Aşağıdakı yollarla müraciət edə bilərikYüklə 295,89 Kb.
səhifə3/3
tarix01.12.2016
ölçüsü295,89 Kb.
#556
1   2   3
QEYD: Borders → Apply to → Text (səhfədə seçilmiş parametrlərin yalnız seçilmiş mətn hissəsinə tətbiq edilməsi üçün), Paragraph (bütün paraqraflara tətbiq edir).

 1. Shading → kölgə. Mətnin arxa fonunun kölgələndirilməsi.Mətnin arxa fonuna istənilən rəng yaxud naxış vermək mümkündür.

Apply to-tətbiq etmək

Text –sadəcə seçilən mətnə

Paragraph-paraqrafa aid edir

Horizontal Line- müxtəlif incəsənət

formasında olan üfüqi xətlər daxil edir

References menyusuReference (Alt + S) → xatırlatma, təqdimat

Table of Contents→bu komanda vasitəsilə mündəricat hazırlanır.

QEYD 1: Mündəricatı hazırlamaq üçün əvvəlcə ayrı – ayrı səhifələrə müxtəlif mətnlər daxil edirik. Sonra mövzu başlıqlarını seçib Ctrl + Alt +1 düymələrini vurmaq lazımdır.(Eyni zamanda kiçik başlıqlar yaratmaq üçün Ctrl + Alt + 2, Ctrl + Alt + 3 və s. Kombinasiyalardan istifadə etmək olar) Daha sonra Table of Contents → 1. İnsert Table of Contents bölməsinə daxil oluruq.

Show page numbers → mündəri-

catda nömrələnməni göstərir.

 1. Right align page numbers → nömrələnməni sağ tərəfdə göstərir

 2. Tab leader → başlıq ilə səhifə nömrəsi arasındakı xəttin növünü təyin edir

 1. Remove Table of Contents → yaradılımış mündəricatı silir.

Add Text → hazırlanmış mündəricatın formatını dəyişir

Update Table → Update entire table → hazırlanmış mündəricata sonradan yeni bir başlığı daxil edir.Eyni zamanda mövzu başlığı başqa səhifəyə keçirilibsə mündəricatda səhifə nömrəsinə uyğun olaraq səhifənin nömrəsini yeniləyir.Bunun üçün Update tableUpdate page numbers onlyOk

Insert Footnote → haşiyə, şərh, izah. Hər hansı bir sözün izahını səhifənin sonunda vermək üçün istifadə olunur.

QEYD 2: Sənədlərdə mətn ardıcıllığını pozmamaq üçün lazım olan əlavə izahatlar çox zaman bir nömrə və ya xüsusi işarə ilə verilərək səhifənin altında və ya sənədin sonunda göstərilir ki, bunlara da haşiyə deyilir (daha çox ərəb və fars sözlərində istifadə olunur).

Insert Endnote → son, hər hansı bir sözün izahını

mətnin sonunda vermək üçün istifadə olunur.

Next Footnote

 1. Next Footnote → özündən sonrakı sözün izahına

keçir.

 1. Previous Footnote → özündən əvvəlki sözün izahına keçir və s.

Show Notes → sözə verilən izahı, şərhi göstərir

Insert Citation- sitat daxil etmək

Add new source –yeni mənbə daxil etməkManage sources – mənbələri idarə etmək.Daxil edilən bölüm üzərində dəyişiklik etmək.

Style – Stillər,üslublar

Bibliography – biblioqrafiya

Insert bibliography – biblioqrafiya daxil etmək

Insert Caption → hazır şəkillərə ad (başlıq) verir.

Insert Table of Figures – Hazır şəkillərə verilmiş başlıqlardan ibarət mündəricat hazırlamaq.

Update table – Hazırlanmış mündəricatın yenilənməsi.

Cross – reference → sözə verilmiş izahı, şərhi, bir sözlə xatırlatmanı özündə əks etdirir.

Index- indeks

Mark Entry- nişan girişi.Bu bölüm vasitəsilə lüğətlər hazırlanır.Səhifəyə sözlər daxil edildikdən sonra seçilir və Mark Entry→mark→Close vurulur.Daha sonra İnsert İndex bölümünə daxil olunur.

Right align page number→Səhifə nömrəsini sağda yerləşdirir.

Tab leader → xətt növü təyin olunur.

Formats→Formatı seçilir

Type→növü

Columns→sütunlar.Hazırladığımız lüğətin neçə sütunda yerləşməsi təyin olunur.

Table of authorities-Bu əmr vasitəsilə daxil edilmiş sitatlardan ibarət mündəricat hazırlamaq olar.

Mailings menyusu

Mailing menyusu zərflər və nişanlar yaratmaq üçündür.Eyni zamanda məktub tərtibatını başlatmaq, sənədin tərtibi və sahələrin əlavə edilməsi, nəticəərə öncəədən baxış,tamamlanma vəs. bu kimi əmrlər mailings menyusu vasitəsilə yerinə yetirilir.

Review menyusuReview (Alt + R) - təkrar görünüş

Spelling grammar - qrammatik səhvləri yoxlamaq. (F7)

Not in dictionary - lüğətə daxil olmayan söz

Suggestions - təkliflər.

İgnore once - məhəl qoymamaq (1 dəfə)

İgnore all - məhəl qoymamaq (hamısına)( Bu əmr vasitəsilə sözlər səhv kimi qəbul olunsa da sözdəki səhvlikləri göstərən xəttlər aradan qaldırılır

Add to dictionary - lüğətə əlavə etmək.

Change - dəyişmək.

Change all - hamısını dəyişmək

Research - axtarış. Her hansı komanda haqqında məlumat almaq üçün istifadə olunur.

Thesaurus – tezaurslar.Hər hansı bir komandanın

sinonimini,ona yaxın ənalı sözləri tapır.

Set language - dil bölümünü qurmaq.

Word count - sözləri saymaq. (Bu bölümə eyni zamanda Status barda Words bölümü üzərində sağ düymədən də daxil ola bilərik)

a) Pages - səhifələr

b) Words - sözlər

c) Characters (no spaces) - hərflər (boşluqsuz)

d) Characters (with spaces) - hərflərlə birlikdə məsafələrin də sayını göstərir.

e) Paragraph - paraqraflar, sətirlərin sayını göstərir.

f) Lines - xəttlər, enterlərin sayı.

Comments - mənalar

New comment - yeni məna yaratmaq.

Delete - mənanı silmək.

Previous - əvvəlki mənaya keçid alır

Next - sonrakı mənaya keçid alır→

Tracking - izlənmələr

Track Changes - yaddaşdakı dəyişikliklərin izlənilməsi.

Change Tracking Options - dəyişikliklərin parametrləri

İnsertions→Əlavə olunanlar

Deletions→Silinənlər

Comment→ Məna zolağının rəngini dəyişdirə bilərik.

Change User Name - istifadəçi bölümünün adını dəyişmək

Balloons - qabarcıqlar, qovuqcuqlar. Səhifədə verilən izahatların səhifənin sağında qabarcıqlar vasitəsilə görsənməsi.

Qeyd: Səhifədə məna olmasa bu komandadan istifadə edə bilmərik.

Show Revisions in Balloons - edilmiş dəyişiklikləri kənarda göstər

Show All Revisions İnline - edilmiş dəyişiklikləri mətnin yanında göstər (üzərində xətt çəkilmiş vəziyyətdə)

Show Comments Only and Formatting

in Baallons - yalnız mənaları və format-

lamaları qabarcıqda göstər (adları ilə birlik-

də).

Show Markup - gizlənmişləri göstər

Comments - mənaları, şərhləri

İnsertions and Deletions - daxil olunanları və silinənləri göstər.

Formatting - formaları göstər

Markup area Highlight - gizlənmişlər sahəsini göstər (fərqli formada)

Reviewers - təkrar göstərilənlər

All Reviewers - bütün istifadəçilə

Qeyd: Aşağı hissəsində isə kompyuterdə olan bütün istifadəçilərin adı düşür.

Reviewing Pane - mənaya aid paneli səhifənin müəyyən hissəsində göstərir.

Reviewing Pane Vertical - mənaya aid paneli səhifənin şaquli istiqamətində göstər.

Reviewing Pane Horizontal - mənaya aid paneli səhifənin üfüqi istiqamətində göstər.

Changes - dəyişikliklər

Accept - qəbul etmək

Accept and move to text - dəyişiklikləri qəbul et və növbətiyə keç

Accept changes - dəyişiklikləri qəbul et

Accept all changes in document- sənəddə olan bütün dəyişiklikləri qəbul et.

Reject - rədd etmək

Reject and move to next - dəyişiklikləri rədd et və növbətiyə keç

Reject change - dəyişiklikləri rədd et

Reject all changes in document - sənəddə olan bütün dəyişiklikləri rədd et

Previous - əvvəli göstər

Next - sonranı göstər

Compare - müqayisə etmək

Qeyd: Yaddaşda olan sənədlər üzərində müqayisə əməliyyatlarını aparmaq üçün istifadə olunur.

Compare - müqayisə etmək

Combine - birləşdirmək, qaynaq etmək

Qeyd: Yaddaşda olan sənədləri birləşdirir.

Show source documents - sənəd mənbəyini göstər

Hide source document - sənəd mənbəyini gizlət

Protect - qorumaq

Protect document - sənədi qorumaq.

Sənədi iki formada qorumaq olarI

1)Protect document→Restrict Formatting and Editing→Limit formatting to a selection of styles aktivləşdirilir→Yes, start Enforcing Protection daxil olunur açılan bölümdə Enter new password bölümünə şifrəni→Reenter password to confirm bölümünə isə şifrənin təkrarı yazılır→Ok.Bu bölümlə qorunan sənədə istənilən bir bölümü əlavə edilib silmək mümkündür.Lakin heç bir format vermək mümkün olmayacaq.(font,size,underline və s.)

2)Protect document→Allow only this type of editing in the document aktivləşdirilir→ Yes, start Enforcing Protection daxil olunur açılan bölümdə Enter new password bölümünə şifrəni→Reenter password to confirm bölümünə isə şifrənin təkrarı yazılır→Ok.Bu bölümlə qorunan sənəddə isə hec bir dəyişiklik etmək mümkün olmayacaq.

Qoruyucunu ləğv etmək üçün Stop protection bölümünə şifrəni yazıb Ok vurulamlıdır

View menyusuView (Alt + W) - görünüş menyusu

Document view - sənədin görünüşü.

Print layout - çap görünüşü(word proqramının hər zaman aktiv səhifə rejmi Print Layout olmalıdır)

Full screen reading - dolu ekran (oxumaq üçün)

Web layout - internet səhifəsi kimi görünüş

Outline - kənarxətli. Bu rejimdə işləmək üçün sənəddə başlıqlar olmalıdır.

Qeyd: Document view alt menyusunda olan komandalar vəziyyət zolağı üzərində də yerləşir.

Draft - qaralama,eskiz formasında görünüş.Bütün səhifədəki məlumatları bir səhifədə toplayır.

Show/hide - göstərmək,gizlətmək

Ruler - xətkeş. Bu komanda aktiv olarsa xətkeşlər görüntüdə olacaq.

Gridlines - tor xətlər. Bu komanda aktiv olarsa səhifəyə tor xətlər əlavə olunacaq.

Message bar – Mesaj zolağını aktivləşdirir.(Bu komandanı aktivləşdirmək üçün internetdən word sənədi endirilməlidir)

Document map - sənəd xəritəsi. Mövzu başlıqlarına daxil olmaq üçün istifadə olunur. (Yazdığımız yazılarda ilk sözü və ya cümləni adlandırmaq üçün klaviaturadan Ctrl + Alt + 1 düymələrindən istifadə olunur).

Thumbnails - səhifədən - səhifəyə keçid. Səhifələr ardıcıl olaraq düzülür.

Zoom - miqyas.

Zoom to/Page width - səhifə genişliyi, bir səhifənin sol və sağ

tərəflərini işçi shəyə sığacaq şəkildə avtomatik miqyaslaşdırır.

Text width - mətn genişliyi, bir səhifənin sol və sağ tərəflərini mətnin işçi sahəyə sığacaq şəkildə avtomatik uyğunlaşdırır.

Whole page - tam, dolu səhifə

Many pages - çoxlu səhifə

Percent - faiz. Səhifənin normal görüntüsü 100% olur.

One page - bir səhifə

Two pages - iki səhifə

Page width - səhifə genişliyi

Window - pəncərə

New window - yeni pəncərə

Arrange all - hamısını sırala

Split - ayırmaq

Remove split – ayırmanı ləğv et

View side by side- seçdiyimiz səhifəni açıqda olan səhifənin yanında göstərir.

Reset window position - pəncərəni əvvəlki mövqeyini bərpa etmək

Switch windows açıqda olan pəncərələr arasında əlaqə yaradır.

Macros – Daxil edilən məlumat və ya yerinə yetirilən əməliyyatların yaddaşa yazılması üçün istifadə olunur.Bunun üçünViewMacros View macrosOk –qutunun name bölməsində makroya ad daxil edilirButton düyməsini seç,açılan “Word Options” dialoq qutusunun Customize səhifəsində ”add” düyməsini qeyd etməklə “Customize Quick Accsess Toolbar” alət zolağına macrosun element işarəsi əlavə olunur. “Modify” – düyməsi element işarəsini dəyişdirOk.

View – menyusunda Record Macro -əmrini seç.Ara vermək üçün “Pause Recording” əmrini seç.Yazmanı sonlandırmaq üçün “Stop Recording” əmrini seç.

Qeyd:Eyni zamanda “Macro” “Visual Basic “ proqramlaşdırma dilində müxtəlif əmrlərdə öşləmək üçün istifadə olunur.

Word Options(1)

Bu bölümə aşağıdakı yollarla daxil olmaq olar:

1.Menyular zolağı üzərində mouse-nin sağ düyməsi→Customize Quick Access Toolbar

2.Title bar→Customize Quick Access Toolbar→More Commands

3.Office Button→Word Options

Customize Quick Access Toolbar → xüsusi alətlər panelini nizamlayır

Word Options → sözün parametrləri

 1. Popular

 1. Show Mini Toolbar on Selection

sözü seçmədə mini alətlər panelini

göstərir.

b)Enable Live Preview →İlkin görünüşə imkan yaradır

c)Show Developer tab in the Ribbon →Developer menyusunu görüntüyə gətirir

d)Open e – mail attachments in Full Screen Reading View → internetdə Attachnents (əlavələr) – lə gələn sənəd və ya şəkilləri tam, dolu ekranda göstərir.

e)Color scheme → pəncərənin rəng sxemləri (blue – mavi, black – qara, silver - gümüşü).

f)ScreenTip style 1. Show feature descriptions in ScreenTips → menyuların təkibindəki alt menyuların üzərinə gəldikdə adını, qısa yolunu və haqqında məlumat verir.

 1. Don`t show feature descriptions in ScreenTips → menyuların təkibindəki alt menyuların üzərinə gəldikdə adını və qısa yolunu göstərir.

 2. Don`t show ScreenTips → menyuların təkibindəki alt menyuların üzərinə gəldikdə heç nəyi göstərir.

 1. User name → istifadəçi adını göstərir.

2. Display

a) Show white space between pages in Print Layout view → səhfələr arasındakı ağ yeri (boşluğu) göstərir.

b) Tab characters → tabulyatorun (abzasın) xüsusiyyətləri

c) Spaces → məsafə

d) Paragraph marks → enterin xarakteriktikası

e) Hidden text → mətni gizlədir

f) Object anchors → obyekt lövbərləri

(səhfəyə hazır fiqur daxil etdikdə özünü gös-

tərir).

 1. Show all formatting marks → enteri,

tabulyatoru, məsafəni və s.bir arada göstərir.

ğ) Print drawings created in Word → çəkmə alətlər çubuğundakı fiqurları çapa göndərir.

h) Print background colors and images → arxa fona salınmış rəng və şəkilləri çapa göndərir.

x) Print document properties → çapa gedən sənədin xassə və xüsusiyyətləri.

i) Print hidden text → gizli mətni çapa göndərir

3. Proofing – yoxlamaq

a) AutoCorrect Options → avtoma-

tik düzəlişin parametrləri

 1. Correct TWo İNtial CApitals →

sözün əvvəlində iki hərf səhfliklə

böyük yazılarsa həmin səhfliyi düzəldir.

 1. Capitalize first letter of sentence → cümlənin birinci hərfinin böyük yazılması

3) Capitalize first letter of table cells → cədvəldaxili birinci hərfin böyük yazılması

4) Capitalize names of days → həftə günlərinin adının böyük yazılması (ingilis dilidə)

5) Correct accidental usage of caps lock

key → caps lockla vurulan səhfliklərin düzəldil-

məsi.

6) Replace text as you type → sənin dəyi-

şəcəyin mətnin növü

QEYD 1: Replace bölümünə yazacağımız sözün baş hərfini nöqtə işarəsi ilə qeyd edib (A.) With bölümünə isə sözün tamamını yazıb (Azərbaycan Respublikası) Add əmrini vururuq. Yaratdığımızı silmək üçün siyahıdan seçib Delete əmri vurulur.

b) Ignore words in UPPERCASE → böyük hərflərdəki sözləri rədd edir.

c) Ignore words that contain numbers → nömrələri özündə saxlayan sözləri rədd edir.

Word Options(2)

4. Save – yaddaşa vermək

a) Save files in this format → yad-

daşa veriləcək sənədin formatın seç

 1. Save AutoRecover informati-

on every → məlumatı yaddaşa verməyin müddəti

c) AutoRecover file location → yaddaşa veriləcək sənədin yeri seçilir

d) Preserve fidelity when sharing this document → açıqda olan sənədlərin adlarını göstərir.

5. Advanced → əlavələr

a) Allow text to be dragged and dropped

seçilmiş mətndə daşı və sürüşdürəmrlərini göstərir.

b)Use Ctrl+Click to follow hyperlink

aktiv olduqda,hər hansı bir proqramla körpü

rolunu yaratmaq üçün Gətirilən söz üzərində Ctrl düyməsi sıxılı vəziyyətdəykən mouse-nin sol düyməsini kliklənmək lazımdır.Qeyri-aktiv olduqda Ctrl düyməsinə ehtiyac olmur.

 1. Automatically create drawing canvas

when inserting AutoShapes → hər hansı bir

hazır fiqur səhfəyə daxil etdikdə onun tutacağı sahəni görüntüyə gətirir.

c) Pasting within the same document → yaddaşa götürülmüş sənədi müxtəlif formatlarda yapışdırır.

d) Insert/paste pictures as → səhfəyə şəkil daxil etdikdə onu sərbəst yerləşdirmək üçün Text Wrapping bölməsindən avtomatik hansı komandanın seçili olması bu bölümdən müəyyənləşdirilir.

e) Show Paste Options buttons → yapışdırma komandasını seçdikdə seçim düyünlərini göstərir.

ə) Show background colors and images in Print Layout View → səhfənin arxa fonuna salınmış rəng və şəkilləri göstərir.

f) Show drawings and text boxes on screen → ekranda şəkilləri və mətn qutusunu göstərir.

g) Show text animation → mətnə verilmiş canlanmanı göstərir

ğ) Show text boundaries → mətn kənarlığını, mətn sərhəddini göstərir

h)Use draft font in draft and Outline views-Draft və Outline rejminin fontu və ölçüsü təyin olunur.

Name – fontun adı

Size - ölçüsü

x) Show this number of Recent Documents → ən son istifadə edilmiş sənədlərin siyahısını Office Button bölməsində göstərir. Bu sənədlərin sayı max 50 – yə bərabərdir.

i) Show measurements in units of → word – də istifadə edilən ölçü vahidi göstərir ki, standart olaraq SM (santimetr) – dir.

j) Show all windows in the Taskbar → tapşırıqlar panelində bütün pəncərələri göstərir.

k) Show shortcut keys in ScreenTips → menyuların tərkibindəki komandaların üzərinə gəldikdə adları ilə yanaşı qısa yollarını da göstərir.

q) Show Horizontal scroll bar → üfüqi sürüşdürmə çubuğu

l) Show Vertical scroll bar → şaquli sürüşdürmə çubuğu

m) Show vertical ruler in Print Layout view → şaquli xətkeşi göstərir

n) Print in pages in reverse order → çap zamanı səhifələri əks sıra ilə çapa göndərir, yəni çoxalandan azalana.

6. Customize → xüsusiləşdirmək

a) Choose command from bölmün-

dən istənilən menyunu seçib (məs:

Home) istənilən komandasını – Add

(əlavə etmək) əmri vasitəsilə Customize

Quick Access Toolbar (başlıq çubuğuna)

bölməsinə əlavə edə bilərik və Remove

(silmək) əmri ilə də silə bilərik. Əgər bu bölmü standart vəziyyətinə qaytarmaq istəyiriksə onda Reset (bərpa etmək) - ə müraciət edirik.

b) Customize Quick Access Toolbar below the Ribbon → cəld giriş alətlər çubuğunu başlıq çubuğunda göstər və ya aşağı endir.

c) Keyboard shortcuts (klaviyaturadan

qısa yollar) Customize Categories

bölməsindən istənilən menyunu (Home) →

Command bölməsindən isə istənilən əmri

seçib ( məs: Paste) onun qısa yolunu dəyişə

və ya tamimilə silə bilərik. Bunun üçün Paste – i seçdikdən sonra → Press new shortcut key bölməsində kursoru döyündürüb istənilən düymələri klaviyaturadan vururuq (məs: Ctrl+ L) daha sonra → Assign → Ok. Komandanın qısa yolunu silmək üçün isə həmin komanda – nı seçdikdə → Current keys bölməsindəki qısa yolları seçib → Remove → Ok vurulur.

PageYüklə 295,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə