Association of health tourismYüklə 7,51 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix15.12.2016
ölçüsü7,51 Mb.

Phone:  +90 216 693 15 90

www.positive-intl.com info@positive-intl.comPrivilaged Health Services...

SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ

ASSOCIATION OF HEALTH TOURISM


www.positive-intl.com

Artroz

ORTOPEDİYA & TRAVMATOLOGİYA

Diz Protez

Hip Protez

Çiyin Protez

Osteotomy

Arthroscopic DebridementEyb

əcərlik Cərrahiyyə

Anadang


əlmə Deformities

Eldə Deformities

Uşaq İfl ici

Malunion C

ərrahiyyə

Travmatologiya

Kırılma C

ərrahiyyə

T

əkrarlanan Dislokasiya CərrahiyyəPseudarthrosis C

ərrahiyyə

3

TM

PDF Editor2

www.positive-intl.comORTOPEDİYA & TRAVMATOLOGİYA

El & Mikroc

ərrahiyyə

Anadang


əlmə Anormallikler

Mikroc


ərrahiyyə

V

ətər SakatlıkKarpal Tunel

Tetik Barmaqİdman Z

ədələr

Meniscus C

ərrahiyyə

ACL (


Evvəlki Çarpaz Bağ) Cərrahiyyə

Qığırdaq X

əsarət

Çiyin C


ərrahiyyə

Ortopedik Onkologiya

Sümük Şişl

əri

Yumşaq Toxuma Şiş4

TM

PDF Editorwww.positive-intl.com

BEL CERRAHİYE & NEYROCERRAHİYYE

Nevrologiya

Akustik Neuroma (Vestibülyar Schwannoma)

Bel Eyb

əcərlik Deformities (Scoliosis & Kyphosis)Onurğalı Anomaliyaları

Onurğa Sınıqları

Boyun Disk Herniation

Bel Disk Yırtığı

Bel Microdiscectomy

Laminectomy

Spondylosis v

ə Spondylolisthesis

Beyin Şiş 

Eməliyyatlar

Cranial Aneurysms

Migren & Baş Ağrısı

Uyku Bozuklukları

Polineyropatiya

Başgic

əllənmə


Nörodejeneratif X

əstəlik


Serebrovasküler Bozuklukları

Parkinson

Ağrı Sindromları

EEG (Elektroensefalografi)

EMG (Electromyography)

Neuro Radiologiya

Spondylosis v

ə Spondylolisthesis

Beyin Şiş 

Eməliyyatlar

Cranial Aneurysms

5

TMPDF Editor

4

www.positive-intl.comFIZIOTERAPIYA  & BERPASI

Neuro B


ərpa

Uşaq Reabilitasiya

Hyperbaric Oksigen Terapiya

Ortopedik B

ərpa

Boyun YırtığıBel yırtığı

Çiyin İğtişaşlar

Fibromiyalji

Myofascial Ağrı Sindromu

Romatoid Artrit

Behçet X


əstəliyi

Kırılma Reabilitasiya

ACL (Ön Çarpaz Bağ) Reabilitasiya

Endoprotez Reabilitasiya

Üz İfl ic

Periferik Sinir Sakatlık B

ərpası

Polineyropatiya Bərpa

6

TMPDF Editor

www.positive-intl.com

ÜMUMI EMELİYYAT

Döş C


ərrahiyyəsi

Kolorektal C

ərrahiyyə

Sistem Em

əliyyatlar Həzm

Hepatobiliar C

ərrahiyyə (Qaraciyər Xəstəlikləri)

Endokrin C

ərrahiyyə ( Qalxanvarı ) 

C

ərrahi OnkologiyaObezite V

ə Metabolik Cərrahiyyə

Periferik Damar C

ərrahiyyə

Sin

ə CərrahiyyəsiREKONSTRUKTİV EMELİYYAT

Anadang


əlmə Qüsurlar

Yarıq Dodaq v

ə Yarıq Sarayın

El & Mikroc

ərrahiyyə

Post X


ərçəng Yenidənqurma

Post-Operativ Qüsurları T

əmiri

Craniofacial Cərrahiyyə

Ç

ənə Xəstəlikləri Və CərrahısıOrtognatik C

ərrahiyyə

7

TM

PDF Editor6

www.positive-intl.comORQAN NEQLİ

8

ÜREK Nəqli

AĞCİYER N

əqli

QARACİYER Nəqli

BÖYREK N


əqli

PANKREAS N

əqli

BAĞIRSAQ Nəqli

ORQAN NAQLİ

QARACİ


YER

YREKBA

ĞIRSA


Q

PANKREAS


ÜREK

AĞCİ


YER

TM

PDF Editorwww.positive-intl.com

ONKOLOGİYA

Tıbbi Onkologiya

Radiasiya Onkologiyası (IMRT, SRS & SBRT)

Cyberknife (Robot) Radio C

ərrahiyyə

TRUEBEAM STX

Ağrı Müalic

ə

Stereotakside Çərçivəsiz Biopsiyası

Uşaq OnkologiyaSÜMÜK İLİYİ NEQLİ (BMT)

Qanyaradıcı Kök Hüceyr

ə

N

əqli (Otolog)Qanyaradıcı Kök Hüceyr

ə

Nəqli (Allojenik Aisbi)

Qanyaradıcı Kök Hüceyr

ə

N

əqli (Allojenik Qeyri-Nisbi)9

TM

PDF Editor8

www.positive-intl.comDAXİLİ TİBB

Esas


Etrafl ı

Qabaqcıl


Yoxlama

KOAH


Boğulma

T

ənəff üs ProblemləriAğciy

ər Xəstəlikləri

Ş

əkər XəstəliyiTiroid X

əstəlikləri

Osteoporoz

Kişi Hipogonadizm

Hipofiz Adenoma C

ərrahiyyəEndokrinoloji v

ə Maddələr Mübadiləsi Xəstəlikləri

Üst GI Endoskopi

Kolonoskopiya

Gastroesophageal Refl ü X

əstəliyi

Qaraciy


ər Və Öd Xəstəlikləri

Bağırsaq X

əstəli

Qastroenterologiya

10

TMPDF Editor

www.positive-intl.com

Endokrinoloji v

ə Maddələr Mübadiləsi Xəstəlikləri

ÜREK DAMAR XESTELİKLERİ

Koronar Angioqrafiya CT

M

əşq Stress Testi ( Qaçış Bantı )Holter Monitorinqi

Ür

ək Ritim Bozuklukları Və ÜrəyinizinKardiologiya

Ür

ək CatheterizationKoronar Angioplasty (PTCA)

Koroner Arter Bypass Greft

Koroner Arter Kalbe Stent Qoyma Em

əliyyatı


Ür

ək Kapak Cərrahiyyəsi

Anadang

əlmə Ürək XəstəlikləriUşaq Ür

ək CərrahiyyəQastroenterologiya

11

TMPDF Editor

10

www.positive-intl.comQULAQ - BURUN - BOĞAZ (KBB)

Funksional Endoskopik Sinus C

ərrahiyyəsi (FESS)

Baş-Boyun C

ərrahiyyəsi

Yuxu T


ənəff üs Problemləri (Yuxu Apnesi)

Burun C


ərrahiyyə (Endoskopik)

S

əs, Danışma Və Udma BozukluklarıBaş Gic

əllənməsi Və TinnitusUROLOGİYA

Böyr


ək Daşı Müalicəsi (ESWL)

Robot Prostat C

ərrahiyyə

Uro-Onkologiya

Uroloji X

əstəliklər Endoskopik Tanı Ve Tedavi

12

TM

PDF Editorwww.positive-intl.com

GİNEKOLOGİYA VE

 DOĞUMDA

Ginekoloji Onkologiya

Diaqnostik Testl

ər və Biyopsiler

Laparoskopik C

ərrahiyyə

Perinatoloji

Menopoz


Qızlıq P

ərdəsi Təmiri

Yumurtalıq Kistaları

Keys


əriyyə

IVF Sonsuzluq

Ovulyasiya Modulu

ICSI


Embrion Dondurma

M

əhsuldarlıq MühafizəsiAndrologiya V

ə Embriologiya

Sonsuzluğun Müalic

əsi


ARTIMA SAĞLAMLIĞI

13

TMPDF Editor

12

www.positive-intl.com OFTALMOLOGİYANIN 

 (GÖZ TEDAVİLERİ)

Göz İçi Lens Yerl

əşdirilməsi

Katarakt C

ərrahiyyə

Qlaukoma Müalic

ə

Excimer LaserGöz C

ərrahiyyə

Ç

əpgözlük CərrahiyyəDİŞ VE AĞIZ SAĞLAMLIĞI

Ortodontik Müalic

ə

Protez


Oral İmplantasiya

Root Kanal Qaydası

Pedodontics

Ağız Diş Ç

ənə Xəstəlikləri Və Cərrahısı

14

TMPDF Editor

www.positive-intl.com

DİŞ VE AĞIZ SAĞLAMLIĞI

DERMATOLOGİYA

D

əri Sağlamlığı Və XəstəlikləriZöhr

əvi Xəstəliklər

Saç Sağlamlığı V

ə Xəstəlikləri

Dırnaq Sağlamlığı V

ə Xəstəlikləri

Döş Em

əliyyatlarGöz C

ərrahiyyə

Burun C

ərrahiyyəsiQulaq C

ərrahiyyə

Cosmetic C

ərrahiyyə Dodaq

Yüz Qaldırma

Jinekomasti C

ərrahiyyə

Yanaq Implant

Liposuction

ESTETİK EMELİYYAT

15

TMPDF Editor

14

www.positive-intl.comTIBBİ ESTETİK

D

əri CavanlaşmaFibroblast Kök Hüceyr

ə Müalicəsi

Lazer Müalic

əsi


Botox V

ə Dolum


Varis Damar Müalic

ə

Gözəl Mövzu Kontur (FTC)

Intralipotherapy

Diet V

ə QidalanmaSAÇ TEDAVİLERİ

Saç N


əqli

Qaş, Saqqal V

ə Bığ Nəqli

Fibroblast Saça Qulluq

Saçların PRP V

ə Mezoterapiya

16

TM

PDF Editorwww.positive-intl.com

TURİZM XİDMETLERİ

POSITIVE İstanbulda çox göz

ə

l bir mövqedə

 ofisi mövcuddur. Beyn

ə

lxalq sahə

d

ə 5 ild

ə

n çox medikal assistentlik xidm

ə

ti vermə

kd

ədir.

 

POSITIVE ə

n ç


ə

tin v


ə

 

ən mür

ə

kkə

əm

ə

liyyatlar mövzusunda, ə

n t


ə

crüb


ə

li v


ə

 

ən geniş x

ə

stə

xana v


ə

 

hə

kim qrupuna malikdir. Bizim xidm

ə

timiz, h


ə

r bir adama xüsusi xidmətdir. N

ə

tic


ə

-yönümlü, Sür

ə

tli, 


s

ə

mə

r

əli, çevik, etibarlı v

ə

 uğurlu.Biz x

ə

stə

nin ehtiyaclarına gör

ə

 s

əhiyy

ə

 xidmə

tl

əri veririk.

17

TMPDF Editor

www.positive-intl.com

NİYE INTERNATIONAL MEDICAL GROUP POSITIVE?

50-d


ə

n Çox X


ə

st

əxanalar v

ə

 Ümumi 5000 Yastıq,12 Laboratoriya v

ə

 Diaqnostika Mə

rk

əzl

ə

ri,5 Turizm Firması

50-d


ə

n Çox Hotel & Toplam 5000 Yastıq Yerl

ə

şdirm


ə

 

Mə

rk

əzi,

500-d


ə

n Çox Müt

ə

x

əssis v

ə

 Professor Doktor.750-d

ə

n Çox Tibb Bacısı və

 Sağlamlıq Personalı.

7/24 T

ə

cili Yardım və

 T

əcili V

ə

ziyyə

t Qrupu.


7/24 Hava T

ə

cili Yardımı və Vertolyot

7 İld


ə

n Çox S


ə

hiyy


ə

 Turizm T

ə

crüb


ə

si.


Tibbi Turizm Müt

əxəssislər

POSITIVE aşağıdakı xidm

ətləri təmin etməyə

 qadirdir

Medikal hesabat qiym

ə

tl

əndirm

ə

,X

ə

stə

xana seçilm

ə

si & planlaşdırılmasıMüalic

ə

 planlaşdırılması & keyfiyyə

t t


ə

minatı


Müalic

ə

 qayğı tə

dbirl


ə

r gönd


ə

rm

ək

x

əst

ə

 tə

qibi


Tibbi faktura analiz v

ə

 qiymə

tl

əndirm

ə

Köçürmə

l

əri (hava limanı aeroporta - x

ə

stə

xanaya otel)

T

ə

rcümə

 v

ə r

ə

hbə

rlik d


ə

st

ək

Otel rezervasyonları

Tibbi t

ə

sdiq xidmə

tl

əri

“Biz h


ə

r şeyi hastamızın şeçimine gör

ə

 t

əşkil edirik. En yaxşı x

ə

stə

xana v


ə

 

ən yaxşı müalic

ə

 üsulunu tə

yin.”


Bütün medikal sah

ə

lə

rd

ə tibbi d

ə

stə

k t


ə

min etm


ə

k üzr


ə

 ixtisaslaşmış, Sümük iliyi transplantasiyası (BMT), 

Bütün Ortopedik işl

ə

r, Travmatologiya, ə

l & Mikroc

ə

rrahiyy


ə

, Nevrologiya, Kardiyoloji, Onkologiya, Ümumi 

C

ə

rrahı, Urologiya, QBB, plastik cə

rrahiyy


ə

, v


ə

 s Tibbi Estetik, Oft almologiya, Saçların transplantasiyası, sonsuz-

luq IVF, stomatoloji, ...

Biz beyn


ə

lxalq x


ə

st

əl

ə

rimiz və

 ail


ə

l

əri üçün bütün xidm

ə

t və

 xidm


ə

tl

əri 

ə

n asan bir şə

kild


ə

 veririk. Servisimiz 

x

ə

stə

 g

əlm

ə

də

əvv

ə

l başlayır və

 x

əst

ə

 evinə

 ged


ə

n

ə q

ə

də

r davam ed

ə

r. Qrupumuz xə

st

əl

ə

rimizə

 

ən keyfiyy

ə

tli v

ə

 ə

n s


ə

mimi xidm

ə

ti verir.18

TM

PDF EditorPrivilaged Health Services...

Phone:  +90 216 693 15 90www.positive-intl.com info@positive-intl.com


Yüklə 7,51 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə