Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə21/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35

8. Sevk Sorumlusu, sevk edilen hasta ve yaralıları kaydetmek için “HAP 12. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Sevk Kayıt Formu”nu doldurur.

9. En az iki saatte bir tüm hastalar gezilerek kayıtlar güncellenir.

Afet yönetimi sürecinde Acil Servis girişinde yer alan Hasta İşlemleri Bölümü; Hasta Kayıt ve Kabul Alanı olarak kullanılacaktır.
 1. Triaj Alanı

1. Triaj Alanı’ndan Acil Servis’e tek bir giriş vardır. Triaj işlemi yapılmayan hiçbir hasta Acil Servis’e kabul edilmez.

2. Triajı yapılan hastalar, triaj kartları ile birlikte uygun bakı alanlarına yönlendirilir.

3. Triaj alanının güvenliğini sağlamak Emniyet ve Güvenlik Direktörü’nün sorumluluğundadır.

Afet yönetimi sürecinde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi için Triaj alanı olarak Acil Servis’in ön bahçesi belirlenmiştir.

 1. Kırmızı Alan ( Öncelikli Acil )

Kırmızı Alan; solunum güçlüğü, ağır şok, kontrol altına alınamayan kanama, açık göğüs yaralanması, açık karın yaralanması, yüzün ya da solunum yollarının etkilendiği ağır yanıklar, vücut yüzeyinin %40’ından fazlasının etkilendiği yanıklar, ağır kafa yaralanması, diyabetliler, zehirlenmeler, normal olmayan doğumlar vb. gibi afet halinde kırmızı renkle etiketlenen, birinci derecede triaj önceliği olan vakaların tedavi edildiği alandır.

Afet yönetimi sürecinde Acil Servis Binası içinde Giriş Kat’ta yer alan Travma ve Resüsitasyon Odası, Kımızı Alan olarak kullanılacaktır.
 1. Sarı Alan ( Geciktirilebilir Acil )

Müdahale edildiğinde durdurulabilen kanamalar, vücut yüzeyinin %15 - %40’ının etkilendiği yüzeysel yanıklar, birden fazla kırıkların olması, sırt / omurga yaralanmaları vb. gibi afet halinde sarı renkle etiketlenen, ikinci derecede triaj önceliği olan, geciktirilebilecek vakaların tedavi edildiği alandır.

Afet yönetimi sürecinde Acil Servis Binası içinde Giriş Kat’ta yer alan İlk Bakı Ünitesi Sarı Alan olarak kullanılacaktır.
 1. Yeşil Alan ( Hafif Yaralanmalar )

Basit kapalı kırıklar, yüzeysel – küçük çaplı ve kanaması olmayan yaralar, psikolojik olarak etkilenenler gibi afet halinde yeşil renkle etiketlenen, üçüncü derecede triaj önceliği olan, bekletilebilecek vakaların tedavi edileceği alandır.

Afet yönetimi sürecinde Acil Servis Binası içinde Giriş Kat’ta yer alan Hasta Bekleme Salonu, Yeşil Alan olarak kullanılacaktır.
 1. Siyah Alan

Ölülerin ve İlaç ya da üst solunum yolu obstrüksiyonuna ikincil olmayan solunum durması, masif beyin yaralanması, %50’yi geçen 2. ve 3. Derece yanıklar, ateşli silah ile kafa yaralanması neticesi koma vb. gibi afet halinde siyah etiketlenen vakaların bekletileceği alandır.

Afet halinde Acil Servis içinde resüsitasyon yapılmaz.

Afet yönetimi sürecinde Acil Binası içinde 01. Kat’ta yer alan bölüm, Siyah Alan olarak kullanılacaktır.


 1. Dekontaminasyon Alanı

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde dekontaminasyon alanı olarak Acil Servis içerisinde yer alan Dekontaminasyon Ünitesi’nin kullanılması uygun görülmüştür.


 1. Psikiyatri Alanı

Psikiyatri alanı; histerik kişiler, personel ve ziyaretçilere gerekli psikolojik desteğin sağlanması amacıyla oluşturulan alandır.

Afet yönetimi sürecinde Acil Servis Binası içinde Giriş Kat’ta Gözlem Bölümü’nde yer alan Psikiyatri Odası, Psikiyatri Alanı olarak kullanılacaktır.
 1. Aile Bekleme ve Taburculuk Alanı

Hasta yakınlarının bilgilendirildiği ve taburcu olanların ailelerine teslim edildiği alandır.

Afet yönetimi sürecinde Acil Servis binası giriş katında Hasta İşlemleri Bölümü’nün önünde yer alan Bekleme Salonu; Aile Bekleme ve Taburculuk Alanı olarak kullanılacaktır.


 1. Gönüllü Kabul ve Başvuru Alanı

Afet halinde hastanede gönüllü olarak çalışmak isteyenlerin başvurduğu, değerlendirildiği ve kabul edilenlerin kaydının yapıldığı alandır.

Afet yönetimi sürecinde İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Protokol Girişi’nde bir Gönüllü Kabul ve Başvuru Alanı oluşturulacaktır.
18.3.TRİAJ KARTI ÖRNEĞİ19.TIBBİ ATIK ve ÇÖP YÖNETİMİ PLANLAMASI
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi tıbbi atıkların, evsel atıkların çevreye ve kişiye zarar vermeden tanımlanması, yerinde ayrıştırılarak toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve bertarafı için "Ambalaj Atık Talimatı", "Tıbbi Atık Talimatı" ve "Evsel Atık Talimatı" olmak üzere üç farklı talimat hazırlanmış ve uygulamaya konmuştur.

19.1.TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı Tıbbi Atık Talimatı ile düzenlenmiştir.TIBBİ ATIK TALİMATI

 1. AMAÇ: Tıbbi atıkların tanımlanması, toplanması, taşınması, depolanması ve bertarafı için bir yöntem belirler.

 2. KAPSAM: Tıbbi atıkların kontrolü faaliyetlerini kapsar.

 3. SORUMLULAR: Hastane yönetimi, tüm birimler, tüm hastane çalışanları ve temizlik firması çalışanları sorumludur.

 4. TANIMLAR: Atıklar; ‘Çevre ve Orman Bakanlığı, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde; tıbbi atıklar, evsel nitelikli atıklar, cam atıklar, ambalaj atıkları, kesici-delici atıklar, radyoaktif ve tehlikeli atıklar şeklinde tanımlanır.

4.1. ATIK: Belirli zaman ve yerde asli yapı ve durumunda sahibine yararı olmayan insan yapımı nesneler.

4.2. EVSEL NİTELİKLİ ATIK: Genel atık ve ambalaj atıkları.

4.2.1. Genel Atıklar (Grup A): Hastanenin tüm birimlerinde oluşan, ancak kontamine olmamış ve grup C, D, E ve F’de yer almayan mutfak, bahçe atığı gibi atıklardan oluşur.

4.2.2. Ambalaj Atıkları (Grup B): İdari birimler, mutfak, ambar , atölye, kaynaklanan kağıt, karton, mukavva, plastik, cam tekrar geri kazanılabilen atıklardır.

4.3. TIBBİ ATIK: Ünitelerden kaynaklanan enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici malzemelerden oluşan atıklardır.

4.3.1. Enfeksiyöz Atık (Grup C): Enfeksiyon yapıcı etkenleri taşıdığı bilinen veya taşıması muhtemel kan, kan ürünleri, vücut sıvıları, insan dokuları organları anatomik parçalar, otopsi materyali, plesanta ,fetüs ve diğer payolojik meteryal; bu tür meteryal ile bulaşmış eldiven, örtü çarşaf, bandaj, flaster, tampon, vb veya bu materyallerin bulaştığı atıklardır.

Başlıca enfekte atıklar; mikrobiyoloji laboratuvarı atıkları (kültür ve stoklar, infeksiyöz vücut sıvıları, serolojik atıklar ve diğer kontamine laboratuvar atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b)), kan, kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler, kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b), diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar), karantina atıkları, bakteri ve virüs içeren hava filtreleri ve enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden tüm nesneler.

4.3.2. Patolojik Atık (Grup D): Cerrahi girişim, otopsi veya anatomi çalışmaları sonucu ortaya çıkan doku, organ, vücut parçası, insan fetüsü ve hayvan cesetleri gibi atıklar.

Başlıca patolojik atıklar; anatomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi vs tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları, ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta vs ve biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri.

4.3.3. Kesici-Delici Atık (Grup E): Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek iğne, bistürü, lam-lamel vs gibi atıklar.

Başlıca kesici-delici atıklar; enjektör iğnesi, iğne içeren diğer kesiciler (serum seti iğnesi, cerrahi sütur iğneleri, biyopsi iğneleri, intraket), bisturi, lanset, lam-lamel, cam pastör pipeti ve ampul ve kırılmış cam tüp ve petri kapları.

4.4. TEHLİKELİ ATIK (Grup F): Ünitelerden kaynaklanan genotoksik, farmasötik ve kimyasal atıklar ile ağır metal içeren atık ve basınçlı kaplar.

4.5. RADYOAKTİF ATIK: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılması gereken atıklar.


 1. UYGULAMA

Hastanemizde “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre; tıbbi atıklar ayrıştırılır, toplanır, ünite içinde taşınır, depolanır ve bertarafı sağlanır. Atıkların toplanma ve ayrıştırma işleminden tüm atık üreticileri sorumludur.

  1. GÖREVLİ PERSONELLER

5.1.1. Atık toplamada görevli personel, göreve başlamadan önce hastane atıkları konusunda eğitilmeli ve gerektiğinde ise bu eğitimler düzenli olarak tekrarlanır.

5.1.2. Mutlaka Hepatit B aşıları tamamlanmış olmalıdır.

5.1.3. Kesici-delici alet yaralanmaları durumunda derhal hastane çalışan sağlığı ve güvenliği birimine haber verilir..

5.1.4. Hastane müdürlüğü tarafından belirlenen kişiler tarafından; tıbbi, tehlikeli ve radyolojik atık kayıtları tutulur.

5.1.5. Hastane tıbbi atık harcama kayıtları belli bir personel tarafından tutulur.

5.2. PERSONEL KIYAFETİ

5.2.1. Tıbbi atık toplayan personel; atık toplamaya başlamadan önce turuncu tulum, turuncu çizme, kalın plastik eldiven, maske ve koruyucu gözlükten oluşan kıyafetini giyer.

5.2.2. Taşıma işlemi sonrası ise hemen kıyafetler çıkarılır ve eller yıkanır.

5.2.3. Bu kıyafetler ayrı bir yerde muhafaza edilir.

5.2.4. Mesai bitiminde kirli kıyafetler torbaya konulup kırmızı bant ile torbanın ağzı bağlanarak çamaşırhanede kirli çamaşır kovasına atılır. Eldiven, maske her kullanım sonrası tıbbi atık kovasına atılır.

5.2.5. Kurum içerisinde mümkünse tıbbi atık elemanlarının duş alma imkânları sağlanır.

5.3. ATIK TAŞIMA ARAÇLARI

5.3.1. Evsel nitelikli ve diğer tıbbi atıklar aynı araçla toplanmaz.

5.3.2. Bu araçlar kesinlikle başka işler için kullanılmaz.

5.3.3. Tıbbi atıklar; turuncu renkli, tekerlekli, kapaklı, paslanmaz, metal-plastik veya benzeri maddeden yapılmış, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasarlanması ya da delinmesine olanak vermeyecek şekilde keskin kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması ve temizlenmesi kolay ve üzerinde tıbbi atık amblemi bulunan bu iş için özel ayrılmış araçlarla toplanır.

5.3.4. Bu araçlar üzerinde; “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunması zorunludur.

5.3.5. Atık taşıma araçlarının izleyeceği güzergah; hastaların tedavi olduğu yerler ve diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden mümkün olduğunca uzakta olmalıdır.

5.3.6. Atık taşıma araçları; her gün ve her kirlendiğinde-kontamine olduğunda temizlenip dezenfekte edilir.

5.3.7. Atıklar günde en az 1 kez ve gerektikçe toplanır.

5.4. EVSEL ATIKLAR

5.4.1. Evsel nitelikli genel atıklar; SİYAH renkli plastik torbalarda toplanır.

5.4.2. Geri kazanılabilir ambalaj atıkları MAVİ renkli plastik torbalarda toplanır.

5.4.3. Bu atıklar, kesinlikle tıbbi, tehlikeli ve radyoaktif atıklarla karıştırılmaz.

5.4.4. Toplama sırasında evsel nitelikli atıklar, yanlışlıkla tıbbi atıklarla karışırsa tıbbi nitelikli atık olarak kabul edilir.

5.4.5. Atık torbaları; en fazla ¾ oranında doldurulur ve ağızları bağlanır.

5.4.6. Ağzı bağlı olan torbalar; sadece evsel atıklar için ayrılmış taşıma araçları ile ağzı kapalı olarak ve sıkıştırılmadan taşınır.

5.4.7. Taşıma araçları; insan ve hasta trafiğinin az olduğu bölgelerden, ilgili asansörle geçici atık deposuna götürülür.

5.4.8. Evsel atıklar; belediye işbirliği ile uzaklaştırılır.

5.4.9. Ambalaj atıkları ise anlaşmalı kurumlar tarafından bırakılan geçici konteynırlardan haftalık olarak toplanır.

5.5. TIBBİ ATIKLAR

5.5.1. “Atıkların Sınıflandırılması Tablosu” nda C, D ve E grupları altında yer alan tıbbi atıklar, ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir.

5.5.2. Tıbbi atık kutuları, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulunur.

5.5.3. Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile karıştırılmaz.

5.5.4. Tıbbi atıkların toplanmasında; KIRMIZI RENKLİ, yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orta yoğunluklu polietilen hammaddeden, sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan plastik torbalar kullanılır.

5.5.5. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur.

5.5.6. Ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz.

5.5.7. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, boşaltılmaz ve başka bir torbaya aktarılmaz.

5.5.8. Torbalar her dolduğunda, ünitelerden toplanıp ünite içi atık taşıma araçları ile geçici tıbbi atık deposuna ilgili asansör kullanılarak indirilir, eğer fazla torba varsa ünite içi tıbbi atık taşıma araçları da geçici depolama için kullanılır.

5.5.9. Ameliyathane ve yoğun bakımlarda ise; tıbbi atık torbalarının 3/4'ü dolduğunda bu bölümlerdeki temizlik personeli tarafından tıbbi atık torbasının ağzı siyah bant ile sıkıca bağlanarak tıbbi atık taşıma aracına konulur. Tıbbi atık taşıma aracı dolduğunda atık toplama personeline haber verilir.

5.6. KESİCİ-DELİCİ ATIKLAR

5.6.1. Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik kutu veya konteynırlar içinde toplanır.
5.6.2. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları kapatılır ve kırmızı plastik torbalara konur.

5.6.3. Kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve geri kazanılmaz. Dolduğu zaman derhal yenisi ile değiştirilir.

5.7. TIBBİ ATIKLARIN GEÇİCİ DEPOLANMASI ve ÇÖP ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ

5.7.1. Atıklar, bertaraf sahasına taşınmadan önce 48 saatten fazla olmamak üzere çöp ünitesinde (geçici depo) bekletilir.

5.7.2. Bekleme süresi, çöp ünitesinde içindeki sıcaklığın 4°C nin altında olması koşuluyla bir haftaya kadar uzatılabilir.

5.7.3. Geçici atık deposu iki bölmeli kapalı bir mekan olarak inşa edilir. Birinci bölmede tıbbi atıklar, ikinci bölmede ise evsel nitelikli atıklar depolanır.

5.7.4. Tıbbi atık konulan yerin tabanında talaş bulunur.

5.7.5. Geçici atık deposunun hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlarda olmalıdır.

5.7.6. Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplanır.

5.7.7. Depolarda yeterli bir aydınlatma ve pasif havalandırma sistemi bulunur ve depo özel olarak soğutulur.

5.7.8. Depo kapıları dışarıya doğru açılır veya sürmeli yapılır. Kapılar daima temiz ve boyanmış durumda olur.

5.7.9. Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike Amblemi” ile siyah harfler ile yazılmış “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur.

5.7.10. Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin girmelerine izin verilmez.

5.8. TIBBİ ATIKLARIN ÇÖP ÜNİTESİNDEN TAŞINMASI VE BERTARAFI

5.8.1. Tıbbi atıkların, çöp ünitesinden alınarak bertaraf tesisine taşınmasından Büyükşehir Belediyesi sorumludur.

5.8.2. Hastanemizde atık depolarından tıbbi atıkların alınması sırasında; atıkların hastane tarafından taşıyıcıya verildiğinin ve taşıyıcı tarafından teslim alındığının belgelenmesi amacıyla taşıyıcı kurum tarafından ‘Tıbbi Atık Alındı Belgesi’ düzenlenir.

5.8.3. Hastanemizde atıkların tesliminde bu belgeyi imzalamaktan Hastane Müdürü/Müdür Yardımcıları sorumludur. Bu belge üzerinde hastanenin ismi, adresi, sorumlu kişinin ismi ve irtibat telefonu, tarih, atığın miktarı, taşıyıcı kurum ismi, şoförün ismi, aracın plakası, lisans numarası ve bertaraf tesisi ile ilgili bilgiler bulunur.

5.8.4. ‘Tıbbi Atık Alındı Belgesi’ üç nüsha halindedir; bir nüshası hastanede, ikinci nüshası taşıma işlemi yapan kurumda, üçüncü nüshası ise bertaraf tesisi işletmecisi kurumda kalır ve ilgili görevliler tarafından imzalanır.

5.8.5. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.

5.8.6. Tıbbi atıkların taşınması sırasında kullanılan ‘Tıbbi Atık Alındı Belgesi en az bir yıl süre ile Hastane Müdürlüğü tarafından “Tıbbi Atık Dosyası” nda saklanır ve talep edilmesi durumunda yetkili kişilerin incelemesine açık tutulur.

5.9. ATIK TAŞIMA ARAÇLARI VE DEPOLARI TEMİZLİĞİ

5.9.1. Tıbbi atık toplama araçları, ekipmanları muhafazası, temizliği ve dezenfeksiyonu ile çöp ünitesinin temizlik ve dezenfeksiyonundan Hastane Müdürlüğü tarafından görevlendirilen atık toplama elemanları sorumludur.

5.9.2. Atık taşıma araçları “Dezenfektan Solüsyon Hazırlama Talimatı” na göre belirlenen dezenfektanla (1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya 1000 ppm) günde en az bir kez veya ihtiyaç halinde daha sık yıkanarak temizlenir, duru su ile çalkalandıktan sonra, %1'lik sodyum hipoklorid içeren solüsyon ile (10 ml / 1) dezenfekte edilir.

5.9.3. Tıbbi atıkların konulduğu deponun temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılır. Bölme atıkların boşaltılmasını takiben “Dezenfektan Solüsyonları Hazırlama Talimatı”na göre belirlenen dezenfektanla (sodyum hipoklorit %1) dezenfekte edilir ve gerekirse haşerelere karşı ilaçlanır.

5.9.4. Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda; çöpler güvenli bir şekilde, sızıntı sıvı ise uygun emici malzeme (talaş) ile yoğunlaştırıldıktan sonra sadece bu iş için kullanılan kürek ile toplanır ve kırmızı tıbbi atık torbasına doldurulduktan sonra depoya bırakılır, taşıma aracı ve kullanılan ekipman derhal %1'lik sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilir.

5.9.5. Geçici atık deposu temizlendikten ve dezenfekte edildikten sonra atık taşıma araçları depo içine alınır.

5.10. TEHLİKELİ ATIKLAR

5.10.1. Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak toplanır.

5.10.2. Küçük miktardaki kimyasal ve farmasötik atıklar enfeksiyöz atıklarla beraber toplanır.

5.10.3. Büyük miktarda artan ve miadı dolan farmasötik atıklar hastane depolarında saklanmalı ve elden çıkarmak için üreticisine gönderilir.

5.10.4. Tehlikeli Atık Kontrolü; Hastane Müdürlüğü denetimi altındadır ve kayıtları Hastane Müdürlüğü tarafından belirlenen bir kişi tarafından tutulur.

5.10.5. Tüm işlemler sırasında; ‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine’ uyulur.

5.11. RADYOAKTİF ATIKLAR

5.11.1. Radyoaktif atıkların kontrolü hastane müdürlüğü denetimindedir.

5.11.2. Üretildikleri yerde; ‘Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Talimatına’ göre işlem görür ve yine bu yönetmeliğe göre uzaklaştırılır.


 1. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

  1. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

  2. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Talimatı


19.2. ÇÖP YÖNETİMİ

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kontamine olmamış çöplerin ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve taşınması için “Ambalaj Atıkları Talimatı” ve “Evsel Nitelikli Atık Talimatı” olmak üzere uygulamada olan iki farklı talimat vardır.19.2.1.AMBALAJ ATIKLARI

Kontamine olmamış tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması mümkün, ekonomik değere sahip plastik, metal, cam, kompozit ve kağıt-karton ambalajların atıkları Ambalaj Atıkları Talimatı’na göre toplanır, depolanır ve taşınır.AMBALAJ ATIK TALİMATI
1. AMAÇ: Bu talimatın amacı Atık Yönetim Planı doğrultusunda ambalaj atıklarının çevreye ve kişiye zarar vermeden ayrı olarak toplanması, geçici depolanması ve taşınması için standart bir yöntem belirlemektir.

2.KAPSAM: Bu talimat ambalaj atıklarının toplanması, depolanması ve taşınmasını kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından tüm çalışanlar ve Çevre Birimi/atık sorumluları sorumludur.

4.TANIMLAR:

4.1.Ambalaj Atığı: Hastane birimlerinden kaynaklanan ürünlerin tüketimi sonucu oluşan, “Atıkların Sınıflandırılması Tablosu”nda B grubu altında yer alan kontamine olmamış tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması gereken ekonomik değere sahip plastik, metal, cam, kompozit ve kağıt-karton ambalajların atıklarıdır.5.TALİMAT AKIŞI:

5.1.Ambalaj Atıkları: “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne göre; ambalaj atığı alarak mavi renkli ambalaj atığı torbasına atılacaklar:

 • Kağıt

 • Karton

 • Mukavva

 • Plastik

 • Metal

 • Cam

5.2.Ambalaj atıkları için;

 • Yırtılma, delinme, patlama ve taşınmaya dayanıklı,

 • Sızdırmaz,

 • Mavi renkli naylon torbalar kullanılır.

Ambalaj atığı torbalarının yenileri yüklenici firma tarafından temin edilir ve ilgili birimin temizlik depolarında bulunur.

5.3.Ambalaj atıklarının toplanmasında ve biriktirilmesinde cinslerine göre ayrı atık kovaları/ sepetleri kullanılır. Ambalaj atıkları, hastanemizin tüm personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında cinslerine göre sınıflandırılıp (cam, kağıt, plastik gibi) diğer atıklar (tehlikeli ve tıbbi nitelikli atıklar ile genel atıklar) ile karıştırılmadan ayrı olarak toplanarak biriktirilir. Başta ambalaj atıkları ayrı toplama poşetleri ve kumbaralar olmak üzere bu ekipmanların üstünde ayrı toplanacak ambalaj atıkları şekil ve yazı ile belirtilir.

5.3.1.Kağıt ve Karton Atıklar: Kağıt atık sepetine atılır. Dolduğu zaman çevre birimine bağlı temizlik personeli tarafından toplanıp, geçici atık depolama alanına götürülür. Hastane idaresinin anlaşmış olduğu ilgili kurum yetkililerine teslim edilir.


Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə