Aslan Aslanov Vaqif Musayev Dağbəyi İsmayılovYüklə 333,3 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.05.2017
ölçüsü333,3 Kb.

 

DÜNYANI 


HEYRAN 

QOYAN 


İ

NSAN 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Bakı - 2004 

BBK 45.2.2 

 

  

 

İdeyanın müəllifi və buraxılışa məsul: Ramiz Mehdiyev 

fəlsəfə elmləri doktoru, professor 

 

Tərtibçi redaktorlar: Aslan Aslanov  

Vaqif Musayev  

Dağbəyi İsmayılov 

 

  

 

  

 

  

 

Dünyanı heyran qoyan insan. 

Bakı, Azərnəşr, 2004, 376 səh. 

 

Oxuculara təqdim edibn bu kitabda dunyanın görkəmli siyasi və dövlət xadimlərinin, diplomatlardan, ədəbiyyat, 

elm,  mədəniyyət  və  incəsənət  xadimlərindən  tutmuş 

biznes nümayəndələrinə, jurnalistlərə qədər ən müxtəlif 

peşə  sahiblərinin  otuz  il  siyasi  hakimiyyətin  zirvəsində 

olan  ümummilli  liderimiz,  xalqımızın  dahi  oğlu 

Prezident Heydər Əliyev haqqında fikirlərinin bir hissəsi 

toplanmışdır. 

Ümidvarıq  ki,  bu  materiallar  Heydər  Əliyev 

səxsiyyətinin əzəmətinin, müasir tarixdə onun müstəsna 

rolunun  daha  dolğun  və  dərindən  dərk  olunmasında 

indiki və gələcək nəsillərə kömək edəcəkdir. 

2004


)

07

(651

4502020000M

qrifli nəşrBBK 45.2.2  

 

© AzərTAc2004 OXUCUYA 

 

2003-cü  il  dekabrın  12-də  okeanın  o  tayından,  uzaq Klivlenddən 

xalqımızı, 

dünyadakı 

xeyirxahlarımızı, 

Azərbaycanın  dostlarını  sarsıdan  müdhiş  xəbər  gələndən 

bəri müxtəlif adamların dilindən səslənən bir ifadəni, təkrar 

da  olsa,  yada  salmamaq  olmur:  "Heydər  Əliyev  haqqında 

keçmiş zamanda danışmaq çətindir". Bu, həqiqətən, belədir. 

Çünki Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın ən yeni tarixinin 

son  qərinəsində  deyil,  həm  də  keçmiş  SSRİ-nin  tarixinin 

müəyyən  bir  dövründə  silinməz  iz  qoymuş  ən  görkəmli 

şəxsiyyətdir.  Müstəqil  Azərbaycan  Respublikasınm  son 

onillik  tarixi  isə  bilavasitə  onun  adı  ilə  bağlıdır.  Eyni 

zamanda,  Heydər  Əliyev  zəmanəmizin  diplomatiya 

tarixində ən görkəmli simalardan biri kimi tanınmışdır. Ona 

görə  də  otuz  ildən  artıq  bir  dövrdə  siyasi  hakimiyyətin 

zirvəsində  olan  Heydər  Əliyevi  xalqımızın  milli  sərvəti, 

Azərbaycanm  bəxtinə  düşmüş  Tanrı  payı  adlandıranlar, 

Corc Vaşinqton, Franklin Ruzvelt, Uinston Çörçill, Şarl de 

Qoll,  Konrad  Adenauer  kimi  siyasətçilər  və  dövlət 

xadimləri  ilə  müqayisə  edərək,  onun  hələ  sağlığında  canlı 

əfsanəyə çevrildiyini deyənlər heç də yanılmırlar. 

Heydər  Əliyevin  respublikaya  rəhbərliyinin  birinci 

dövrü Azərbaycanın ən yeni tarixində dönüş illəri, ictimai-

iqtisadi  həyatın,  elm,  mədəniyyət  və  incəsənətin  sürətlə 

tərəqqisi  dövrü  olmuşdur.  Bugünkü  Azərbaycanın  dövlət 

suverenliyi  və  iqtisadi  müstəqilliyi,  dünya  iqtisadiyyatına 

sıx  inteqrasiyası  prosesi  məhz  həmin  illərdə  təməli 

qoyulmuş  potensial  olmadan  mümkün  deyildi.  Bunu  təkcə 

Azərbaycan  müəllifləri  deyil,  müxtəlif  ölkələrin  siyasi  və 

dövlət xadimləri də dəfələrlə vurğulamışlar. 

Bununla  belə,  Heydər  Əliyevin  ən  böyük  xidməti 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlaması, onu 

əbədi və dönməz etməsi, ölkəmizin dünya birliyində layiqli 

yer  tutmasmı  təmin  etməsi  olmuşdur.  Sözdə  bir-iki  kəlmə 

ilə  ifadə  edilən  bu  taleyüklü  vəzifələrin  yerinə 

yetirilməsinin  arxasında  Heydər  Əliyev  şəxsiyyətinin 

gecəli-gündüzlü, 

ağlasığmaz 

dərəcədə 

gərgin 

və 


məqsədyönlü  fəaliyyəti  dayanır.  Həmin  illərə  ötəri  nəzər 

salanda,  hətta  onun kimi  nəhəng,  müdrik,  qətiyyətli,  polad 

iradəli  insanın  da  bu  qədər  işin  öhdəsindən  necə  gələ 

bildiyinə  heyrətlənməmək  mümkün  deyildir.  Amma

bu,  həqiqətdir.  O  da  həqiqətdir  ki,  buna  yalnız  Heydər 

Əliyev nail ola bilərdi. 

 

 


 

 Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycan, xalqımız, bütün 

region üçün gördüyü misilsiz işlər özlüyündə nə qədər böyük 

və əhəmiyyətli olsa da, biz bunların əzəmətini, bəlkə də, hələ 

olduğu  kimi  dərk  edə  bilmirik.  Yəqin  ona  görə  ki,  Heydər 

Əliyev  kimi  dahinin  müasiri  olduğumuz  üçün  bütün  bu 

nəhəng işlər bizə çox adi görünür. Bu baxımdan, xalqımızın 

görkəmli oğlunun ən yaxın dostları  - Ukraynanm Prezidenti 

Leonid  Kuçma  "Azərbaycan  xalqı  Heydər  Əliyevin 

böyüklüyünü  hələ  bundan  sonra  daha  dərindən  dərk 

edəcəkdir", Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev isə 

"onun öz xalqı qarşısında xidmətlərinin əsl qiymətini gələcək 

nəsillər verəcəkdir" - deməkdə tamamilə haqhdırlar. 

Fransada çıxan "Kuryer İnternasional" jurnalının 2003-

cü il may nömrəsində nəşrin baş redaktoru Aleksandr Adlerin 

Prezident  Heydər  Əliyevin  80  illik  yubileyi  münasibətilə 

dərc olunmuş geniş məqaləsində deyilir: "Tanrı bu şəxsiyyəti 

təkcə  öz  xalqına  deyil,  həm  də  başqa  xalqlara  son  dərəcə 

mürəkkəb bir tarixi məqamda göndərmişdir. O, bir sıra ciddi 

böhranlar  keçirmiş  və  onları  dəf  etmişdir.  O,  hamısına 

mətanətlə sinə gərmiş və onu mənən və cismən məhv etmək 

üçün  göstərilmiş  bütün  cəhdlərə  baxmayaraq,  daha 

yüksəklərə qalxmışdır". 

Bəli,  Heydər  Əliyev,  həqiqətən,  yüksəklərə  qalxmışdı, 

əlçatmaz  zirvə  idi.  Ona  görə  də  məlum  aforizmdə  deyildiyi 

kimi,  dağın,  zirvənin  əzəmətini  ətəyindən  yox,  kənardan 

baxmaqla  görmək  mümkündür.  Bu  mənada  ümummilli 

liderimiz, xalqımızın dahi oğlu haqqında dünyanın görkəmli 

siyasi  və  dövlət  xadimlərinin,  biznes  nümayəndələrindən 

tutmuş  diplomatlara,  ədəbiyyat,  elm,  mədəniyyət  və 

incəsənət  xadimlərinə,  jurnalistlərə  qədər  ən  müxtəlif  peşə 

sahiblərinin  dilindən  səslənən  fikirlər  Heydər  Əliyev 

şəxsiyyətinin,  Rusiya  Federasiyasının  Prezidenti  Vladimir 

Putinin sözləri ilə desək, "siyasət nəhəngi"nin əzəmətini daha 

dolğun dərk etməyə imkan verir. 

Ümidvarıq ki, bu kitabda toplanmış materiallar Heydər 

Əliyev  şəxsiyyətini,  müasir  tarixdə  onun  müstəsna  rolunu 

qiymətləndirməkdə  indiki  və  gələcək  nəsillər  üçün  faydalı 

olacaqdır. 364 

KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR 

 

OXUCUYA ........................................................................... 

 

Ramiz MEHDİYEV 

Əsl vətəndaş, böyük şəxsiyyət və qüdrətli lider haqqında 

bəzi düşüncələr.....................................................................5 

 

Corc BUŞ 

Heydər Əliyevin şəksiz liderliyinə, cəsarətinə, misilsiz 

dünya görüşünə və nadir natiqlik istedadına valehəm.......64 

 

Bill KLİNTON 

Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 

müstəqillik yolundakı çətinliklərin dəf edilməsində böyük 

müvəffəqiyyətə nail olmuşdur............................................67 

 

Əhməd Necdət SEZƏR 

Heydər Əliyev bütün Qafqazın sülhün bərqərar olduğu 

məkana çevrilməsi sahəsindəki fəaliyyəti ilə daim 

xatırlanacaqdır....................................................................69 

 

Vladimir PUTİN 

Mübaliğəsiz demək olar ki, Heydər Əliyev siyasət nəhəngi 

idi.......................................................................................71 

 

Jak SİRAK 

Heydər Əliyev Azərbaycanı tərəqqi yoluna çıxarmışdır....76 

 

Seyid Məhəmməd XA TƏMİ 

Heydər  Əliyevin  xidmətləri  heç  vaxt  xatirələrdən 

silinməyəcəkdir..................................................................79 

 

Süleyman DƏMİRƏL 

Heydər Əliyevi Azərbaycanda yüksək vəzifəyə xalq 

dəvət etmişdi......................................................................81 

 

ToniBLEYER 

Heydər Əliyev kimi görkəmli dövlət xadimi ilə görüşüb 

danışıqlar aparmaq böyük şərəfdir.....................................88 

 

Leonid KUÇMA 

Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin böyüklüyünü hələ 

bundan sonra daha dərindən dərk edəcəkdir......................90  

Nursultan NAZARBA YEV 

Heydər Əliyevin xidmətlərinin əsl qiymətini gələcək 

nəsillər verəcəkdir..............................................................94 


365 

İslam KƏRİMOV 

Azərbaycan xalqına həsəd aparıram, çünki onun dəqiq, 

aydın, ardıcıl siyasəti, mövqeyi olan lideri var  ................... 96 

 

ƏsgərAKAYEV 

Heydər Əliyevin müdrikliyi, siyasi iradəsi sayəsində 

Azərbaycan dünya birliyində layiqli yer tutmuşdur  ........... 99 

 

Aleksandr KVASNEVSKİ 

Polşada Heydər Əliyevi görkəmli dövlət xadimi kimi 

Tanıyırlar............................................................................101 

 

Eduard ŞE VARDNA DZE 

Heydər Əliyev dünya miqyaslı dahi siyasətçidir...............103 

 

Zbiqnev BJEZİNSKİ 

Heydər Əliyev siyasi cəhətdən möhkəm, məntiqli, zəkalı, 

istədiyini tez çatdıran şəxsiyyət - bir sözlə, şəksiz liderdir109 

 

Emil KONSTANTİNESKU 

Heydər Əliyev çox parlaq şəxsiyyətdir..............................112 

 

Petru LUÇİNSKİ 

Mən Heydər Əliyevin mərdliyini, ağıl-zəkasını həmişə 

yüksək qiymətləndirmişəm................................................115 

 

Butros-Butros QALİ 

Heydər Əliyevin simasında özümə yaxın dost və sirdaş 

tapmağımdan məmnunam..................................................118 

 

Məhəmmədəli MƏHƏMMƏDOV 

Dağıstan xalqı Heydər Əliyevə dərin məhəbbət, böyük 

hörmət və səmimi ehtiram bəsləyir....................................119 

 

Mintimer ŞA YMİYEV 

Heydər Əliyevin sovet sistemi şəraitində respublikası, 

xalqı üçün gördüyü işlər hamımızda heyranhq, bəlkə də, 

bir qədər qibtə hissi doğurmuşdur......................................122 

 

Aleksandr DZASOXOV 

Heydər Əliyev antik qəhrəman kimi doğma torpağına 

gəldi və öz xalqına başçılıq etdi.........................................124 

 

ValeriKOKOV 

Müdrik Heydər Əliyevin siyasəti nəticəsində Azərbaycan 

xalqı dünya şöhrəti qazanmışdır........................................125 

 

 

 


366 

RuslanAUŞEV 

Heydər Əliyev sübut etdi ki, siyasət əxlaqlı və alicənab 

adamların işidir .................................................................. 126 

 

Vladimir XUBİYEV 

Sadə adamlar Heydər Əliyev üçün Allaha yalvarır və 

ona yaxşılıq arzulayırlar .................................................... 127 

 

Aslan CARİMOV 

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına hədsiz məhəbbətində 

ardıcıldır... 128 Kirsan İL YUMJİNO V 

Heydər Əliyev gənc siyasətçilər üçün əfsanədir ............... 129 

 

Rəcəb TA YYİB ƏRDOĞAN 

Böyük Heydər Əliyevin ruhu şad olsun deyə, biz türk 

dünyasmın birliyini və qardaşlıq münasibətlərini qoruyub 

möhkəmləndirməyə çalışmalıyıq ...................................... 130 

 

Bülənd ECEVİT 

Heydər Əlirza oğlu min ildən bir yetişən dahilərdəndir ... 132  

BənəzirBHUTTO  

Heydər Əliyevin çox müdrik təşkilatçılıq qabiliyyəti var..133 

 

Helmut KOL 

Heydər Əliyev çətin bir şəraitdə ölkəsinə rəhbərlik edərək 

onu azadlıq və siyasi-iqtisadi inkişaf yolu ilə aparmışdır..134 

 

Ryutaro HASİMOTO 

Prezident Heydər Əliyevin Yaponiyaya səfəri tarixi 

hadisədir.............................................................................135 

 

Jan LÜKDEAN 

Prezident Heydər Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində 

Azərbaycan regionda açar rolu oynayan ölkəyə 

çevrilmişdir.........................................................................137 

 

Raflq Əl-HƏRİRİ 

Heydər Əliyev görkəmli, müdrik dövlət xadimi kimi bütün 

ərəb dünyasmda məşhurdur ............................................... 139 

 

Riçard ARMİTAC 

Heydər Əliyev ölkəsinin maraqlarını hər şeydən üstün tutan 

əsl liderdir .......................................................................... 141 

 

Madlen OLBRA YT 

Heydər Əliyev açıq və qətiyyətli mövqeyi olan dövlət 

xadimidir ........................................................................... 145 

 


367 

Henri KİSİNCER 

Heydər Əliyev müstəqilliyi qoruyub saxlamaq uğrunda 

əzmlə, qətiyyətlə mübarizə aparmışdır.............................147 

 

ƏrdalİNÖNÜ 

Heydər Əlirza oğlu həyatdakı Atatürkdür.........................149 

 

Kristian PONSÖLE 

Prezident Heydər Əliyevin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan 

Cənubi Qafqazın hüdudlarından uzaqda böyük şöhrət 

qazanmışdır........................................................................150 

 

Nikolay BAYBAKOV 

Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını Heydər Əliyev qədər 

sevən ikinci adam tanımıram.............................................153 

 

İqorİVANOV 

Rusiyada Heydər Əliyevi Azərbaycan xalqının böyük oğlu, 

beynəlxalq miqyash müdrik siyasətçi, ölkəmizin və 

xalqımızın böyük dostu kimi tanıyırlar..............................154 

 

Duqlas HÖRD 

Heydər Əliyev kimi liderlə görüş insanın yaddaşına 

həmişəlik həkk olunur........................................................156 

 

Keyzo OBUÇİ 

Heydər Əliyev dünya siyasətində böyük rol oynayan 

çox məşhur şəxsiyyətdir.....................................................158 

 

Robin KUK 

Prezident  Heydər  Əliyevin  müdrikliyinə  və  dərin  biliyinə 

heyranam............................................................................159  

 

Xavyer SOLANA 

Prezident Heydər Əliyev kimi təcrübəli siyasətçi ilə fıkir 

mübadiləsindən çox şey əldə etmək mümkündür..............161 

 

Boris QRIZLOV 

Heydər 


Əliyev 

tarixin 


gedişinə 

təsir 


göstərən 

insanlardandır.....................................................................162 

 

Gennadi SELEZNYOV 

Heydər Əliyev parlaq siyasi sima və ailəsinə sədaqətli insan 

idi.......................................................................................164 

 

Lourens İQLBERGER 

Azərbaycandakı  iqtisadi  və  siyasi  dəyişikliklər  heyranlıq 

doğurur...............................................................................166 

 


368 

Hovard BEYKER 

Azərbaycanda Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qısa müddətdə 

əldə edilmiş tərəqqi çoxlarına müyəssər olmur.................168 

 

Anatoli MALOFEYEV 

Heydər Əliyevin həyatı xalqma və ölkəsinə fədakarcasına 

xidmətin parlaq sübutudur................................................169 

 

Klaus KİNKEL 

Heydər Əliyev Azərbaycanı beynəlxalq birliyin tanınmış və 

nüfuzlu üzvlərindən birinə çevirmişdir.............................170 

 

Yuri LUJKOV 

Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcək fıravanlığının 

bünövrəsini qoymuşdur.....................................................171 

 

Boris QROMOV 

Heydər Əliyev mənim üçün böyük qardaş, ata, dost idi...172 

 

Viktor YANUKOVİÇ 

Fəxr edirik ki, özümüzü Heydər Əliyevin müasirləri 

adlandıra bilərik................................................................174 

 

Vladimir LİTVİN 

Heydər  Əliyev  miqyaslı  siyasətçiləri  həyata  tarixin  özü 

gətirir.................................................................................175 

 

Valentina TEREŞKOVA 

Heydər  Əliyev  böyük,  təkrarolunmaz  insan,  xalqının  şanlı 

oğlu idi..............................................................................179  

 

Ramazan ABD ULA TİPOV 

Heydər Əliyevin Qafqazın tarixindəki rolunu, bəlkə də, 

əlli  ildən  sonra  anlamaq  və  dərk  etmək  mümkün 

olacaqdır............................................................................180 

 

İhsan DOĞRAMACI 

Heydər Əliyev fırtınalı həyatınm hər dövründə Azərbaycanı, 

türklüyünü unutmayan böyük şəxsiyyətdir.......................183 

 

Mstislav ROSTROPOVİÇ 

Heydər Əliyev bütün düyünləri açmağa qadir olan 

şəxsiyyətdir.......................................................................185 

 

Çingiz AYTMATOV 

Heydər Əliyev tarixi, hətta əfsanəvi şəxsiyyətdir.............187 

 

 

 


369 

Viktor SADOVNİÇİ 

Heydər Əliyevin dəstəyi olmasaydı, yəqin ki, Moskva 

Universiteti bugünkü kimi olmazdı...................................189 

 

Oljas SÜLE YMENO V 

1980-ci illərin axırları-1990-cı illərin əvvəlində Heydər 

Əliyev rəhbərlikdə olsaydı, Azərbaycanın başı bəlalar 

çəkməzdi...........................................................................190 

 

Georgi ŞOKİN 

Heydər Əliyev ən böyük beynəlxalq mükafata layiqdir ... 195 

 

Boris OLEYNİK 

Heydər Əliyev Azərbaycan millətinin atası, dünya 

siyasətinin patriarxıdır....................................................... 197 

 

Sergey BABURİN 

Heydər Əliyev hər bir millətin şərəfı ola bilərdi............... 199 

 

Nikas SAFRONOV 

Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətlər min ildə bir dəfə 

doğulur, belə insanlar dünyanın ləl-cəvahiridir ................ 201 

 

Yevgeni PRİMAKOV 

Heydər Əliyev sübut etdi ki, öz xalqını sevən, xalqının 

naminə yaşayan insanlar var ............................................. 205 

 

Mariya ORLİK 

Heydər Əliyev cəsarətli rəhbər və xalqının haqq işi uğrunda 

ardıcıl mübarizdir .............................................................. 207 

 

İrina QOLUBEVA 

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının ən yaxşı 

xüsusiyyətlərini 

özündə təcəssüm etdirən dahi şəxsiyyətdir ....................... 210 

 

Lyudmila SVETSOVA 

Heydər Əliyev çox yüksək intellektə malik, heyrətamiz 

dərəcədə müdrik insandır ..................................................213 

 

Ceyms VULFENSON 

Heydər Əliyevin liderliyi ilə yaranmış sabitlik və sürətli 

iqtisadi inkişaf heyranlıq doğurur .................................... 216 

 

Jan PERRƏN 

Heydər Əliyev güclü şəxsiyyət, çox ağıllı siyasətçidir .... 217 

 

 


370 

 

Tim EQQAR 

Heydər Əliyev, həqiqətən, yeni Azərbaycan dövlətinin 

qumcusudur ...................................................................... 221 

 

Qacendra SİNQH 

Heydər Əliyev siyasət şahmatının ustasıdır ..................... 222 

 

Çjan SİYUN 

Heydər Əliyev Çində böyük nüfuza malikdir .................. 226 

 

Nikolay BELOBLOTSKİ 

Heydər Əliyev Ukraynanın böyük dostu idi..................229 

 

Məhəmməd Xeyir VADİ 

Heydər  Əliyev  mənim  ailə  səadətimin  bünövrəsini 

qoymuşdur.....................................................................230 

 

Terri ADAMS 

Heydər Əliyevin liderliyi sayəsində Azərbaycan keçmiş 

sovet respublikaları arasında siyasi və iqtisadi baxımdan 

inkişaf modelinə çevrilmişdir........................................232 

 

Riçard MORNİNQSTAR 

Heydər Əliyev Xəzər regionu üçün təlatümlü dövrlərdə 

qəti qərarlar qəbul etmişdir............................................234 

 

Yan KALİTSKİ 

Heydər Əliyev Amerika-Azərbaycan dostluğunun 

təcəssümüdür..................................................................236 

 

Spenser ABRAHAM 

Heydər Əliyev enerji dəhlizinə verdiyi dəstəkdən 

heç vaxt geri çəkilməmişdir...........................................238 

 

Qreq LAFLİN 

Heydər Əliyev Mərkəzi Asiyanm Corc Vaşinqtonudur.240 

 

Riçard LUQAR 

Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyaya tanıtmışdır..........242 

 

Nikolay KONOREV 

Heydər Əliyev əsl dövlət adamı idi................................243 


371 

II ALEKSİ 

Heydər Əliyev danılmaz nüfuza malik olan müdrik 

siyasətçidir......................................................................246 

 

YEPİSKOP ALEKSANDR 

Heydər Əliyev Azərbaycanın və Qafqazın müdrik, 

xeyirxah lideridir............................................................248 

 

Ernst MÜLEMAN 

Heydər Əliyev Azərbaycanda və Qafqaz regionunda 

sabitliyin dayağıdır........................................................250 

 

Lord Rassel CONSTON 

Heydər Əliyev dünyanın siyasət meydanmda böyük nüfuz 

qazanmış şəxsiyyətdir...................................................252  

Akkan SUVER 

Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanm Prezidenti deyil, 

bütün bölgənin dayağıdır, XX əsrdən XXI əsrə keçən 

bir xəzinədir...................................................................253 

 

Əbdülvahid NİYAZOV 

Heydər  Əliyev  dünya  siyasətinin  patriarxı,  nadir 

şəxsiyyətdir....................................................................255 

 

Usamiçe MASATAKİ 

Dünya dövlətlərinin Azərbaycana marağı bu ölkəyə 

Heydər Əliyev kimi müdrik şəxsiyyətin rəhbərlik etməsi 

ilə bilavasitə bağlıdır.....................................................258 

 

Yasuda XİROŞİ 

Azərbaycanda qazanılmış uğurlarda Prezident Heydər 

Əliyevin yüksək beynəlxalq nüfuzunun xüsusi rolu 

vardır..............................................................................260 

 

Qulamrza Səbri TƏBRIZİ 

Heydər Əliyev böyük məktəbdir, belə şəxsiyyətlər tarixdə 

nadir hallarda yetişir......................................................261 

 

Rimma KAZAKOVA 

Heydər Əliyev ləyaqətli və heyrətamiz insan, 

zəmanəmizin ən böyük siyasətçilərindən biri idi...........262 

 

Yəhya DAŞDƏLƏN 

Prezident Heydər Əliyev xalqımızın çöhrəsini güldürmüş, 

insanlarımıza güvənc və ümid gətirmişdir.....................266 

 

 

 


372 

 

Aleksandr KOVTUNOV 

Heydər Əliyev ədalətli insan idi və müdafiəyə ehtiyacı 

Olanları həmişə dəstəkləyirdi........................................270 

 

Yakov POQREBNYAK 

"Faktı i kommentarii" qəzetinə müsahibə......................275 

 

Jan ROREN 

Azərbaycanın bəxti gətirib ki, ona Heydər Əliyev kimi 

dahi şəxsiyyət rəhbərlik etmişdir...................................280 

 

Pavel BORODİN 

Dünya siyasi liderlərindən, bəlkə də, yalnız Heydər 

Əliyevi Çörçillə müqayisə etmək olar..........................283 

 

Ekmələddin İHSANOĞLU 

Heydər Əliyev bizə böyük üfüqlər açdı.......................284  

Leonid MEDVEDKO 

Heydər Əliyevin islam sivilizasiyası haqqında fıkirləri 

islamşünaslıq üçün çox vacibdir...................................285 

 

Andrey LOGİNOV 

Heydər  Əliyevin  başhca  hünəri  Azərbaycana  xidmət 

etməsidir.......................................................................286 

 

ƏHBAYRAM 

Dünyamızdan bir ulduz getdi.......................................287 

 

Yuri KOÇUBEY 

Heydər  Əliyev  həm  gözəl  siyasətçi,  həm  də  mahir 

diplomat idi....................................................................292 

 

Boris VOROVİÇ 

Heydər Əliyev vəfat etmədi, öz xalqının səadəti və öz 

müstəqil ölkəsinin tərəqqisi naminə qəhrəmancasına həlak 

oldu.................................................................................293 

 

Dmitri QNATYUK 

Heydər Əliyev öz ölkəsini ağır zərbədən sonra yenidən 

dirçəldən böyük vətənpərvərdir......................................294 

 

 


373 

Vladimir UXOV 

Heydər Əliyev işgüzarlığı ilə hamını heyran edirdi.......296 

 

Maryam L ORDKİPA NİDZE 

Heydər Əliyevin yeritdiyi siyasət beynəlxalq siyasi 

vəziyyətə təsir göstərir...................................................298 

 

Donald FAYTS 

Prezident Heydər Əliyev dünyada çox nadir rəhbərlərdən 

biridir.............................................................................299 

 

ConBRAUN 

Bir vaxtlar arzu kimi görünən məsələlər Heydər Əliyevin 

qətiyyəti, əzmi nəticəsində həqiqətə çevrilir................300 

 

Bədr ƏL-ƏYBƏN 

Heydər  Əliyev  müstəqil  Azərbaycanın  yaradıcısı  və 

atasıdır............................................................................301 

 

S. Rob. SÜBHANİ 

ABŞ-da yaxşı bilirlər ki, Heydər Əliyev Azərbaycanm 

müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün hər cür 

müqavimətlərə mərdliklə sinə gərir................................303 

 

Robert ZOELT 

Mərkəzi Asiya kimi çox gərgin regionda sülh və sabitliyin 

bərqərar 

olmasında 

Heydər 

Əliyevin xidmətləri 

əvəzsizdir........................................................................308 

     

Frenk VERRASTRO 

Heydər Əliyevin işinin davam etdirüməsi təkcə Azərbaycan 

üçün deyil, bütün bölgədən ötrü əhəmiyyətlidir.............310 

 

Nikolay PATRUŞEV 

Heydər Əliyevin həyatı vətənə fədakarcasına xidmət 

nümunəsidir ................................................................... 313 

 

V. MOROZOV 

Mən yol təsərrüfatı mütəxəssislərini inandırmalı olurdum 

ki,Heydər Əliyev dəmiryolçu deyildir...........................315 

 

Vitali JOLOBOV 

Əliyevlərin mehriban ailəsinin qonaqpərvərliyi yaddaşıma 

həmişəlik həkk olunmuşdur ........................................... 317 

 

Gi ŞEVALYE 

Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməklə Azərbaycanın 

bütövlüyünü qoruyub saxlamışdır ................................. 319 

 


374 

Vsevolod ŞİLOVSKİ 

Heydər Əliyev Moskva Akademik Bədaye teatrına böyük 

qayğı göstərmişdir ......................................................... 322 

 

Konsuelo PRİASKO 

Heydər Əliyev həm də alicənablığına və müdrikliyinə görə 

yaddaşlarda qalacaqdır................................................... 324 Vitali İQNA TENKO 

Heydər  Əliyev  jurnalist  əməyinə  xeyirxah  münasibət 

bəsləmişdir ..................................................................... 325 

 

Mixail QUSMAN 

Heydər Əliyev Azərbaycanın daşını da tanıyır ............. 326 

 

Xulio İQLESİAS 

Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi ölkəni ziyarət etmək ən 

böyük arzum olmuşdur...................................................327 

 

Henri HOULİHƏN 

Heydər Əliyev tarixin gedişində dönüş yaratmış şəxsiyyət 

idi ................................................................................... 328 

Nikolay BALATSKİ 

Heydər Əliyev ən məsuliyyətli anlarda işi şəxsən öz 

üzərinə götürürdü...........................................................330 

Arkadi NESTEROV 

Heydər  Əliyev  heyrətamiz,  yorulmaq  bilməyən  insan 

idi....................................................................................332 

 

Aleksandr ADLER 

Nadir şəxsiyyət...............................................................334 Aleksandr BUDBERQ 

Virtuoz...........................................................................341 İrfan ÜLKÜ 

Heydər Əliyev sağlığında əfsanələşən, tarixdə yerini alan 

şəxsiyyətdir....................................................................350 

 

LətifGÜLƏR 

Heydər baba millətini bütün varlığı ilə sevən, dərin 

təfəkkürlü bir insandır....................................................353 

 

İqor SA VİN 

Nəsildə böyüklərin dəstək və təcrübəsi gənc ailəyə nə 

qədər lazımdırsa, Heydər Əliyevin də siyasi təcrübəsi və 

müdrikliyi gənc müstəqil Azərbaycana bir o qədər 

gərəkdir...........................................................................355 "ÇİKAQO TRİBUN" qəzeti. 

Heydər Əliyev artıq 30 ildir Azərbaycanın taleyində 

həlledici rol oynayır.......................................................361 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyanı heyran qoyan insan 

(Azərbaycan dilində)  

 Bakı-Azərnəşr-2004  

 

 Bədii redaktoru  

Texniki redaktoru 

Korrektoru  

Kompüter dizaynçıları 

 

 

 

Ə. İbrahimov 

 M. Orucov 

B. Eyvazlı 

F.Cəfərov 

İ. Qafurova 

C. Ağayev 

V. Əmrullayev 

 

O. Məmmədovun, R. Bağırovun və  

Y. Xəlilovundur 

 

  

 

AzərTAc-ın kompüter mərkəzində yığılıb səhifələnmişdir.  Çapa imzalanmış 25.03.2004. Formatı 60x90 1/8.  

Şərti ç.v. 23,5. Sifariş Mel. Tirajı 1000 nüsxə. 

 

    Çap olunub  

 

mega      

Basım Yayım San veTic.A.Ş. Tel+90(212) 551 11 19 

Fotolar 


Yüklə 333,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə