Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015


TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU DİREKTÖRÜYüklə 3,61 Mb.
səhifə6/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

12.8. TIBBİ-TEKNİK DANIŞMA KURULU DİREKTÖRÜ

Tıbbi Teknik Danışma Kurulu Diretörü’nün görevi; kendisine bağlı KBRN, Tıbbi Personel, Hastane Yönetim, Klinik Yönetim, Risk Yönetimi, Hukuk Bürosu, Adli Tıp, Medikal Etik ve Halk Sağlığı danışmanlarından aldığı tıbbi teknik bilgileri HAP Başkanı’na iletmektir.12.8.1. KBRN Danışmanı ( Biyolojik / Enfeksiyöz Hastalıklar )

 1. Biyolojik/enfeksiyöz hastalıklara acil müdahale ile ilgili konularda Tıbbi Teknik Kurul Direktörüne tavsiyelerde bulunur.

 2. Olayın türüne göre ilgili bölümlerle irtibata geçer.

 3. Acil Servis, Enfeksiyon Hastalıkları uzmanları, Enfeksiyon Kontrol görevlilerinden aldıkları bilgileri kontrol eder ve kayıt altına alınmasını sağlar. Bu bilgiler; etkilenen hastaların sayı ve durumu, etkilenilen biyolojik/enfeksiyöz hastalıkların türü, tıbbi problemler, alınan tedbirler (örn: kültür, destek tedavisi), beklenen biyolojik/enfeksiyöz materyale maruz kalma potansiyeli ve yayılım alanı bilgileridir.

 4. Çalışanların korunması ile ilgili önlemler alır.

 5. Standart izolasyon önlemlerini denetler.

 6. İzolasyon önlemleri için son dakika eğitimleri düzenler.

 7. Uyarma, destek ve araştırma kaynakları için irtibat direktörüne bilgi verir.

 8. Profilaksi ve aşılama için destek sağlar.

 9. Analiz ve kanıt için örnek toplanmasını sağlar.

 10. Bulaş şüpheli tüm materyalin uygun bir pakette, mühürlenmiş olarak doğru yere (Hıfzısıhha Merkezi, TAEK vb) gönderilmesini sağlar.

 11. Biyolojik/enfeksiyöz ajana maruziyetten kaynaklanan önemli tüm bilgilerden ilgili sağlık personelinin haberdar olmasını sağlar.

 12. KBRN bulaşılı kazazedeleri dekontamine edildikten sonra usulüne uygun olarak kabul etmek üzere Acil Servisi hazırlar ve organize eder.

 13. Acil Servisin kişisel koruyucu ekipman kullanılarak hazırlanmasını yönetir.

 14. Tedavi ve dekontaminasyon süresince yetkili olmayan kişilerin Acil Servis tedavi alanlarına girişlerinin engellenmesini Güvenlik Direktörüyle kontrol eder.

 15. KBRN nedeniyle dekontaminasyon yapıldığını/yapılacağını İrtibat Direktörüne derhal bildirir. İrtibat Direktörü şehir kanalizasyonu için önlem alınabilmesi için belediye ve ilgili kurumlara bilgi verir.

 16. Tehlikeli Madde Direktörü ile beraber; dekontaminasyon personelinin gözlem ve takibini sağlar, tüm hastaların ve görevli personelin olay sonrası gözlemlenmesini sağlar.

 17. Kazazede ve personelin tedavi ve maruziyete ilişkin kaygı ve taleplerini yanıtlar.

 18. Personelin KBRN açısından temiz olduğunu gösterir son muayenelerini denetler.

 19. Gerektiğinde bina dekontaminasyon işleminin takibini yönetir.

 20. Kontamine kişisel araçların nasıl yönetileceğini belirler.

12.8.2. KBRN Danışmanı ( Kimyasal Maddeler )


 1. Spesifik kimyasal olaylar ve acil müdahale ile ilgili önerilerde bulunur.

 2. Tıbbi Bakım Sorumlusu ve Tehlikeli Madde Sorumlusu ile beraber, kimyasal bulaşlı kazazedeleri kabul etmek üzere acil servisi hazırlar ve organize eder.

 3. Kimyasal maruziyetin büyüklüğünü ve yerini tespit eder.

 4. Kimyasal madde bulaş +/- hastaların sayısı ve durumunu tespit eder.

 5. Olayın oluş zamanı hakkında bilgi edinir.

 6. Tedavi ve dekontaminasyon süresince, yetkili olmayan kişilerin acil servis tedavi alanlarına girişlerinin engellenmesini kontrol eder.

 7. Tehlikeli Madde sorumlusu ile beraber dekontaminasyon personelinin gözlem ve takibini sağlar.

 8. Tehlikeli Madde Sorumlusu ile beraber tüm hastaların ve hatta görevli personelin olay sonrası gözlemlenmesini sağlar.

 9. Kazazede ve personelin tedavi ve maruziyete ilişkin kaygı ve talepleri yanıtlar.

 10. Personelin kimyasal madde açısından temiz olduğunu gösterir son muayenelerini denetler.

 11. Gerektiğinde bina dekontaminasyon işleminin takibini yönetir.

 12. Kontamine kişisel araçların nasıl yönetileceğini belirler.12.8.3. KBRN Danışmanı ( Radyolojik Sorunlar )


 1. Spesifik radyolojik olaylar ve acil müdahale hakkında önerilerde bulunur.

 2. Tıbbi Bakım Sorumlusu ile beraber, Acil Servisin operasyonel bütünlüğünü koruyarak, radyolojik ajana maruz kalan kazazedeleri kabul etmek üzere acil servisin hazırlanmasını ve organizasyonunu sağlar.

 3. Etkilenen hastaların sayı ve durumu hakkında bilgi toplar.

 4. Acil servisin kişisel koruyucu ekipman kullanılarak hazırlanmasını yönetir.

 5. Dekontaminasyon ünitesinden ayrılan personel ve ekipmanın monitorizasyonu için çıkışta radyasyon sayacı ile kontrolünü yapacak bir personel görevlendirir.

 6. Yetkili olmayan kişilerin tedavi alanlarına girişlerinin engellenmesini teyit eder.

 7. Dekontaminasyon sürecinin devamını sağlar.

 8. Hasta ve dekontaminasyon ekibinin monitorizasyonu sağlar.

 9. Kontamine alanlar, hastalar ve maruz kalan personelin izlenmesini, gerekli analizler için örneklerin toplanmasını, her türlü radyoaktif atığın toplanmasını sağlar.

 10. Personelin dozimetrelerinin kullanılması, değerlendirilmesi ve gereğinin yapılmasını sağlar.

 11. Personelin radyolojik madde açısından temiz olduğunu gösterir son muayenelerini denetler.

 12. Ambulanslar ve ambulans ekibinden, ambulans girişinden, dekontaminasyon odasına kadar olan yoldan, dekontaminasyon odasından, hastalar ve personelden, potansiyel kontamine maddeler ve sudan alınan tüm örneklerin alınması ve analizini sağlar.

 13. Dikkate değer tüm bilgilerden personelin haberdar olmasını sağlar.

 14. Bulaş şüpheli tüm materyalin uygun bir pakette, mühürlenmiş doğru yere gönderilmesini sağlar.12.8.4. KBRN Danışmanı ( Nükleer Sorunlar )


 1. Tıbbi Bakım Sorumlusu ile beraber, acil servisin operasyonel bütünlüğünü koruyarak, radyolojik ajana maruz kalan kazazedeleri kabul etmek üzere acil servisi hazırlar ve organize eder.

 2. Acil Servisten,etkilenen hastaların sayısını ve durumunu, ilgili radyoaktif izotopların miktarını ve türünü, radyasyon olayının türünü teyit eder.

 3. Olayın oluş zamanı hakkında bilgi edinir.

 4. Acil servisin kişisel koruyucu ekipman kullanılarak hazırlanmasını yönetir.

 5. Dekontaminasyon ünitesinden ayrılan personel ve ekipmanın monitorizasyonu için çıkışta radyasyon sayacı ile kontrolünü yapacak bir personel görevlendir.

 6. Yetkili olmayan kişilerin tedavi alanlarına girişlerinin engellenmesini teyit eder.

 7. Dekontaminasyon sürecinin devamını sağlar.

 8. Kontamine alanlar, hastalar ve maruz kalan personeli izler.

 9. Gerekli analizler için örneklerin toplanması sağlar.

 10. Her türlü radyoaktif atığın toplanmasını sağlar.

 11. Personelin dozimetrelerinin değerlendirilmesi ve gereğinin yapılmasını sağlar.

 12. Personelin radyolojik madde açısından temiz olduğunu gösterir son muayenelerini denetler.

 13. Ambulanslar ve ambulans ekibinin, ambulans girişinden dekontaminasyon odasına kadar olan yolun, dekontaminasyon odasının, hastaların ve personelin gözlenmesini sağlar.

 14. Potansiyel kontamine maddeler ve sudan alınan tüm örneklerin analizini sağlar.

 15. Radyasyona maruziyetten kaynaklanan dikkate değer tüm bilgilerden personelin ve Personel Sağlığı Birim Liderinin haberdar olmasını sağlar.

 16. Bulaş şüpheli tüm materyalin uygun bir pakette, mühürlenmiş doğru yere gönderilmesini sağlar.

 17. Atom enerjisi kurumu ve Nükleer Tıp bölümünden olayı teyit eder ( Etkilenen hastaların sayı ve durumu ile ilgili madenin miktarı ve türü ).

 18. Yetkili olmayan kişilerin tedavi alanlarına girişlerinin engellenmesini teyit eder.

 19. Kontamine alanlar, hastalar ve maruz kalan personeli izler.

 20. Gerekli analizler için örnekleri toplar.

 21. Potansiyel kontamine maddeler ve sudan alınan tüm örneklerin analizini sağlar.12.8.5. Tıbbi Personel Danışmanı


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde tıbbi personele ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Tıbbi personel ile ilgili durumlarda Tıbbi Teknik Kurul Direktörüne tavsiyelerde bulunur.

 4. İnsan Gücü Yetkilendirme Sorumlusuna yardım eder.

 5. Tıbbi personel planının tamamlanması için Klinik Destek Birimi Sorumlusuna yardım eder.

 6. Hasta bakım gereksinimleri ve planlanması için düzenli olarak Tıbbi Bakım Birim Sorumlusu ve Destek Birimi Sorumlusuna yardım eder.

12.8.6. Hastane Yönetim Danışmanı


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde hastane yönetimine ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Hastane hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 4. Hastane operasyonları ile ilgili konularda Tıbbi Teknik Kurul Direktörüne tavsiyelerde bulunur.

 5. Acil Servisi desteklemek üzere hastane kaynaklarını tespit eder.

 6. Kliniklerin rutin hasta, malzeme ve bilgi akışını sağlar.

 7. Gerektiğinde basitleştirilmiş hasta bakım standartlarının uygulanması konusunda işbirliği yapar.

 8. Değişiklerden tüm hastane personeli ve doktorların haberdar olmasını sağlar.

 9. Hastane hizmetlerinde kesintiyi önlemek için gereken geçici tedbirleri uygular.

 10. Hastane operasyonlarını direkt etkileyen acil durumlar için (tahliye dahil) önlemler alır.

 11. Acil duruma göre normal hastane aktivitelerinin kapsamını belirler.

12.8.7. Klinik Yönetim Danışmanı


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde klinik hizmetlere ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Kliniklerin optimum personel ve kapasiteyle hizmet vermesini sağlar.

 4. Klinik işlemler hakkında Tıbbi Teknik Kurul Direktörüne tavsiyelerde bulunur.

 5. Profilaksi ve aşılama çalışmalarını organize eder.

 6. Mevcut durumun belirlenmesi ve operasyonun devamı için düzenli görüşmeler yapar.

 7. Klinik yöneticileri, acil servis sorumlusunu mevcut durum hakkında bilgilendirir.

 8. Acil Servisi desteklemek üzere klinik kaynakları tespit eder.

 9. Kliniklerin rutin hasta, malzeme ve bilgi akışını sağlar.

 10. Hastane operasyonlarını direkt etkileyen acil durumlar için; akut hasta bakımını ve operasyonları destekleyebilecek klinik kaynak sağlar.

 11. Acil duruma göre normal hastane aktivitelerinin kapsamını belirler.

 12. Klinik randevuların duruma göre yenilenmesini/iptalini sağlar.

12.8.8. Risk Yönetimi Danışmanı


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Hastane risk analizinin yapılmasından sorumludur.

 3. Risk oluşturacak her türlü tehlikeyi tespit ederek, yok edilmesi veya azaltılması önerilerinde bulunur.

 4. Riskli durumlara özel hastane afet planlarının oluşturulmasını sağlar.

 5. Afet halinde risk yönetimine ilişkin işlerin planlarını yapar.

 6. Acil güvenlik yasaları ve endüstriyel uygulamalarla uyumlu risk yönetim ve kayıp-önleme programındaki her türlü değişikliği yönetim ekibine ve bölüm sorumlularına önerir.

 7. En iyi maliyet azaltıcı planları tavsiye eder.

 8. Varlık kaybıyla sonuçlanabilecek her türlü olayı araştırmak üzere avukatlar, sigorta şirketleri ve bireylerle bağlantı kurar.

 9. Risk yönetim konularıyla ilgili olarak Finans Bölümü Satın Alma Birimi Sorumlusu ve Personel Sağlığı Birim Sorumlusuyla düzenli olarak bağlantı kurar.

 10. Müdahale uygulamalarını düzenli kontrol eder.

 11. Yüksek riskli aktiviteleri gözlemler ve uygun bölüm sorumlularına rapor etmeyi sürdürür.

 12. Uygulama ile ilgili potansiyel sorunları ve gerekli değişiklikleri yönetim ekibine bildirir.

 13. Personelin yaralanması durumunda tıbbi takibini koordine eder.

 14. Finans Sorumlusu ile beraber personelin yaralanma raporları ve dokümantasyonu ile ilgili durumları koordine eder.

12.8.9. Hukuk Danışmanı


 1. Afet Eylem Planı ve müdahale ile ilgili konularda yönetime ve bölüm sorumlularına hukuk danışmanlığı yapar.

 2. Hukuki durumları araştırır ve raporlar.

 3. Hukuki konular ile ilgili tavsiyelerde bulunur.

 4. İrtibat Direktörüyle birlikte hastanedeki hukuki konuları yetkililere günceller.

 5. Sistemin normale dönüş sürecinde hukuki rehberlik sağlar.12.8.10. Adli Tıp Danışmanı


 1. Ölenlerin kimlik tespitleri ve kayıtlarının tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

 2. İrtibat Direktörü aracılığıyla Adli Tıp Kurumu, Emniyet, Jandarma ve Savcılıkla işbirliği yapar.

 3. Kimlik Belgelerine ulaşmak için gerektiğinde, tanıklık, özel eşyalar (giysiler, takılar, protezler), fotoğraflama ve fotoğraf karşılaştırması, parmak izi, vücuttaki izler, dental kayıtlar, tıbbi kayıtlar (geçirilmiş hastalıklar, ameliyatlar, kazalar), Adli Antropoloji çalışmaları, DNA analizlerinden faydalanır.

 4. Gerekirse emniyet DVI ekibiyle işbirliği yapar.12.8.11. Medikal Etik Danışmanı


 1. Tıbbi-Teknik Kurul Direktörüne, Koordinasyon Merkezi ve bölüm sorumlularına etik durumlarla ilgili yardımda bulunur.

 2. Bakım standartları, bakım önceliği, sınırlı kaynak kullanımı vb önemli etik konularla ilgili öneriler geliştirir.

 3. Personel, hastalar, ziyaretçiler ve hastaneyi etik açıdan etkileyebilecek öneri ve uygulamaları değerlendirmeye devam eder.12.8.12. Halk Sağlığı Danışmanı


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde halk sağlığına ilişkin işlerin planlarını yapar.

 3. Halk sağlığı hizmetlerini düzenler.

 4. Afet sırasında içme ve kullanma suyu hijyen çalışmalarına katkıda bulunur.

 5. Yiyeceklerin doğru saklanması ve kullanılması ile ilgili çalışmalarda bulunur.

 6. Temizlik ve tuvalet sorunları hakkında çalışmalarda bulunur.

 7. Ölülerin muhafaza ve gömülmesi ile ilgili öneriler ve katkılarda bulunur.

 8. Afet sırasında ve sonrasında aşılama çalışmaları ve önerilerde bulunur.

 9. Afet sonrası toplumun eski haline dönmesi ile ilgili çalışmalarda bulunur.


Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə