Adı Soyadı: canan çELİk doğum TarihiYüklə 216,38 Kb.
tarix16.03.2017
ölçüsü216,38 Kb.
#11560
ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı: CANAN ÇELİK

Doğum Tarihi: 30 Temmuz 1963

E-mail: canan.celik@giresun.edu.tr ccelik@hotmail.com

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

1986

Tıpta Uzmanlık

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1993

Doçentlik

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2007

Profesörlük

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

2014

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanları: Kafa Travmalı Hastalarda Rehabilitasyonun Değerlendirilmesi

Danışmanlar: Dr. Nur Yavuz, Dr. Aytül Çakcı

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri


Yıl

Pratisyen Hekim

Isparta Devlet Hastanesi Acil Poliklinik Hekimliği

1986-1987

Pratisyen Hekim

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kurum Hekimliği

1987-1988

Pratisyen Hekim

Ankara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kurum Hekimliği

1988-1990

FTR Asistanı Dr.

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1990-1993

FTR Başasistanı Uzm. Dr.

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1993-2001

FTR Uzmanı Dr.

Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Ahmet Örs Hastanesi (part time)

1995-1998

FTR Uzmanı Dr.

Metropol Tıp Merkezi (Hipertansiyon Kliniği) (part time)

1998-2005

Klinik Şef Yardımcısı Dr.

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. FTR Kliniği

2001-2011

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dalı Doçentlik

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. FTR Kliniği

2007-2014

FTR Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. (Klinik Şefi)

Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

FTR Kliniği2011-2014

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı (Profesörlük)

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, FTR Anabilim Dalı

2014-

Dekan Yardımcısı

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kasım 2014 - Mart 2015

Dekan

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mart 2015-

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Ayaşlı A., “Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fonksiyonel Durum ve Depresyonun Değerlendirilmesi”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1997.

Aygün İ., “Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Heterotopik Ossifikasyonun Değerlendirilmesi, Fonksiyonel Düzeye Etkisi ve İnsan Lökosit Antijenleri ile İlişkisi”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1998.

Akdeniz T., “Hemiplejik Hastaların Sağlam ve Paralitik Taraf Femur Kemik Mineral Yoğunluğu Değerlerinin Karşılaştırılması ve Mobilite Düzeyi ile İlişkisi”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2002.

Yaraman N., “Serebrovasküler Olaya Bağlı Hemiplejik Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Motor ve Fonksiyonel Düzeyle İlişkisi”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004.

Aksel J., “Serebrovasküler Olaya Bağlı Hemiplejik Hastalarda Motor ve Fonksiyonel Gelişmenin Değerlendirilmesi”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004.

Uzun M.F., “Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Raloksifen Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Döngüsü ve Serum Lipid Profili Üzerine Olan Etkinliği”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004.

Boyraz İ.,“Klonusu Olan Hastalarda Kriyoterapi ve Tizanidin Tedavisinin Etkinliğinin Klinik ve Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004.

Türk D., “Serebrovasküler Olaya Bağlı Hemiplejik Hastalarda Derin Ven Trombozunun Değerlendirilmesi”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2005.

Türkoğlu G., “Serebral Palsili Çocuklarda Motor Düzey ile Kognitif Tutulumun Karşılaştırılması ve Kognitif Fonksiyonlar ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2009.

Çalışkan A., “Serebral Palside Kullanılan Alt Ekstremite Ortezlerinin Enerji Tüketimine Etkisi ve Enerji Tüketimini Etkileyen Faktörler”, Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2010.

Açıl M.M., “Spinal Kord Yaralanmalı Hastaların Gelecekten Beklentileri, Depresyon, Umutsuzluk, Benlik Saygısı ve Özyeterlilik Düzeyleri”, 2011.Projelerde Yaptığı Görevler :

1. Birinci Basamakta Standart Tanı ve Tedavi Protokollerinin Geliştirilmesi ve Akılcı

İlaç Kullanımında Liderlik, T.C. Sağlık Bakanlığı Projesi, Proje Katılımcısı, 2001.

2. Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri, T.C. Sağlık Bakanlığı ve

Dünya Sağlık Örgütü İşbirliği Projesi, Proje Katılımcısı (Osteoartrit, Osteoporoz

ve Bel Ağrıları çalışma konularında katkıda bulunulmuştur), 2002.

3. 1. Bursa Eğitim Günleri Düzenleme Kurulu ve Sempozyum Komitesi Üyesi,

2012.


4. 1. Bursa Eğitim Günleri Yayın Kurulu Üyesi, 2012.

5. 2. Bursa Eğitim Günleri (Her Yönüyle Obezite) Düzenleme Kurulu ve Bilimsel

Kurul Üyesi, 2013.

6. 3. Bursa Eğitim Günleri (Acil Tıbbi Yaklaşımlar) Düzenleme Kurulu Üyesi,

2014.


7. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu

Üyesi, Antalya, 2015.
Katıldığı Kurslar:

1. Omurga Sorunları ve Perthes Uygulamalı Kursu, Ankara, 1993.

2. Manipülasyon ve Mobilizasyon Teknikleri, Ankara, 1997.

3. Klinik Nörofizyoloji Kursları, 4.EMG Temel Elektrofizyoloji Kursu, Ankara, 2004.

4. Klinik Dansitometri Sertifika Kursu, Ankara, 2004.

5. Klinik Dansitometri Sertifika Kursu, İzmir, 2009.

6. Kinesio Taping Kursu, Ankara, 2012.

7. Lenfödem Kursu, Ankara, 2012.

8. XI. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu, ASIA Değerlendirme Kursu,

İstanbul, 2012.9. İnme Sonrası Spastisitede Botulinum Toksin A Enjeksiyon Kursu, Ankara, 2012.

10. Refleksoloji Kursu, Ankara, 2012.

11. Advanced Spasticity Seminar, Machester, Ingiltere, 2013.

12. TEMAS Eğitici Eğitimi Programı, Giresun, 2014.

13. Etik Kurul Üyelerine ve Üye Adaylarına Yönelik Klinik Araştırmalar Eğitimi,

Samsun, 2014.

14. Ozon Tedavisi Kursu, Antalya, 2015.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Ankara Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği

Omurilik Hastalıkları Derneği
Ödüller :


  1. Poster Ödülü (Yaraman, N., C. Çelik, B. Karaoğlan, “Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Varlığının Araştırılmasında “SCORE” İndeks Kullanımının Değeri”, 1.Ulusal Osteoporoz Kongresi, 1, Belek, Antalya, 2002).  1. Sözlü Bildiri Ödülü (Çelik, C., Ş. Altunkan, M.Ö. Yıldırım, M. Akyüz, “Postmenopozal hastalarda osteopeni ve osteoporoz ile subklinik ateroskleroz ilişkisi”, 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 206, Belek, Antalya, 2008).Yurtiçi Kongre ve Sempozyumlardaki Konferanslar:
1. 6-9 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi’nde “Nörorehabilitasyonda Değerlendirme ve Tedavi Prensipleri” konulu kurs kapsamında, “İnme” konulu kurs sunumu.
2. 4-7 Kasım 2010 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi’nde, “Ortez Seçimi ve Uygulamaları” konulu kurs kapsamında “Üst Ekstremite Ortezleri” başlıklı kurs sunumu.
3. 8-10 Şubat 2013 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen 2. Bursa Eğitim Günleri’nde “Obezite ve Egzersiz” konulu sunum.
4. 13-16 Mart 2014 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen Geleneksel 13. FTR Uludağ Sempozyumu’nda “İnmede Alt Ekstremite Sorunları ve Yürüme Eğitimi” konulu sunum.
5. 22 Kasım 2014 tarihinde Ordu’da düzenlenen RADER Bölgesel Eğitim Toplantıları’nda “Hangi Bel Ağrıları Romatolojik Bir Hastalığı Akla Getirmeli?” konulu sunum.
6. 09 Mayıs 2015 tarihinde Ordu’da düzenlenen Bilimsel Toplantı’da “Alt Ekstremite Ortezleri” konulu sunum.
7. 16-17 Mayıs 2015 tarihlerinde Romatizma ve Ağrı Derneği (RADER) tarafından Samsun’da düzenlenen III. Karadeniz Romatoloji Günleri’nde “Osteoartritte Güncel Yaklaşımlar” konulu sunum.
8. 13 Haziran 2015’de Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Pediatrik Rehabilitasyon Çalışma Grubu tarafından Trabzon’da düzenlenen Serebral Palsi’de Muayene ve Tedavi Sempozyumu’nda, “Ortezler” konulu sunum.
9. 3-5 Eylül 2015 tarihlerinde Giresun Üniversitesi’nde düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı” kapsamında “Toplumsal Cinsiyet ve Beden İmgeleri” konulu sunum.


ESERLERA. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Celik, C., H. Uysal, A.O. Heper, B. Karaoglan, “Epidermolysis Bullosa Simplex Associated with Muscular Dystrophy and Cardiac Involvement”, J. Clin. Neuromusc. Dis., 6, 157-161 (2005).

A2. Okudan, B., C. Celik, S. Serttas, N. Ozgirgin, “The Predictive Value of Additional Late Blood Imaging to The Three-phase Scan in The Diagnosis of Reflex Sympathetic Dystrophy in Hemiplegic Patients”, Rheumatol. Int., 26, 126-131 (2005). (Epub 2005, Jan 15).

A3. Okudan, B., C. Celik, “Determination of Inflammation of Reflex Sympathetic Dystrophy at Early Stages with Tc-99m HIG Scintigraphy: Preliminary Results”, Rheumatol. Int., 26, 404-408 (2006). (Epub 2005, Jul 16).

A4. Celik, C., J. Aksel, B. Karaoglan, “Comparison of The Orpington Prognostic Scale (OPS) and The National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) for The Prediction of The Functional Status of Patients with Stroke”, Disabil. Rehabil., 28, 609-612 (2006).

A5. Boyraz, I., F.Oktay, C. Celik, M. Akyuz, H. Uysal, “Effect of cold application and tizanidine on clonus: clinical and electrophysiological assessment”, J. Spinal Cord. Med., 32 (2), 132-9 (2009).

A6. Kabukçu, T., S. Edemci, H. Uçan, C. Celik, H.N. Gunes, T. Yoldas, “Whole thoracal spinal cord involvement in case of neuro-Behçet's disease”, Rheumatol. Int., Apr;29(6), 707-9 (2009) . Epub 2008 Nov 4.

A7. Celik, C., M.F. Sasmaz, F. Oktay, H. Ucan, E. Kaptanoglu. “Paraplegia associated with spinal hydatid cyst: a case report”, Spine (Phila Pa 1976), Apr 20;35(9), E356-8 (2010) .

A8. Celik, C., S. Altunkan, M.O. Yildirim, M. Akyuz, “Relationship between decreased bone mineral density and subclinical atherosclerosis in postmenopausal women”, Climacteric, Jun;13(3), 254-8 (2010).

A9. Celik, C., M.F. Sasmaz, H. Ucan, “Spinal Hydatid Cyst: Review”, J. Med. Sci., 30 (3), 1073-7 (2010).

A10. Edemci, Ş., D. Karakuş, H. Uçan, F. Şaşmaz, C. Çelik, “Investigation of Factors Related to Sexual Dysfunction in Patients with Multiple Sclerosis”, Turk. J. Phys. Med. Rehabil., 56, 130-4 (2010).

A11. Celik, C., H. Ucan, A. Caliskan Uckun, E. Alemdaroglu, “Coexistence of Behçet’s Disease and Ankylosing Spondylitis”, Turk. J. Rheumatol., 26, 271-2 (2011).

A12. Yıldırım, M.Ö., C. Çelik, M. Tezyürek, “Bardet-Biedl Syndrome Associated with Brachial Amyotrophy and Cerebral and Cerebellar Atrophy: A Case Report”, Turk. J. Phys. Med. Rehab., 57, Suppl 2, 345-7 (2011).


A13. Celik, C., H. Ucan, E. Alemdaroglu, F. Oktay,Critical Illness Polyneuropathy: A Case Report”, NeuroRehabilitation., 29 (3), 229-32 (2011).

A14. Celik, C., S. Boyaci, H. Ucan, “Pain in Patients with Traumatic Spinal Cord Injury”, J. Musculoskelet. Pain, 21 (1), 53–57 (2013).

A15. Altunkan, S., N. Kayatürk, C. Celik, B. Hekimoğlu, “Relationship between diastolic function and coronary artery calcification in hypertensive patients”, Blood Press. Monit., 18 (3), 127-32 (2013). doi: 10.1097/MBP.0b013e328360fb36.

A16. Caliskan Uckun, A., C. Celik, H. Ucan, N.K. Ordu Gokkaya, “Comparison of Effects of Lower Extremity Orthoses on Energy Expenditure in Patients with Cerebral Palsy”, Dev. Neurorehabil., Early Online: 1–5 (2013). Informa UK Ltd. doi: 10.3109/17518423.2013.830653.

A17. Celik, C., S. Mandıroğlu, H. Uçan, E. Başak Sevgi, “Periferik Nöropati ile Isaacs Sendromu (Nöromiyotoni) Birlikteliği”, Turk. J. Phys. Med. Rehab., 59, 353-7 (2013). doi:10.4274/tftr.83435.

A18. Akçay Yalbuzdağ, Ş., C. Çelik, “Paget Hastalığı tedavisinde zoledronik asit infüzyonunun etkisi”, Turk. J. Phys. Med. Rehab., 60, 61-4 (2014). doi:10.4274/tftr.38980.

A19. Gencay Can, A., C.Celik, “Okronotik Spondiloartropati: Bir Olgu Sunumu”, Turk. J. Phys. Med. Rehab., 60 (Supp. 1), S97-S98 (2014).

A20. Alemdaroglu, E., S. Mandiroglu, H. Ucan, C. Celik, “The Continuity of Orthosis Use by Paraplegics Which Had Been Prescribed During In-Patient Rehabilitation”, Turk. J. Phys. Med. Rehab., 60, 223-30 (2014). doi:10.5152/tftrd.2014.97658.

A21. Akçay Yalbuzdağ, Ş., A.M. Erol, C. Çelik, A.B. Sarifakioglu, B. Karabulut, “Hodgkin’s Lymphoma: Case Report of Mimicking Sacroiliitis” Sakroiliiti Taklit Eden Hodgkin Lenfoma: Olgu sunumu”, Turk. J. Phys. Med. Rehab., 60, 353-55 (2014). doi:10.5152/tftrd.2014.56254.

A22. Akcay Yalbuzdag, S., A.M. Erol, C. Celik, S. Solum, “Ankylosing Spondilitis Diagnosed After Epidural Hematoma and Paraplegia: A Case Report” Arch. Rheumatol., 29, 309-13 (2014). DOI: 10.5606/ArchRheumatol.2014.4613.

A23. Akçay Yalbuzdağ, Ş., A.M. Erol, I. Sengul, C. Çelik, S. Solum, H.U. Adilay, B. Gungor,Temperament and Character Profile in Failed Back Surgery Syndrome: A Cross-Sectional Clinical Study”, Turk. Neurosurg., (2015). DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.13679-14.0

A24. Celik, C., S. Akcay Yalbuzdag, A.M. Erol, B. Karabulut, “Bilateral Rapidly Destructive Hip Osteoarthritis: A Case Report”, Acta Reumatol. Port., Apr 14, (2015). [Epub ahead of print].

A25. Yalbuzdag SA, Sarifakioglu B, Afsar SI, Celik C, Can A, Yegin T, Senturk B, Guzelant AY. “Is 25(OH)D Associated with Cognitive Impairment and Functional Improvement in Stroke? A Retrospective Clinical Study”. J. Stroke Cerebrovasc. Dis., Jul 24 (7), 1479-86 (2015). doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2015.03.007. Epub 2015 Apr 25.

A26. Erol AM, Kilic AK, Celik A, Celik C, Basak AN. “Brait-Fahn-Schwarz Disease: Parkinson’s Disease and Amyotrophic Lateral Sclerosis Complex”. Acta Neurol. Belg., Aug 29, (2015). [Epub ahead of print].
A27. Celik C., A. Gencay Can, S. Akcay Yalbuzdag, M. Ozer, “Nocturnal Hypoxia and Functional Outcome in Stroke Patients”, NeuroRehabilitation, 36, 339-43 (2015). Doi: 10.3233/NRE-151222.

A28. Erol, A.M., C. Celik, S. Akcay Yalbuzdag, B. Senturk, “Stroke Following Zoledronic Acid Infusion:Effect of Treatment or Coincidence?”, Turk. J. Phys. Med. Rehab., doi 10.5152/tftrd.2014.98475.

A29. Turkoglu, G., S. Turkoglu, C. Celik, H. Ucan, “Serebral Palsili Çocuklarda Entelektüel Gelişim ve İlişkili Faktörler”, Arch. Neuropsychiatr., DOI: 10.5152/npa.2015.12676.
A30. Ilhanli, I., N. Guder, C. Celik, “STOP-Bang Test Results of a Randomly Selected Group of Fibromyalgia Patients”, Am. J. Clin.Exper. Med., 4, 1-6, (2016). Published online December 30, 2015

(http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajcem)doi: 10.11648/j.ajcem.20160401.11 ISSN: 2330-8125 (Print); ISSN: 2330-8133 (Online)
A31. Ilhanli, I., K. Cengiz, Y. Durmaz, E. Arslan, C. Celik, “Hand Arm Vibration Syndrome: A Brief Case-Based Review of the Literature”, J. Science, 6, 5-10, (2016).
A32. Ilhanli, I., N. Guder, C. Celik, “Pterygium of Fingernails due to Osteoarthritis of Distal Interphalangeal Joints”, Int. J. Dermatopatol. Surg., 2, 4-7, (2016).
A33. Ilhanli, I., T. Yazici, A. Celik, C. Celik, “Stroke Related to Coronary Artery Bypass Grafting”, J. Science, 6, 85-93, (2016).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Karakus, D., M. Ersoz, B. Karaoglan, S. Ozbudak Demir, C. Celik, “Isokinetic Determination of The Effect of Cold and Hotpack Application with Changing Durations on The Flexor Wrist Spasticity in Stroke Patients”, 2nd World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine-ISPRM, 111, Prague, Czech Republic, 2003.

B2. Celik, C., I. Aygun, C. Aybay, S. Atasu, M. Balci, “The Relationship Between Heterotopic Ossification and HLA Antigens in Spinal Cord Injuried Patients”, 2nd World Congress of The International Society of Physical and Rehabilitation Medicine-ISPRM, 138, Prague, Czech Republic, 2003.

B3. Aksel, J., M. Tezyurek, C Celik, B. Karaoglan, “A Comparison of Fugl-Meyer Assessment (FMA) Scale in The Evaluation of Motor Performance in Post-stroke Hemiplegic Patients and Motor Assessment Scale with Functional Independence Measurement”, 5. Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 158, Antalya, Turkey, 2004.

B4. Boyraz, I., F. Oktay, C. Celik, H. Uysal, M. Akyuz, “The Effect of Cold Application on Clonus and Functional State”, 5. Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 158, Antalya, Turkey, 2004.

B5. Uzun, M.F., G. Karahan, C. Celik, B. Karaoglan, The Effects of Raloxifene on Bone Turnover and Bone Mineral Density”, 5. Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 174, Antalya, Turkey, 2004.

B6. Kayaturk N., S. Altunkan, C. Celik, E. Altunkan, “Relationship Between Diastolic Function, Coronary Artery Calcification and Left Ventricular Mass in Hypertensive Patients“, 16. European Meeting on Hypertension, (J. Hypertens., 24, Suppl. 4), 61, Madrid, Spain, 2006.

B7. Sasmaz, M.F., G. Yavuzer, C. Celik, D. Karakus, M. Akyuz, “The Effects of an Articulated Knee Cage on Quantitative Gait Parameters of Patients with Genu Recurvatum Late After Stroke”, 17th Annual Meeting of European Society of Movement Analysis for Adults and Children, 158, Antalya, Turkey, 2008.

B8. Kabukçu, T., H. Uçan, C. Çelik, F. Oktay, “Effects of Cryotherapy on Upper Extremity Spasticity”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 185, Istanbul, Turkey, 2009.

B9. Kabukçu, T., E. Vuralkan, M. Ö. Yıldırım, H. Uçan, C. Çelik, “The Effectiveness of The Epley Maneuver and Brandt/Daroff Exercises for The Treatment of Benign Paroxysmal Positional Vertigo”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 382, Istanbul, Turkey, 2009.

B10. Boyacı, S., C. Çelik, N. K. Ordu Gökkaya, H. Uçan, “Neck Pain with Hemiblock Vertebrae, Syringomyelia and Complex Regional Pain Syndrome: A Case Report”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 394, Istanbul, Turkey, 2009.

B11. Mandıroğlu, S., A. Çalışkan, H. Uçan, C. Çelik, N. K. Ordu Gökkaya, G. Türkoğlu, “The Correlation of Anti-cyclic Citrulinated Peptide Antibodies with Rheumatoid Factor and The Relation with The Disease Activity in Rheumatoid Arthritis Patients”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 525, Istanbul, Turkey, 2009.

B12. Çalışkan, A., C. Çelik, H. Uçan, E. Alemdaroğlu, “Coexisting of Behçet’s Syndrome and Clinically Occult Ankylosing Spondylitis”, 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 530, Istanbul, Turkey, 2009.

B13. Boyaci, S., C. Celik, H. Ucan, “Pain in patients with Traumatic Spinal Cord Injury”, 3rd International Congress on Neuropathic Pain, 352, Athens, Greece, 2010.

 

B14. Uçan, H., E. Alemdaroğlu, C. Çelik, C. Hatipoğlu, “Paraplegia due to spinal epidural hematoma developed in a hemodialysis patient: case report”, 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, 96, Istanbul, Turkey, 2013.


B15. Celik, C., A. Can Gencay, “Tip 1 Arnold Chiari Malformation misdiagnosed as spinocerebellar ataxia: A case report”, ISCoS 52nd Annual Meeting, 347, İstanbul, Turkey, 2013.
B16. Açıl, M.M., C. Çelik, H. Uçan, N.K. Ordu Gökkaya, C. Kısa, “The expectations and depression, hopelessness and self-efficacy levels of patients with spinal cord injury”, ISCoS 52nd Annual Meeting, 331, İstanbul, Turkey, 2013.
B17. Celik, C., A. Can Gencay, S. Akcay Yalbuzdag, M. Ozer, “Nocturnal Hypoxia and Functional Outcome in Patients with Stroke”, 8th World Congress for NeuroRehabilitation, 280, Istanbul, Turkey, 2014.

B18. Akcay Yalbuzdag, S., C. Celik, A. Can, T. Yegin, B. Senturk, “Association of Vitamin D Status, with Cognitive Function and Rehabilitation Outcome in Stroke Patients”, 8th World Congress for NeuroRehabilitation, 289, Istanbul, Turkey, 2014.
B19. Alemdaroglu, E., C. Celik, S. Girit, H. Ucan, N.K. Ordu Gokkaya, “The Assessment of Pulmonary Functions in Children with Myelomeningocele versus Idiopathic Scoliosis: Preliminary Study”, 8th World Congress for NeuroRehabilitation, 380, Istanbul, Turkey, 2014.

B20. Kuran, B., D. Geler Kulcu, B. Huner, A. Karahan, A. Yaliman, B. Celik, A. Icagasioglu, C. Celik, C. Tikiz, S. Basaran, “Epidemiology of Stroke Risk in Patients with Musculoskeletal Pain: A Multicenter prospective Turkish Trial”, 9th World Stroke Congress, 162, Istanbul, Turkey, 2014.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Çelik, C., R. Yorgancıoğlu, N. Özgirgin, “Spinal Kord Yaralanmalarında Spastisite“, Romatizma, 7, 35-42 (1992).

C2. Orkun, S., N. Özgirgin, C. Çelik, S. Ergün, H. Gönül, K. Altıoklar, “Bası Yaralarında Doğru Akım Uygulamaları“, Fizik Tedavi Rehabil. Derg., 16, 7-10 (1992).

C3. Orkun, S., N. Özgirgin, C. Çelik, E. Ceceli, K. Altıoklar, F. Akkuş, “Spinal Kord Yaralanmalı Olgularda Üriner Enfeksiyonlar“, Romatol. Tıb. Rehab., 3, 122-125 (1992).

C4. Yavuz, N., C. Çelik, A. Çakcı, “Bir Olgu Nedeniyle Marfan Sendromu ve Amiyotrofik Lateral Skleroz“, Romatol. Tıb. Rehab., 3, 137-139 (1992).

C5. Çelik, C., N. Yavuz, A. Çakcı, “Kafa Travmalı Hastaların Rehabilitasyonunun Disability Rating Scale (DRS) ile Değerlendirilmesi“, Romatol. Tıb. Rehab., 4, 109-112 (1993) .

C6. Çelik, C., N. Yavuz, E. Dursun, N. Kılıç, A. Çakcı, “Kafa Travmalı Hastalarda Kognitif Bozuklukların Değerlendirilmesi ve Kognitif Fonksiyonların Özürlülük Düzeyine Olan Etkisi“, Romatizma, 9, 124-129 (1994).

C7. Yavuz, N., P. Erdoğdu, C. Çelik, M. Okçu, “Osteoporoz ve Osteoartrit Antagonist Hastalıklar mı? Opere Proksimal Femur Kırıkları ve Koksartrozlu Hastaların Radyolojik Yönden Karşılaştırılması“, Ank. Has. Tıp Der., 29, 55-58 (1994).

C8. Çelik, C., N. Yavuz, M. Okçu, “Kafa Travmaları“, Ank. Has. Tıp Der., 29, 115-121 (1994).

C9. Yavuz, N., C. Çelik, M. Okçu, “Hemiplejik Dizde Refleks Sempatik Distrofi: Bir Olgu Sunusu“, Romatizma, 10, 47-49 (1995).

C10. Yavuz, N., M. Tezyürek, C. Çelik, M. Okçu, “Çocukluk Çağı Spinal Kord Yaralanmaları; Retrospektif Bir Çalışma“ Romatol. Tıb. Rehab., 6, 149-152 (1995).

C11. Çelik, C., N. Yavuz, A. Karagöz, M. Okçu, “Çocukluk Çağı Kafa Travmaları; Retrospektif Bir Çalışma“ Yeni Tıp Dergisi, 13, 23-25 (1996).

C12. Çelik, C., N Yavuz, A. Çakcı, M. Okçu, “Ciddi Kafa Travmalı Hastaların Rehabilitasyon Dönemindeki Fonksiyonel Düzeyleri“ Fizik Tedavi Rehab. Derg., 20, 127-130 (1996).

C13. İlkay, Ü., A. Karagöz, C. Çelik, M. Okçu, “Hemiplejik Hastaların Rehabilitasyonunda Motor Performans ve Fonksiyonel Bağımsızlığın Değerlendirilmesi“, Romatizma, 13, 41-43 (1998).

C14. Çelik, C., İ. Aygün, C. Aybay, A. Karagöz, “Multipl Sklerozlu Hastalarda Rehabilitasyon Sonuçları“, Romatol. Tıb. Rehab., 9, 200-204 (1998).

C15. Çakmakçı, E., C. Çelik, A. Karagöz, M. Yücel, “Fizik Tedavi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Hipermobilite“, Türk. Fiz. Tıp Rehab. Derg., 1, 58-63 (1998).

C16. Ayaşlı, A., C. Çelik, A. Karagöz, M. Yücel, “Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Disabilite ve Depresyon“, Romatol. Tıb. Rehab., 10, 136-139 (1999).

C17. Çelik, C., A. Doğan, M. Tezyürek, A. Karagöz, “Primer Antifosfolipid Sendromu: Bir Olgu Sunumu“, Türk. Fiz. Tıp Rehab. Derg., 2, 39-42 (1999).

C18. Ayaşlı, A., C. Çelik, A. Karagöz, M. Yücel, “Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fonksiyonel Durumu Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi“, Romatizma, 14, 63-67 (1999).

C19. Aygün, İ., C. Çelik, “Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Heterotopik Ossifikasyon“, Fiziksel Tıp, 3, 91-94 (2000).

C20. Aygün, İ., C. Çelik, S. Atasü, “Heterotopik Ossifikasyonun Spinal Kord Yaralanmalı Hastalarda Fonksiyonel Duruma Etkisi“, Romatizma, 16, 78-82 (2001).

C21. Akçakuş, S., A. Karagöz, C. Aybay, C. Çelik, M. Yücel, “Diz Osteoartritli Hastalarda Ağrı, Hastalık Şiddeti, Radyografik Bulgular ve Disabilite İlişkisi“, Romatizma , 16, 72-77 (2001).

C22. Çelik, C., G. Karahan, M. Güngör, B. Karaoğlan, “Rapadilino Sendromu: Bir Olgu Sunumu“, Romatizma, 16, 159-163 (2001).

C23. Nakipoğlu, G.F., C. Çelik, A. Karagöz, N. Özgirgin, “Hemiplejik Hastalarda Refleks Sempatik Distrofi Sendromunun Tedavisi“, Fiziksel Tıp, 4, 33-37 (2001).

C24. Yaraman, N., C. Çelik, B. Karaoğlan, “Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz ile Çok Yönlü Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi“, Fiziksel Tıp, 5, 23-26 (2002).

C25. Eser, F., B Karaoğlan, C. Çelik, “Gonartrozlu Hastaların Tedavisinde İntraartiküler Hyaluronik Asit ve Rofekoksib Etkinliğinin Karşılaştırılması“, Türk. Fiz. Tıp Rehab. Derg., 49, 28-31 (2003).

C26. Yaraman, N., C. Çelik, B. Karaoğlan, “Postmenopozal Kadınlardaki Osteoporozda “SCORE” İndeks Kullanımı“, Romatol. Tıp. Rehab., 14, 2-8 (2003).

C27. Aksel, J., M. Tezyürek, C. Çelik, B. Karaoğlan, “İnme Sonrası Hemiplejik Hastalarda Motor Gelişmenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Fugl-Meyer Değerlendirme Ölçeği ve Motor Değerlendirme Ölçeği Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi“, Romatol. Tıp. Rehab., 15, 181-186 (2004).

C28. Çelik, C., M. Tezyürek, M. Uzun, B. Karaoğlan, “Dekompresyon Hastalığına (“Caisson Disease”) Bağlı Parapleji: Bir Olgu Sunumu“, Romatol. Tıp. Rehab., 15, 124-128 (2004).

C29. Çelik, C., M. Uzun, B. Karaoğlan, “İnmeli Hastalarda Rehabilitasyon Programı ile Birlikte Levodopa Tedavisinin Fonksiyonel Motor Gelişme Üzerine Etkisi“, Türk. Fiz. Tıp Rehab. Derg., 50, 18-20 (2004).

C30. Karakuş, D., C. Çelik, N. Yaraman, B. Karaoğlan, H. Uysal, “Olgu Sunumu: Postenfeksiyöz Brown Sequard Plus Sendromu“, Romatizma, 20, 39-42 (2005).

C31. Uzun, M.F., G. Karahan, C. Çelik, B. Karaoğlan, “Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Raloksifen Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu, Kemik Döngüsü ve Serum Lipid Profili Üzerine Olan Etkileri“, Romatizma, 20, 23-31 (2005).

C32. Karahan, G., M.Ö. Yıldırım, C. Çelik, “Künt Omuz Travmasına Bağlı Gelişen Aksiller Arter Psödoanevrizmasına Bağlı Brakial Pleksus Kompresyonu“, Türk. Fiz. Tıp Rehab. Derg., 52, 39-41 (2006).

C33. Edemci Ş., D. Karakuş, C. Çelik, M. Akyüz, “Spinal Kord Yaralanmasına Bağlı Erektil Disfonksiyonda İntrakavernozal Papaverin Enjeksiyonu ve Seksüel Bilgilendirmenin Önemi“, Romatol. Tıp. Rehab., 17, 179-184 (2006).

C34. Edemci, Ş., F. Oktay, C. Çelik, “Postoperatif Spondilodiskit: Bir Olgu Sunumu“, Romatizma, 21, 121-124 (2006).

C35. Çelik, C., F. Oktay, Ş. Edemci, H. Uysal, “Akut Motor Aksonal Nöropati (AMAN): Bir Olgu Sunumu“, Romatol. Tıp. Rehab., 17, 48-52 (2006).

C36. Şaşmaz, M.F., G. Karahan, C. Çelik, “Rizartroz Tedavisinde İntraartiküler Steroid Enjeksiyonu ve Splintlemenin Etkinliklerinin Karşılaştırılması“, Romatizma, 22, 1-5 (2007).

C37. Aygün, I., C. Çelik, C. Çulha, S. Atasü, M. Balcı, “The Relationship in Between Heterotopic Ossification and HLA Types in Patients with Spinal Cord Injury“, JPMR Sci., 3, 84-87 (2007).

C38. Türk, D., F. Eser, C. Çelik, M. Tezyürek, M. Akyüz, C. Hatipoglu, “Evaluation of Deep Venous Thrombosis in Patients with Hemiplegia Caused by a Cerebrovascular Accident“, J. Cardiovasc. Sci., 21 (3), 398-403 (2009).

C39. Mandıroğlu, S., A. Çalışkan Uçkun, H. Uçan, C. Çelik, N.K. Ordu Gökkaya, G. Türkoğlu, “Romatoid Artrit Hastalarında Anti-CCP2 Antikorlarının Romatoid Faktör ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi“, FTR Bil. Der., 14, 9-11 (2011).

C40. Mandıroğlu, S., G. Türkoğlu, E. Alemdaroğlu Kocaoğlu, H. Uçan, C. Çelik, “Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Risk Faktörlerinin İncelenmesi“ Romatol. Tıp. Rehab., 23, 71-6 (2012).

C41. Çelik, C., A. M. Erol, S. Akçay Yalbuzdag, Banu Karabulut, Yaşlılıkta Görülen Destrüktif Osteoartrit: Olgu Sunumu”, Türk Osteoporoz Dergisi, 19, 84-6, (2013).

C42. Alemdaroğlu, E., H. Uçan, C. Çelik, S. Mandıroğlu, “Kronik Omurilik Yaralanmalı İki Hastanın Kök Hücre Nakli Öncesi ve Sonrası Rehabilitasyon Sonuçları: Vaka Sunumu”, Romatol. Tıp. Rehab., (Kabul edildi).

C43. Akçay Yalbuzdağ, Ş., A.M. Erol, İ. Şengül, C. Çelik, “Postpartum İnflamatuar Sakroiliit- Olgu Sunumu“, J. Clin. Anal. Med., DOI: 10.4328/JCAM.2491.

C44. Çelik, C., Ş. Akçay Yalbuzdağ, “Obezite ve Egzersiz”, J. Clin. Anal. Med., DOI:10.4328/JCAM.2541.

C45. C45. Akçay Yalbuzdağ, Ş., A.M. Erol, C. Çelik, S. Solum, “Ankylosing Spondylitis Diagnosed After Epidural Hematoma and Paraplegia: A Case Report” Arch. Rheumatol. 29, 309-313, (2014). DOI: 10.5606/ArchRheumatol.2014.4613.

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Çelik, C., R. Yorgancıoğlu, N. Özgirgin, “Spinal Kord Yaralanmalarında Spastisite”, 13. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 28, Kapadokya- Nevşehir, 1991.

D2. Orkun, S., N. Özgirgin, C. Çelik, E. Ceceli, K. Altıoklar, F. Akkuş, “Sürekli Kateter Kullanan Olgularda Üriner Enfeksiyonlar”, 13. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 31, Kapadokya- Nevşehir, 1991.

D3. Orkun, S., N. Özgirgin, C. Çelik, S. Ergun, H. Gönül, K. Altıoklar, “Bası Yaralarında Alçak Frekanslı Akım Uygulamaları”, 13. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 213, Kapadokya- Nevşehir, 1991.

D4. Çelik, C., N. Yavuz, A. Çakcı, “Kafa Travmalı Hastaların Rehabilitasyonunun "Disability Rating Scale" ile Değerlendirilmesi”, 14. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 7, Kuşadası-Aydın, 1993.

D5. Çelik, C., N. Yavuz, A. Karagöz, M. Okçu, “Çocukluk Çağı Kafa Travmaları: Retrospektif Bir Çalışma”, 15. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 105, İstanbul, 1995.

D6. Çelik, C., N Yavuz, A. Çakcı, M. Okçu, “Ciddi Kafa Travmalı Hastaların Rehabilitasyon Dönemindeki Fonksiyonel Düzeyleri”, 15. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 105, İstanbul, 1995.

D7. Yavuz, N., M. Tezyürek, C. Çelik, M. Okçu, “Çocukluk Çağı Spinal Kord Yaralanmaları: Retrospektif Bir Çalışma”, 15. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 126, İstanbul, 1995.

D8. Çelik, C., İ. Aygün, C. Aybay, A. Karagöz, “Multipl Sklerozlu Hastalarda Rehabilitasyon Sonuçları”, 16. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 67, Ankara, 1997.

D9. Aybay, C., İ. Aygün, C. Çelik, A. Karagöz, “Multipl Sklerozlu Hastalarda Özürlülük ve Fonksiyonel Durum Bildirimi”, 16. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 67, Ankara, 1997.

D10. Ayaşlı, A., C. Çelik, A. Karagöz, “Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Fonksiyonel Durumun "Oswestry Disability Questionnaire" (ODQ) ile Değerlendirilmesi”, 16. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 169, Ankara, 1997.

D11. Aygün, İ., C. Çelik, S. Atasü, “Medulla Spinalis Yaralanmalı Hastalarda Heterotopik Ossifikasyonun Fonksiyonel Duruma Etkisi”, 17. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi, 18, Antalya, 1999.

D12. Nakipoğlu, G.F., C. Çelik, A. Karagöz, N. Özgirgin, “Hemiplejik Hastalarda Refleks Sempatik Distrofinin Tedavisinde Kalsitonin Kullanımının Etkisi”, 18. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 95, Kemer, Antalya, 2001.

D13. Akdeniz, T., C. Çelik, B. Karaoğlan, “Hemiplejik Hastaların Femurlarında Kemik Mineral Dansitometri Değerlerinin Karşılaştırılması”, 18. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 107, Kemer, Antalya, 2001.

D14. Yaraman, N., C. Çelik, B. Karaoğlan, “Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Varlığının Araştırılmasında “SCORE” İndeks Kullanımının Değeri”, 1. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 1, Belek, Antalya, 2002.

D15. Dülgeroğlu, D., C. Çelik, C. Aybay, B. Karaoğlan, S. Özel, “Omurilik Yaralanmalı Hastalarda “Standing Frame” Uygulanması”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 16, Antalya, 2003.

D16. Tezyürek, M., B. Karaoğlan, İ. Boyraz, C. Çelik, “Postmenopozal Kadınlarda Kalça Geometrik Parametreleri ile Kemik Mineral Yoğunluğunun İlişkisi”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 44, Antalya, 2003.

D17. Çelik, C., M.F. Uzun, B. Karaoğlan, “İnmeli Hastalarda Rehabilitasyon Programı ile Eşzamanlı Levodopa Tedavisinin Fonksiyonel Motor İyileşme Üzerine Etkisi”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 65, Antalya, 2003.

D18. Çelik, C., J. Aksel, B. Karaoğlan, “İnmeli Hastalarda Fonksiyonel Durumun Değerlendirilmesinde “Orpington Prognostik Skala” ile “NIH Strok Skala”sının Karşılaştırılması”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 95, Antalya, 2003.

D19. Karakuş, D., C. Çelik, N. Yaraman, H. Uysal, B. Karaoğlan, “Olgu sunumu: Postenfeksiyöz “Brown Sequard Plus Sendromu”, 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 103, Antalya, 2003.

D20. Boyraz, İ., F. Oktay, C. Çelik, M. Akyüz, H. Uysal, “Soğuk Uygulamasının Klonus Üzerine Etkisi”, 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 9, Samsun, 2004.

D21. Uysal, H., İ. Boyraz, F. Oktay, C. Çelik, M. Akyüz, “Soğuk Uygulamasının Soleus Geç Yanıtı Üzerine Etkisi”, 21. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 10, Samsun, 2004.

D22. Oktay, F., N. Yaraman, C. Çelik, M. Akyüz, “Behçet Sendromu ile Birlikte Servikal Omurga Tutulumu Gösteren Ankilozan Spondilit: Bir Olgu Sunumu”, 1. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, (Romatizma 19, suppl. 1), 116, Antalya, 2004.

D23. Oktay, F., G. Karahan , D. Karakuş, C. Çelik, M. Tezyürek, “Bir Olgu Sunumu: Travmanın Tetiklediği Skleroderma”, 1. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, (Romatizma 19, suppl. 1), 121, Antalya, 2004.

D24. Edemci, Ş., D. Karakuş, C. Çelik, M. Akyüz, “Spinal Kord Yaralanmasına Bağlı Erektil Disfonksiyonda İntrakavernozal Papaverin Enjeksiyonu ve Seksüel Bilgilendirmenin Önemi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 110, Bodrum, 2005.

D25. Celik, C., F. Oktay, Ş. Edemci, H. Uysal, “Akut Motor Aksonal Nöropati’li (AMAN) Bir Olgu Sunumu”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 68, Bodrum, 2005.

D26. Tezyürek, M., M.F. Şaşmaz, C. Çelik, M. Akyüz, “Santral Kord Sendromunda Bilateral Üst Ekstremitede Kompleks Rejional Ağrı Sendromu (KRAS): Olgu Sunumu”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 115, Bodrum, 2005.

D27. Karakuş, D., C. Çelik, H. Uysal, “Serebral Palsiye Bağlı Hemiplejik Bir Hastada Ayna Hareketi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 101, Bodrum, 2005.

D28. Türk, D., M. Tezyürek, C. Çelik, C. Hatipoğlu, M. Akyüz, “Serebrovasküler Olaya Bağlı Hemiplejik Hastalarda Alt Ekstremitede Derin Ven Trombozunun Değerlendirilmesi”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 53, Bodrum, 2005.

D29. Oktay, F., C. Çelik, T. Kabukçu, H. Uysal, “Herediter Polinöropati ile Karışabilen Bir Subakut Nekrotizan Miyelit Olgusu”, 20. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 37, Bodrum, 2005.

D30. Şaşmaz, F., D. Karakuş, N.K. Ordu Gökkaya, Ş. Edemci, C. Çelik, H. Uçan, “Hemiplejik Üst Ekstremite Komplikasyonlarının El Fonksiyonlarına Etkisi”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 122, Antalya, 2007.

D31. Çelik, C., M.F. Şaşmaz, F. Oktay, H. Uçan, E. Kaptanoğlu, “Spinal Kist Hidatiğe Bağlı Parapleji: Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 137, Antalya, 2007.

D32. Edemci, Ş., D. Karakuş, C. Çelik, F. Şaşmaz, H. Uçan, “Multipl Skleroza Bağlı Seksüel Disfonksiyonda İlişkili Faktörlerin Araştırılması”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 178, Antalya, 2007.

D33. Kabukçu, T., Ş. Edemci, H. Uçan, C. Çelik, H.N. Güneş, T.K.Yoldaş, “Yaygın Spinal Kord Tutulumlu Paraplejik Nörobehçetli Bir Hasta: Olgu Sunumu”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 81, Antalya, 2007.

D34. Yıldırım, M.Ö., F. Oktay, H. Uçan, C. Çelik, G. E. Ütine, M. Alikaşifoğlu, “Leri-Weill Diskondrosteozisli Bir Olguda Erken Gelişen Koksartroz”, 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 85, Antalya, 2007.

D35. Kabukçu, T., M.M. Açıl, C. Çelik, E. Alemdaroğlu, H. Uçan, “Steroid Kullanımına Bağlı Multipl Eklem Tutulumu Gösteren Osteonekroz”, 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 66, Antalya, 2008.

D36. Edemci, Ş., İ.A. Topçuoğlu, H. Uçan, S. Mandıroğlu, C. Çelik, “Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Oral Glukozamin Sülfat’ın Ağrı, Yürüme ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Olan Etkisi”, 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 71, Antalya, 2008.

D37. Çelik, C., Ş. Altunkan, M.Ö. Yıldırım, M. Akyüz, “Postmenopozal Hastalarda Osteopeni ve Osteoporoz ile Subklinik Ateroskleroz İlişkisi”, 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 206, Belek, Antalya, 2008.

D38. Mandıroğlu, Sibel., G. Türkoğlu, E. Alemdaroğlu, H. Uçan, C. Çelik, “Postmenopozal Kadınlarda Osteoporoz Risk Faktörlerinin İncelenmesi”, 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 304, Antalya, 2011.

D39. Çalışkan Uçkun, A., C. Çelik, H. Uçan, N.K. Ordu Gökkaya, “Serebral Palside Kullanılan Alt Ekstremite Ortezlerinin Enerji Tüketimine Etkisi”, 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 317, Antalya, 2011.

D40. Akçay Yalbuzdağ, Ş., C. Çelik, “Paget Hastalığı Tedavisinde Zoledronik Asit İnfüzyonunun Etkisi”, 4. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 5, Antalya, 2011.

D41. Alemdaroğlu, E., H. Uçan, C. Çelik, S. Mandıroğlu, “Kronik Omurilik Yaralanmalı İki Hastanın Kök Hücre Nakli Öncesi ve Sonrası Rehabilitasyon Sonuçları: Vaka Sunumu”, 3. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 174, Ankara, 2012.

D42. Türkoğlu, G., S. Türkoğlu, C. Çelik, H. Uçan, “Serebral Palsili Çocuklarda Motor Düzey ile Kognitif Tutulumun Karşılaştırılması ve Kognitif Fonksiyonlar ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi”, 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 226, Antalya, 2013.

D43. Alemdaroğlu, E., S. Mandıroğlu, H. Uçan, C. Çelik, “Paraplejik Hastalarda Hastanede Rehabilitasyon Sonrasında Düzenli Ortez Kullanımının Değerlendirilmesi”, 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 245, Antalya, 2013.

D44. Çelik, C., A. Gençay Can, A. Gümüştaş, “Perfore Apandisit Nedeniyle Yapılan Apendektomi Sonrası Gelişen Enfeksiyöz Spondilodiskit: Bir Olgu Sunumu”, 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 294, Antalya, 2013.

D45. Akçay Yalbuzdağ, Ş., C. Çelik, T. Yeğin, “İsotretionin Kullanımına Bağlı Hiperostoz ve Spinal Stenoz: Olgu sunumu”, 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 389, Antalya, 2013.

D46. Çelik, C., A. Can Gençay, Ş. Akçay Yalbuzdağ, M. Özer, “İnmeli Hastaların Rehabilitasyonunda Gece Hipoksisi ve İlişkili Faktörler”, 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 400, Antalya, 2013.

D47. Akçay Yalbuzdağ, Ş., C. Çelik, “Hodgkin Lenfoma ile İlişkili Sakroiliit Olgusu”, 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 481, Antalya, 2013.

D48. Can Gençay, A., C. Çelik, “Okronotik Spondiloartropati: Bir Olgu Sunumu”, 10. Türk Romatoloji Sempozyumu, 50, Muğla, 2013.

D49. Akçay Yalbuzdağ, Ş., C. Çelik, “Postpartum İnflamatuar Sakroiliit: Olgu Sunumu”, 10. Türk Romatoloji Sempozyumu, 61, Muğla, 2013.

D50. Çelik, C., A.M. Erol, Ş. Akçay Yalbuzdağ, B. Karabulut, “Yaşlılıkta görülen destrüktif osteoartrit: Olgu sunumu”, 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu, 44, Muğla, 2013.

D51. Çelik, C., Ş. Akçay Yalbuzdağ, A.M. Erol, B. Karabulut, “Hızlı ilerleyen kalça osteoartriti: Olgu sunumu”, 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu, 45, Muğla, 2013.

D52. Erol, A.M., C. Celik, S. Akcay Yalbuzdag, B. Senturk, “Stroke Developing in a Patient with Osteoporosis on Zoledronic Acid Therapy: Effect of Treatment or Coincidence?”, 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 96, Antalya, 2014.

D53. Akcay Yalbuzdag, S., A.M. Erol, C. Celik, S. Solum, “Ankylosing Spondylitis Determined After Epidural Hematoma and Paraplegia”, 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 138, Antalya, 2014.

D54. Akcay Yalbuzdag, S., C. Celik, A.M. Erol, S. Solum, H.U. Adilay, B. Güngör, “Başarısız Bel Cerrahisi Sendromunda Karakter ve Mizaç Özellikleri”, 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 205, Antalya, 2014.

D55. Akcay Yalbuzdag, S., C. Celik, A.M. Erol, B. Ferhatosmanoğlu, “Kalça Ağrısıyla Başvuran ve Akciğer Adenomu Saptanan Bir Olgu”, 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 211, Antalya, 2014.

D56. Gencay Can, A., C. Celik, S. Akcay Yalbuzdag, “25-OH Vitamin D Eksikliği Olan Genç Erişkin Kadınlarda Standardize Mini Mental Test ile Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği Kullanılarak Kognitif Fonksiyonların Taranması”, 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi, 217, Antalya, 2014.

D57. Erol, A.M., A.K. Kılıç, A. Çelik, C. Çelik, A.N. Başak, “Brait-Fahn-Schwarz Hastalığı: Parkinson Hastalığı ve Amiyotrofik Lateral Skleroz Birlikteliği”, 105, 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, KKTC, 2014.

D58. Karahan, A.Y., B. Hüner, B. Kuran, N. Sezer, C.Çelik, G. Karaca, H. Yılmaz, B. Gündüz, B. Erhan, B. Çelik, D. Soy Buğdaycı, A. Bardak, N. Paker, D. Geler Kulcu, A. Yalıman, N. Şimşir Atalay, N. Yıldız, A. İçağasıoğlu, S. Başaran, S. Savaş, C. Tıkız, E. Salbaş, T. Kaya, G. Kaymaktaş, F. Baygutalp, “Vitamin D Düzeyi ile Non-spesifik Kas İskelet Sistemi Ağrıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Retrospektif Bir Çalışma”, 126, 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, KKTC, 2014.

D59. Erol, A.M., C. Çelik, K. Hacıoğlu, D. İldemir, A. Güner, A. Çelik, “Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Hastalarda D Vitamini Düzeyi ve Fiziksel Aktivite ile İlişkisi”, 140, 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, KKTC, 2014.

D60. Erol, A.M., C. Çelik, K. Hacıoğlu, A. Güner, A. Çelik, D. İldemir, “Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Hastalarda D Vitamini Düzeyi ve Lipid Profili İlişkisi”, 152, 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi, KKTC, 2014.

D61. Çelik, C., A.M. Erol, Ş. Akçay Yalbuzdağ, K. Hacıoğlu, “Bilateral Brachial Plexus Paralysis: A Case Report”, 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 823, Antalya, 2015.

E. Kitap Bölümü Çevirileri:

E1. Çelik, C., “Beslenme ve Romatizmal Hastalıklar”, Kelley Romatoloji, çeviri ed. T. Arasıl, 811-825, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2006.

E2. Karaoğlan, B., ve C. Çelik, “Epidemiyoloji: Osteoporoz Ne Kadar Yaygındır?”, Osteoporoz-Sorularınıza Cevaplar, çeviri ed. Y. Gökçe-Kutsal, 15-41, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2006.

F. Diğer Yayınlar:

F1. Çelik, C., ve Türkiye Genelinden Hekimler, “Osteoartrit, Osteoporoz ve Bel Ağrıları”, T.C. Sağlık Bakanlığı Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberleri, Ankara, 2002.

G. Kitap Bölümü

G1. Çelik, C. İnme Rehabilitasyonu, FTR Akıl Notları, ed. F.F. Ayhan, 101-116, Güneş Kitabevi Ltd. Şti., Ankara, 2015.Yüklə 216,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə