axtarış: Баьлайыъы

синтактик вязифясиня эюря  баьлайыъыларын
- Елми редакторлары: Тофиг Мцзяффяроьлу
Баьлайыъы  вя  баьлайыъы  сюзляр
- Гязянфяр казымов с е ч и л м и ш я с я р л я р и
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə