Abay diqqət, diqqətli abaylamaq diqqət etməkYüklə 264,5 Kb.
tarix26.05.2017
ölçüsü264,5 Kb.
A
abay – diqqət, diqqətli

abaylamaq – diqqət etmək

abaylaq – ehtiyat

abaysızca – təsadüfən

abaysızlıq – ehtiyatsızlıq

abınçı – nökər

abış – kahin

ablamaq – mühasirəyə almaq

acınmaq – rəhm etmək

acıq – qəzəb, hirs

acıtmaq – mayalamaq

acıtqı – maya

açarsöz – parol, şifrə

açınış – etiraf

açınmaq – etiraf etmək

açıqdaş – kvars

adaxlı – nişanlı

adlı – məşhur

ağ – bəyaz

ağ – tələ, tor

ağ altın – platin

ağ ayas – kosmos

ağ qan – leykosit

ağ çarlaq – qağayı

ağac – 8 km

ağac – taxta

ağardılış – bəraət

ağayınlıq - əlaqə, münasibət

ağbaş – çobanyastığı

ağbor – təbaşir

ağbökən – antilop

ağdarış – tərcümə

ağı – zəhər

ağım – cari

ağın – lal

ağırlamaq - əzizləmək, hörmətlə qəbul etmək

ağırsamaq – xarab olmaq

ağışdırma – 1.əvəzetmə 2.transfer

ağıt – mərsiyə

ağlayıcı – vəkil

ağqalay – alüminium

ağqanlılıq – leukoma

ağrıq – xəstəlik

ağsaqqallar genəşi – senat

ağsıl – protein

ağsümük – elita

ağtarmaq – tərcümə etmək

ağtıq – nəvə

ağulu – zəhərli

ağuqmaq – zəhərləmək

ağyelkən – cəfəri

ağzamaq – xatırlatmaq

ağzıbirlik – həmrəylik

akın – şair

al – hiylə

alaboğa – balina

aladil – hiyləgər

alaň – sahə, ərazi, meydan

alaňça – meydança

alaňurmaq – zəifləmək

alaqol – 1.qismən 2.ədalətsiz

alavan – timsah

alaxan – palma

alay – ya, əgər

alay – zebra

alayaq – dələduz, fırıldaqçı, kələkbaz

alayba – yaxud

albastı – cin

albığa – samur

aldakı – növbəti

aldamaq – təsəlli vermək

aldamçı – şarlatan

aldaq – təsəlli

aldırmaq – təslim olmaq

alğınçı – avanqard

alıcı – müştəri

alığ – pis

alım – borc

alımçı – kreditor

alımğa – katib, mirzə

alımsatım – ticarət

alıq - çul

alış – məsafə

alışçalış – mübadilə

alışveriş – bazarlıq

almaş(lıq) - əvəzlik

almaşmaq – mübadilə etmək

alp – cəsur

alpağut – qəhrəman

alpalmaq – qəhrəmanlıq etmək

alpavut - əsgər

alqamaq – xeyir dua vermək

alqı – borc

alqınmaq – qeyb olmaq

alqış – təşəkkür, minnətdarlıq

alqıy – vedrə

alqızıl – lalə

alqu – hər

alsu – çəhrayı

altınyarıq – şimal

alver – ticarət

alxıt – nehrə

amanç – hörmətli

amarı – qeyri

amıl – sakit

amıraq – dost

amramaq – xoşlamaq

amranış – ehtiras

amranmaq – xoşlamaq

amraq - əziz

amraqsızın – qəddarcasına

amrılmaq – sakitləşmək

amrıq – sakit

amuç – hədiyyə

amurtmaq – sakitləşdirmək

ançulaşıq – qurban

anıq – dəqiq, müəyyən, konkret, aşkar

anıqlama – tərif

anıqlamaq – tərif etmək

anıqlatmaq – müəyyən etmək, təsbit etmək

anuq – hazır

anımaq – hazırlaşmaq

anımyoxlaşmaq – vidalaşmaq

anıtmaq – hazırlaşmaq, hazırlamaq

anqut – sona

anuqlamaq – hazırlamaq

aň – fikir, idrak, dərrakə, şüur

aň-bilim – tərbiyə

Aňarak – Mars

aňdırmaq – xatırlatmaq

aňğal – sadəlövh

aňğartı – ifadə

aňrı – o tərəfə

aqaru – müqəddəs

aqqalaq – mışovul

ara - əlaqə

araçək(mə) – sərhəd

araçı – vasitəçi

araçılıq – vasitə

aralaşma – 1. diffuziya, 2. müdaxilə

aralaşmaq – müdaxilə etmək

aralıq – məsafə

araqatnaşıq – rabitə

ardamaq – xarab olmaq

ardaq – xarab

ardaq – ehtiram

ardaqlamaq – hörmət etmək

ardaqlı – möhtərəm

arğab – həlqə

arğımaq – cins at

arğış – karvan

arı – təmiz, saf

arığın – tamamilə

arın – intiqam

arınçu – günah

arış – çovdar

arıtmaq – təmizləmək

arna – kanal

arnaq – 1.həsr 2.ünvan

arnaqlı – xüsusi

arnavut – alban

arnayı – aşkar

arqan – kəmənd

arqu – inad

arsa – bəlkə

arsalıq – hermofroditizm

arsıl – vəhşi

arslan – şir

arsu – hermofrodit

artatır – fəsad

artatmaq – məhv etmək

arvış – tilsim, cadu

asıq – xeyir, faiz, fayda

asma – plakat

asqın – zəif

asqınlamaq – zəifləmək

aşağılamaq – təhqir etmək

aşığıc – tələsik

aşıqmaq – tələsmək

aşırıq – ifrat

aşkökü – kərəviz

aşlıq – mətbəx

aşnu - əvvəl

aşnuca - əvvəlcə

aşqazan – mədə

aşukmaq – qəm çəkmək

aşunmaq – tələsmək

aşyaylıq – süfrə

ataklı – məşhur

atalğı – termin

atama – termin

atamaq – həsr etmək

atanmış öd - əcəl

ataq – şöhrət

atay – qəsdən

atçı – mehtər

atız – həyət

atlı – süvari

atmaca – replika

atmaçı – dəllal

atna – həftə

atqaq – aidiyyət

atqıc – mancanaq

atqır – snayper

avul – kənd

axça – pul

axı – comərd

axın – cərəyan

axlamaq – nifrət etmək

axru – ehtiyatlı

axsaq – topal

ay – qəmər

ay balta – təbərzin

aya – pəncə

ayamaq – şikayət etmək

ayanca qarşı – təəssüf ki

ayanış – kədər

ayaq – çaşka, fincan

ayaqyolu – tualet

ayaş – dost

ayavlamaq – qənaət etmək

ayavlı – qənaətcil

ayavlılaşdırma – dramatizasiya

ayaz ata – şaxta baba

aydağıl – müşaiyət

aydılış – tələffüz

aydım – mahnı

aydımçı – müğənni

aydına – şayiə

aydış – söhbət

ayğaq – sübut

ayğaqçı – cəsus, xəfiyyə, xəbərçi

ayğaqlamaq – xəbər vermək

ayğıt – müəyyənlik

ayğıtlı – müəyyən

ayğuqçu – məsləhətçi

ayın – müxtəlif

ayırımlıq – fərq

ayırtmac – pöhrə

aylançıq – karusel

aylanış – fırlanma, dövriyyə, dövr

aylanma – dairəvi

aylanmaq – fırlanmaq, dövr etmək

aylaq – körfəz, dairə

aylı – hamilə

aylıq – maaş

aymalaq – nəvaziş

aymança – hasar

aymaq – zona

ayna – şeytan

aynalım - əməliyyat

aynıtmaq – sürətləndirmək

ayrılıq – hicran

ayrım – xüsusi

ayrıq – fərq

ayrıqca – xüsusilə

aytırıq – sual

azay – bəlğəm

azdırıcı – provokator

azdırma – provokasiya

azğırmaq – təhrik etmək

azınaq – layihə

azraq – daha az

azu – və ya, yaxud

azunlu – aid

B
bağdarlama – proqram

bağınmaq – itaət etmək

bağır – qara ciyər

bağırcaq – gəvəzə

bağırçı – aşbaz

bağırsaq – mərhəmətli

Bağırsoqum – Merkuri

bağlam – dəstə

bağlama – paket

bağlanış – rabitə

bağşurmaq – razılaşmaq

bakır – mis

balağuz – mum

balaq – şalvar, paça

baldaq – sabit

baldırkök – kərəviz

balçıq - qəbzə (qılıncın əl qoruyan dəmiri)

balıq – şəhər

balqırmaq – parlamaq

baň – ezan

baňlanış – inkişaf

barıbir – fərqi yoxdur

barım – sərvət

barısı – hamısı

barlamaq – 1. müayinə etmək 2. nəzarət etmək

barlaq – 1. müayinə, 2. nəzarət

barlaqçı – kəşfiyyatçı

barlıq – hər

barlıq – hamı

barxıt – məxmər

basım – təzyiq

basqı – təzyiq

basqıc – nərdivan, pilləkən, mərhələ

basımlıq – xeyir, fayda

basınc – təzyiq

basır – traxoma

basma – jurnal

basmaçı – jurnalist

basmaçılıq – jurnalistika

basmaq – nəşr etmək

basmasöz – mətbuat

baş ağrısı – miqren

başağut – şagird, şəyird

başlaq – pendir

başlıq – sədr

başqalıq – fərq

başqarıcı – rəhbər

başqarma – idarə

başqarmalıq – idarə

başqarmaq – idarə etmək

başqarıqçı – müdir

başsızlıq – anarxiya

baştutan – rəhbər

batır – qəhrəman

batış – qərb

baxanda – nisbətən

baxırac – çaydan

baxmayaraq – rəğmən

baxtaçı – çoban

baxtalaş – rəqib

bay – zəngin

bayağut – tacir

bayallı – badımcan

bayan – akkordion

bayçiçək – xədicəgülü

Baygöl – Baykal

baylıq – rifah

bayqamaq – diqqət etmək

bayqayış – diqqət etmək

bazlıq – sülh

bediz – rəsm

bedizçi – rəssam

bekiniş – istinadgah

bekləmək – kilidləmək

bel bağlamaq – etibar etmək

belbağı – kəmər

beldək – zona

beldürük – kəmər

belek – hədiyyə

belsənli – aktiv, fəal

berə - mil (məsafə)

beşgil – pentaqon

bet – səhifə

betik - kitab

betlək – dəftər

betləmə - səhifələmə

bək – kilid

bəkişdirmə - ibrət

bəkitmə - ratifikasiya

bəkitmək – təsdiq etmək

bəkməz – doşab

bəksiz – halsız

bələk – qundaq

bəlgi – 1.işarə, emblem 2.ayət

bəlgiləmə - tərif

bəlgiləmək – tərif etmək

bəlgili – məşhur

bəlgisiz – qeyri müəyyən, naməlum, qayıb

bəlləmək – təyin etmək

bənək – xal

bəňgü - əbədi

bəňgülük - əbədiyyət

bəriňgi – kartof

bərk – möhkəm

bəylik – iqtidar

bəzək – naxış

bəzəmən – şıq

bəzgək – malyariya

bıçqı – mişar

biçim – fason, forma

biçin – meymun

bıltıq (mıltıq) – tüfəng

bışlaq – pendir

bil – keta balığı

bildiriş – elan

bile – ailə

bilgə - alim

biliksizlik – cəhalət

bilim – elm, təhsil

bilimlik – elmi

bilməz – cahil

birdək – eyni

birdəy – eyni

birdürlü – homogen

birəgəy – nadir

birgən – zirək, mahir

birkəlkilik – monotonluq, yeknəsəklik

birök – amma, lakin

biryolluq – həmişəlik

bitgən – mömin

bitim – müqavilə

bitirətin – qənaətbəxş

biyi – rəqs

biyiçi – rəqqas, rəqqasə

biyimək – rəqs etmək

bodun – 1.xalq, millət 2.ümmət

boğaq – 1.qandal 2.kəndir

boğaz – hamilə

boğun – heca

boğuzlağu – qurban

bolcal – fərziyyə

bolcamaq – fərz etmək, təxmin etmək

bolçaq – razılaşma

bolçuluq – rifah

bolmaçı – mənfi

bor – təbaşir

boran – fırtına

borçulmaq – narahat olmaq

borsumaq – xarab olmaq

bosağa – astana

boş san – sıfır

boşlamaq – tərk etmək

boyaq – kraska

boydaq – subay

boylu – hamilə

boynağu – təkəbbürlü

boynaq – bərzəx

boynuna almaq – etiraf etmək

boysunmaq – tabe olmaq, itaət etmək, təslim olmaq

Boysunuş – İslam

boyun bağı – qalstuk

boyuncaq – kolye

boyunlamaq – qəbul etmək

boyunverikli – müsəlman

bögə - bənd

bögəliş – təxir

bögəmək - ləngitmək, əngəlləmək

bögən – anbar

bökmək – zövq almaq

böküt – bənd

bölə - kuzen

bölək – hissə

bölükçü – üsyançı

bölüm – şöbə

börü – canavar, qurd

bötnək – nanə

böv – tarantula

bucaq – künc

buğ – buxar

buğ gəmisi – buxar gəmisi

buğanmaq - əziyyət çəkmək

buğun – nəsil

bulaq – çeşmə

bulcuň - əzələ

bulğamaq – qocalmaq

bulğanc – xaos

bulğaq – fitnə

buluň – 1.körfəz 2.künc

bunay – neft

buň – dərd, qəm, hüzn

bunca – bu qədər

bunça – hamam

buňlu – qəmgin

buňluluq – melanxoliya

buqağu – cilov

burama – vint

burç – bibər

burçaq – lobya, paxla, noxud

burğu – drel

burğuc – vintaçan

burma çüy – şurup, vint

burnaq - əvvəl

burucu – drel

burulğan – girdab

burulma – spiral

buruluş – viraj

burun - əvvəl (nədənsə)

burxan – büt

Burxan – Budda

burxançılıq – buddizm

busanc – kədər

bususlu – kədərli

buşaq – astma

buşurğanmaq – kefi pozulmaq

butar – qənimət

buymaq - əmr etmək

buyruq - əmr, sərəncam

buyruq vermək - əmr etmək

buysanc – fəxr

buysanmaq – fəxr etmək

buyum – mal (şey), əşya

buyurmaq - əmr etmək

buzağı – xuliqan

buzdağı – aysberq

bükən – qarpız

bükür – qozbel

bülək – hədiyyə

bürdük – toxum

bürüncək – çarşab

büsürəmək – məmnun olmaq, razı olmaq

bütnük – nanə

bütüklü – mömin

büyü – sehr


C
cılasun – qəhrəman

cılız – tembolee

cız – xətt

cızğıc – xətkeş

cızıq – xətt

cızıqca – defis, tire

cızma – qrafik

cürdək – krafinka

Ç
çağ – 1. vaxt, zaman, 2. Saat

çağçı – saatsaz

çağdaş – müasir

çağım – şikayət, iftira, böhtan

çağırıq – dəvət

çağlama – fərziyyə

çağlamaq – təxmin etmək

çağrım – kilometr

çalğımaq – diqqəti dağılmaq

çalımlı – lovğa

çalıq – naz, işvə, qəmzə, kapriz

çalışıq – mübadilə

çama – qüvvət

çaman – tənbəl

çanaq – kruşka

çaňqı – xizək

çap – möhür

çapan – xələt

çapar – kuryer

çapçı – printer

çapul – hücum

çapulçu – hücumçu

çarlamaq – dəvət etmək

çarpımaq – zərər görmək

çarpuv – zərər

çatmaq – bəs etmək

çaxlı – qədər

çayan - əqrəb

çet – kənar

çet elli – xarici

çetlətmək – kənarlaşdırmaq, xaric etmək

çetlik – hücrə

çəbər – usta, ustad

çək – sərhəd, hədd

çəkara – sərhəd

çəkələşik – müzakirə

çəkənə - pərakəndə

çəkər – rəssam

çəkimli – sait

çəkimsiz – samit

çəkişmə - debat

çəkit – nöqtə

çəkləmə - norma

çəkləmək – məhdudlaşdırmaq

çəkli – məhdud

çənli – qədər

çərik - əsgər

çıbıldıq – pərdə

çıdam – səbr

çıdamaq – səbr etmək

çıdamlı – tolerant

çığ – rütubət

çığanaq – körfəz

çığay – kasıb

çılım – siqaret

çın – həqiqi

çıncıl – 1. dürüst 2. realist

çından – həqiqətən

çınayağ – çaşka

çınlığında - əslində

çınlıq – həqiqət, əsl

çıpçıq – sərçə

çıxarma - əsər

çıxdac – xərc

çıxım – xərc, məsrəf

çibin – milçək

çiçək – gül

çin – 1. həqiqi 2. rütbə

çin ürəkdən – səmimi

çindən – həqiqətən

çinlik – həqiqət

çiyə - albalı

çolaq – şikəst

Çolpan – Venera

çomur – turp

çoxraq – daha çox

çoxundurmaq – xaç suyuna salmaq

çoxunmaq – xaç çəkmək

çozmaq – hücum etmək

çöküntü – depozit

çölbörü – çaqqal

çölmək – butulka

çöngə - zəif

çöntək – cib

çöpük – natəmiz

çözgüt – qərar, qətnamə

çözmək – həll etmək

çözüş – həll

çumçuq – sərçə

çuňsamaq – fəryad etmək

çüçük – turş

çüy – mismar


D
dadım – ləzzət

dadlı – ləziz

dağ arslanı – puma

dağa – nal

dağaçı – nalbənd

dağarcıq – torba

dağdarış – böhran

dağdaylağı – lama

dala – çöl

dalçın – qərənfil

damğa – hərf

damğalıq - əlifba

dan – qəribə

daň – səhər, sübh, şəfəq

daň qalarlıq – xariqüladə

daň qalmaq – heyrət etmək

daňda – sabah

daňertə - səhər, sübh

daňmaq – inkar etmək

dansux – qəribə

dartımlılıq – cazibə

daş – xaric

daş – batereya

daşarı – xaric

daşımal – portativ

daşlantı – zibil

daşsın – heykəl

daşürək – rəhmsiz

davıl – fırtına

dayaq - əsa

deňgey – səviyyə

dəm – nəfəs

dəmirqazıq – qütb ulduzu, şimal

dəngərim – səviyyə

dəňiz qaraqçısı – pirat

dərgəmək – təhqiq etmək

dərgəv – təhqiqat

dərgəvçi – təhqiqatçı, müfəttiş

dəyin – qədər

dəyişli – aid, dair

dəymə - təsadüf

dıllaq – klitor

dınçı – cəsus

dikuçar – helikopter

dilçilik – linqvistika

dilək – 1. arzu 2. məqsəd, qayə

diləmək – arzu etmək

dillik – linqvistik

dilmac – tərcüməçi, mütərcim

dinc – sakit, rahat

dinclik – rahatlıq

dirəniş – mübarizə

dirigümüş – civə

dirişiş – təşəbbüs

dirlik – ömür, həyat

dişçi – stomatoloq

dişləm – loxma

doğruçul – səmimi, dürüst

doğruçulluq – səmimiyyət

doğrusunda – haqqında

doğun – təkərin diski

doğuş – şərq

dolaq – banderol

doldurğuc – tamamlıq

dolğun - ətraflı, mükəmməl

dolğunlanma – həyəcan

doluqanlı – mükəmməl

domalaq – kürə

dombalan – truffel

doň – şaxta

döndəriş – inqilab

döngəmək – istinad etmək

döňgəriş – inqilab

dördgil – kvadrat, sahə

duralı – haqqında, barəsində

duraqlı – sabit

durğun – sakin

durmuş – həyat, ömür

durmuş yolu – tərcümeyihal

durnuqlu – sabit

duruq – hal, vəziyyət

duruş – vəziyyət, mövqe

duruşçu – rəqib

duşaq – zəncir, qandal

duyğu – hiss

duyğudaşlıq – rəğbət, simpatiya

duymaq – hiss etmək

dür – növ

dürlü – müxtəlif

dürlü tüslü – rəngarəng

düş – röya, xəyal

düşəmək – xəyal etmək

düşüm – hal, vəziyyət

düşündürmək – izah etmək

düyünlük – rüşeym

düzük – sıra

düzmə - inşa, kompozisiya

düzmə - 1. siyahı, 2. silsilə, 3. zəncir

düzüm – kompozisiya, makyaj

düzüm –1. sistem, 2.qayda

düzüm – siyahı

E
ed – mal

Edil – Volqa

edinmək – təşkil etmək

ediş – fel

egəç – bacı

egir – kəcəvər

ekəçi – bacı

el – vətən, xalq

elaralıq – beynəlxalq

elat - əhali

elbaşı – lider, prezident

eles – ruh

elikdirmək – tamahlandırmaq

elikləmək – imitasiya etmək

elirgən – vəhşi

elirmək – qəzəblənmək, hiddətlənmək

elçi – səfir

elgəzər – turist

elgəzərlik – turizm

elkin – qərib

em – dərman

emçi – həkim

emerek – mebel

emən – palıd

emləmə – müalicə

emləmək – müalicə etmək

emnəlgə - xəstəxana

ençi – miras

endirmək – həbs etmək

enmək – peyda olmaq

ep – məharət

epcil – mahir

erk – iradə

erkin – azad, müstəqil

erkin vuruş – sərbəst zərbə

erksizdən – qeyri ixtiyari

ertək – nağıl

ertəň - 1. səhər, 2. sabah

ertirlik – səhər yeməyi

es – yaddaş (yad), hafizə, huş

esdəlik – xatirə, memuar, abidə

esdəlik bəlgisi – xatirə nişanı

esəndirəmək – təəccüblənmək

esgərmək – xatırlamaq

esimcə - feli sifət

esimlik - əvəzlik

eskərtmə – qeyd, müşahidə

eskərtmək – xəbərdarlıq etmək

esləmək – xatırlamaq

eslətmə - qeyd

eslətmək – xatırlatmaq

esli – ağıllı

essiz – huşsuz

eşik – həyət

eşkək – avar

eşük – kəfən

eviçi – ailə

evirmə - cəza

eyə - mübtəda

eyəgü – qabırğa

Ə
ədik – sapok

əklənc – vəsait

əkşi – turş

ələk - əvvəl (nədənsə)

ələk – xəlbir

əmcək – məmə

əmənmək – tamah etmək

əmgək – iztirab, əzab

əmgic – vantuz

əndik – vərdiş

əňək – çənə

ənət – hind

əňgəmə - hekayə

ənik – şir/canavar balası

əntək – hələ

əntəmək – veyllənmək

ərdəm – kəramət

ərəc – bəxt

Ərəndiz – Yupiter

ərgin – həll

ərik – qayısı

ərincək – tənbəl

ərinç – 1.mütləq, şübhəsiz 2.nemət

ərinmək – tənbəllik etmək

ərkələnmək – nazlanmaq

ərkəlik - nəvaziş, nəzakət

ərkə - əziz, mehriban

ərkə - nazlı, şıltaq

ərkələmək - əzizləmək

ərki – bəlkə

ərlik – qəhrəmanlıq

ərsə - tac, taxt

ərsi – cəfəng

ərsilik – cəfəngiyyat

ərtimli – zail

əsən – salam

əsən – salamat

əsən qal – xudahafiz

əsənləşmək – salamlaşmaq

əsənlik – 1.nuş 2.salam

əsirik – isteriya

əsirtki – narkotik

əsirtmək – sərxoş etmək

əsiz – 1.həqir, 2.heyif

əski – köhnə

əskirik – xəbər

əskirmək – xəbər vermək

əsrik – sərxoş

əsrimək – sərxoş olmaq

əssiz – fəlakət

ətçi – qəssab

ətküş – darvaza

ətöz – 1.bədən 2.nəfs

əylək – liman

əylişik – güzəşt

əzənək – tənbəl

əzgü – xeyirli

əzmə - gəvəzə

əzmələnmək – gəvəzəlik etmək

G
geňəş – məsləhət, şura

geňəşçi – məsləhətçi, müşavir

geňəşmək – məsləhətləşmək

geňlik – en dairəsi

geri qaxmaq – rədd etmək

geyim – paltar

gələrki – növbəti

gəlişik – razılaşma

gəlişim – 1) razılaşma, müqavilə 2) ahəng, harmoniya

gəlişmək – razı olmaq

gərdək – pərdə

gərək – 1. lazım, 2. yəqin

gərəksəmək – ehtiyacı olmaq

gərik – zürafə

gəzək – dəfə

gəzgin – səyahət

gəzginçi – səyyah

gil – ailə

girmək – daxil olmaq

gizli – pünhan

göndəm – hər şeyə razı olan adam

göndürmək – razı salmaq

gönmək – razı olmaq

görgü - əziyyət, əzab

görgülü – bəxtsiz

görgülük – işgəncə

görk – nümunə

görkəzməli – vizual

görklü – müqəddəs

görksüz – çirkin

görməz – ruh

görsətilim – təqdimat

görünclük – vitrin

görünüş – mənzərə

görünüş – səhnə

görüş – ziyarət

götərim – faiz

götərmə - faiz

götürgüc – lift

gövdə - əndam, bədən

gövrəli – hamilə

gövrüm – həcm

göy – səma, asiman

göy – mavi

göygü – kürəkən

göyərbə - hovuz, hövzə

göymək – pantera

göyqutan – leylək

göyüs – sinə

gözbağlayıcı – hipnozçu, sehrbaz

gözçü – kəşfiyyatçı, cəsus, xəfiyyə

gözəgə - pərdə

gözlək – tədqiqat

gözləşmə - randevu

gözlüklü ilan – kobra

göznək – pəncərə

gözünük – pəncərə

gözyetim – üfüq

güc – zor, qüvvə

güclə - zorla

gücləmək – zorlamaq

gücləniş – voltaj

güdücü – çoban

güdük – şübhə

güldürgü – lətifə

günbatar – qərb

güncül – paxıl

gündoğar – şərq

gündüzmə - təqvim, kalendar

güney – cənub

günlükçü – muzdur

günü – paxıl

günyaq – cənub

gürəş – mücadilə

güvə - zəmanət

güvənc – fəxr

güvənmək – fəxr etmək

güyəv – kürəkən

güz – payız

güzəmək – biabır etmək, etibardan salmaq

H
haçan – nə vaxt


I
ılalaşmaq – razı olmaq

ınaq – dost

ınş – bəxt

ırk – bəxt

ırklamaq – sehrləmək

ıyıq – müqəddəs


İ
icəniş – ümid

icənişli – etibarlı

icənmək – ümid etmək

icənməz – qeyri müəyyən

iç – daxil

içalı – cəsus

içək – şlanq

içərik – məzmun

içikmək - əsarətə düşmək

içiqara – paxıl

içiqaralıq – paxıllıq

idi – heç

idim – adət

ikilənmək – tərəddüd etmək

ikindi – axşamüstü

ikircim – tərəddüd

ildirmə - zəncir

imləmək – işarə etmək

imlik – nida

imtilmək – tamah etmək

inam – iman

iňir – axşam

iptək – nizam

iptəlmək – nizamlanmaq

iptənmək – tənzimləmək, nizamlamaq

iptəş – həmkar

irgin – tərəddüd

irəli - əvvəl

irimçik – pendir

irimək – turşumaq

irin – iltihab

iskək – maqqaş

iş dışlayış – tətil (strike)

iş kəsmək – məhkum etmək

işdəş – məsləkdaş

işdir - əgər

işənim – 1. etibar 2. etiqad

işənmək – etibar etmək

işik – fel

işli – məşğul

iyək – çənə

iyrəniş – nifrət

izləyic – detektor

izqovar – dedektiv

K
kadu – mismar

kalık – hava

kamıç – çömçə

kamıçaq – çömçəquyruq

keçiqaplan – qepard

keçirim – üzr, əfv

keçirimli – rəhmli

keçirmək - əfv etmək, bağışlamaq

keyik – ceyran

kəbit – dükan, mağaza

kək – qisas, intiqam

kəkük – şahin

kələçi – söhbət

kələmək – söhbət etmək

kələrçi – mühafizəçi

kəli – həvəng

kənək – vedrə

kənimli – qaneedici

kəňirdək – traxea

kəp – obraz

kərtincik – zəmanət

kərtiniş – ümid, etibar

kərtiş – ümid, etibar

kərtmə - armud

kəsək – hissə

kəsələyin – üfüqi

kəsgitləmə - tərif

kəsgitləmək – müəyyən etmək

kəsgitli – müəyyən

kəsiniş – hədə

kəsinmək – hədələmək

kəyinə qaldırmaq – təxirə salmaq

kəz – vaxt, zaman

kəzək – növbə

kəzəkçi – növbətçi

kidiriş – fasilə, təxir

kirlik – pokrıval

kiş – samur

kişəmək – mane olmaq

kişi – adam, insan

kiyiz – xalça

koğuş – nov

köbürgən – soğan

köç – hicrət

köçürmək – nəql etmək

kök - əyar

kökə - biskvit, peçenye

kökləmək - əyarlamaq

kökləm – bahar

kökləyici – tənzimləyici

kökrəkçə - lifcik

kölədə - milad

köləm – həcm, miqyas

köləňgic – siluet

kölgə - sayə

kölük – nəqliyyat

kömür sutəgi – hidrokarbon

kömürsu – karbohidrat

kömürtəgi – karbon

kömürtək – karbon

könüksu – civə

könükmə - idman

könüküş – idman

könül – qəlb

könüllük – təsəlli

köpçülük – qələbəlik, kütlə, əksəriyyət

köplənç – adətən

köpşük – elastik

kövürgən – soğan

kü – şöhrət

kübürçək – qutu

küdəzgən – hafiz

küdüm – səbr

külük – hikmət

kür – fərsiz

kür – həyasız, cəsarətli, vəhşi

kürdəli – mürəkkəb, qəliz

kürkə - hinduşka

kürmes – onqon

kürüsmən – avar

küşən – mərgümüş

küy – musiqi, melodiya

küygələk – həyəcanlı

küymə - furqon

küytabaq – plastinka, val

küyzəliş – şok, zərbə

küzən – safsar
M
mənlik – eqo
N
nərsə - şey
O
oba – kənd

obal – cəza

obam - əgər

obaň - əgər

obur – 1.iştah 2.cadugar

ocaq – ailə

od – atəş

odaq – ittifaq

odaqdaş – müttəfiq

odbaşı – ailə

odluçöp – kibrit

oğrun – sirr

oğuş – ailə

oğut – gübrə

olcay – bəxt, şans

olmaz – qadağan

oma – xüsusiyyət

omaq – şən

omuq – şən

oň – müvəffəqiyyət

oňarmaq – təmir etmək

oňay – 1.asan 2.müsbət

oňaylı – rahat

onca – o qədər

onqon – büt

onsuz da – zatən

oňşuq – sülh

oňtaylı – məharətli, zirək

oňuş – müvəffəqiyyət

opqun – girdab

or – xəndək

oram – küçə, məhəllə

oranca - əvəzlik

orman – meşə

ornamaq - əvəz etmək

ornaq – zavod, fabrik, dəyirman

orňaşdırmaq – həkk etmək

orňut – general

ortac - varis

ortalıq – mərkəz

orun – vəzifə, mövqe

orunbasar – müavin

orunbasarı – dublyor

orunçu – müavin

orundaqçı – icraçı

orunduq – stul, kreslo

orunlu – münasib

osmaq – təxmin etmək, fərz etmək

osmaq – xilas etmək

otaçı – həkim

otar – müstəmləkə

otarçılıq – müstəmləkəçilik

oturğuc – stul

oturuş – iclas

ovma – masaj

ovucu – masajist

ovxalama – masaj

ox – güllə

oxuducu – müəllim

oxumal – savadlı

oxuyucu – şagird

oy – fikir, ideya

oyatqıc – zəngli saat

oycul – fikir adamı, filosof

oydakı – mücərrəd

oylamaq – fikirləşmək

oylamaq – zənn etmək

oylanma – təsəvvür

oylanmaq – təsəvvür etmək

oyluq – vahə, oazis

oyma – qravür

oymaq – rayon

oynaş – məşuq, məşuqə

oyqar – müdrik

oyranlamaq – məhv etmək

oyum – vadi

oyun – rəqs

oyuş – hüceyrə

oyuşdurma – sərəncam

oyuşdurmaq – sərəncam vermək

ozal - əvvəl (nədənsə)

ozan – aşıq

ozmaq – xilas olmaq

ozqurmaq – xilas etmək

ozucu – xilaskar

Ö
öbəkə - familiya

öcət – inadkar

öç – intiqam, qisas

öçəmək – qisas almaq

öçən – nadir

öçəş – iddia

öçəşçi – iddiaçı

öçləmək – nifrət etmək

öçlük – düşmən

öd – zaman

ödək – 1.qabiliyyət 2.tövlə

ödüş – zaman

öfkə - 1.ağ ciyər 2.hirs

öfkələnmək – hirslənmək

ög – valideyn

ögbə - rezin

ögsüz – yetim

ögür – cəmiyyət

ökbən – çəhrayı

ökdə - qabil

ökdələmək – qabil olmaq

ökəç – xalq

ökənç – təəssüf

ökünc – peşmanlıq

öküncə qarşı – təəsüf ki

ökünmək – təəssüflənmək, peşman olmaq

ökünüş – təəssüf

ökünmək – peşman olmaq

ölcə - qənimət

ölçək – tərəzi

ölçəm – meyar, kriteriya, dərəcə, miqdar

ölçük – ehtiras

öləksə - leş

öləň – şeir

öləş – hissə

ölət – vərəm, vəba

ölkün – sərt

ölümlü – fani

ölümtük – leş

önçə - mahmız

önçələmək – mahmızlamaq

öňdən - əvvəl

öndürmək – istehsal etmək

öndürüş – sənaye, istehsal

önəgə - misal, nümunə

önəgəli – sivil

önər – süni

önər – incəsənət

önərtapış – ixtira, icad

önətin – qəsdən

önmək – inkişaf etmək

öňnük – dost

önüç – döş qəfəsi

önüm – istehsal, məhsul

önümlü – məhsuldar

önüsıra – (nədənsə) əvvəl

öň – rəng

öň - əvvəl

öňrə - əvvəl (nədənsə)

örəmək – mühasirəyə almaq

örgə - saray

örgən – qütb

örgün – 1.püskürmə 2.taxt

örək – kabus, ruh

örk – kəmsik

örkən – kəndir

örköňül – məğrur, iftixarlı

örnətmək – təsbit etmək

ört – alov

örtəgi – oksigen

örtəgiç – partlayıcı

örtək – qiymət

örü – saat

örün – vadi

örüntək – dərman

ösək – böhtan, iftira, qeybət

ösəkmək – iftira atmaq, böhtan atmaq

ösmək – inkişaf etmək

ösüş – inkişaf

ötə - həddən artıq, ifrat

ötəç – xoruz

ötəgörünən – şəffaf

ötəmək – tətbiq etmək

ötər – vergül

ötgək – ishal

ötkünçü – fani

ötkünmək – imitasiya etmək

ötük – xahiş

ötükçü – pinəçi

ötünç – xahiş

ötünmək – xahiş etmək, üzr istəmək, müraciət etmək, dua etmək

ötünüş – təklif, xahiş, üzr, müraciət, dua

ötüş – traxea

öygü – tərif

öykə - zədə

öykələk – həssas

öykünmə - təqlid

öykünmək – təqlid etmək

öymək – tərifləmək

öyrəncə - təcrübəsiz

öyrəncik – şagird

öyrünmək – şad olmaq

öyrünüş – şadlıq

öyüd – nəsihət

öyünmək – lovğalanmaq

özdən – azadlıq

özək – mərkəz

özəkləşdiricilik – mərkəziyyətçilik

özələnmək – dua etmək

özən – 1.nüvə, 2.çay, vadi, su kanalı

özgə - digər

özgəltmək – ləğv etmək

özgərmək – fərqliləşmək

özlük – insan

özmək – borcu qaytarmaq

özünlük – original
P
pox – nəcis
Q
qaçaq – fərari

qada – bəla

qalac – simit

qalaq – gəlin tacı

qalaqca – 1. dabankeş, 2. şpatel (spatula)

qalaylamaq – lehimləmək

qaldırğac – tovuzquşu

qaldırım – səki

qalma – ayısoğanı

qalpaq – papaq

qam – şaman

qamçılıq – şamanizm

qamramaq - əhatə etmək

qan basımı – qan təzyiqi

qanacaq – mərifət

qanadlandırmaq – ilham vermək

qanaq – istismar

qanaqçı – istismarçı

qanaqçılıq – zülm

qanazlığı – anemiya

qaňıltır – banka

qanıqmaq – razı qalmaq, məmnun olmaq

qaniçən – vampir

qapan – tələ

qapcıq – pul kisəsi, portmonet

qapdırma – zamok

qaplan – pələng

qara yağ – qətran

qarağay – şam ağacı, küknar

qarağu – 1.kor 2.cavab

qaralamaq – pisləmək

qaralaqçı – hakim

qaralı – gavalı

qaramaq – tamaşa etmək

qaramazdan – rəğmən

qarapayım – ibtidai

qaraqçı – bandit, quldur

qaraquş – epilepsiya

qarasu – qlaukoma

qaraşıq – diqqət

qaraşlı – mənsub, aid, tabe

qaraşlılıq – mənsubiyyət

qaraşsız – müstəqil

qaravaş – kəniz

qarayağız - əsmər

qarayaxma – böhtan, iftira

qarayıcı – tamaşaçı

qarayış – nəzər, münasibət

qarbamaq – kifayət etmək

qardələn – xədicəgülü

qarğamaq – lənətləmək

qarğış – lənət

qarış – arşın

qarışdırqıc – mikser

qarlığan – motmotu

qarlıq – pərdə

qarşıdaş – rəqib

qarşılaşmaq – rast gəlmək

qarşılıq – 1. cavab 2. müqavimət

qart – qoca

qaş – axşam

qaşqır – canavar

qat – mərtəbə

qatı – sərt

qatıma – qəbizlik

qatımaq – qəbiz olmaq

qatırma – karton

qatışıq – müxtəlif

qatnaşıcı – iştirakçı

qatnaşıq – münasibət, əlaqə

qatnaşmaq – iştirak etmək

qayçaxda – bəzən

qayğı – kədər, qəm, hüzn

qayğıdaş – həmdərd

qayğılanmaq – narahat olmaq

qayğılı – kədərli, qüssəli

qayğurmaq – qəmlənmək, kədərlənmək

qayra – şimal-şərq

qayramaq – fikir çəkmək

qayraq – vızıltı

qayrımlılıq – mərhəmət

qayta – dəfə

qaytadan – təkrar

qaytalamaq – təkrar etmək

qazanlıq – mətbəx

qazdamaq – ətirşah

qazımır – simic

qıça – xardal

qıçqıl – turş, turşu

qılım - əsr

qılın – məxmər

qılıq – xarakter

qılıq – davranış, xasiyyət

qılış – 1.fel 2.fəaliyyət

qılmış – cinayət, günah

qımıldamaq – tərpənmək

qıňraq – xəncər

qınanç – təəssüf

qıran – epidemiya

qırğıc – rəndə

qırğın – qətliam

qırım – müqabil

qırış – müharibə

qırnaq - xidmətçi, nökər, kəniz

qırsıq – qəza

qısdırğıc – şpilka

qısım – təzyiq

qısqıç – kəlbətin, məngənə

qış ata – şaxta baba

Qıtay – Çin

qıvanmaq – məmnun olmaq

qıyı – kənar, sahil

qıyın – 1.müşkül 2.cəza 3.əzab

qıyış – cəsarət

qıynaq – işgəncə

qızanaq – pomidor

qızğaldaq – lalə

qızğanmaq – təəsüflənmək

qızıl – qırmızı

qızıl çiyə - gilas

qızılca – çuğundur

qızılcıq – zoğal

qızılgöy – bənövşəyi

qızılödək – qida borusu

qızılqaz – flaminqo

qızılsarı – narıncı

qızıq – maraq

qızıqçı – kloun

qızıqlı – maraqlı, qəribə

qızıqmaq – maraqlanmaq

qızlamaq – xəlvəti hərəkət etmək

qoğam – cəmiyyət

qol – imza

qol çəkmək – imzalamaq

qolbaşçı – komandir, komandan

qoldamğa – imza

qolay – rahat

qolaylı – rahat

qollamaq – dəstəkləmək

qoltopu – həndbol

qoltuq – körfəz

qonalğa – hava limanı, aeroport

qonamçılıq – qəbirstanlıq

qonaq – müsafir, mehman

qonaq evi – mehmanxana

qonaqcıl – qonaqpərvər

qonç – kəfgir

qonğuraq – zəng

qonğuraq qılmaq – zəng etmək

qoňur – 1.qəhvəyi 2.şabalıd

qorğan – qala

qorğanış – istinadgah

qorunma – müdafiə

qorxulu – təhlükəli

qorxuluq – təhlükə

qorxutma – təhdid

qorxutmaq – təhdid etmək

qoşa – cüt

qoşmaq - əlavə etmək

qoşmasız – xalis

qoşqu – əlavə

qoşulma – şəkilçi

qoşumca – şəkilçi

qoşun – ordu

qoşunçuluq – hərbi xidmət

qoşuq – şeir

qoşuqçu – müğənni

qotuz – yak

qovuz – nəzər

qoyçu – çoban

qoyvermək – icazə vermək

qozğalan – üsyan

qozğalançı – üsyançı

qozğalış – hərəkət, hərəkat

qozğalmaq – üsyan etmək

qu – şayiə

quburcuq – qutu

quğurcaq – kukla

qul – kölə

qulağız – bələdçi

qulaqlandırış – elan

qullanmaq – istifadə etmək

qulluq – xidmət

qulluqçu – məmur, xidmətçi

qulqaq – xəz

qumğan – aftafa

qumlaq – mayaotu

qural – alət, cihaz, silah

qurama – təşkilat

quraşdırma – montaj

qurcaq – kukla

qurç – polad

qursaq – mədə

qurşamaq - əhatə etmək, mühasirəyə almaq

qurşaq – mühasirə

qurşayış – mühasirə

qurum – təşkilat

quşqonmaz – qulançar

qut – 1.ruh, 2.bəxt, 3.rahatlıq

qutlamaq – təbrik etmək

qutlaq – təbrik

qutlu – xoşbəxt, mübarək, müqəddəs

quv – hiyləgər, məkrli

quvancaq – məğrur, qürurlu

quvanclı – şən

quvanmaq – qürur duymaq

quvnaq – şən

quyğuc – qıf

quyma – 1.külçə, 2.delta 3.

quyun – tornado

quzey – şimal

quzlama – revmatizm

S
saban – tarla

saçaq – şüa

saçıq – dəsmal

sağınc – həsrət, təəsüb, fikir

sağınmaq – həsrət çəkmək

sağıt – alət

sağıtlanmaq – silahlanmaq

sağız – qətran

sağlıq – nuş

sağraq – badə

salım – 1.tale 2.şeh

salışdırma – müqayisə

salışdırmaq – müqayisə etmək

salmaqlı – ciddi

salqılanmaq – istinad etmək

salxın – saf

samay – məbəd

samçı – qubernator

san – rəqəm, middar

san - şöhrət

sanaq – kompyuter

sanaqıç – kalkulyator

sancqı – çəngəl

sanduğac – bülbül

sanlıq – rəqəmli

sapıq – zəncir

saralı – sarı gavalı

saqırğa – gənə

saqış – idrak

Saqıt – Mars

sarça – şüşə

sarğut – lütf

sarqılt – narıncı

sası – üfunət

satıq – mağaza

satov – ticarət

satqın – xain

savçı – dəllal, vasitəçi

savmaq – dəf etmək

sax – mühafizə

saxcıllıq – təsərrrüf

saxçı – polis

saxınmaq – fikirləşmək

saxlağıc – sığorta

saxlandırma – sığorta

saya – milyon

sayğılqan – elektrik

sayıl – bədbəxt

saylancıq – iradcıl

sayma – peyvənd

saymaq – hesab etmək

sayru – xəstə

sazağan - əjdaha

seçim – qərar

senim – etiqad

sevgi – eşq, məhəbbət

sevinçi – müjdə

seyrək – nadir (hallarda)

sezik – şübhə

seziksiz – şübhəsiz

sezim – hiss

sezinç – şübhə

sezgir – həssas

sezmək – hiss etmək

Səkəndiz – Saturn

səltilik – şans

səp – cehiz

sıbızğı – fleyta, ney

sığ – səbətdən xalça

sığım – həcm

sığınış – ibadət

sığınmaq – ibadət etmək

sığır – mal

sığıt – 1.matəm, 2.fəryad

sığraq – 1.poçtalyon 2.eyş-işrət 3.fincan

sıltaq – 1. bəhanə, 2. iftira

sın – 1.heykəl 2.tənqid

sın ad – sifət

sınalqı – televizor

sınaq – imtahan

sınçı – heykəltəraş

sınlamaq – tənqid etmək

sıra – pivə

sırça – şüşə

sıy – 1. hədiyyə, 2. şərəf

sıylamaq – hörmət etmək

sıylaq – hörmət, şərəf, namus

sıylaşıq – qarşılıqlı hörmət

sıylıq – mükafat

sızı – çiban

silti – alkali

sin – məzar

siňək – milçək

siňil – bacı

siňli – bacı

siňirmək – həzm etmək

soğranmaq – matəm tutmaq

soğur – kor

soğuş – müharibə

solğuc – salfet

soluq – nəfəs

son – axır

soňqur – şahin

soraq – sual, xəbər

sorğuc – nasos

soruş – sual

sovut – zireh

soxucuq – həvəng

soydaqdiş – morj

sozulmalı – elastik

söl – 1. limfa, 2. serum

söykəmlilik – cazibə

söyləm – cümlə

söyləniş – dialekt

sözbaşı – müqəddimə

sözləm – cümlə

sözlük – lüğət

sözsüz - əlbət(tə)

su çiyanı – krevet

subaşı – tualet

suburqaq – fəvvarə

suç – günah, təqsir

suğur – marmot

sulu çilim – qəlyan

sunmaq – təqdim etmək

sunuşmaq – təklif etmək

susabun – şampun

susığır – begemot

sutəgi – hidrogen

sutopu – su polosu

suyuq – 1.maye 2.səlis, rəvan

sü – ordu

sübaşı – komandır

süçük – şirin

südəmdirici – məməli

süldə - skelet

sülgü – dəsmal

sülü – yulaf

sürküş – maz

sürmə - stibium (kimyəvi element)

süyənmək – etibar etmək

süysünmək – pərəstiş etmək

süyüm – lif

süzək – təmiz, pak


T
Tabğaç – Çin

tabıl – innab

takı – və

talançı – quldur

taluy – okean

tamu(ğ) – cəhənnəm

tan – bədən

tanımal – məşhur

tanıq – şahid

tanıqlıq – lisenziya

taň – möcüzə

taňma – hədəf

taňrı – allah, xuda

taňrılıq – məbəd

tap – an

tapaq – xidmət

tapınma – ibadət, dua

tapınmaq – ibadət etmək

tapqanı – qənimət

tapqır – hazırcavab

tapşırma – sifariş

tapuq – xidmət

tarağa – fişəng

Tarku – Dnestr

tas – qayıb

tasma – bant, lent

taxıldaq – gəvəzə

taxışmaq – üsyan etmək

tay – tərəf

tayılqa – qurban

tebli – hiyləgər

telengir – alüminium

tezik – müsəlman

tək – qədər

təkin – pulsuz, havayı, müftə

təkşirici – müfəttiş

təkşiriş – nəzarət

təkşirmə - təftiş

təkşirmək – nəzarət etmək, təftiş etmək

təmən – çuvaldız

tən – bərabər

təňkə - qəpik

təpgin – temp

təpkic – nərdivan, pilləkən

təpsəv – rəqs

tığıt – qənaət

tığız bölmə - hücrə

tığşıtlamaq – qənaət etmək

tığşıtlı – qənaətli

tıltağın – çünki

tıltaq – səbəb

tın – nəfəs

tıňçı – xəfiyyə, dedektiv

tındu – heyvan

tınıq – sakit

tırışqaq – vəba

tıxılış – izdiham

tıyım – qadağa

tıymaq – qadağan etmək, əngəlləmək

tigin – şahzadə

tikənək – kaktus

tikili – bina

tikinçi – dərzi

tilhən – maşın

tintimək – təhlil etmək, analiz etmək

tirik – din

tirkə - karvan

tirkəmək – qeyd etmək

titsi – tələbə

tiyin – 1. qəpik 2. dələ, sincab

tiyrək – zəki

toğalaq – sahə, sfera

toğan – bənd

toğan – şahin

toğrul – şahin

tolum – silah

topalaq – kürə

topar – qrup

topar – zümrə

toplam – qrup

tor – şəbəkə

tor bəti – internet səhifəsi

torağa – sədr

toran – internet, şəbəkə

toruq – zəif

tosğuc – klapan

tosqal – bariyer

tot – oksid

totlanma – oksidləşmə

totuq – peroksid

toxçuluq – rifah

toxtam – qərar

toxunc – rişxənd

tögərək – dairəvi, yumru, qrup

töləm – xərc

töləmək – təzminat ödəmək

töləň – təzminat

töp - əsas

törə - 1.adət, 2.məhkəmə 3.bürokrat 4.qanun

törəçilik – bürokratiya

tötəncə - fövqəladə

töz – ruh

tulpar – köhlən

tumov – zökəm, qrip

tumşuq – xortum

tunc – bürünc

tuqay – meşə

tut – zərbə

tutam – dəstə

tutarıq – dəlil, sübut, arqument

tutğac – dəstək

tutqa – sükan

tutqay – epilepsiya

tutul – sistem

tutuşağına - tamamilə

tutuşçu – davakar

tuyuq – nal

tuzaq – tələ

tügəl – tam, tamam

tündük – şimal

tünlük – pəncərə, baca

tünyaq – şimal

tüs – rəng

tüş – nəticə

tüştük – cənub
U
ubaq – xırda

ubşaq – qəlpə

ucuz – asan

udmaq – məğlub etmək

udsuz – həyasız

udu – və

uduq – qurban

uduzmaq – məğlub olmaq

uçar – 1.təyyarə 2.bazar

uçarsu – şəlalə

uçma(ğ) – cənnət

uçraşıq – maç

uçucu – pilot

uçural – macəra

udmaq – məğlub etmək

udum – bərəkət

uğmaq – dərk etmək

uğramaq – rast gəlmək

uğuc – rəndə

ulanış - əfsanə

ulanmaq – davam etmək

ulduzçu – astroloq, münəccim

ulğam – silsilə

ultu – milliyyət

ultuň – yeganə

ululamaq – hörmət etmək

ulus – millət, xalq

uluscul – millətçi

ulusluq – milli

uluş – 1.səltənət 2.kənd

unamaq – qəbul etmək, razı olmaq

unamlı – xoş

unatmaq – xoşlamaq

untaq – nişasta

uňuş – şans

uqub – qabiliyyət

uquzmaq – bəyan etmək

uquzuş – bəyanat

uran – şüar

uraqut – qadın

urğun – qarət

urluq – sperma

urunç – rüşvət

urunçaq – girov

urunççu – rüşvətxor

uruq – 1.qəbilə, tayfa, nəsil 2.ailə 3.toxum

us – ağıl

usaqcıl – simic

usunmaq – təklif etmək

ut – həya

utru – aşkar

utuq – mənbə

uvşaq – xırda

uvulduruq – kürü

uxruq – kəmənd

uxuşmaq – xəbər vermək

uyat – vicdan, ədəb, ayıb

uyatla – vicdanla

uyğarmaq – qərara gəlmək

uyğun – müvafiq

uyum – təşkilat

uyumlaşdırmaq – təşkil etmək

uyuq – corab

uyuşma – təşkilat

uyuşmaq – laxtalanmaq

uyutmaq – mayalamaq

uyutqu – maya

uzağut – mütəxəssis, ekspert

uzaymaq – davam etmək

uzunluq – meridian

Uzuv – Dnepr
Ü
üd – vaxt, zaman

üdüm – adət

üdün – vaxtı

ügüz – çay

üldür – film

ülgü – 1.misal, nümunə 2.tərəzi

ülgülük – prototip

Ülkər – Pleyada

ülüş – pay

ün-sın – multimediya

ünalqı – radio

ündəmək – dəvət etmək

ündək – nida

ündürmək – reallaşdırmaq, həyata keçirmək

ünəmcil – qənaətcil

ünəmək – razı olmaq

ünəşdirmək – nişanlamaq

ünəşmək – nişan qoymaq

üňgür – mağara

ünlü – sait

ünsüz – samit

üpgük – şanapipik

ürək etmək – cəsarət etmək

ürəkli – cəsarətli

ürən – ailə

ür – sədaqət

ürlü – sadiq

ürüng – dua üçün verilən pul

üstək – faiz

üstək – zərf (qramm)

üstəmə - əlavə

üstəmə - faiz

üstəmək - əlavə etmək

üşük – hərf

üymə - kütlə

üyürmə - siklon

üzlüksüz – davamlı, sürəkli

üzürgən – kürü

üzüt – ruh
V
varlama – inkar

varlamaq – inkar etmək

varlayış – imtahan

verəcək – borc

verilən – sadiq

verilənlik – sədaqət

verişmək – təslim olmaq

vurnuq – cəhd, səy

vurnuqmaq – cəhd etmək

vuruş – müharibə


X
Xanbalıq – Pekin
Y
yaban – barbar

yabırxaq – kefsiz

yabız – bərbad

yablaq – pis

yablıq – avadanlıq, təchizat

yablıqlamaq – təmin etmək

yabmaq – təxirə salmaq

yad el – qürbət

yağalamaq – mübahisə etmək

yağday – vəziyyət

yağdaylaşmaq – vəziyyətə uyğunlaşmaq

yağdaylı – rahat

yağı – düşmən

yağımaq – xoşa gəlmək

yağımlı – xoş, məqbul

yağımsız – 1. mübahisəli, 2. xoşagəlməz

yağız - əsmər, qəhvəyi

yağlaq – tava

yaq – tərəf

yaqlamaq – müdafiə etmək

yaqsız – şəxssiz

yal – 1.tətil, istirahət 2.sıra

yala – iftira

yalabımaq – parlamaq

yalayıq – qundaq

yalbış – alov

yaldamalı – muzdlu

yaldıratmaq – cilalamaq

yal – kirayə

yalabaç – peyğəmbər

yalçı – muzdur, fəhlə

yalğa – kirayə

yalğan – saxta

yalğaş – davam, davamiyyət, müddət

yalğaşında - ərzində, müddətində

yalğaşmaq – davam etmək

yalım – alov

yalınğac – kasıb

yalıq – şad

yallamaq – kirayələmək

yalmağuz – 1.qulyabanı 2.cadugar

yalňuq – insan

yalpı – ümumi

yalpılıqda – ümumən

yalqızlama – tərki-dünyalıq

yaltırağan – brilyant

yaltıramaq – parlamaq

yaltıraq – parlaq

yalvaç – peyğəmbər

yalxaq – tənbəl, miskin

yalxın – alov

yaman – pis

yamçı – poçtalyon

yamsılama – imitasiya

yamsız – kifir, çirkin

yaň – exo, əks səda

yanardağ – vulkan

yancıq – cib

yaňan – fil

yaňğaq – qoz, fındıq

yanğar – heyvan

yanğıç – vızıltı

yaňğu - əks-səda

yaňılanmaq - əks səda vermək

yaňılğa – exo, əks səda

yaňılmaq – səhv etmək

yanıma – təhdid

yanımaq – təhdid etmək

yaňlaq – çərçivə

yaňlığında - əksinə

yaňlış – səhv

yanut – mükafat

yapınqıç – kirəmit

yaqış – qurban

yar – şam

yar boyu – sahil

yaradılış – xilqət

yaramlı – faydalı

yaramlı – rahat

yaraq – silah

yaraqlamaq – təchiz etmək

yaraqlanma – təchiz

yaraşan – layiq

yaray - əhsən, afərin

yarnama – reklam

yarğaq – membran

yarğı – 1.hökm 2.nizamnamə

yarğıçı – hakim

yarın – sabah

yarış – turnir

yarışçılıq – rəqabət

yarlı – kasıb

yarlıq – fərman, etiket, əmr

yarmaq – pul

yarpız – nanə

yarsıtmaq – təhrik etmək

yaruq – nur

yaruqlu – nurani

yasalma – süni, saxta

yasalmaçı – saxtakar

yasamaq – tərtib etmək

yasaq – qadağa, günah

yasmıq – mərcimək

yasqaq – qrafit

yastılıq – müstəvi

yaş – cavan, gənc

yaşılca – tərəvəz

yaşıq – qutu

yaşırın – məhrəm

yaşlıq – cavanlıq

yatağan – boa (ilan)

yatalaq – tif

yatır – bətn

yavşaq – pis

yavuz – pis, qəzəbli

yavuşlu – nişanlı

yaxa – sahil

yaxıc – fırça

yaxlaq – çərçivə

yaxlaqçı – hüquqşünas

yaxma – buterbrot

yaxqıc – fırça

yaxşıraq – daha yaxşı

yay – mötərizə

yayaq – piyada

Yayık – Ural

yayıt – sirr

yaylı – rahat

yaylılıq – rahatlıq, komfort

yayramaq – kef etmək, zövq almaq

yayraq – kef, zövq

yazı – çöl

yazınmaq – günah etmək

yazmış – tale, qismət

yazqırmaq – ittiham etmək

yazuq – günah

yedək – furqon

yedəkçi – lider

yek – şeytan, iblis

yel – cin

yelbaxar – flüger

yelbəzək – qəlsəmə

yeləc – ab-havalı yer

yelik – istehza

yelim – kley

yelimsə - nişasta

yelimşək – qlüten

yelin – məmə

yelkin – səyyah

yellətkic – ventilyator

yelpənək – xiyar

yelvi – cadugar, sehrbaz

yelviçi – cadugar, sehrbaz

yelyara – sifilis

yemirgic – buldozer

yemirmək – məhv etmək, xarab etmək, viran etmək

yemiş – meyvə

yeňi – təzə

yeňici – qalib

yeňilgi – məğlubiyyət

yeňiliklər – xəbərlər

yeňilmək – məğlub olmaq

yeňiş – qələbə

yeňmək – məğlub etmək

yer titrəməsi – zəlzələ

yer yağı – neft

yerbən – qədim

yerdəri – atmosfer

yerdölə - zirzəmi

yerləmə - dəfn

yerləmək – dəfn etmək

yermək – cavan

yersu – məmləkət

yeşik – qutu

yetərli – kifayət, kafi

yetilgən – mükəmməl

yetişlik – nailiyyət

yetmək – kifayət etmək, bəs etmək

yetük – kamil

yey – salamat

yeyə - rəndə

yeyən – həsir

yeyin – sürətli, sürətlə

yeylik – rifah

yez – mis

yək – şeytan, cin

yəmət – bəli

yəndik – həşərat

yəsmik – mərcimək

yığılıq – tezlik

yığılış – iclas

yığın – mitinq

yığmaq – zəng etmək

yığnaq – məclis, iclas, konfrans, kolleksiya

yılavuq – meduza

yıldamlıq – sürət

yılğa – delta

yılğırış – təbəssüm

yılılıq – hərarət

yılmanaq – hamar

yıpar - ətir

yır – 1.nəğmə, mahnı 2.şimal

yırçı – müğənni

yırğaq – yaba, çəngəl

yırlamaq – mahnı oxumaq

yış – meşə

yışlıq – tezlik

yıta – təəssüf, heyif

yimirt – meşəgilası

yiňlənmək – şübhələnmək

yiyə - sahib

yiyələnmək – işğal etmək

yol – dəfə

yol yazmaları – səyahətnamə

yola – adət, ənənə

yolaqçı – sərnişin

yolbarıs – pələng

yolbaşçı – rəhbər, müdir

yoldaş – peyk

yollamaq – göndərmək

yoluxmaq – rastlaşmaq

yonğuc – qələmyonan

yorama – təxmin, hipoteza, fərziyyə

yoruq – 1.səyahət 2.kampaniya 3.qanun 4.xarakter

yova – soğan

yox – xeyr

yox olmaq – rədd olmaq

yoxatmaq – məhv etmək

yöb – razılıq, harmoniya

yölək – dəstək

yön – istiqamət

yöndə - barədə

yöndəmək – təmir etmək

yönəkəy – adi, sadə, bəsit

yönəliş – məzhəb

yönündə - haqqında, barəsində

yörəlgə - ənənə

yörgək – qundaq

yubçu – müdafiəçi

yuğma – mikrob

yuğmalı – mikrobik

yuğmaq – sirayət etmək

yuğuc – süngər

yuğumsuzlandırış – dezinfeksiya

yula – məşəl

yulay – kəllə

yulmaq – 1.həll etmək, 2.xilas etmək

yuluq – fidyə

yumalaq – dairəvi

yumur – içalat

yumuş – 1.vəzifə, 2.bəhanə

yumuşçu – fəhlə

yundu – çirkab suyu

yunquq – sabun

yuňul – asan

yurd – vətən

yutuqlu – faydalı

yutuz – arvad, zövcə

yuxa – nazik

yüdəgən – cılız

yük – baqaj

yükçü – hambal

yüklü – hamilə

yükmək – pantera

yüksək – ali

yükünc – namaz, səcdə

yükünmək – səcdə etmək, namaz qılmaq

yülmək – hirslənmək

yüm – şalvar

yülüçü – bərbər

yülün – onurğa beyni

yüpənmək – təsəlli tapmaq

yüpətmək – təsəlli vermək

yüyələmək – sistemləşdirmək

yüyəli – müntəzəm

yüykə - əsəb

yüyrük – sürətli

yüyrük – tarakan

yüyünmək – müraciət etmək, üzr istəmək

yüyünüş – müraciət

yüyürdək – xidmətçi

yüyürüş – prosesyüzdəy – səthi

yüzəki – səthi
Kataloq: 2015
2015 -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2015 -> Приложение №3 Информированное согласие пациента на пародонтологическое лечение
2015 -> Myuller h p parodontologiya pdf
2015 -> Buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli

Yüklə 264,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə