Antalya barosu insan haklari merkezi İÇ YÖnetmeliĞİ kuruluş : Madde 1Yüklə 78,5 Kb.
tarix25.01.2017
ölçüsü78,5 Kb.
ANTALYA BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ İÇ YÖNETMELİĞİ
KURULUŞ :

Madde 1 - Antalya Barosu Başkanlığı’na bağlı ve bu yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere, “Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi “ kurulmuştur.
AMAÇ :

Madde 2- Merkezin amacı,

İnsan hakları alanında ulusal ve ulusalüstü hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarında mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmaları gerçekleştirir, hak ihlaline ilişkin başvuruları değerlendirir ve her türlü hukuki girişimin öncülüğünü yapar.


Merkezi Etkinlikleri:

Madde 3- Merkez, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.
 1. İnsan hakları hukukuna ilişkin ulusal ve uluslar arası seminer, konferans , toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

 2. Ulusalüstü planda insan hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması iç in gerekli çalışmalarda bulunmak,

 3. İnsan haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak

 4. İnsan hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarda ilişkiler kurmak , geliştirmek ve işbirliği yapmak,

 5. Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

 6. İnsan hakları alanında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

 7. Kadın haklarının korunması, geliştirilmesi için her türlü bilimsel çalışmayı gerçekleştirmek,

 8. Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun insan hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek, uygulamak

 9. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak


II.BÖLÜM

Merkezin Yapılanması

Koordinatör
Madde 4: Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun kendi içinden belirlediği İnsan Hakları Merkezi ile sorumlu üye veya üyeler koordinatör olarak görevlendirilir.
Koordinatörün görev ve yetkileri

Madde 5: İnsan Hakları merkezi ile Baro Yönetim Kurulu arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.


Merkezin Organları
Madde 6 : İnsan Hakları Merkezinin organları şunlardır.


 1. Merkez Başkanı

 2. Yürütme Kurulu

 3. Genel Üye ToplantısıMerkez Başkanı:

Madde 7: Merkez başkanı, merkeze üye avukatlar arasından demokratik kurallara uygun olarak seçilir. Görev süresi iki yıldır. Başkan sürenin bitiminden sonra yeniden aynı göreve getirilebilir.
Merkez Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 8 : Merkez Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:


 1. Merkezi Baro Başkanlığı ve insan hakları birimleri nezdinde temsil etmek

 2. Yürütme kuruluna ve genel üye toplantısına başkanlık etmek

 3. Merkezin amacının gerekli kıldığı tüm etkinliklerin, projelerin ve çalışma programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde Baro Başkanlığı’na karşı sorumlu olmak

 4. Merkez Bütçesini Baro Başkanlığı’nın onayına sunmak

 5. Her yıl sonunda geçmiş yıllara ait İnsan Hakları Merkezi etkinlik raporu ile yeni yıla ait etkinlik raporunu yürütme kurulu ile birlikte hazırlamak , genel üye toplantısında son şeklini vermek ve Baro Başkanlığının onayına sunmak

 6. Gerekli görüldüğünde merkez organlarını olağanüstü toplantıya çağırmak


Yürütme Kurulu

Madde 9 : Yürütme kurulu, merkez başkanı, genel üye toplamının salt çoğunluğunun kendi içinden seçeceği 4 üyeden oluşur. Görev süresi 2 yıldır.
Yürütme Kurulunun toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.
Mazeret olmaksızın üst üste 3 toplantıya katılmayan yürütme kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.
Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Madde 10 : Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:


 1. Merkezin amacının gerekli kıldığı çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesi;

 2. Merkezin yıllık etkinlik raporları ve bütçesinin hazırlanması;

 3. Sekreterya faaliyetlerinin yürütülmesi için kendi içinden bir üye seçilmesi;

 4. Merkezin amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların eşgüdümünün sağlanması;

 5. Merkez çalışma alanı ile ilgili olarak Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer işlerin yürütülmesi


Genel Üye Toplantısı
Madde 11: Baro Başkanlığına başvuran ve Baro Yönetim Kurulunun onayı ile merkez üyesi olan avukatlardan oluşur. Merkez, başkanının çağrısı üzerine 2 ayda bir toplanır.
Görevi

Madde 12 : Merkez çalışmalar konusunda kararlar alır, yürütme kurulunu seçer ve gerekli gördüğü konularda alt çalışma gruplarını oluşturur.
Merkez Görevlisi

Madde 13: Merkez görevlisi, merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine yardımcı olunması, tutanakların tutulması, arşiv düzenlenmesi, yazışmaların yürütülmesi, merkez amacına uygun araştırmaların yapılması için Baro Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

Yüklə 78,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə