Amaç ve hedefler Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, FizyolojiYüklə 4,43 Mb.
tarix16.02.2017
ölçüsü4,43 Mb.


Amaç ve hedefler

 • Tiroid Embriyoloji, Anatomi Histoloji, Fizyoloji

 • TİROİD HASTALIKLARI

 • Tiroid Fonksiyon Hastalıkları

 • Tiroid Kitleleri

  • Guatr
  • Soliter Tiroid Nodülü
  • Malign Tümörler

Tiroid EmbriyolojiGelişim anomalileriLingual TiroidTiroid AnatomiTiroid AnatomiTiroid AnatomiTiroid AnatomiTiroid HistolojiTiroid Fizyoloji

 • Temel hormonlar; Tiroksin(T4) ve T3

 • Tüm dokuların metabolik hızını artırır.TİROİD HASTALIKLARI

 • I-Tiroid Fonksiyon Hastalıkları

 • A-Hipertiroidizm

 • 1. Basedow Hastalığı

 • 2. Toksik Nodüler Guatr

 • B- Hipotiroidizm

 • C- TiroiditlerTiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi

 • Hikaye

 • Fizik Muayene Bulguları

 • İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi(FNAC)

 • Tiroid fonksiyon Testleri

 • Görüntüleme yöntemleriTiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi

 • Hikaye

 • Radyasyona maruz kalma hikayesi

 • Benign veya malign hastalık aile hikayesi

 • İyottan yoksun alanlarda yaşama

 • Guatrojenik ilaç alımı

Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi

 • Tiroiddeki kitleler yutkunmakla hareketlidir (normal tiroid bezi nonpalpabldır).

 • Tiroid bezinde diffüz ve bilateral büyüme

  • Graves hastalığı
  • Hashimato tiroiditi
  • Multinodüler guatr
 • Tek Taraflı palpe edilen kitle

  • Kolloid nodül
  • Folliküler adenoma
  • Karsinoma
 • Delphian nodu palpasyonu: Tiroid isthmus ve krikoid kartilajın hemen üstünde bulunur.

 • Servikal zincir lenf nodüllerinin palpasyonu ( papiller tiroid Ca.’da sıktır)Tiroid Hastalıklı Hastaların Değerlendirilmesi (devam)

 • Serum TSH (Tirotropin)(0.15-4.2 U/ml)

 • Total tiroksin (TT4: 55-150 mmol/L)

 • Serbest Tiroksin (fT4: 12-28 pmol/l)

 • Total Triiodotironin (TT3: 1.5-3.5 nmol/L)

 • Serbest Triiodotironin (fT3: 3-9 pmol/L)Görüntüleme yöntemleri

 • Radyonükleer görüntüleme

 • Ultrasonografi

 • BT/MRI taramaRadyonükleer görüntüleme

 • Tiroid bezinin biçim ve büyüklüğünü gösterir.

 • Fonksiyonel aktivitenin dağılımını gösterir

  • Cold(soguk) lezyonlar; etraf bez dokusundan daha az radyoaktivite tutar, malignensi riski yüksek(%15-20)
  • Hot(sıcak) lezyonlar; etraf bez dokusundan daha çok radyoaktivite tutar, malignensi riski %5
 • Kullanılan maddeler;

  • iyot-123; düşük doz radyasyon, yarılanma ömrü 12-14 h, guatrın görüntülenmesinde kullanılır.
  • iyot-131; yüksek doz radyasyon görüntüsü sağlar, yarılanma ömrü 8-10 gün, differansiye tiroid kanserinin tedavisinde kullanılır.
  • Technetium -99m pertechnetate; bu izotop mitokondrilerce tutulur. Kısa yarı ömürlü, nodal metaztazlar için sensivitesi fazla,
  • FDG PET; 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography; metastazların taranmasında faydalı, pahalı bir metot.
HİPERTİROİDİZMHipertiroidizmin nedenleri

 • Artmış tiroid hormon sekresyonu ile birlikte olanlar

 • 1.     Graves hastalığı

 • 2.     Toksik nodüler guatr

 • 3.     Toksik tiroid adenomu

 • 4.     Jod-Basedow hipertiroidzm

 • Tiroid Hormon Sekresyonunda artışla birlikte olmayanlar

 • 1.     Subakut tiroidit

 • 2.     Fonksiyonel metaztatik tiroid kanseri

 • 3.     Struma ovariTirotoksikozun Bütün formlarına ait Klinik Görünüm

 • A-   Artmış Kalorik Turnover bulguları;

  • Sıcağa intolerans, Terleme, Susamada artma, Yeterli kalori alımına rağmen zayıflama
 • B. Kardiyovasküler Belirtiler;

  • Taşikardi, Atrial Fibrilasyon, Konjestif kalp yetmezliği semptomları
 • C. GIS Bulguları;

  • Diare, Artmış barsak hızı
 • D. Adrenal Stimulusa ait Belirtiler;

  • Distress, Emosyonel labilite, Yorgunluk, bitkinlik, Uyku düzeninde bozukluk, Ajitasyon , Hiperkinezi, İrritabilite, Tremor, Şiddetli vakalarda psikoz
 • E. Kadınlarda; 

  • Amenore, Fertilitede azalma, Düşük yapma insidansında artma


Fizik muayene Bulguları

 • 1.     Kilo kaybı

 • 2.     Yüzde kızarma (Flashing)

 • 3.     Deri ıslak ve sıcaktır

 • 4.     Hastalar soğukta bile terlerler

 • 5.     Taşikardi

 • 6.     Atrial fibrilasyon

 • 7. Nabız basıncında genişleme

 • 8. Nabız dalgaları hızla vurup kaçar

 • 9. İnce Tremor

 • 10. Kas güçsüzlüğü

 • 11. Proksimal kas gruplarında zayıflık

 • 12. Hiperaktif derin tendon refleksleriBasedow - Graves Hastalığı

 • Tirotoksikozun en yaygın formudur.

 • Kadınlarda 6 kat fazla görülür

 • Genç erişkinlerde daha çok saptanır (20-40 yaş).Patogenez

 • Otoimmun bir hastalıktır.

  • Hastalıktan Tiroid follikülleri üzerinde TSH reseptörlerine direkt etkili olan patojenik tiroid stimulan antikorlar sorumludur.


Basedow - Graves Hastalığı(devam)

 • Tiroid bezi diffüz ve düzgün büyümüştür.

 • Tiroid bezinin damarlanması artmıştır.Mikroskopik görünüm

 • Hiperplazi vardır

 • Epitel kolumnardır.

 • Mitoz saptanır.

 • Hiperplazik epitelin papiller projeksiyonları vardır

 • Lenfoid dokunun agregasyonu

 • HipervaskülariteGraves Hastalığına ait Özel Klinik BulgularBu triadın dışında saptanan bulgular

 • Onikolisis (Tırnakların gevşemesi)

 • Saç Dökülmesi

 • Pretibial miksödem

 • Jinekomasti

 • Bez üzerinde üfürüm (%50)

 • SplenomegaliDiyagnostik Bulgular

  • TSH seviyesi azalmış veya saptanamaz
  • T3 ve T4 konsantrasyonu yükselmiştir.
  • Serumda Tiroid antikorları saptanır.
  • I123 tiroid sintigrafisinde glandın uptake’i diffüz olarak artmıştır.


Tedavi

 • Seçenekler

 • 1.     Antitiroid ilaçlarla medikal tedavi

 • 2.     Radyoaktif I131’le tiroid ablasyonu

 • 3. Subtotal veya total tiroidektomiAntitiroid İlaçlar

 • Beta Bloker Ajanlar-propranolol

 • Esas Antitiroid ilaçlar

  • Propiltiourasil (PTU)
  • Metimazol
  • Karbimazol


Radyoiyod (I131)Tedavisi (Graves Hastalığı)

 • USA’da genellikle 35 yaş üstü hastalarda alışılmış tedavidir.

 • En büyük avantajı hastayı cerrahi uygulamanın komplikasyonlarından korumasıdır.

 • Maliyeti az ve tedavi kolaydır.

 • I131 tedavisinden önce hastalar ötiroid olmalı ve antitiroid ilaçlar da 2-3 hafta önce kesilmelidir.Radyoiyod Tedavinin Kontrendikasyonları

  • Hamilelik
  • Süt verme
 • Rölatif Kontrendikasyon

  • Oftalmopati


Radyoiyod Tedavinin Sonuçları

  • Çoğu hasta 2 ay içinde ötiroid olur.
  • Hastaların %15’inde 1 yılda hipotiroidizm gelişir. Bu her yıl %3 artar.
  • Radyoiyod tedavisi uygulanmış hastaların sıkı takip edilmesi gerekir. Çünkü hipotiroidizm ve rekürren hipertiroidizm graves oftalmopatiyi agrave eder.


I131 tedavisinin komplikasyonları

  • 1.     Aritmiyle beraber tirotoksikozun alevlenmesi
  • 2.     Tiroid fırtınasının ortaya çıkması
  • 3.     Hipotiroidizm
  • 4.     Hamilelerde fetal hasar riski( Tedaviden 6 ay – 1 yıl sonrasına kadar hamile kalınması önerilmez)
  • 5.     Göz bulgularının kötüleşmesi
  • 6.     Hiperparatiroidzm


Cerrahi Tedavi

 • Radyoiyod tedavinin kontrendike olduğu durumda tavsiye edilir.

 • Bu durumlar

 • 1.     Oftalmopati bulunması

 • 2.     Hamileler

 • 3.     Büyük toksik nodüler guatr

 • 4.     İlk başvuruda şiddetli tirotoksikoz belirtileri olanlar.Cerrahi Tedavi

 • Hastalar ameliyattan önce antitiroid ilaçlarla ötiroid hale getirilmeli. Antitiroid tedavi cerrahi gününe kadar sürdürülmelidir.

 • Bazı cerrahlar ameliyattan önce 10 gün lugol kullanmayı tercih ederler. Bu tedavi bezin damarlanmasını azaltır.Cerrahi seçenekler

 • Subtotal tiroidektomi(En sık uygulanan prosedür)

 • Near total tiroidektomi

 • Total tiroidektomi(göz hastalığı bulunan hastalarda seçilir)Tiroidektomi

 • Avantajları

 • Hastalık kürü erkenden sağlanır.

 • Hipotiroidizm insidansı uzun dönemde düşüktür.

 • Tiroid karsinoması potansiyel olarak ortadan kaldırılır

 • Dezavantajları

  • Rekürren sinir yaralanması(%1)
  • Hipoparatiroidizm (%3 geçici, %1 kalıcı)
  • Hematom
  • Hipertrofik skar


Toksik Nodüler Guatr

 • Bir ya da daha fazla tiroid nodülü TSH kontrolünden bağımsız olarak iyodu daha fazla yakalar organifiye eder ve daha fazla tiroid hormonu sekrete eder.

 • Endemik guatr bölgelerinde sık rastlanır.

 • Hipertiroidizm bulguları gravesli hastalara göre daha az şiddetlidir.

 • Ekstratiroidal belirtiler yoktur.

 • Hastalar daha yaşlıdırlar.

 • Tiroid bezi bir veya fazla nodül içerir.

 • Disfaji ve dispne gibi semptomlar bulunabilir.Tanı

  • Hikaye ve fizik muayenede hastalığı destekleyen bulguların olması
  • TSH seviyesinde düşüklük
  • Tiroid hormon seviyelerinde yükseklik
  • Antitiroid antikorlar genellikle saptanmaz.


Tedavi

  • Antitiroid tedavi veya beta-blokerler hastalığın semptomlarını giderirler. Fakat gravesli hastalara olduğundan daha az etkilidirler.
  • Radyoiyot tedavi Graves kadar etkili değildir. I131ablasyonu cerrahinin yapılamadığı hastalarda uygulanır.
  • Tiroidektomi en uygun tedavi seçeneğidir.
   • Soliter nodüller için Nodülektomi veya tiroid lobektomi uygulanır
   • Toksik multinodüler guatr için bir tarafa lobektomi karşı tarafa subtotal lobektomi uygulanır.


Tiroid Fırtınası

  • Başlatan Durumlar
  • Tiroid cerrahisi veya diğer bir cerrahi uygulama esnasında
  • Bir İnfeksiyonla (farenjit, pnömoni)
  • İodin verilmesi
  • I131 tedavisinden sonra


Semptomlar

 • Taşikardi

 • Ateş

 • Konfüzyonun eşlik ettiği şiddetli tirotoksikoz semptom ve işaretleri

 • Geç dönemde koma gelişebilir.Tedavi

 • En iyi tedavi profilaksidir.

 • Kriz anında

  • İ.V sıvı replasmanı
  • Antitiroid ilaçlar
  • beta blokerler
  • Lugol solusyonu,
  • hidrokortizon
  • Soğuk uygulama
  • Sedatifler
  • Aspirin verilmez !!!
  • Ekstrem vakalarda dializ.


Hipotiroidizm

 • Tiroid hormonlarının dolaşan seviyelerinde yetmezlikten kaynaklanan klinik sendromdur.Hipotiroidizm nedenleri

 • Primer

 • Otoimmun tiroiditler

  • Hashimoto tiroiditi
  • Primer myxödem
 • İatrojenik

  • Tiroidektomi
  • I131 tedavisi
  • Antitiroid ilaçlar
 • Konjenital (Kretenizm)

  • Tiroid disgenesis
  • Dishormonogenesis
 • İnflamatuar

  • Subakut tiroidit
  • Riedel Tiroiditi
 • Metabolik

  • İyot eksikliği


Hipotiroidizm

 • Bunlar arasında en yaygın neden: Otoimmun tiroidit ve iatrojenik nedenlerdirKlinik Görünüm

 • Adültlerde semptomlar nonspesifiktir; Yorgunluk, kilo kaybı, soğuğa intolerans, konstipasyon, menorajiLaboratuvar

 • T4 ve T3 düşük,

 • TSH; Primerde yüksek, sekonderde düşük

 • Otoimmun tiroid hastalıklarında, tiroid antikorları (Antitiroglobülin, antimitokondriyal veya antitiroid peroksidaz) saptanır.

 • Hipotiroidizmin diğer laboratuvar bulguları: anemi, EKG değişiklikleri, serum kolesterol seviyesinde yükselmeTedavi

 • Tiroksin, günde 50-200 mikrogram sabahları verilir. TİROİDİTLER

 • Akut Süpüratif Tiroidit

 • Subakut Tiroidit (de Quervain Tiroiditi) (Granülomatöz dev hücreli tiroidit)

 • Kronik Tiroidit

  • Hashimato Tiroiditi (Otoimmun lenfositik tiroidit)
  • Riedel Tiroiditi


Akut Süpüratif Tiroidit:

 • Nadir görülür

 • Adölesanlarda ve çocuklarda ÜSYE ile birlikte görülür.

 • Bulgular

  • Tiroid ağrısı
  • Disfaji
  • Ateş
 • Ajan patojenler: Streptokok, Stafilokok, Pnömokok, E.coli, Coccidioides immitis

 • FNAC ve kültür Diyagnostiktir.

 • Tedavi: İ.V antibiyotik, abse varsa drenajSubakut Tiroidit (de Quervain Tiroiditi) (Granülomatöz dev hücreli tiroidit)

  • Tiroidin akut inflamatuar hastalığıdır.
  • Gerçek neden bilinmiyor. Viral ajanlar başlatabilir.
  • 20-40 yaşlarında görülür.


Hashimato Tiroiditi (Otoimmun lenfositik tiroidit)

  • Otoimmun bir tiroid hastalığıdır.
  • Hipotiroidizmin en yaygın nedenidir
  • Kadınlarda 10 kat fazla görülür.
  • 30-60 yaş grubunda gözlenir.
  • İyot aşırılığı olan bölgelerde daha yaygındır.


Patoloji

  • Histolojik bulgular
  • Folliküller ve hürthle hücre hiperplazisi
  • Hürthle veya Askanazy hücreleri saptanır.
  • Tiroid dokusu hastalık ilerledikçe dejenere olur ve fibröz dokuyla kaplanabilir.


Klinik

  • Hipotiroidizm bulgu ve semptomları (%20)
  • Birkaç hastada hipertiroidizm (Hashitoksikosis) saptanabilir
  • Hastaların çoğu ötiroidiktir.
  • En sık saptanan semptomlar
   • Boğazda sıkışma hissi
   • Tiroidin ağrısız büyümesi
   • Trakea ve nervüs rekürrense bası
  • Tiroidin hızla büyümesi Ca. ve Lenfoma şüphesini artırır.
  • Palpasyonda Sert diffüz, granüler tiroid dokusu ele gelir bazen nodüller de saptanır.
  • Piramidal lob genellikle büyümüştür.
  • Diğer otoimmun durumlar saptanır (dissemine lupus, Romatoid artrit, Myastania Gravis gibi)


Diyagnostik bulgular

  • Erken dönemde tiroid hormonlarında geçici yükseklik
  • Hastalık ilerledikçe T4 ve T3 düşük, TSH yüksek
  • Antitiroid antikorların serumda saptanması.
   • Antimitokondiriyal antikorlar %100 hastada,
   • Antitiroglobülin antikorlar %50 hastada
  • FNAC teşhiste yararsızdır.


Tedavi

  • Bası semptomları yoksa hipotiroidizm olsun veya olmasın en iyi tedavi tiroid hormonlarıdır.
  • Cerrahi tedavi endikasyonları:
   • Obstrüktif semptomlar
   • Kozmetik nedenler
   • Tiroid Kanser (veya Lenfoma) varsa


Riedel Tiroiditi

 • Nadir bir hastalıktır.

 • Nedeni bilinmemektedir.

 • İnvazif fibrozis vardır.

  • Fibrosis tiroid kapsülü dışına taşar ve çevre dokuları da tutar.
 • Semptomlar:

  • Ses kısıklığı,
  • Bası semptomları; Stridor, Dispne
 • Riedel tiroidit ile anaplastik tiroid Ca. arasında ayırıcı teşhisin yapılması gerekir.

 • Tanı FNAC’la konur.

 • Tedavi: Tamoksifen ve steroidler. Gereken olgularda isthmektomi bası semptomlarını giderir.GUATRGUATR (Basit ve Nontoksik)

 • tiroid bezinin herhangi bir nedenle büyümesidir.Nontoksik Guatr etyolojisi

 • Endemik; iyot eksikliği, guatrojen yiyecekler

 • İlaçlar; iodid, amiodarone, lithium

 • Tiroidit; subakut kronik

 • Familiyal; Enzim yetersizliği nedendir

 • Tiroid hormonlarına direnç

 • NeoplazmPatoloji

 • Tiroid bezi diffüz büyümüş ve düzgün yüzeyli olabildiği gibi, büyük ve farkedilir nodüller de içerebilir.

 • Nontoksik nodüler guatr değişik ebad ve sayıda nodüllerin olduğu multinodüler bezdir.

 • Nodüller jelatinöz, kolloidden zengin materyal içerir.Klinik Belirtiler ve Laboratuvar

 • Birçok hasta asemptomatiktir.

 • En yaygın semptom basıya bağlı disfaji veya dispne oluşması.

 • Retrosternal guatrda juguler vende venöz dönüş engellenebilir.

 • Ani ağrı tiroidin hızlı büyüdüğü durumlarda, kist içine kanama nedeniyle oluşabilir.

 • Fizik Muayenede; diffüz büyümüş yumuşak tiroid saptanabilir. Değişik ebadlarda nodül saptanabilir.

 • Laboratuvar inceleme genellikle normaldir.

  • Uzun süreli multinodüler Guatrlı (>17 yıl) 60 yaş üstü hastalarda önemli oranda tirotoksikosis gelişir (Plummer Hastalığı).
   • Bu hastaların çoğunda TSH baskılanmış, T3 Yükselmiş, T4 normaldir (T3 toksikosis)


İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin gerekli olduğu durumlar

  • Bir nodülün predominan olması
  • Ağrı varlığı
  • Son zamanlarda nodülde hızlı büyüme saptanması


Tedavi

 • Küçük diffüz basit guatrlı hastaların çoğunda tedaviye gerek yoktur.

 • Tiroksin TSH stimulasyonunu hafifletip, hiperplaziyi azaltarak guatr’ı küçültebilir.

 • Endemik guatr iyot verilerek tedavi edilir.Cerrahi Tedavi Endikasyonları:

 • 1.     Kozmetik

 • 2.     Basınç semptomları

 • 3.     Retrosternal Guatr(planjuan guatr)

 • 4.     FNACta malignensi şüphesiSOLİTER(VEYA DOMİNANT) TİROİD NODÜLÜ

 • Soliter tiroid nodülü %4 oranında görülür.

 • Soliter tiroid nodüllerinde malignensi insidansı %15 dir. Sert nodüllerinde malignensi riski 2-3 kat fazladır.

 • Multinodüler nodüler tiroid bezinde, dominant olan bir nodülde kanser insidansı %5’den azdır.

 • Boyunda yutkunmakla hareketli kitle bulunan hastaların ilk değerlendirilmesi

  • hikaye,
  • palpasyon ve
  • FNAC muayenesi ile yapılır.


Soliter Tiroid nodüllerinde Malignensi varlığını düşündüren bulgular

 • 1. Boyun ve baş bölgesine düşük doz radyasyon uygulama hikayesi (Kanser gelişme şansı %40)

 • 2. Ailede tiroid kanseri gelişen diğer üyelerin bulunması

 • 3.  Yaş ve Cinsiyet

  • Çocuk (<20 yaş) ve Yaşlı (>60) hastalarda tiroid nodülleri büyük ihtimalle maligndir.
  • Soliter nodüller 40 yaş üstü erkeklerde ve 50 yaş üstü kadınlarda daha yaygındır.
 • 4. Eski veya yeni tiroid nodülünün hızlı büyümesi.

 • 5.  Lokal invazyon semptomları; tek taraflı vokal kord paralizisi

 • 6.  Bası semptomları; Disfaji, dispne

 • 7.  Sert, çevre dokulara fiksasyon gösteren lezyonlar

 • 8.  palpabl servikal lenfadenopati bulunması.İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi(FNAC)

 • Sitoloji Oran (%) Malignensi ihtimali(%)

 • Benign 65 1-2

 • Şüpheli 15 10-20

 • Malign 5 >95

 • Nondiagnostik 15 10-20Görüntüleme yöntemleri

 • Ultrasonografi

  • Nonpalpabl nodüllerin tespitinde faydalıdır.
  • Solid ve kistik nodüllerin ayırımını yapar.
  • Tiroid hormonu tedavisi süresince nodüllerin ebadlarının takibinde faydalıdır.


Görüntüleme yöntemleri

 • Tiroid Sintigrafisi:

  • Tiroscanning’i yalnızca FNAC’ta folliküler tiroid nodüllerine sahip hastaların muayenesinde kullanılır.
  • Kullanılan Maddeler: I123, Tc99m, I131
  • Soğuk nodüllerin (nonfonksiyonel veya hipofonksiyonel) oranı %85. Bu lezyonların malignensi şansı % 10-25’tir.
  • Sıcak nodüllerin oranı %5’tir. Bunlarında %1’i maligndir.


Tomografi ve MRI

  • Retrosternal lezyonlarda ve çevre dokuya invazyon şüphesi olan vakalarda kullanılır.
  • MRI postoperatif olgularda fibrozisle rekürren tiroid nodüllerinin ayırımında CT’den daha değerlidir.


Laboratuar Bulguları

 • Hastaların çoğu ötiroiddir.

 • Tiroglobülin:

  • Benign veya malign ayırımı yapılamaz (son derece yüksek olmadıkça, bu durumda metaztatik tiroid kanserinden şüphelenilmelidir).
  • Tiroglobülin seviyeleri, total tiroidektomi uygulanan hastaların takibinde faydalıdır (Medüller tiroid Ca. dışındakilerde).
 • Serum kalsitonin seviyesine Medüller tiroid Ca. aile hikayesi olanlarda veya MEN II’ li hastalarda FNAC’la medüller tiroid Ca. gösterilmişse bakılmalıdır.Tedavi

 • Kolloid nodüllerde tiroidektomi gereksizdir (kozmetik veya semptomatik durumlar hariç)

 • FNAC ikinci kez 6-8 ay sonra yapılır.

 • Benign nodüllü hastalara serum TSH seviyesi 0.1-1.0 U/ml olacak şekilde yeterli dozda tiroksin verilir. Bu tedaviyle hastaların %50’sinde nodül ebadı önemli oranda küçülür(Boyuna radyasyon hikayesi olanlar hariç).Tedavi(Devam)

 • Tiroid lobektomi endikasyonları:

 • Üç aspirasyondan sonra tiroid kistleri tekrarlayanlarda

 • 4 cm’den büyük kist

 • Ultrasonografide kompleks kist

 • Basınç işaret ve semptomlarıTedavi(Devam)

 • Total tiroidektomi endikasyonları

 • Papiller veya hurthle hücre kanser aile hikayesi olan tiroid nodüllü hastalar

 • Medüller tiroid Ca.’lı hastalar

 • Yükselmiş bazal ve stimule kalsitonin seviyeli MEN II’li hastalar

 • Pozitif RET onkojene sahip hastalar.Tiroid nodülü

 • Tiroid nodülüMALİGN TİROİD TÜMÖRLERİ

 • Malign tiroid tümörleri, tüm malignensilerin %1’inden azını oluşturur(Kadınlarda %2, erkeklerde %0.5).

 • Differansiye tiroid karsinomalı hastaların çoğu kürabldır

 • Tiroid karsinomaların %90-95’i folliküler orijinli differansiye tümörlerdir.Tiroid’de tümor oluşumunda ilgisi olan onkojen ve tümör supressör genlerPAPİLLER TİROİD KANSERİ(PTC)

 • Bütün tiroid kanserlerinin %80’ini oluşturur ( Çocuklarda %75)

 • Boyuna radyasyona maruz kalmış kişilerde (%85-90) predominant tiroid kanseridir.

 • Papiller Ca, hastaların % 6’sında familiyal geçişlidir.

 • Kadınlarda daha sık oluşur (kadın/Erkek:2/1).

 • Ortalama görülme yaşı; 30-40Patoloji (PTC)

 • Histolojik özellikleri

 • Hücreler kuboidaldir.

 • Orphan Annie hücreleri(İntrasitoplazmik inklüzyon) ve Psammoma cisimcikleri (Fibrovasküler stromada kalsiyum depozitleri) içerir.

 • Multifokalite %30-87 (minor prognostik faktördür).

 • Tiroid içine ve lokal lenf nodlarına yayılım yatkınlığı fazladır.

 • Çevre yapılara invazyon yapabilirler.

 • Nadiren enkapsüledirler.

 • Kan-kemik metaztazları geç dönemde olur.Makroskopik olarak yaygınlık ve ebadına göre Tipleri

 • 1.     Minimal (occult) mikrokarsinoma:

  • Çapı 1cm’den küçük
  • Tiroid kapsülü ve lenf nodlarına metaztaz yok.
  • Nonpalpabldırlar.
  • ameliyatta insidental bulunurlar.
  • Otopside oranları %2-36’dır.
  • Çıkarıldıktan sonra rekürrens oranları %7 mortalite oranları %0.5.
 • 2.     İntratiroidal Tümörler:

  • Tiroid bezi içinde sınırlı 1 cm’den büyük tümörlerdir.
  • Ekstratiroidal invazyon saptanmaz.
 • 3.     Ekstratiroidal Tümörler:

  • Tiroid kapsülü ve çevre dokulara invazyon yapmış tümörlerdir.


Tiroid papiller karsinomlarının diğer tipleri

 • Tall hücre, Columnar, Diffüz sklerozan, Clear cell, Trabeküler, Hürthle Hücre, Kötü differansiye varyantlarKlinik

 • Hastaların çoğu ötiroidiktir.

 • Yavaş büyüyen boyun kitlesiyle başvururlar.

 • İlerlemiş hastalıkta: Disfaji, ses kısıklığı gelişebilir. Genç hastalarda bu durum yaygındır.

 • Nodal tutulum primer tümörden daha önce ortaya çıkabilir. Sintigrafik görünümüne göre ‘Lateral abberan tiroid’ olarak adlandırılır.

 • Uzak metaztaz nadirdir (%15). Akciğer en fazla tutulur.

 • Teşhis FNAC’la konulur. Sintigrafi gereksizdir.CT ve MRI seçilmiş hastalarda kullanılır.Tedavi hedefleri

 • 1.     Primer hastalığın ortadan kaldırılması

 • 2.     Lokal rekürrens insidansını azaltma

 • 3.     Metaztazların tedavisi

 • 4.     Hastaların maksimum sayısında şifa sağlama

 • 5.     Minimal morbiditePrognostik Göstergeler

 • AGES Skalası (Yaş, Patolojik tümör grade’i, Hastalığın yaygınlığı ve Ebad)

 • Bu sisteme göre hastalar iki gruba ayrılır;

  • Düşük riskli hastalar: Genç iyi differansiye tümör metaztaz yok, küçük primer lezyonlar. Bu grupta 25 yılda mortalite oranı %2 dir.
  • Yüksek riskli hastalar: Yaşlı, kötü differansiye tümör, uzak metaztaz, büyük primer lezyonlar Mortalite %46
 • MACİS Skalası: Daha sofistike postoperatif skaladır. AGES’in modifikasyonudur.

 • Faktörler:

  • Uzak metaztazlar,
  • Başvurudaki yaş(<20 veya >40),
  • Crijinal cerrahi rezeksiyonun tamamlanamaması,
  • Ekstratiroidal invazyon,
  • Orijinal lezyonun ebadı
 • DNA ploidi ölçümü hastaların birkaçında prognozda kullanılır. Çünkü enauploidibütün papiller karsinomalı hastaların %10’unda görülür.

 • En önemli prognostik indikatör uzak metaztazlardır. Özellikle kemik

 • Diğer Klasifikasyon sistemleri: AMES (AGE, Metaztaz; Extent; Size), TNMCerrahi Tedavi

 • Minimal papiller tiroid Ca. ‘da tek taraflı tiroid lobektomi + isthmektomi

 • Diğer hastalarda Total veya Near total tiroidektomi

 • Total Tiroidektominin Avantajları:

 • 1.     Multifokal Hastalık ortadan kaldırılır

 • 2.     Lokal rekürrens insidansı azalır.

 • 3.     Rezidüel dokuda anaplazi riski azalır.

 • 4.     Metaztazlara radyoiyod tedavisinin etkinliği artar.

 • 5.     Serum tiroglobülin seviyesinin rekürren veya persistan hastalığı tesbitinde sensitivitesi artar.Folliküler Karsinoma

 • Tiroid malignitelerinin %10’unu oluşturur.

 • Kadınlarda daha sıktır (oran 3/1).

 • Yaşlılarda daha fazla görülür(ortalama yaş 50).

 • İyot yetmezliği bulunan alanlarda daha sıktır.

 • Nadiren familiyal hastalık formu rapor edilmiştir.

 • Yüzde 90 oranında bir kapsülle çevrilidir.

 • Papiller karsinomadan farkı; vasküler invazyon yapması ve hematojen yolla kemik, akciğer ve karaciğere yayılmasıdır. Karaciğer tutulumu genellikle lenfatik yolla olur ve geç dönemde gelişir.

 • Lenf nodu metaztazı hastaların %10’undan azdır.

 • Histolojik olarak folliküller saptanır. Ancak lümen kolloidden yoksundur.Tipleri

 • 1. Minimal invasif tümörler: düşük grade’li karsinomalardır. Bir veya fazla noktada kapsül invazyonu vardır.

 • 2. Açık şekilde invazif tip:Vasküler veya tümör kapsül invazyonu vardır. Orta tiroid ven veya juguler venlerde tümör trombüsleri olabilir.Klinik

 • Soliter nodül şeklinde ortaya çıkarlar.

 • Nadiren nodül ebadında hızlı artma hikayesi vardır.

 • Ağrı tümör içine kanama olduğunda ortaya çıkar.

 • Servikal lenfadenopati nadirdir. Ancak uzak metaztazlar papiller tiroid ca.’dan daha fazla saptanır.

 • Tümör hiperfonksiyone olabilir (%1).

 • Uzak metaztaz yoksa, tam preoperatif teşhis genellikle imkansızdır.

 • FNAC’la karsinoma beniğn folliküler adenomadan ayrılamaz.Cerrahi tedavi ve Prognoz

 • İntraoperatif Frozen section tanıda faydasızdır. Fakat kapsüler veya vasküler invazyon görüldüğünde yapılmalıdır.

 • Minimal invazif folliküler Ca. dışındakilere teşhis konulduğunda total tiroidektomi yapılmalıdır.

 • Ortalama oranı ; 10 yıllık %15, 20 yıllık %30Hurthle Hücreli Karsinom

 • Folliküler hücre neoplazmlarının bir çeşididir.

 • Tümörler tiroid bezinin oksifilik hücrelerinden kaynaklanır.

 • Bu hücrelerin fonksiyonu bilinmiyor.

 • Hürthle hücre tümörleri TSH reseptörleri taşırlar ve tiroglobülin üretirler. Bunların yalnızca %10’u radyoiyod tutarlar.

 • Hürthle hücreli Karsinomlar Tiroid malignensilerinin %3’ünü oluştururlar. Folliküler Ca.’dan ayrılan yönü daha fazla bilateral ve multifokal olmasıdır. lenf nodlarına daha sık metaztaz yapar (%25).

 • FNAC’la teşhis edilirler.

 • Adenomalar vasküler veya kapsüler invazyon göstermezler. Buna karşın karsinomalar vasküler veya kapsüler invazyon gösterirler.Tedavi

 • Tek taraflı Hürthle hücreli neoplazmlarda ; lobektomi +isthmektomi + piramidal lob rezeksiyonu

 • İnvazyon saptandığında total tiroidektomi

 • Bu hastalara rutin santral boyun lenf nodu disseksiyonu uygulanmalıdır.

 • T4 tedavisi postoperatif dönemde gereklidir.

 • Radyoiyod sintigrafisi ve ablasyon tedavisi effektif değildir.

 • Tc99m-sestamibi sintigrafisi lokal veya metaztatik hastalığın gösterilmesinde faydalı olabilir.

 • Mortalite oranı folliküler tiroid Ca.’dan daha yüksektir.Differansiye Tiroid Kanserinin Postoperatif Tedavisi

 • Tiroid hormonu

  • Karsinom için uygulanan tiroid cerrahisinden sonra tiroksin replasmanı uygulanmalıdır.
  • TSH supresyonu özellikle papiller kanserli hastalarda olmak üzere tümör rekürrensini azaltır
  • Tiroksin dozu hastaları ötiroid tutacak şekilde ve TSH seviyesi düşük riskli hastalarda 0.1 U/L, yüksek riskli hastalarda 0.1 U/L’ den az olacak şekilde ayarlanmalıdır.


Radyoiyod tedavi

 • I131 ‘le ablasyon tedavisi endikasyonları

 • 1.     Uzak metaztaz

 • 2.     Tümörün inkomple eksizyonu

 • 3.     Tümör Komple eksize edilmiş Ancak

  • a.     kansere bağlı mortalite ve/veya relaps riski yüksekse
   • a.1. yaş<16 veya >45
   • a.2. Histolojik subtip
   • a.2.1. papiller: tall-cell, columnar-cell, diffüz sklerozan
   • a.2.2. Folliküler: geniş invazif, Hürthle hücreli
 • 4.     Hastalık genişliği :

  • Büyük tümör
  • Tümör tiroid kapsülü ötesine geçmiş
  • Lenf nodu metaztazı(büyük, multipl veya bilateralse)
 • 5.     Cerahiden sonra 3 ay geçtikten sonra serum TG konsantrasyonu yükselmişseEksternal Radyoterapi ve kemoterapi

 • Eksternal radyoterapi

  • inrezektabl veya rekürren hastalık kontrolünde nadiren gerekir.
  • Ayrıca iyot tutmayan kemik metaztazlarından kaynaklanan ağrıyı kontrolü için de uygulanabilir.
 • Kemoterapi dissemine tiroid kanserlerinde az etkilidir. Remisyon bazen sağlanır. Ancak Kür nadirdir.Medüller Tiroid Karsinomu (MTC)

 • Tiroid Ca.’ların %5’ini oluşturur. Tiroidin parafolliküler (C hücreleri) hücrelerinden kaynaklanırlar.

 • MTC; MEN IIA (MTC, Hiperparatiroidzm, Feokromasitoma) ve MEN IIB (MTC, Feokromasitoma ganglionöromatosis, Marfan sendromu), Von-Hippel Lindeu hastalığı(Feokromasitoma, MTC)’nın bir parçası olabilir.

 • MTC’lı vakalaın %70’i sporadik, %30’u aileseldir.Sporadik vakalarda tutulum yaşı 50-60, Familiyal hastalıkta daha genç yaşlardaKlinik

 • Boyunda kitle, Servikal lenfadenopati (%15-20), Lokal ağrı, Lokal invazyon belirtileri (Disfaji, dispne, disfoni)

 • Tümörün sekrete ettiği ürünler; kalsitonin, Kalsitonin-gen-related peptid, CEA, Histaminidazlar, Prostaglandin E2, ve F2-alfa, serotonin

 • Hastaların %2-4’ünde ektopik ACTH üretimi nedeniyle Cushing sendromu gelişir.Tanı

 • Hikaye, fizik muayene, artmış serum kalsitonin veya CEA seviyeleri, FNAC

 • MTC’li bütün hastalarda RET point mutasyonlar taranmalı ve feokromasitoma için 24 saatlik idrarda VMA, Katekolamin ve metanefrin ölçülmelidir

 • Serum Ca seviyesine bakılmalıdır.Tedavi

 • Total tiroidektomi

 • Servikal boyun lenf disseksiyonu(rutin)

 • Palpabl servikal lenf nodu olanlarda ipsilateral veya bilateral modifiye radikal boyun disseksiyonu uygulanır.

 • Benzer şekilde 2cm’den büyük MTC’larda profilaktik modifiye boyun disseksiyonu yapılır (lenf nodu metaztaz oranı %60’tan fazla )

 • Metaztazik hastalıkta veya rekürrenslerde tümör debulking ameliyatı uygulanmalıdır

 • Radyoiyod tedavi ve TSH supresyon tedavisi faydasızdır

 • Eksternal radyoterapinin faydası tartışmalıdır.

 • Kemoterapi etkisizdir.

 • Feokromasitomalı olgularda önce feokromasitoma ameliyat edilmelidir.Postoperatif Takip Ve Prognoz

 • Serum kalsitonin ve CEA seviyeleri düzenli aralıklarla takip edilmelidir.

 • Rekürren veya metaztazik MTC şüphesi oluştuğunda CT, MRI; USG,

 • Selektif venöz kateterizasyon (Pentagastrin stimulasyonundan sonra hepatik ve juguler ven örnekleme).

 • I131 metaidobenzilguanidin (MIBG), dimerkaptosüksinik asit (DMSA) ve Tc99m sestamibi nadiren faydalıdır. Seçilmiş hastalarda PET (pozitron Emisyon Tomografisi) faydalı olabilir.

 • Prognoz: 10 yıllık yaşam oranı %80(lenf nodu tutulumu olanlarda (%45))

 • MTC nedeni olan kromozom 10’da lokalize genin identifikasyonu diğer aile üyelerinin taranmasında önemlidir. Bunlarda 5 yaşından sonra total tiroidektomi uygulanır.

 • Ancak MEN IIA ve MEN IIB’li hastalarda feokromasitoma gelişim riski vardır.Anaplastik karsinoma

 • En agressif malignensilerden birisidir.

 • Teşhis edildikten sonra çok az hasta 6 ay yaşar.

 • İnsidensi tiroid karsinomalarının %1’idir.

 • Endemik guatr’ın insidensinin azalmasına bağlı olarak insidensi azalmaktadır.

 • Çoğu anaplastik karsinoma differansiye tiroid karsinomalardan gelişir.

 • Kadın erkek oranı 1.5/1

 • Tümörlerin çoğu 70. ve 80. dekatta ortaya çıkar. 50 yaşından önce nadirdir.Lenfoma

 • Tiroid malignensilerinin %1’i lenfomadır. Nonhodgkin B hücre tipidir. Çoğu tiroid lenfoma kronik lenfositik tiroiditli (Hashimato tiroiditi) hastalarda gelişir. Semptomlar anaplastik Ca. ‘ya benzer.

 • Teşhis FNAC’ la konur. Açık biyopsi gerekli olabilir.

 • Tedavi

  • Tiroid lenfomalı hastalar kemoterapiye hızla cevap verirler (CHOP- Siklofosfamid, Doxorubicin, Vinkristin ve Prednizon).
  • Radyoterapiyle birlikte kemoterapi kombinasyonu sık uygulanır.
  • Tiroidektomi ve nodal rezeksiyon hava yolu obstrüksiyon semptomlarını gidermek için uygulanır.
 • Prognoz tümörün histolojik tipine, tiroid bezinde sınırlı kalmasına veya yayılım göstermiş olmasına bağlıdır.5 yıllık yaşam oranı %50 dir. Ekstratiroidal hastalık daha düşük yaşam oranına sahiptir.Metaztatik Karsinom

 • Diğer kanserlerin tiroide metaztazları nadirdir.

 • Bunlar Böbrek, meme, akciğer ve melanoma,

 • Tiroide en sık metaztaz yapan tümör hipernefroma,

 • Teşhis Klinik muayene, hikaye, FNAC,

 • Semptomatik vakalarda tiroid rezeksiyonu uygulanır.TİROİD AMELİYATI

Tiroid Ameliyatlarının Komplikasyonları

 • 1.     Rekürren laringeal sinir yaralanması

 • 2.     Superior laringeal sinirin eksternal dalının yaralanması

 • 3.     Hipoparatiroidizm

 • 4.     Hematom

 • 5.     Yara infeksiyonu

 • 6.     Keloid formasyonu

 • 7.     Tiroid fırtınası
Yüklə 4,43 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə