Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə18/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

7. Birim amirleri tarafından bölümlerine ait iş veya çalışma yerlerindeki yangından ilk önce kurtarılması, gerekli kıymetli evrak, eşya, cihaz, dosyanın muhafaza edildiği dolap, sandık vb. üzerine görülecek şekilde örneğine uygun “YANGINDAN İLK KURTARILACAKTIR” yazısı yapıştırılır.

8. Tadilatlar esnasında, kaynak ve kesme işleri çok dikkatli yapılır.

9.Yangın merdiven çıkışlarının ve yangın dolaplarının önleri eşyalarla kapatılmaz. Yangın söndürme cihazları, her bölümde ve herkesin görebileceği bir yerde bulundurulur.

10. Yangın İhbar – Kırmızı Kod telefonu 8888’dir. Bu numara gereksiz meşgul edilmez.

11.Her türlü yangınla mücadele malzeme, araç, gereç ve tesisatıyla oynamak, kurcalamak yasaktır.

12.Elektrik tesisatında yapılacak işlemler yetkili teknik personel tarafından yapılır, yetkili olmayan personelin elektrik tesisatına müdahale etmesi yasaktır.

13.Bir prize birden çok elektrikli alet takılmaz, eskimiş kabloların yenilenmesi sağlanır.

14.Geceleri kullanılmayan elektrik aletlerin fişleri prizde takılı bırakılmaz.

15. Binaların elektrik iç tesisatı, elektrikle çalışan cihazların tesisata bağlantıları ve elektrik sigorta bağlantıları elektrik iç tesisat yönetmeliği ve fenni şartnamesi esaslarına uygun olarak yapılır.

20. Çatı aralarına elektrik tesisatı yapılmaz.

21.Binaların elektrik iç tesisatında elektrik iç tesisat yönetmeliğine ve fenni şartlara uygun olmayan sigorta bağlantıları çıplak tel, devre dışı kablo veya bir arıza görüldüğünde derhal teknik servis işletmesi elemanlarına haber verilir. Yetkili teknik elemanlarca tehlike meydana gelmeden önce ve anında arızalar giderilir. Tesisat fenni şartlara uygun hale getirilir.

22.Kalorifer tesisatı ve kazan dairesi, kalorifer kazanlarının çalıştırılması depolama tesisatı ile kazanları arasındaki bağlantıların bakım ve işletmesi, özel talimat esaslarına uygun olarak yetkili teknik elemanlarca yürütülecektir. Kazan dairesine görevlilerden başka kimsenin girmesine izin verilmeyecektir. Bu husus kazan dairesinin kapısına “KAZAN DAİRESİNE GİRMEK YASAK VE TEHLİKELİDİR” levhası asılmak suretiyle belirtilir.

23.Doğalgaz ve tüp gaz ile çalışan ocak ve cihazların tesisata bağlantıları iç tesisat ve fenni şartnamesi esaslarına uygun olarak yapılır. Bu cihazları kullananları cihazlarda görülen eskime, çürüme, bozulma, gaz kaçırma vs. gibi arızaları anında teknik servis işletmesine bildirmek zorundadır. Arızalar ilgili teknik elemanlarca tehlike meydana gelmeden derhal ve öncelikle giderilir.

24.Oksijen (Tıbbi Gaz) protoksit gazlar tesisatı oksijen ve tıbbi gaz teknisyenlerince sık sık kontrol edilerek tesisatın düzenli bir şekilde çalışması sağlanır. Oksijen gazının yıkıcılık niteliği dikkate alınarak, ancak kullanılması zorunlu ve lüzumlu yerlerde usulüne uygun olarak kullanılır. Yangın tehlikesini önleyici tedbirlerin alınmasında ve bu tedbirlerin uygulanmasından tesisatın yetkili teknisyenleri sorumludur.

25.Ana Bina Gözetim Denetim Kontrol Biriminde bulunan 8888 numaralı yangın ihbar cihazının ve Acil Tıp ve Akademik Yerleşke’de bulunan otomatik yangın ihbar pano ve butonları teknik elemanlarca (en az ayda bir defa) bakım ve kontrolleri yapılır ve her an çalışır durumda bulundurulur. Bakım ve kontrol sonucunda Sivil Savunma Uzmanlığı’na bilgi verilir.

26.Şehir suyu kesildiği anlarda çıkacak yangınların söndürülmesinde kullanılacak olan ana su deposundaki su seviyesinin daimi yangın stoku seviyesinde tutulması ilgili su teknisyenlerince sağlanır.

27.Yangınların söndürülmesinde etkili araç ve cihazlardan, yangın söndürme cihazlarının (tüplerin) satın alınan ve doldurulan firma elemanlarına; daimi bakım ve kontrolü yaptırılarak ( yılda bir defa ) her an kullanılır durumda bulundurulmaları sağlanır.

28.Dâhili yangın musluklarının belirli aralıklarla ( en az altı ayda bir ) bakımları teknik servis ilgili elemanları tarafından yapılacak mümkün olan arızalı aksamaları tamir ve onarımı yapılarak her an çalışır durumda bulundurulacaktır.

29.Yangın söndürme cihazlarının (tüplerin) her bölümde herkesin görebileceği bir yerde çarpmalara, nemlenmeye maruz bırakılmadan bulundurulmasından, muhafazasından ve üzerindeki tozların yangın söndürme cihazlarının tetik başlarını tıkayıp kullanımı engellediğinden dolayı ayda en az bir kez tozların aldırılması birim sorumlularının görevidir.

30.Birim sorumluları, bölümlerine ait yangın söndürme cihazlarından ( tüplerden ) boş, bozuk, çürük olanları tespit ederek; boş olanlardan, doldurulması mümkün olanların doldurtulması, çürük ve bozuk olanların imhası için Sivil Savunma Uzmanlığı’na müracaat ederler.

31. Tahliye Sorumluları, bölümlerinde çıkacak yangında binanın boşaltılmasını, önemli evrak ve cihazların uygun olan yerlere taşınmasını sağlarlar.

32.Çalışma saatleri içinde veya dışında çıkacak bir yangında ilk önce Hastaneler Başhekimi ( HAP Başkanı ), Başhekim (Operasyon Direktörü ), Başhekim Yardımcısı ( İrtibat Direktörü ), Hastane Müdürü ( Emniyet ve Güvenlik Direktörü ), Gözetim Denetim Kontrol Sorumlusu ( Giriş – Çıkış Kontrol Sorumlusu ) ve Sivil Savunma Uzmanı’na ( Yangın Müdahale Timi Sorumlusu ) haber verilecektir. Hastane Afet Planı’nda görevli personelin güncel iletişim bilgileri Santral’de ve Gece Nöbetçi Amirliği’nde mutlaka bulunacaktır.
17.9.1.2.YANGIN MÜDAHALE ARAÇLARI
Yangın Merdivenleri: Yangın çıkışları A, B, C bloklarda olup, A Blok yangın çıkışı ışıklı tabela ile, B ve C Blok yangın çıkışları ise fosforlu tabela ile yönlendirilmiştir. Yangın merdivenlerine açılan tüm kapılarda panik bar bulunmaktadır.

Yangın Dolapları: Hastanemizde; A Blok'ta 2 adet, B Blok'ta 2 adet, C Blok'ta 2 adet, D Blok'ta 1 adet olmak üzere her katta en az 7 adet yangın dolabı bulunmaktadır. Hastane genelinde ise toplam 100 adet yangın dolabı bulunmaktadır.
Yangın Söndürme Cihazları: Kliniklerde, A Blok'ta 2 adet, B Blok'ta 2 adet, C Blok'ta 2 adet, D Blok'ta 1 adet olmak üzere her katta en az 7 adet yangın söndürme cihazı bulunmaktadır. Hastane genelinde ise ( klinikler, poliklinikler, laboratuarlar, idari birimler, döner sermaye, güvenlik, ameliyathaneler, yoğun bakımlar, reanimasyon, radyoloji, asansör makine dairesi, asansör kuleleri, yemekhaneler, çay ocakları, mutfak, terzihane, çamaşırhaneler, marangozhane, atölyeler, depolar, kazan dairesi, arşivler, bilgi işlem merkezi, garajlar, kan merkezi, oksijen santrali, akademik yerleşke ve acil servis ) farklı büyüklüklerde toplam 468 adet yangın söndürme cihazı vardır.
HAP Malzeme Odaları: Dördü Ana Bina'da ( 2. Kat C blok 333 numaralı oda, 8. Kat C Blok 833 numaralı oda, Oksijen Santrali’nin yanındaki Güvenlik Amirliği’ne ait depoda, 5. Kat Güvenlik Merkezi'nde yer alan oda ve biri Akademik Yerleşke'de ( L Blok 0. Kat’ta Güvenlik Amirliği’ne ait oda ) olmak üzere beş ayrı noktada oluşturulan malzeme odalarında; yangın esnasında personelin ihtiyaç duyabileceği, sedye, kazma, kanca, balta, balyoz, megafon, şarjlı ışıldak, el feneri, yangın elbisesi, maske, yağmurluk vb. ekipman ve malzemeler bulundurulmaktadır.
Hastane binalarında bulunan yangın söndürme cihazlarının kontrolleri Sivil Savunma Uzmanı tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.
Hastanenin tüm katlar ve katlardaki tüm bloklar için hazırlanan kat krokilerinde; acil çıkış yolları ile birlikte yangın söndürme cihazlarının ve yangın dolaplarının yerleri de belirtilmiştir.

Olası bir yangın durumunda yol gösterici olması amacıyla, hastanede bulunan tüm yangın dolaplarının üzerine, kolayca görülebilecek ve anlaşılabilecek nitelikte "Yangın Anında Yapılması Gerekenler" ve yangın tüpünün doğru kullanımı ile ilgili bilgiler asılmıştır.
17.9.1.3.YANGIN MÜDAHALE EKİPLERİ
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi binalarında meydana gelebilecek yangınlarda, öncelikle, 09 Eylül 2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15316 Karar sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince oluşturulan, İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi birimlerinde çalışan personelden oluşturulan yangın müdahale ekipleri görev alacaktır. 1. Söndürme Ekibi: Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki alanlarda gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışırlar.

 2. Kurtarma Ekibi: Önce hastaları ve personeli kurtarırlar. Daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı hastane personeli nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak taşınmaya hazır hale getirirler. Çuval ve torbalar hastane yetkililerinin lüzum görmesi halinde binanın tehlikeli olmayan kısımlarına taşınır.

 3. Koruma Ekipleri: Boşaltılan eşya ve evrakları yetkililerin uygun göreceği yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra ilgili birimin sorumlusuna teslim ederler.

 4. İlkyardım Ekipleri: Yangında yaralanan ve hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler. Triajlarını yapar. Triaj kartlarını kullanır. Hastaların tahliyesine yardımcı olur.

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin yangın müdahale ekiplerinin listesi “YANGIN, KBRN EKİP LİSTESİ” başlığı altında 31. bölümde yer almaktadır.


17.9.2.İŞ AKIŞI
Hastanede kullanılmakta olan Yangın Acil Uyarı Sistemi, olası yangın durumlarına erken müdahale imkanı sağlamaktadır. Yangının fark edilmesi ile 8888 no’lu dahili hat aranarak Kırmızı Kod verilir.

KIRMIZI KOD PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ: İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde meydana gelebilecek yangın veya yangın şüphesinin oluşması durumunda yangına ilk müdahaleyi yapacak ve/veya yangın ekiplerini haberdar edecek kırmızı kod ekibinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesini sağlamaktır.

2.   KAPSAM: Bu prosedür hastanede çıkabilecek bir yangına müdahaleyi organize edecek ekipleri haberdar etmek için yapılması gerekenleri ve bu ekiplerin ilk aşamada yapması gereken faaliyetleri kapsar.  

3.   SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasından ve organizasyonundan, gündüz; Başhekim,  Hastane Müdürü ve Sivil Savunma Uzmanı, gece; Hastane Gece Nöbetçi Amiri sorumludur.

4.   TANIMLAR:

4.1.Kırmızı Kod: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde uygulanmakta olan “Kırmızı Kod” genel olarak hastane yangın alarmı olarak değerlendirilmektedir. Hastanede bulunan hasta/hasta yakını ve hastane çalışanlarının olası bir yangından şüphelenmeleri ya da yangına maruz kalmaları halinde olay yerindeki sabit telefon(lar) aracılığıyla 8888 aranarak kırmızı kod verilir.

5.   PROSEDÜR AKIŞI:

5.1. Hastanede Alınması Gereken Yangın Önlemleri İle İlgili Hareket Tarzı:

5.1.1.Hastanede yangına karşı alınacak önlemler Sivil Savunma Uzmanı tarafından tespit edilir.

5.1.2.Bu yerlerde alınması gereken önlemler Sivil Savunma Uzmanı tarafından rapor edilerek Başhekimliğe gönderilir.

5.1.3.Önlemlerin alınıp alınmadığı Hastane yönetimi ile birlikte Sivil Savunma Uzmanı tarafından yılda bir kontrol edilir.

5.1.4. Çalışan tüm personel Sivil Savunma Uzmanı tarafından yangın söndürme konusunda eğitilir.

5.1.5. Hastane içerisinde çıkan yangınlara derhal müdahale edilebilmesi amacıyla yangın ekipleri oluşturulur. Her üç kat için bir ekip oluşturulur.

5.2. Kırmızı Kod Uygulaması:

5.2.1. Hastane içerisinde yangın olması halinde, olayı gören kişi, olay yerindeki dahili telefondan 8888 tuşlayarak kırmızı kod verir.

5.2.2.Kırmızı kod alarmı verildikten sonra; İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, çağrı cihazı bulunan Güvenlik Amirliği ( gündüz ) / Gece Nöbetçi Amirliği ( gece ), çağrı cihazlarına düşen adres bilgileri doğrultusunda, olay yerine en yakın güvenlik personelini telsiz ya da telefon ile bilgilendirerek olay yerine intikal etmesini sağlar ve İrtibat Direktörü, HAP Hastane Tahliye Sorumlusu, Sivil Savunma Uzmanı ve Acil Servis Anabilim Dalı Başkanı’na ulaşarak yangın çıktığını haber verir. Kendisi de olay yerine geçer.

5.2.3. HAP Hastane Tahliye Sorumlusu ( Hastane Müdür Yardımcısı ) Emniyet ve Güvenlik Direktörü’ne ulaşarak yangın çıktığını haber verir. Kendisi de olay yerine geçer.

5.2.4.Emniyet ve Güvenlik Direktörü (Hastane Müdürü), HAP Başkanı’na (Hastaneler Başhekimi) ve Operasyon Direktörü’ne (Başhekim ) ulaşarak yangın çıktığını haber verir. Kendisi de olay yerine geçer.

5.2.5. Tahliye kararı Hap Başkanı (Hastaneler Başhekimi) tarafından verilir.

5.2.6. Protokol Girişi’nde görevli Halkla İlişkiler personeli tarafından Teknik İşler Koordinatörlüğü aranır. Yangın çıktığı haber verilerek yangının yeri bildirilir. Teknik İşler Koordinatörlüğü sekreterleri tarafından teknik ekiptekilere ulaşılarak olay yeri bildirilir. Yangın uyarısını alan Lojistik – Alt yapı ekibi derhal yangın alanına gider.

5.2.7.HAP Yönetim Kurulu üyeleri Afet Komuta Kontrol Merkezi’nde toplanır. HAP Yönetim Kurulu üyelerine Hastaneler Başhekimi özel kalemi tarafından haber verilir.

5.2.8.Birim personeli ve yangın ekipleri başlangıç aşamasındaki yangınlara yangın söndürme cihazları ve yangın söndürme hortumlarıyla derhal müdahale ederler.

5.2.9.Olay yerine ulaşan güvenlik personeli de yangın söndürme çalışmalarına dahil olur.

5.2.10. Olay yerine ulaşan güvenlik amiri Emniyet ve Güvenlik Direktörü’ne vaziyeti rapor eder. Lüzum görülürse HAP Başkanı tarafından tahliye kararı verilir.

5.2.11. İlk müdahaleye rağmen yangın söndürülememişse ve kontrol altına alınamıyorsa İrtibat Direktörü tarafından İtfaiye ve Emniyet Güçleri ile iletişime geçilir.

5.2.12.Çıkan yangının durumuna göre, Lojistik Direktörü’nün kararı ile teknik ekip tarafından;

  • Yangın çıkan bölgenin veya yangının sıçraması mümkün mahallerin elektriğini kesilir.

  • Yangın bölgesine gerekiyorsa seyyar aydınlatma tertibatı yapılır.

  • Yangın çıkan bölgenin veya yangının sıçraması mümkün mahallerin doğalgazını kesilir.

  • Yangın musluklarındaki su tazyikini kontrol edilip, tazyik düşükse su tazyikini yükseltmek için derhal gerekli önlemler alınır.

  • Yangın mahalline yakın ve sirayet edebilecek bölgedeki tıbbi gazlar derhal kesilir.

5.2.13.Emniyet ve Güvenlik Direktörü tarafından;

  • Civarda bulunan oksijen tüplerini ve tüm yanıcı ve patlayıcı gazları emniyetli bir bölgeye taşınması sağlanır.

  • Emniyet şeridi çekilerek güvenli olmayan alanlara girişler engellenir.

  • Tahliye yollarının daima açık bulundurulması sağlanır.

  • İtfaiyenin görevini sorunsuzca yapabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınır.

  • Toplanma alanlarının güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınır.

5.2.14.Yatay veya dikey tahliyeye karar verilmişse, hastaların nereye gönderileceğine Operasyon Direktörü karar verir.

5.2.15.Genel tahliyeye karar verilmişse önceden belirlenmiş toplanma alanlarına inilir.

5.2.16.Tahliye işlemi esnasında güvenliğin sağlanmasından ve toplanma alanlarının güvenliğinden Emniyet ve Güvenlik Direktörü sorumludur.

5.2.17.Tahliye esnasında hangi yolların kullanılacağına, asansörlerin kullanılıp kullanılmayacağına Lojistik Direktörü karar verir.

5.2.18.Yangından etkilenen kişilere ilk müdahale ilk yardım ekipleri tarafından yapılır. Tıbbi müdahale gerekenler Acil Servis’e yönlendirilir.

5.2.19.Tahliyenin tamamlanmasının ardından boşaltılan birimde kalan kimsenin olup olmadığı güvenlik güçleri tarafından kontrol edilir.

5.2.20.Yangın ilk müdahale ile söndürülebilecek boyutta ise söndürme işlemi sonunda güvenlik tarafından hazırlanacak rapor hastane üst mercilerine ve bir nüshası da Başhekimlik sivil savunma uzmanlığına gönderilir. Yangın ilerlemiş ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiş ise itfaiye tarafından hazırlanan rapor hastane üst mercilerine ve bir nüshası da Başhekimlik sivil savunma uzmanlığına gönderilir. 

5.3. Kırmızı Kod Tatbikatı

Kırmızı kod sisteminin çalışırlığı, alarmların göz ardı edilmediğinin tatbikatı periyodik olarak yılda bir kez Başhekimliğin bilgisi dahilinde Hastane Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından yapılır ve raporu hazırlanarak Başhekimlik’e sunulur.


17.10.TURUNCU KOD – KBRN
KBRN; kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer ajanların yol açtığı tehlikeli durumlardır. Kitle imha silahları, endüstriyel kazalar, nükleer ve radyolojik kazalar birer KBRN tehdididir.
Kimyasal, biyolojik ve radyoaktif etkilere maruziyet; kitle imha silahlarının kullanımı neticesinde ortaya çıkabileceği gibi, hastane içerisinde özellikle laboratuvar ortamında, radyoloji ve nükleer tıp ünitelerinde meydana gelen kazalar neticesinde de görülebilir.
Ayrıca, kimyasal madde üreten fabrikalar, kimyasalların bulunduğu depolar, kimyasalların taşındığı tanker, kamyon, tren, gemi gibi araçlar, boru hatları, salgın hastalıklar, radyoaktif malzeme bulunan yerler, nükleer reaktörler vb. daima birer KBRN tehdidi durumundadır.

17.10.1.KİTLE İMHA SİLAHLARI
Kitle imha silahları; kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlardır.
Kimyasal Silahlar: Fizyolojik etkileri nedeniyle canlıları kitlesel olarak çok kısa bir sürede öldürme ve yaralama kapasitesine sahip, toksisitesi / zehir etkisi yüksek, çevresel etkenlere dayanıklı, taşınması ve saklanması kolay kimyasal zehirlerdir.

Hedef ülkedeki asker ve sivilleri saf dışı bırakmak, hareket kabiliyetlerini azaltmak, bitkisel ve hayvansal besinleri zehirleyerek kullanılmaz hale getirmek amacıyla kullanılmak üzere tehdit unsuru olarak bulundurulurlar. Esasında yapımı, saklanması ve kullanılması milletlerarası antlaşmalarla yasaklanmıştır.

Normal şartlar altında katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. Vücuda ağız, burun ve boğaz, göz, cilt, akciğerler ve sindirim sistemi yoluyla girerler. İklim koşullarına bağlı olarak kısa ve uzun süreli etki yapabilme özellikleri vardır.

Kimyasal savaş ajanlarının savaşta veya terör amacıyla tercih edilirler. Çünkü; üretim maliyetleri ucuzdur, basit teknolojiler kullanılarak üretilebilirler, toksisiteleri yüksektir ve çok yüksek hasar yaratma kapasiteleriyle büyük çapta kayıplara yol açabilirler.


Kimyasal Savaş Ajanları : - Sinir Ajanları: Tabun (GA), Sarin(GB), Soman(GD), Vx

- Yakıcı Ajanlar: Hardal, Mustard, Azotlu Mustard, Lewisit

- Akciğer İrritanları: Fosgen, Difosgen, Klor, Klorpikrin

- Sistemik Zehirler: Hidrojen Siyanür, Hidrojen Klorür, Hidrojen Sülfür

- Kapasite Bozucu Ajanlar: BZ, LSD

- Kargaşa Kontrol Ajanları: CN,CS, CR, DM

- Bitki Öldürücü Ajanlar: 2,4-d-Kakodilik asit
Biyolojik Silahlar: Diğer canlılar üzerinde zararlı etkiler yaratmak maksadıyla kullanılan bakteri, virüs, mikrobiyal toksinler vb. ajanlardır. Bu tanım genellikle biyolojik olarak elde edilen toksinleri ve zehirleri de kapsayacak şekilde genişletilir.

Biyolojik savaş araçları, yaşayan mikroorganizmaları ( bakteri, protozoa, riketsia, virüs ve mantar ) içerdiği gibi, bitkiler ve hayvanlar tarafından üretilen toksinleri ( kimyasallar ) de kapsar.

Biyolojik savaş maddeleri vücuda, solunum sistemi, sindirim sistemi, deri, tenasül organları ve göz konjiktivaları ile girerler.

Biyolojik silahların kitleleri imha edici özellikleri yanında kolay ve ucuz elde edilmeleri, etkilerinin kalıcı ve giderek artıcı olması, kolay uygulanabilir olması ve maruz kalındığında da geç farkına varılması nedeniyle önemlidirler.


Nükleer Silahlar: Yüzlerce kilo ağırlığında konvansiyonel patlayıcı içerir. Aynı anda birçok etki yapan, çok geniş alana yayılabilen ve radyolojik etkilere sahip silahlardır. Etkileri çarpma, temel radyasyon, yüksek ısı, elektromanyetik dalga etkileri ve radyoaktif serpintidir. Çarpma etkisi insanları yıkılan binaların enkazı altında bırakarak ya da fırlatarak ciddi yaralanmalara sebep olur. Yüksek basınç nedeniyle hava içeren iç organlarda hasar oluşur. Isı etkisi ise deri yanıkları ve körlüğe neden olur.

Nükleer silahlarla ortaya çıkan en büyük tehlike patlama ve yangınların çeşidiyle bağlantılı olmaksızın ortaya çıkan iyonize radyasyondur. Nükleer silahlarla olan patlama ve yangınlara diğer konvansiyonel patlama ve kazalardaki gibi müdahale edilir.


17.10.2. RİSK MİNİMALİZASYONU İÇİN ALINACAK TEDBİRLER
A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerle çalışan personel ile radyasyon ortamında çalışan personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirler ile kimyasal, biyolojik ve radyoaktif kazalar neticesinde personel ve yüzey kontaminasyonu için yapılması gerekenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

17.10.2.1.LABORATUVAR KAZALARINA KARŞI ALINAN KORUNMA TEDBİRLERİ
Laboratuvarlarda çalışma esnasında personelin yutma, soluma, direkt temas ve kesici – delicinin deriye geçişi ile kimyasal ve biyolojik tehlikelere maruz kalması mümkündür. Bu tip laboratuvar kazalarından korunmak için alınacak önlemler ile personelin ve birim yetkililerinin sorumlulukları İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi “Laboratuvar Kazaları Talimatı” ile düzenlenmiştir.
1.LABORATUVAR ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARI
1. A.Ü. Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarı Güvenlik Rehberi’ne uymak.

2. Kendinin ve diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmak.

3. Kurumda düzenlenen temel güvenlik ve laboratuvar güvenliği ile ilgili eğitimlere katılmak ve verilen talimatlar doğrultusunda görevlerini yapmak.

4. Gereklilik ölçüsünde kişisel koruyucu ekipmanları kullanmak.

5. Tüm cihaz ve tehlikeli maddeyi talimatlara uygun kullanmak.

6. Çalışma esnasında ortaya çıkan kazalarda Olay Bildirim Formu doldurularak gerekli birimlere bildirmek.

2.BİRİM YETKİLİLERİNİN SORUMLULUKLARI
1. Tüm çalışanların güvenli çalışma talimatlarını bilmelerini ve uygulamalarını sağlamak.

2. Güvenli çalışma talimatlarının dışındaki uygulama ve davranışları düzeltmek.

3. Kullanılan kimyasalların riskleri konusunda çalışanları bilgilendirmek; riskleri en aza indirmek için gerekli önlemler almak ve personeli eğitmek.

4. Biyolojik riskler konusunda çalışanları bilgilendirmek; riskleri en aza indirmek için gerekli önlemler almak ve personeli eğitmek.

5.Tüm cihazların üretici firmanın uygun gördüğü ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

6.Tüm çalışanların kişisel koruyucu ekipmanların ( önlük, eldiven, firmalara yaka kartı, gözlük vb.) yerini bilmesini ve kullanmasını sağlamak.
3. KİMYASAL TEHLİKELERE KARŞI ALINAN KORUNMA TEDBİRLERİ
1. Kullanılan kimyasalların özellikleri bilinmelidir.

2. Çalışma yapılırken reaksiyona girebilecek maddeler bir arada bulundurulmamalıdır.

3. Kimyasallarla güvenli çalışma için uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

4. Çalışma sırasında sadece gerekli kimyasal bulundurulmalıdır.

5. Kimyasal kullanılmadan önce karşılaşılacak tehlikeler gözden geçirilmelidir.


Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə