Akromeqaliyanın aktic mərhələsi üçün aşağıdakılardan hansı əlamətlərYüklə 119,1 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix21.01.2017
ölçüsü119,1 Kb.
#5898

s

sual


1

Akromeqaliyanın aktic mərhələsi üçün aşağıdakılardan hansı əlamətlər 

xarakterik deyildir? 

2

Serebral-hipofizar çatışmamazlığa səbəb ola bilməz? 3

Serebral- hipofizar çatışmamazlıq zamanı aşağıdakı hormonlardan 

hansılarına sintezi azalmır?  

4

Qalaktoreya-amenoreya sindromu üçün xarakterik əlamət deyil? 5

Hansı preparatlar uzun müddətli təyin edildikdə yatroqen qalaktoreya 

inkişaf edir?  

6

Şerşevski-Terner sindromu üçün aşağıdakılardan hansılar xarakterik deyil? 

7

Qalaktoreya-amenoreya sindromu üçün hansı hallar xarakterik deyil?  8

Akromegaliya xəstəsinin ölüm səbəbi aşağıdakılardan hansıdır? 

9

Somatotrop hormonun sekresiyasını aşağıdakılardan hansıları azaldır?  10

Somatotrop hormonu sekresiya edən şiş harada lokalizasiya edə bilər? 

11

Akromegaliyalı xəstələrin operativ müdaxiləyə mütləq əks göstəriş hansıdır?  

12

Akromegaliyanın yaranma səbəbləri hansılardır?  13

Şəkərsiz diabet hansı simptomlarla xarakterizə olunur? 

14

Şəkərsiz diabetin laborator markerləri hansılardır?  15

Şəkərsiz diabetin yaranma səbəblərinə hansılar aid deyil? 

0

#VALUE!


16

İstenko-Kuşınq xəstəliyinin yaranma səbəbi nə ola bilər? 

17

Glukokortikoidlərin hipersekresiyasının nəticəsi nə ola bilər? 18

Cərrahiyə əməliyyatı öncəsi somatostatin analoqlarının istifadəsi hansı 

məqsəd daşıyır? 

19

Nelson sindromu özünü necə büruzə verir? 20

İstenko-Kuşınq xəstəliyi zamanı yaranan şəkərli diabet hansı 

xüsusiyyətlərə malikdir? 

21

İstenko-Kuşınq xəstəliyinin ağır forması zamanı nə baş verir? 22

İtsenko-Kuşınq xəstəliyinin fəsadlarına hansılar aiddir? 

23

İstenko-Kuşınq xəstəliyinin hansı xəstəliklərlə differensial diaqnozu aparılır?  

24

İstenko-Kuşınq xəstəliyi zamanı adrenalektomiyaya göstəriş hansıdır? 25

Xloditanın terapevtik effekti nədən ibarətdir? 

26

Çoxsaylı endokrin neoplaziya  1 tip üçün nə xarakterik deyil? 27

Vermer sindromu hansı xəstəliyin sinonimidir? 

28

Simppl sindromu hansı xəstəliyin sinonimidir? 29

30 yaşlı qadın son 6 ay ay başının olmamasından şikayət edir.Hamilə 

deyil. Son bir neçə həftə döş vəzilərindən süd ifrazına fikir verib. Son 3 ay 

kəskin baş ağrıları və yan görmə qabiliyyətinin  zəifləməsi narahat 

edir.Laborator müayinələr hansı dəyişiklikləri aşkarlaya bilər?  

30

55 yaşlı qadın son 3 ay 4 kq arıqlayıb, əlllərin ölçülərinin böyüməsindən narahatdır. Son 10 gün görmə qabiliyyətinin zəifləməsindən və baş 

ağrılarından şikayət edir. KT zamanı türk yəhəri nahiyəsində  15 mm 

törəmə aşkarlanıb .Mümküni diaqnoz hansıdır? 

31

29 yaşlı qadın hamiləliyin 38 həftəsində qan axma ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Kesar əməliyyatı aparılıb və plasenta çıxarılıb. Xəstə 6 saat 

hipotensiv vəziyyətdə qalıb, qan köçürülüb.Əməliyyatdan sonra ay başı 

kəsilib.Xəstə zəiflikdən, halsızlıqdan və arıqlamaqdan şikayət edir. 

Laborator müayinələr zamanı hiponatriyemiya, hiperkaliyemiya və 

hipoqlikemiya aşkarlanıb. Mümkün diaqnoz hansıdır?  


32

Simmonds sindromu zamanı nə müşahidə olur?  

33

Simmonds sindromu zamanı həzm pozğunluğu özünü necə büruzə verir? 34

Simmonds sindromu zamanı endokrin dəyişikliklər hansı orqanlarda 

təzahür edir? 

35

Şıxen sindromunun diaqnostikası zamanı hansı əlamətlər səciyyəvidir? 36

Simmonds  sindromu zamanı yaranan koma nə ilə müşahidə olunur?  

37

İstenko-Kuşınq xəstəliyinin etioloji faktorları hansı deyil? 38

Uşaqlarda İtsenko-Kuşınq xəstəliyinin hansı xəstəliklərlə differensasiyası 

zəruridir?  

39

İstenko-Kuşınq xəstəliyinin mümkün müalicə metodlarına aid deyil? 40

İstenko-Kuşınq xəstəliyinin müalicəsinə nə daxil deyil? A)Böyrək-üstü 

vəzilərdə kortizolun sekresiyasını blokada edən preparatlar   B)Kombinə 

terapiya ( cərrahi əməliyyat və  şüalanma)  C)AKTH blokada edən 

preparatların istifadəsi  D)Korti

41

AKTH-ın sekresiyasını blokada edən preparat hansıdır?  42

İtsenko-Kuşınq xəstəliyinin simptomatik müalicəsində hansı 

preparatlardan istifadə olunmur? 

43

Oğlan 12,5 yaşlı. Şikayətləri: alçaqboyluq, piylənmə, kəskin baş ağrıları.3240 qr.çəki ilə tam normal doğulub. 7 yaşından bədən çəkisi 

artmağa başlayıb. 10 yaşından-biyun inkişafdan qalması. Obyektiv: fiziki 

inkişaf 10 yaşa uyğunsur, ayvari üzquruluşu, yanaqların ruberozu 

müşahidə olur. Qoltuqaltı nahiyyədə tüklənmə.Cinsi orqanlar 10 yaşına 

uyğundurlar. Bədəninin piylənməsi və ətrafların nazik olması nəzərə 

çarpır. Dəri quru, follikulyar hiperkeratoz, akne. AT 130/80 mm.c.s. Hansı 

xəstəlikdən şübhələnmək olar?  

44

Oğlan 12,5 yaşlı. Şikayətləri: alçaqboyluq, piylənmə, kəskin baş ağrıları.3240 qr.çəki ilə tam normal doğulub. 7 yaşından bədən çəkisi 

artmağa başlayıb. 10 yaşından-boyun inkişafdan qalması. Obyektiv: fiziki 

inkişaf 10 yaşa uyğunsur, ayvari üzquruluşu, yanaqları ruberozu müşahidə 

olur. Qoltuqaltı nahiyyədə tüklənmə. Cinsi orqanlar 10 yaşına uyğundurlar. 

Bədənin piylənməsi və ətrafların nazik olması nəzərə çarpır. Dəri quru, 

follikulyar hiperkeratoz , akne. AT 13/80mm.c.s. Diaqnozu təstiq etmək 

üçün hansı hormonal müayinələri aparmaq vacibdir? 

45

Akromeqaliyanın kliniki əlamətlərinə aid deyil?  46

Qiqantizmin müalicəsi zamanı istifadə olan preparatlar hansıdır? 

47

Pubertat zamanı boyun inkişafı və sümük toxumasının differensiyası hansı hormondan asılı deyil?  

48

STH defisitinin orqanik variantının mümkün səbəbi hansı deyil? 49

Kraniofarinqiomanın kliniki əlaməti hansı deyil? 

50

Serebral-hipofizar nanizmin kliniki  əlamətlərinin patogenezində hansı hormonun defisiti  rol oynayır?  

51

Laron sindromunun kiliniki əlamətlərinə aid deyil?   52

Silver sindromunun kliniki əlaməti deyil?  

53

Serebral-hipofizar nanizmi hansı xəstəliklərlə differensasiyası zəruri deyil? 54

Primordial  nanizm üçün hansı əlamət xarakterik deyil?  

55

Serebral-hipofizar nanizmin kompleks müalicəsi zamanı istofadə olunmayan preparat hansıdır?

56

Hiperprolaktinemiyanın yaranma səbəbi hansı deyil?  57

Hansı preparatın qəbulundan hiperprolaktinemiya yarana bilməz?  

58

Hansı preparatların qəbulundan hiperprolaktinemiya yarana bilər? 59

Qadınlarda hiperprolaktinemiya nə ilə müşahidə olunur?  

60

Hiperprolaktinemiya ilə müşahidə olan endokrin xəstəliklər hansıdır?  61

Hiperprolaktinemiya hansı xəstəlikləri müşahidə edə bilər? 

62

Hiperprolaktinemiyanın etiopatogenetik variantlarına aid deyil? 63

Hiperprolaktinemiyanın müalicəsində istifadə olan preparatların təsir 

mexanizmi hansıdır?  

64

Hiperprolaktinemiya zamanı istifadə olmayan preparat hansıdır? 65

Şəkərsiz diabet üçün hansı əlamətlər məxsusdur? 

66

Uşaqlarda şəkərsiz diabetin kliniki əlaməti hansı deyil?  67

Şəkərsiz diabetin hipotalamo-hipofizar formasının etilogiyası nədir?  

68

Nefroqen forma şəkərsiz diabetin yaranma səbəbi hansıdır? 69

Şəkərsiz diabetin hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostikasını aparmaq 

lazımdır? 

70

II dərəcəli oftalmopatiya üçün nə xarakter deyil? 71

Şəkərsiz diabetin hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostikasını aparmaq 

lazımdır? 

72

Pubertat-gənclik dispituitarizmli xəstələrdə böyrək-üstü vəzilərdə nə müşahidə olunur?  

73

Qızlarda pubertat-gənclik dispituitarizmi nə ilə xarakterizə olur? 74

Pubertat-gənclik  dispituitarizmi üçün xarakter rentqenoloji dəyişikliklər 

hansıdır? 

75

Tireotropin hansı hormonların sintezini artırır?  76

Pubertat-gənclik dispituitarizmin müalicə prinsiplərinə aid deyil?  

77

Pubertat -gənclik dispituitarizmin mümkün fəsadlarına aid deyil? 78

Pubertat-gənclik dispituitarizmi zamanı dəridə olan dəyişikliklərə aid deyil?  

79

Pubertat-gənclik dispituitarizmi üçün xarakterik hormonal dəyişikliklər hansıdır? 

80

Pubertat-gənclik dispituitarizmi üçün xarakterik olmayan kiliniki simptom hansıdır?  

81

Ölçüləri neçə mm az olan prolaktin sekresiya edən şiş mikroprolaktinoma hesab edilir?  

82

Ölçüləri neçə mm çox  olan prolaktin sekresiya edən şiş mikroprolaktinoma hesab edilir?  

83

Somatotrop çatmamazlığının müalicəsi zamanı boy hormonu həftəlik dozası? 

84

Somatotrop çatmamazlığının müalicəsi zamanı boy hormonu gündəlik dozası? 

85

Somatotrop çatmamazlığının müalicəsi zamanı boy hormonun hansı vaxtda vurulması məsləhət görülür? 

86

Boyun artımı ildə neçə sm az olmalıdır ki, somatotrop çatmamazlığı diaqnozu təsdiqləsin? 

87

Sümük yaşı xronoloji yaşdan neçə il fərqlənməlidir ki, somatotrop çatmamazlığı diaqnozu təsdiqləsin? 

88

Somatotrop hormonu çatmamazlığı zamanı stimulyasiya sınaqları hansı növ insulin ilə aparılır? 

89

Aşağıdakı hansı xəstəlik hiperkalsemiyaya səbəb ola bilməz?90

Şəkərli Diabet zamanı qaraciyərin böyüməsinin səbəbi nədir? 

91

Daha az antigen xüsusiyyıətinə malikdir? 92

Bu insulin preparatlarından hansı qeyri zirvəsiz təsirə malikdir?

93

Çox qısa təsirə malik olan insulinlər hansıdır? 94

Boy çatmamazlığı olan xəstələrdə hipotireoza şübhə varsa stimulyasiya 

sınaqlarından əvvəl orqanizmi hansı preparatlarla "doydurmaq" lazımdır? 

95

Boy çatmamazlığı olan xəstələrdə ikincili cinsi inkişaf etməyibsə, stimulyasiya sınaqlarından əvvəl hansı preparatlardan orqanizmi hansı 

preparatlarla "doydurmaq" lazımdır? 

96

Biquanidlərin təyini aşağıdakı hansı hallardda göstərişdir? 97

Somatotrop hormonu periferik toxumaların səviyyəsində boy effektini nəyin 

köməyi ilə  göstərir? 

98

Hiperprolaktinemiya hansı xəstəliklər zamanı yarana bilməz? 99

Hansı sindrom boy çatmamazlığı ilə müşahidə olmur?  

100

İnsulinterapiyasıəna mütləq göstəriş hansıdır? 101

Somatotrop çatmamazlığı zamanı zədələnmənin səviyyəsini müəyyən 

etmək üçün hansı sınaqdan istifadə edirlər? 

102


Qonadotropinlərin çatmamazlığı ilə bağlı hipofizar nanizmin klinik 

əlamətlərinə aid deyil? 

103

Sulfanilamidlərin qəbuluna göstəriş hansıdır? 104

Şəkərli diabet zamanı hamiləlrdə çoxsululuq nəyə gətirib çıxarır? 

105

Stimulyasiya sınaqları aparılarkən boy hormonunun hansı göstəriciləri total somatotrop çatmamazlığı haqqında sübut edir? 

106


Stimulyasiya sınaqları aparılarkən boy hormonunun hansı göstəriciləri 

hissəvi  somatotrop çatmamazlığı haqqında sübut edir?  

107

Somatotrop çatmamazlığı zamanı istifadə olan preparat hansı deyil?  108

Hiperprolaktinemik hipoqanadizm zamanı aparılan müalicə metodunu 

göstərin ? 

109


Hipofizin ən çox yayılmış adenoması hansıdır? 

110


17 yaşında gənc artıq çəkidən ( 5 yaşdan etibarən) və tez-tez olan baş 

ağrılarından əziyyət çəkir. 11-12 yaşənda yaşıdlarından boyca hündür idi. 

Hal-hazırda boyu 176 sm, çəkisi 110 kq-dır. Üzü dəyirmidir. Qarın və sarğı 

nahiyəsində çəhrayı striyaları var. Cinsi inkişafı yaşına uyğundur.A/T 

160/100 mm.c.st. Sizin diaqnozunuz? 

111


Akromeqaliyanın aktiv fazasında aşağıda yazılanlardan biri olmur? 

112


Aşağıdakılardan hansı akromeqaliya üçün xarakter əlamət deyil? 

113


Aşağıdakı faktorlardan hansı akromeqaliyanın inkişafına gətirib çıxarır? 

114


Sağlam insanlarda günün hansı vaxtı AKTH ən yüksək   səviyyəsi qeyd 

olunur? 


115

Sağlam insanlarda günün hansı vaxtı AKTH ən aşağı səviyyəsi qeyd 

olunur? 

116


İnsana kortikoliberinin yeridilməsi nəyə səbəb olur? 

117


İnsana tiroliberinin yeridilməsi nəyə səbəb ola bilər?  

118


Hipofizin arxa payında ifraz olunur? 

119


Antidiuretik hormon harada sekresiya olunur? 

120


AKTH harada sintez olunur? 

121


Tireotrop hormon (TTH) harada sintez olunur?  

122


Tireotrop hormo  nəyin sintezini stimulə edir? 

123


Tiroliberin sekresiyasına təsir göstərir? 

124


Akarbozanın qəbuluna föstəriş hansılardır? 

125


Akromeqaliya zamanı bromkriptinin təyini aşağıdakılardan hansına səbəb 

olmur?  


126

Kişilərdə qonadotropinin sekresiyasının azalması nəyə səbəb olur? 

127

Somatostatinin xüsuiyyətlərini göstərin ? 128

Hipofiz çatmamazlığının müalicəsində nə istifadə olunur? 

129

Şmidt sindromu nə ilə xarakterizə olunur?  130

Prolaktin sekresiyasını nə tormozlayır? 

131

Hiperprolaktinemik hipoqonadizm necə müalicə olunur? 132

Hiperprolaktinemik hipoqonadizm kişilərdə nəyə səbəb olur? 

133

STH aşağıdakı effekti yoxdur? 134

Akromeqaliyanın aktiv fazasında sadalananların biri olmur? 

135

Şien sindromu və Simmonds xəstəliyinin inkişafına nə səbəb olmur? 136

Simmonds xəstəliyi nədir? 

137

Panhipopituitarizm aşağıdakılardan hansının funksiyasına təsir göstərmir? 138

Panhipopituitarizm zamanı reproduktiv sistemin zədələnmələrinə 

aşağıdakılardan hansı aid deyil?  

139


Hiperprolaktinemik hipoqonadizm  sindromu zamanı aşağıdakılardan 

hansı zədələnir?  

140

Aşağıdakı yazılanlardan biri hipofizin asidofil hüceyrələrinə aiddir? 141

Aşağıda yazılanlardan biri hipofizin asidofil hüceyrələrinə aid deyil? 

142

Aşağıda yazılan hormonlardan hansı steroid quruluşa malikdir? 143

Aşağıda yazılan hormonlardan hansı zülal (peptid) quruluşa malikdir? 

144

"Hormon" və "hormonal tənzimləmə" anlayışlarına aid olan düzgün fikri göstərin?  

145


Sadalanan simptomlardan hansılar diffuz toksiki üçün xarakterik deyil?  

146


Diffuz toksiki urun müalicəsində aşağıdakı preparatlar istifadə olunmur?  

147


30 yaşda ən cavan olan xəstələrdə düyünlü toksiki urun əsas müalicə 

üsulu hansıdır?  

148

Autoimmun tireoidit üçün xarakterikdir?  149

Yarımkəskin tireodit üçün xarakterik deyil?  

150

Tireotoksikozun diaqnostikası üçün daha informativ üsullar aşağıdakılardır?  

151


Tireotoksik adenoma aşağıdakılarla xarakterizə olunur? 

152


Hipotireoz üçün xarakterik olmayan əlamət aşağıdakılardan hansıdır? 

153


Hipotireozun müalicəsində tətbiq edilən preparatlar? 

154


Tireotoksikoz zamanı böyrək tərəfindən hansı dəyişikliklər ola bilər? 

155


Merkazozil ilə tireotoksikozun müalicəsi neçə müddətdən az olmamalıdır? 

156


Üçüncülü hipotireozun yaranam səbəbi hansıdır? 

157


Birincili hipotireozun patogenezini nə təşkil edir? 

158


İkincili hipotireoz zamanı nə baş verir? 

159


Üçüncülü hipotireozun patogenezini nə təşkil edir? 

160


Üçüncülü hipotireoz zamanı nə aşkar olur? 

161


Hipotireozun müalicəsində ömürlük əvəzedici terapiya üçün seçim 

preparatı hansıdır?  

162

Endemik urun profilaktikasında istifadə olan preparatlar hansılardır? 163

Kəskin tireoiditin patogenezində hansı faktorlar rol oynayır? 

164

Kəskin tireoidit zamanı qalxanvari vəzinin funksiyası necə dəyişir? 165

Kəskin tireoidit neçə müddət sürə bilər? 

166

Kəskin tireoidit nə ilə bitir? 167

Yarımkəskin tireoditin yaranma səbəbləri hansılardır? 

168

Kəskin tireoiditiin fəsadları hansıdır? 169

Kəskin tireoiditin simptomları hansıdır? 

170

Böyük ölçülü endemik urun cərrahi müdaxiləyə göstəriş olan fəsadlar hansıdır? 

171


Kəskin tireoiditin müalicə prinsipləri hansıdır? 

172


Yarımkəskin tireoiditin differensial diaqnozu hansı xəstəliklərlə aparılır? 

173


Yarımkəskin tireoidit neçə müddət sürə bilər? 

174


Yarımkəskin tireoidit nə ilə bitir? 

175


Autoimmun tireoidit  zamanı qalxanvari vəzinin palpasiyası üçün nə 

xarakterikdir? 

176

Autoimmun tireoiditi zamanı stıntiqrafiya nə aşkar edir? 177

Autoimmun tireoiditin müalicəsi zamanı hansı preparatlarla aparılır? 

178

Fibroz tireiditin sinonimi hansıdır? 179

Ridel uru histolioji nə ilə xarakterizə olur? 

180

Fibroz tireoidit zamanı qalxanvari vəzi palpasiya zamanı necə olur? 181

Fibroz tireoiditi nə ilə bitir? 182

Fibroz tireoiditin müalicə metodları hansılardır? 

183

Tireotoksikozun ən nadir səbəbi hansıdır? 184

Diffuz toksiki ur zamanı tireostatik terapiyanın kontrolu qanda hansı 

göstəriciyə görə aparılır? 

185


Tireotoksikozun əsas simptomu hansıdır? 

186


Yarımkəskin tireoiditin tireostatik mərhələsində hansı preparatlar təyin 

edilir? 


187

Yarımkəskin tireoiditin ilkin fazasında hansı preparatlardan istifadə edirlər? 

188

İnsanın sutkalıq yod ehtiyacı nə qədərdir? 189

Tireotrop hormon hansı hormonun sintezini artırır? 

190

Qanda tiroksinin miqdarı artanda nə baş verir? 191

Tireoqlobulin struktura baxımından nədir? 

192

Orqanizmdə yodun yodid formasında sorulması harada baş verir? 193

Qanda tireoid hormonlar nə ilə birləşirlər? 

194

Tireoid hormonların artıq olması nəyə səbəb ola bilər?  195

Autoimmun tireoidit zamanı L- tiroksinin təyini nə məqsəd daşıyır? 

196

Autoimmun tireoidit zamanı cərrahi müdaxiləyə göstərişlər hansıdır?  197

Fibroz tireoidit zamanı cərrahi müdaxiləyə göstərişlər hansıdır? 

198

T4  T3-ə çecrilməsini hansı preparatlar blokada edir? 199

Tireotoksik krizüçün  hansı simptomlar xarakterikdir? 

200

İkincili hipotireozun diaqnostikası üçün nə təyin etmək lazımdır? 201

Yaşlı xəstələrdə hipotireozun müalicəsi üçün hansı preparatların təyini 

daha təhlükəsizdir? 

202


Kəskin irinli tireoiditin müalicəsində hansı üsullardan istifadə etmək olar? 

203


Tireostatik kriz zamanı müalicə prinsipləri hansıdır? 

204


Diffuz toksiki urun müalicəsində qlyukokortikoidlərə göstərişlər 

hansılardır?  

205

Toksiki urun müalicəsində cərrahi müdaxiləyə göstərişlər hansıdır? 206

Endokrin oftalmopatiya zamanı ən effektiv müalicə üsulları hansıdır? 

207

Yarımkəskin tireoiditin yaranmasına HLA sisteminin hansı antigenləri meyillilik yaradır? 

208


Tireotrop hormonun sintezi nə ilə stimulyasiya olunur? 

209


Diffuz toksiki ur zamanı remissiya göstəriciləri hansılardır? 

210


Qalxanvari vəziyə infeksiyanın daxilolma yolları hansılardır? 

211


Tireotoksik adenoma üçün nə xarakterik deyil? 

212


Hipotireoid miopatiya üçün nə xarakterikdir? 

213


Hansı xəstəlik zamanı tireotoksikoz qeyri0adi gedişata malikdir? 

214


Radiasion tireodit üzrə risk qrupuna daxil olan insanların orqanizminə 

hansı preparat daxil olamlıdır?

215

Qalxanvari vəzin onkoloji xəstəlikləri yaranmasının risk qrupuna hansı faktorlar aiddir? 

216


Qalxanvari vəzinin C- hüceyrələri nə sintez edir? 

217


Kalsitonin nə təsir göstərir? 

218


Qalxanvari vəzin şualanması nəticəsində hansı xəstəlik yarana bilər? 

219


Kəskin tireoiditin klinikasında hansı simptom aid deyil? 

220


Qalxanvari vəzin medullyar xərçəngi hansı hüceyrələrdən əmələ gəlir? 

221


Tireoliberin nəyin sekresiyasını artırır? 

222


Qalxanvari vəzin xərçənginin yaranmasının risk faktorlarına aid deyil? 

223


25 yaşlı qadın 6 ay ərzində 10 kq arıqlamaqdan şikayət edir.Obyektiv 

müayinədə əsəbidir və narahatdır.Əllərin nəm olması və əsməsi nəzərə 

çarpır.Bədənin h-ti-37,4 C, PS-105vur/dəq,AT-135/75 mm.c.s .Laborator 

müayinələr? Na 141 mmol/L,Ka 4.2 mmol/L, qlyukoza 78 mq/dl, kreatinin 

0.8 mq/dl. Digər laborator göstəricilər hansılardır? 


224

49 yaşlı qadın soyuqluq hissindən , bədən çəkisinin artmasından ( 4 kq bir 

ayda) və halsızlıqdan şikayət edir. Obyektiv müayinə zamanı dərinin 

quruluqu, kobutlaşması və saçların tökülməsi aşkarlanıb.Laborator 

müayinələr: TSH -11,7 mU/I,T4-2.1 mkq/dl. Mümkün diaqnoz hansıdır? 

A)Yarımkəskin tireoidit  B)düyünlü ur  C)Tireoidit Xasimoto(son mərhələ) 

D)Papi

225


28 yaşlı qadın son ay daim istilik hissindən, əsbilikdən və hava 

çatmamazlığından şikayət edir.İştahı artıb amma 5 kq arıqlayıb. Obtektiv 

müayinə zamanı bədənin t-si 37.5 C , PS 101 vur/dəq ,AT 145/85  

mm.c.s.Laborator müayinələr hansı dəyişikliklərin aşkarlaya bilər? 

226

Subklinik hipertireoz üçün tireoid hormonların hansı göstəriciləri xarakterikdir? 

227


Ssıntiqrafiya hansı xəstəliyin təyini üçün əsas müayinə üsuludur? 

228


Qalxanvari vəzin xərçənginin təyini üçün əsas informativ müayinə? 

229


Tireotoksikoz hansı halda müşahidə olmur? 

230


58 yaşlı kişi (anamnezdə-şəkərli diabet) -son zamanlar əllərində olan 

ağrılardan şikayət edir. Hərəkət diapozonu azalıb.Laborator müayinələr 

aşağıdakılardır: Na 139 mmol/L , Ka 4.0 mmol/L ,xloridlər 98 mmol/L, CO2 

22  mmol/L, qlyukoza 153  mq/dL, kreatinin 7.8 mq/dL ,Ca 7.8 mq/dL, F 

5.5 mq/dL, ümumi zülal 6.2 q/dL ,albumin 4.0 q/dL .Mümkün diaqnoz 

hansıdır? 

231

İnsan orqanizmi üçün əsas yod mənbələri hansıdır? 232

Yodun farmakoloji dozası hansı preparatın tərkibinə daxildir? 

233

Yoddefisit endemiyanın ağırlıq dərəcəsi hansı göstəricilərlə ilə təyin edilir? 234

Yoddefisitli endemik urun sitoloji variantı hansıdır? 

235

Kolloid urun histoloji növləri hansılardır? 236

Qalxanvari vəzinin onkoloji şişləri histoloji növləri hansılardır? 

237

Endemik urun profilaktikası üçün istifadə olunan preparat hansıdır? 238

Endemik urun müalicəsində istifadə olan preparatlar hansılardır? 

239

Endemik urun cərrahi müalicəyə göstərilişi hansıdır? 240

Radiasion tireoditin profilaktikası üçün hansı preparat təyin edilir? 

241

Qalxanvari vəzin xərçəngi zamanı hansı hormonal dəyişikliklər müşahidə olur? 

242


Autoimmun tireoidit üçün xarakterik olan dəyişikliklər hansılardır? 

243


Piylənmə zamanı hansı xəstəlik yarana bilər?

244


Birincili hipotireozun diaqnostikasında birinci mərhələdə hansı müayinə 

durur? 


245

Zob adlanır? 

246

Qalxanabənzər vəzin hansı xəstəliyində operativ müdaxilə göstərişdir? 247

Tionamid preparatlarının ( metimazol, propiltiourasil) təsir mexanizmi 

necədir? 

248


Yarımkəskin tireoidit zamanı olan tireotoksikozun  patogenezində nə 

durur? 


249

Əməliyyatdan sonrakı diffuz toksik zobun residivlərinin müalicəsi necədir? 

250

Qalxanabənzər vəzin böyüməsi aşağıdakılardan hansına sübutdur? A)Xəstəyə profilaktik dozada yod preparatlarının verilməsinin zəruri 

olmasına olaraq  B)Sadalananların heç biri doğru deyil  C)Tireotoksikozun 

olmasına  D)Xəstəyə levotiroksin (50-100 mkq/sutka) verilməsinin 

vacibliyinə E)Diffuz toksiki zobun olmasına 

251

Yod defisiti zamanı orqanizmdə zobun əmələgəlmə patogenezi necədir? 252

Autoimmun tireoidit diaqnozu aşağıdakılardan hansının əsasında qoyulur? 

253

Xəstədə qalxanabənzər vəzin USM zamanı qalxanabənzər vəzin sol payında d=2 Sm olan hipoexogen sahə müəyyən edilir(qalxanabənzər 

vəzin həcmi və tiroid hormonların səviyyəsi norma çərçivəsindədir). Sizin 

diaqnozunuz nə olacaq? 

254


Aşağıdakılardan hansı yarımkəskin tireoidit haqqında düzgündür? 

255


Mədə-bağırsaq traktının və MSS-nin hansı zədələnmələri tireotoksikoz 

üçün xarakter deyil? 

256

Xroniki tireoiditə aid deyil?  257

Xasimoto tireoiditi diaqnozunu qoymaq üçün aşağıdakı müayinələrdən 

hansı daha doğrudur? 

258


56 yaşlı xəstədə T4 vəTTH-ın səviyyəsi aşağıdır. Tiroliberinlə testdən 

sonra qalxanabənzər vəzin hormonları və TTH-ın səviyyəsi artmışdır. 

Xəstədə patoloji prosesin yerini müəyyən edin? 

259


Xəstə 58 yaş, ürəkdöyünmə tutmaları, tərləmə, dərinin quruluğu 

şikayətlənir.Vəzin palpasiyası zamanı hər iki pay palpasiya olunur, sağ 

payda 1.5x1.3x1.0 sm ölçüsündə sərhədləri dəqiq olmayan düyün qeyd 

olunur.Vəzin qalan həcmi bərkləşmişdir və ümumi həcmi 28 sm3. Biopsiya 

aparılıb-bioptatda atipik hüceyrələr yoxdur, Aşkenazi-Gutl hüceyrələri olan 

limfasitar infiltrasiya aşkarlanır.Diaqnozu nədir? 

260

İmidazol törəmələrinə aşağıdakılardan hansı aiddir? 261

Ştelvaq simptomu hansıdır?  

262

Tireotoksik miokardiodistrofiya zamanı əmlə gəlmiş ürək çatmamazlığının müalicəsində aşağıdakı preparatlardan hansının istifadəsi 

arzuolunmazdır? 

263

Aşağıdakılardan hansı hipotireozlu xəstənin daha düzgün təsviridir? 264

Aşağıda sadalanan tiroid hormonlardan hansı periferik toxumalarda əsas 

təsir göstərir? 

265


Metabolik sindrom üçün xarakterik olan piylənmçə növü hansıdır?

266


Orqanizmdə tiroid  hormonların artıqlığı nəyə səbəb olur? 

267


Tiroliberinlə test aşağıdakı xəstəliklərin hansının diaqnostikasında istifadə 

olunur? 


268

Qanda tiroqlobulinin təyini hansı diaqnostik məqsəd üçün istifadə edilir? 

269

Klaynfelter sindromu üçün nə xaerakterik deyil? 270

Fibroz tireoidit(Ridel) zamanı qalxanabənzər vəzi palpasiya zamanı necə 

hiss olunur? 

271


Diffuz toksiki zob zamanı qalxanabənzər vəzi palpasiya necə hiss olunur? 

0

#VALUE!0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


Yüklə 119,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə