36 yaş 36 yaş 22 saatlik priapizmYüklə 522 b.
tarix03.04.2017
ölçüsü522 b.36 yaş

 • 36 yaş

 • 22 saatlik priapizm

 • Travma hikayesi yok

 • FM

  • Penis tam rijit
 • Hemogram normal

 • İlaç kullanım hikayesi yokPO2 = 22

 • PO2 = 22

 • Pco2 = 71

 • pH= 7.2Aspirasyon ve α adrenerjik ilaç

 • Aspirasyon ve α adrenerjik ilaç

 • Distal shunt

 • Penil protez takmak üzere beklemekDistal shunt

 • Distal shunt

 • Proksimal shunt

 • Penil protez takmak üzere beklemekTru- cut Winter prosedürü

 • Tru- cut Winter prosedürü

N: 13, > 24 saatlik priapizm

 • N: 13, > 24 saatlik priapizm

 • 12/13 hastada başarısız aspirasyon ve/veya intrakorporeal adrenerjik tedavi

 • 6/13 başarısız distal veya proksimal shunt cerrahisiNo 10 bıçak glanstan korpus kavernosum içerisine vertikal olarak yerleştirilir.

 • No 10 bıçak glanstan korpus kavernosum içerisine vertikal olarak yerleştirilir.

 • Uretral yaralanmadan korunmak için meatus ile arada en az 4 mm mesafe olmalı

 • Bıçağa 90° rotasyon yaptırılarak çıkartılır

 • Bistürinin rotasyonu ve çıkartılmasının ardından 50 mm2 shunt alanı oluşturulmalı

Priapizimde 4-6. saatte korporal kan gazı örneklerinde iskemi ve asidoz gelişir.

 • Priapizimde 4-6. saatte korporal kan gazı örneklerinde iskemi ve asidoz gelişir.

 • > 48 saat priapizm de fenilefrinin etkisi azalır (asidoz ve iskemi sempatomimetiklere cevabı azaltır)

 • T shunt lokal anestezi altında uygulanabilir ve USG ile birlikte kullanılabilir.Erektil fonksiyonunun geri kazanılmasında tatmin edici

 • Erektil fonksiyonunun geri kazanılmasında tatmin edici

 • T shunt tüm distal ve proksimal shuntların yerine alma potansiyeline sahiptir.

 • Bu literatür göz önüne alındığında ‘‘Guideline’’ a rağmen 24 saatin üzerinde ki priapizm olgularında da T shunt düşünülebilir28yaşında

 • 28yaşında

 • Primer infertil,

 • Eşi 23 yaşında, fertilite potansiyeli normal

 • Hikayesinde özellik yok

 • FM →

  • Testis volümleri
 • Sağ: 7 cc, sol: 5 cc, yumuşak kıvamlı

  • Bilateral vas deferensler palpabl


Hangi tetkikler yapılmalı?

 • Hangi tetkikler yapılmalı?

  • Semen analizi


SA1: 2.7 cc/azoospermi/pellet (-)

 • SA1: 2.7 cc/azoospermi/pellet (-)

 • SA2: 2.2 cc/azoospermi/pellet(-)

 • Hangi Ek Tetkikler Yapılmalı?

 • FSH

 • TestosteronFSH: 37 mIU/ml

 • FSH: 37 mIU/ml

 • (1.5-12.4 mIU/ml)

 • Testosteron: 175 ng/dl (300-900 ng/dl)

 • Estradiol:25 ng/ml

 • T/E2=0.07

 • Tanı?Non-obstruktif Azoospermi

 • Non-obstruktif AzoospermiY kromozom mikrodelesyon analizi

 • Y kromozom mikrodelesyon analizi

 • Karyotip analiziAZF gen delesyonu (-)

 • AZF gen delesyonu (-)

 • Karyotip: 47 XXYMikroTESE+ICSI+PGD

 • MikroTESE+ICSI+PGD

 • Medikal tedavi sonrası

 • mikroTESE+ICSI+PGD

Aromataz inhibitörü(Anastrazol 1 mg) günde bir kez, 5 ay süre ile

 • Aromataz inhibitörü(Anastrazol 1 mg) günde bir kez, 5 ay süre ile

 • Tedavi sonrası

 • T:324ng/dl (tedavi öncesi 175 ng/dl)

 • Estradiol:18 ng/ml

 • T/E:0.18 (N:>0.15)En sık karyotip 47 XXY %90

 • En sık karyotip 47 XXY %90

 • Klinefelter sendromu karyotipik anomalilerin 2/3’ünü oluşturur.TESE ile sperm bulma oranı %72

 • TESE ile sperm bulma oranı %72

 • Testosteron düzeyi normal hastalarda(>300 ng/dl) SRR %86

 • Testosteron düzeyi düşük hastalarda SRR %58

 • Gebelik oranı %46,

 • Canlı doğum oranı %38.KS tanılı TESE uygulanan 5 hasta

 • KS tanılı TESE uygulanan 5 hasta

 • Ortalama yaş 17

 • 10 testiküler ünite

 • Tüm testislerde ağır atrofi

 • 4 testiste sperm +(%40)

 • Fertilite için adolesan dönemde TESE ile sperm bulunup dondurulması düşünülebilir.

 • Testosteronu yükseltmek için tedavi stratejileri:

  • Aromataz inhibitörleri
  • Beta-HCG
  • Klomifen sitrat
 • Tedavi tipi ile SRR arasında anlamlı ilişki yok26 yaş,

 • 26 yaş,

 • 5 aydır aralıklı sol skrotal ağrı

 • FM:

  • Sağ testis normal, 22 cc, varikosel(-)
  • Sol testis normal, 20 cc,varikosel(-)


Semen analizi

 • Semen analizi

 • İdrar sedimenti

 • Scrotal Doppler ultrasonografiSA1: 3cc/37milyon/%62

 • SA1: 3cc/37milyon/%62

 • SA2: 2,6cc/32milyon/%58

 • İdrar sedimenti:1-2 lökositSkrotal Doppler US:

 • Skrotal Doppler US:

  • Her iki testis doğal,epididimler normal, varikosel(-), hidrosel(-)


 • Kronik orkaljiMedikal tedaviler

 • Medikal tedaviler

 • Cerrahi tedavilerAntibiyotikler

 • Antibiyotikler

 • Non steroid antinflamatuarlar

 • Narkotik aneljezikler

 • Antidepresanlar

 • Antikonvülzanlar

 • Rejyonel sinir blokları

 • Fizik tedavi

 • Miyofasyal serbestleştirme

 • Biyofeedback

 • Psikoterapi

 • Akupunktur • Medikal tedavilere yanıt (-)

Mikrocerrahi spermatik kord denervasyonu

 • Mikrocerrahi spermatik kord denervasyonu

 • Postop takip(20 ay)

  • Ağrı yok
  • Testis boyutu normal
  • Testosteron seviyesi normal
  • ED(-)


Kronik orkalji:

 • Kronik orkalji:

  • Aralıklı ya da devamlı 3 aydan fazla süren tek/çift taraflı testiküler ağrı
 • Etyoloji:

  • İdyopatik(%43)
  • Geçirilmiş inguinal cerrahiler
   • Vazektomi
   • İnguinal herniorafi
   • Varikoselektomi
  • İnfeksiyon
  • Travma
  • Bel ağrısı/cerrahisi


79 hasta (95 testikuler ünit)

 • 79 hasta (95 testikuler ünit)

 • Kronik orkalji tanılı

 • Mikrocerrahi spermatik kord denervasyonu

 • 67(%71)komplet, 17(%17) parsiyel yanıtUzun dönem takipte kabul edilebilir başarı oranı

 • Uzun dönem takipte kabul edilebilir başarı oranı

 • Kronik ilaç kullanımdan kurtulma

 • Hipo/Hiperstezi(-)

 • Minimal invaziv

 • Nadir komplikasyon gelişimi

  • Testiküler atrofi (%3)
  • Hidrosel (%3)
  • Yara infeksiyonu (%3)


56 yaş

 • 56 yaş

 • HT(-), DM(-)

 • LUTS ile polikliniğe başvuruyor

 • RT (+) sağda nodül

 • Testis, penis, mea normalPSA: 2.4 ng/mL

 • PSA: 2.4 ng/mL

 • Prostat 50 cc

 • Üriner USG normal

 • IPSS: 15 (orta)

 • IIEF : 22 (hafif)Hormon düzeyleri

 • Hormon düzeyleri

 • Üroflow

 • PMR

 • TRUS-Bx

 • KreatininTrus-Bx: sağ apex (%20) ve orta lateral (%10)

 • Trus-Bx: sağ apex (%20) ve orta lateral (%10)

  • 3/10 Gleason 3+4 Adeno Ca.


İzlem

 • İzlem

 • RRP

 • Çift taraflı sinir koruyucu RRP

 • Sağ sinir koruyucu RRP

 • Sol sinir koruyucu RRP

 • Anti-androjen

 • KT

 • BrakiterapiSol sinir Koruyucu RRP

 • Sol sinir Koruyucu RRP

  • Sağda 2 cc Gleason 3+4 adeno Ca odağı
  • Cerrahi sınır (-)
  • V. Seminalis (-)


3.ay PSA: 0.007 ng/ml

 • 3.ay PSA: 0.007 ng/ml

 • Hasta erektil disfonksiyon nedeniyle geliyor.

 • IIEF: 11Sildenafil 100 mg (gerektiğinde)

 • Sildenafil 100 mg (gerektiğinde)

 • Sildenafil 50-100 mg (her gece)

 • Testosteron Jel

 • Testosteron Undekonat

 • Self- Enjeksiyon

 • Penil protez implantasyonuSildenafil 50-100 mg (her gece)

 • Sildenafil 50-100 mg (her gece)

 • 9 ay sonra

  • IIEF: 25


Sinir hasarı ve kronik hipoksi PGE1’i inhibe ederek doku TGF-1, serbest oksijen radikalleri ve iNOS seviyelerini artırıp kavernozal dokuda fibrozis neden olmaktadır

 • Sinir hasarı ve kronik hipoksi PGE1’i inhibe ederek doku TGF-1, serbest oksijen radikalleri ve iNOS seviyelerini artırıp kavernozal dokuda fibrozis neden olmaktadır

 • Uzun dönem sildenafil tedavisinin asetilkolin tarafından indüklenen endotelyal relaksasyonun tedavi edilmemiş sıçanlara göre önemli oranda artırmaktadır Kavernozal sinir hasarı oluşturulan şıçanlarda günlük tadalafil kullanımı korporal fibrozisi ve veno- oklusif disfonksiyonu önlemektedir.

 • Kavernozal sinir hasarı oluşturulan şıçanlarda günlük tadalafil kullanımı korporal fibrozisi ve veno- oklusif disfonksiyonu önlemektedir.

 • Günlük tadalafil ve sildenafil kullanımı penil oksijenasyonu ve düz kas/fibrozis oranını iyileştirmektedir.

 • Kavernozal sinir rezeksiyonu yapılan farelerde tadalafil tedavisi apoptotik hücrelerin sayısını azaltmaktadır2 yıl sonra

 • 2 yıl sonra

  • PSA: 0.003 ng/ml


Cinsel isteksizlik

 • Cinsel isteksizlik

 • Genel ruh halinde bozulma

 • Abdominal obesite

 • Kıllanması azalmış,

 • Hafif bir jinekomasti görünümü

 • AMS skorlaması:

  • Somatik: 21
  • Psikolojik: 10
  • Seksüel: 21 TOPLAM: 52 (Şiddetli)
  • IPSS : 7 (hafif)


Testosteron

 • Testosteron

 • PSA

 • Serum Lipit Düzeyleri

 • Serbest Testoseron

 • SHBG

 • AlbuminTestosteron 235 ng/dl

  • Testosteron 235 ng/dl
  • SHBG: 37 nmol/L
  • Alb.: 4.3 gr/dL


Free testosteron : 4.23 ng/dL

 • Free testosteron : 4.23 ng/dL

 • Bioavaible Testosteron: 99.1 ng/dLProstat Ca. 2 yıl geçmiş

 • Prostat Ca. 2 yıl geçmiş

 • Biyokimyasal olarak nüks yok.

 • Hastaya testosteron tedavisi başlandı

   • TestoGel 5 gr 1*1
 • 3 ay sonra

  • AMS: 15 (tedavi öncesi: 52)
  • Testosteron: 370 ng/dl (tedavi öncesi: 235 ng/dl)
PDE-5 inhibitörlerinin post-operatif dönemde korporal oksijenizasyonun artırılması ve fibrozisi inhibe ederek veno- oklusif disfonksiyonu önlemesi amacı ile kullanılabilir

 • PDE-5 inhibitörlerinin post-operatif dönemde korporal oksijenizasyonun artırılması ve fibrozisi inhibe ederek veno- oklusif disfonksiyonu önlemesi amacı ile kullanılabilir

 • Gece verilen PDE5 inhibitörleri gece ereksiyonlarını kolaylaştırarak korpus kavernozumun bazal fonksiyonlarının korunmasında rol oynamaktadır

 • Penil rehabilitasyon en az 18- 24 ay sürdürülmelidir

 • Penil rehabilitasyon için en önemli prediktif faktörler yaş (< 60), DM’un olmaması ve sinir koruyucu cerrahidir.Testosteron düzeyi gri zonda olduğunda (200-400 ng/dl) biyolojik olarak kullanılabilir testosteron düzeyi hesaplanmalıdır.

 • Testosteron düzeyi gri zonda olduğunda (200-400 ng/dl) biyolojik olarak kullanılabilir testosteron düzeyi hesaplanmalıdır.

 • Hipogonadizm semptomları olan ve başarıyla tedavi edilmiş prostat kanserli hastalar ameliyat sonrası nüks varlığını göstermeyen kanıtlarla testosteron tedavisi için aday olabilirİ.Ç. ♂

 • İ.Ç. ♂

 • Yaş: 51

 • ED: 3 yıl

 • Peniste eğrilik: 2 yıl

 • Hastalık: DM(+), HT(+)

 • İlaç: Diamicron,diaformin,lantus,beloc,delix

 • Özgeçmiş: PPI (Ağustos 08)

 • Haziran 09: BulgingYüklə 522 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə