Amea şƏk reg onal elm məRKƏZYüklə 3,57 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/11
tarix10.06.2017
ölçüsü3,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ADLAR GÖSTƏR C S  
 

 
200 
Abbas Əliyev-122 
Abbas Əsgərov-185,186 
Abbasqulu ağa Bakıxanov-73 
Abbasqulu Mirzəyev-172,173,176,186 
Abdulla bəy Əfəndizadə-104 
Abdulla əfəndi Qəbulzadə-
77,99,102,119 
Abid Alimov-46,128 
Abid Əfəndiyev-50,130,134 
Adıgörklü Keyseruxski-190 
Adışirinov K.-198 
Adil xan Ziyadxan-42 
Ağa Eminov-104 
Ağa Musa Nağıyev-116 
Ağahüseyn Kazımov-46,47 
Ağaməhəmməd şah Qacar-6 
Axund Əhməd Salyani-41 
Aqil Muxtar Özdən-39,40,41,43,44\ 
Alan Bullok-56 
Allahverdiyeva-117 
Alyoşa Caparidze-28 
Andreyev A.A.-160 
Arsen Xalatyan-90 
Arutyunov-142 
Askana-91 
Aslan bəy Qardaşov-104 
Atakişiyev-32,60,111,148 
Aydəmir-126 
Azaq Mustafayev-50 
Baba Qəbulov – Baba bə
Qəbulzadə
’yə bax.  
Baba bəy Qəbulzadə-
77,94,95,96,97,98,99,100,101, 
102,103,104,105,106,107,108,109,117,
118,131,143, 
144,176,177,181,184,185,186,191,192,
196 
Babaxan-91 
Babayev-92 
Babayev A.S.-195 
Behbud Şahtaxtinski-51 
Beriya Lavrenti-15,57 
Bəhaəddin Şakir-36,37,43 
Bəhram bəy Əlicanbəyov-141 
Bəhram  sa-166 
Bəhram bəy Nəbibəyov-
77,107,108,109,132,156,157, 
158,165,167,168,169,178,186,196 
Bəxtiyar Rəfiyev-199 
Bəxtiyar Vahabzadə-137 
Bəkir Çobanzadə-14,80 
Bəkir Şahmerdinov-145 
Bəşirqızı U.-198 
Böyükağa Talıblı-14 
Cabbar Xəlilov-104,105 
Cahangir Əzizov-107,184 
Cahangir Zeynaloğlu-73 
Camal Əzmi bəy-39 
Cem-76 
Cəfər Cabbarlı-60 
Cəfər Kazımov-47 
Cəlal Qasımov-165.198 
Cəlal Moçayev-166 
Cəlaləddin Qorxmazov-36,37 
Cəlil Zeynalov-26 
Cəmil Həsənov-198 
Cin Bəxtiyar-51,52 
Çingiz xan-6 
Dadaş Həsənov-61 
Dadaşyan A.A.-91 
Dadayan P. .-91 
Danilov V. .-91 
Dibir Nəsibov-145 
Dobrexetov-32 
Dost Tahir-166 
Dzerjinski-55 
Ə
bdülbaqi Şahmərdanov-93,94 
Ə
bdülbaqi Şahmuradov-93 
Ə
bdüləli bəy Əmircanov-170,173 
Ə
bdüləzəl Dəmirçizadə-126 
Ə
bdülhəqq Hamid-185 
Ə
bülhəsən (yazıçı)-64 
Ə
bülhəsən Rəhimov-65,66 
Ə
bdülkərim  manzadə/ mamzadə-
123,183 
Ə
bdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə-157 
Ə
bdülmabud Əfəndiyev-
120,121,123,130,132 
Ə
bdülrza Hüseynov-104,105 
Ə
bdülvahab Məhəmmədzadə-60 
Ə
bdürrəşid-50 

 
201 
Ə
bdürrəşid Əfəndiyev-130 
Ə
dalət Tahirzadə-8,21,76,162,198 
Ə
dhəm Nəjat-128 
Ə
hməd bəy-185 
Ə
hməd bəy Abdinbəyov-189 
Ə
hməd Abdullayev-106 
Ə
hməd bəy Ağaoğlu-42,45 
Ə
hməd Bayramzadə-132 
Ə
hməd Bərbərlinski-106,184,185 
Ə
hməd Cavad-14 
Ə
hməd Cəlaləddin paşa-37 
Ə
hməd Hacınski-61 
Ə
hməd Rəcəbli-184,185,186 
Ə
hməd Rza-37,38 
Ə
hməd Triniç-14 
Ə
hməd Turan Əfəndiyev-91 
Ə
hmədnəbi əfəndi-157 
Ə
li Behbudov-91 
Ə
li bəy Hüseynzadə-
39,41,42,43,44,45,50 
Ə
li Qayıbov-90 
Ə
li Nazim-14 
Ə
li Yusifzadə-61 
Ə
liabbas Əlizadə-188 
Ə
liabbas Qədimov - bütün kitab boyu 
Ə
liağa Aslanov-61 
Ə
libala Salamov-107,185 
Ə
liəfsər Nəcəfov-69,72 
Ə
liəkbər Mahmudov-130,131 
Ə
liəkbər Salamov (Zərgər Əliəkbər)-
185,186 
Ə
liəsgər Hacıyev-91 
Ə
liəşrəf  smayılov - Əliəşrə
Kərimov
’a bax. 
Ə
liəşrəf Kərimov-
121,133,134,135,136,137  
Ə
liəkbər Salamov-107 
Ə
liqulu Əhmədov-91 
Ə
limərdan bəy Topçubaşov-42 
Ə
mir Teymur-6 
Ə
mrahov M.-197 
Ə
nvər paşa-39,127,129 
Ə
sgər-28 
Ə
sgər ağa Məmmədov-106 
Ə
sildar (Qorxmazov)-36 
Ə
zim Əzimzadə-28,29,30,31 
Ə
ziz Qubaydullin-14 
Fedorenko-90 
Fəridə Müfit Tək-126 
Fərrux Əfəndiyev-
77,107,108,109,144,176,177,186 
Fərrux bəy Vəzirov-42 
Fətəli xan Xoyski-71 
Gikalo N.F.-160 
Hacı Ağakişi bəy-166 
Hacı Axund Əhməd Nuruzadə-162,163 
Hacı Gəray-125 
Hacı Heybətulla-166 
Hacı  lyas – Hacilias M.-ə bax 
Hacı Səlim oğlu-50 
Hacıbaba Şahverdiyev-91,190 
Hacilias M.-12,13 
Hafiz əfəndi-166 
Haşım Aslanov-61 
Heydər Hacı Qurban Maqoma-166 
Heydər bəy Məhəmmədbəyov 
(Səfərəlibəyov)-141, 
145,190,193 
Həbib bəy Səlimov-168,169 
Həbibulla Manaflı-8,198 
Həmid Əfəndiyev - Həmid 
Ə
fəndizadə
’yə bax 
Həmid Əfəndizadə-25,29,31,49,113 
Həmid Rəfizadə/Rəfibəyov-91,190,192 
Həmza Əsədullayev-50 
Həsən bəy Ağayev-71 
Həsən Çələbi-23,24 
Həsən Əbdürrəhman oğlu-131 
Həsən Əfəndiyev-114 
Həsən bəy Zərdabi-85,100 
Həsənağa Axundzadə-61 
Həşim Məhəmmədov - Həşim 
Məhəmmədzadə
’yə bax  
Həşim Məhəmmədzadə-130,131,183 
Hitler-57 
Hüseyn əfəndi-33 
Hüseyn Camal Yanar - Hüseyn bə
Mirzəcamalov
’a bax. 
Hüseyn Cavid-14,18,19 
Hüseyn Əsədulla oğlu-167 
Hüseyn  lyas oğlu-166 

 
202 
Hüseyn Kişli (Əfəndizadə/Qarayev)-
122,125,126 
Hüseyn bəy Mirzəcamalov-76 
Hüseyn bəy Nəbibəyov-168 
Hüseyn Qarayev-114 
Hüseynqulu Hüseynov-91 
Xanukayeva-91 
Xasayev-113,120,133 
Xeyrənnisa xanım (Mirzəcamalova)-76 
Xəlil paşa-45,127 
Xəliyəddin Xəlilli-198 
Xıdır-142,190,192,193 
Xruşşov N.S.-136,137 
brahim Axundov-69,72 
brahim Yıldırım-77 
dris Axundov-69 
mam Mustafayev-119 
maməli Axundov-145 
sa(bala)-28,184 
sa Kazımov-184,186 
sfəndiyar Vəkilov-65,69 
slam-166 
slam bəy Qəbulzadə-99,118,119,120 
smayıl Dağıstanlı-119 
smayıl Haqqı əfəndi-128,165 
smət  nönü-129 
Kamenev-55 
Kərbəlayı Vəli Mikayılov-139,152 
Kərim Qazızadə-31,49 
Kərom bəy Mehmandarov-189 
Kirov-6,14,55,183 
Qaçaq Abbas-167 
Qafur Əfəndiyev (Qantəmir)-14 
Qasım Hüseynbəyov-
25,26,27,29,31,49 
Qasım Ocaqov-90 
Qədir Ağa oğlu-130 
Qəzənfər Musabəyov-30,31,49,134 
Qorki Maksim-70,73 
Qrızunova-90 
Qulam Rəhimov-189 
Qulu Bəşirov-104 
Lenin-55,56,72,129 
Levandovski-12 
Ləman (Qədimova)-81 
Libkina-92 
Lütfullah Hüseynov-106 
Mabudoğlu Z.-198 
Mahmud ağa-137 
Manaf yüzbaşı-156,167 
Marqaryan A.A.-91 
Mehdi Hüseynov-50 
Mehdi ağa Vəkilov-63 
Mehdiqulu Zülfüqarov-50 
Menderes-129 
Məcid Xəlilov-104 
Məcid Mustafa oğlu-50 
Mədinə xanım Qiyasbəyli-
58,59,60,62,63,64,65,68, 
71,72,74,75,77,79,80,139,140,141,147,
148,152,153, 
154,155,169,170,171,172,177,178,187,
193,194,195, 
196 
Məhəmməd-91 
Məhəmməd bəy Abdinbəyov-189 
Məhəmməd Hacıyev-90 
Məhəmməd Hadi-7 
Məhəmməd bəy Hüseynbəyov-
139,150,151,152,153, 
154,178 
Məhəmməd Qarabağlı-76 
Məhəmməd Qayıbov-90 
Məhəmməd Vahab oğlu-131,185 
Məhəmməd (Yusifov)-107 
Məhəmmədağa Qədimbəyov-50 
Məhəmmədəli Əbdürəhimov-104 
Məhəmmədəli Əfəndiyev-23 
Məhəmmədəli Xəlifəzadə Nuri-
105,107,113,114,122, 
123,124,182,183 
Məhəmmədəmin Rəsulzadə-
45,68,79,100,102,105, 
113,120,162,170,173,174,175 
Məhəmmədəmin Yurdaqul-185 
Məhəmmədhəsən Baharlı 
(Vəlili/Vəliyev)-60,65,66, 
69,73 
Məhəmmədiyyə Əfəndiyev-
113,115,123,130 
Məhəmmədsadıq Quluyev (Xülusi)-
60,173,174,175 

 
203 
Məhəmmədsəid Ordubadi-64,106 
Məmmədov X.-198 
Məmmədov S.-
82,83,88,92,111,178,193 
Məşədi Əsədullah Qafarov-50 
Məşədi Əsgər-189 
Məşədi Həmdulla-189 
Məşədi Xalıq-144 
Məşədi Novruz Ağayev-
78,153,154,170,171,172, 
173,175,176,177,178,187,188,194 
Məşədi Zülfüqarov-50 
Mixaylov-24,27 
Mikayıl Müşfiq-14 
Mikoyan A.-183 
Mir Müin Niyazi-142,192 
Mircəfər Bağırov-
13,14,18,19,22,30,31,83,144 
Mircəllad Bağırov – Mircəfə
Bağırov
’a bax. 
Mirhidayət Seyidzadə-84,85 
Mirməhəmməd ağa Seyid Əşrəf oğlu-
189,191 
Mirzəbala Məhəmmədzadə-
60,173,174,175 
Mirzədavud Hüseynov-12 
Mirzəəli Behbudov-188 
Molla Əbdürrəhman-166 
Molla Əhməd əfəndi-154,188 
Molla Qafar-145,184 
Molla Qədir-89,90 
Molla Mustafa Şeyxzadə-138,151,165 
Molla Şərif-166 
Molla Yusif-166 
Murqazəli Xalatalı-166 
Musa dayı-190 
Musa Əsgərov-185,186 
Musa Hüseynov-91 
Musa Qasımlı-198 
Mustafa Əlicanbəyov-141,165 
Mustafa Hacı Əli oğlu-166 
Mustafa Kamal Atatürk-41,129 
Mustafa Quluyev-161 
Mustafa Sübhi-128 
Mustafa bəy Vəkilov-
75,76,170,173,174 
Müci Ramazan-185 
Mürsəl  manzadə-25,28,31,49 
M. smayılzadə - Mürsəl  manzadə’yə 
bax.  
Müslih - Nissim Mazliyah Kazez’ə bax. 
Nadir şah Əfşar-6 
Nağıyev-116,117 
Napoleon-6 
Nazilə Hüseynova-74,81 
Nazim Hikmət-128 
Nəcəf Əliyev-90 
Nəcəf Xasıyev-91 
Nəriman Nərimanov-12,54,55,68 
Nəsib bəy Yusifbəyli-67,71,102 
Nəsim Masliyuh - Nissim Mazliyah 
Kazez
’ə bax. 
Nəsim Müslih - Nissim Mazliyah 
Kazez
’ə bax. 
Nessim (Nissim/Nisim) Mazliyah 
Kazez-39,43,44,45 
Nəsrulla Əfəndiyev (Kar Dəllək)-131 
Nizaməddinov-83,92,111 
Novruz-166 
Nurməhəmməd əfəndi  mamzadə-
134,156,157 
Nurməhəmməd Əminov-25,31,49 
Nurməhəmməd Əlimov - 
NurməhəmməƏminov
’a bax 
Nurməhəmməd Şahsuvarov-69 
Nuru paşa-45,119 
Nurullah əfəndi Qazızadə-
106,107,184,185 
Ohanesov-74 
Pantsxava-60 
Paşan Məhəmməd Şaban oğlu-166 
Pavlik Morozov-58 
Platonov-65,75,77 
Poqos Nubar paşa-103 
Potreba-33,34 
Puşkin A.S.-64 
Pşenitsina-90 
Pyotr-6 
Ramazan Qaracayev-106 
Rəfizadə-142 
Rəhim bəy Məlikov-67,84,85 
Rəhim Vəkilov-65,66,69,70,76,78 

 
204 
Rəsul Əfəndiyev-100 
Rəsul Teymur oğlu-26 
Rəşid  brahim-42 
Rəşid bəy  smayılov-73 
Rəşid xan Qaplanov-130 
Rəşid bəy Mehmandarov-189 
Rəşid Vəlibəyov-104 
Rıkov-55 
Robert Konvest-57 
Rolnikov  say-91,115 
Ruhulla Axundov-80 
Rüstəmov-26,30,32 
Rza Tağı-13 
Rza Tofiq-185 
Sadıq bəy Balacayev-166 
Salman Mümtaz-14 
Sartr-196 
Semaçkov-92 
Serebrovski-54 
Seyfəddin-92 
Seyid Hüseyn-14 
Seyid Vəliyev-154,156,186 
Sədrəddin Cəlal Antel-129 
Sadul(la) Məhərrəmov-91, 142, 143 
Səməd bəy Mehmandarov-168 
Səməd Vurğun-64 
Səmədağa Ağamalıoğlu-37 
Sinman-147 
Sipkin-90 
Sitarə-127,128 
Slavitski-24,27 
Sona Əhmədova-92 
Sonkin S.-60,81,148 
Stalin-
11,14,15,18,20,22,54,55,56,57,108,138 
Sultan Əbdülhəmid-39 
Sultan Mahmud Qəznəli-6 
Sultanov-115 
Sumbatov-194 
Süleyman əfəndi (Nuri)-183 
(Usta) Süleyman Əhmədov-184 
Süleyman Mustafa oğlu-50 
Süleyman əfəndi Şirinbəyov-23 
Sürəyya Talıbxanbəyova-76 
Ş
abalıdlı Şeyx- Molla Mustafa 
Ş
eyxzadə
’yə bax 
Ş
ahmərdanov-145 
Ş
ahverdiyev-29 
Ş
alva-182 
Ş
eyx Cəmaləddin Əfqani-15,16,17 
Ş
eyx Şamil-36 
Ş
eyxzadə-166 
Şə
mistan Nəzirli-198 
Ş
irəli Səmədov-190 
Ş
irin Balacayev-145 
Ş
irməmməd Hüseynov-197 
Ş
övkət Sürəyya Aydəmir-
123,126,127,128,129,130 
Tabaq Qurban-106 
Tacə Əfəndiyev-91 
Tağı Şahbazi-14 
Teymur Kərimov-90 
Teymurxanlı-190 
Tələt paşa-39 
Tələt Muşkara-127 
Tlexas M.-183 
Tofiq Fikrət-185 
Tokayev D.-30,31,48 
Trotski-55,129 
Turqut (Qədimov)-81 
Ürfan (Qədimova)-81 
Üzeyir bəy Hacıbəyli-124 
Vahid Əfəndiyev-121,133,134 
Vahid bəy Nəbibəyov-168 
Vaqif Aslan-197 
Vasilyeva Z.N.-91 
Veysəl Mustafayev - Veysə
Mustafazadə
’yə bax. 
Veysəl Mustafazadə-
105,107,113,114,122,123,124, 
183 
Vəsil (Vasili)-163 
Vışinski-57 
Vidadi-113 
Volkoqonov-57 
Yaqoda-57 
Yaqub Naibov-118 
Yaqub Səfərəli oğlu-50 
Yaroşeviç F.V.-84 
Yaşar əfəndi-123,130 
Yejov-57 
Yekaterina-6 

 
205 
Yekə Məhəmməd-163 
Yıldırım Koç-44 
Yusif-27 
Yusif Akçura-43 
Yusif  zzəddin əfəndi-37 
Zahid Əlizadə - Zahid  brahimxəlil 
oğlu
’na bax. 
Zahid  brahimxəlil oğlu-23,25,32,49 
Z. brahimxəlilzadə - Zahid 
brahimxəlil oğlu
’na bax. 
Zahidov R.-111 
Zelenski-106,107 
Zəkəriyyə Əlizadə-5,21,22 
Zəkəriyyə Mabudoğlu – Zəkəriyyə 
Ə
lizadə
’yə bax. 
Zəkəriyyə Vəkilov-65,67,69,70 
Zərgər Əlibala-131 
Zinovyev-55,127 
Ziya Gökalp-43 
Алан
 Буллок-57 
Гитлер
-57 
Сталин
-57 
Эльдар
 Алиев-199
 
 


Yüklə 3,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə