Atalar sözünü tamamlayın: "Yayda işlə, qışda …"Yüklə 20,61 Kb.
tarix25.05.2017
ölçüsü20,61 Kb.
Atalar sözünü tamamlayın:

1. “Yayda işlə, qışda …”

A) dincəl B) yığ C) gəz

D) yat E) dişlə

2. “Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin dən …!”

A) dəyirmana B) Koroğlu C) dayı

D) əmi E) çoxlu-çoxlu

3. “Uzaq yerin arpasından, yaxın yerin ... yaxşıdır.”

A) vələmiri B) darısı C) pambığı

D) buğdası E) samanı

4. “Min batman varın olunca, bir batman … olsun.”

A) adamın B) ağlın C) pulun

D) qızılın E) paran

5. “Sən ağa, mən ağa, … kim sağa?!”

A) atları B) keçiləri C) inəkləri

D) camışları E) qoyunları

6. “İt hürər, … keçər.”

A) pişiklər B) karvan C) vaxt

D) qoyunlar E) adamlar

7. “Elə söz deyir ki, bişmiş toyuğun … gələr.”

A) qızarmağı B) yumurtalamağı

C) ağlamağı D) gülməyi

E) oynamağı

8. “Aşı bişirən yağdır, gəlinin üzü …!”

A) gülmür B) gülür C) ağdır

D) sarıdır E) qaradır

9. “Oğru elə bağırdı, doğrunun … yarıldı!”

A) daşı B) bağrı C) başı

D) ürəyi E) sinəsi

10. “Yaxşı igid dayısına oxşar, yaxşı qız …”

A) bacısına B) anasına C) xalasına

D) qonşusuna E) bibisinə

11. “Bəy verən atın … baxmazlar!”

A) arıqlığına B) dişinə C) dırnağına

D) gözlərinə E) qulağına

12. “Özü yıxılan ...”.

A) ayağa qalxar B) köməyə adam çağırar

C) ağlamaz D) ağlayar

E) yavaş yeriyər

13. "Yoxsulun evində dəmir tapılmaz, itinin adını … qoyar".

A) Dəmir B) Alabaş C) Qarabaş

D) Gümüş E) Mis

14. “Yol böyüyündür, su ...”

A) kiçiyin B) içənin C) körpənin

D) bulağın E) suçunun

Fərqli atalar sözünü seçin:

15.

A) Baş əyməklə baş ağrımaz.B) Başlı başını saxlasın.

C) Baş bədənin tacıdır, gözlər onun qaş-daşı.

D) Başda oturan baş olmaz.

E) Başı daşdan-daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.

16.

A) Dəli özü deyər, özü eşidər.B) Dəlidən doğru xəbər.

C) Dəli sərxoşdan qorxar.

D) Dəli utanmaz, yiyəsi utanar.

E) Dəli tanrıdan güclüdür.

17.

A) İşləməyən dişləməz.B) İşçi işdə gərək!

C) Qız yükü – duz yükü!

D) İşləmək bəxtəvərlik deməkdir.

E) İşləyən dəmir pas tutmaz.

18.

A) İlan vuran yatmaz.B) İlan yeddi qardaş olar.

C) İlan balasını da çalar.

D) Əqrəbin xasiyyəti sancmaqdır.

E) İlanın ağına da lənət, qarasına da

19.

A) İt balası it olar.B) İt itin quyruğunu basmaz.

C) İtə ümid bağladıq, hürməyib evimizi yıxdı!

D) İtin qohumu it olar.

E) İt bilir dağarcıqda nə var, çoban da bilir itə nə verəcək!

20.

A) Dost ağlar, düşmən gülər.B) Dost başa baxar, düşmən ayağa.

C) Dost – bir, düşmən – on bir!

D) Dost gəlişi bayram olar.

E) Dost sevinər, düşmənin gözü çıxar.

21.

A) Tənbəl adam yatağan olar.B) Tənbəl dilənçinin qardaşıdır.

C) Tənbəldən cəmiyyətə xeyir olmaz.

D) Tənbəl fikirli olar.

E) Hərəkət harda, bərəkət orda.

22.

A) Dərd çəkənə gərəkdir.B) Dərd dərdi açar.

C) Dərd dərdə bənzəməz.

D) Dərd dərd üstündən gələr.

E) Dərd adamı ağladar!

23.

A) Hər gecənin bir gündüzü var.B) Hər gedişin bir gəlişi var.

C) Hər gəlirin bir çıxarı var.

D) Hər sözün bir pərsəngi var.

E) Hər deyilənə inanma!

24.

A) Yeməklə doymadın, yalamaqla doyacaqsan?B) Dadmamısan qaz ətini, nə bilirsən ləzzətini?

C) Xəlbir sudan nə götürər?

D) Kor-kor, gör-gör!

E) Qorxursan pişikdən, niyə çıxırsan deşikdən?

25.

A) Dost dosta arxa olar.B) Dost dostu dar gündə sınayır.

C) Dost dostun aynasıdır.

D) Düşmənə fürsət vermə, ayıq ol!

E) Dost arası pak gərək!

Tapşırığa uyğun cavabı müəyyənləşdirin:

26. «İşləməyən dişləməz» atalar sözü aşağıdakı atalar sözlə¬rindən hansı ilə eyni məna daşıyır?

A) Dəmiri isti-isti döyərlər.

B) Zəhmətsiz bal yeməzlər.

C) Bəla həmişə yaxşı adamı tapar.

D) Xeyir işi yubatmazlar.

E) Yaxşı at özünə qamçı vurdurmaz.

27. «Ehtiyatlı qoyunu qurd yeməz» və «…» atalar sözləri yaxın mənalıdır.

A) Quru palçıq divara yapışmaz.

B) Gec yatıb tez oyanan peşiman olmaz.

C) Ehtiyat igidin yaraşığıdır.

D) Yatmışı yatmış oyada bilməz.

E) Yatan daşın altından su keçməz.

Verilən sözlərlə analoji əlaqəsi olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır):

28. Azərbaycan mavi, qırmızı, yaşıl Türkiyə qırmızı Rusiya ?

A) ağ, mavi, qırmızı B) sarı, qırmızı

C) ağ, qara D) sarı, qara

E) qırmızı, mavi, sarı

29. Fiqur üçbucaq, maddə halı ?

A) hərəkət B) maye C) atom

D) molekul E) temperatur

30. Şeir poeziya, hekayə ?

A) yazıçı B) povest C) cümlə

D) nəsr E) kitab

31. Əl əlcək Baş ? A) saç B) papaq C) boyun

D) bədən E) sancaq

32. Araba maşın Qayıq ? A) yelkən B) sal C) liman D) gəmi E) dəniz

33. Getmək metr Qaldırmaq ? A) sürət B) cism C) uzunluq D) kiloqram E) təcil

34. Kvadrat kub A) çevrə silindr B) üçbucaq prizma C) dairə şar D) düzbucaqlı müstəvi E) üçbucaq oktaedr

35. Quş göyərçin A) qartal sərçə B) düstur ədəd

C) meyvə alma D) okean dəniz

E) meşə ağac

Sizə verilən beş variantdan dördü arasında məntiqi əlaqə var. Bu məntiqi əlaqəyə uyğun olmayan artıq variantı tapın:

37.


A) at B) inək C) camış

D) ayı E) dəvə

38.

A) balina B) həşəm C) nərəD) siyənək E) çapaq

39.


A) Afrika B) Amerika C) Avrasiya

D) Asiya E) Avropa

40.

A) Lalə B) Nərgiz C) SarıqızD) Bənövşə E) Yasəmən

41.


A) Tokio B) Praqa C) Paris

D) Berlin E) London

42.

A) Masallı B) Quba C) MərdəkanD) Xaçmaz E) Lənkəran

43.


A) titrəyiş B) qüvvə C) sürət

D) çəki E) təcill

44.

A) vena B) aorta C) ürəkD) arteriya E) kapilyar

45.


A) böyürtkən B) qarağat C) zoğal

D) moruq E) çiyələk

46.

A) Roma B) Paris C) BernD) Qahirə E) London

47.


A) neyron B) mutasiya C) mitoz

D) dekorasiya E) fauna

48.

A) Bərdə B) Xaçmaz C) DərbəndD) Şəki E) Masallı

49.


A) Misir B) Anqola C) Əlcəzair

D) Nepal E) Nigeriya

50.

A) Dinar B) Arşın C) RupiyaD) Manat E) Frank

51.


A) Türkiyə B) Türkmənistan

C) Gürcüstan D) İran

E) Rusiya

52.


A) Vyetnam B) Kuba C) Yaponiya

D) Malta E) İslandiya

53.

A) trapesiya B) kvadratC) paraleloqram D) düzbucaqlı

E) prizma

54.

A) Albaniya B) Almaniya C) AvstriyaD) Çexiya E) Sofiya

55.


A) Benin B) Çad C) Keniya

D) Laos E) Qabon

56.

A) Lima B) Bern C) SidneyD) Kolombo E) Budapeşt

57.


A) Macarıstan B) Malta C) Pekin

D) Monako E) Moldova

58.

A) Türkiyə B) Tunis C) ButanD) Nepal E) Livan

59.


A) İspaniya B) İordaniya C) İtaliya

D) Yunanıstan E) Polşa

60.

A) Astara B) Balakən C) QusarD) Qazax E) Şirvan

61.


A) tarix B) coğrafiya C) kimya

D) biologiya E) regionşünaslıq

62. A) müəllim B) məktəb C) sinif D) şagird E) mühəndis

63.


A) hüceyrə B) arteriya C) elektron

D) xlorofil E) leykosit

64.

A) üçbucaq B) kvadrat C) rombD) trapesiya E) inteqral

65.


A) Gəncə B) Təbriz C) İstanbul

D) Nyu-York E) Moskva

66.

A) TəbrizB) İstanbul

C) Batumi

D) Mahaçqala

E) Ər-Riyad

67.

A) toyuq B) camış C) inəkD) keçi E) qoyun

68.


A) santimetr B) hektar C) desimetr

D) metr E) kilometr

69.

A) Malta B) Malavi C) MadaqaskarD) Moldova E) Mali

70.


A) Xorvatiya B) Yaponiya C) İrlandiya

D) İslandiya E) Rumıniya

71.

A) boks B) qılıncoynatma C) karateD) teykvondo E) cüdo

72.


A) kənd B) qəsəbə C) rayon

D) şəhər E) dəniz

73.

A) Kür B) Dunay C) ArazD) Qafqaz E) Volqa

74.


A) Avropa B) Amerika C) Çin

D) Afrika E) Asiya

75.

A) sürət B) təcil C) çəkiD) məsafə E) valentlik

76.


A) botanika B) zoologiya C) arxeologiya

D) genetika E) fiziologiya

77.

A) Rusiya B) Azərbaycan C) MisirD) Əfqanıstan E) Çin

78.


A) Minsk B) Bakı C) Tbilisi

D) Səmərqənd E) Kiyev

79.

A) fizika B) kimya C) biologiyaD) tarix E) loqarifm

80.


A) Ankara B) İstanbul C) İzmir

D) Adana E) Təbriz

81.

A) Braziliya B) Çili C) ArgentinaD) Meksika E) Peru

82.


A) ibtidai B) əsas C) əsil

D) orta E) ali

83.

A) Yupiter B) Apollon C) MarsD) Neptun E) Merkuri

84. A) Neapol B) Bonn C) Barselona D) Paris E) Nyu-York

85.

A) Əlcəzair B) Fransa C) İspaniyaD) Qana E) İrlandiya

86.


A) təyyarə B) vertolyot C) pilot D) avtobus E) qatar

87. A) klarnet B) gitara C) saksafon D) qoboy E) fleyta

88.

A) müəllim B) həkim C) mühəndisD) mühasib E) şagird

89. A) kəpənək B) qarışqa C) milçək D) arı E) yengəc

90. A) ədəbiyyat B) rəssamlıq C) jurnalistika

D) teatr E) kino

91. A) məsafə B) sahə C) perimetr D) hündürlük E) uzunluq

92.


A) həndəsə B) optika C) cəbr

D) triqonometriya E) stereometriya

93. A) kompyuter B) servant C) soyuducu

D) dəzgah E) televizor

94. A) qısa B) nazik C) hündür D) enli E) bərk

95. A) Pekin B) Dehli C) London D) İstanbul E) Roma

96. A) meydan B) şose C) yol D) küçə E) prospekt

97. A) prizma B) silindr C) kub

D) piramida E) paralelepiped

98.


A) İran – Tehran B) Türkiyə – Ankara

C) Fransa – Paris D) İtaliya – Afina

E) Çexiya – Praqa

99. A) Manometr – təzyiq B) Dozimetr – şüalanma C) Dinamometr – qüvvə D) Areometr – dərinlik E) Termometr – temperatur

100. A) Mendeleyev - elementlərin dövri qanunu B) Nyuton - ümumdünya cazibə qanunu C) Eynşteyn - nisbilik nəzəriyyəsi D) Herts - elektromaqnit dalğalar E) Küri - radioaktivlik hadisəsi

101. A) Abşeron – Azərbaycan B) Bretan - Fransa C) Peloponnes - Yunanıstan D) Kaliforniya - ABŞ E) Yutlandiya - Danimarka

102.

A) Sakit okean – Berinq dəniziB) Atlantik okeanı – Qara dəniz

C) Hind okeanı – Qırmızı dəniz

D) Sakit okean – Sarı dəniz

E) Şimal Buzlu okean – Şimal dənizi

103.

A) Koroğlu – QıratB) Makedoniyalı İsgəndər ¬– Zorka

C) Don Kixot – Rossinant

D) Qaçaq Nəbi – Bozat

E) I Pyotr – Lizezta

104. A) daxili - xarici B) dədiqə - saat C) tapmaq – itirmək D) soyuq - isti E) şərq – qərb

105. A) tennis - raket B) futbol - top C) bilyard - şar D) badminton - volan E) hokkey - şayba

106.

A) idmançı - insan B) inək - heyvan C) mişar - alət D) şeir - əsər E) çörək - buğda107. A) sentner - kiloqram B) dollar - sent C) vahid - faiz D) metr - desimetr E) əsr - il

108. A) kitab – səhifə B) dəqiqə – saniyə C) neft – su D) ev – otaq E) mətn – söz

109. A) at – süvari B) avtobus – sürücü C) gəmi – kapitan D) fayton – sərnişin E) qatar – maşinist

110.


A) portağal B) naringi C) banan D) limon E) qreypfrut

Verilən tapşırığı yerinə yetirin:

111. Lalə, Solmaz, Almaz və Nadir qohumdurlar. Məlumdur ki:

1. Lalə Solmazın bacısıdır.

2. Solmaz Almazın anasıdır.

3. Almaz Nadirin qız nəvəsidir.

Nadir kişi Lalənin nəyidir?

A) atası B) dayısı C) əmisi

D) babası E) qardaşı

112. 4 qələm, 3 dəftərin dəyəri 6 qələm, 2 dəftərin dəyərinə bərabərdir. 4 dəftərin dəyərinə neçə qələm almaq olar?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

113. Samir, Ləman və Davudun bir qədər pulu var idi. Onlar pulu belə bölüşdürdülər: Samir bütün pulun hissəsini, Ləman bütün pulun 0,35 hissəsini götürdü. Davuda isə 9 manat pul qaldı. Bütün pul nə qədər idi?

A) 27 manat

B) 43 manat

C) 180 manat

D) 280 manat

E) 190 manat

114. Üç ədədin ədədi ortası 17-dir. Onlardan ikisinin ədədi ortası isə 12,5-dir. Üçüncü ədəd neçədir?

A) 29,5 B) 25 C) 34 D) 26 E) 51

115. Bir şagird 23 qələm alanda cibində 55 manat qalır. 26 qələm alsaydı, 10 manat qalardı. Şagirdin nə qədər pulu vardı?

A) 200 B) 250 C) 300

D) 400 E) 500

116. Beş il qabaq mən öz böyük oğlumdan yaşca 5 dəfə böyük idim. İndi isə ondan 3 dəfə böyüyəm. Mənim indi neçə yaşım var?

A) 35 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50

117. İndi Eltacın yaşı Fidanın yaşından 3 dəfə çoxdur. 4 ildən sonra isə onun yaşı Fidanın yaşından 2 dəfə çox olacaqdır. Eltacın indi neçə yaşı var?

A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10

118. Ələkbər, Minayə, Davud və Mais qohumdurlar. Məlumdur ki, 1) Ələkbər Minayənin qardaşıdır;

2) Minayə Davudun qızıdır;

3) Davud Maisin dayısıdır.

Mais Ələkbərin nəyi olur?

A) qardaşı oğlu B) bibisi oğlu C) xalası oğlu

D) əmisi E) dayısı

119. Adilə, Mahir, Mikayıl və Zemfira qohumdurlar. Məlumdur ki, 1) Adilə Mahirin qızıdır;

2) Mahir Mikayılın dayısıdır;

3) Mikayıl Zemfiranın qardaşıdır.

Zemfira Adilənin nəyi olur?

A) bibisi B) dayısı qızı C) xalası

D) bibisi qızı E) xalası qızı

120. Mən indi oğlumdan 4 dəfə böyüyəm, 20 ildən sonra isə mən oğlumdan 2 dəfə böyük olacağam. İndi oğlumun neçə yaşı var?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

121. Siyab, Adil, Nigar və Sirac qohumdurlar. Məlumdur ki, 1) Siyab Adilin nəvəsidir;

2) Adil Nigarın qardaşıdır;

3) Nigar Siracın xalasıdır.

Siyab Siracın nəyidir?

A) dayısı nəvəsi B) xalası nəvəsi

C) dayısı oğlu D) bibisi oğlu

E) xalası oğlu

122. Mahir və Şaiq müəyyən qədər pulu öz aralarında uyğun olaraq, 4:5 nisbətində bölüblər. Əgər Şaiqə 120 manat pul düşübsə, nə qədər pul varmış?

A) 196 B) 204 C) 206 D) 216 E) 240

123. Elnarə, Gülnarə, Arif və Aygül qohumdurlar. Məlumdur ki, 1) Elnarə Gülnarənin bacısıdır;

2) Gülnarə Arifin qızıdır;

3) Arif Aygülün qardaşıdır.

Aygül Elnarənin nəyidir?

A) anası B) xalası C) bibisi

D) nənəsi E) bibisi qızı

124. Vəfa, Teymur, Aybəniz və Lalə qohumdurlar. Məlumdur ki:

1. Vəfa Teymurun qızıdır.

2. Teymur Aybənizin qardaşıdır.

3. Aybəniz Lalənin bacısıdır.

Lalə Vəfanın nəyidir?

A) xalası B) bibisi C) nənəsi

D) anası E) qızı

125. Akif, Nailə, Zemfira və Dadaş qohumdurlar. Məlumdur ki, 1) Akif Nailənin qardaşıdır;

2) Nailə Zemfiranın anasıdır;

3) Zemfira Dadaşın bacısıdır.

Dadaş Akifin nəyi olur?A) qardaşı oğlu B) əmisi C) bacısı oğlu

D) dayısı E) bibisi oğlu

Yüklə 20,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə