ABŞeron aqroparkiYüklə 1.53 Mb.
Pdf просмотр
tarix26.05.2017
ölçüsü1.53 Mb.

ABŞERON AQROPARKI

İNVESTİSİYA LAYİHƏSİAZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI

2015-ci ildə respublikada tərəvəz istehsalı 1.3 milyon ton, o cümlədən pomidor istehsalı 515.2 min ton,xiyar istehsalı isə 230.7 min ton

2015-ci ildə Bakı şəhəri və Abşeron rayonunda tərəvəz istehsalı 17.2 min ton, o cümlədən pomidor istehsalı 8.7 min ton,xiyar istehsalı isə 2.5 min ton;

2015-ci ildə respublikadan tərəvəz ixracı (təzə halda) 83.3 min ton, o cümlədən pomidor ixracı 65 min ton,xiyar və kornişonlar ixracı isə 6.8 min ton;

2016-cı ilin 6 ayı ərzində tərəvəz ixracı (təzə halda) ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 43% (27.3 min ton) artaraq91 min ton olmuşdur;

«ABŞERON AQROPARKI»

AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI

«ABŞERON AQROPARKI»

Layihə haqqında

ümumi məlumat

:

Layihənin

yerləşdiyi yer:

Layihənin təyinatı:

Layihənin məqsədi:

Layihənin adı:            

Abşeron AqroParkı

Bakı şəhəri, Abşeron rayonu, Hövsan qəsəbəsi

İnnovativ və müasir texnologiyaların tətbiqi ilə istehsal,

emal,

logistika(saxlama,

çeşidləmə,

qablaşdırma,

markalama, daşınma, daxili və xarici bazarlarda satış təşkili

Müasir

innovativtexnologiyalar

əsaslanan

istixana

kompleksi və ona xidmət edən sahələrin yaradılması, kiçik-

orta sahibkarlığın inkişafına dəstək.

BinəAqro MMC-yə məxsus və fəaliyyətdə olan istixana 

kompleksi - 42 hektar

BinəAqro MMC-yə məxsus potensial ərazi – 58 hektar

AS Aqro Co. MMC-yə məxsus tikinti mərhələsində olan 

istixana ərazisi – 10 hektar

AqroPark-da kiçik-orta sahibkarlıq üçün nəzərdə 

tutulmuş ərazi – 300 hektar

AqroPark-ın sənaye zonası – 24 hektar

Layihənin

ümumi ərazisi:

434 hektar«AZƏRBAYCAN – RUSİYA AQROPARKI» KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLARA HANSI 

ÜSTÜNLÜKLƏRİ VERİR?

«AZƏRBAYCAN-RUSİYA AQROPARK» ının İNKİŞAF KONSEPSİYASI

AS GROUP İNVESTMENT-in «ABŞERON AQROPARKI» nda ƏSAS ROLU

1.

İstehsal edilmiş müxtəlif çeşidli məhsualları 

«Made in Azerbaijan» brendi altında xarici 

bazarlara çıxışının təşkil edilməsi2.

Kənd təsərrüfatı üçün labüd hesab edilən 

elmi-tədqiqat mərkəzinin yaradılması 

3.

Yerli kadr potensialının inkişafı üçün xarici 

mütəxəssislərin dəvət edilməsi

4.

Vahid Gömrük keçid və  Fitosanitariya 

mərkəzinin yaradılması

6.

Kompleksin yüksək peşəkarlıqla idarəsinin 

təmin edilməsi

7.

Kompleksin konseptinə uyğun olaraq 

inkişaf etməsi üçün yerli və əcnəbi 

investorların layihəyə cəlb edilməsi5.

Şirkət tərəfindən logistik mərkəz, soyuducu     

anbar, emal müəssisələri və digər funksional 

obyektlərin inkişafına sərmayə yatırılması«ABŞERON AQROPARKI» nın İNKİŞAF KONSEPSİYASI

Geniş miqyaslı aqrar-sənaye istehsalının yaradılması;İstehsala və digər xidmətlərə müasir texnologiyaların tətbiq olunması;

Xarici bazarlara etibarlı və sabit çıxışın təmin edilməsi və ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsi;Keyfiyyətli logistik xidmətlərin göstərilməsi

Vahid ixrac prosedurunun tətbiq olunması və ixracın həcminin artırılması;Bakı ətrafı qəsəbələrdə fəaliyyət göstərən fermerlərin aqroparkın ərazisindən istifadəyə cəlb

olunması və onlara yüksək səviyyədə xidmətlərin göstərilməsi;

Aqroparkın daha çox sosial istiqamətli fəaliyyət göstərməsinin təmin edilməsi;Vahid standartların tətbiqi və son məhsulda davamlı keyfiyyətin təmin edilməsi.«ABŞERON AQROPARKI» KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLARA HANSI ÜSTÜNLÜKLƏRİ VERİR?

Logistik xidmətlərin göstərilməsi (saxlama, çeşidləmə, qablaşdırma və daşıma);Sadələşdirilmiş ixrac prosedurunun tətbiq olunması;

Fermerlərin toxum, şitil, gübrə və dərman preparatları ilə təmin olunması;Müasir texologiyaların tətbiq olunması;

Yüksək məhsuldarlıq və mənfəətliliyin təmin olunması;Aqroservis xidmətlərinin göstərilməsi;

Məsləhət və texniki xidmətlərin göstərilməsi;Sabit satış bazarı ilə təmin olunması.«ABŞERON AQROPARKI» nın SƏNAYE ZONASININ ESKİZ LAYİHƏSİ

TEXNİKİ - İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏR

Ümumi Tikinti altı sahə – 74 750 m

2

Ümumi tikinti sahəsi – 84 050 m

2Adı

Tikinti 

sahəsi 

İstehsal 

gücü

1

İxracın rəsmiləşdirilməsi mərkəzi 

700.0 m


2

-

2Ofis binası 

1 500.0 m

2

-

3Hotel binası 

2 800.0 m

2

70 yataqlıq4 Yataqxana

800.0 m


2

25 yataqlıq

5

Yeməkxana3200.0 m

2

250 nəfərlik

6

Loqistia mərkəzi 4 000.0 m

2

-7

İnnovasiya və Elmi tədqiqat 

mərkəzi 

2 400.0 m

2

-

8Saxlanc anbarları 

7800.0 m


2

5 000 ton

9

Təsərrüfat anbarları 2 000.0 m

2

2 400 ton10 Soyuducu anbarlar

11 500.0 m

2

5 000 ton11

Qablaşdırma

6400.0 m

2

60 182 ton/il12

Konservləşdirmə

3 900.0 m

2

6 500 ton/il13

Şitillərin yetidirilməsi

30 000.0 m

2

-14

Aqroservis mərkəzi

4250.0 m

2

-15 Qazanxana

680.0 m


2

-

16 Transformator y/st120.0 m

2

-17

Su anbarı

10 000.0 m

3

-18 Avtopark

2 000.0 m

2

-


«ABŞERON AQROPARKI» nın STRUKTURU

«Abşeron» AP

Gömrük və Fitosanitariya mərkəzi

Xarici bazar

Daxili bazar

Logistika və 

çeşidləmə 

mərkəzi

İxrac


Saxlama 

anbarı


Soyuducu

Məhsul 


emalı 

müəssisəsi

Çeşidləmə

Qablaşdırma

Markalama

Daşınma


İstixana təsərrüfatları

İnnovasiya və elmi 

araşdırmalar mərkəzi

Şitil istehsalı müəssisəsi

İstehsal vasitələrini təmin 

edən satış mərkəzi

İstixana üçün xammal satış 

mərkəzi


«ABŞERON AQROPARKI»nın STRUKTURU

Logistika mərkəzi

AvtoPark

Gömrük sənədləşmə və Fitosanitariya  mərkəzi

İxrac

Soyuducu və saxlanc anbarKonserv zavod

İstixana


Şitilçilik

Elmi araşdırma mərkəzi

İstixana üçün xammal satış 

mərkəzi


Çeşidləmə,Qablaşdırma və 

MarkalamaTƏLƏB OLUNAN İLKİN İNVESTİSİYA VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ

Cəmi İnvestisiya – 65.3 milyon AZN

Maliyyələşdirmə mənbələri (%-lə)Funksional obyektin adı

İnvestisiya 

məbləği (mln AZN)

1.

Müasir istixana kompleksi (10 ha ərazidə)

11. 5

2.

Şitilçilik təsərrüfatı (3 ha ərazidə)

9

3.

Tərəvəz konservləri istehsalı zavodu (6.5 min ton/il)

11.3 

4.

Logistik mərkəz (5 min ton soyuducu, 5 min ton saxlanc 

anbar və gücü illik 60 182 ton (25 ton/saat) olan çeşidləmə 

və qablaşdırma)

15

5.

İnnovasiya və elmi tədqiqat mərkəzi

3

6.

Ofis binası, yeməkxana, hotel və yataqxana

4.5

7.

Texniki xidmət mərkəzi – Aqro Servis mərkəzi

2

8.

Avto park

5

9.

İstixana üçün təsərrüfat mallarının satış mərkəzi

2

10.

Qazanxana, Transformator y/st. və su anbarı

2


Şitil (ədəd/il)

İldə 7.5 mln ədəd şitil 

istehsalı

«ABŞERON AQROPARKI» nın İSTEHSAL GÜCÜ

«Abşeron Aqroparkı» nın illik istehsal gücü

:

Konserv (ton/il)

İllik 6500 ton tərəvəz 

konservləri istehsalıMeyvə-Tərəvəz (ton/il)

İldə 66 682 tonadək 

meyvə-tərəvəz tədarükü

Qablaşdırma (ton/il)

İldə 60 182 ton meyvə-

tərəvəz qablaşdırılması

və markalanmasıYETİŞDİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ƏSAS MƏHSUL ÇEŞİDLƏRİ

Məhsul

Ayrılan 

istixana

sahəsi

Sahə 

ölçü

vahidi

Məhsuldarlıq

(ton/ha)

Cəmi 

məhsuldarlıq

(ton/ha)

Pomidor

170


ha

250


42500

Bibər

15

ha120

1800


Xiyar

45

ha400

18000


Göyərti

7

ha150

1050


Çiyələk

7

ha156

1092


Badimcan

16

ha140

2240


Ayrılan istixana sahəsi (hektar)

Ümumi məhsuldarlıq

66 682 ton

İlkin mərhələdə 260 hektarlıq ərazidə istixana təsərrüfatlarının qurulması üçün 260 milyon manat vəsait tələb olunur. Layihənin ümumi dəyəri 

təxminən 330 milyon manat təşkil edir. Hazırda BinəAqro MMC-yə məxsus və fəaliyyədə olan 42 hektarlıq istixana kompleksinə ümumilikdə 29.5 

milyon manat sərmayə yatırılıb.LAYİHƏ ÜZRƏ DÖVLƏTİN VERƏ BİLƏCƏYİ ƏSAS GÜZƏŞT VƏ İMTİYAZLAR

Layihənin qırmızı xəttlərinə qədər olan əraziyə kommunikasiya xəttlərininçəkilməsi

İxrac maliyyələşdirilməsinə dövlət dəstəyi«ASAN Xidmət»in əsasında «ASAN Biznes Xidmət»nin yaradılması

Azərbaycan və ixrac bazarlarının yerləşdiyi ölkələr arasında ticarət əlaqələrininqurulmasına dövlətlər səviyyəsində dəstəyin təşkili

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu təklif etdiyi kredit güzəştləriLAYİHƏ ÜZRƏ DÖVLƏTİN VERƏ BİLƏCƏYİ ƏSAS GÜZƏŞT VƏ İMTİYAZLAR

«ABŞERON AQROPARKI» nın YARADILMASI İLƏ ƏLDƏ

EDİLƏCƏK NƏTİCƏLƏR

İxracın coğrafiyasının genişləndirilməsi, həcminin artırılması və milli brendlərin yaradılması;İxrac potensialının artırılması vasitəsilə ölkəyə valyuta axınını təmin edilməsi

İdxal məhsulları yerli məhsulla əvəzlənməsi – idxal üçün sərf edilən valyutanın ölkədən çıxışına dolayısı ilə təsir göstərməkKiçik və orta fermerlərin innovativ qabiliyyətinin artırılması və istehsal prosesində intensiv metodlara keçilməsi;

Aqrar sektorda əlaqələndirilmiş vahid sistemin formalaşması;Yüksək məhsuldarlığın təmin olunması və fermerlərin istehsal etdikləri məhsulların sabit qiymətlərlə satışı;

Sadələşdirilmiş ixrac prosedurunun yaradılması;Aqrar sahədə ixtisaslı kadrların hazırlanması və yeni iş yerlərinin yaradılması;

Bakı ətrafı qəsəbələrdə ənənəvi istehsalın inkişafının stimullaşdırılması.«ABŞERON AQRO PARKI» nın HƏDƏFLƏDİYİ İXRAC BAZARLARI

Qazaxstan

Aktau

RUSİYA FEDERASİYASI

Onlayn rejimində məlumat

(daşıma, çatdırma, qiymət və s.)

Rusiyanın müxtəlif şəhərində 

nümayəndələr

Pul vəsaiti axınına nəzarətAvropa Birliyi

Yekaterinbuq

Moskva Kazan

Volqaqrad

Dubay

Rusiya Federasiyasi

Səudiyyət

Ərəbistanı

Küveyt

Bəhreyin

Qatar

BƏƏ

Oman

DİQQƏTİNİZƏ GÖRƏ MİNNƏTDARIQ!

Document Outline

 • Слайд номер 1
 • AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI
 • «ABŞERON AQROPARKI»
 • AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI
 • «AZƏRBAYCAN – RUSİYA AQROPARKI» KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLARA HANSI ÜSTÜNLÜKLƏRİ VERİR?
 • Слайд номер 6
 • «ABŞERON AQROPARKI» KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLARA HANSI ÜSTÜNLÜKLƏRİ VERİR?
 • «ABŞERON AQROPARKI» nın SƏNAYE ZONASININ ESKİZ LAYİHƏSİ
 • «ABŞERON AQROPARKI» nın STRUKTURU
 • «ABŞERON AQROPARKI»nın STRUKTURU
 • TƏLƏB OLUNAN İLKİN İNVESTİSİYA VƏ İSTİQAMƏTLƏRİ
 • «ABŞERON AQROPARKI» nın İSTEHSAL GÜCÜ
 • YETİŞDİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ƏSAS MƏHSUL ÇEŞİDLƏRİ
 • LAYİHƏ ÜZRƏ DÖVLƏTİN VERƏ BİLƏCƏYİ ƏSAS GÜZƏŞT VƏ İMTİYAZLAR
 • LAYİHƏ ÜZRƏ DÖVLƏTİN VERƏ BİLƏCƏYİ ƏSAS GÜZƏŞT VƏ İMTİYAZLAR
 • «ABŞERON AQRO PARKI» nın HƏDƏFLƏDİYİ İXRAC BAZARLARI
 • Слайд номер 17Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə