37 yaşında erkek hasta Baş ağrısı, uyuklama hali, yer ve zaman oryantasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığıYüklə 460 b.
tarix05.05.2017
ölçüsü460 b.
#1687637 yaşında erkek hasta Baş ağrısı, uyuklama hali, yer ve zaman oryantasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığı

 • 37 yaşında erkek hasta Baş ağrısı, uyuklama hali, yer ve zaman oryantasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığı

Beyin parenkiminin özellikle serebral korteksin inflamasyonu ile karakterizedir.

 • Beyin parenkiminin özellikle serebral korteksin inflamasyonu ile karakterizedir.

 • Meninkslerin ve spinal kordun tutulumu tabloya eşlik edebilir.Ensefalit… beynin, hafiften ciddiye değişebilen düzeylerde parenkim hasarı yapan genellikle viral etkenlere bağlı enfeksiyonudur.

 • Ensefalit… beynin, hafiften ciddiye değişebilen düzeylerde parenkim hasarı yapan genellikle viral etkenlere bağlı enfeksiyonudur.

 • Menenjit… beyin zarlarının inflamasyonu ile giden genellikle bakteriyel kaynaklı MSS enfeksiyonudur.Ateş

 • Ateş

 • Baş ağrısı

 • Bilinç bulanıklığıAkut viral enfeksiyon

 • Akut viral enfeksiyon

 • Enfeksiyöz ajanlara veya immünizasyona sekonder otoimmün cevap

 • Paraneoplastik sendromEn sık sebebi virüslerdir.

 • En sık sebebi virüslerdir.

  • Herpes simplex virus (HSV) (akut sporadik ensefalitin en sık sebebidir)
  • Arbovirusler – artropod-borne virus (sivrisineklerin ve kenelerin daha fazla olduğu yaz aylarında salgın yaparlar)
  • Varicella zoster virus (VZV) (immünsüprese hastalarda ölümcül seyreder)


Akut sporadik ensefalitin en sık sebebidir.

 • Akut sporadik ensefalitin en sık sebebidir.

 • HSV-1 dahil bir çok ensefalit nedeni olan virüs çocuklukta edinilir ve latent olarak kalır, yıllar sonra reaktive olarak enfeksiyona neden olurlar.Primer enfeksiyon;

 • Primer enfeksiyon;

   • genellikle orofarinks mukazasında ve asemptomatik
   • ateş, ağrı, yutmada zorluk
   • 2-3 hafta


İnferior ve medial temporal lob

 • İnferior ve medial temporal lob

 • Orbito-frontal lob

 • Limbik yapılar

Ateş

 • Ateş

 • Tek taraflı veya generalize baş ağrısı

 • Kişilik değişiklikleri

 • Fokal nöbet aktivitesi

 • Fokal nörolojik defisit

   • Disfazi
   • Hemiparezi


Primer enfeksiyon… suçiçeği

 • Primer enfeksiyon… suçiçeği

 • Primer enfeksiyondan sonra latent enfeksiyona neden olur.

 • En sık reaktivasyon… herpes labialis

 • Suçiçeği, herpes labialis ve zona; ensefalit ile komplike olabilir.

 • Ensefalit tablosu genellikle hafif seyirlidir.EMN tablosunun ilk tanımlanan nörolojik komplikasyonu ensefalittir.

 • EMN tablosunun ilk tanımlanan nörolojik komplikasyonu ensefalittir.

 • Virüsün direkt MSS invazyonu veya immün mekanizma ile ensefalit oluşabilir.

 • Korteks, beyin sapı ve bazal ganglia tutulumu temporal lob tutulumuna eşlik eder.

 • İmmunsüprese hastalarda reaktivasyon ile mental durum bozukluğu ve fokal nörolojik defisite neden olabilirHem immünkompetanlarda hem de immünsüpreselerde ensefalit yapabilir.

 • Hem immünkompetanlarda hem de immünsüpreselerde ensefalit yapabilir.

 • İmmünsüprese hastalar, organ transplantı olanlar, HIV enfekte hastalar: risk daha fazla.

 • Organ transplantında en yüksek risk… CMV (-) alıcıya CMV (+) vericiden transplantEkzantema subitum (6. hastalık) etkenidir.

 • Ekzantema subitum (6. hastalık) etkenidir.

 • Primer enfeksiyon sonrası MSS’de latent olarak kalır.

 • İmmünsüpresyona neden olan durumlarda reaktive olabilir.

 • KİT sonrası %30 – 45 hastada ilk birkaç hafta içinde reaktive olarak viremiye neden olur.

   • Asemptomatik, pnömonit, ensefalit.
 • HSV tip 1 gibi fokal tutulum yaparak ensefalit oluşturur.AIDS hastalarının %10-50’sinde MSS’de HIV enfeksiyonu gözlenir.

 • AIDS hastalarının %10-50’sinde MSS’de HIV enfeksiyonu gözlenir.

 • Derin gri maddede ve santral beyaz maddede multinükleer dev hücrelerin görülmesi patognomoniktir.Lyssavirus

 • Lyssavirus

 • Akut progresif fatal ensefalit.

 • Enfekte hayvanın tükürüğüyle bulaşmaktadır.

 • İnkübasyon periyodu: 5 gün-6 ay (20-60 gün)

 • III, IV ve IX. kranial sinir palsileri

 • Prodromal dönemin ardından nörolojik hastalık dönemi başlar ve sonrasında tabloyu paralizi, koma ve ölüm izler.Primer enfeksiyon sırasında en sık komplikasyonu beyin ve beyin zarlarının inflamasyonudur.

 • Primer enfeksiyon sırasında en sık komplikasyonu beyin ve beyin zarlarının inflamasyonudur.

 • Hastaların yarısında BOS’da pleositoz görülür.

 • Ancak hastaların sadece %5-30’unda baş ağrısı, kusma, ense sertliği gibi semptomlar olur.Anamnez

 • Anamnez

 • Fizik muayene

   • Ense sertliği ???
 • Hemogram

 • Biyokimya

 • KültürMevsim

 • Mevsim

 • Coğrafik lokalizasyon

 • O bölgedeki hastalık prevalansı

 • Seyahat hikayesi

 • Mesleki maruziyet

 • Spor aktiviteleri

 • Hayvan ve böcek temasları

 • Aşılanma hikayesi

 • Kişinin immün statüsüHemogram

 • Hemogram

 • Renal ve hepatik fonksiyon testleri

 • Koagülasyon testleri

 • PA AC grafisiErken dönem HSV ensefaliti için sensitiftir.

 • Erken dönem HSV ensefaliti için sensitiftir.

   • Orbitofrontal ve temporal bölgelerde ödem görülür.
Herpes ensefalitli bir olguda T2-ağırlıklı aksiyal MRG kesitinde; sağ temporal lobda hiperintensite

 • Herpes ensefalitli bir olguda T2-ağırlıklı aksiyal MRG kesitinde; sağ temporal lobda hiperintensiteHücre sayısı: 10-2000 hücre/mm3

 • Hücre sayısı: 10-2000 hücre/mm3

   • Genellikle <500 hücre/mm3
   • Lenfosit hakimiyeti (başlangıçta nötrofil hakimiyeti olabilir)
   • %80 olguda eritrosit görülür.
   • %10 olguda tamamen normal BOS bulguları vardır.
 • Glukoz (mg/dl): normal ya da düşük

 • BOS glukozu / serum glukozu: normal (>0,6) ya da düşük

 • Protein (mg/dl): >50

 • Gram boyama: mikroorganizma görülmez.

 • Kültür: üreme olmaz.HSV PCR: İlk 24-48 saatte PCR ile BOS’da HSV DNA’nın saptanması tanı için %100 spesifik, %75-98 sensitiftir.

 • HSV PCR: İlk 24-48 saatte PCR ile BOS’da HSV DNA’nın saptanması tanı için %100 spesifik, %75-98 sensitiftir.

 • HSV tip 1 ve tip 2 arasında çapraz reaksiyon olabilmekle beraber diğer herpes virüslerle çapraz reaksiyon gözlenmez.

 • Tedavi esnasında PCR ile seri HSV-DNA ölçümleri tedavinin etkinliği hakkında çok iyi bilgi verir.

Şok / hipotansiyon varsa kristaloid sıvı infüzyonu yap.

 • Şok / hipotansiyon varsa kristaloid sıvı infüzyonu yap.

 • Bilinç kapalı ise hava yolunu açık tut.

 • Nöbet geçiriyorsa lorazepam 0,1 mg / kg’dan IV olarak uygula.

 • Hastayı stabilize et.Ensefalit kliniğiyle acile gelen tüm hastalarda ilk doz asiklovir yapılmalıdır.

 • Ensefalit kliniğiyle acile gelen tüm hastalarda ilk doz asiklovir yapılmalıdır.Asiklovir IV, 14 – 21 gün süreyle

 • Asiklovir IV, 14 – 21 gün süreyle

    • HSV meningoensefaliti
    • VZV ensefaliti


PY’da atipik lenfosit… IMN

 • PY’da atipik lenfosit… IMN

 • Amilaz yüksekliği… KabakulakAkut dönem

 • Akut dönemVirüsün virulansı

 • Virüsün virulansı

 • Kişinin;

  • önceki sağlık durumu
  • immün statüsü (KT, transplantasyon, AIDS)
  • yaşı (<1 yaş ve >55 yaş)
  • eşlik eden nörolojik semptomlar


Hastanın gelişinde koma halinde olması şiddetli beyin inflamasyonu ve kötü prognozu gösterir.

 • Hastanın gelişinde koma halinde olması şiddetli beyin inflamasyonu ve kötü prognozu gösterir.

 • Tedavi edilen herpes ensefaliti vakalarında;

    • Mortalite… %20
    • Morbidite… %40
 • Tedavi edilmeyen herpes ensefaliti vakalarında;

    • Mortalite … %50-75
    • Morbidite… %100


Beyin parenkimi içindeki fokal koleksiyon

 • Beyin parenkimi içindeki fokal koleksiyon

  • Enfeksiyon
  • Travma
  • Cerrahi


Hematojen yol: çoklu apse

 • Hematojen yol: çoklu apse

  • kronik pulmoner enf. (akciğer absesi, ampiyem…)
  • Deri enf.
  • Pelvik enf.
  • İntraabdominal enf.
  • Bakteriyal endokardit
  • Siyanotik konjenital kalp hastalıkları


Komşuluk yolu

 • Komşuluk yolu

  • Subakut ve kronik otit media, mastoiditis (inferior temporal lob ve serebellum)
  • Frontal ya da etmoid sinüzit (frontal loblar)
  • Dental enfeksiyonlar (frontal loblar)


Erken lezyon (ilk 1-2 hafta):

 • Erken lezyon (ilk 1-2 hafta):

  • Sınırları net belli olmayan lokalize ödem
  • Enflamasyon var, nekroz yok
  • “Serebrit”
 • 2-3 hafta sonra, nekroz ve erime

 • Fibröz bir kapsülle çevrilmeAeroblar+Anaeroblar

 • Aeroblar+AnaeroblarBaşağrısıLP kontrendikedir!

 • LP kontrendikedir!Görüntüleme

 • Görüntüleme

  • MR
  • BT


Cerrahi

 • Cerrahi

 • Antibiyotik

  • Seftriakson+metronidazol
  • Mortalite %0-30Yüklə 460 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə