Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri DergisiYüklə 305,38 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.06.2017
ölçüsü305,38 Kb.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

 

 Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering

 

 AKÜ FEMÜBİD 14 (2014)  012201 (1-6) 

AKU J. Sci. Eng. 14 (2014)  012201 (1-6) 

DOI:

 10.5578/fmbd.7084 

Derleme / Review 

 

 Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla 

 

Mesut AYDINGÖZ1

, Sait BULUT

2

 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Antalya. 

e-posta: saitbulut@akdeniz.edu.tr, mesut2323@yahoo.com 

 

Geliş Tarihi:07.01.2014; Kabul Tarihi:13.02.2014  

 

  

 

 Anahtar kelimeler 

Sığla yağı; Günlük 

ağacı;  Liquidambar 

orientalis;  Bitkisel 

tedavi; Antioksidan Özet 

Endemik  bir  bitki  türü  olan  Sığla  (Günlük  Ağacı,  Liquidambar  orientalis) Muğla  ilimize  bağlı  Marmaris, 

Fethiye,  Köyceğiz  ve  Ula  ilçelerinde  yetişmektedir.  Günlük  ağacından  elde  edilen  sığla  yağı  iyi  bir 

antiseptik  ve  parazit  öldürücüdür.  Pomat  ve  yakı  halinde  uyuz  ve  mantar  gibi  cilt  hastalıklarında 

yararlıdır.  Mide  hastalıklarının  tedavisinde,  astım  bronşit  gibi  solunum  yolu  rahatsızlıklarında  da 

kullanılmaktadır. Sığla yağı ekonomik açıdan da çok önemlidir: fiksatör olarak parfümeride, kozmetikte, 

sabunların  kokulandırılmasında,  eczacılıkta  bazı  ilaçların  hazırlanmasında,  ciklet  ve  tütünlerin 

kokulandırılmasında, ayrıca  sinnamik asit, sinnamik alkol gibi  kimyasal  maddelerin  doğal kaynağı olarak 

kullanılmaktadır. Sığla  yağından  su  buharı  destilasyonu  ile  elde  edilen  nötral uçucu  yağ  da  pek  çok 

değerli  doğal  esanslı  parfümün  bileşimine  girmektedir.Sinnamik  asit  içeren  sığla  yağının  yapılan 

çalışmalarla  antioksidan  özelliği  ortaya  konmuştur.Bu  çalışmamızda  sığla  yağının  sağlığa  faydaları, 

ekonomik açıdan faydalanımı ve tanıtımı amaçlanmıştır. 

 

 

Hidden Healing Potion Of The Aegean: Sığla  

 

  

 

Key words 

Sığla oil; Günlük tree; 

Liquidambar orientalis; 

Herbal trreatment; 

Antioksidant 

Abstract 

Sıgla (Günlük tree, Liquidambar orientalis ) which is an endemic plant species is grown in the districts of 

Fethiye,  Ula,  Köyceğiz  of  Muğla  city.Sığla  oil  obtained  from  Günlük  tree  is  a  good  antiseptic  and 

antiparasitic. It is useful in skin diseases like scabies and fungal. İt is also used in the treatment of gastric 

diseases, respiratory diseases such as asthma and bronchitis.Sığla oil is very important economically. İ t 

is used as fixators in perfumery, in cosmetics, in the odour of soaps,  in the preparation of some drugs, 

in  the  flavored  of  chewing  gum  and  tobacco,  also  it  is  used  as  natural  sources  of  chemicals  such  as 

cinnamic  acids  and  cinnamic  alcohol.  Neutral  essential  oil  which  is  obtained  from  sığla  oil  by  steam 

distillation is entered to the composition of many valuable natural scents of perfume. 

Antioxidant properties  of  sığla  oil that is  contained  cinnamic  acid  have  been  revealed  by  scientific 

studies. Health benefits, economically usage and promotion of sığla  oil is  intended in this study. 

© Afyon Kocatepe Üniversitesi 

 

Giriş 

 

Ülkemizde  sığla  ya  da  yöresel  adıyla  günlük  ağacı ağacı olarak bilinen Liquidambar orientalis (Şekil 1), 

Hamamelidaceae  familyasının  Bucklandioidae  alt 

familyasının,  Liquidambar  cinsinin  bir  türüdür 

(Davis,  1982,  Örtel,  1988).  Liquidambar,  Latince liquidus

Arapça 


amber 

sözcüklerinin 

birleşmesinden meydana  gelmiştir  ve  güzel  kokulu 

sıvı demektir (Önal ve Özer 1985). 

 

 

Şekil 1 Liquidambar orientalis  Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla, Aydıngöz ve Bulut  

 

  

Sığla ağacı; Amber ağacı, günlük ağacı, buhur ağacı, 

Mia pelesengi,  Miai  sail,  Revgani  suğla  olarak  da 

adlandırılmaktadır.  Türkiye’de  yetişen  sığla  ağacı 

Muğla ilimize bağlı  Marmaris, Fethiye, Köyceğiz ve 

Ula yörelerinde alçak ve deniz seviyesine yakın sulu 

dereler  içerisinde  ve  sulak  kısımlarda,  az  miktarda 

Denizli  ilimizin  Günlük  Çayı,  Gerenis  Çayı,  Burdur- 

Bucak, Acıpayam’ın Gölcük Köyü ve Antalya ilimizin 

(Şekil  2)  Aksu  Vadisi  çevresinde  taban  suyunun 

yüksek  olduğu  arazilerde  yetişmektedir  (Acatay, 

1963,  Atay, 1985,  Davis, 1982, İstek and Hafızoğlu 

2004). 

 

 Şekil  2.  Liquidambar  orientalis’in  Türkiye’deki  yayılış 

alanları (Kaya and Alan 2003) 

 

L.  orientalis,  ekolojik  ve  biyocoğrafik  öneme  sahip 

olduğu  kadar,  sığla  yağı  (Styrax  storax,  Styrax 

liquids,  Orientalis  sweet  gum,  Levant  styrax)  adı 

verilen  bir  balzamın  elde  edilmesi  nedeniyle 

ekonomik  açıdan  da  çok  önemli  bir  türdür.    Sığla 

yağı  ülkemizde  bulunan  L.  orientalis’in  dışında 

sadece  Orta  Amerika’da  bulunan L.  styraciflua’dan 

elde  edilmektedir.  Amerikan  storax  (Sweet  gum, 

Red  gum,  Styrax  Americanus,  White  Peru  Balsam) 

olarak  bilinen  bu  balzamın  üretimi  Honduras  ve 

Guatemala’da  yapılmaktadır  (Davis,  1982,  Acar  et 

al. 1993). 

 

Tarihte Sığla 

 

Sığla yağı  çok eski  devirlerden beri  tanınır. Ticareti Finikeliler  tarafından  yapılıyordu.  Eski  Mısırlılar  bu 

yağı  mumyaların  hazırlanmasında  kullanmışlardır. 

Kleopatranın  güzellik  iksiri  olarak  bilinir.  Tıbbın 

babası  olarak  bilinen  Hipokrates  (MÖ  460-377) 

döneminden  başlayarak  ilaç  olarak  kullanıldığı 

bilinmektedir.  3.  yüzyılda  yaşamış  ve  mide 

ülserinden  rahatsızlık  çeken  Roma  imparatoru 

Caracalla’nın o zamanın sağlık merkezlerinden olan 

Epidaurus,  Kos  ve  Bergama’daki  Asklepion’larda 

tedavi 


gördüğü, 

bunlardan 

 

Bergama 


Asklepion’unda  sığla  yağı  ve  çam  reçinesine  bal 

karıştırılarak  yapılan  bir  tür  iksirden  şifa  bulduğu, 

iyileşmesinden sonra  şehre  ve  doktorlara  minnet 

borcunu  ödemek  için  bağışlarda  bulunduğu 

bilinmektedir.  Kanuni  Sultan  Süleyman döneminde 

(1520-1566)  Marmaris-Fethiye  arasındaki  bölge 

Kanuni’nin kız kardeşi Mihrişah Sultan’a verilmiştir. 

Mihrişah  Sultan  adına  kurulan  vakfın  gelir  elde 

etmesi  için  evlendiği  Mısır  Hidivi  Ali  Paşa  yörenin 

sığla  yağlarını  Mısır’a  ihraç  edermiş  (Özcan  et  al. 

2005, Acatay, 1963,  Atay, 1985,  Davis, 1982, İstek 

and Hafızoğlu 2004). 

 

Sığla yağının elde edilişi 

 

1) 

Sığla  ağacından  yağ  çıkarılması  ağaçta  yara 

açılmasıyla  olur.  Bu  amaçla  önce  ağaçlarda  yara 

açılacak kısımlar üzerindeki kabuk mart ayı sonuna 

doğru yontularak inceltilir. 

2)

 

Ağaçlar bir ay süreyle bu şekilde bırakılır. Mayıs 

ayı  sonunda  kaşık  adı  verilen  aletle  yaraların 

açılmasına  başlanır.  Damar  adı  verilen  bu  yaralar 

dış kabuk, diri kabuk, kambiyum ve çok az miktarda 

da diri oduna girecek şekilde açılır. 3)

 

Bir hafta sonra yaralar tazelenir ve bu işleme sur 

adı  verilir.  Bu  işlemden  iki  hafta  sonra,  damarlar 

içinde biriken yağ kaşıkta sıyrılarak alınır ve buna da 

sur  arkası  denir.  Bundan  sonra  esas  sığla  yağının 

alınması işlemine geçilir. 4)

 

Bu işlem temmuz ayı ortasından ekim ayı sonuna 

kadar  sürer.  Bu  süre  içinde,  her  on  beş  günde  bir 

yaralar  üzerinde  biriken  yağ,  kabuk  ve  odun 

tabakalarıyla birlikte kaşıkla yontularak alınır. 

5)

 

Bunlar  işçilerin  önlerine  astıkları  torbalar 

içerisinde  toplanır.  Bu  işleme  sefer  adı  verilir. 

Kapçık  adı  verilen  yağ  ile  birlikte  kabuk  ve  odun 

içeren yongalar bakır kaplarda, su içerisinde yarım 

– bir buçuk saat süreyle kaynatılır. 6)

 

Sonra  kaynatılan  yongalar  saplı  yabalarla 

kazınılarak  keçi  kılından  yapılmış  torbalara  konur. 

Bu  torbalar  preslerle  sıkıştırılarak  sığla  yağı 

çıkartılır. 

7)

 

Çıkan  yağ  beton  havuzlarda  toplanır.  Presleme 

sonunda  torbalar  içinde  kalan  ve  yağ  bulaşmış 

haldeki   artık   (küspe)   da   kurutulur.   Bu   artıklara 

AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 012201  

 Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla, Aydıngöz ve Bulut  

 

  

günlük  veya  buhur  adı  verilir  (Özcan  et  al.  2005, 

Efe, 1987, Top et al. 2007). 

 

Sığla Yağının Özellikleri ve İçeriği 

 

Saf  sığla  yağı, ham  sığla yağının  alkol  extraksiyonu ve  extraktin  destilasyonu  ile  elde  edilir.  Sığla 

yağının  asit,  alkol,  ester  ve  fenol  gibi  yüksek 

moleküllü bileşikler içerdiği, bugüne kadar yapılmış 

araştırmalarla  sığla  yağı  içerisinde  Sinnamik  asit, 

Styracin, Styrol, Styrone, Storesinol, Storegenin gibi 

moleküllerin  bulunduğu  belirtilmiştir  (Duru  et  al. 

2002).  Hafızoğlu  ve  arkadaşları  (1996)  tarafından 

gaz kromatografisi  ve  kütle  spektrometresi 

kullanılarak yapılan analiz sonucunda L.orientalis’in 

esansiyel 

yağ 

içeriğinde birçok 

bileşik 


belirlenmesine  rağmen  en  fazla  terpinen-4-ol,  α- 

terpinol,  sabinene  ve  γ-terpinene  bulundu.  İstek 

(1994)  tarafından  yapılan  sığla  balzamının  uçucu 

gaz  kromatografisi  analiz  çalışmaları  sonucuda  ise 

ana   bileşenlerin   stiren   (%89.5),   α-pinen   (%7.2), 

kamfenen  (%0.3),  β-pinen  (%1.1),  sinnamil  alkol 

(%0.3),   limonen   (%0.3),   asetofenon   (%0.2),   p- 

etilfenol   (%0.2),   3-fenil   propanol   (%0.2)   olarak 

belirtilmiştir  (İstek,  1994).  Fernandez  (2005) 

tarafından  L.orientalis  ve  L.styraciflua  balzamını 

karşılaştırmak  için  yapılan  başka  bir  çalışmada  ise 

L.orientalis  balzamının  kimyasal  içerik  analizinde 

ana bileşik maddesini stiren olarak belirtilirken, Kim 

ve  Seo  (2008)  yaptıkları  kimyasal  içerik  analizinde 

ana bileşik maddesinin hidrosinnamil alkol ve trans- 

sinnamil alkol olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Sığla balzamı oda sıcaklığında hekzanda çözünmez, suda  ise  çok  az  çözünür.  İyi  balzam  fazla  su 

içermemeli ve %60 etanolde çözülmelidir. Etanolde 

çözünmesinden  sonra  az  miktarda  çözünmeyen 

madde  kalabilmektedir.  Aseton ve eterde  alkolden 

daha iyi çözünmektedir (Baytop, 1950, İstek, 1994). 

Sığla balzamının kendisine has bir kokusu ve acı bir 

tadı  vardır.  Yarı  sıvı  olan  yağ  yapışkandır,  taze 

halde iken gri renklidir ve sığla balzamının zamanla 

üst yüzeyi esmerleşir koyulaşır, saydam değildir, %2 

oranında su içerir, sinnamik asit miktarı %20’den az 

olmamalıdır  ve  sabunlaşma  sayısı  ise  160-200 

arasında olmalıdır (Baytop, 1984, Duru et al. 2002, 

Tyler et al. 1981). 

Geleneksel  Tedavideki  Kullanım  Alanları  ve 

Kullanım Şekli 

 

Sığla  balzamınında yöre  halkı  tarafından  çok  eski zamanlardan  günümüze  kadar  ve  günümüzde  de 

tıbbi tedavi başta olmak üzere değişik amaçlar için 

kullanıldığı  bilinmektedir.  Sığla  balzamı  alındıktan 

sonra  kalan  odunsu  kısım  buhur  olarak  adlandırılır 

ve  buhur  eski  çağlarda  kiliselerde  ve  mabedlerde 

dini  ayinlerde  tütsü  olarak  kullanılmıştır.  Bununla 

birlikte  günümüzde  insektisit  ve  parazit  kovucu 

özeliğinden  dolayı  kiliselerde  ortamdaki  sinekleri 

uzaklaştırmak  için  buhur  yakıldığı  gözlenmiştir. 

Batık Fenike gemilerinden çıkan içinde sığla balzamı 

bulunan  amorflardan  dolayı  eskiden  Akdeniz’de 

ticaretinin yapıldığı düşünülmektedir. Eski Mısırlılar 

mumyalama  işleminde  bu  balzamı  kullanmış  hatta 

Kraliçe  Kleopatra  bu  yağdan  elde  edilen  maddeyi 

parfüm  olarak  kullanmıştır.  Ayrıca  Hipokrat 

döneminde  iyileştirici  etkisinden  dolayı  eski  çağ 

hekimleri  tarafından  ilaç  olarak  kullanılmıştır.  Halk 

arasında sığla balzamı, balgam söktürücü ve astım, 

bronşit  ve  akciğer  hastalıklarında  kullanılmaktadır 

(Top et al., 2007, Fıçıcıoğlu, 1988, Guenther, 1952). 

Sığla  balzamının  yatıştırıcı  ve  analjezik  özelliği 

olduğuna  inanıldığından  özellikle  romatizma 

ağrılarını  azaltmakta  kullanılmıştır.  Yine  parazit 

kovucu  özelliğinden  dolayı  mantar,  uyuz  gibi  deri 

hastalıklarının  tedavisinde  de  kullanılmıştır. 

Antibakteriyel  ve  skatrizan  etkisi  varsayılarak 

antiseptik  ve  yaraların  iyileşmesinde  pomat  olarak 

kullanılmış, sünnet operasyonundan sonra, yaranın 

çabuk  iyileşmesi  için  sığla  balzamı  ve  bal  karışımı 

emdirilmiş  bir  bezi  sünnet  yarası  üzerine 

sarmışlardır,  ayrıca  dişetlerini  güçlendirmek 

amacıyla  ağızda  çiğnenmiştir.  Mide  ülseri  başta 

olmak  üzere,  mide  hastalıklarında  şekerle  ya  da 

balla karıştırılarak kullanılmıştır (Aureli  et al.  1992, 

Baytop,  1980,  Bozkurt  and  Göker  1986,  Fıçıcıoğlu, 

1988,  Guenther,  1952). 

Ayrıca  dişetlerini 

güçlendirmek  amacıyla  çiğnenmiş,  kuru  üzümle 

birlikte  yenirse,  zihni  açtığına  inanıldığından  bu 

amaçla  da  kullanılmıştır.  Ter  kokularını 

gidermede  etkilidir.  Günümüzde  sığla  yağı 

parfüm  sanayisinde  sabitleyici  olarak  kullanılır. 

Parfümde  kullanılan  güzel  kokulu  uçucu  yağlar, 

AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 012201  

 Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla, Aydıngöz ve Bulut  

 

  

sığla  yağı  ile  sabitlenerek  24  hatta  36  saat 

uçmamaları  sağlanır.  Bu  nedenle  sığla  yağı 

parfüm  sanayisinin  önemli  bir  hammaddesidir. 

Bunun  yanı  sıra  sığla  yağı  ile  yapılan  sabunlar 

güzel  kokusu,  cildi  yumuşatan  etkisi  ile  özellikle 

hanımların  tercih  ettikleri  bir  sabundur. 

Türkiye’nin  bir  ihraç  ürünüdür  (Guenther,  1952, 

Aureli et al. 1992). 

 

Sığla Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmalar 

 

Sığla  balzamı  anyon-katyon  içeriğinin  zengin olmasından 

dolayı 


hemoroid 

tedavisinde 

kullanılabilmektedir  (Güleç  et  al.  2009).  Beyazıt 

(2009),  tarafından  yapılan  ayrı  bir  çalışmada  sığla 

balzamının  tavşanlarda  beyin  felç  parametreleri 

üzerine  etkileri  belirlenmeye  çalışılmış,  bunun  için 

sığla  ağacının  %10’luk  balzamından  felçli  hale 

getirilen  tavşanlara  0.01,  0.03,  0.07 ve  0.90  mL’lik 

konsantrasyonlarda  verilmiş  ve  gelişmeler  9  hafta 

boyunca  takip  edilmiştir.  Felce  neden  olan 

hemorajik  ve  enbolik  pıhtıların  azaltılmasında 

balzamın  önemli 

derecede 

etkili 


olduğu 

bulunmuştur. 

Sığla  balzamının  farklı  konsantrasyonlarının  bazı 

bakteri  türleri  üzerinde  kuvvetli  antibakteriyal 

etkiye  sahip  olduğu  belirlenmiştir.  Balzamın 

antibakteriyal  aktivitesinin  çalışıldığı  en  kapsamlı 

çalışmalardan 

birinde; 

balzamın 

10%’luk 


derişiminin  Bacillus  brevis,  Bacillus  cereus,  Bacillus 

subtilis,  Corynebacterium  xerosis,  Enterobacter 

aerogenes,  Enterococcus  faecalis,  Klebsiella 

pneumoniae,  Micrococcus  luteus,  Mycobacterium 

smegmatis,  Proteus  vulgaris,  Pseudomonas 

aeruginosa, 

Pseudomonas 

fluorescens 

ve 


Staphylococcus  aureus  bakterilerine  karşı,  %1’lik 

derişiminin  Bacillus  cereus,  Bacillus  subtilis, Enterobacter 

aerogenes, 

Proteus 

vulgaris, 

Pseudomonas     fluorescens     bakterilerine     karşı, 

%0.4’lük     derişiminin     Enterobacter     aerogenes, Proteus  vulgaris  bakterilerine  karşı  %0.2’lik 

derişiminin  Enterobacter  aerogenes,  Proteus vulgaris  bakterilerine  karşı    antibakteriyal  etki 

gösterdiği  belirlenmiştir.  Bunun  yanında  %0.1’lik 

derişiminin ise bakterilerin üremesini engellemediği 

gösterilmiştir  (Özcan  et  al.  2005,  Oskay  and  Sarı 

2007). 

Deri endüstirisinde antimikrobiyal olarak kullanılan %50  organa  sülfür  bileşikleri  ile  karşılaştırıldığında 

%1,  %2  ve  %5  Sığla  balzamının  deriler  üzerinde 

benzer  antimikrobiyal  etki  gösterdiği  belirlenmiştir 

(Bayramoğlu, 2010). L.

 

orientalis  balzamının  28  x10

-3 


mg/mL  hava 

konsantrasyonun Phytophthora 

cactorum

Cryphonectria  parasitica  ve  Fusarium  circinatum 

bitkisel  patojenlerine  karşı  antifungal  etki 

gösterdiği,  17  x10

-3 


mg/mL  hava  konsantrasyonun 

ise  P.cactorum  ve  F.circinatum  patojenlerine  karşı 

etkili olduğu, 7 x10

-3 


mg/mL, 3,5 x10

-3 


mg/mL hava 

konsantrasyonlarının  ise  sadece  P.cactorum 

patojenine  karşı  etki  gösterdiği  belirlenmiştir  (Lee 

et al. 2009). 

 

Sığla  yağı  %45  oranında  fenolik  bir  bileşik  olan sinnamik asit ihtiva etmektedir. Sinnamik asit ihtiva 

eden  bitki  ekstreleri  ve  propolis  ile  yapılan 

çalışmalar bu maddenin antioksidan, antibakteriyal 

ve antiinflamatuar özelliğini ortaya koymuştur. Yine 

bu çalışmalarda sinnamik asidin bazı hücreleri lipid 

peroksidasyonundan  ve  çeşitli  oksidatif  toksinlere 

bağlı  hasardan  koruduğu  gösterilmiştir.  Sinnamik 

asit türevi olan curcumin ile yapılan çalışmalarda bu 

maddenin 

antimikrobiyal, 

antikarsinojenik, 

antimetastatik,  anjiogenezisi  düzenleyici  birçok 

özelliği ispatlanmış olup doz aşımında toksik özelliği 

gösterilmemiştir. 

İnsanlar 

üzerindeki 

farmakokinetiği  hakkında  çok  detaylı  bilgiler 

bulunmamakla  birlikte  sığla  yağı;  sinnamik  asit  ile 

antioksidan,  antiinflamatuar  ve  antimikrobiyal  etki 

gösterdiği  düşünülmektedir  (Duru  et  al.  2002, 

Tunalıer et al. 2002). 

 

Aydıngöz  (2013)  Karaciğer  hasarı  üzerinde  sığla yağının  etkisini  araştırdığı  çalışmasında,  yüksek 

dozlardaki  sığla  yağının  karaciğer  hasarını 

engellediği  ve  antioksidan  özellik  gösterdiğini 

ortaya koymuştur. 

 

Sonuç 

  

Sığla  yağının  bazı  bakterilere  karşı 

antibakteriyel  bir  ajan  olarak  kullanılabileceği 

öngörülmüştür. 

 

Sığla  balzamı  hücreler  üzerine  olan genotoksik    ve    sitotoksik    etkilerinden    dolayı 

AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 012201  

 Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla, Aydıngöz ve Bulut  

 

  

antibakteriyal,   antifungal   ve  antiparazit   olarak 

kullanılabiliceği belirlenmiştir. 

 Hemoroid  tedavisinde   etkili      olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Beyin felcinde etkili olduğu bulunmuştur.  

Yara  tedavisinde  sığla  yağı  kullanımının yara iyileşmesini hızlandırdığı belirtilmiştir. 

 Antioksidan etki gösterdiği bulunmuştur. 

 Ekonomik  açıdan kullanım  alanı  çok  fazla 

olduğundan  ekonomimize  kazandırılması, 

bundan  dolayı  bu  bitki  türünün  tanıtımı 

yaygınlaştırılması,  korunması  ve  halkın 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

 Bilimsel 

olarak 


araştırma 

kapsamı 


genişletilerek  olası  başka  etkileri  ve 

özellikleri ortaya konulabilir. 

 

Kaynaklar 

 

Acar, M.İ., Gemici, Y., Genç, A., Özel, N. (1993). Anadolu Sığla  (Liquidambar  orientalis  Mill.) Ormanlarının  ve 

Günümüzdeki Durumu.  2.  Uluslararası  Ekoloji  ve 

Çevre  Sorunları  Sempozyumu.  Türk-Alman    Kültür 

İşleri Kurulu Yayın Dizisi No: 3 Ankara. 

Acatay,  A.  (1963).  Sığla  Ağacı  (Liquidambar  orientalis 

Mill.)’nın  Türkiye’de  Yayılışı,  YeniTespit  Edilen  L. orientalis  var.  Suber  Varyetesi  ve  Sığla  Ağaçlarına 

Musallat  Böcekler,  İ.Ü.  Orm.  Fak.  Dergisi,  Seri  A,  cilt 

XIII (2), s. 40–57. 

Atay,  I.  (1985).  Sığla  Ağacının  (Liquidambar  Orientalis 

Mill)  önemi  ve  Silvikültürel  Özellikleri.  GÜ.  Orman 

Fakültesi Dergisi,. 3515-21. 

Aureli,  P.,  et  al.  (1992).  Antimicrobial  activity  of  some 

plant  essential  oils  against  Listeria  monogytogenes. 

Food Protect. 55, 344-348. 

Aydıngöz, M. (2013). Karbon Tetraklorür’ün Karaciğerde 

Meydana  Getirdiği  Toksikasyona  Karşı  Liquidambar 

Orientalis'ten  Elde  Edilen  Ekstrelerin  Koruyucu 

Etkisinin Araştırılması, Doktora Tezi. 

Bayramoğlu, E.E. (2010). Soaking with Storax- Possibility 

of  Using  Siĝla  Tree  (Liquidambar  orientalis  Mill.  Var 

orientalis)  Storax as Bactericide in the Soaking  Float. 

Jalca. 105. 

Baytop,  T.,  (1950).  Sur  le  Styrax  liquidus.  Pharm.  Acta 

Helv. 2560. 

Baytop,  T.,  (1984).  Therapy  with  Medicinal  Plants  in 

Turkey (Post and Present). İstanbul. 

Beyazıt,  V.  (2009).  Effects  of  Sweet  Gum  (Liquidambar 

orientalis),  Mulberry  Leaves(Morus  alba)  and  the 

Larval  Ganglion  Extracts  of  Silkworm  (Bombyx  mori) 

on     Stroke     Parameters     (Hemoglobin,     Strokin, 

Cortexin,  Frontalin,  Temporalin,    Parietalin, 

Occpitalin,  Brain  Ventriculin,  Hemorrhagic  Clot)  in 

Rabbits(Lepus  capensis).  Journal  of  Animal  and 

Veterinary Advances. 8 2164-2170. 

Bozkurt,   Y.,   Göker,   Y.   (1986).   Orman   Ürünlerinden 

Faydalanma  Ders  Kitabı.  G.Ü.  Orman  Fakültesi 

Yayınları, İstanbul. 

Davis, P. H. (1982). Flora of Turkey and the East Aegean 

Islands. Edinburgh University,Edinburgh. 

Duru,  M.E.,  Cakir,  A.,  Harmandar,  M.,  (2002). 

Composition  Of  The  Volatile  Oils  İsolated  From  The 

Leaves Of Liquidambar Orientalis Mill. Var. Orientalis 

And L.Orientalis Var. İntegriloba From Turkey Flavour 

And Fragrance Journal Flavour Fragr. J.17: 95–98 

Efe, A. (1987).   “Liquidambar orientalis’in morfolojik ve 

palinolojik  özellikleri  üzerine  araştırmalar.”  İst.  Univ. 

Orm. Fak. Derg. Seri A, 37, 2. 

Fernandez,  X.,  (2005).  Chemical  composition  of  the 

essential  oils  from  Turkish  and  Honduras  Styrax. 

Flavour And Fragrance Journal. 20, 70-73. 

Fıçıcıoğlu,   S.    (1988).    Saflaştırılmış    Sığla   Balzamının 

Analitik  İncelenmesi,.  Sağlık  Bilimleri  Enstitüsü. 

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 

Guenther, E. (1952). The Essantial Oil. Krieger Publishing 

CO., Malabor, Florida, New York. 

Gulec,  M.,  et  al.,  (2009).  Investigation of vasoactive ion 

content  of  herbs  used  in  hemorrhoid  treatment  in 

Turkey. Pak J Pharm Sci. 22, 187-92. 

Hafizoglu,  H.,  et  al.,  1996.   Chemical  composition  of 

levant storax. Holzforschung. 50, 116-117. 

İstek,  A.  (1994).  Sığla  Yağı  (Storax)’nın  Kimyasal 

Bileşenleri,  K.T.Ü.  Fen  Bilimleri  Enstitüsü,  Yüksek 

Lisans Tezi. 

İstek,  A.,  Hafızoğlu,  H.  (2004).  Sığla  ağacı  (Liquidambar orientalis  Mill.)  odununun  anatomik  özelliklerinin 

belirlenmesi. Bartın Or. Fak.Dergisi, Sayı:1. 

Kaya,  Z.  ve  Alan,  M.  (2003).  “Euforgen  Technical 

Guidelines  for  genetic  conservation  and  use  for 

oriental 

sweetgum 

(Liquidambar  orientalis)”. 

International  Plant  Genetic  Resources  Institute. 

Rome. Italy. 

Kim, J., Seo, S. M., (2008). Nematicidal Activity of Plant 

Essential  Oils  and  Components  fromCoriander 

(Coriandrum 

sativum), 

Oriental 

Sweetgum 

(Liquidambar  orientalis),  and  Valerian  (Valeriana 

wallichii)  Essential  Oilsagainst  Pine  Wood  Nematode 

(Bursaphelenchus  xylophilus).  J.  Agric.  Food    Chem. 

5616. 

Lee, Y. S., et al. (2009). Effects of plant essential oils and 

components  from  Oriental  sweetgum  (Liquidambar 

orientalis)  on  growth  and  morphogenesis  of  three 

AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 012201  

 Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla, Aydıngöz ve Bulut  

 

  

phytopathogenic  fungi  Pesticide  Biochemistry  and 

Physiology. 93, 138–143. 

Oskay,  M.,  Sarı,  D.  (2007).  Antimicrobial  Screening  of 

Some  Turkish  Medicinal  Plants.  Pharmaceutical 

Biology. 45, 176-181. 

Önal, S., Özer, S. 1985Ülkemizdeki Sığla Yağı üretimi ve 

Değerlendirilmesindeki  Sorunlar.  Orman  Ürünleri 

Endüstri Kongresi (ORENKO). Trabzon. 

Örtel.,  E.,  (1988)  Sığla  ormanlarımızın  durumu.  Orm. 

Arşt. Enst. Derg. cilt 34, sayı 2, no:68, Ankara. 

Özcan,  M.,  Özkan,  G.,  Özçelik S.,  Sağdıç,  O.  (2005).  A 

study  on  inhibitory  effect  of  sığla  tree  (liquidambar 

orientalis  mill.  Var.  Orientalis)  storax  againts  several 

bacteria. Phytother.Res.  19:549-551 

Top, M., Vujovic, S., Zhang, J. (2007). The health benefits 

of  traditional  chinese  plant  medicines:  Weighing  the 

scientific  evidence.  Rural  Industries  Reserarch  and 

Development corparation. February, 06:128 

Tyler, V.E., et al., (1981). Pharmacognosy. Lae & Febiger 

Publisher, Philadelphia. 

Tunalıer,  Z.,  Öztürk,  N.,  Koşar,  M.,  Başer,  KHC.,  Duman, 

H.,  Kırımer  N.  (2002):  Bazı  sideritis  türlerinin 

antioksidan  etki  ve  fenolik  bileşikler  yönünden 

incelenmesi. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı 

Eskişehir. AKÜ FEMÜBİD 14 (2014) 012201  

Document Outline

 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
 • Egenin Gizli Kalmış Şifa İksiri: Sığla
  • Özet
 • Hidden Healing Potion Of The Aegean: Sığla
  • Abstract
  • Giriş
  • Tarihte Sığla
  • Sığla yağının elde edilişi
  • Sığla Yağının Özellikleri ve İçeriği
  • Geleneksel Tedavideki Kullanım Alanları ve Kullanım Şekli
  • Sığla Üzerine Yapılan Bilimsel Çalışmalar
  • Sonuç
  •  Sığla balzamı hücreler üzerine olan
  •  Yara  tedavisinde  sığla  yağı  kullanımının yara iyileşmesini hızlandırdığı belirtilmiştir.
   • Kaynaklar


Yüklə 305,38 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə