AkciĞer tüMÖrleri %90-95 bronkojenik5 karsinoid2-5 mezotelyoma ve diğerYüklə 4,8 Mb.
tarix07.01.2017
ölçüsü4,8 Mb.


AKCİĞER TÜMÖRLERİ

 • %90-95 bronkojenik, %5 karsinoid, %2-5 mezotelyoma ve diğer.

 • BRONKOJENİK KARSİNOM:

 • Etyoloji ve Patogenez:

 • 1- Sigara: 10 kat art, epitelde atipi, hiperplz.

 • 2- Endüstriyel etkenler: Rady, asbest, nikel,arsenik, polisiklik aromatik, vinil klorid, hidrokarbonlar

 • 3- Hava kirliliği

 • 4- Genetik fak:(onkogen dom. ve tm sup gen kaybı) (Small cell CA c-myc, Adeno CA’da K-ras onkogenleri dominanat)

 • 5- Tbc, antrokoz, antrokosilikozis, influenza epidemisinin ilşkisi ????


***Sigara içen ve şehirde yaşayan ve/veya asbeste maruz kalanlarda tütünün karsinojenik etkisi çok daha fazladır.

 • ***Sigara içen ve şehirde yaşayan ve/veya asbeste maruz kalanlarda tütünün karsinojenik etkisi çok daha fazladır.

 • ***Pulmoner skar (tbc, yabancı cisim,infarktüs) ve akciğer CA ilişkisi (fibrozis primer mi sekonder mi?)

 • ***Tip II pnömositlerin atipik adenomatöz hiperplazisi veya bronkoalveoler hücreli adenom Adenokarsinomun prekürsör lezyonu ob

 • ***Papillomatozisten malign transformasyon ???Akc CA, erkeklerde sık görülmekle birlikte E/K oranı 1,5/1

 • Akc CA, erkeklerde sık görülmekle birlikte E/K oranı 1,5/1

 • Tanı sırasında hastaların %90 nı 40 yaş üzerindedir

 • %2-5 oranında multipl tümörler şeklinde ob (metachronous veya synchronous) ve %20 sinde ikinci tümör baş-boyun bölgesindedir

 • Tümörlerin %60 ı tanı sırasında lokal yayılım veya uzak metastaz nedeniyle inoperabldır

 • Semptomlar genellikle ileri evrede oç ve bronşial obstrüksiyonla ilişkilidirEn sık semptomlar öksürük, balgam, kilo kaybı, hemoptizi, ateş, ağrı

 • En sık semptomlar öksürük, balgam, kilo kaybı, hemoptizi, ateş, ağrı

 • Periferal lokalizasyonlu tümörler ise plevral tutulum veya tümör bronşa uzanıp ülserasyon yapana kadar semptom vermez

 • Superior sulkusta lokalize olanlar PANCOAST’S TÜMÖRÜ olarak adlandırılır ulnar sinir boyunca ağrı ve sempatik zincirin tutulumuna bağlı Horner Sendromu= Enoftalmus, pitozis, myozis,anhidrozisPulmoner “coin lezyonu” olan hastaların %35-50 sinde akc CA vardır

 • Pulmoner “coin lezyonu” olan hastaların %35-50 sinde akc CA vardır

 • 60 yaş üzerinde ve nonkalsifiye coin lezyonu olanda bu oran daha yüksek

 • Bazen metastatik tümör varlığı ile ilişkisi olmayan ekstrapulmoner semptomlar (PARANEOPLASTİK SENDROM, tümöral hücrelerden biyolojik aktif bileşenlerinin salgılanması na bağlı o.ç ekstrapulmoner bulgular)

 • Küçük hücreli CA da Cushing’s Sendromu,

 • Hiponatremi, karsinoid sendrom, ensefalit, sensorial nöropati, myopatik-myastenik sendromlar • Sınıflama:

 • 1- Skuamoz hücreli CA(iyi, orta, kötü)

 • 2- Adeno CA ( NOS ve bronkoalveoler)

 • 3- Adenoskuamöz CA

 • 4- Küçük hücreli CA (klasik, miks, kombine)

 • 5- Undifferansiye büyük hücreli CA

 • 6- Dev hücreli CAMorfoloji:Ortak özellikleri;

 • *Ana bronşların döşeyici epitelinden çıkarlar ve hilusu kapatırlar(SANTRAL)

 • Terminal bronşial(PERİFERAL)

 • * Bütün tipler sigara ile ilişkilidir

 • * Bütün tipler agressif, lokal invaziv ve metastaz yaparlar (SCCA)(Kc, adrenaller, beyin, kemikler)

  • *İn-sutu başlar, peribronşial bağdokusunu infiltre eder veya büyük kitle yaparak parankimi iter.*İrregüler,lumene doğru mantar şeklinde sert, gri-beyaz kitlelerdir


YASSI HÜCRELİ CA

 • Santral lokalizasyonludur, segmental bronşlara lokalizedir, erkeklerde sık

 • Eksfoliye olan tümör hücrelerinin balgamda görülmesi diğer histolojik tiplerden daha sıktır

 • Bronşial obstrüksiyona bağlı olarak atelektazi ve obst. pnömoni sık

 • Tümörde kavitasyon oluşturan santral nekroz sık

%50 sinde surrenal metastazı var

 • %50 sinde surrenal metastazı var

 • Diğer tiplere göre daha geç metastaz yapar

 • Mikroskopik tanı sitolojik atipi ve invaziv özelliğe dayanır

 • Keratin oluşumu ve intersellüler köprü varlığı ile ayırdedilir

 • Whorl oluşumu ve tümör h. sratifikasyonu yardımcı bulgu

  • Küçük h, clear cell, iyidif papiller, bazoloid ve iğsi h. li varyantları


Bronş epitelinde yıllar önce başlayan hiperplazi, displazi ve in-sutu CA zemininde çıkar, intraluminal kitle veya karina ve mediasteni infiltre eder

 • Bronş epitelinde yıllar önce başlayan hiperplazi, displazi ve in-sutu CA zemininde çıkar, intraluminal kitle veya karina ve mediasteni infiltre eder

 • İHK olarak keratin ve involukrin, vimentin, EMA,...

 • Erken evrede p-53 mutasyonu sık,

 • P-63skuamoz hücreli Ca da +, küçük hücreli CA da negatiftirADENOKARSİNOM

 • Kadınlarda ve sigara içmeyenlerde ki akc CA larının yarısını oluşturur.

 • Kötü sınırlı, gri beyaz, tek veya multipl kitleler oluşturur, müsin salgılarsa parlaktır

 • Kavitasyon nadirdir

 • %65 i periferde lokalize, soliter veya multipl, kötü sınırlı, gri-beyaz kitleler

 • %77 si tanı anında plavraya yayılmıştır

 • Skar CA larının %72 si adeno CA

  • Mikroskopik olarak glandüler dif .ve müsin sekresyonu (asiner, papiller, solid, talşlı yüzük, müsinöz o.b)
İHK LMW sitokeratin, EMA, CEA ve vimentin ile + boyanır

 • İHK LMW sitokeratin, EMA, CEA ve vimentin ile + boyanır

 • Surfaktan pozitifliği %50 olguda görülür

 • p- 53 aşırı salımı sigara içenlerde

 • K -ras mutasyonu kötü prognozu

 • İki yerden köken alabilir

  • A- Bronş epiteli
  • B- Bronkioalveoler ( terminal bronşiol ve alveolden)


Bronkoalveoler CA

 • Tek bir periferal nodül

 • Multipl nodüller

 • Diffüz pnömoni

 • Farklı loblarda ve bilateral o.b

 • Mikroskopik;

 • Müsinöz ve nonmüsinöz

 • Lepidik yayılım tümöral hücrelerin alveol duvar boyunca yayılımı

  • Müsinöz olanda kolumnar h ile döşeli respiratuar boşluklar
  • Alveolü döşeyen tümör h ile resp bronşiol epiteli arasında geçiş görülür (ÖNEMLİ)
  • NOS ve metastatik CA ayırımı önemli


Primer adeno CA ve metastatik CA dan ayrılmalı

 • Primer adeno CA ve metastatik CA dan ayrılmalı

 • Temel farklılık BA in multipl ve daha iyi prognozlu olması

 • Nonmüsinöz tip:%65-70 idir

 • Gri-beyaz parankimal konsolüdasyonlardır

  • santral skar o.b tümöral h. daha küboidaldir, nükleer atipi ve nükleoler belirginlik müsinöze göre daha fazladır


Silya görülmez, hobnail ve PAS + intranükleer inklüzyon var

 • Silya görülmez, hobnail ve PAS + intranükleer inklüzyon var

 • Müsinözün aksine fibrozis ve inflamatuar h var

 • USve İHK olarak

 • müsinöz tip goblet h,

 • nonmüsinöz ise Clara h diff gösterir

 • Alfa 1 antitripsin (Clara h dif)

 • Surfaktan (Tip II pnömosit)

 • Nonmüsinözde prognoz daha iyiKonvansiyonel adeno CA genellikle CK7+/CK20-, metastatik kolorektal CA CK7-/CK20+

 • Konvansiyonel adeno CA genellikle CK7+/CK20-, metastatik kolorektal CA CK7-/CK20+

 • Müsinöz bronkoalveoler CA CK20 +

 • Müsinöz ve no-müsinöz bronkoalveoler CA TTF-1, MUC3 ve MUC6 pozitifUNDİFERANSİYE BÜYÜK HÜCRELİ KARSİNOM

 • Skuamöz veya glandüler diferansiyasyon göstermeyen pleomorfik epitelyal hücrelerden oluşur

 • US çalışmalar bu grubun adeno CA a daha yakın

 • Klasik undif CA uniform, solid adacıklardan m.g

 • Dev h., iğsi h., lenfoepitelyoma benzeri, clear cell, büyük hücreli nöroendokrin CA... varyantları varKÜÇÜK HÜCRELİ CA

 • Tüm akc CA larını %10-20

 • %85 den fazlası sigara içer

 • Klinik davranışı, paraneoplastik özelliği, ve tedavisi farklıdır

 • Santral lokalizasyonludur, soluk beyaz, yumuşak , kolay parçalanır, yoğun nekrotik

 • I- Mixed small+large cell

 • II- Kombine tip (%5 veya daha az skuamöz veya adeno CA eşlik eder)

 • III- Klasik tipMikroskopik; lenfositlere benzer yuvarlak h ve iğsi h den oluşan solid proliferasyon, rozetler, pseudorozetler , molding ve sıkışma artefaktı ( nukleus uzaması ve kromatin deformasyonu ve kümelenmesi)

 • Mikroskopik; lenfositlere benzer yuvarlak h ve iğsi h den oluşan solid proliferasyon, rozetler, pseudorozetler , molding ve sıkışma artefaktı ( nukleus uzaması ve kromatin deformasyonu ve kümelenmesi)

 • Azzopardi’s etkisi: Nekroza sekonder kromatin diffüzyonu ve bunun damarlar çevresinde sebep olduğu kuvvetli hematoksifilik etki

*Bronşial epitel altındaki primitif h. den köken alır. Nöroendokrin dif?(Kultschitsky)

 • *Bronşial epitel altındaki primitif h. den köken alır. Nöroendokrin dif?(Kultschitsky)

 • İHK olarak NSE, kromogranin, synaptofizin, TTF-1 %85 pozitif

AK CA larında yayılım ve metastaz

 • Bronşlar boyunca proksimal ve distal olarak yayılır ve karinaya ayrıca mediasten ve plevraya ulaşır

 • Hematojen yayılım

 • Hiler ve mediastinal ve alt servikal LNM

 • Uzak organ k.c, akc, adrenal, kemik, k.i ve beyinPrognoz

 • 1- Yaş (40 yaş altında kötü)

 • 2- Seks (Kadında kötü)

 • 3- Lokalizasyon(Sup pulm sulkus iyi)

 • 4- Stage

 • 5- Mikroskopik tip ve dif( SCC ve dev hli kötü. Bronkoalveoler iyi)

 • 6- Damar invazyonu7- Göğüs duvarı ve plevra tutulumu

 • 7- Göğüs duvarı ve plevra tutulumu

 • 8- Skar varlığı kötü

 • 9- LNM

 • 10- İnflamatuar reaksiyonu

 • 11- Onkojen ekspresyonu. Ras ve p-21 ekspresyonu nonsmallcell , N-myc SCC de kötüHAMARTOM

  • Bronş duvarının mezankimal yapılarının aşırı gelişimi ile karakterli
 • Erişkin erkeklerde görülür

 • Soliter veya multipl

 • 1/3 vakada radyolojik olarak mısırpatlağı görünümlü kalsifikasyon

 • Makr; keskin sınırlı, lobüle, kesit yüzü kartilaj içeriğine bağlı parlaktır. Antrakoz içermez

 • Mikros; düz kas, yağ ve adacık halinde kıkırdakİNFLAMATUAR PSEUDOTÜMÖR

 • Vasküler prolifrasyon, fibrozis, hyalinizasyon, mikzoid değişiklikler, ksantom hücreler, hemosiderin depozit, alveoler hücre proliferasyon ve inflamatuar hücre ile karakterli , iyi sınırlı nodüler lezyon

 • Çoğu erişkinde, plazma h den zengin olanı çocuklarda sık16 yaştan küçüklerde en sık izole primer akc lezyonudur

 • 16 yaştan küçüklerde en sık izole primer akc lezyonudur

 • Soliter küçük, periferal nodüldür

 • Ayırıcı Tanı:

 • hemanjioperisitom,

 • karsinoid,

 • plamositom,

 • amiloid tümör ve metastatik CA

KARSİNOİD TÜMÖR

 • Santral, Periferal, Atipik K ve Büyük hücreli nöroendokrin CA

 • Tüm akc Ca larının %1-5 ni oluşturur

 • Santral K: en sık görülendir, ana bronşda, polipoid kitle, hemoptizi ve enfeksiyon sık

  • K=E
  • Bronş mukozası ile örtülü


Santral Karsinoid

  • Gri-sarı renkli, lobüle görünümlü ve damardan zengindir,uniform küçük h lerin oluşturduğu kordonlar, adacıklar, papiller yapılardan m.g
  • Nekroz ve mitoz olmaksızın atipi o.b, ancak ATİPİK K değildir
  • Argentofin h nadir, ancak arjirofilik h sık
  • İHK genelde keratin, seratonin, NSE, kromogranin bombesin ..
  • CEA + olanlar daha kötü


Periferal Karsinoid:

 • Multiple ve kapsülsüz olmaya eğilimli

 • Düz kas gibi iğsi hücrelerden oluşur

 • Amiloid, melanin, Kalsitonin ( timik karsinoid ve tiroid medüller CA)

 • Atipik K:

 • Atipi+ mitoz+ nekroz

 • Mitoz 2-10/10 HPF

 • LNM %70, tipik de%7Akciğerin Nöroendokrin Lezyonları

 • 1-Tümörlet (Bronşiol ile ilişkili, küçük iğsi h prolifrasyonudur. Bronşektazi ve skarla bb. 0.5 cm çaptan küçüktür)

 • 2- Tipik K

 • 3- Atipik K

 • 4- Büyük höcreli nöroendokrin CA

 • 5- Nöroendokrin dif lu non-small cell CA

 • 6- Small cell CAMETASTATİK TÜMÖRLERİ

 • Multipl, keskin sınırlı, bilateral, hızlı gelişen, yaygın lenfatik permeasyon

 • Meme, GİS, böbrek, sarkom, melanom

 • Skuamoz CA, barsağın adeno CA ve leiyomyosarkom kavitasyon yapar

 • Meme, böbrek ve kolon intrabronşial polipoid kitle yapabilir

 • metastatik adeno CA primerden daha pleomorfiktir

PLEVRA

 • Visseral ve paryetal

 • Mezotel h ile döşeli vasküler bağ dokusu

 • Mezoderm orjinli

 • 1- Enfeksiyonlar

 • 2- Tümörleri

 • Plevral efüzyon 15 ml üzerinde sıvıEtyoloji ve Patogenez:

 • Etyoloji ve Patogenez:

 • 1- Hidrostatik P yüksek(KKY)

 • 2- Onkotik P düşük (Nefr S)

 • 3- Vasküler permeabilite artmış ( pnömoni)

 • 4- İntraplevral negativ basınç artışı(atelektazi)

 • 5- Lenfatik drenaj azalması (Tümör)İnflamatuar Plevral Efüzyon

 • Seröz (Kalp yetmezliği), fibrinöz, serofibrinöz plörit

 • Tbc, pnömoni, abse, bronşektazi, RA, SLE, Metastatik lezyon

 • Minimal ise reabsorbe olur, fazla is resprt distres

 • Pürülan eksuda(ampiyem)

  • sarı, yeşil, krema şeklinde, nötrofilden zengin
  • Fibrozis veya reabsorbsiyon ile sonlanır


Mezotelyoma

 • Asbestozla ilişkisi kesin

 • USA ve İngilterede gemi işçilerinde %90

 • Asbest maruziyetinden sonra 25-45 yıl

 • Morfoloji: Yaygın plevral efüzyon ve zırh gibi saran gri- beyaz kitle

 • Mikroskopik

 • 1- Epitelyal

 • 2- Sarkomatöz

 • 3- MikstAsit mukopolisakkarit +

 • Asit mukopolisakkarit +

 • Keratin +

 • Kalretinin, Trombomodülin, HBME-1,+

 • CEA, CD 15 ve B.72.3 negatif

 • Ayırıcı Tanı: Reaktif Mezotel Hücre Hperplazisi ve AdenoCA metastazı(Akc, meme, mide)

 • Malignite kriterleri: Derin doku infiltrasyonu, atipi, nekroz, atipik mitoz

 • Prognoz stage e bağlı

Kataloq: Donem3 -> KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Patoloji -> Sahande Elagoz
Sahande Elagoz -> Andiferansiye büYÜk hücreli karsinom
Sahande Elagoz -> Nazal kavite ve paranazal siNÜsler (Anatomi) ÜSY: Sinonazal bölge: Nazal kavite+ paranazal sinüs
Patoloji -> Konjenital kalb hastaliklari sinonimi: VİTİa cordis congeniTA
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> RestriKTİf akciĞer hastaliklari dr. Sefa L. Özşahin
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Ateroskleroz ve etiyolojiSİ Normal arterial yapı
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Temel ekg kalbin otomatiSİtesi
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> A grubu Beta Hemolitik Streptokoklar (agbhs) Streptekoklar gr (+) bakterilerdir
Patoloji -> Perikard hastalıkları Prof. Dr. H. Reyhan Eğilmez
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Antiaritmik ilaçlar Doç. Dr. M. Kemal Yıldırım

Yüklə 4,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə