Anexa 5 – Contractare/ Model contract finanare Modulele I, III, IV modelul contractului de finantare anexa IYüklə 0,63 Mb.
səhifə2/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,63 Mb.
#16689
1   2   3   4   5   6   7Programul


CEEX/ Formular B

Modul
Tipul proiectului
Acronimul Propunerii
Numărul PropuneriiAria tematică S/T*)

Cod
Denumire
Platforma tehnologică **)

Cod
Denumire
*) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Arii tematice S/T

**) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Platforme tehnologice (pentru proiecte complexe)B - DESCRIEREA A PROPUNERII DE PROIECT

(A nu se depăşi 15 pagini, Arial 10, 1.5 linii)


1. Titlul complet al Propunerii

Titlul complet al propunerii şi acronimul:

1.1 Aria tematică S/T cf Anexa 1 : (se preiau din anexa 1 datele corespunzătoare, spre ex:1.2.5 Cercetarea creierului şi a bolilori asociate explorarea proceselor de îmbătrînire sănătoasă şi a modului în care creierul interacţionează cu genele şi mediul, în condiţii normale şi în cazul bolilor specifice creierului.)

1.2 Rezumatul propunerii ( max. ¾ pagină, arial 10, 1.5 linii) – Se va preciza corelarea propunerii şi încadrarea acesteia în aria tematică S/T precizată


2. SITUATIA PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL LA NIVELUL DOMENIULUI SI A TEMATICII PROPUSE:

Se vor prezenta situaţia pe plan naţional şi internaţional în aria tematică stabilită: • orientări, priorităţi, direcţii, obiective cunoscute, stadiul existent;

 • rezultate semnificative obţinute şi modalităţi de aplicare;

 • unităţi C-D cu preocupări în domeniu;

 • potenţiali utilizatori.3. OBIECTIVE

Se vor prezenta, prin raportare la situaţia pe plan naţional şi internaţional :

- probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a domeniului şi a tematicii proiectului;

- obiective măsurabile;

- explicarea conformităţii obiectivelor propuse cu obiectivele programului şi priorităţile programului.

4. PREZENTAREA ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICA A PROIECTULUI:

Descrierea ştiinţifică şi tehnică detaliată, inclusiv:

- gradul de noutate şi de complexitate;

- metodologia şi tehnicile care vor fi utilizate, instrumente, echipamente, software,contribuţia fiecărui partener.


5. JUSTIFICAREA PROIECTULUI:
 • relevanţa proiectului pentru sectorul/ domeniul respectiv şi modul în care se încadrează în politica naţională în domeniu;

 • viabilitatea şi şansele de succes ale proiectului (ipotezele şi riscurile).6. SCHEMA DE REALIZARE A PROIECTULUI:

Se vor descrie pe larg elementele prezentate în Planul de realizare a proiectului (formulare A3.1 şi A3.2) , şi anume: • planul de realizare a obiectivelor proiectului, conform cu etapele/ fazele propuse;

 • rolul şi responsabilităţile fiecărui partener pentru realizarea proiectului, cu defalcarea pe activităţi (obiective, rezultate, termene, elemente de monitorizare);

 • calendarul de timp (se va prezenta o diagramă/ matrice cu elementele necesare pentru fiecare activitate; activităţile vor trebui defalcate pentru a permite identificarea categoriilor de cheltuieli necesare pentru realizarea lor - cheltuielile necesare nu se exprimă valoric, ci numai in unităţi fizice).

Se vor sublinia (unde este cazul) aspectele privind:

 • realizarea proiectului în parteneriat;

 • implicarea partenerilor cofinanţatori, a beneficiarilor care valorifică direct rezultatele cercetării;

 • atragerea la realizarea proiectului a tinerilor absolvenţi;

 • existenţa şi promovarea colaborărilor internaţionale în sprijinul realizării obiectivelor programului şi proiectului.

Se vor evidenţia în mod explicit activităţile obligatorii specifice în funcţie de tipul de proiect, inclusiv cele prin care se finalizează proiectul.

7. REZULTATE / BENEFICII ŞI SCHEMA/ PLANUL DE VALORIFICARE/ DISEMINARE

Estimarea rezultatelor cuantificabile: • rezultatele aşteptate

 • beneficiile preconizate

 • profit estimat, rentabilitate;

 • modul de valorificare în cadrul activităţilor proiectului, a rezultatelor intermediare, pe etape;

 • modalităţile prin care rezultatele vor fi diseminate şi potenţialii beneficiari

 • în cazul proiectelor cu agenţi economici, se prezintă planurile lor de exploatare a rezultatelor

 • precizări privind repartizarea drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau industrială şi comercială între partenerii la proiect, în conformitate cu legislaţia în vigoare.8. IMPACTUL TEHNIC, ECONOMIC SI SOCIAL
 • se identifică impactul tehnic, economic, social şi asupra mediului pe care îl pot avea rezultatele proiectului (impactul se poate defini prin condiţii mai bune de muncă şi viaţă, inclusiv sănătate, oportunităţi pentru învăţământ şi perfecţionare, creare de noi locuri de muncă, conservarea mediului şi a resurselor naturale pe cale de dispariţie oportunităţi de transfer tehnologic, în special în regiuni mai puţin dezvoltate şi/sau pentru dezvoltare regională şi rurală etc.)9. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

- metodele/ modalitatile de conducere, coordonare şi comunicare pentru realizarea proiectului, în acord cu cerinţele Planului de realizare a proiectului;

- acţiunile-suport care vor fi iniţiate pentru conducerea proiectului şi costurile necesare pentru derularea lor (dacă este cazul).

10. DESCRIEREA RESURSELOR NECESARE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

Se vor preciza:

 • necesarul de resurse umane, materiale şi financiare necesare realizării proiectului,

 • modul de alocare şi de utilizare a resurselor:

 • în funcţie de obiectivele proiectului

 • conform cu etapele/ fazele de realizare propuse.

Descrierea va include detalieri explicite privind elementele referitoare la resursele financiare şi materiale prezentate în Planul de realizare a proiectului (formularul A3.1), precum şi în lista de echipamente (formularul A2.3)


ANEXA I / / Formular A 3.1


Programul


CEEX/ Formular A3.1

Modul

3

Tipul proiectului

P-INT-VIZ

Acronimul Propunerii

PCNP

Numarul PropuneriiArii tematice S/T*)

(3 arii tematice)Cod 1

1.1.1

Denumire 1

 • cercetare completă. Urmărind stimularea progresului experimental în cercetarea biomedicală, prin imbunătăţirea generării, standardizării, achiziţiei şi analizei datelor

Cod 2

1.1.2

Denumire 2

Cod 3

1.2.4

Denumire 3

 • Tranferarea rezultatelor cercetării în tratarea afecţiunilor majore: cancer, boli cardiovasculare, diabet/obezitate, boli rare şi alte afecţiuni cronice (ex: osteoartritele).Urmărind dezvoltarea strategiei de orientare spre pacient de la prevenire până la diagnosticare şi tratament, inclusiv cercetarea clinică
Platforma tehnologica **)

Cod
Denumire
*) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Arii tematice S/T

**) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Platforme tehnologice (pentru proiecte complexe)


PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului.... PROMOVAREA DEZVOLTARII CERCETARII IN NEUROLOGIA PEDIATRICA IN SCOPUL PARTICIPARII LA PROGRAMELE DE CERCETARE ALE UNIUNII EUROPENE

Structură cadru-
Anul


Etape/ Activităţi/ ParteneriTermene


Rezultate/

Documente de prezentare a rezultatelor


Necesar resurse financiare *)

(Valoare) mii leiCategorii de cheltuieli

Total


Din care

Finanţare

din buget programFinanţare

din alte surse

(cofinanţare)


Din bugetul programului conform HG 1579/2002**)

Din alte surse

(cofinanţare)
2006

Etapa I:

Promovarea cercetarilor in neurologia pediatrica06. 2006
22.000

22.000

0

22.000

0
Activitate I.1

Caracterizarea complexa (clinica, paraclinica) a bolilor neurologice pe un prim lot de pacientipermanent

- Fisa de observatie clinica

- Rezultatele investigatiilor paraclinice (EEG, EMG, imagistice, genetice etc.)

- Inscrierea cazurilor investigate in baza de data ORPHANET
Activitatea I.2

Organizarea unui curs pe tema bolilor neurocutanate sustinut de Prof. Dr. Sergiusz Jozwiak din Polonia (3 zile).03. 2006

-Diplome de participare pentru fiecare cursant

- chestionare de verificare –aprecierea cursantilor5100

5100
9.4:5000

14.15:100

Activitate I.3

Participarea unui specialist la un stagiu de pregatire in Clinica de Neurologie pediatrica condusa de Prof. Dr. Marc Tradieu (1 luna)05.2006

- Diploma de atestare a stagiului de pregatire

4600

4600
5.4:4500

14.15:100

Activitate I.4

Participare unui specialist la Conferinta internationala de cercetare a sclerozei tuberoase, Berlin, Germania, mai 200605. 2006

- diploma de participare Lucrari stiintifice comunicate -facturi pentru taxa de participare, hotel, etc

5600

5600
9.2:1800; 14.1:1600; 14.2:720;

14.3:1380;

14.15:100
Activitate I.5

Participarea unui cercetator la a 38-a Conferinta Europeana de Genetica Umana, Amsterdam, iunie 200606. 2006

- diploma de participare lucrari originale comunicate -facturi pentru taxa de participare, hotel, etc

6700

6700
9.2:2500; 14.1:2000; 14.2:1000; 14.3:1000:

14.15:200

Activitate I.6

Elaborarea raportului de cercetare01.07.2006

Raport cu anexe : lucrari stiintifice, diplome, facturi, etcEtapa II:

Integrarea datelor clinice si paraclinice cu cele din alte centre similare din Europa12.2006
32.500

32.500

0

32.500

0
Activitate II.1

Caracterizarea complexa (clinica, paraclinica) a bolilor neurologice la copiipermanent

- Fisa de observatie clinica

- rezultatele investigatiilor paraclinice (EEG, EMG, imagistica, genetica)

- inscrierea cazurilor investigate si caracterizate citogenetic in baza de data ORPHANET
Activitate II.2

Participarea a 2 specialisti la cel de-al 11-lea Congres International de Boli Neuromusculare, Istanbul, Turcia, iulie 200607. 2006

- diploma de participare Lucrari stiintifice comunicate -facturi pentru taxa de participare, hotel, etc

13.600

13.600
9.2:4000; 14.1:2500; 14.2:4000; 14.3:3000;

14.15:100

Activitate II.3

Participarea unui specialist de la un curs de pregatire in domeniul epilepsiei, in Italia, iulie-august 200625.07. –03.08.2006

- diploma de specializare

- facturi pentru taxa de participare, hotel, etc6600

6600
9.2:2500; 14.1:2000; 14.2:1000; 14.3:1000;

14.15:100

Activitate II.4

Participarea unui tanar cercetator la al 8-lea Curs de Biologie developmentala si dismorfologie, organizat de Societatea Europeana de Genetica Umana, la Bertinoro, septembrie 200609. 2006

- diploma de specializare

- facturi pentru taxa de participare, hotel, etc7100

7100
5.1:5000;

14.1:2000;

14.15:100
Activitatea II.5

Organizarea unui curs pe tema bolilor neuromusculare sustinut de Prof. Dr. Marc Tardieu din Franta (3 zile).09.2006

-Diplome de participare pentru fiecare cursant

- chestionare de verificare –aprecierea cursantilor5200

5200
9.4:5000;

14.15:200

Activitate II.6.

Elaborarea raportului anual de cercetare11. 2006

Raport anual cu anexe : lucrari stiintifice, diplome, facturi, etc2007

Etapa III:

Difuzarea datelor accumulate prin participari la manifestari stiintifice, organizare de cursuri si inscrierea cazurilor datelor citogenetice obtinute in bazele de date ECARUCA, Orphanet, stagii de perfectionare06.2007
23000

23000

0

23000

0
Activitate III.1

Caracterizarea complexa (clinica, paraclinica) a bolilor neurologice la copii.permanent

- Fisa de observatie clinica

- rezultatele investigatiilor paraclinice (EEG, EMG, imagistica, genetica)

- inscrierea cazurilor investigate si caracterizate citogenetic in baza de data ORPHANET, CA
Activitatea II.2

Organizarea unui curs pe tema epilepsiei la copii sustinut de dr. Van Emde Boas din Olanda (3 zile)04. 2007

-Diploma de participare

5100

5100
9.4:5000; 14.15:100Activitate III.2

Participarea unui specialist la un stagiu de pregatire intr-o clinica de neurologie pediatrica de prestigiu din Europa pe tema sindroamelor neurocutanate (1 luna)04.2007

- diploma de atestare a pregatirii

- facturi pentru transport, hotel, etc12.300

12.300
5.4:3000; 14.1:2000; 14.2:4000; 14.3:3000; 14.15:300Activitate III.3

Participarea unui cercetator la cea de a 39-a Conferinta Europeana de Genetica Umana, 200705.2006

- diplome de participare

Lucrari stiintifice comunicate -facturi pentru taxa de participare, hotel, etc5600

5600
9.2:2000; 14.1:2000; 14.2:500; 14.3:1000; 14.15:100Activitate III.4.

Elaborarea raportului final de cercetare06.2007

Raport cu anexe : lucrari stiintifice, diplome, facturi, etcEtapa IV:

Integrarea datelor obtinute in vederea participarii la programele de cercetare ale Uniunii Europene12.2007
22.500

22.500

0

22.500

0
Activitate IV.1

Caracterizarea complexa (clinica, paraclinica) a bolilor neurologice la copii.permanent

- Fisa de observatie clinica

- rezultatele investigatiilor paraclinice (EEG, EMG, imagistica, genetica)

- inscrierea cazurilor investigate si caracterizate citogenetic in baza de data ORPHANET
Activitatea IV.2

Participarea unui specialist la un curs de pregatire in domeniul epilepsiei, in Italia, iulie-august 200707.2007

- diploma de atestare a pregatirii

- facturi pentru transport, hotel, etc6600

6600
9.2:2500; 14.1:2000; 14.2:1000; 14.3:1000; 14.15:100Activitatea IV.3

Participarea a 2 specialisti la Congresul Societatii Europene de Neurologie pediatrica, Izmir, Turcia, octombrie 2007
10.2007

- diploma de participare

Lucrari stiintifice comunicate -facturi pentru taxa de participare, hotel, etc9300

9300
9.2:4000; 14.1:2000; 14.2:1000; 14.3:2000; 14.15:100Activitatea IV.4

Participarea unui specialist la un stagiu de pregatire intr-o clinica de neurologie pediatrica de prestigiu din Europa pe tema sindroamelor neurogenetice (2 saptamani)10.2007

- diploma de atestare a pregatirii

- facturi pentru transport, hotel, etc6600

6600
5.4:1000; 14.1:2000; 14.2:1000; 14.3:2500; 14.15:100


Activitate IV.5.

Elaborarea raportului final de cercetare11. 2007

Raport final cu anexe : lucrari stiintifice, diplome, facturi, etc
*) Totalul fondurilor necesare pentru a asigura resursele umane şi materiale

**) Se vor trece codurile categoriilor de cheltuieli necesare, conform Anexei 1 din HG 1579/ 2002 (www.mct-excelenta.ro) şi valoarea în lei a acestora


DIRECTOR , Director de proiect,

CONF. DR. RADU MIHAILESCU PROF. DR. SANDA MAGUREANUAnexa 5 – Contractare/ Model contract finanare - Modulele I, III, IV

Modelul contractului de finantare

ANEXA II / / Formularul A1

Programul


CEEX/ Formular A1

Modul

3

Tipul proiectului

P-INT-VIZ

Acronimul Propunerii

PCNP

Numărul PropuneriiArii tematice S/T*)

(3 arii tematice)Cod 1

1.1.1

Denumire 1

cercetare completă. Urmărind stimularea progresului experimental în cercetarea biomedicală, prin imbunătăţirea generării, standardizării, achiziţiei şi analizei datelor

Cod 2

1.1.2

Denumire 2

 • detecţie,diagnoză şi monitorare .Cu accent pe tehnicile neinvazive sau minim invazive

Cod 3

1.2.4

Denumire 3

Tranferarea rezultatelor cercetării în tratarea afecţiunilor majore: cancer, boli cardiovasculare, diabet/obezitate, boli rare şi alte afecţiuni cronice (ex: osteoartritele).Urmărind dezvoltarea strategiei de orientare spre pacient de la prevenire până la diagnosticare şi tratament, inclusiv cercetarea clinică

Platforma tehnologică **)

Cod
Denumire
*) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Arii tematice S/T

**) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Platforme tehnologice (pentru proiecte complexe)
A1 - INFORMATII FINANCIARE GENERALE DESPRE PROPUNEREA DE PROIECT1)
Numărul Propunerii
Titlul complet al Propunerii


PROMOVAREA DEZVOLTARII CERCETARII IN NEUROLOGIA PEDIATRICA IN SCOPUL PARTICIPARII LA PROGRAMELE DE CERCETARE ALE UNIUNII EUROPENE

Anul începerii proiectului

2006

Anul finalizarii proiectului

2008

Durata (luni)

24


Parteneri implicaţi în proiect

mii lei (sau lei)


Numele abreviat al organizatiei

Cod

Tip organizaţie

Fonduri solicitate

de la bugetul programului
Fonduri din surse

de finanţare,altele decât cele de la bugetul programului


Costuri totale

Surse proprii

Alte surse
Conducator de Proiect

SCPAO
ALT

a) 545.000

a)

a)

a)545.000

b)1.000.000

b)

b)

b)1.000.000

Partener 1


a)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

b)

Partener 2


a)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

b)

Partener i


a)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

b)

TOTAL
a1)545.000

a2)

a3)

a4)545.000

b1)1.000.000

b2)

b3)

b4)1.000.000

Fonduri solicitate

de la bugetul programului

din total

a) [a = (a1/ a4 )x100] %

b) [b = (b1/ b4 )x100] %Fonduri din alte surse de finanţare din total *)a) {[a=(a2+a3)/a4]x100} %

b) {[b=(b2+b3)/b4]x100} %Propunerea de proiect reprezintă o continuare a unor lucrări care au fost finanţate în cadrul altui program. In caz afirmativ, se vor indica în cadrul acestui formular, după tabel şi înnainte de Dată: programul, anul, titlul lucrărilor respective şi fondurile din care au fost finanţate.

DA

NU

X

a) în primul an bugetar al proiectului

b) pe toată perioada proiectului

Data: 30.01.2006 Funcţia, numele şi semnatura reprezentantului legal al Conducătorului de Proiect .

CONF. DR. RADU MIHAILESCU Director proiect

PROF. DR. SANDA MAGUREANU

Anexa 5 – Contractare/ Model contract finanare - Modulele I, III, IVModelul contractului de finantare

Programul


CEEX/ Formular A2

Modul

3

Tipul proiectului

P-INT-VIZ

Acronimul Propunerii

PCNP

Numărul PropuneriiArii tematice S/T*)

(3 arii tematice)Cod 1

1.1.1

Denumire 1

cercetare completă. Urmărind stimularea progresului experimental în cercetarea biomedicală, prin imbunătăţirea generării, standardizării, achiziţiei şi analizei datelor

Cod 2

1.1.2

Denumire 2

detecţie,diagnoză şi monitorare .Cu accent pe tehnicile neinvazive sau minim invazive

Cod 3

1.2.4

Denumire 3

Tranferarea rezultatelor cercetării în tratarea afecţiunilor majore: cancer, boli cardiovasculare, diabet/obezitate, boli rare şi alte afecţiuni cronice (ex: osteoartritele).Urmărind dezvoltarea strategiei de orientare spre pacient de la prevenire până la diagnosticare şi tratament, inclusiv cercetarea clinică

Platforma tehnologică **)

Cod
Denumire
*) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Arii tematice S/T

**) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Platforme tehnologice (pentru proiecte complexe)


A2 - PROFILUL ORGANIZAŢIILOR PARTICIPANTE LA PROIECT

(câte un formular pentru fiecare organizaţie participantă)
Informatii legale despre Organizaţia participantă

Rol/ funcţie

CO

Tip

ALT

Cod

SCP

Denumirea Organizaţiei

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE “PROF. DR. AL. OBREGIA”

Numele abreviat

SCPAO

Nr. de inregistrare

4/23812

Activitate principală (CAEN)

Asistenta spitaliceasca

Domeniul S/T (UNESCO)
Tip de persoana juridică

SPITAL CLINIC

Act de constituire

HG NR. 244/1997

Forma de proprietate

DE STAT

Banca si Nr. de cont/subcont

TREZORERIA SECT 4/ RO13TREZ7045041XXX000210

Cod Fiscal

4266162

Capital social / Patrimoniu

(în milioane lei)


Cifra de afaceri / Total venituri (din bilanţul contabil, în milioane lei )

Realizat (în anul anterior)
Estimat (anul curent)Personal Angajat


în producţie

în cercetare-dezvoltare

în marketing/desfacere

în administraţie

Total

Studii superioare
Sediul social


Localitatea

BUCURESTI

Judet/Sector

4

Strada/Nr.

SOSEAUA BERCENI, NR. 10


Cod

75622

OP-CP

8

Cod
Reprezentant legal

Titlu

CONFERENTIAR DOCTOR

Funcţia

DIRECTOR

Nume

MIHAILESCU

Prenume

RADU

Nr. telefon

+40213344266

Nr. fax

+40213347682

E-mail
http:
Persoana responsabilă de realizarea proiectului în cadrul organizaţiei

Titlu

PROFESOR DOCTOR

Nume

MAGUREANU

Prenume

SANDA ADRIANA

Nr.telefon

3347994

Nr. fax

3347994

E-mail

smagureanu@yahoo.com

http:
Produse / Servicii principale (prospect, catalog)Certificăm pe propria răspundere că datele înscrise mai sus sunt în conformitate cu realitatea

Data (zz/ll/aaaa)

30.01.2006

DIRECTOR GENERAL,

CONF. DR. RADU MIHAILESCU

Semnătura reprezentant legal al organizaţieiAnexa 5 – Contractare/ Model contract finanare - Modulele I, III, IV

Modelul contractului de finantare

ANEXA II/ /Formular A2.1

Programul


CEEX/ Formular A2.1

Modul

3

Tipul proiectului

P-INT-VIZ

Acronimul Propunerii
Numărul PropuneriiArii tematice S/T*)

(3 arii tematice)Cod 1

1.1.1

Denumire 1

cercetare completă. Urmărind stimularea progresului experimental în cercetarea biomedicală, prin imbunătăţirea generării, standardizării, achiziţiei şi analizei datelor

Cod 2

1.1.2

Denumire 2

detecţie,diagnoză şi monitorare .Cu accent pe tehnicile neinvazive sau minim invazive

Cod 3

1.2.4

Denumire 3

Tranferarea rezultatelor cercetării în tratarea afecţiunilor majore: cancer, boli cardiovasculare, diabet/obezitate, boli rare şi alte afecţiuni cronice (ex: osteoartritele).Urmărind dezvoltarea strategiei de orientare spre pacient de la prevenire până la diagnosticare şi tratament, inclusiv cercetarea clinică

Platforma tehnologică **)

Cod
Denumire
*) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Arii tematice S/T

**) conform codificării din Anexa 1 – Activităţi/ Platforme tehnologice (pentru proiecte complexe)


A2.1 - LISTA PERSONALULUI PROPUS PENTRU EXECUŢIA PROIECTULUI

(câte un formular pentru fiecare organizaţie participantă)
Nume şi prenume


Funcţia în cadrul Proiectului *)

Profesia

Vârsta

Specializări

Limbi străine cunoscute

Experienţa

Magureanu Sanda

conducător proiect

Medic

67

Neurologie pediatrica

Epileptologie

Explorari functionale sistem nervos central Psihiatrie pediatrica


Franceza

Engleza GermanaNeurologie pediatrica

Explorari functionale a Sistemului Nervos Central

Epileptologie

Psihiatrie pediatricaBudisteanu Magdalena

Cercetător/ specialist

Medic

36

Neurologie pediatrica

Genetica medicala

Genetica umana


Franceza

Engleza GermanaNeurologie pediatrica

Burloiu Carmen

specialist

Medic

45

Neurologie pediatrica

Electroencefalografie, electroencefalografie computerizata

Electromiografie clinica

Potentiale evocateFranceza

Engleza


Neurologie pediatrica Neurologie pediatrica

Electroencefalografie, electroencefalografie computerizata


specialist

Medic
Neurologie pediatrica

Electroencefalografie, electroencefalografie computerizata

Electromiografie clinica

Potentiale evocateFranceza

Engleza


Neurologie pediatrica Neurologie pediatrica

Electroencefalografie, electroencefalografie computerizata


specialist

Medic
Neurologie pediatrica

Electroencefalografie, electroencefalografie computerizata

Electromiografie clinica

Potentiale evocateFranceza

Engleza


Neurologie pediatrica Neurologie pediatrica

Electroencefalografie, electroencefalografie computerizata


specialist

Medic
Neurologie pediatrica

Electroencefalografie, electroencefalografie computerizata

Electromiografie clinica

Potentiale evocateFranceza

Engleza


Neurologie pediatrica Neurologie pediatrica

Electroencefalografie, electroencefalografie computerizata*) Funcţiile sunt orientative, se trec funcţii specifice tipului de proiect

**) funcţie la nivelul conducătorului de proiect

***) funcţie la nivelul partenerilor din proiect
Data: 30.01.2006
Funcţia, numele şi semnătura reprezentantului legal al Conducătorului de Proiect .

CONF. DR. RADU MIHAILESCU


Anexa 5 – Contractare/ Model contract finanare - Modulele I, III, IV

Modelul contractului de finantare

ANEXA II / / Formular A2.2


Yüklə 0,63 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə