Avtomatikanın müasir texniki vasitələriYüklə 423,22 Kb.
səhifə3/4
tarix03.12.2016
ölçüsü423,22 Kb.
#712
1   2   3   4

Nəqliyyat səviyyəsi


 • Şəbəkə səviyyəsi

 • Kanal səviyyəsi

 • Fiziki səviyyə
 • Lokal şəbəkələrin texnologiyası


 • Token Ring şəbəkələri

 • Kommutasiya rejimləri

 • Ağac örtüyü protokolu

 • Virtual lokal şəbəkələr

 • Kadrların identifikasiyası

 • Tam dupleksli Ethernet şəbəkələri

 • Yarı dupleks Ethernet şəbəkəsinin konstruksiyası

 • Tam dupleksli Ethernet şəbəkəsinin konstruksiyası

 • Fast Ethernet şəbəkələrinin üstün cəhətləri

 • IP –ünvanlaşdırma

 • A sinifli şəbəkələr

 • B sinifli şəbəkələr

 • C sinifli şəbəkələr

 • Şəbəkələrin əlavə sinifləri

 • Şəbəkə ünvanlarının təyinatı

 • Altşəbəkələr

 • Altşəbəkələrin ayrılması

 • Altşəbəkə maskaları

 • C sinifli şəbəkələr üçün altşəbəkələr maskaları

 • В sinfinə məxsus şəbəkələr üçün altşəbəkələr maskası

 • A sinfinə məxsus şəbəkələr üçün altşəbəkələr maskaları

  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  4. Kompüter şəbəkəsinin simsiz rabitə sxemini təsvir edin  5. Kompüter şəbəkəsinin topologiyasını təsvir edin  PAYLANMIŞ İNFORMASİYA SISTEMLƏRİ  1. Распределенные системы, основные задачи

  2. Централизованные системы

  3. Архитектура централизованных систем

  4. Архитектура распределенных систем

  5. Распределенная система производства

  6. Структура распределенных систем производства

  7. Этапы разработки распределенных систем

  8. Требования при разработке распределенных систем

  9. Обмен информации между модулями

  10. Методы обмена информации между модулями

  11. Структурная схема систем управления

  12. Обмен информации между входом и выходом

  13. Цифровая обработка информации в распределенных системах

  14. Основные методы обработки информации в распределенных системах

  15. Распределенные компьютерные сети

  16. Управление производством в локальных сетях.

  17. Управление производством (магистральная шина)

  18. Управление производством (кольцовая технология)

  19. Архитектура систем Cloud Computing

  20. Процедур Data Mining

   1. Data Mining последовательность операции

  21. Математические методы анализа данных

  22. Сетевая топология Star (звезда)

  23. Mesh Сетевая топология

  24. Топология TREE

  25. Модель OSİ ARCnet

  26. Технология ETHERNET

  27. Switch(электронный ключ)

  28. Электронное государство (электронное правительство) — способ осуществления информационных аспектов

  29. Электронный университет (Распределенные компьютерные сети)

  30. Мультиагентные системы

  31. Основные агенты

  32. Создания базы знаний в распределенных сетях

  33. Инновационная технология мультиагентных систем

  34. Роль когнитолога в задачах сбора информации

  35. Задачи Data Mining

  36. Функциональные назначения агентов

  37. Роль слабого агента в системе

  38. Роль сильного агента в системе

  39. Роль интуитивного агента в системе

  40. Разработка распределенных систем управления в строительстве

  41. Разработка распределенных систем управления технологическим процессом

  42. Разработка распределенных систем управления технологическим процессом производства железобетонных изделий

  43. Разработка распределенных систем управления Smart House

  44. Системы мониторинга в распределенных информационных сетях

  45. Требования к распределенным базам знаний в строительстве

  46. Статистические методы распознавания образов

  47. Экспертные системы в распределенных информационных сетях

  48. Разработка баз знаний для экспертных систем в распределенных информационных сетях

  49. Искусственный нейрон в распределенных информационных сетях

  İxtisas: 060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqların mühəndisliyi”

  Fənn: “İnşaat maşınlarının konstruksiyası, nəzəriyyəsi və hesabanmasının əsasları”

  Qrup: M805A.

  1

  Daş materiallarını xirdalayıb-çeşidləyən maşın və avadanlıqların təsnifatı

  2

  Emal prosesində işlədilən maşın və avadanlıqlar

  3

  Daş materiallarının xırdalanmasının nəzəri əsasları

  4

  Konusvari daşqıranlar

  5

  Respublika və xaricdə işlədilən çənəli daşqiranların prinsipial sxemləri

  6

  Çənəli daşqiranların konstruktiv xüsusiyətləri

  7

  Vallı daşqıranların məsuldarlığının təyini

  8

  Zərbəli təsirli daşqıranlar

  9

  Zərbəli təsirli daşqıranların məsuldarlığının təyini

  10

  Vallı daşqıranların konstruktiv sxemləri

  11

  Qüvvələr analizi

  12

  Zərbəli təsirli daşqıranların konstruktiv sxemləri

  13

  Zərbə təsirindən xırdalanmada yaranan intiqalın gücünün hesabı

  14

  Kürəli dəyirmanın parametrlərinin təyini

  15

  Kürəli dəyirmanın konstruktiv sxemləri

  16

  Kürəli barabanlı dəyirmanın dayaq elementləri

  17

  Zərbə təsirindən üyüdülmədə yaranan intiqalın gücünün hesabı

  18

  Vibrasiyalı ətalətli dəyirmanların gücünün təyini

  19

  Vibrasiyalı dəyirmanların əsas parametrlərinin təyini

  20

  Dəyirmanların iş prosesinin avtomatlaşdırılması

  21

  Prespektiv konstruksiyalı dəyirmanlar

  22

  Prespektiv konstruksiyalı dəyirmanların tətbiq sahələri

  23

  Prespektiv konstruksiyalı dəyirmanların iş prosesi

  24

  Xəlbirlərin təsnifatı

  25

  Xəlbirlərin tətbiq sahələri

  26

  Xəlbirlərin konstruksiyası

  27

  Xəlbirlərin işçi elementləri

  28

  Xəlbirlərin məsuldarlığı

  29

  Vibrasiya xəlbiri

  30

  Vibrasiya xəlbirinin hərəkət tənlikləri

  31

  Vibrasiya xəlbirinin əsas parametrləri və texniki göstəricilərinin təyini

  32

  Siklonların tətbiq sahələri

  33

  Süzgəclərin konstruksiyaları

  34

  Süzgəclərin iş prosesi

  35

  Material süzgəcləri

  36

  Elektrik süzgəcləri

  37

  Süzgəclərin hesabı

  38

  Elektrik süzgəclərinin konstruksiyası

  39

  Yapışdırıcı və doldurucular anbarı

  40

  Materialların nəqli üçün maşın və qurğular

  41

  Avtomatlaşdırılmış xəttin funksioanal sxemi

  42

  Beton və məhlul qarışığının hazırlanma texnoloji prosesi

  43

  Beton qarışığının tərkibinin seçilməsi

  44

  Köməkçi avadanlıqlar

  45

  Dönmə qıfları

  46

  Boşaltma qıfları

  47

  Səviyyə analizatorları

  48

  Qarışdırıcı maşınların təsnifatı

  49

  Qravitasiyalı qarışdırıcılar

  50

  Məcburi təsirli qarışdırıcılar

  51

  Doldurma və boşaltma qurğuları

  52

  Qravitasiyalı və məcburi təsirli qarışdırıcıların konstruksiyaları

  53

  Qarışdşrıcı maşınların dayaq elementlərinin hesabı

  54

  Vibrasiyalı qarışdırıcılar

  55

  Vibrasiyalı qarışdırıcıların konstruksiyası

  56

  Vibrasiyalı qarışdırıcıların iş prosesi

  57

  Material və qarışığı nəql edən maşın və qurğuların təsnifatı və tətbiq sahələri

  58

  Beton qarışığı nəql etdirən konveyrlər

  59

  Pnevmovurucular , xobotlar , vibraxobotlar , betonpaylayıcılar , betondöşəyənlər

  60

  Mexaniki intiqallı beton nasoslar

  61

  Hidravlik intiqallı beton nasoslar

  62

  Nasosların məsuldarlığı

  63

  Nasosların gücünün hesabı

  64

  Beton qarışığı nəql etdirən qurğular

  65

  Prinsipial sxemləri və iş prinsipləri

  66

  Beton qarışığı nəql etdirən qurguların əsas parametrlərinin hesabı

  67

  Beton qurğuları

  68

  Beton zavodunun texnoloji sxemi və iş prosesi

  69

  Beton zavodunun maşınlarının seçilməsi

  70

  Avtomatlaşdırılmış beton zavodları

  71

  Parter tipli beton zavodların texnoloji prosesi

  72

  Qüllə tipli beton zavodların texnoloji prosesi

  73

  Beton ,məhlul , zavod və qurğuların texniki iqsadi göstəriciləri

  74

  Beton qarışığı hazırlayan maşın və avadanlıqlar

  75

  Beton qarışığının vibrasiya üsulu ilə sıxlaşdırılmasının nəzəri əsasları

  76

  Rəqsi hərəkət yaradılmasının üsulları

  77

  Vibrohəyəcanlandırıcıların konstruksiyası

  78

  Vibrohəyəcanlandırıcıların konstruktiv sxemləri

  79

  Vibratorlar

  80

  Dərinlik və səthi vibratorlar

  78

  Vibrohəyəcanlandırıcıların konstruktiv sxemləri

  79

  Vibratorlar

  78

  Vibrohəyəcanlandırıcıların konstruktiv sxemləri

  79

  Vibratorlar

  80

  Dərinlik və səthi vibratorlar

  81

  Rəqqaslı vibratorlar

  82

  Dərinlik , səthi və rəqqaslı vibratorlarınkonstruksiyası

  83

  Elektromaqnit vibratorların tətbiq sahəsi

  84

  Elektromaqnit rotorların hesabı

  85

  Quraşdırma işləri üçün mexanikləçdirilmiş əl maşınları

  86

  Tikinti quraşdırma işləri üçün mexanikləçdirilmiş əl maşınlarına olan texniki tələbat

  İxtisas: 060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqların mühəndisliyi”

  Fənn: “Texnoloji maşın və avadanlıqların kompüterlə layihələndirilməsinin əsasları”

  Qrup: M805A.

  1

  Layihələndirməyə sistemli yanaşma

  2

  Mühəndis layihələndirilməsi anlayışı

  3

  Sistemli yanaşmanın prinsipləri

  4

  Sistemtexnikanın əsas anlayışları

  5

  Layihələndirmənin pillələri

  6

  Layihələndirmənin texniki tapşırığınınməzmunu

  7

  Kompüterlə layihələndirmədə istifadə olunan model və parametrlərin təsnifatı

  8

  Kompüterlə layihələndirmə sistemlərinin qurluşu

  9

  Kompüterlə layihələndirmə sistemlərinin xüsusiyətləri

  10

  Layihələndirmə mərhələlələri

  11

  Açıq sistemlər

  12

  Texniki təminatın qurluşu

  13

  Texniki təminata qoyulan tələblər

  14

  Açıq sistemlərin qarşılıqlı əlaqələndirilmənin etalon modeli

  15

  Kompüterlə layihələndirmədə hesablama sistemləri

  16

  Kompüterlə layihələndirmədə texniki vasidələr

  17

  Müxtəlif səviyyəli modellərdə riyazi aparat

  18

  Riyazi modellərə və ədədi üsullara qoyulan tələblər

  19

  Layihələndirmə marşurutlarında modellərin formalaşdırılmasının yeri

  20

  Qrafiki informasiyanın ikiölçülü təqdimatı

  21

  Kompüter qrafikasının texniki vasidələri

  22

  Konstruksiaetmənin müasir proqram maddələrinin xülasəsi

  23

  Avtokad sisteminin qurluşu

  24

  Fayılların formatları

  25

  Sənədlərin növləri

  26

  Kordinat sistemləri və köməkçi obyektlər

  27

  Əsas həndəsi obyektlər və tərtibat obyektləri

  28

  Sənədlərin təsvirinin idarə olunması

  29

  Sənədlərin çap olunması

  30

  İstfadəçi üçün lazım olan elementlərin seçilib sazlanması

  31

  Kordinat sistemi

  32

  Kalkuluyatordan istifadə

  33

  Modelin yaradılması‚açılması‚və bağlanması

  34

  Xətlər və haşiyələr

  35

  Qövslər və dəyirmilənmələr

  36

  Əyrilər

  37

  Obyektlərin parametrləri‚ parametrlərin təsbitolunması‚ komandanın dayandırılması

  38

  Bağlamalar

  39

  Ölçü və texnoloji işarələrin daxil edilməsi

  40

  Təsvirin redaktə olunması

  41

  Parametrikləşmənin mahiyəti

  42

  Parametrik rejimin işə salınması və sazlanması

  43

  Parametrikləşmənin komandaları

  44

  Parametrik modelin redaktə olunması

  45

  Mətn prosessorunun imkanları

  46

  Mətnin‚ üslub və şiriftlərin daxil edilməsi

  47

  Mətnin axtarılması və əvəz olunması

  48

  Cədvəllər üzərində iş

  49

  Cizgilərin tərtib edilməsi

  50

  Abzasların nömrələnməsi

  51

  Xüsusi işarələr

  52

  Spesifikasiyaların tərkibi

  53

  Spesifikasiyaların üzərində iş üsulları

  54

  Spesifikasiyaların istifadə üçün hazırlanması

  55

  Spesifikasiyaların doldurulmuş şablonların yaradılmasıvə istifadə olunması

  INTELLEKTUAL NEYRON ŞƏBƏKƏLI SISTEMLƏR

  1. Müasir informasiya texnologiyalarinda süni intellekt nəzəriyyəsi

  2. süni intellekt sistemlərində biliklərin xüsusiyyətləri

  3. SİS-də Semantik şəbəkələr

  4. SİS-də Freymlər

  5. SİS-də Produksiya metodu

  6. SİS-də Məntiq metodu

  7. Si sistemlərinin instrumental vasitələri

  8. ES-nin ekspertinin seçilməsinin əsaslandirilmasi

  9. Ekspert biliklərinin əldə edilməsinin metod və üsullari

  10. Biliklərin əldə edilməsinin təşkili metodları

  11. Biliklərin əldə edilmə mərhələləri

  12. Biliklərin əldə edilməsinin dolayı üsulları.

  13. ekspert sistemlərində biliklərin əldə edilməsinin və təsvirinin konseptual modeli.

  14. biliklər bazasinin işlənib hazirlanmasi

  15. geniş yayilmiş es-lərinin müqayisəli xarakteristikasi  1. Süni neyronda çıxış siqnalları

  2. F – funksiyası hansı şəkildə olur?

  3. Süni neyronun çıxış xarakteristikası

  4. F – funksiyasının riyazi təsviri

  5. Birlaylı süni neyron şəbəkələr

  6. Neyron şəbəkələrdə laylararası əlaqə

  7. Çoxsaylı neyron şəbəkə

  8. Çoxsaylı şəbəkənin sxemi

  9. Laylar arasında əlaqə

  10. Süni neyron şəbəkələrin öyrədilməsi

  11. Müəllimlə öyrədilmə prinsipi

  12. Müəllimsiz öyrədilmə prinsipi

  13. Öyrətmə alqoritmləri

  14. Perseptronlar

  15. Perseptron çıxış xarakteristikası  1. Birlaylı perseptronlar üzərində şəbəkə

  2. Birlaylı perseptronun öyrədilmə alqoritmi

  3. Öyrətmə alqoritminin mərhələləri

  4. Hopfild şəbəkəsi

  5. Şəbəkənin strukturunun əsası

  6. Hopfild şəbəkəsində əsas əlaqələr

  7. Hopfild şəbəkəsi hansı rejimlərdə işləyir?

  8. Hemminq şəbəkəsi

  9. Hemminq şəbəkəsinin semantik strukturu

  10. Hemminq şəbəkəsinin alqoritmi

  11. Əks əlaqəli şəbəkə konfiqrasiyaları

  12. Biliklərin əldə edilməsində düzünə üsullar

  13. Biliklərin əldə edilməsində dolayı üsullar

  14. Biliklər bazası hansı məlumatlar əsasında təşkil olunur?

  15. Ekspert sistemlərinin əsas blokları hansılardır?

  16. Süni intellekt sistemlərində diaqnostik əlamətlərin yaradılması

  17. Biliklərin əldə edilməsində riyazi metodlar

  18. Biliklərin əldə edilməsində paylama qanunları

  19. Biliklərin əldə edilməsində spektral analiz

  20. Biliklərin əldə edilməsində Furye əmsalı

  21. Sadə periodik siqnalların spektral analizi

  22. Biliklərin əldə edilmsində korrelyasiya analizi

  23. Avto və qarşılıqlı korrelyasiya funksiyası

  24. Süni intellekt vasitəsilə əyrilərin tanınması

  25. Əyrilərin tanınmasında sərt struktur

  26. Əyrilərin tanınmasında qeyri səlistlik

  27. Süni intellekt sistemlərində tanınma

  28. Bayes metodu

  29. Bayes metoduna misal

  30. Əlamətlərin fəzasının bölünmə metodu

  31. Süni neyronun giriş parametrləri

  32. Çəki əmsalları və onların və onların funksiyası

  33. Süni neyronun abstrakt modeli

  34. Süni neyronun struktur modeli

  35. Süni neyronda aparılan əməliyyatlar – NET OUT

  36. Süni neyronda cəmləyicinin rolu

  37. Süni neyronda NET çıxış siqnalı harada alınır?

  38. Süni neyronda siqnalların emal prosesi

  39. Intellertual SİS- də əlaqə sistemi

  40. SİS- də əlaqə sistemi

  41. SİS- də qeyri müəyyənliyin aradan qaldırılma metodları

  42. NŞ – in TP əlaqə sistemi

  43. NŞ – in TP –ilə əlaqə sistemində idarəetmə prosesi

  44. NŞ – in TP –ilə əlaqə sistemində nəzarət prosesi

  45. in TP –ilə əlaqə sistemindəmonitorinq prosesi  1. Paylanmış idarəetmə sisteminin yaradılmasının əsaslandırılması

  2. PS–lərin mərkəzləşdirilmiş strukturu

  3. PS–lərin mərkəzləşdirilməmiş strukturu

  4. Paylanmış idarə sisteminin arxitekturası

  5. İstehsalın PİS-nin nümunəsi

  6. Texnoloji prosesin paylanmış idarəetmə sisteminin sruktur sxemi.

  7. PİS-lərin əsas məsələləri

  8. PS-lərə olan əsas tələbatlar

  9. Simsiz əlaqəli PİS-ləri

  10. avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin ümumiləşdirilmiş struktur sxemi

  11. MP sistemlərində giriş və çıxış siqnallarının emalının ümumiləşmiş sxemi

  12. PİS-də Siqnalın rəqəm emalının ümumiləşmiş sxemi.

  13. Siqnalların əsas tipləri və onların riyazi yazılışı

  14. Paylanmış informasiya şəbəkələri

  15. İstehsalın paylanmış idarəsinin lokal kompyuter şəbəkəsi.

  16. İstehsalın ümumi maqistral şinli idarə sistemi.

  17. İstehsalın dairəvi şin birləşməli idarə sistemi.

  18. Cloud Computing sisteminin arxitekturası

  19. Cloud Computing texnologiyaları əsasında paylanmış hesablama sistemlərinin təhlili və xidmət sahələri

   1. Cloud Computing sistemi təyinatına görə ayrılır

  20. Xüsusi buludlar açıq (ümumi təyinatlı) buludların sığortalanmadığı bir sıra ciddi problemləri daha yüksək səviyyədə həll edirlər, bu problemlər aşağıdakılardır:

  21. Hibrid hesablama buludları özəl və ümumi təyinatlı hesablama buludlarının üstün cəhətlərini özündə birləşdirir.

  22. AzScienceNet-də bulud yönümlü arxitektura əsasında yeni xidmət sahələrinin yaradılması

  23. Data Mərkəzdə hesablama və yaddaş resurslarının virtuallaşdırılması sxemi

  24. Şəbəkə topologiyaları

  25. Şəbəkə topologiyaları onların tipləri və inkişafı

  26. Star (Ulduz) topoloji

  27. Mesh (Tor) topoloji

  28. TREE (Ağac) topoloji

   1. Hybrid (Mələz) topolojilər

  29. Birbaşa qoşulma ьзьn istifadə olunan ilkin kabel texnologiyaları və inkişafı

  30. OSİ Modeli

  31. ARCnet şəbəkəsi

  32. Token Ring şəbəkəsi

  33. ETHERNET texnologiyası

  34. MAC adres nədir ?

  35. MAC adreslərinin istifadəsi

  36. Switch(elektrik açarı)

  37. Bulud texnologiyalarinin elektron dövlət sistemində tətbiqi məsələləri.

  38. Bulud texnologiyalarının modelləri və xidmətləri

  39. Elektron dövlət sisteminin qiymətləndirilməsi

  40. Elektron dövlət sistemində bulud texnologiyalarından istifadənin üstünlükləri

  41. Elektron dövlət sistemində bulud xidmətləri

  42. Data Mining

  43. Qərar qəbuletmənin təminati sistemlərində verilənlər anbarlari,

  44. Multiagent sistemləri

  45. Multiagent sistemlərində iştirak edən agentlər

  46. Paylanmış biliklərin səbəkədə təsviri

  47. Multiagent sistemli modellərdə innovasiya texnologiyaları

  48. Multiagent sistemli modellərdə koqnitoloqun rolu

  49. Intellektual sistemli paylanmış şəbəkələrdə verilənlər bazaları

  50. Multiagent sistemli modellərdə zəif agentin rolu

  51. Multiagent sistemli modellərdə güclü agentin rolu

  52. Multiagent sistemli modellərdə intuitiv agentin rolu

   1. Multiagent sistemli modellərdə agentlər arası əlaqə

   2. Agentlərə olan tələblər

  53. Proqram agentləri

  54. Sərbəst agentlər

  55. Agentlərin birgə (kollektiv) işi

   1. intuitiv agentin bilikləri nəyə əsaslanır

  56. İnşaat obyektlərində paylanmış idarə sisteminin işlənməsi.

  57. Şüşə istehsalının texnoloji proseslərinin paylanmış idarəetmə sistemi

  58. Dəmir-beton istehsalının texnoloji proseslərinin paylanmış idarəetmə sistemi

  59. Yaşayış binalarında paylanmış idarəetmə sistemi

  60. Diaqnostik sistemli texnologiyalarinin tətbiqi

  61. Paylanmış informasiya şəbəkələrində monitorinq sistemləri

  62. İnşaat obyektlərində paylanmış biliklərə olan tələblər

  63. obrazlarin taninmasinda taninma və riyazi statistika metodlari

  64. Paylanmış informasiya şəbəkələrində ekspert sistemləri

  65. Paylanmış informasiya şəbəkələrində ekspert sistemlərinin biliklər bazalarının təşkili

  66. Paylanmış informasiya şəbəkələrində süni neyron

  67. Paylanmış informasiya şəbəkələrində süni neyronun öyrədilməsi

  68. Paylanmış informasiya şəbəkələrininin Smart house tətbiqi

  69. İntellektual binaların təhlükəsizlik problemləri

  70. Smart house - əsas ideyası

  İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNİN İNTERFEYSLƏRİ

  1. Interfeyslərin sinifləşdirilməsi.        

  2. Informasiya texnologiyalarında interfeyslər  

  3. Istifadəki interfeys sistemi

  4. Interfeyslərin qiymətləndirilməsi

  5. Proqram interfeysləri

  6. Sadə qrafik interfeyslər

  7. WIMP – interfeys

  8. interfeyslərin işlənmə mərhələləri

  9. interfeyslərin aparat hissəsi

  10. istifadəki interfeyslərin qiymətləndirilmə faktoru

  11. interfeyslərin əsası nədir?

  12. interfeyslərin müasir tipləri   

  13. paket texnologiyaları    

  14. interfeyslərin aparat hissəsinin seçilməsi.

  15. interfeyslərin əmr sətirləri

  16. qrafik interfeyslər

  17. intellektual qrafik interfeyslər       

  18. interfeyslərin aparat hissəsi.

  19. qrafik interfeyslərin yaradılmasında məqsəd

  20. Biometrik texnologiya ("Мимический интерфейс".)

  21. interfeyslərin tipik proqram alqoritmləri

  22. kompüter- istifadəçi interfeysləri

  23. interfeyslərin proqram təminatı

  24. sematik interfeyslər

  25. Dialoq interfeysləri

  26. Ardicıl prinsipli interfeys.

  27. Классификация интерфейсов

  28. Parallel prinsipli interfeys.

  29. Proqram təminatının işlənməsi.

  30. intellektual interfeyslər  

  31. Kompüter və istifadəçi arasında interfeys.

  32. İnformasiyanın yığılması, saxlanması, axtarılması, işlənməsinadə    interfeys blokları   

  33. İnformasiyanın işlənməsinin dialoq rejimi

  34. Sensor sistemlərində telekommunikasiya obyektlərinin interfeysləri

  35. interfeyslər arası informasiya mübadiləsi

  36. interfeyslər arası siqnalların təsvir formaları

  37. interfeyslər siqnalların emal prosesində

  38. Kompyuter şəbəkələrində intefeyslərin rolu

  39. Kommunikasiya vasitələri mübadilə prosesində

  40. Şəbəkə avadanliqlari arası interfeyslər

  41. Transmissiya avadanlıqları

  42. Şəbəkə interfeys kartı

  43. Şəbəkə interfeys Qovşaqı [hub]

  44. Şəbəkə keçidi [gateway]

  45. “Müştəri-qulluqçu”, yaxud “müştəri-server” şəbəkəsi [client-server network].

  46. Texnoloji proses və avadanliqlarin interfeys əlaqə sistemi

  47. Interfeyslər arası rabitə xətləri

  48. Interfeyslər arası simli əlaqə

  49. Interfeyslər arası optik əlaqə sistemi

  50. Interfeyslər arası mübadılədə modulyasiya

  51. Interfeyslər arası mübadılədə diskret modulyasiya

  52. Interfeyslər arası mübadılədə diskret modulyasiya

  53. Interfeyslər arası mübadılədə analoq modulyasiya

  54. Interfeyslər arası mübadılədə təhlükəsizlik problemləri.

  55. ”passiv” interfeys əlaqə sistemi

  56. ”aktiv” interfeys əlaqə sistemi

  57. Intellertual interfeys əlaqə sistemi

  58. optik-liftli interfeys əlaqə sistemi

  59. “Wi-Fi” –kompüterlərin lokal şəbəkəyə birləşdirilməsi və onların İnternetə qoşulmasının müasir simsiz texnologiyası.


  60. Yüklə 423,22 Kb.

   Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə