A. V. Levenhukun təkmilləşdirdiyi mikroskop cismi ən çox nəYüklə 138,53 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.05.2017
ölçüsü138,53 Kb.

BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 1 

 

  

1

. A.V.Levenhukun təkmilləşdirdiyi mikroskop cismi ən çox nə qədər böyüdürdü?

 

A)2-25x

      B) 150

x

       C) 270x

       D) 3600

x

       E) 500000x

 

 2

. Suyun buxarlanması (transpirasiya) zamanı göstərilənlərdən 

hansı baş vermir?

 

A) yarpaqlar soyuyur B) bitki 

heddən artıq qızmaqdan qorunur

 

C) enerji toplanır 

D) su borucuqlarla hərəkət edir

 

E) mineral maddələr borucuqlarla hərəkət edir 

 

3. "Meyvəyanlığı toxum qabığı ilə sıx bitişmişdir və bunun altında 

endosperm yerləşir. Rüşeym xırdadır, ləpəsi nazik lövhəcik 

şəklindədir və endospermə sıx bitişmişdir". Yuxarıda verilən təsvir 

hansı bitkilərə aiddir?

 

A) 


çılpaqtoxumlu bitkinin toxumuna

 

B) paxlalı bitkinin toxumuna     C) taxıl bitkisinin toxumuna

 

D) xaççiçəklinin toxumuna      

E) mürrəkəbçiçəklinin toxumuna

 

 

4. Rizoidlə

r veril


ə

nl

ərin hansı üçün xarakterikdir? 

A) 


laminariya, quş mamırı, protal, və

 psilofitl

əB) sfaqnum, ulotriks, qıjı və

 parmeliya 

C)

ksantoriya, maral mamırı, latreya və plaun 

D) 


kladoniya, quş mamırı, qatırquyruğu və

 

qıjı 

E

) marai mamırı, qov göbəl

ə

yi, plaun ve parmeliya  

5. K


5

 L

5E

D1

 

çiçək düsturu aşağıdakı bitkilərln hansına aiddir? 

A) k


ə

l

əm  B) albalı    C) buğda    D

) noxud      E) günəbaxarı

 

 

6. Ən kiçik bakteriyalar: 

 

A) bükükşakillidiriər  

B) çubuqşə

killidirl

ə

r  C) kürəşə

killidirl

ə

r  


D) 

qamçışə


killidiri

ə

r  E) spiralşə

killldirt

ə 7. 

Aşağıda göstə

rll

ə

nlə

rd

ən hansı heyvanların təkamülü prosesind

ə

 daha sonra emə

l

ə g

əlmtşdir?

 

A) h


ə

zm sistemi 

B) ifrazat sistemi       C) cinsıyyət sistemı

 

D) də

ri-


ə

z

əl

ə

 klsə

si      E) qan-damar sistemi 

 

8. 


Aureliyanm yeganə bədən boşluğu:

 

A) döş      B) ağız     Ç) qann      D) bağırsaq      EJ mə'də 

 

9. Verilmiş variantlara diqqət yetirərək qaraciyər sorucusunun 

inkişafını düzgün və ardıcıl təsvir edən cavabı göstərin.

 

A) yetkin fərd yumurta 

kirpikctk sürfə  

ilbizda sürfə

 

quyruqlu sürfə  sista 

B) sista 

 

quyruqlu sürfə  

ilbizdə sürfə 

 yumurta 

 kirpikcikli sürtə yetkin fərd

 

C) İlbizdə sürfə  

yetkin fərd 

 yumurta 

 sista  kirpikcikli 

sürfə 

 

quyruqlu sürfə 

D) quyruqlu sürfə 

 

kirpikcikli sürfə  

ilbizdə çürfə 

 sista yelkin fərd  yumurta 

E) yumurta 

 

quyruqlu sürfə  

ilbizdə sürfə 

 sista  yetkin fərd

 

 10

. Xaçlı hörümçəyin neçə cüt sadə gözü və yerimə ayaqları 

vardır?

 

A) 4 cüt; 2 cüt 

B) 2 c


üt; 2 cüt

 

C) 3 cüt; 5 cüt

 

D) 4 cüt; 4 cüt 

E) 5 C


ü

t; 4 


cüt

 

 11

. Akulalarda qəlsəmə yarıqlarının minimum sayı:

 

A)5 


B)7 

C) 10 


D) 12 

E) 14 


 

12. 


Ördəkburunun quşlarla ümumi əlaməlləri hansı variantda 

düzgün


 

verilmişdir?

 

1. Kloakanın olması 

2. İstiqanlıltq

 

3. Yumurta qoymaqla çoxalma         4. Balanı südlə bəsləmə 

5. Bədən temperatum 43

OA)1,2,5       BJ2.3.5      C) 3,4,5       D)1,3,5      E) 1,2,3 13. 

İnsan oqanizmində neçə toxuma qrupu var?

 

A)1 


B}3 

C) 4 


D)9 

E) 10 


 

14. 


Onurğanın hansı şo'bəsinə görə insanın məməlilərsinfinə

 

mənsubiyyətini müəyyən etmək olar? 

A) 


boyun        B) döş         C) bel         D) oma         E) büzdüm

 

 15. 

Aşağıdakı maddələrdən hansı qan damarlarınin kəskin

 

daralmasına səbəb oiur? 

A) nikotln 

B) hemoqlobin 

C) insulin 

D) keratin 

E) qlükoza

 

 

16. Yetkin insanın ağzında neçə kəsici diş vardır?

 

A)2 B)4 

C)6 


D) 8 

E) 16 


 

17. 


Çəkisi 60 kq olan insanın bir böyrəyinin kütləsi onun kütləsinin

 

neçə faizini təşkil edir? 

A)1,01%      B)1,25%      C)15%      D) 0,3%      E) 0,25% 

 

18. 


Simpatik sinirlərin sinir düyünləri harada yerləşir?

 

A) işi tənzimlənən orqanın yanında və ya divarında

 

B) onurğa beyni boyunca

 

C) onurğa beynin boz maddəsində

 

D) baş beyin kötüyündə

 

E) onurğa beynin ağ maddəsində

 

 19

. Aşağıdakılardan hansı mümkün deyfl?

 

A) mayalanmış 1 yumurta hüceyrəd

ə

n 3 və

 

daha çox röşeymln emel

ə

 gə

lm

əsi 

B)  oğlan və

 

qızın ikislnin ümumi ciftə 

malik olması

 

C) iki oğlanm bir ciftə 

malik otması

 

D) mayalanmış 2 yumurta huceyrəd

ə

n 3 və

 

daha çox füşeymln ətıə

I

ə g

ə

lmə

si 


E) iki.qızın ümumi ciftə

 malik olmasj 

 

20

.  Rlbosomların hissecikl

ərl harada formalaşır?

 

A) endoplazmatik şebək

ə

de              B) nuvectkde C) huceyra merkezind

ə

                      D) Holcl aparatında

 

E) lizosomlarda  

21. Qeyri-

tam dominantliq şəraitində iki homoziqot fərdin 

çarpazlaşması zamanı birınci nəsildə neçe fenotip altntc?

 

A)1              B)2             C)3             D)4             E) 5  

22.  F


2

 

nəsil

dən olan noxud bitkisi iki əlamətə görə heteriziqotdur 

Həmin bitkilər hər 

iki 


elamətə görə resesslv olan val

ideyn formas; 

ile çarpazlaşdınlmışdır. Fenotipə görə elamətlerin hansı nisbətdə 

parça


l

anmasını müəyyen edin.

 

A)1:1         B)2:1         C)3:1         D) 1:2:1         E) 1:1:1:1  

23

.  insanda maksimum neçə cüt əlam

ətə görə genlərin sərbəst 

paylanması mümkündür?

 

A) 4              B) 8               C) 23               D) 46               E) 92  

24

.  Xəzər denizində aşağıdakı canlı 

orqanizmlərdən hansmın yox 

olması ekotoji piramldanın qısalmasına səbəb olacaqdır? 

(

piramldanın təpə hiss

əsolmayacaqdır).

 

A) xəzər suitisinin    B) fitoplanktonun 

C) bal


qların                                        

D) zooplanktonun     E)bentosun 

 

25

. Aşağıda verilmiş quruluş və prosesləri tekamülün gedişində meydäna gəlməsl ardıcdlığı ilə düzün:

 

l.fotosintez 2. üzvi maddətərin monomerierl

 

3. polinukJeotidlər

 

4. təneffüs 

5. pollmerlər

 

A) 1, 2, 3, 4, 5            B) 2, 5, 3, 1, 4           C) 5, 3, 1, 4, 2 D)4,3,2, 1,5            E)3, 2, 1,5,4 

BIOLOGIYA-------------------------------------------------------------------SINAQ 1 

 

  

 

Düz cavablar 

1C 


2C 

3C 


4A 

5B 


6C 

7E 


 

8D 


9A 

10D 


11C 

12E 


13C 

14A 


15A 

16D 


17E 

18B 


19B 

20B 


21A 

 

22E 23C 

24A 


25B 


Yüklə 138,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə