AÇiklama: sinav süresi Bİr ders saati (40dk.) Olup, her sorunun puani soru sonunda beliRTİLMİŞTİR



Yüklə 25,68 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü25,68 Kb.
#4652
Adı Soyadı : CEVAP ANAHTARI

NO:
ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11/A HEMŞİRELİK SINIFI ÇOCUK HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI DERSİ II. DÖNEM 2. YAZILI SINAV
AÇIKLAMA: SINAV SÜRESİ BİR DERS SAATİ (40dk.) OLUP, HER SORUNUN PUANI SORU SONUNDA BELİRTİLMİŞTİR.

BAŞARILAR DİLERİM

Smlogretmenleri.com



SORULAR

A-Çoktan seçmeli sorularda doğru yanıtı daire içine alınız. ( 2 puan)(toplam 90 puan)

1-Aşağıdakilerden hangisi neonatal asfiksinin klinik tanımlaması için kriter olarak kabul edilen ölçütlerdendir?



A)Doğumdan sonraki ilk 30 saniye içerisinde solunumun başlamaması

B) Doğumdan sonraki 60 saniye içerisinde ağlamanın olması

C) ) Doğumdan sonraki 60 saniye içerisinde emme refleksinin olmaması

D) Doğumdan sonraki ilk 30 saniye içerisinde solunumun başlaması


2-Mor asfiksi ile ilgili verilen aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır.

A)Kordan sarkması nedeni ile oluşur. B)Refleksler vardır,adele tonüsü iyidir.



C)Cilt gri beyaz, soluk renktedir. D)Sebep ortadan kaldırılınca bebek süratle düzelir.
3-Yenidoğanda resisütasyon işlemi sırasında deri uyarımı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A)Ayak tabanına vurma B)Topuğa fiske atma C)sırtı ovuşturma D)Kostaları sıkma


4-Alveollerin kollapsına atalektazi denir.Aşağıdakilerden hangisi atalektazi nedeni değildir?

A)Bronşlara mekonyum ve mukus kaçması B)Sürfaktanın fazla salgılanması

C)Beslenme sırasında alınan gıdaların aspire edilmesi D)Solunum yolu tıkanıklıkları
5-Havlar tarzda öksürük aşağıdaki hastalıkların hangisinde görülür?

A) Beyaz asfiksi B)Atalektazi C)Hiyalin membran hastalığı D)Epiglotitis


6-Yeni doğanın apgar skoru değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisine bakılmaz?

A)Kas tonusu B) Refleksler C) Solunum Sayısı D) Vücut ısısı


7-Yenidoğan sağlıklı bebeğin özellikleri ile ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A)Normal yenidoğanın vücüt ağırlığı 2500-4600 gr. Arasında değişir. B)Baş çevresi 35 cm’dir. C)Ağızan solunum yapar. D)Dış kulak yolu düz ve kısadır.


8- Hangisi asidozda görülen solunum şeklidir?

A)Kusmual solunum B)Cheyn-stokes C)Wheezing D)Stridor

9-Hiperpotasemili hastanın hemşirelik bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli durum hangisidir?

A)Kalp durması belirti ve bulguları B)İdrar miktarının azalması

C)GİS şikayetleri D)Laboratuar sonuçlarının izlenmesi


10-Yenidoğan 48 saate kadar dışkılamaz ise çocuk hemşiresi olarak ne düşünürsünüz?

A) Karaciğer hemanjiyomu olduğunu B) Anal atrezisi olduğunu


C) Diabetes mellitusu olduğunu D) Koana atrezisi olduğunu

11-Respiratuar alkalozda hangisi yapılmaz?



A)Bronşları genişletmek için bronkodilatatör verilir B)hasta yarı oturur pozisyona getirilir

C)Hekim istemine göre sedatif verilebilir D)hastanın kendi çıkardığı CO2 inhale etmesi sağlanır


12- Sırt üstü yatan bebeğin başı yukarı kaldırılıp aniden bırakılırsa, gövde ve kollarda ekstansiyon, kollarda abdüksiyon olur. Bu reflekse ne denir?
A) Dubovitz  refleksi         B) Tonik ense refleksi         C) Babinski refleksi        D) Moro refleksi
13-Aşağıdakilerden hangisi premature bebeklerin özelliklerinden biri değildir?

A)Derialtı yağ dokusunun az olması B)Öksürük refleksinin zayıf olması

C)Erkeklerde inmemiş testisler D)Ayak tabanı enine çizgileri ve çukurlukları olması
14- Asagidakilerden hangisi fototerapinin yan etkilerinden degildir?

A)Trombositopeni B)Sulu yesil gaita C)Hipotermi D)Dehidratasyon


15-Dogumdan sonra yenidogan bebekte emme tembelligi,uyku hali,kabizlik,kaba bir sesle aglama,zayıf ve yavas nabız gibi belirti ve bulgular aşağıdaki durumlardan hangisini düşündürür?

A)Hipofizer cucelik B)Hipotroidi C)Turner sendromu D)Kernikterus


16-Tortikolis ile ilgili asagidaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Sternokleidomastoid kasının kontrakturune bagli olarak ortaya çıkar



B) 4.ve 5. lumbal koklerde zedelenme vardır

C) Boyun ve kafa bir tarafa donuktur D) Dogum sırasındaki zedelenmeye bağlı olabilir


17- Asagidakilerden hangisi yenidoganin tum vucudunu kaplayan sebum ve soyulmus epitel hucrelerinin birlesmesinden olusmus peynirimsi,kaygan ozelligi olan vernix kazeozanin yenidogana sagladigi yararlardandir?

A)Hipoglisemiden korur B)Tetaniden korur C)Hipotermiden korur D)Hipertermiden korur


18-Asagidakilerden hangisi sekonder buyume bozukluklarından biri degildir?

A) Beslenme bozuklukları B)Konstitusyonel buyume gecikmesi

C) Endokrin hastalıklar D)Kromozom anamolileri
19-Aşağıdakilerden hangisi Klinefelter sendromunda görülür?

a) Yele boyun b)Hipotoni C)Ayak sırtında odem D)Kol ve bacaklar ince ve uzun



20- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çocuk nüfusunu etkileyen faktörlerden değildir?

A) Çevresel faktörler B) Beslenme C) Sağlık hizmetlerinden yararlanma D) Kültürel faktörler


21- Aşağıdakilerden hangisi çocukların sağlıklarının korunması için yapılan bir uygulama değildir?

A) Ailelerin aile planlaması hizmetlerinden yararlanması

B) Doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması

C) Bağışıklama çalışmalarının yaygınlaştırılması



D) Erken yaşta evliliklerin teşvik edilmesi
22-Tiroksin hormonunun yenidoğanda yetersiz salınması ya da hiç salınmaması durumunda ortaya çıkan tabloya ne ad verilir?

A) Dwarfizm B) Kretenizm C) Jigantizm D) Akromegali


23- Aşağıdakilerden hangisi bebeklerde büyüme ve gelişme geriliğine yol açan ve anneye ait olan faktörlerden biri değildir?

A) Annenin sürekli vejetaryen beslenmesi B) Prenatal dönemde geçirilen enfeksiyonlar

C) Annenin diyabet hastası olması D) Annenin yaşının 19’un üstünde olması

24- Fetusun büyüme faktörü olarak kabul edilen hormon aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsülin hormonu B) Tiroid hormonu C) STH (büyüme hormonu) D) Testesteron


25-4-5 yaş dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul çocukluğu dönemi B) Okul öncesi dönem C) Oyun çocukluğu dönemi D) Süt çocukluğu dönemi


26-Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkelerdeki yenidoğan ölüm nedenlerindendir?

A) Doğumsal anomaliler B) Enterit C) Pnömoni D) Kızamık
27-1-12 ay arası dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fetal dönem B) Antenatal dönem C) Yenidoğan dönemi D) Süt çocukluğu dönemi


28-Aşağıdakilerden hangisi 1-3 yaş arası çocukların hastalığa ve hastaneye yatışa gösterdikleri tepkilerden değildir?

A) Ayrılık anksiyetesi B) Regresyon C) Suçluluk duygusu D) Uysallık


29-Aşağıdakilerden hangisi pediatri hemşiresinin temel unsurlarından biri değildir?

A) Normal ve hasta çocuğun özelliklerini bilmelidir

B)yaş ve gelişim düzeyine göre sözel ve sözel olamayan iletişim tekniklerini kullanabilmelidir

C) Çocuğu ve ailesini tek tek değerlendirmelidir.

D) Stresle baş edebilmeli ve sorun çözme yeteneğine sahip olmalıdır


30-Çocuk ve ailenin hastane ortamına alışması için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Görevli hemşire tarafından çocuk ve aile bireylerine kalacakları servis tanıtılmalıdır

B)Servisteki diğer görevlilerle tanıştırılmalıdır.

C)Özel cihazlara ilişkin bilgi verilmemelidir.

D)Hastane kurallarını hasta ve ailesine açıklanmalıdır


31- Oral yolla ateş ölçme ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Termometre çocuğun dilinin altına yerleştirilir

B)Termometre ağızda 10 dk. tutulur

C)Oral yolla ölçüm özellikle 5 yaş altı çocuklarda tercih edilir

D)Çok sıcak içecek içilmişse 3-5 dk. sonra ölçüm yapılmalıdır.


32- Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda kan basıncı ölçümü ile ilgili doğru bir açıklama değildir?

A) Çocuğa uygun manşon kullanılmalıdır.

B) Manşon çocuğun kıyafeti üzerinden sarılmamalıdır.

C) Manşondaki havayı boşaltırken tekrar manşon şişirilmemelidir.



D) Kan basıncı, bebekler anne kucağında dik tutularak ölçülmelidir
33- I.Protesto reaksiyonu

II. Ümitsizlik reaksiyonu

III. Kabullenme reaksiyonu

IV. İnkar reaksiyonu

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri çocukta aileden ayrılma anksiyetesi gösteren davranışsal tepkilerdendir?

A)I B)I-II C)II-III-IV D)I-II-IV


34-IQ = 20-35 Eğitilemezler ve yardıma muhtaçtırlar.

Yukarıda tanımlanan zeka geriliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) DEBİL B) EMBESİL C) İDİO D) çok ağır zeka geriliği
35- Aşağıdakilerden hangisi akut malnütrisyonun en iyi göstergesidir?

A) Deri kalınlığı B) Yaşa göre kilo C) Yaşa göre boy D) Boya göre kilo


36-Diş eti kanaması, diş eti hipertrofisive kurbağa pozisyonu aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A) Raşitizm B) Skorbüt C) Kwashiorkor D) Marasmus



37-Aşağıdakilerden hangisi dış salgı bezlerini tutan bir hastalıktır?

A) Çölyak B) Raşitizm C) Kistik fibrosiz D) Kwashiorkor


38- Protein enerji yetersizliğinin birincil nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erken doğum ve düşük doğum ağırlığı B) Sindirim sistemi hastalıkları

C) Besinlerin emilim bozuklukları D) Yetersiz ve dengesiz beslenme

39- Bir yıl içinde meydana gelen 29–365

günlük iken ölen bebek sayısı

─────────────────────────── x 1000

Bir yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı
Yukarıdaki formul aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A)Neonatal ölüm hızı B) Postneonatal ölüm hızı C) Perinatal ölüm hızı D) Bebek Ölüm Hızı


40-Aşağıdakilerden hangisi annesütünün özelliklerinden değildir?

A)İnek sütüne göre çok miktarda kazain,daha az miktarda whey proteini içerir.

B)Bebeği patojen mikroorganizmalardan korur. C)D vit. Azdır. D)Mikropsuzdur.


41-Aşağıdakilerden hangisi 2 aylık bebekte görülen nöromotor davranışlardan değildir?

A)Yüzüstü yatırılıdığında başını kaldırabilir. B) Eşyayı 180 dereceden iyi takip eder.

C) Kendine özgü sesler çıkarır. D) Oturtulmuşsa başını sürekli dik tutar.
42-Down sendromu ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A)46 kromozom yerine 47 kromozom taşırlar



B)Dış görünümleri erkek olan bu çocuklarda bir tane olması gereken X kromozomu birden fazladır.

C)Döllenmiş yumurtanın bölünmesi sırasında yanlış kromozom dağılımı sonucu bir kromozom eklenmiştir.

D) Genetik kökenli mental geriliktir.
43-Otizm ile ilgili olarak verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

A)Sosyal ilişki oyun,dil ve iletişim kurmada yetersizlikle tanımlanan ciddi bir gelişim bozukluğudur.



B)Sevincini belli eder,sesler çıkarır,bir an önce kucağa alınmak isterler.

C)Göz teması kurulamaz

D)Konuşma başlayınca anlaşılmaz tarzdadır.
44-Aşağıdakilerden hangisi serebral palsy sınıflandırması içerisinde yer almaz?

A)Spastik tip B)Atetoik tip C) Katatonik Tip D)Ataksik tip


45-Kişinin bağlı bulunduğu dilde yer alan konuşma seslerini çıkaramamasına ne ad verilir?

A)Hipoakuzi B)Afazi C)Kekemelik D)Artikülasyon


45-Yenidoganin dogumdan sonraki ilk 1.dakikada yapilan fiziksel degerlendirilmesinde kalp atim sayisi 79\dk, solunum yuzeyel ve duzensiz, kaslar hipotonik, uyarilara tepki yok, ekstremiteler siyonozlu iken govde pembedir. Apgar puanlamasini yaparak degerlendirmesini yaziniz? (10 puan)
www.smlogretmenleri.com

Yüklə 25,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə