Acil serviste Bilinç Bozukluğu Olgusuna Yaklaşım Doç. Dr. Ö. KarcioğLUYüklə 476 Kb.
tarix23.06.2017
ölçüsü476 Kb.


Acil serviste Bilinç Bozukluğu Olgusuna Yaklaşım

 • Doç. Dr. Ö. KARCIOĞLU

 • DEUTF ACİL TIP AD

 • İZMİR


Olgu Sunumu- 29 y –Erkek hasta

 • Yakınma= BAŞAĞRISI

 • vital bulgular= TA 190/100 mmHg; nabız 88 /dak; SS 22/dak; ateş 36.5C

 • özgeçmiş= HT (1 yıldır) polikistik böbrek (9 yıl) ürolitiasis

 • ilaç= Rilace 5 mgÖYKÜ=

 • 15 gündür tek taraflı zonklayıcı bulantı kusmanın fotofobinin olduğu başağrısı

 • 10 gün önce beyin BT= N.

 • bir nörolog tarafından migren tanısı konmuş...

 • nişanlısı ile ilgili stres faktörleri var. konversiyon ??FİZİK BAKI

 • GD iyi, koopere oriente; ajitasyonu var....

 • Glasgow 14 , hafif konfüze

 • yoğun stresine bağlı anksiyöz bir görüntüsü var..KLİNİK İZLEM

 • pupiller izokorik

 • İR +/+ DTR N.

 • motor güçler 5/5

 • serebellar bakı n.

 • ense sertliği yok.

 • Babinski -/-

 • diğer sistem bakıları olağan.......KLİNİK İZLEM

 • hastada migren atağı (?) ile birlikte konversiyon düşünüldü....

 • medikasyon başlandı, 2 ampul Metpamid IV, sıvı inf, 1 Diclomec ve ajitasyon için 2 mg Diazem...

 • izlemde başağrısı geçmedi ve bilinci gittikce bozuldu....İZLEMDE GLASGOW= E1M5V1 (gözler kapalı,ağrıyı lokalize eder, ses yok)

 • ayırıcı tanı için beyin BT istendi (Fisher 4, WFNS grade 4 SAK) !!!!!

 • izlemde fokal tonik klonik nöbet= 5 mg Diazem, 16 mg Dekort IV, Fenitoin infüzyonu yapıldı.

 • NRŞ servisine yatırıldı.........NRŞ’DE YATIŞ İZLEMLERİ

 • izlemde nörolojik muayene= kranial sinirler intakt,

 • sol 2-3/5 hemiparetik; Babinski bilat. lakayt.

 • kranial angiografi= PCA anevrizması !!!! HASTA OPERE EDİLDİ.

 • Postop. Angio= N

 • postop 13. gün taburcu

 • son F.M. =bilateral dışa bakış kısıtlılığı dışında patoloji yok

 • 1 ay sonraki F.M. = aynı= SAK =

 • insidansı Amerika’da 1/10.000 olgu..

 • ani başağrısı, migrenle karışır

 • mortalite=% 50’si ilk 6 ayda ex

 • ort.yaş 50

 • klinik= % 50 nörolojik bakı normal. en çok başağrısı lokalizasyonu ense.

 • tedavi ile hastanın başağrısının geçmesi tanıyı dışlamaz...Terimler

 • Deliryum: Bilinç düzeyi ve dikkat fonksiyonlarında akut ve geçici olarak gelişebilen organik beyin bozukluğu (ICD 10da ‘Akut Konfüzyon’)

 • Demans: Bellek, soyut düşünce ve karar verme yeteneğinde ilerleyici kayıp, kişilik değişiklikleri ile seyreden organik beyin hast…Terimler

 • Lethargy: Tümüyle uyanık görünüyor olmasına rağmen, deprese mental durum nedeniyle kişinin çevresinden ve kendinden farkındalığının azalma durumu…

 • Stupor: Kişinin sadece tekrarlayan ve şiddetli uyaranlar ile uyandırılabildiği durum…

 • Koma: Kişinin çevresel uyaranlara yanıtının olmadığı, bilinç düzeyindeki en uç sapma… GKS<= 8BİLİNÇ BULANIKLIĞININ REVERSİBL NEDENLERİ

 • Hipoglisemi, elektrolit bzk.

 • Nöbet

 • hipoksi ve hiperkarbi

 • Geçici iskemik atak (TIA)

 • Travmaya bağlı akut etkiler (konkuzyon, vb)

 • opiat doz aşımı

 • senkopDEĞİŞEN MENTAL DURUM NEDENLERİ

 • A - Alkol, ilaç, toksin, opiatlar ve çekilme, tiamin eks.

 • E - Endokrin: Hipo / hiper: glisemi - tiroidi

 • Adrenal yetmezlik, Hepatik koma→ amonyak 

 • Elektrolit: Na, Ca, Mg ↓ , 

 • Environmental: Hipo / hipertermi, CO

 • I - İnsülin: Hipoglisemi (DM, Alkolizm, pankreatik tm retroperitoneal sarkom), Hiperglisemi/DKA

 • O - O2 (hipoksi, hiperkarbi - KKY, PE, KOAH, anemi)DEĞİŞEN MENTAL DURUM NEDENLERİ

 • U - Üremi (BUN düzeyinde hızlı artış)

 • T - Travma (subdural / epidural hematom, kontuzyon, SAK, İKH)

 • I - İnfeksiyon (menenjit, ensefalit, sepsis, İYE ...)

 • P - Psikiyatrik (psikoz, depresyon…)

 • S – SVO (iskemik, hemorajik, vaskülit, nöbet, postiktal, HT ensefalopati, yer kaplayan olusum, abse…)Değerlendirme: Öykü

 • Son zamanlardaki yakınmaları ? başlangıcı ? dalgalanma ?

 • Başağrısı, tek taraflı güçsüzlük, halüsinasyon, konuşmada değişiklik, görme bzk, bellek kaybı, inkontinans, senkop, aktivitede değişiklik, oral alım

 • anormal motor hareket ?

 • Gaita-idrar inkontinansı, ağızdan köpük gelmesi, nöbet...

 • Çevrede yaşayanlarda benzer semptom ?

 • CO intox, diğer intoksikasyonlar, ilaç overdose ...Değerlendirme: Öykü

 • Halüsinasyonlar (görsel, işitsel...)

 • Hastanın bulunduğu yerde boş ilaç kutuları var mıydı ? Suicid…

 • Kullandığı ilaçlar: insulin, opiat?

 • Travma hikayesi – mekanizması : yaşlılar ve alkoliklerde :Bilincin Değerlendirilmesi

 • Orientasyon

  • Yer: Neredeyiz?
  • Zaman: yıl? Ay? Gun? saat?
  • Kişi: bu kişi kim?
 • GKS

 • AVPUGKS dezavantajları

 • GKS dezavantajlarıAVPU

 • Alert

 • Verbal

 • Pain

 • Unresponsive

  • Daha pratik, kısa sürer
  • P ve U..


Değişen Mental Durum

 • “40 yaş üzerindeki olgularda değişen mental durum aksi kanıtlanıncaya kadar organik kabul edilmelidir”

 • Yatış....Özetlersek

 • HASTAYA KONAN HER TANIYA GÜVENELİM Mİ?

 • SAK veya IKH yanlış olarak konversiyon/anksiyete bzk. denerek atlanabilir.

 • Başka kurumdan refere edilen hastalarda konan ön tanılar? • ‘KONVERSİYON’ VEYA ‘PSİKİYATRİK OLABİLİR’ DEMEDEN ÖNCE BİLİNÇ BULANIKLIĞI OLUŞTURAN DİĞER NEDENLERİ DIŞLAMAK GEREKLİDİR..Diğer bulgu ve semptomlar

 • Koku

  • İntoksikasyon (Örnek)
  • Amonyak
  • Alkol ?
 • Vital bulgu anormallikleri

 • Hipoventilasyon

 • Travma bulgusu

 • Ajitasyon

 • Renk (ikter, solukluk)

 • Asit,Bilinç bzk + ......

 • Hipotermi (Miksödem, sepsis)

 • Hipertermi (Enfeksiyon, termal yanık/şok, tiroid fırtınası, MNS, ilaç entoks.)

 • Hipotansiyon (Sepsis, kan/volum kaybı, pompa fonksiyon bozukluğu, DKA, Addison krizi, opiatlar..)

 • Hipertansiyon (HT ensefalopati, adrenerjik kriz)

 • Taki / bradipne (KOAH, pnömoni, KKY, masif PE, opiatlar)Değişen Mental durum + taşikardi

 • İntoksikasyon (antidepressanlar, sempatomimetikler, Antikolinerjikler, ASA)

 • Sepsis

 • Tirotoksikoz

 • Çekilme Sendromları

 • Hipoksi

 • Hipoglisemi

 • DehidratasyonDeğişen Mental durum + Bradikardi

 • İntoksikasyon (beta-bloker, KKB, digoxin)

 • KİBAS / kafa travması

 • HipotiroidiPupiller ve göz hareketleri

 • Pupiller ve göz hareketleri

  • Anizokorik
  • Pinpoint
  • IR - / - ; IIR - / -
  • Bakış kısıtlılığı ve Vulpian belirtisi


Primer survey (ilk bakı) ve vital bulgular

 • Primer survey (ilk bakı) ve vital bulgular

  • A- Airway
  • C- servikal stabilizasyon
  • B- (breathing) solunum
  • C- (circulation) dolaşım
  • D- disability / hizli GCS
  • E- hastanın tümüyle soyulması


TRAVMA??

 • TRAVMA??

 • Komatöz hastaların tümü aksi ispat edilene dek kafa + servikal travmalı olarak kabul edilir,

 • travma yoksa meningismus açısından ense sertligine bakılırBeyin kan akımının engellenmesi sonucu aniden gelişen beyin fonksiyonlarının lokalize kaybının olduğu bir süreçtir.

 • Beyin kan akımının engellenmesi sonucu aniden gelişen beyin fonksiyonlarının lokalize kaybının olduğu bir süreçtir.İnme

 • İskemik inme... %80

 • Hemorajik inme...%20HEMORAJİK İNME

 • KLİNİK GÖRÜNÜM

 • Ani şiddetli baş ağrısı

 • Kusma

 • Artmış kan basıncı değerleri

 • Fokal nörolojik defisitlerin ilerlemesi

 • Lezyonun kontrlateralinde motor ve duyu kaybıHEMORAJİK İNME

 • KLİNİK GÖRÜNÜM

 • Pupil bakısı:

  • Lezyonun yerini ve büyüklüğünü tahmin....
  • Pinpoint pupil: Pontin hemorajide
  • Dilate pupiller: Putamen’deki kanama
  • Anizokori, myozis ve pupil cevabında tembelleşme Talamusta kanamalar


TANISAL STRATEJİLER

 • İNME

 • Acil serviste hastanın değerlendirilmesi

  • Kan glukozu
  • Ayrıntılı FB
  • EKG
  • Kranial düz BT- gerekirse kontrastlı BT


Bilgisayarlı Tomografi

 • Standart görüntüleme yöntemi

 • Non-kontrast kranial BT’dir

  • İskemik & hemorajik inme ve diğer kitle lezyonları...
  • Bu sonraki tedavi planı için kritiktir.
  • 1 cm’den büyük tüm parankimal hemorajileri ve
  • SAK’ların %95’den fazlasını gösterir
 • Kontrastlı BT acil serviste nadiren endikedir

  • Tm, AVM, anevrizma saptamak için.


pulse oksimetre

 • pulse oksimetre

 • Biyokimya (KCFT, BFT, Amonyak, Elektrolit)

 • Toksikolojik Tarama/Tox Screen

 • EKG

 • BT

 • Kan Alkol düzeyi (etanol/ metanol..)

 • Kan gazı, HemogramDELİRYUM

  • Algılamada geçici bir bozukluktur.
  • Akut bir tablodur.
  • Kısa sürelidir ve genellikle geri dönüşümlüdür.
  • Hastalık değil, bir sendromdur.
  • Morbidite ve mortalite riski olan medikal acildir.


DELİRYUM

 • Tanı: öykü + FB ile konur

 • Semptomlar

  • Bilinçte bulanıklık
  • Dikkatini vermede ve sürdürmede zorluk
  • Desoryantasyon
  • İluzyon, deluzyon
  • Halusinasyon
 • Semptomlar gün içinde inişli çıkışlı seyreder. En huzursuz olduğu dönem gecelerDELİRYUM

 • Nörolojik bulgu ve yakınmalar

  • Disfaji
  • Disartri
  • Tremor
  • Motor defisit
  • Asterixis ve üremi (hepatik ensefalopati)
 • Tedavi: altta yatan etkenin tedavisi

 • Ajitasyona karşı ilaç tedavisiHastane öncesi veya acilde ilk yaklaşımda

 • Hastane öncesi veya acilde ilk yaklaşımda

 • Bolus dekstroz:

  • D50W 50 ml (ülkemizde yok)
  • Veya %30 DxW 85 ml
  • Veya %20 DxW 125 ml
  • Kapalı kafa travmasında dikkat..
 • 100 mg Tiamin (Wernicke ensefalopatisi)

 • 2 mg Nalokson (opiat entok.)OPİOİD ANTAGONİSTİ

 • Nalokson

 • Naloxone® HCl amp 0.4 mg/ml

 • Morfin, Meperidine, Fentanil kompetetif antagonisti

 • Dozu: 0.2-0.8 mg iv (0.2 mg her 2 dk. tekrar)

 • 2 mg total doza kadarBENZODİAZEPİN ANTAGONİSTİ

 • Flumazenil

 • Anexate® amp 0.5mg/5ml

 • Midazolam, Diazepam dozaşımında

 • Dozu: 0.5-1.0 mg iv ( 0.2 mg her 1-2 dk ... İstenen etki)

 • Birkaç dakika içinde revers etki, nöbete dikkat

 • Etki süresi: 15-140 dkAjitasyon Kontrolü;

 • Ajitasyon Kontrolü;

  • Haloperidol (Norodol® 5 mg/ amp)
   • Yetişkin dozu: 2-5 mg IM/IV;
   • Etki başlama süresi: 1 saat içinde
   • Hastaya göre titre edilir
  • Benzodiazepinler


MİDAZOLAM

 • Dormicum® amp 5 mg/5ml, 15 mg/3 ml

 • Etki: Sedasyon, Amnezi, Anksiyoliz, kas gevşemesi

 • Dozu: 0.03-0.07 mg/kg İV

 • Etki başlangıcı: 2-3 dk

 • Etki süresi: 60-90 dk

 • Yan etkiler: Solunum depresyonu, apne, hipotansiyon (çok seyrek)Status epilepticus tedavisi

 • Midazolam 0.1-0.2 mg/kg

 • Diazepam

 • Klonazepam

 • Fenitoin (Epanutin) 18 mg/kg; <50 mg/dk, SF içinde

 • Thiopenthal (Penthal) 2-5 mg/kg

  • Entübasyon için hazır olunmalı
Frontal kontüzyon + SAKPeteşiyal hemorajik kontüzyonAkut subdural hematomEpidural hematom

Akut İntraparankimal hemorajiFrontal İnfarktSubakut frontal infarktBilateral bazal ganglion lacuner infarktı
Yüklə 476 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə