Alman patologYüklə 117,48 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.03.2017
ölçüsü117,48 Kb.

NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

ANABİLİM DALI

NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

ANABİLİM DALI

ZİGOMİKOZ : 19. YY. SONU

ALMAN PATOLOG

OLGU: Absidia corymbifera enfeksiyonuBULAŞ:  SPORLARINSOLUNMASIKONTAMİNE YİYECEKLE ALINMASIDOĞRUDAN DERİYE

İNOKÜLASYONU

Kaynak : 1,2BULAŞ:  SPORLARINSOLUNMASIKONTAMİNE YİYECEKLE ALINMASIDOĞRUDAN DERİYE

İNOKÜLASYONU

Kaynak : 1,2


İNVAZİF ENFEKSİYONLARDAN

SORUMLU CİNSLERRhizopusLichteimia(Absidia)MucorApophysomyces (son iki yılda )SakseneaCunninghamellaSyncephalastrum

Kaynak :  3,4RhizopusLichteimia(Absidia)MucorApophysomyces (son iki yılda )SakseneaCunninghamellaSyncephalastrumKaynak :  3,4

Cunninghamella

EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALAROlgu insidansında artışYüzeyel enfeksiyonlar

Anjiyo invazif enfeksiyonlarSağ kalım : %50-% 85Olgu insidansında artışYüzeyel enfeksiyonlar

Anjiyo invazif enfeksiyonlarSağ kalım : %50-% 85

Rinoserebral

Pulmoner/Yaygın

Erken tanı

Kaynak : 1Cerrahi müdahale

Zemindeki hastalığın

tedavisi

(DM)

(nötropeni)

Sağ kalım

Zemindeki Hastalığa Göre Zigomikoz Verileri

Prevalans

Mortalite

Diabetes

Mellitus

% 36

%44

Diabetes

Mellitus

Malignan

si

% 17

%66

Altta

yatan

hastalık

yok

% 19

%35

Enfeksiyonun Vücut Bölgelerine  Göre DağılımıSinüsler    %39Akciğerler   %24   (mortalite %76)Deri  % 19Yaygın %23  ( mortalite GİS  tutulumunda %85)

Kaynak :   5Sinüsler    %39Akciğerler   %24   (mortalite %76)Deri  % 19Yaygın %23  ( mortalite GİS  tutulumunda %85)

Kaynak :   5


Altta yatan  hastalık /  Problem

Gelişmiş

ülkeler

Hematolojik malignansi

KİT hastaları

Kemoterapi

Vorikonazol (profilaksi/tedavi –

kaçak enfeksiyon)

Vorikonazol (profilaksi/tedavi –

kaçak enfeksiyon)

Gelişmekte

olan ülkeler

Diyabetes Mellitus

Hematolojik malignansi

Transplant alıcıları

Zigomikozlarda Artış Hızı: (IFE)

(EORTC/MSG)Gelişmiş ülkelerde  (göreceli)Gelişmekte olan ülkelerdeHindistan   1990 – 2001  :  129 olgu

2001- 2006   :   178  olgu

2007-2009  :  75  olgu

Kaynak :6Gelişmiş ülkelerde  (göreceli)Gelişmekte olan ülkelerde

Hindistan   1990 – 2001  :  129 olgu

2001- 2006   :   178  olgu

2007-2009  :  75  olgu

Kaynak :6


İspanya’da IFE Tanılı 25 Hasta:Erkek  :  %80Yaş : 46Mortalite hızı  :  % 72Amfoterisin B : 20 hastada tedavi amaçlı

5 hastada koruyucu***Yüksek risk altındakilere preemptifamfoterisin B önerisi

Kaynak : 7Erkek  :  %80Yaş : 46Mortalite hızı  :  % 72Amfoterisin B : 20 hastada tedavi amaçlı

5 hastada koruyucu***Yüksek risk altındakilere preemptifamfoterisin B önerisi

Kaynak : 7TRANSNET  (Transplantation Associated

Infection Surveillance Network -2001)IFE  tanısı için transplant alıcılarında yeniyaklaşımlarMortaliteyle ilişkili bağımlı /bağımsızdeğişkenlerin  analiziTRANSNET  (Transplantation AssociatedInfection Surveillance Network -2001)IFE  tanısı için transplant alıcılarında yeniyaklaşımlarMortaliteyle ilişkili bağımlı /bağımsızdeğişkenlerin  analizi

Hastaları Sorgulama Programı ve

İstatistiksel Değerlendirme :(A)Demografik bilgiler ( yaş,cinsiyet,ırk,klinik bilgiler)Klinik sonuçlar (ölüm – IFE  arası ilişki)Enfeksiyon bölgesi  (Sinüzit , Sinopulmoner ,

Pinömoni , Rinoorbitoserebral ,

Dissemine,Kutenöz,Yumuşak doku)Enfeksiyon  tanısı  sırasında  zemindeki koşullar  veAPACHETanıdan önce 3 ay içinde antifungal kullanımıDemografik bilgiler ( yaş,cinsiyet,ırk,klinik bilgiler)Klinik sonuçlar (ölüm – IFE  arası ilişki)Enfeksiyon bölgesi  (Sinüzit , Sinopulmoner ,

Pinömoni , Rinoorbitoserebral ,

Dissemine,Kutenöz,Yumuşak doku)Enfeksiyon  tanısı  sırasında  zemindeki koşullar  veAPACHETanıdan önce 3 ay içinde antifungal kullanımı(B)

Risk faktörleri:Transplantasyonun çeşidiGVHD derecesiİmmünosupresif tedaviCMV enfeksiyonuDM tanısıHiperglisemi tanısıGlukoz ≥ 200 gr/dLNötropeni

Risk faktörleri:Transplantasyonun çeşidiGVHD derecesiİmmünosupresif tedaviCMV enfeksiyonuDM tanısıHiperglisemi tanısıGlukoz ≥ 200 gr/dLNötropeni


(C)LenfopeniMonositopeniAsidozMalnutrisyonSerum albumini ≤ 3 gr /dLKortikosteroidSerum Fe düzeyiSerum Ferritin düzeyiDeferoksamin tedavisiLenfopeniMonositopeniAsidozMalnutrisyonSerum albumini ≤ 3 gr /dLKortikosteroidSerum Fe düzeyiSerum Ferritin düzeyiDeferoksamin tedavisi


TRANSNET 2010 ZİGOMİKOZ ANALİZİOran : KİT’de : % 8Solid organ alıcısında:   % 2,3Gelişme süreci :KİT’ lerde 100. gün

Solid organ alıcısında : 312. gün

(90.gün=erken enfeksiyon)

Kaynak :  8Oran : KİT’de : % 8Solid organ alıcısında:   % 2,3Gelişme süreci :KİT’ lerde 100. gün

Solid organ alıcısında : 312. gün

(90.gün=erken enfeksiyon)

Kaynak :  8

DİĞER  ANALİZLER :Vorikonazol ,Kaspofungin ProfilaksisiKaçak   Enfeksiyonlar

-

2003   öncesi    :  0,57  / 100.000

-

2003   Sonrası  :  6,3 /100.000kaynak :  9Vorikonazol ,Kaspofungin ProfilaksisiKaçak   Enfeksiyonlar-

2003   öncesi    :  0,57  / 100.000

-

2003   Sonrası  :  6,3 /100.000kaynak :  9ZİGOMİKOZDA HASTALIK SÜRECİ:İnvazif Süreç  :-Çok hızlı

-Baş ağrısı

-Burun tıkanıklığı , takiben nekrotik türbinat ve

eskar

[invazif sinüzit = (???)]

-MSS ne geçiş,beyin apseleri, menenjit

- Hematojen yayılım : Damar tıkanıklıkları

Enfarktüsler

Deri tutulumu

Endoftalmit

Kemik ,eklem enf.İnvazif Süreç  :-Çok hızlı

-Baş ağrısı

-Burun tıkanıklığı , takiben nekrotik türbinat ve

eskar

[invazif sinüzit = (???)]

-MSS ne geçiş,beyin apseleri, menenjit

- Hematojen yayılım : Damar tıkanıklıkları

Enfarktüsler

Deri tutulumu

Endoftalmit

Kemik ,eklem enf.

TANI:Klinik Tanı:Öykü  , klinik belirtilerRadyolojik tanı :BT :    AC enf Aspergilloz benzeri görüntüler

MRI , BT : Sinonazal, MSS  tutulumu

Özgül  olmayan bulgularKlinik Tanı:Öykü  , klinik belirtilerRadyolojik tanı :BT :    AC enf Aspergilloz benzeri görüntüler

MRI , BT : Sinonazal, MSS  tutulumu

Özgül  olmayan bulgular

Histopatolojik Tanı:Biyopsi materyaliAcil histopatolojik inceleme

- AC biyopsisi

- Beyin  apsesi

- Deri lezyonu biyopsisi

- GİS tutulumu (bebeklerde nekrotizan

enterokolit-otopsi)Düzensiz , dallanan , septasız hifler !!!Biyopsi materyaliAcil histopatolojik inceleme- AC biyopsisi

- Beyin  apsesi

- Deri lezyonu biyopsisi

- GİS tutulumu (bebeklerde nekrotizan

enterokolit-otopsi)Düzensiz , dallanan , septasız hifler !!!Mukormikoz / Histopatolojik İnceleme

Mikrobiyolojik tanı:Biyopsi , apse  , BAL , BOSKültür   pozitif (???) (çevreden kontaminasyon !!!)Mikroskopi ( %10 KOH)IFE’  de  kültür  pozitifİFE  dışı ASYE’  de kültür  negatifMikroskopi pozitif , kültür negatif ise : klinik

materyelden moleküler  tanıKaynak : 9Biyopsi , apse  , BAL , BOSKültür   pozitif (???) (çevreden kontaminasyon !!!)Mikroskopi ( %10 KOH)IFE’  de  kültür  pozitifİFE  dışı ASYE’  de kültür  negatifMikroskopi pozitif , kültür negatif ise : klinikmateryelden moleküler  tanıKaynak : 9DİĞER KÜFLER :Fusarium EnfeksiyonlarıBulaş: sporların ;

Yaraya , korneaya inokülasyonu ,

Travmatik inokülasyon

Solunum   yoluyla

Kontamine yiyeceklerleFusarium EnfeksiyonlarıBulaş: sporların ;

Yaraya , korneaya inokülasyonu ,

Travmatik inokülasyon

Solunum   yoluyla

Kontamine yiyeceklerle
Risk faktörleri :

Ciltte yaralar

Yanık yaralar

ı

Kortikosteroid kullanımı

Uzamış nötropeni

Hematolojik malignansiRisk faktörleri :Ciltte yaralar

Yanık yaralar

ı

Kortikosteroid kullanımı

Uzamış nötropeni

Hematolojik malignansi

Fusarium / Kültür / Makrokonidya

Fuzaryoz :Anjiyotropik , Anjiyoinvazif mantar - doku nekrozuEtkenler  : F. solani(%50)

F. oxysporum

F. moniliformeOlgular :  ABD (%50-80)Fransa

İtalya …%90 Hematolojik malignansili hastalardaEnfeksiyon gelişimi KİT  hastalarında  nakilden  100

gün sonraKaynak :  10, 11Anjiyotropik , Anjiyoinvazif mantar - doku nekrozuEtkenler  : F. solani(%50)F. oxysporum

F. moniliformeOlgular :  ABD (%50-80)Fransa

İtalya …%90 Hematolojik malignansili hastalardaEnfeksiyon gelişimi KİT  hastalarında  nakilden  100

gün sonraKaynak :  10, 11Enfeksiyon insidansı:Akut lösemide :         % 0,06Otolog KİT’de :          % 0,2Allogeneik KİT’ de : % 1,2Ölüm:Uzayan nötropeniKortikosteroid kullanımı

Tedavi:Vorikonazol , posakonazol ,amfoterisin B(çoklu dirençli kökenler      )

Kaynak : 11Akut lösemide :         % 0,06Otolog KİT’de :          % 0,2Allogeneik KİT’ de : % 1,2Ölüm:Uzayan nötropeniKortikosteroid kullanımı

Tedavi:Vorikonazol , posakonazol ,amfoterisin B(çoklu dirençli kökenler      )

Kaynak : 11

Scedosporium Enfeksiyonları

Scedosporium türleri:Toprak , su birikintisi ,lağımS. apiospermum (su )S. prolificans ( toprak)Enfeksiyon süreci

: hızlıMortalite hızı:S. apiospermum %65-75S. prolificans%85- 100Tedavi: Amfoterisin B , ekinokandinlere artan

direnç !!!Öneri:vorikonazol +terbinafin kombinasyonuToprak , su birikintisi ,lağımS. apiospermum (su )S. prolificans ( toprak)Enfeksiyon süreci

: hızlıMortalite hızı:S. apiospermum %65-75S. prolificans%85- 100Tedavi: Amfoterisin B , ekinokandinlere artan

direnç !!!Öneri:vorikonazol +terbinafin kombinasyonu

TÜRKİYE VERİLERİ:Eren  A ve ark. (12) :Gazi  Üniversitesi ,Tıp Fakültesi, 2008Yoğun bakım ,KİT ,böbrek  nakli , hematoloji, onkolojibirimleriİç /dış hava  ortamından  örnek  alımı  :Penicillium

Cladosporium

Aspergillus

Paecilomyces

Mucor

Alternaria

Rhizopus

Trichoderma

Acremonium …Eren  A ve ark. (12) :Gazi  Üniversitesi ,Tıp Fakültesi, 2008Yoğun bakım ,KİT ,böbrek  nakli , hematoloji, onkolojibirimleriİç /dış hava  ortamından  örnek  alımı  :Penicillium

Cladosporium

Aspergillus

Paecilomyces

Mucor

Alternaria

Rhizopus

Trichoderma

Acremonium …Aspergillus spor sayısı :Ortamın filtrasyonu öncesi 1 -15 kob /m³Ortamın filtrasyonu sonrası

Olgu :Aspergillus fumigatus(IFE) – ölümAspergillus spor sayısı :Ortamın filtrasyonu öncesi 1 -15 kob /m³Ortamın filtrasyonu sonrası

Olgu :Aspergillus fumigatus(IFE) – ölümMERKEZ

YIL

OLGU

ALTTA

YATAN

NEDEN

TANI

TEDAVİ

Gazi Üniv. Gener

FA.ark

1991

Göz ,

S. apiospermum

İntraoküler

steroid

enjeksiyonu

Histopatoloji

+kültür

Dokuz Eylül üniv.

Yüce A , Yücesoy M

, ark

1993

1996

Mukormikoz (1)

rinoserebral

mukormikoz (3)

Aşçı Z ve ark.

1996

Mukormikoz (2)

İstanbul Üniv.

Yeğenoğlu Y ve

ark .

1996

Nazofarengiyal

feohifomikoz

Kültürde

siyah mayalar

İstanbul Üniv.

Horasanlı Z ve

ark.

1998

Sağ korneada

apse penicillium

(  1), sol gözde

fusarium (2)

Olumsuz

hijyenik

koşullar,

travmatik

inokülasyon

Histopatoloji

+kültür

Amfoterisin B

(topikal)

İnönü üniv.

Sönmez E. ve

ark

1996

Aspergilloz

ve

rinoorbital

mukormikoz

Dört yıl önce

nefrektomi

BT,

MRI,histopa

toloji

:fungus topu

Amfoterisin

B+ rifampin

GATA -

Ankara

Yıldıran ŞT

ve ark

1999

Rinoorbito

serebral

,Rhizopus

oryzea enf.

Diş çekimi

DM

Mikroskopi+

kültür

AmfoterisinB

(ölüm)

İstanbul

üniv. S.

Kantarcıoğlu

ve ark

2006

Sinonazal ve

palatal

mukormikoz

Rhizopus

oryzea enf.

Mikroskopi+

moleküler

tanı

İstanbul

üniv. S.

Kantarcıoğlu

ve ark

Sinonazal ve

palatal

mukormikoz

Rhizopus

oryzea enf.

Marmara

üniv.

2007

Paecilomyces

keratit

Korneoplasti

Mikroskopi+

kültür

Vorikonazol ,

Amfoterisin

B, terbinafin

Trakya üniv.

Gürcan Ş. ve

ark.

2009

Alternaria

alternata

deri enf.

İmmünokom-

petan

Mikroskopi+

kültür+  his-

topatoloji

İtrakonazol ,

Terbinafin ,

topikal

bifonazol

Hacettepe

Üniv. Z.

Sarıbaş ve

ark.

1999-2011

15 olgu

(Rhizopus

enf.)

Deriden biyopsi,

vitreus sıvısı, BAL

(2) , biyopsi , damak

ülseri , püy, dilüstü

plak, sinüs(3)

,burun ,balgam(3)

1999-2011

1 kornea

1 balgam

(Zigomiçetes

enf.)

1 kornea

1 balgam

(Zigomiçetes

enf.)

1999-2011

14 Fusarium

enf.

Balgam(2), vitreus

sıvısı , nazolakrimal

kese      BAL, püy(2),

biyopsi, torasentez,

kan (4), sinüs

Ege Üniv.

Arda B ve

ark.

2011

(2007-

2010)

Rinoorbital(6),

rinoserebral(4),

pulmoner(1),

rinoserebral(1)

Rhizopus,

Mucor,

Aspergillus+Mu-

kormikoz etkeni

2 olgu

Aplastik

anemi, akciğer

kanseri, diş

apsesi,

lenfoma ve

KİT ,

miyelodisplas-

tik sendrom ,

DM+Siroz,

DM, adrenal

yetmezlik +

steroid

kullanımı

Mikroskopi

+ kültür +

radyoloji

Amfoterisin

B ,

itrakonazol,

nekrotik

dokunun

çıkarılması.

Rinoorbital(6),

rinoserebral(4),

pulmoner(1),

rinoserebral(1)

Rhizopus,

Mucor,

Aspergillus+Mu-

kormikoz etkeni

2 olgu

Aplastik

anemi, akciğer

kanseri, diş

apsesi,

lenfoma ve

KİT ,

miyelodisplas-

tik sendrom ,

DM+Siroz,

DM, adrenal

yetmezlik +

steroid

kullanımıHavadaki  sporların  ölçümü  ve

tanımlanması  :(m³)Ankara Üniv. Çeker  T ve ark.Aralık- ocak             100-957Temmuz-ağustos   4268Cladosporium (en fazla)Curvularia ( yağışlı hava)Saat :06-08:0010-12:00Havadaki  sporların  ölçümü  ve

tanımlanması  :(m³)Ankara Üniv. Çeker  T ve ark.Aralık- ocak             100-957Temmuz-ağustos   4268Cladosporium (en fazla)Curvularia ( yağışlı hava)Saat :06-08:0010-12:00
Yüklə 117,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə