AlimĢah GümürlüYüklə 3,47 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/31
tarix29.05.2017
ölçüsü3,47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Çeçələ barmağın işığında... 

 

 

 

AlimĢah Gümürlü 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çeçələ barmağın 

iĢığında... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


Alimşah Gümürlü 

 

2 

 

 Rəyçi:  

  İmaməddin Şahverdi oğlu Zəkiyev –        

                            fəlsəfə doktoru 

 

 Redaktor: 

Südabə  Ağabala  qızı  Ağabalayeva  –

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin 

təqaüdçüsü,    «Azərbaycan»  jurnalının 

böyük  redaktoru,  Slavyan  Universiteti-

nin baş müəllimi və aspirantı, Rəsul Rza 

adına Beynəlxalq Mükafatın Laureatı 

 

  

 

 AlimĢah Gümürlü. Çeçələ barmağın işığında…  

Bakı, Çaşıoğlu nəşriyyatı, 2013. Şəkilli; - 464 səh. 

 

 

 Kitabda  Alimşah  Gümürlünün  bədii  yaradıcılığından            

seçmələr:  şeirləri,  hekayələri,  oçerk-xatirələri,  elmi-bədii            

publisistik  yazıları  toplanmışdır.  Kitabda  həmçinin  müəllifin 

«Sükutun  harayı  və  ya  Gümür  haqqında  bədii-tarixi 

etnodemoqrafik  düşüncələri»  və  müəllif  haqqında  müxtəlif 

dövrlərdə çap olunmuş yazılar verilmişdir. 

Şübhə  etmirik  ki,  kitab  ədəbiyyatsevərlərin,  tarixçilərin, 

etnoqrafların,  onomastika  mütəxəssislərinin  və  geniş  oxucu         

kütləsinin marağına səbəb olacaqdır. 

 

 

© Alimşah Gümürlü, 2013  

 


Çeçələ barmağın işığında... 

 

3 

Allahın kodu: Qurani-Kərim 

 

Valideynlərimin xatirəsinə 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimşah Gümürlü 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Çeçələ barmağın işığında... 

 

5 

 

  

 

 

 

 

 

ġ  e  i  r  l  ə  r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimşah Gümürlü 

 

6 

 

 

 

 

Çeçələ barmağın işığında... 

 

7 

Ġlğım 

 

 

Meh olmaq istəyirəm – 

 

Xəfif səhər mehi,  

 

Astaca alnından mən öpmək üçün. Göz yaşı olmaq istəyirəm – 

 

Sevinc göz yaşı,  

 

Əsmər yanağınla mən enmək üçün. Boyunbağı olmaq istəyirəm – 

 

Mirvari daşlı,  

 

Boyun-boğazına sarılmaq üçün. Şanə olmaq istəyirəm – 

 

Barmaq kimi şanə,  

 

Pərişan zülfündə mən gəzmək üçün. Kirpik olmaq istəyirəm – 

 

Uzun qara kirpik,  

 

Gözlərinin keşiyini çəkmək üçün. Üzük olmaq istəyirəm – 

 

Brilyant qaşlı,  

 

Daim barmağını mən sıxmaq üçün. Qolbənd olmaq istəyirəm – 

 

İntəhasız və sonsuz,  

 

Ürək döyüntünü hiss etmək üçün. Söz olmaq istəyirəm – 

 

Qəlboxşayan söz,  

 

Dilində, dodağında gəzmək üçün. Sükut olmaq istəyirəm – 

 

Lal bir sükut,  

 

Qəlbinin səsini dinləmək üçün. Pıçıltı olmaq istəyirəm – 

 

Həzin bir pıçıltı,  

 

Məni təkcə sən eşitmək üçün. Qan olmaq istəyirəm – 

Alimşah Gümürlü 

 

8 

 

Həyat verən qan,  

 

Daim ürəyinə mən axmaq üçün. Uşaq olmaq istəyirəm – 

 

Məsum bir körpə 

 

Baş qoyub qolunda mən yatmaq üçün. Ürək olmaq istəyirəm – 

 

Ən yaxın həmdəm,  

 

Sevinci, kədəri tən bölmək üçün. Mən özüm olmaq istəyirəm. 

 

Xəyalda yox! Həyatda  

 

səninlə görüşmək üçün. … Torpaq olmaq istəyirəm – 

 

Soyuq bir məzar!  

 

Əbədi sinəmə baş qoymağınçün!  

 

Əbədi torpağa qarışmağınçün!..  

 

  

 

 Bakı – Moskva, 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çeçələ barmağın işığında... 

 

9 

Vətənimin əsgəri 

(Marş) 

 

 

 

 

 

 

Musiqisi   Oqtay Rəcəbovundur 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Namus mərdi çağırır,     

 

Vətən oğlu, oyan sən.     

 

Şəhid ruhu hıçqırır:     

 

Torpaq – deyib dayan sən,     

 

Vətənimin əsgəri! (2)  

    


 

Sıxılmış yumruqların, 

    

 

Başa enən gürz olsun.     

 

Düşmənlərin canına     

 

Əsim-əsim lərz salsın,     

 

Vətənimin əsgəri! (2)  

    


 

Ana, sil gözün yaşın, 

    

 

Uca tut məğrur başın,     

 

Düyülməsin qoy qaşın,     

 

Keşiyində yurddaşın –     

 

Vətənimin əsgəri! (2)     (50; 28), (51; 40), (99; 4)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Bakı, 1992 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Alimşah Gümürlü 

 

10 

Qəfil zəng 

 

 

Açıldı bir səhər, 

göründü bir günəş, 

 

 neçə ulduz içində, 

bir ay bənizin 

 

qumral gözü tək.  

 

Müdrik ağıl,  

 

xoş xasiyyət,  

 

 mələk rəftar, 

 

şıltaq işvə  

 

əsilzadə bir afətin  

 

 incə nazı tək. 

 

  

Açıq alın, 

 

 

 aydın sima, 

 

  

 

işıqlı baxış,  

 

Quzey yaz qarının  

 

 bəyaz üzü tək. 

 

  

 

Oxundu baxışında  

 

  

neçə süzgün müəmma, 

 

 

 Neçə sual qaldı 

 

  

 

deyilməmiş   

 

  

 

gizli ürək sözü tək.  

Sən demə 

 

onun öz aləmi, Mənimki… 

 

  

heç kimin… 

Oxunmamış bir nəğmənin 

 

  

yad avazı tək. Çeçələ barmağın işığında... 

 

11 

Dinmədik… 

 

dinə bilməzdik…  

 

Yollara çıxdıq beləcə  

 

 ağlımızın gücüylə. 

 

 Taleyin, qismətin 

 

  

astar üzü tək. 

 

Nə o vardı,  

 

nə mən vardım  

 

 kimlərçünsə. 

 

Həm o vardı,  

 

həm mən vardım  

 

 Soyuq buz üstündə 

 

  

 

günəş izi tək.  

 

 İllər keçdi… 

 

  

Qəfil bir zəng 

 

 

Oyatdı mürgülü xatirələri  

 

 İlıq bir ocağın 

 

  

 

Yanar közü tək.      (80)  

 

  

 

  

 

 Bakı, 16.01.2002 

 

 

 

Alimşah Gümürlü 

 

12 

Qarabağ əfsanəsi 

 

«Torpaqlarımızı qaytarmalıyıq» əvəzinə 

«torpaqlarımız  qayıdanda,  qaytarılan-

da»  söyləyənlərə  və  «Şuşanın  dağları», 

«Qarabağ  şikəstəsi»,  «Aman  Göyçə», 

«Laçınım,  Laçınım»,  «Yanıq  Kərəmi»yə 

qolu qalxıb oynaya bilənlərə 

 

Orda bir ev vardı,  

ocaq vardı 

çörək ətri yayılardı. 

 

Orda bir kənd,  

 

orda bir el, oba vardı.  

Toy səsi, muğam zənguləsi 

 

 

şən dövrandan güc alardı.  

 

            Ora Qarabağ idi, 

 

  

 

niyə qara bağ oldu,  

 

  

 

    qara boyandı?  

 

  

Niyə al-qan oldu, 

 

 

  

 

    qana boyandı?  

Orda ana vardı, 

 

gözəl bir gəlin. Orda körpə gülüb, 

 

çağa ağlardı,  

həyat qaynardı. 

 

 

İndi niyə sükut oldu  

 

yasa batdı, matəm oldu.  

 

  

 

Ora Qarabağ idi,  

 

  

 

cənnət bağı,  

 

  

Qaranlığa nur saçardı. 

 

 

  

           Niyə indi qaranlıqdı,  

 

 

  

       


Çeçələ barmağın işığında... 

 

13 

            səhərləri açılmayır, 

 

 

  

 

 zülmətdədi? 

 

Orda ata ocağı yandıranlar talandımı, qalmadımı? 

 

Qeyrət necə, tükəndimi,  

pöhrələnib göyərmədi? 

Harayıma hay olanlar 

haylanmadı, qıylanmadı, 

 

atlanmadı.  

 

Nədən oldu?  

 

 Başımızdan yuxarıda 

 

  

 

gödən oldu?  

Ora Qarabağ idi, 

eyş-işrətçün yada düşdü. 

Bəs ar üçün, namus üçün 

yada düşmür, nədən oldu

 

  

necə oldu? 

 

 

 İllər keçdi, 

 

  

 

neçə oldu?  

 

 Yoxsa papaq düşüb 

 

  

 

ləçək oldu?  

Düşün, daşın, vətən oğlu, 

Qolun qalxır oynayırsan 

Qarabağın şikəstəsin. 

 

 

Yaxşı bil ki, belə getsə  

 

 olanları unudanlar 

 

 Bir gün gələr ar bilməzlər, 

 

  

Söyləyərlər biganətək 

 

 

 Şərəfsizlik nəğməsi tək 

 

  

Qarabağın əfsanəsin.       (77), (80) 

 

Bakı, 26.02.2002 


Alimşah Gümürlü 

 

14 

Sən allah, incimə 

 

  

 

  

 

Qızıma  

 

  

Sən allah, incimə, 

 

 

     toxunma mənə

 

  

 

 Büsbütün tikanam  

 

  

        mən bu gün yenə. 

  Əhvalım o əhval deyil

         Dindirsən dinə bilmərəm, 

 

       Gözlərim dolar,  

 

     Yaşlarım qəlbimə axar.            Qəlbinə toxunan bir sözüm olar, 

         Bunu da özümə bir dərd elərəm. 

 

 

     Sən allah, incimə,  

 

    toxunma mənə, 

 

  

 

 Büsbütün tikanam  

 

  

 

mən bu gün yenə.  

Dolasan qolunu 

 

dalaya bilər,  

Zülfünü 


 

pərişan daraya bilər, 

 

Toxunsan   

 

  

 ovucun qanaya bilər. 

 

Əbəsdir, ovutma, ovunan deyil,  

Qəlbini sındırar, 

 

Peşiman eylər. Sən allah, incimə, 

 

  

   toxunma mənə, 

 

 

  

 Büsbütün tikanam 

 

 

  

 

mən bu gün yenə.  

Çeçələ barmağın işığında... 

 

15 

Hər kəs döyüləndə 

         qaçıb gizlənir. 

 

       Mən özüm özümə  

 

     qənim kəsildim,  

 

     Özüm öz içimdən 

 

  

 

   qaça bilmirəm.  

Ürək süfrə deyil, 

 

yeri gələndə  

əziz bildiyimə aça bilmirəm. 

Sən allah, incimə, 

 

toxunma mənə,  

 

  

  Büsbütün tikanam 

 

 

  

 

mən bu gün yenə.  

Sənə ki, əyandır hər halım mənim, 

 

Səsimin rəngindən,  

 

Rəngimin ahəngindən.  

 

 Heç istəməzdim 

 

  

 

belə olasan, fərəhim. Nə olar ki, nə eşitmə

 

nə də baxma sən mənə,  

 

İndi zəhləm gedir  

 

 mənim özümdən. 

 

 Sən allah, incimə, 

 

  

        toxunma mənə, 

 

 

  

     Büsbütün tikanam 

 

 

  

 

   mən  bu  gün  yenə. 

 

Bu mənim kimsəyə  

ilk şikayətim. 

 

 

Mən dinə bilmirəm,  

 

 aça bilmirəm, 

 

  

  Sinəmdə yaralar göz-göz olubdur. Alimşah Gümürlü 

 

16 

        Mən səni köksümə sıxa bilmirəm, 

        Tikanlar elə bil biz-biz olubdur. 

 

       Sən allah, incimə,  

 

    toxunma mənə, 

 

  

 

Büsbütün tikanam  

 

  

          mən bu gün yenə. 

        Bir tufan qalxaydı, 

 

     bu tikanları  

 

   qoparıb ataydı  

 

 söylədin, gülüm. 

       Onların ki, yerində yarpaq bitməz, 

 

 

  gül açmaz.        Bu tikanlar üstümə biçilib, 

             libasımdır, kəfənimdir qaçılmaz, 

         Olmasalar gül tikanlı məzarım da seçilməz. 

                             Sən allah, incimə, 

 

 

   səslənmə mənə,  

 

             Büsbütün tikanam  

 

            mən bu gün yenə. (77), (80) 

 

  

 

 

 

  Bakı, 11.04.2002 

 

Çeçələ barmağın işığında... 

 

17 

ġəhərli oğlan 

(məzəli mahnı) 

 

 Bir gözələ bənd oldum, 

Qaldım əhli kənd oldum, 

Mənə məhəl qoymadı 

Aləmə rişxənd oldum. 

 

Nəqərat:  

Aman, necə nazlı yar, 

Yaman acı sözlü yar

İnsaf eylə sınmasın 

Uca, alagözlü yar. 

 

Dindim, belə əyildi, Kəmər belə əyildi, 

Çox ədalı oğlandım 

Belim belə əyildi. 

 

Nəqərat:  

Aman, necə nazlı yar, 

Yaman acı sözlü yar, 

İnsaf eylə sınmasın 

Uca, alagözlü yar. 

 

Zəhmət çəkdim, tər tökdüm, Bostana çəpər çəkdim, 

O mənə yar olunca 

Kim bilir nələr çəkdim. 

 

  

Alimşah Gümürlü 

 

18 

Nəqərat: 

 

Aman, necə nazlı yar, 

Yaman acı sözlü yar, 

İnsaf eylə sınmasın 

Uca, alagözlü yar.            (78) 

 

   

     Bakı, 21.03.2004 

Çeçələ barmağın işığında... 

 

19 

Azərbaycan gəncliyi 

(mahnı-marĢ) 

 

 

  

 

 Odlar Yurdu diyarı, 

 

  

 

 Koroğlusu, Nigarı, 

 

  

 

 Şərəflidir yolları 

 

  

 

 Azərbaycan gəncliyi. 

 

Nəqarət (iki bənd)  

         İşində hünərlidir, 

 

        Səngərində oyaqdır,          Sözündə kəsərlidir, 

 

        Rəhbərinə dayaqdır,          Qələbə zəfərlidir 

 

        Üçrəngli al bayraqdır         Azərbaycan gəncliyi. 

 

        Azərbaycan gəncliyi!  

 

  

Tarixi qədim, ulu, 

 

 

Sabahı aydın, nurlu,  

 

Dağ vüqarlı, qürurlu  

 

Azərbaycan gəncliyi.  

 

 Çölləri bərəkətli,   

 

  

 

Dağları əzəmətli,  

 

Vətənə sədaqətli  

 

Azərbaycan gəncliyi.  

 

 Yaylaqları səfalı, 

 

 Bulaqları şəfalı, 

 

 Sevgiləri vəfalı 

Azərbaycan gəncliyi. 

 

 

 Qızları al yanaqlı, 

 

 İgidləri yaraqlı, 

 

  

 

      Süfrələri qonaqlı  

 

Azərbaycan gəncliyi. Alimşah Gümürlü 

 

20 

 

Gəlinləri ismətli,  

 

Anaları qeyrətli,  

 

Qocaları hörmətli  

 

Azərbaycan gəncliyi.  

 

 Gerbi «Allah» nişanlı, 

 

 Himni möhtəşəm, şanlı, 

 

 Bayrağı kəhkəşanlı, 

 

 Azərbaycan gəncliyi. 

 

  

 

  Yüklə 3,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə