 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-15-6),

d) Muğla İli, Bodrum Yarımadasında; Kızılyar Burnu (37° 09.508' N - 27°19.358' E) ile Gemitaşı (37° 09.088' N - 27° 15.709’ E), Büyük Kiremit Adası (37° 05.169’ N - 27° 12.834' E), Çavuşadası (37° 02.981’ N - 27° 12.228’ E) ve Karabakla Burnunu (37° 02.387' N - 27° 13.812' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, uzatma ağları ve parakete dışında (Harita-16),

e) Aydın İli, Dilek Boğazında; Kuşadası Dilek Yarımadası Sahil Milli Parkının Zeytin Burnu (37° 41.256' N - 27° 03.930' E) ile Tavşan Adası (37° 39.057' N - 27° 00.058' E) arasında kalan sahilden itibaren 200 m’lik mesafe içinde (Harita-17),

f) Aydın İli, Didim İlçesi, Akbük Körfezinde; Gevrek Adası (Prasa Adası) (37° 09.50' N -27° 23.66' E) ile Değirmen Koyu (37° 15.80' N - 27° 27.50' E) arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında kalan alanda, barınmak amacıyla giriş ve çıkışlar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme ağları ile (Harita-18),

g) Kuşadası Körfezinde; Güvercinada (37° 51.835' N - 27° 14.789' E) ile Setur Marina Mendireğinin (37° 52.382' N - 27° 15.659' E) doğusunda kalan alanda (Harita-19),

ğ) İzmir İli, Seferihisar İlçesi Sığacık Koyunda; Dalyan Burnu (38° 11.953’ N - 26° 46.566’ E) ile Minaretaşı (38° 12.182’ N - 26° 46.738’ E) arasında çekilen hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-20),

ı) İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Fener Burnu (38° 19.437’ N - 26° 17.015’ E) ile karşısındaki (38° 19.706’ N - 26° 17.752’ E) koordinatlarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-21),

i) İzmir İli, Karaburun Yarımadası Mordoğan Beldesinde; Ardıç Burnu (38° 31.887’ N - 26° 37.478’ E) ile (38° 31.903’ N - 26° 37.689’ E), (38° 31.347’ N - 26° 37.689’ E) koordinat noktalarını Ege Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonuna (38° 31.347’ N - 26° 37.481’ E) bağlayan alanda (Harita-22),

j) İzmir Limanında; balıkçı gemilerinin Bostanlı Balıkçı Barınağına giriş ve çıkışları serbest olmak üzere, Bostanlı Sazburnu (38° 27.55' N - 027° 05.40' E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38° 24.35' N - 027° 04.30' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-23),

k) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.94' N - 26° 37.51' E) ile Eskifener Burnu (38° 40.26' N - 26° 44.98' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile (Harita-24),

l) Karasularımızın İzmir İli sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Kapan Burnu (38° 32.689’ N - 26° 48.880’ E) ile güneyde Çilazmak Burnu (38° 27.060’ N – 26° 54.277’ E) arasında kalan sahil şeridinde, 10 metreden daha sığ sularda pinter ile (Harita-25),

m) İzmir İli, Foça İlçesinde; Arslan Burnu (38° 44.602' N - 26° 44.435' E) ile (38° 44.533' N - 26° 40.883' E), (38° 39.616' N - 26°39.996' E) ve Deveboynu Burnunu (38° 39.326' N - 26° 43.370' E) birleştiren alan içerisinde uzatma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışında (Harita-26),

n) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait (38° 49.476’ N - 26° 55.284’ E), (38° 49.614’ N - 26° 55.008’ E), (38° 49.225’ N - 26° 54.735’ E), (38° 49.107’ N - 26° 54.975’ E) koordinatlar arasında kalan alanda (Harita-27),

o) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-28);

ö) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu,

1) (39° 33.531' N - 26° 40.241' E), (39° 32.850' N - 26° 40.350' E), (39° 33.118' N - 26° 42.450' E), (39° 33.750' N - 26° 42.450' E ) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-29-1),

2) (39° 34.079' N - 26° 48.955' E), (39° 33.754' N - 26°48.834' E), (39° 33.392' N - 26° 49.905' E), (39° 33.591' N - 26° 50.023' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-29-2),

su ürünleri avcılığı yasaktır.

(2) Balıkesir İli, Ayvalık Limanında; Dalyan boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini (39° 19.540' N - 26° 38.428' E), (39° 19.138' N - 26° 38.591' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır (Harita-30). Ancak bu alan içerisinde dalarak ve/veya elle toplama suretiyle midye avcılığı dönem boyunca, 15 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışında ise ağız açıklığı 7.2 mm’den büyük iğnelerin kullanılması serbesttir.

Marmara Denizindeki yer yasakları

MADDE 6 – (1) Marmara Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Avustralya Denizaltısı (A-E 2) batığının bulunduğu (40° 32’ 50" N - 27° 16’ 00" E) koordinat noktasında (Harita-31),

b) Balıkesir İlinde, Gönen Çayı ağzı (40° 19’ 38" N - 27° 38’ 00" E) ile Denizkent (40° 18’ 15" N - 27° 30’ 45" E) arasında kalan sahil şeridinde 3 mil içerisinde, 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasında (Harita-32),

c) Balıkesir İlinde, Erdek İlçesi Çınar Limanı doğu burnunu (40° 23.497’ N - 27° 48.536’ E), (40° 23.073’ N - 27° 48.533’ E) koordinat noktasına ve bu noktadan Seyitgazi Burnuna (40° 23.091’ N - 27° 48.121’ E) Tavşanlı adası Burnu (40° 22.655’ N - 27° 47.425’ E), Zeytin adası güney burnu (40° 23.653’ N - 27° 47.273’ E) ve liman mendireğine (40° 23.710’ N - 27° 47.275’ E) birleştiren hattın içinde kalan alanda (Harita-33),

ç) Balıkesir İlinde, İmralı adası etrafında; (40° 37’ 00" N - 28° 27’ 00" E), (40° 37’ 00" N - 28° 37’ 00" E), (40° 28’ 00" N - 28° 37’ 00" E), (40° 28’ 00" N - 28° 27’ 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-34),

d) Yalova İlinde; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (40° 39.502' N - 29° 14.877' E), (40° 39.969' N - 29° 14.877' E), (40° 39.969' N - 29° 15.022' E), (40° 39.488' N - 29° 15.022' E) koordinat noktaları içinde kalan alanda (Harita-35),

e) Yalova İli, Altınova İlçesinde, Hersek Burnu (40° 44.465’ N - 29° 30.894’ E) ile Kocaeli İli, Karamürsel İlçesinde, Büyükdere Burnu (40° 41.682’ N - 29° 37.138’ E) arasında kalan alanda, sahilden itibaren 500 metre mesafe içerisinde (Harita-36),

f) İstanbul İli, Haliç içinde; Yeni Galata Köprüsünden (41° 01.312’ N - 28° 54.476’E), (41° 01.084’ N - 28° 54.309’ E) itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 03.862’ N - 28° 56.582 ’E) ,(41° 03.892 ’N - 28° 56.919’ E) kadar olan alanda (Harita-37),

g) Ambarlı Limanında, (40° 58.380’ N - 28° 42.619’ E) ile (40° 57.445’ N - 28° 40.334’ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-38),

ğ) İstanbul İli, Silivri İlçesinde; TPAO Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 04.396' N - 28° 11.445' E), (41° 03.010' N -28° 11.368' E), (41° 03.006' N - 28° 12.042' E), (41° 04.330' N - 28° 12.135' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-39),

h) Tekirdağ İli, Altınova açıklarında; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (40° 57.176' N - 27° 29.517' E), (40° 56.484' N - 27 30.751' E), (40° 56.274' N - 27° 30.604' E), (40° 56.935' N - 27° 29.432' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-40),

ı) Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisinde; Botaş Doğalgaz Terminali işletme sahası, Trakya Unı-Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra sistemlerinin bulunduğu; (40° 58’ 00’’ N - 27° 58’ 06’’ E), (40° 58’ 00’’ N - 28° 00’ 24’’ E), (41° 01’ 50’’ N - 28° 00’ 24’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-41),

su ürünleri avcılığı yasaktır.

Karadeniz’deki yer yasakları

MADDE 7- (1) Karadeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bulgaristan sınırındaki Mutluderenin denize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nusret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58’48’’N - 28° 01’36’’E) itibaren doğuya çizilen (90°) 12 millik hattın kuzeyinde (Harita-42),

b) İstanbul İlinde; Kelağra (Galere) Burnu (41° 14.149’ N - 29° 15.348’ E) ile Dalyan Burnu (Kilyos başı) (41° 15.491’ N - 29° 02.319’ E) arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, tarak ve hidrolik sistem ile (Harita-43),

c) Düzce İli Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu, (41° 05’ 78’’ N - 31° 11’ 50’’ E), (41° 07’ 50’’ N - 31° 11’ 40’’ E), (41° 08’ 58’’ N - 31° 10’ 20’’ E), (41° 08’ 80’’ N - 31° 08’ 60’’E), (41° 08’ 90’’ N - 31° 06’ 70’’ E), (41° 10’ 00’’ N - 31° 05’ 00’’ E), (41° 11’ 00’’ N - 31° 06’ 70’’ E), (41° 10’ 90’’ N - 31° 08’ 60’’ E), (41° 10’ 40’’ N - 31° 11’ 40’’ E), (41° 11’ 05’’ N - 31° 13’ 80’’ E), (41° 09’ 30’’ N - 31° 13’ 50’’ E), (41° 07’ 50’’ N - 31° 14’ 00’’ E), (41° 06’ 10’’ N - 31° 14’ 10’’ E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-44),

ç) Samsun İlinde; Canik Balıkçı Barınağı mendireği (41° 16.265' N- 36° 23.054' E) ile Tekkeköy Tersane Limanı mendireği (41° 15.095' N - 36° 28.507' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri, ETİ Bakır Tesisleri ve Cengiz Enerji Tesislerinin yer aldığı alanda (Harita-45),

d) Trabzon İli, Sürmene İlçesinde; balıkçı barınağı (40° 54.823’ N - 40° 10.500’ E) ile Kastel Deresi (40° 54.764’ N - 40° 09.158’ E) arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km’lik kısmında (Harita-46 ),

e) Rize İli, Çayeli Bakır İşletmelerine ait derin deniz deşarj boru hattının bulunduğu (41° 04.947' N - 40° 42.250' E), (41° 04.900' N - 40° 42.150' E), (41° 06.000' N - 40° 41.150' E), (41° 06.000' N - 40° 41.250' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-47),

su ürünleri avcılığı yasaktır.Diğer yer yasakları

MADDE 8 – (1) Denizlerimizdeki diğer yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.

a) Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde (MUĞLA; Dalyan, Ekincik, Dalaman, Fethiye-Çalış, ANTALYA; Patara, Demre, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, Gazipaşa, Demirtaş, Olympos-Çıralı, MERSİN; Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu deltası, ADANA; Akyatan, Yumurtalık, HATAY; Samandağ) I (a) grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 8 milden daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında il müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.

b) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 24/9/2001 tarihli ve 24533 sayılı Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

c) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak ve her türlü vasıta ile dalış yapmak yasaktır.

ç) Turmeos I ve Turcyos I denizaltı kablolarının geçtiği güzergâhlarda, kabloların 100 metre sağında ve solunda dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

d) 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Av Vasıtaları ve Yöntemlerine İlişkin Yasaklar
Her türlü trol yasağı

MADDE 9 – (1) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara Denizi ile İstanbul Boğazında; Kelağra (Galere) Burnu (41° 14.149’ N - 29° 15.348’ E) ile Dalyan Burnu (Kilyos başı) (41° 15.491’ N - 29° 02.319’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısımda ve Çanakkale Boğazında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır (Harita-48).

(2) Akdeniz’de;

a) Antalya İli, Side Beldesinde; Selimiye Feneri (36° 45.928’ N - 31° 23.092’ E) ile Gazipaşa İlçesi, Kesik Burnu (36° 09.964’ N - 32° 23.418’ E) arasındaki karasularımızda (Harita-49),

b) Antalya İli, Finike İlçesinde; Finike Körfezinde (36° 16.398’ N - 30° 09.097’ E) koordinat noktası ile Akçaörgü Burnu (36° 16.221’ N - 30° 22.094’ E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-50),

her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.

(3) Ege Denizinde;

a) Köyceğiz Limanında; Kızılburun (36° 47.205’ N - 28° 32.445’ E) ile Bozburunu (36° 45.614’ N - 28° 36.770’ E) birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-51),

b) Gökova Körfezinde;

1) Ören Burnu (37° 01.055’ N - 27° 56.751’ E) ile karşısındaki Teke Burnunu (36° 54.410’ N - 28° 00.921’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-52),

2) Mersincik Burnu (36° 50.161’ N - 28° 00.111’ E) ile Gerence Burnunu (36° 48.093’ N - 27° 59.518’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-53),

c) Güllük Körfezinde;

1) Kazıklı Limanında; Karaburun (37° 18.243’ N - 27° 25.926’ E) ile Teke Burnu (37° 15.100’ N - 27° 27.483’ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-54),

2) Çam Limanında; Teke Burnu (37° 15.100’ N - 27° 27.483’ E) ile İncegöl Burnu (37° 13.827’ N - 27° 30.365’ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-55),

3) Asin Körfezinde; İncegöl Burnu (37° 13.827’ N - 27° 30.365’ E) ile İnce burun (37° 11.662’ N - 27° 31.631’E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-56),

4) İnceburun (37° 11.662’ N - 27° 31.631’ E) ile Saplıburun (37° 08.061’ N - 27° 24.777’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-57),

ç) Hisarönü Körfezinde; Dil (Lindos) Burnu (36° 45.557’ N - 28° 00.727’ E) ile karşısındaki Ağıl Burnunu (36° 41.638’ N - 27° 58.698’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-58),

d) Yeşilova Körfezinde; Kızılada (36° 39.035’ N - 28° 02.426’ E) ile karşısındaki Karaburun (36° 36.558’ N - 28° 03.021’ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada (Harita-59),

e) Dilek Boğazında; Çatal Burnu (37° 38.471' N - 27° 04.759' E) ile Tekağaç Burnu (37° 21.340' N - 27° 11.643' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-60),

f) Kuşadası Körfezinde; Sünger Burnu (38° 00.864' N - 27° 04.540' E) ile Yalancı Burnu (37° 51.650' N - 27° 14.399' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-61),

g) Sığacık Körfezinde; Gök Liman (38° 08.445' N - 26° 37.475' E) ile Killik Burnu (38° 09.829' N - 26° 46.515' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-62),

ğ) Ildır körfezinde; Çolak Burnu (38° 26.716' N - 26° 23.791' E) ile Çeşme Uçburnu (38° 22.593' N - 26° 17.141' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-63),

h) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.947' N - 26° 37.510' E) ile Deveboynunu (38° 39.070' N - 26° 43.509' E) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-64),

ı) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051’ N - 26° 51.066’ E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063’ N - 26° 56.567’ E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-65),

i) Dikili Körfezinde; Madra Çayı (39° 09.981' N - 26° 46.000' E) ile Adatepe (Killik) Burnu (39° 02.493' N - 26° 48.736' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-66),

j) Edremit Körfezinde; Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781' N - 26° 36.421' E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135’ N - 26° 34.119’ E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736’ N - 26° 32.441' E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722' N - 26° 34.653' E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399’ N - 26° 36.589' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-67),

k) Babakaleyi (39° 28.772' N - 26° 04.013' E), Bozcaada Eskifener Burnu (39° 47.319' N - 26° 03.137' E), Bozcaada batı burnu (39° 50.259' N - 25° 57.754' E), Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 09.801' N - 26° 00.554' E), Gökçeada Kaşkaval Burnu (40° 14.479' N - 25° 56.556' E), Büyük Kemikli Burnu (40° 18.979' N - 26° 12.905' E) ve Boztepe Burnu (40° 37.140' N - 26° 04.403' E) ile birleştiren hattın doğusunda (Harita-68),

l) Babakale’den geçen (39° 28.772' N) enleminin kuzeyinde kalan karasularımızda, gün doğumu ile gün batımı arasında,

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(4) Karadeniz’de;

a) Sinop İlinde; İnceburun (42° 05.959’ N - 34° 56.695’ E) ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu (41° 41.040’ N - 35° 25.193’ E) arasında kalan karasularımızda (Harita-69),

b) Ordu İli, Ünye İlçesinde; Taşkana Burnundan (41° 08.725’ N - 37° 17.531’ E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda (Harita-70),

her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir. Mesafe yasağı içinde yer alan bölgelerdeki balıkçı barınaklarının kullanımı herhangi bir izine tabi değildir.


Kataloq: baskanliklar

Yüklə 5,18 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə